__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Onze kandidaten

Wilt U onze kandidaten in levende lijve zien?

Bekijk ons kandidatenfilmpje op www.youtube.com/cdenvpeer

en eentoekomstvolkleur.be


Beste Perenaar U kon al kennismaken met ons programma, dat opgebouwd is rond vier speerpunten: wonen, werken, vrije tijd en dialoog. En daarbij gaat het om U, uw buurman, uw oma, uw gezin, uw bedrijf en uw vereniging of club. Vandaag ben ik heel trots om U ook ons team van 25 kandidaten voor te stellen. U zal merken dat onze kandidaten verspreid zijn over Peer en onze dorpen. Daarnaast zijn ze, stuk voor stuk, geworteld in het Peerse sociale, verenigings- en dorpsleven. Het zijn kandidaten die bewezen hebben dat ze van aanpakken en ondernemen weten. Ze zijn duidelijk positief ingesteld,willen actief mee werken en mee bouwen aan het Peer van morgen. Dat is wat Peer nodig heeft! Wij kozen resoluut voor de dynamiek van vernieuwing en verjonging, maar vergeten de ervaring niet. En U mag gerust zijn: dit is een team! Een team dat er voluit voor gaat. Een team dat, samen met U, de toekomst van Peer kleur wil geven. Daar tekenen we voor,

Steven Mathe誰 Lijsttrekker


Steven Matheï LIJSTTrekker 35 Jaar

• Schepen sinds 2007, advocaat en verbonden aan Universiteit Hasselt • Geboren en getogen Perenaar

• Getrouwd met Katrien Kelchtermans, fiere papa van Lena en Lucie

• Lijsttrekker van een team dat met u de toekomst wil kleuren

Sigrid Cornelissen 40 Jaar

• Woont al 40 jaar graag in Grote-Brogel

• Getrouwd met Steven Kelchtermans, mama van Tijl

• Schepen sinds 1999, op dit moment full time eerste schepen • Gedreven en positieve denker, maar ook doener

Sigrid is als eerste schepen een graag geziene dame in Peer. Zij beweegt zich dan ook graag tussen de mensen. “Een luisterend oor, een pittige discussie, een kwinkslag,… ik hou ervan!”, zegt ze. Vaak zien mensen de zaken zwart-wit en het nemen van beleidsbeslissingen gaat niet altijd over rozen. “De beste keuzes voor Peer maken we via dialoog. Samen met onze ploegvol positief ingestelde mensen, en samen met u, willen we de komende jaren verder bouwen aan een nog kleurrijkere stad.”


Bram GEERITS 27 Jaar

• Geboren en getogen op de Wauberg

• Medeorganisator Dorpsfeest Wauberg

• Gedreven voorzitter van jeugdhuis De Styx • Landmeter van beroep

Bram is van jongs af aan actief in het verenigingsleven, dat volgens hem goed ondersteund wordt door de stad. “De vele buurtfeesten, dorpsfeesten, jeugd- en sportverenigingen wil ik blijven steunen. Zij zijn het cement van de samenleving. Wat goed is, kan altijd nog beter. Ik sta open voor dialoog en voor concrete maatregelen als betere fuiflocaties en een nog betere ondersteuning voor zij die iets organiseren.” Als drijvende kracht achter De Styx past Bram perfect tussen onze kandidaten: positief, sociaal geëngageerd en vol goede ideeën. “Ik ga en sta voor een bruisend Peer!”

• Coördinator buitenschoolse kinderopvang Plons

• Oud-leiding KSJ Wijchmaal, laatste 5 jaar als hoofdleidster • Jong en geëngageerd

Valerie Evens

• Houdt van een bruisende stad

Valerie studeerde succesvol af als criminologe, en gezien haar verleden bij de KSJ, koos ze voor een sociale job. Zij is coördinator bij Plons, volgt 2 avonden per week les en werkt ook nog eens 20 uur per week in de horeca. Van een drukke agenda gesproken! “Goed wonen in Peer is belangrijk”, vindt ook Valerie. “Dit betekent een goed georganiseerde kinderopvang, betaalbare bouwgronden, ondersteuning van initiatieven van handel en horeca en een goede dienstverlening naar alle inwoners. Laten we er samen onze schouders onder zetten!”

