Page 1

1 ALLEZ HOP! 1 ARBEIDSBOK

BOKMÅL

Torunn Wiig Warendorph Matts Winblad Eva Österberg


ALLEZ HOP ! Arbeidsbok Bokmål

Torunn Wiig Warendorph Matts Winblad Eva Österberg


© J.W. Cappelens Forlag AS, Oslo 2006 Svensk utgave: ©2001 Matts Winblad, Eva Österberg og Bonnier Utbildning, Stockholm ©2002 Matts Winblad, Eva Österberg og Bonnier Utbildning, Stockholm Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med J.W. Cappelens Forlag AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Allez hop! 1–3 følger læreplanene for Kunnskapsløftet i faget fransk og er laget til bruk på grunnskolens ungdomstrinn. Omslag: Collage med bilder fra Matton Tegninger: Maivor Persson-Malm, Christina Alvner, Magda Korotynska Grafisk formgivning: Helen Miller Crafoord, Cosmos Art/RenessanseMedia AS Forlagsredaktør: Danne Klingenberg Trykking/innbinding: PDC Tangen, 2006 Utgave 1 Opplag 1 ISBN-13: 978-82-02-25238-0 ISBN-10: 82-02-25238-5 www.cappelen.no http://allezhop.cappelen.no Fotografier Air France: s. 35 AllOverPress: Denise Truscello s. 89 (2), Denis Doyle s. 89 (4), Getty Images s. 89 (9) Bonnier Utbildning: s. 36 Hélène Edberg: s . 83 (7) Laila Blidmo Enge: s. 1–4, 6, 9–10, 45, 45, 55, 60, 61, 83 Anna Karin Eriksson: s. 83 (8) IBL/Taylor/Liaison: s. 89 (1, 5, 6, 7, 8) Nordqvist Productions AB, Lund: s. 11 Scanpix: Giry Daniel/Corbis s. 89 (3)


INNHOLD Kapittel

Emne/Grammatikk

ALLEZ HOP !

Bli kjent med Frankrike. Ord, ord, ord

5

1 SALUT

Å hilse og å si farvel

7

2 JE M’APPELLE SOPHIE

Å presentere seg

14

3 J’AI GAGNÉ

Brettspill. Tall fra 1–12

22

4 CHOUETTE !

Stille spørsmål Qu'est-ce que c'est? Substantivet og un / une

27

Ukedagene il est … / elle est … il a … / elle a Tall til 21

35

6 CLARISSE ET LES ANIMAUX

Husdyr. Farger. Verbet avoir

46

7 BON ANNIVERSAIRE

Ferier og helligdager Substantivet – hele bøyingen Tallord til 60

60

8 DÉPÊCHE-TOI

Klokka. Skolefag

69

9 MATCH NUL

Fotball Sportsuttrykk Verbet être med nektelse

78

5 DIMANCHE

Side

3


INNHOLD Kapittel

10 UN DESSERT

11 ON PART

12 LA CHAMBRE DE JULIE

13 QUEL TEMPS FAIT-IL?

14 MES COPAINS

4

Emne/Grammatikk

Frukt Tallord til 100

Side

90

Klær Flere farger Adjektivets bøying og plassering

101

Innredning Ditt eget rom Verb i presens – j'habite Genitiv – hvem eier?

115

Været Verbet faire

126

Fritid og ferie Verbet aller i entall

138


ALLEZ HOP ! CLIC

1

• Lytt til de små korte samtalene som hører til seks av bildene i collaget på sidene 5 og 6 i tekstboka. • Skriv ned bokstavene på bildene etter hvert som du lytter til samtalene og ser på bildene.

• Hvilket fransk ord får du fram? Hva tror du det betyr? Ordet er ___________________ og betyr ___________________.

2

a) Lag en liste i skriveboka over ordene som du tror du forstår i collagen på sidene 5 og 6 i tekstboka. b) Skriv de franske ordene og den norske oversettelsen. Se etter i ordlisten om nødvendig

3

a) Diskuter først med en medelev. Hva er det i collagen som tyder på at vi befinner oss i Frankrike? Lag en liste over det dere finner. b) Diskuter med de andre i klassen. Hvem var det som fant flest ting?

