Page 1

Dette er noen av spørsmålene forfatteren forsøker å gi svar på i denne boka. Forfatteren gir leseren innsikt i ADHD diagnosen og eventuell medikamentell behandling på en saklig og lettfattelig måte. I boka møter vi også foreldre til barn og unge med diagnosen, foreldre som har viktige historier å fortelle om sine erfaringer med diagnosen og skolen. Og vi får høre stemmen til en elev i videregående skole som er diagnostisert med ADHD, og som bidrar med sine erfaringer fra klasserommet.

Roar Engh

Hva vil det si å ha diagnosen ADHD? Hvordan er det å leve med ADHD? Hvordan er det å være elev i skolen når du har ADHD? Hvordan er det å være foreldre til barn og unge med ADHD? Hvordan bør lærere takle elever med ADHD i klassen? Hvordan bør skolen og foreldre samarbeide om elever med ADHD?

i skolen Barn og unge med ADHD i skolen

Roar Engh er dosent i pedagogikk ved lærerutdanningen i Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Han har mange års erfaring som spesiallærer og klasselærer, og har hatt ansvar for studiet i spesialpedagogikk for allmennlærere i mange år. Han har tidligere blant annet gitt ut bøkene Barn og unge med Asperger syndrom i skolen og Vurdering for læring i skolen. Han har også skrevet mange artikler og bokkapitler om skolen, i de siste årene med særlig fokus på elevvurdering.

Barn og unge med

ADHD

Boka henvender seg spesielt til lærere som underviser elever med ADHD i vanlige klasser, forfatteren gir gode råd og utførlige anvisninger til hvordan lærere kan skape et positivt og utbytterikt læringsmiljø for elever med ADHD-diagnose. Denne boka er svært relevant for alle lærere som møter elever med ADHD i klassene sine, for veiledere i PP-tjenesten og koordinatorer for spesialundervisning. Den anbefales for skoleledere og studenter i spesialpedagogikk. Mange foreldre til barn og unge med ADHD vil også ha glede av å lese denne boka, og den kan leses som et bidrag til å utvikle gode samarbeidsforhold mellom skole og hjem.

Roar Engh

Profile for Cappelen Damm

Barn og unge med adhd bla i bok  

Barn og unge med adhd bla i bok