27 Jaar


Gert Severens 39 Jaar

• Burgerlijk ingenieur in de bouwkunde

• Gehuwd met Aniek Janssen, papa van Liesl, Nienke en Diewke

• Houdt van het dorpsgevoel in Kleine-Brogel • Voorzitter CD&V Peer, fractieleider in de gemeenteraad

Gert is absoluut niet het type dat op zijn lauweren gaat rusten. Als hij niet aan het werk is, of aan het spelen is met zijn drie kinderen, gaat de aandacht naar CD&V Peer. Gert is voorzitter van CD&V en fractieleider in de gemeenteraad. “Ik wil opkomen voor de rechten van mijn eigen kerkdorp Kleine-Brogel, maar zeker ook voor die van de hele Peerse gemeenschap”, zegt hij. “Een verkeersveilige schoolomgeving en betaalbare bouwgronden voor iedereen blijf ik prioritair vinden. Met uw steun maken we er werk van!”

Natuurlijk moet er iemand de jongste zijn... en bij ons, is dat Hanne. Met haar 22 lentes weet Hanne precies wat er reilt en zeilt onder de Peerse jongeren en wil ze hen een stem geven. Maar vergis je niet, Hanne heeft nog veel meer in haar mars. “Engagement vind ik belangrijk en ik ben in onze stad gelukkig niet alleen. Peer heeft een bloeiend verenigingsleven. Jeugd- en sportverenigingen brengen verschillende mensen samen. Voor hen wil ik me inzetten”, zegt ze.

Hanne Paesen 22 Jaar

• Afgestudeerd als verpleegkundige in 2011 • Rasechte Perenaar

• Enthousiaste chiroleidster

• Jong, gedreven en geëngageerd


Hendrik Swennen 26 Jaar

• Handelsingenieur bij Mathieu Gijbels NV • Afkomstig uit Grote-Brogel, maar woont sinds kort in Wijchmaal • Samenwonend met Petra Saenen • Speelt voetbal bij Racing Peer

• Lid van de drumband van schutterij Sint-Sebastiaan Grote-Brogel Omdat het voor iedere gemeente financieel alleen maar moeilijker zal worden en de investeringsruimte kleiner wordt, komt het er meer dan ooit op aan om iedere euro efficiënt te besteden. Hiervoor wil Hendrik zijn kennis vanuit het bedrijfsleven gebruiken om in Peer, ook de komende periode, voor een stabiele en gezonde meerjarenbegroting te zorgen. Zo blijft het voor iedere Perenaar in de nabije, maar ook in de verre toekomst aangenaam wonen. “Een gezond en realistisch financieel beleid”, daar gaat Hendrik voor.

Annick Scheelen • Bediende bij Erperheide en vzw Daidalos

• Gehuwd met Luc Van Vleymen, mama van Lennert en Brenthe • Bestuurslid buurtwerking Steenweg Linde

• Medeoprichtster speelpleinwerking Speelkriebel Als het om mensen gaat, steeds paraat! Dit is een slagzin die Annick perfect omschrijft. “Als fiere dorpsbewoner ben ik volledig gegrepen door de aangename buurten en plaatselijke jeugd-en sportverenigingen.” Deze kenmerken wil Annick nog verder verstevigen zodat Peer een fijne plaats blijft om te wonen voor jong én oud. Een stem voor Annick is een positieve stem voor de Peerse toekomst en niet in het minst voor die van het duodorp Linde-Wauberg.

39 Jaar


Dirk Colaers 44 Jaar

• Geëngageerd en sociaal persoon

• Woont in de rustige en gezellige buurt van het Maarlo • Gehuwd met Gerty Loenders

• Steunt de land- en tuinbouwers die ons gezonde voeding bezorgen

• Gelooft in een samenleving waar iedereen zich goed voelt, ook personen met een beperking

Vele jaren heeft Dirk met plezier in de landbouwsector gewerkt als chauffeur. Een spijtig ongeval heeft zijn leven volledig doen keren, maar de voeling met de land- en tuinbouw is hij nooit verloren. “Na mijn revalidatie, heb ik mijn zin om met mensen om te gaan niet verloren. Ik ben voorzitter van de Landelijke Gilde van Peer-centrum en ondervoorzitter van de Stedelijke Adviesraad Voor Integratie van Personen met een Handicap. Om af en toe alle remmen los te gooien, doe ik aan rolstoelbadminton.” Peer nog veiliger en toegankelijker maken voor iedereen vindt Dirk belangrijk, net als betaalbare bouwgronden en woningen. Zijn leuze windt er geen doekjes om: “met de rem op, kom je niet vooruit!”

