Page 4

forord

Corruption, Grabbing and Development: Real World Challenges, en samling av case-studier som jeg har redigert sammen med CMI-kollega Aled Williams.4 For å forstå hvilke utfordringer vi møter i Norge kan det være nyttig å supplere boken med Transparency International Norges gjennomgang av norske «integritetsmekanismer», en studie som evaluerer hvor godt ulike institusjoner fungerer i et antikorrupsjonsperspektiv.5 En bok som denne kan selvsagt ikke erstatte praktisk erfaring, og jeg vil oppfordre studenter og andre som leser denne boken til å tenke gjennom hvilken relevant erfaring de allerede har, og gjerne diskutere problemstillingene med folk med noe kjennskap til korrupsjonsrelaterte utfordringer fra arbeidslivet. Selv har jeg kunnet kombinere teoretisk arbeid med praktisk kartlegging av risiko for korrupsjon og rådgiving overfor myndigheter og organisasjoner som jobber med å fremme utvikling. Jeg har gjennomført mer enn 200 intervjuer om korrupsjon med ledere og saksbehandlere i en rekke land, mange med førstehånds kjennskap til temaet. Selv om dette gir nyttig innsikt, er korrupsjon fortsatt noe som må forstås og løses i sin sammenheng – avhengig av land, sektor, aktører, funksjoner, verdier, ledelse og kultur. Å oppleve at noen vi har hatt hyggelige samtaler med, selv er direkte involvert i korrupsjon, kan komme som en ubehagelig overraskelse. Selvsagt ønsker vi ikke å skule mistenksomt i alle retninger, men vi skal være realistiske overfor risikoen og vite at strukturer som hindrer korrupsjon og nærliggende former for «grabbing», faktisk er nødvendig. Et lavt korrupsjonsnivå er ikke noe vi skal ta for gitt. Det er mange jeg har kunnet støtte meg på i arbeidet med innholdet i denne boken. Nyttige diskusjoner, utmerket veiledning, velfungerende samarbeid og gode kommentarer fra kolleger og venner har vært avgjørende for at jeg nå kan forstå og skrive om teorier, erfaringer, fakta og tanker. Blant gode støttespillere og diskusjonspartnere vil jeg fremheve Farouk Al Kasim, Zoubida Allaoua, Kjetil Bjorvatn, Birthe Eriksen, Antonio Estache, OddHelge Fjeldstad, Linda Gröning, Liz Hart, Charles Kenny, Helge Kvamme,

4 5

Utgis i januar 2014, se Søreide og Williams (2014). Se Renå (2012). For diskusjon og gjennomgang av norske saker, se også Gedde-Dahl et al. (2008).

7

103448 GRMAT Korrupsjon 130101 v03.indd 7

03.07.13 14:21

Profile for Cappelen Damm

Korrupsjon. Mekanismer og mottiltak: Utdrag  

Forord og utdrag fra Kapittel 1: Innledning

Korrupsjon. Mekanismer og mottiltak: Utdrag  

Forord og utdrag fra Kapittel 1: Innledning