Profile for Cappelen Damm

Fornyelsen som forsvant. Et kritisk blikk på Den katolske kirkes utvikling fra 1850 til i dag  

Innledning og utdrag fra kapittel 1: Status: En kirke i krise ved slutten av Benedikt XVIs pontifikat

Fornyelsen som forsvant. Et kritisk blikk på Den katolske kirkes utvikling fra 1850 til i dag  

Innledning og utdrag fra kapittel 1: Status: En kirke i krise ved slutten av Benedikt XVIs pontifikat