Rina Hulsbosch • Gehuwd met Hendrik Boutsen

• Mama van 3 pubers: Pieter, Katrien en Bart

• Landbouwster op een modern melkveebedrijf • Gemeenteraadslid, lid van KVLV en Agra

Als landbouwster weet Rina dat er elke dag hard moet gewerkt worden om je doel te bereiken. Haar ten volle inzetten voor deze sector, staat dan ook bovenaan! “Ik wil samen blijven werken aan een genietbaar, levendig en (be)leefbaar platteland voor jong en oud.” Daarnaast wil Rina als mama van 3 fervente sporters graag haar steentje bijdragen aan de verdere uitbouw van een goede sportinfrastructuur. Een goed onderhouden platteland waar ruimte is voor een economisch leefbare landbouw, met een goede verstandhouding tussen het beleid en de landbouw, daar gaat Rina voor!

42 Jaar


Niels Diepvens 24 Jaar

• Jurist en doctorandus/assistent fiscaal recht UHasselt • Geboren en getogen op het Maarlo • Voetballer bij Racing Peer

• Lesgever bij Femma (vroegere KAV-Limburg)

“We moeten Peer verder uitbouwen tot een aangename stad om in te leven, met betaalbare huizen en bouwgronden voor iedereen”, vindt Niels. “Er moet ook de nodige aandacht blijven gaan naar verkeersveiligheid in alle kerkdorpen.” Hij wil, samen met u, streven naar een nog bloeiender stadcentrum met ondersteuning van de huidige horeca en ondernemers. Ook helpt Niels graag zoeken naar een locatie voor een nieuw jongerencafé. Niels is nog jong, maar wil zich inzetten voor élke Perenaar, jong én oud.

• Coördinator van kinderdagverblijf Pinnochio • Verpleegkundige

• Getrouwd met Jaak Luys en moeder van 3 zonen • Spelend lid bij de Koninklijke Harmonie van Peer

Mia Soors

“Ik ga graag om met mensen en wil me inzetten voor jong en oud”, zegt Mia. “Het leeftijdsverschil mag dan wel groot zijn, maar de zorg voor jong en oud ligt vaak dicht bij elkaar. Voldoende en kwalitatieve zorg is belangrijk en hier wil ik mij dan ook graag voor inzetten.” Terecht is Mia trots op de kinderopvang in Peer, maar een kwalitatieve opvang, met voldoende plaats voor elk kind, moet ook de komende jaren blijvend gerealiseerd worden. “De hartverwarmende reacties van ouders die ik elke dag mag horen in het kinderdagverblijf, maken mij telkens blij. Peer is een stad met toch nog een dorpsgevoel en dat maakt ons nu net zo uniek.”

53 Jaar


Harry Broekx 54 Jaar

• Landbouwer en bijna 19 jaar schepen van o.a. landbouw en openbare werken • Getrouwd met Fini, papa van Jelle, Martijn, Jochem, Seppe • Bestuurslid landelijke gilde, bedrijfsgilde en Biotechnicum • Via boerderijbezoeken mensen landbouw laten beleven

Als schepen van openbare werken vindt Harry een goed onderhouden wegennet belangrijk. “Degelijke wegen in een groene omgeving, met mooie, veilige en gezellige dorpscentra, dat is mijn topprioriteit.” Het behoud van de enorme dienstverlening naar het bruisende leven in Peer en iedereen laten kennismaken met een economische en milieubewuste landbouw: daar wil Harry, samen met de ganse ploeg, voor gaan! “Elke Perenaar moet kunnen leven in een landelijke, aangename omgeving.”

Lutgarde Ceyssens • Leerkracht buitengewoon basisonderwijs Sint-Elisabeth • OCMW-voorzitter en schepen sinds 2010

• Gehuwd met Roger Peeters, mama van Mathijs en Martine • Honkvast in Wijchmaal, woont, leeft en werkt er graag

• Schetst ‘het leven zoals het is’ in cabaretgroep ‘Frappant’ Zorg, welzijn en gezondheid gaan ons allemaal aan. Als schepen en OCMW-voorzitter ervaart Lutgarde terdege de verschillen. Niet iedereen in Peer heeft het immers even makkelijk, ook al staan we er niet altijd bij stil. “Ik wil me positief inzetten voor de uitdagingen van de toekomst zodat jong én oud alle kansen krijgt”, vertelt ze. De Peerse Welzijnscampus neemt prachtige initiatieven en daar is Lutgarde terecht fier op. “Ik wil graag, met uw steun, op de ingeslagen weg verder blijven gaan. Het werk is nog lang niet af en ik blijf graag verder bouwen aan een stad voor iedereen.”