5


LES BULLES – INTRO Ordet bulle på fransk betyr boble. I tegneserier står det som personene sier, i bulles, dvs. snakkebobler. Når du arbeider med les bulles i Allez hop! er det meningen at du skal bruke dialogen i tekstboka som utgangspunkt for nye dialoger sammen med en medelev. Gjør slik: a) Les dialogen sammen med en medelev: – Mimmie, allez hop ! • J’arrive.

b) Bytt ut ordet som er understreket med ordene i boblen og lag nye dialoger:

Rex, Michel, Céline, Caroline, Patrick, navnene til noen av kameratene dine. Eksempel: • Rex, allez hop ! – J’arrive.

6


1 SALUT Pour tous Pour tous betyr «for alle» og det betyr at det er oppgaver som alle skal gjøre.

1

Samarbeid med en medelev. Se på tegningene og spill små dialoger akkurat som i eksempelet. (Personenes navn står på genserne eller veskene.) – Bonjour, Nicolas. • Bonjour, Madame. – Bonjour… •…

– Salut… •… – Au revoir… •…

7


2

Lytt til samtalen og dra en strek mellom personene som snakker med hverandre. 1

2

3

4

8

A

B

C

D


3

Fyll inn de franske ordene i kryssordet. Hvis du gjør det riktig, får du fram et vanlig fransk jentenavn i de markerte rutene. Hvilket? ____________________________ 1 2 3 4 5

6 7 8 9 1 takk 2 hei 3 frue

4

4 ha det 5 bokstav 6 herr

7 jeg kommer 8 god dag 9 ingen årsak

Sett sammen brikkene riktig slik at du får fram seks vanlige franske navn, tre guttenavn og tre jentenavn. Skriv dem på linjene. Farget brikke = begynnelsen på navnet guttenavn

jentenavn

Ni _______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

9


5

a) Samarbeid med en medelev. Lag dialoger hvor dere hilser på hverandre og sier ha det til hverandre.

– Salut, Malin. • Bonjour, … b) Gå rundt i klasserommet og hils på andre medelever.

LES BULLES – UN a) Les dialogen sammen med en kamerat. – Merci, maman. • De rien, Clic.

b) Bytt ut ordene som er understreket med ordene i boblen og lag nye dialoger::

– Pappa, Stéphane, Cécile, navnet til en kamerat • Frédéric, Nathalie, Caroline, navnet til en kamerat

POUR TOI Pour toi betyr «for deg». Her kan du selv velge hva du vil arbeide med.

1 Vocabulaire ➝ sidene 11–12 Du lærer deg franske ord og løser deretter et kryssord med mange av dem.

2 Écoutez ! ➝ side 13 Du lytter til noen forskjellige personer som er ute og handler.

10


POUR TOI 1 Vocabulaire a) Skriv de franske ordene i riktig rute på bildet. Du kan bruke ordliste om nødvendig. FRUITS

BANANES

RAISINS

POIRES

POMMES

b) Hva tror du disse franske ordene betyr? Skriv ordene på norsk question _____________________

garage _____________________

antenne _____________________

antenne

hôpital _____________________

balcon

_____________________

hôtel

banane

_____________________

melon

carte

_____________________

tomate _____________________

forêt

_____________________

train

_____________________

fruits

_____________________

table

_____________________

_____________________ _____________________

11


c) Løs kryssordet. Du har allerede brukt ordene i b)-oppgaven. d) Noen av ordene blir til overs. Hvilke?

C A R T E

"

12


POUR TOI 2 Écoutez – Lytt! Lytt til samtalen. Sett en ring rundt de bildene du hører om i samtalen. To bilder blir til overs.

13


2 JE M’APPELLE SOPHIE CLIC

Lytt til de fire dialogene. I hvilken rekkefølge kommer de? Hvis du setter nummer på bildene i samme rekkefølge som på båndet, så danner bokstavene navnet på en fransk by. Hvilken? Hvor ligger den? Lytt gjerne flere ganger. N

C

E

I

Byen heter _______________________ og den ligger i Sør/ Nord-Frankrike.

14


1 2 3 4

Pour tous Gå rundt i klassen og presenter deg for dine medelever på samme måte som Sophie og Stéphane gjør på side 8 i tekstboka. Gå rundt i klassen og spør hva dine medelever heter. Spør og svar slik som Julie og Fabien gjør på side 9 i tekstboka. a) Samarbeid med en medelev. Tren på dialogene på side 9. b) Spill dialogene for læreren eller klassen.

a) Hva sier ungdommene? Bytt om på setningene under slik at det blir en samtale.

