Page 1

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ MONTSERRAT ROIG

BUTLLETÍ DE SUMARIS

DATA

maig - juny 2011


Aquest Butlletí de sumaris de les revistes de comunicació recull els sumaris de les darreres publicacions periòdiques rebudes al Centre de Documentació Montserrat Roig (CDMR). La seva periodicitat és bimestral. A fi de facilitar la recerca s’ordenen alfabèticament pel títol de la publicació.

publicació pàgina ACADEMIA TV 3 ANUNCIOS 4 APM [recurs electrònic] 13 AUTOCONTROL 14 BiD. Textos universitaris de biblioteconomia i documentació [recurs electrònic] 16 BUTLLETÍ DEL COL·LEGI DE PERIODISTES [recurs electrònic] 17 CI NEWS [recurs electrònic] 26 COLUMBIA JOURNALISM REVIEW 32 COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 33 CONTROL DE PUBLICIDAD Y VENTAS 34 DONES 36 DOXA Comunicación 37 F5. Boletin da Comunicación de Galicia [recurs electrònic] 38 GUIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 46 INDEX ON CENSORSHIP 48 INTERNATIONAL COMMUNICATION GAZETTE, The 49 IPMARK 50 KEESING'S RECORD OF WORLD EVENTS 54 MEDIA 55 NOTICIAS DE LA COMUNICACIÓN 56 PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN, El 58

Us recordem que una de les possibilitats que ofereix aquest Butlletí és la de poder sol.licitar reproduccions d’aquells articles que us puguin interessar. Ho podeu fer adreçant-vos al CDMR per les diferents vies possibles. A part del Butlletí de sumaris de les revistes de comunicació, també elaborem els productes documentals següents:

Butlletí de noves adquisicions (trimestral).

Catàleg de publicacions del C.P.C. (anual).

Catàleg de revistes de comunicació (anual).

Catàleg de premis periodístics (anual).

Recull de premsa (diari).

Dossiers sobre temàtiques específiques i puntuals.


Butlletí de Sumaris Revistes de Comunicació maig - juny 2011  

SUMARIS DE LES REVISTES DE COMUNICACIÓ que han arribat al llarg dels mesos de maig i juny del 2011 al Centre de Documentació Montserrat Roig...

Butlletí de Sumaris Revistes de Comunicació maig - juny 2011  

SUMARIS DE LES REVISTES DE COMUNICACIÓ que han arribat al llarg dels mesos de maig i juny del 2011 al Centre de Documentació Montserrat Roig...