Page 1

Beter een goede buurt dan een verre vriend... Spoele, Bokslaar & Everslaar

Lijst 7


Voorwoord

Beste inwoners van Spoele, Bokslaar en Everslaar, Zes jaar geleden verspreidde de Lokerse CD&V een folder met actiepunten specifiek gericht op uw buurt. Een bestuursperiode later kunnen wij samen met u vaststellen dat veel van die toen gemaakte beloften door onze beleidsdeelname ook een daadwerkelijke invulling hebben gekregen op het terrein. Het is als CD&V Lokeren ons blijvend streven ‘om te zeggen wat we doen en ook te doen wat we zeggen’. In deze folder staan we stil bij wat bij u in de buurt intussen werd gerealiseerd maar natuurlijk kijken we samen met u ook vooruit. We werpen gezamenlijk een blik op de toekomst van uw meest nabije omgeving. Uw buurt is de schaal van de toekomst. Door uw steun op 14 oktober 2012 realiseren we straks een nog betere ‘gebuurte’. Met een uitgestoken hand, een duidelijke visie en hartelijke groeten!

Filip Liebaut Eerste schepen. Lijsttrekker CD&V Lokeren


EEN WOORD IS EEN WOORD. Enkele realisaties 2007-2012 Onder andere &&

De eerste stappen naar een gloednieuwe stedelijke basisschool op de Spoele zijn genomen. Weldra wordt gestart met de bouw, waardoor de buurt een hypermoderne school krijgt.

&&

De aanplanting van Everslaarbos is voltooid en dient als een echte groene buffer tussen het woongebied op de Spoele en de industriezone.

&&

De nieuwe afdeling van kinderopvang Patjoepelke is in gebruik genomen. Zo’n 35 kindjes vinden daar elke dag uren spelplezier.

&&

De werkgelegenheid in het industriegebied zorgt voor een boost in de tewerkstelling in Lokeren.

&&

De eerste noodzakelijke stappen naar een broodnodige ontsluiting van E17-3 zijn genomen. Een RUP E17-2 kwam tot stand en er werd onteigend om de nieuwe ontsluiting mogelijk te maken. In het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan werd nadrukkelijk opgenomen dat geen verdere industriezone (E17-4) kan worden gerealiseerd zo geen oplossing is gevonden voor het sluipverkeer dat de nabije bewoners treft.

&&

De ontwikkeling van de nieuwe wijken op Lokeren-Zuid kent zijn voltooiing.


6 nieuwe actiepunten voor 2013-2018 Onder andere &&

De ontsluiting van de E17 moet een definitieve oplossing kennen zodat de mobiliteitsdruk op Lokeren-Zuid drastisch vermindert! Opvolging bij de Vlaams Gewest is onontbeerlijk. Geen oplossing voor de ontsluiting = geen verdere uitbreiding E17/4! Dit is een formele CD&V belofte.

&&

De schoolomgeving en kinderopvang op de Spoele krijgt blijvende aandacht op vlak van mobiliteit en bezettingsgraad. De nodige evaluaties gebeuren op regelmatige tijdstippen.

&&

Het stadsbestuur stimuleert het verenigingsleven in de nieuwe woonwijken. Initiatieven allerhande verdienen de nodige ondersteuning.

&&

Ook de lokale middenstand verdient op de Spoele een duwtje in de rug. De vele nieuwe woonwijken maken deze middenstand broodnodig!

&&

De bestaande landbouw krijgt een duidelijke toekomstvisie en er is de nodige vrijwaring voor open ruimte.

&&

In het industriegebied kijkt het stadsbestuur toe op voldoende tewerkstelling en de nodige initiatieven rond genoeg openbaar vervoer van en naar het industrieterrein worden genomen.


Kandidaten voor uw buurt HEYNINCK Timothy

LERNO Emmanuel

SAMSON Danny

9de plaats

17de plaats

26ste plaats


KANDIDATENLIJST GEMEENTERAAD

KANDIDATENLIJST PROVINCIERAAD

LOKEREN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

LIEBAUT Filip VAN DER SYPT Nina COOLS Jan DE RIDDER Marjoleine CLAES Gust DE MAESSCHALCK Christiane VAN HAVERMAET Johan DE WAELE Guido HEYNINCK Timothy DE MUNCK Michel DE VISSCHER Philip DE VOS Gilbert VAN DE VELDE Isabelle NONNEMAN Bart VAN AVERMAET Marie-Ange VAN HOORICK Elien LERNO Emmanuel VERCAUTEREN Fré TEMMERMAN Christine LEPLAE Jean-Pierre HELLINCKX Georgette BAERT Caroline MARÉCHAL Luc DE GROOTE Rita VERHOFSTÉ Katrien SAMSON Danny DE BACKER Hilde LORRÉ Magda PODEVYN Karen VAN PETEGHEM Tom VAN HAVERMAET Mieke DESOETE Frederik LIEBAUT Hilaire

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

DE CUYPER Jo DECKERS Mirèse VAN DUYSE Nicole VERBEKE Freddy DE KETELAERE Dirk SALAETS Roeland VAN HAVERMAET Mieke MANAS - FERNANDEZ Christine DE GEYTER Geneviève VINCKE Veerle VERSTRAETEN Luc LIEBAUT Filip

Zowel voor de gemeente als voor de provincie kan men op dezelfde lijst meerdere kandidaten een voorkeurstem geven.

Vind meer informatie op http://lokeren.cdenv.be

7

Lijst

Spoele-Bokslaar-Everslaar  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you