Ça va très bien, merci. Salut, Louise. Ça va ? Bonjour, Marc.

b) Lær dialogen utenat og spill den for læreren din eller gruppa.

5

Lytt til ungdommene som presenterer seg. Hva heter de? Skriv navnene under bildene.

1 ____________ 2 ____________ 3 ____________ 4 ____________ 15


6

a) Hvilke ord gjemmer seg her? Bokstavene har havnet hulter til bulter:

nbjorou

bonjour

_______________________ (français)

_______________________ (norsk)

av aç _______________________

_______________________

lutas _______________________

_______________________

rèst _______________________

_______________________

mdmaae _______________________

_______________________

cirem _______________________

_______________________

einb _______________________

_______________________

b) Skriv også hva ordene betyr i den høyre spalten.

16


LES BULLES – DEUX a) Les dialogen sammen med en medelev. – Oh, pardon, Madame. • C’est pas grave.

b) Bytt ut ordet som er understreket med ordene i boblen og lag nye dialoger. Hvis du lurer på hvordan du skal gjøre det, kan du se på side 6 her i arbeidsboka. Patricia, Monsieur, Thomas, Rex, Michel, Céline, navnene på noen av medelevene dine

Prononcez a) Uttal disse ordene sammen med læreren din. Salut ! Madame Caroline Nicolas ➜ REGEL: Bokstavene ______, ______ og ______ uttales normalt ikke når de står i slutten av et ord.

17


b) Velg blant ordene i ruten og skriv de franske ordene under bildene. Øv på uttalen sammen med læreren din. avocat bandit

lettre glaces

bananes ballons lampe téléphone

1

2

3 4

6 5

7

8

POUR TOI 1 Mots croisés ➝ side 19 Du løser et kryssord og lærer deg nye ord.

2 Écoutez ! ➝ side 20 Du lytter til et klasseopprop og hører hvilke elever som er til stede.

18


POUR TOI 1 Mots croisés Velg blant ordene i ruten og skriv dem inn på riktig sted i kryssordet. I de loddrette, markerte rutene skal det stå et fransk ord for et yrke. Hvilket? Hva betyr det?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

disquette guitare journal lampe lettre miroir

paquet parapluie photo téléphone vase

8

9

2

11

6

1

7 5

4

10

3

19


POUR TOI 2 Écoutez ! Se på «skolebildet» og sett en ring rundt de elevene som er til stede når læreren roper dem opp.

Ordhjelp: malade = syk elle n’est pas là = hun er ikke her

20


3 J’AI GAGNÉ CLIC

a) Lytt til de franske tallordene fra null til tolv og gjenta.

ZÉRO

UN

QUATRE

SEPT

DEUX

CINQ

SIX

HUIT

DIX

TROIS

NEUF

ONZE DOUZE

b) Lytt til en fransk tallregle og gjenta.

21


c) Lytt nøye til reglen en gang til og sett kryss foran det du hører.

zéro, un, deux, trois

Bonjour, c’est moi. Salut, c’est moi.

quatre, cinq, six

Je m’appelle Béatrice. Je m’appelle Alice.

sept, huit, neuf

Béatrice Marie Lebœuf. Alice Sophie Lebœuf.

dix, onze, douze

1

Je suis de

Mulhouse.

Je suis de

Toulouse.

Pour tous a) Les gjennom de norske uttrykkene og let etter den riktige oversettelsen i feltet under. Skriv riktig oversettelse ved siden av den norske.

À toi, Isabelle

1 Det er din tur, Isabelle. ___________________________ 2 Det blir ti.

___________________________

3 Olivier, det er din tur. ___________________________ 4 Det blir åtte.

___________________________

5 Jeg har vunnet.

___________________________

6 Du fusker

___________________________

Ça fait dix. À toi, Isabelle.

J’ai gagné. Olivier, à toi.

b) Hvilke ord er det som mangler?

1 Olivier, ______________ toi. 2 Ça ______________ douze. 3 ______________ fait dix. 22

Ça fait huit. Tu triches.

4 J’ai ______________ ! 5 Tu ______________ !


2

a) Her har tallene blitt blandet sammen. Skriv dem i riktig rekkefølge.

huit deux neuf onze cinq dix six zéro douze un trois quatre ________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ b) Ett tall mangler. Hvilket? ___________

3 4

Øv inn dialogen på side 12 i tekstboka sammen med en medelev. Lytt til ungdommene som kaster terning. De spiller med to terninger, men som du ser, er en del terninger uten prikker. Tegn riktig antall prikker på terningene mens du lytter.