47 Jaar


Michel Vanderfeesten 32 Jaar

• Zaakvoerder FM Goud, freelancer en internetondernemer • Samenwonend met Cindy en papa van Geike en Mats • Gewezen leerkracht op Instituut Agnetendal • Harde werker en sociaal geëngageerd

Michel droomt van nog meer recreatiemogelijkheden in Peer én de kerkdorpen. Een mooie speeltuin als ideale verbroederingsplek voor gezinnen met jonge kinderen, zou volgens hem de kers op de taart zijn. “Daarnaast ga ik voor een betere samenwerking tussen handel en stad met daarbij de oprichting van een echt, functioneel ondernemersloket. Ook op vlak van communicatie en dialoog tussen burger en stadsbestuur zijn er zeker nog verbeteringen mogelijk.” Samen met u wil Michel van Peer, nog meer dan nu, een stad maken waar het goed is om te wonen, te leven en te beleven. En dat voor iedere fiere Perenaar.

Liesbeth Diliën

• Leerkracht buitengewoon basisonderwijs Sint-Elisabeth • Voorzitter gemeenteraad sinds 2010

• Gehuwd met Gery Corthouts en mama van Liene en Anou • Op de Wauberg geboren en getogen

• Ex-hoofdleidster bij de Waubergse Chiro Liesbeth is nog jong, maar politiek toch al ervaren. Als gemeenteraadslid , zet ze zich al 12 jaar in voor onze stad. Liesbeth is sociaal enorm geëngageerd. Als leerkracht geniet ze van de omgang met de kinderen, maar ook daarbuiten zit Liesbeth niet echt stil. De Peerse jongeren kennen haar van in de vele verenigingen waarin ze actief was en is. “Ik wil samen met de jongeren verder werken aan een stad mét toekomst voor de jeugd, maar wil er zeker ook zijn voor jongeren en gezinnen met jonge kinderen. Ik vind het ook belangrijk dat het duodorp Wauberg-Linde verder uitgebouwd wordt.”

30 Jaar


Michel Plessers 65 Jaar

• Gepensioneerd, werkte voor Ford ontwikkelingscentrum Lommel • Gehuwd met Rita Maesen, 2 kinderen en 5 kleinkinderen • Al bijna 40 jaar een gelukkige Wijchmalenaar

• Sociaal heel erg geëngageerd bij verschillende organisaties Michel zette zich als gemeenteraadslid gedurende 24 jaar in voor Peer in het algemeen en Wijchmaal in het bijzonder. Hij wil die taak met veel enthousiasme verder zetten. Michel is actief in verschillende organisaties en verenigingen. Door zijn engagement als voorzitter van VitaS, intercommunale woonzorgcentra met o.a. Sint Antonius Peer, weet hij wat het betekent een luisterend oor te hebben voor de vragen en noden van iedere Perenaar. Michel vraagt aandacht voor onze kinderen en gezinnen, maar ook voor de Peerse senioren. “De kinderopvang blijft een prioriteit, maar ook de senioren vormen een grote en sterk groeiende groep die zorg nodig heeft.“

Hilde Van Put • Leerkracht Frans, PAV en zorg op Agnetendal • Gehuwd met Kirsten

• Mama van twee pleegkinderen en een adoptiekindje • Geniet van de rust en het groen

Hilde vindt het leuk wonen in Peer. Zij kan het beamen: de vele buurtwerkingen zorgen voor sociale contacten tussen buren van alle leeftijden. “Ik wil gaan voor nog meer speel- en recreatiemogelijkheden voor jong en oud in het centrum. Het belang van een sterk en goed uitgebouwd jeugdbeleid vind ik ook niet te onderschatten. Ook hier wil ik mee mijn schouders onder zetten.” Een stad waar jong en oud zich goed voelt, daar wil Hilde werk van maken!

38 Jaar


Jan Jacobs 31 Jaar

• Ploegbaas bij BEWEL

• Getogen in Kleine-Brogel

• Enthousiaste leider bij speelpleinwerking De Berenzwerm • Levensgenieter, hulpvaardig en gedreven

Jan komt uit een zeer geëngageerd gezin. Organiseren en verantwoordelijkheid nemen is hem met de paplepel ingegeven. Vooral door zijn jarenlange inzet bij de speelpleinwerking, is hij uitgegroeid tot het aanspreekpunt voor jongeren en jongvolwassenen in Kleine-Brogel. “Voldoende ontspanningsmogelijkheden en een mooi aanbod aan jeugdverenigingen en speelpleinwerkingen vind ik enorm belangrijk”, aldus Jan, die zich overigens niet enkel voor jongeren wil inzetten. “Ik wil mee helpen bouwen aan een stad waar het voor iedereen, jong en oud, goed wonen is.”

