Page 1

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ MONTSERRAT ROIG

BUTLLETÍ DE SUMARIS

DATA

Nov - Des 2011


Aquest Butlletí de sumaris de les revistes de comunicació recull els sumaris de les darreres publicacions periòdiques rebudes al Centre de Documentació Montserrat Roig (CDMR). La seva periodicitat és bimestral. A fi de facilitar la recerca s’ordenen alfabèticament pel títol de la publicació.

publicació

pàgina

A PROP! COMUNICACIÓ ANUNCIOS AUTOCONTROL BiD. Textos universitaris de biblioteconomia i documentació [recurs electrònic] BUTLLETÍ DEL COL·LEGI DE PERIODISTES [recurs electrònic] COLUMBIA JOURNALISM REVIEW COMUNICACIÖN Y HOMBRE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD CONTROL DE PUBLICIDAD Y VENTAS DONES F5. Boletin da Comunicación de Galicia [recurs electrònic] INDEX ON CENSORSHIP IPMARK JJ. Jornalismo & Jornalistas JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION QUARTERLY KEESING'S RECORD OF WORLD EVENTS NOTICIAS DE LA COMUNICACIÓN PERIODISTAS [Fape] PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN, El ZER. Revista de Estudios de Comunicación

3 4 11 13 14 22 24 25 26 28 29 38 40 42 43 44 46 47 48 49

Us recordem que una de les possibilitats que ofereix aquest Butlletí és la de poder sol.licitar reproduccions d’aquells articles que us puguin interessar. Ho podeu fer adreçant-vos al CDMR per les diferents vies possibles. A part del Butlletí de sumaris de les revistes de comunicació, també elaborem els productes documentals següents:

Butlletí de noves adquisicions (trimestral). Catàleg de publicacions del C.P.C. (anual). Catàleg de revistes de comunicació (anual). Catàleg de premis periodístics (anual). Recull de premsa (diari). Dossiers de premsa sobre temàtiques específiques i puntuals.


Butlletí de Sumaris Revistes de Comunicació novembre - desesembre 2011  

SUMARIS DE LES REVISTES DE COMUNICACIÓ que han arribat al llarg dels mesos de novembre y desembre de 2011 al Centre de Documentació Montserr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you