__MAIN_TEXT__
Profile for Cappelen Damm

Bla i bok krakk og kriser i historisk perspektiv  

Forfatterne diskuterer økonomiske kriser som fenomen med utgangspunkt i verdens økonomiske historie fra begynnelsen av 1800-tallet og fram t...

Bla i bok krakk og kriser i historisk perspektiv  

Forfatterne diskuterer økonomiske kriser som fenomen med utgangspunkt i verdens økonomiske historie fra begynnelsen av 1800-tallet og fram t...