Nicole Schalley 46 Jaar

• Juf in het 6de leerjaar van de Preud’hommeschool in Peer • Geboren, getogen en woonachtig op het Maarlo • Getrouwd met Benny en mama van Birger

• Enthousiast, gedreven en sportief lid van TC De Krekel Jong en oud verdient de aandacht van Nicole. Ze fietst elke dag door het centrum naar school en ervaart zo de gevaren in het verkeer. Een verkeersveilige schoolomgeving voor alle schoolgaande kinderen vindt Nicole terecht zeer belangrijk. Maar dat is niet alles. “Senioren, een steeds groter wordende groep, zouden zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen. Het is aan het beleid om hen te omringen met de beste zorgen.” “Als fiere Perenaar sta ik voor groot en klein klaar!”


Raf Nelis 43 Jaar

• Verzekeringsagent KBC

• Geboren en getogen in Wauberg • Met een hart voor Racing Peer

• Sociaal geëngageerd en graag tussen de mensen

Raf Nelis is voor vele Perenaars geen onbekende. Hij heeft een verzekeringskantoor in Grote-Brogel, maar woont in Wauberg. “Ik ben altijd actief geweest in het Peerse verenigingsleven en heb steeds kunnen rekenen op een goede samenwerking met het stadsbestuur”, vertelt Raf. “Nu wil ik de rollen omdraaien en mij inzetten voor alle verenigingen. Peer heeft een actief verenigingsleven en daar moeten we fier op zijn. Ik zit vol goede ideeën om het verenigingsleven dat ons zo typeert nóg bloeiender te maken.” Raf Nelis is enthousiast en een harde werker die graag een luisterend oor biedt, maar ook zelf met oplossingen op de proppen komt.

Bea Colaers 42 Jaar • Zaakvoerster van lingeriewinkel “Franje” op de Markt

• Opgegroeid op de Wauberg, maar woont nu in Peer-centrum

• Gehuwd met John Coenen, zaakvoerder CTP interieurwerken • Mama van Fleur, Daan en Guus

Bea weet als geen ander wat wonen en werken in Peer betekent. Een toegankelijk, commercieel en vooral veilig centrum om te wonen vindt Bea heel belangrijk. “Als handelaar heb je contact met alle leeftijden en voel je makkelijk hun noden aan. Een luisterend oor en optimistische kijk, maakt mensen rijk! Probeer eens de toerist te zijn in je eigen dorp… je ziet de dingen anders… hier is altijd wat te beleven! Keuze zat en tijd tekort. ”


Eddy Schrooten 39 Jaar

• Geboren en getogen in Grote-Brogel

• Gehuwd met Katleen Hoogmartens en papa van Diete en Wout • Commercieel medewerker bij Delta Lloyd Bank

• Geëngageerd in verschillende verenigingen en graag tussen de mensen “Toekijken vanaf de zijlijn is niets voor mij”, zegt Eddy. “Ik ben dan ook erg actief bij o.a. de schuttersgilde, de drumband, veteranen voetbal en buurtwerking Op’t Root. Een levend dorp en een bruisende stad, met een bloeiend verenigingsleven en een uitgebreid gamma aan ontspanningsmogelijkheden, brengen jong en oud samen.” Eddy wil zich engageren voor de toekomst van de Peerse verenigingen en vrijwilligers. “Samen met u wil ik mij inzetten voor de toekomst van Peer!”

• Leerkracht aan basisschool De Dommelbrug

Lieve Broekx

• Gehuwd met Albert Schouteden en mama van Frederick en Ann-Sophie • Sociaal geëngageerd in de verenigingen, vooral binnen KVLV • Tussen de mensen en vooral voor de mensen

“Als bestuurslid van Parochiecentrum Linde, gewezen voorzitster KVLV Linde en huidig gewestvoorzitster KVLV Peer, heb ik kunnen ervaren dat het stadsbestuur het verenigingsleven actief steunt waar het kan”, zegt Lieve. Dat ook de sportievelingen in Peer op verschillende plaatsen terechtkunnen, stemt haar gelukkig. “Medioren en senioren, maar ook jonge gezinnen moeten zo goed mogelijk ondersteund worden. De samenwerking tussen de verenigingen en de samenvoeging van de scholen mag binnen het duodorp Wauberg/Linde nog verder versterkt worden”, besluit ze.

