Page 1

Beter een goede buurt dan een verre vriend... Heirbrug, Staakte & Lammeken

Lijst 7


Voorwoord

Beste inwoners van Heirbrug, Staakte & Lammeken, Zes jaar geleden verspreidde de Lokerse CD&V een folder met actiepunten specifiek gericht op uw buurt. Een bestuursperiode later kunnen wij samen met u vaststellen dat veel van die toen gemaakte beloften door onze beleidsdeelname ook een daadwerkelijke invulling hebben gekregen op het terrein. Het is als CD&V Lokeren ons blijvend streven ‘om te zeggen wat we doen en ook te doen wat we zeggen’. In deze folder staan we stil bij wat bij u in de buurt intussen werd gerealiseerd maar natuurlijk kijken we samen met u ook vooruit. We werpen gezamenlijk een blik op de toekomst van uw meest nabije omgeving. Uw buurt is de schaal van de toekomst. Door uw steun op 14 oktober 2012 realiseren we straks een nog betere ‘gebuurte’. Met een uitgestoken hand, een duidelijke visie en hartelijke groeten!

Filip Liebaut Eerste schepen. Lijsttrekker CD&V Lokeren


EEN WOORD IS EEN WOORD. Enkele realisaties 2007-2012

Heirbrug, onder andere &&

Nieuwe fiets- en wandelbrug tussen Heirbrug en het centrum

&&

Start ontsluiting van de Durmedijken (eerste fase) : Heirbrug-Veerstraat

&&

Sloop fabriek Epouse Jacobs met herbestemming tot wonen in het groen

&&

Aankoop gronden Ploegstraat met oog op ‘groen’ woonproject

&&

Heropbouw molenaarswoning op de molensite

&&

Herinrichting schoolomgeving Veerstraat, met o.a. petanqueplein

&&

Heraanleg Eksaardebaan, met doortrekking fietspad

Staakte & Lammeken, onder andere &&

Nieuw schoolgebouw met fraaie architectuur

&&

Heraangelegde Nijsstraat


Actiepunten 2013-2018, onder andere &&

Het bestemmen van de heropgebouwde molenaarswoning als ontmoetingsplaats voor de buurt.

&&

Optimaliseren van de Heirbrugmolensite (met museum, parking, horeca, ‌)

&&

Verdere ontsluiting van de Durmedijken richting Daknam en Eksaarde

&&

Oplossing voor parkeerprobleem Baronshof-Baronsdreef

&&

Heraanleg Zamanstraat (wegdek, fietspad en riolering)

&&

Betere opvolging van het onderhoud van het fietspad langs de spoorweg

&&

Fatsoeneren bermen in de Gentdam

&&

Renovatie Vijverstraat volbrengen

&&

Veilige oversteekplaats Hoogstraat-N47


Kandidaten voor uw buurt DE

MAESSCHALCK

Christiane

DE VISSCHER Philip

BAERT Caroline

6de plaats

11de plaats

22ste plaats

LORRÉ Magda

DESOETE Frederik

28ste plaats

32ste plaats


KANDIDATENLIJST GEMEENTERAAD

KANDIDATENLIJST PROVINCIERAAD

LOKEREN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

LIEBAUT Filip VAN DER SYPT Nina COOLS Jan DE RIDDER Marjoleine CLAES Gust DE MAESSCHALCK Christiane VAN HAVERMAET Johan DE WAELE Guido HEYNINCK Timothy DE MUNCK Michel DE VISSCHER Philip DE VOS Gilbert VAN DE VELDE Isabelle NONNEMAN Bart VAN AVERMAET Marie-Ange VAN HOORICK Elien LERNO Emmanuel VERCAUTEREN Fré TEMMERMAN Christine LEPLAE Jean-Pierre HELLINCKX Georgette BAERT Caroline MARÉCHAL Luc DE GROOTE Rita VERHOFSTÉ Katrien SAMSON Danny DE BACKER Hilde LORRÉ Magda PODEVYN Karen VAN PETEGHEM Tom VAN HAVERMAET Mieke DESOETE Frederik LIEBAUT Hilaire

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

DE CUYPER Jo DECKERS Mirèse VAN DUYSE Nicole VERBEKE Freddy DE KETELAERE Dirk SALAETS Roeland VAN HAVERMAET Mieke MANAS - FERNANDEZ Christine DE GEYTER Geneviève VINCKE Veerle VERSTRAETEN Luc LIEBAUT Filip

Zowel voor de gemeente als voor de provincie kan men op dezelfde lijst meerdere kandidaten een voorkeurstem geven.

Vind meer informatie op http://lokeren.cdenv.be

7

Lijst

Heirbrug-Staakte-Lammeken  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you