1 2

4

5

3

5

Samarbeid med en medelev. Spør og svar som i eksemplet. • Deux plus [plys] trois ? – Deux plus trois, ça fait cinq. 1 2 3 4 5

Deux plus trois ? … 6 Quatre plus sept ? … 7 Dix plus deux ? … 8 Un plus quatre plus trois ? … 9 Trois plus un ? … 10

Deux plus un plus deux ? … Huit plus trois ? … Huit plus deux ? … Quatre plus deux ? … Cinq plus deux ? … 23


6

a) Spill memory med en medelev. Klipp til 26 lapper. Skriv 0–12 med tall på halvparten av lappene og 0–12 med bokstaver på den andre halvparten. b) Bland lappene og legg dem opp ned på pulten. Løft opp to lapper av gangen og forsøk å få par. Si tallene høyt på fransk når du tar opp lappene. Den som får flest, vinner.

Six … et deux. Non ! Six … et six. Bravo !

7

Nå skal du få øve hoderegning. Lytt til innspillingen og skriv svaret på fransk når det blir pause.

LES BULLES – TROIS a) Les dialogen sammen med en medelev. – Salut les copains. • Salut, Pompon. Tu es en retard.

b) Bytt ut ordene som er understreket med ordene i boblen: Isabelle, Olivier, Patricia, Thomas, Rex, Michel, Patrick, navnene på noen av kameratene dine.

POUR TOI 1 Le jeu ➝ side 25 Du får et spill av læreren din som du spiller sammen med en kamerat.

2 Écoutez ➝ side 26 Du får lytte til en samtale mellom en mann og en kvinne hvor mange tall nevnes.

24


POUR TOI 1 Le jeu Antall spillere: Dere behøver:

2–4 personer en eller to terninger og hver sin spillebrikke

Slik er spillet: • Dere kan flytte så mange plasser som terningen viser, men dere må telle på fransk. • For å kunne bli stående der du lander, må du fortelle hva bildet forestiller – på fransk! Det rekker om du sier ett ord, f.eks. banque, deux plus trois, ça fait cinq. Hvis du ikke kan ordet på fransk, må du hoppe en plass bakover. Du må også gjøre det som står i ruten, f.eks. Passe ton tour, hopp over en gang. Den som kommer først til ARRIVÉE (mål), har vunnet. Her er noen uttrykk som kan hjelpe deg:

départ retour à la case départ avance de 1, 2, 3 cases recule de 1, 2, 3 cases rejoue une fois arrivée

start gå tilbake til start gå 1, 2, 3 plasser framover gå 1, 2, 3 plasser bakover slå en gang til mål

25


POUR TOI 2 Écoutez ! a) Lytt til samtalen og skriv tallene du hører i rutene. Hvert tall nevnes to ganger etter hverandre.

b) Bruk tabellen og «oversett» tallene til bokstaver. Hvilket vanlig fransk jentenavn får du? _________________________________ 1 2 3 4 5 6

26

= = = = = =

S O M L I F

7 8 9 10 11 12

= = = = = =

E D A C U R


4 CHOUETTE ! CLIC

Hva kan man vinne når man spiller på lykkehjulet? Lytt og skriv riktig tall ved de ulike gjenstandene.

1

Pour tous a) Velg blant ordene i ruten og skriv dem inn på riktig sted i dialogen.

c’est jouet

numéro vrai

gagné non

un

– Bonjour, Madame. J’ai _____________________. • C’est quel _____________________? – Numéro un. Qu’est-ce que ____________________ ? • C’est _________ chat. – Ah… un chat ? Un _________________ chat ? • Mais _________. Un _________________. b) Samarbeid med en medelev og les dialogen som roller. 27


2

Velg blant ordene i ruten og skriv dem på linjen ved hvert bilde. 1 un chien 2 une photo une guitare un parapluie ___________________ un tee-shirt un chat un portable ____________________ 3 un vase 5

4 ___________________ ___________________ 6 7

__________________________ 8

__________________

___________________

3

___________________________

Lytt til samtalen mellom de to ungdommene og følg samtidig med i dialogen nedenfor. Sett ring rundt det ordet eller uttrykket du hører. Du skal altså velge ett av ordene eller uttrykkene i de fargede rutene. – Salut Bonjour Au revoir, Céline. Ça va ? • Ah, bonjour Patrick Frédéric Monique. Oui, ça va ça va bien ça va très bien. – Qu’est-ce que c’est ? C’est un chat un tigre un chien ? • Oui Non. Regarde. – Oh, c’est un chat un chien un tigre ! Formidable Chouette ! C’est un vrai ? • Oh non, c’est un portable un jouet une glace.

