Page 1

Actividade 5 1. Etiqueta un tubo cónico de 15 ml con Baixa [S] , e outro con Alta [S] . 2. Utilizando unha pipeta limpa, pipetea 1,5 mL de disolución de sustrato 1,5 mM

no tubo cónico de 15 ml etiquetado Alta [S] . Enxuaga a pipeta a fondo con auga limpa.

3. Utilizando unha pipeta limpa, pipetea 1,25 mL de solución tampón no tubo

cónico de 15mL coa etiqueta Baixa[S] . Enxuaga a pipeta a fondo con auga, pipetea 250µL de solución 1,5 mM de sustrato no tubo cónico de 15 mL etiquetado Baixa [S] e homoxeniza. Enxuaga a pipeta a fondo con auga.

4. Etiqueta cubetas de espectrofotometría "H1 a H3" (para os tempos de [S]) e "L1

a L3" (para os tempos de baixa [S]). Pon atención en etiquetar na parte alta da cubeta, segundo o indicado no debuxo, para evitar que os rótulos interfiran o feixe de luz no espectrofotómetro.


5. Utilizando unha pipeta limpa, pipetea 500µL de solución de parada en cada

cubeta. Enxuaga a pipeta a fondo con auga.

6. Etiqueta unha pipeta como "H" para a disolución de [S] Alta e unha seguda como

“L” para a de baixa [S]. Por favor le a modo ata comprender perfectamente os pasos 7–9 antes de procederes. Estos pasos son sensibles ó tempo! 7. Cunha pipeta limpa, pipetea 750µL de enzima no tubo cónico de 15 ml

etiquetado Alta [S] .

8. Cunha pipeta limpa, pipetea 750µL de enzima no tubo cónico de 15 ml


etiquetado Baixa[S] . COMEZA A CONTAR O TEMPO.

9. Nos tempos indicados na seguinte táboa, e utilizando a pipeta axeitada, elimina

500µL dos tubos etiquetados Alta [S] e Baixa[S] solución de parada correspondente.

e engádeos ás cubetas coa

É importante usar sempre a pipeta H para as cubetas H1 a H3 e a pipeta L para as cubetas L1 a L3.


10. Enxuaga tódolas pipetas con abundante auga e gárdaos para posteriores

actividades. Despois de ter rematada a análise, enxuaga os tubos de reacción e gárdaos para outras actividades.

Nota: Compre non desbotar as solucións nai non usadas e as cubetas cos estándares. Precísanse na seguinte actividade.

Biofuel_Actividade 5  

Protocolo da actividade 5 da practica Biofuel, enzimas de Bio-Rad

Biofuel_Actividade 5  

Protocolo da actividade 5 da practica Biofuel, enzimas de Bio-Rad