50 Jaar


Theo Kelchtermans LIJSTDUWER 69 Jaar

• Burgemeester

• Gehuwd met Ann Dierckx, 3 dochters en 4 kleinkinderen • Honkvast in Peer: woont en leeft er graag

Onze CD&V-kandidatenfolder is ongetwijfeld de meest kritische kennismaking met dorp en stad en alle Perenaren. Niemand koopt “een kat in een zak” ... men wil weten wat men in huis heeft. En daar willen wij u graag bij helpen. Op de CD&V-lijst vind je oude bekenden die al enkele jaren politiek actief zijn en hun ervaring graag ten dienste willen stellen, ook van de jongeren die boordevol ambitie zitten om in hun dorp, straat, vereniging, enz... wensen en noden te verzamelen en er ook iets aan willen doen. Want zo werkt dat in een goeddraaiend gemeentebestuur. Je moet dicht bij en onder de mensen zijn om te weten wat echt leeft. De jongere generatie die aantreedt is goed voorbereid. De voorbije weken hebben zij ‘in zoverre nodig’ kennis gemaakt met de huidige CD&V-raadsleden en met de blijvende ambitie van het huidige stadsbestuur om ook de volgende zes jaar, Peer en zijn dorpen verder uit te bouwen. Verkeersveiligheid staat dan ook bovenaan, maar ook verbetering en onderhoud van de dorpscentra. Betaalbare bouwplaatsen en/of woningen is ook een zorg van jong en oud. Heel bijzonder ook de zorg voor ouderen, door thuiszorg en serviceflats, of - als het niet anders kan - door opvang op de Zorgcampus (rustoord) in Peer. En veel vragen zijn er ook naar opvang voor en na de schooluren, de samenwerking tussen scholen en ook de nieuwe scholencampus in Peer waar heel veel van verwacht wordt. Er zal dus genoeg te doen zijn de volgende jaren... maar onze CD&V-kandidaten zijn er goed op voorbereid. Wij zijn een echte ploeg. En onze kapitein is Steven Matheï. Steven geniet ieders vertrouwen. Steven is een jonge en bijzonder talentrijke man, die de voorbij legislatuur bewezen heeft hoe luisteren naar mensen en verstandig omgaan met medewerkers, het resultaat alleen maar kan dienen. “Nieuwe borstels keren goed” zegt een oude volksspreuk. Onze borstels zullen blijven keren. Dat is ook de essentie van de inhoud van onze CD&V-kandidatenfolder. Als u met ons meegaat en ons steunt mag u weten dat wij met zijn allen boordevol ambitie zijn en blijven om voor Peer en zijn dorpen “het onderste uit de kan te halen”.


GEMEENTERAAD

7

CD&V 1 2 3 4

6 7 8 9 10 11 12 13

ze Peerse Denk ook aan on ovincie: de pr kandidaat voor

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CEYSSENS Lutgarde VANDERFEESTEN Michel DILIËN Liesbeth

PLESSERS Michel

VAN PUT Hilde JACOBS Jan MEUWIS-SCHALLEY Nicole NELIS Raf COLAERS Bea SCHROOTEN Eddy BROEKX Lieve

KELCHTERMANS Theo

U toch ook?

Uw stem is altijd geldig zolang u op één lijst blijft. Iedere naamstem is een volwaardige stem. Kies al de kandidaten die volgens u morgen in de gemeenteraad zouden moeten zetelen.

en

Sigrid Corneliss plaats 2

eentoekomstvolkleur.be

Verantwoordelijke uitgever: Gert Severens – Zavelstraat 8 – 3990 Peer “Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012”

5

MATHEÏ Steven CORNELISSEN Sigrid GEERITS Bram EVENS Valerie SEVERENS Gert PAESEN Hanne SWENNEN Hendrik SCHEELEN Annick COLAERS Dirk HULSBOSCH Rina DIEPVENS Niels SOORS Mia BROEKX Harry

Profile for CD&V Peer

Onze kandidaten  

De kandidaten van CD&V-Peer voor 14 oktober 2012

Onze kandidaten  

De kandidaten van CD&V-Peer voor 14 oktober 2012

Profile for cdenvpeer
Advertisement