28


4

a) Samarbeid med en medelev. Les dialogen og lær den utenat.

– • – •

Bonjour, madame. Bonjour. Numéro un, qu’est-ce que c’est ? C’est un portable.

b) Samarbeid med en medelev. Finn på egne tall til gevinstene og lag dialoger der dere spør og svarer som i øvelse 4a.

5

a) På norsk har substantivet tre kjønn: en mobiltelefon, ei/en lampe, et fotografi. Finn ut hva en/ei/et heter på fransk.

en mobiltelefon ___________________________________ en/ei lampe _______________________________________ et fotografi _______________________________________ et leketøy ________________________________________ en is _____________________________________________

På fransk heter en/ei/et enten __________ eller ___________.

*

29


b) Let i kapittel 4 (tekstboka + arbeidsboka) etter flere ord som enten har un eller une foran seg og skriv dem inn i tabellen under. Skriv ogsĂĽ hva ordene heter pĂĽ norsk. Un

Un e

un chien

6

en hund

Løs kryssordet

Horizontalement

5

3

Verticalement

2

3 6

7 30

1


LES BULLES – QUATRE a) Les dialogen sammen med en medelev. – Mickey n’est pas là ? • Non, il est malade.

b) Erstatt ordene som er understreket med ordene i boblen. Stéphane – il Claudia – elle Madame Duval – elle

Michel – il Sophie – elle Monsieur Marchand – il

Prononcez a) Les teksten i posen sammen med læreren din. b) Lag nye kombinasjoner av ordene i posen. Les dem høyt. Pass på sterk lyd.

ec joue av Gérard . Jasmine Jean joue Je jo aux cartes. au g ue olf. te joue Jeannet . is au tenn

POUR TOI 1 Mots cachés ➝ side 32 Du leter etter skjulte ord som du skal lære deg.

2 Écoutez ! ➝ side 34 Du lytter og lærer deg uttalen på forskjellige franske produkter.

31


POUR TOI 1 Mots cachés a) I dette kryssordet fins det skjulte franske ord. Finn dem og sett ring rundt. Du må lete både vannrett hjelp, er det hjelpeord i posen.

og loddrett

. Hvis du trenger

b) Alle skjulte ord fins også i posen, men der blir det tre ord til overs. Hvilke? __________________________ __________________________ __________________________

ert dess

prison e statu

pilote

danger boutique climat

secret

silence

l hôpita

e uniform

32

page

fruit


c) Skriv de franske ordene og den norske oversettelsen. FRANÇAIS

NORSK

33


POUR TOI 2 Écoutez ! a) Gjenta etter stemmen på cd-en og sett nummer på bildene i den rekkefølgen du hører dem. Lytt og gjenta flere ganger. b) Stav noen av disse ordene for en medelev. Kontroller at han/hun har skrevet riktig. Bytt rolle.

34


5 DIMANCHE CLIC

Marc og Juliette snakker om forskjellige tegneserier. Lytt til innspillingen og sett ring rundt de tre tegneseriene de snakker om. Det blir to til overs. På fransk kaller de en tegneserie une bande dessinée (une BD).

1

Pour tous Hvor ligger byene? Skriv dem inn i riktig rute på kartet. Bruk et atlas eller kartet på side 20 i tekstboka hvis du trenger hjelp. Plasser landene i hver sin rute. LA FRANCE LA BELGIQUE LA SUISSE MARSEILLE LYON BRUXELLES GENÈVE PARIS

NICE NANTES STRASBOURG BORDEAUX

35


2

Pour tous a) Lytt til stemmen som leser opp tallene fra 13 til og med 20. b) Lytt en gang til og se p책 tallene som er skrevet med bokstaver. Kombiner tall og bokstaver riktig!

36

dix-huit

19

treize

13

dix-neuf

17

vingt

16

quinze

14

dix-sept

15

seize

18

quatorze

20


3

a) Let i teksten Dimanche i tekstboka.

Hvordan sier du hun på fransk: _____________________ Hvordan sier du han på fransk: _____________________ Hvordan sier du de på fransk: ______________________

b) Il, elle eller ils? Fyll ut:

1 Paul a un chien. _________ a un chien. 2 Georges et Sophie sont inséparables. _________ sont inséparables. 3 Marie triche. _________ triche. 4 Juliette a un jouet. _________ a un jouet. 5 Panoramix a une potion magique. _________ a une potion magique. 6 David et Daniel sont norvègiens. _________ sont norvègiens.

4

a) Bruk teksten i stykke 5 og oversett disse setningene til fransk:

Hvor er han?

_______________________________

Hun er der borte.

_______________________________

De er uatskillelige. _______________________________ Han har en hund.

_______________________________

37


5

a) Skriv inn det franske ordet for er eller har og oversett setningene til norsk:

Il ______ un ami. Ils ______ lĂ -bas. ObĂŠlix ______ gros. Maman ______ un portable. PĂĽ norsk:

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

b) Hva heter:

38

Han er

_______________ .

Han har

_______________ .

Hun er

_______________ .

Hun har

_______________ .

De er

_______________ .


6

a) Her kommer ütte ord fra teksten. Sett bokstavene i riktig rekkefølge og skriv hva det franske ordet betyr:

Mai ________________ = ________________ Eavc ________________ = ________________ Trof ________________ = ________________ Rogs ________________ = ________________ Ettip ________________ = ________________ Sausi ________________ = ________________ Imsa ________________ = ________________

39


7

Hvilke tegneseriefigurer liker de best?

a) Lytteøvelse:

Céline ________________________________ ________________________________

S PI RO U M I C K EY

Sarah ________________________________ ________________________________

GASTON

ASTERIX

LAGAFFE

TINTIN

WINNIE L'OURSON

Nicolas ________________________________ ________________________________

b) Hva heter disse tegneseriene på norsk?

40


8

a) Se på tegningene som står etter setningene og skriv riktig ord på linjen.

• Regarde. Voici une _____________ de Philippe. – Philippe, qui est-ce ? • C'est un ami. Il a une _______________. Elle s’appelle ____________________. – Philippe a un _______________ ? • Oui, et il a un _______________ aussi. – Il s’appelle comment ? • Il s’appelle _______________. – On est quel jour? • ____________ le 13 avril. – Quelle horreur!

b) Les dialogen sammen med en medelev og sett inn nye dager og datoer.

41


9

a) Datoene p책 almanakksidene har forsvunnet. Skriv riktig tall og les datoen.

15 20

b) Fyll ut med riktig dag:

C'est quel jour le seize mars?

C'est _______________

Et le quatorze mars?

C'est _______________

Et le dix-sept?

C'est _______________

Le dix-neuf mars, c'est quel jour? C'est _______________

42


c) Fyll inn ukedagene i kryssordet.

LES BULLES – CINQ a) Les dialogen sammen med en medelev. – On est quel jour ? • On est mardi.

b) Bytt ut ordet som er understreket med ordene i boblen og les dialogen igjen.

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi

43


POUR TOI 1 a) Collage ➝ side 44 Du trenger bilder fra aviser, en saks og et papir.

1 b) Tintin ➝ side 44–45 Du får se noen Tintin-album og skriver den norske tittelen.

2 Écoutez ! ➝ side 45 Du lytter til Vanessas telefonsvarer.

POUR TOI 1 a) Collage Lag en collage med ord som er maskuline (un) og ord som er feminine (une). Du kan tegne eller bruke utklipp fra aviser. Bruk de ordene du har lært hittil i kapittel 1–5. Du kan selvfølgelig også finne andre ord i en ordbok. Skriv ordene på fransk med riktig kjønn. Legg i mappen din.

b) Les albums de Tintin Skriv de norske titlene under Tintin-albumene. Gå til biblioteket eller til en bokhandel hvis du trenger hjelp.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

44


___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

POUR TOI 2 Écoutez !

dimanche

samedi

vendredi

jeudi

mercredi

mardi

amis

lundi

Lytt til Vanessas telefonsvarer og kryss av for hvilke dager vennene hennes ringte (to dager blir til overs):

MĂŠlanie SĂŠbastien Luc Danielle David

45

Allez Hop! 1 Arbeidsbok  

Allez Hop! 1 Arbeidsbok