Page 1

INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 13 - MEI 2014

LANAKEN.CDENV.BE SAMENEN WERK ! LOONT

Passie voor Lanaken, Vlaanderen en Europa

Voor 25 mei zijn Vera Jans & Marilyn Neven onze kandidaten Vera Jans 4de plaats, Vlaamse lijst

Marilyn Neven 2de opvolger, Europa

STERKER LANAKEN, STERKER VLAANDEREN Op zondag 25 mei 2014 gaan Vera Jans en Marilyn Neven uit Lanaken de uitdaging aan en slaan de handen in elkaar voor een opvallende campagne. Vera heeft als Vlaams Parlementslid er al vele campagnes opzitten. Ook Marilyn is een echt campagnebeest en maakte een campagnefilmpje. Benieuwd? U kan het filmpje bekijken op de VTM nieuwswebsite en op www.marilynneven.eu Vera en Marilyn willen u graag iets vragen: vertrouwen, in ruil voor een efficiëntere zorg en een zekerder Europa.  Een gunst, in ruil voor veel inzet en teamgeest.  Een stem, in ruil voor uw welvarende toekomst.”


Jobstudenten in de zorg Dankzij een decreet van Vlaams parlementslid & gemeenteraadslid Vera Jans mogen jobstudenten vanaf nu ook werken als persoonlijk assistent voor mensen met een handicap. “Zorg dragen voor elkaar is belangrijk in het Vlaanderen waar ik voor sta. Jongeren & studenten moeten de kans krijgen om het ‘werken in de zorg’ te proeven en te ervaren.” Ook in onze gemeente verdienen onze gehandicapten, hun ouders en familieleden alle mogelijke ondersteuning!

Personen met handicap kiezen eigen zorg & ondersteuning Het Vlaams parlement keurde eind april het nieuwe decreet Persoonsvolgende Financiering goed. Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Vera Jans volgt dit dossier al jaren op de voet en werkte mee aan de totstandkoming ervan. “Als Vlaams parlementslid voor de CD&V ben ik helemaal gewonnen voor de nieuwe persoonsvolgende aanpak. De voorzieningen of de bedden worden niet langer rechtstreeks gesubsidieerd. Maar de personen met een handicap krijgen voortaan een figuurlijk rugzakje met mogelijkheden: cash geld of een voucher. Daarmee kan elke persoon met een handicap (samen met zijn omgeving) zelf de eigen zorg bijna van A tot Z bepalen.’

Sterkere samenwerking Sterkere buurten CD&V is de enige partij met een sterke nationale én lokale verankering. Omdat we dit echt belangrijk vinden. Zo bouwen we samen aan het Vlaanderen waarin we graag willen leven. Overal waar opbouwend werk wordt gedaan vind je CD&V’ers. Waar de nood er is, gaan we tot de actie over en werken we samen op verschillende beleidsniveaus. Door de zaken samen aan te pakken, samen creatief te zijn en samen te ondernemen blijken we tot grote daden in staat: projecten en realisaties waar we allemaal goed gezind van worden, tot voordeel van iedereen. Eenzelfde redenering volgen wij om het beleidsniveau te bepalen. Als een gemeente een zorg ter harte neemt moet de regering dit niet in haar plaats doen. Maar de overheid verdeelt de beschikbare middelen opdat een duurzaam sociaal-economisch beleid onze welvaart, welzijn en leefomgeving ook voor de toekomst veilig kan stellen. En dit met sociaal rechtvaardige, genereuze en betaalbare voorzieningen voor iedereen die daar nood aan heeft. Ook in onze gemeente vind je daar voorbeelden van.

Stop discriminatie van 65-plusser met handicap Iedereen die jonger is dan 65 en een blijvende handicap of beperking heeft, krijgt van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de aankoop van hulpmiddelen of de aanpassing van zijn woning terugbetaald. Maar 65-plussers moeten die kosten zelf dragen. Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Vera Jans heeft bekomen dat deze discriminatie in het volgende regeerakkoord wordt opgenomen en weggewerkt.

4


Pleegzorg Laagste tarief voor kinderopvang van pleegkinderen en een studietoelage voor pleegkinderen, ook boven de 18 jaar. Pleegzorg moet de eerste hulpvorm zijn voor jonge kinderen, zo stond in het Vlaams regeerakkoord. Een voorstel van decreet om de pleegzorg te hervormen, ingediend door Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Vera Jans en gesteund door de hele coalitie, schuift de pleegzorg in alle omstandigheden als eerste hulp vorm naar voren en dit voor alle kinderen. Kosten voor pleegkinderen mogen pleegouders niet tegenhouden. Daarom werd in het decreet ingeschreven dat het tarief voor kinderopvang niet langer wordt berekend op basis van het inkomen van pleegouders en dat alle pleegkinderen, ook zij die hogere studies aanvatten recht hebben op een studietoelage.

Passie voor Limburg, Vlaanderen en Europa Op 25 mei kiest u een nieuw Europees, federaal en Vlaams parlement. Op elke lijst mag u op zoveel mogelijk kandidaten stemmen als u wenst. Wij bevelen alle kandidaten warm aan en roepen op om iedereen een stem te geven! Ook als u op meerdere kandidaten stemt, bezorgt u hen allen een volwaardige stem! Wij willen in deze uitgave alvast 2 kandidaten extra in beeld brengen bij u en even voorstellen: Mark Vos en An Christiaens. Mark Vos, 45, is burgemeester van Riemst en werkt tevens deeltijds bij FORD Genk. In 1995 zette hij zijn eerste stappen in de politiek toen hij verkozen werd tot gemeenteraadslid. In 2000 werd hij schepen en sedert 2007 is hij burgemeester. Meer info op www.markvos.be. U vindt hem terug op de 5de plaats voor het Vlaams parlement.

An Christiaens is gehuwd met Tom Willems en mama van Matisse. An is sinds 2013 schepen van Openbare Werken en Jeugd in Tongeren en werkt als adviseur op het kabinet van minister van Landsverdediging Pieter de Crem. Op 25 mei vind je haar op de 1ste opvolgersplaats voor het Vlaams parlement.

Vera Jans Vlaams Parlementslid sinds 2004 Gemeenteraadslid Lanaken sinds 2000 Psychologe Gehuwd met Wilfried Collas en mama van Karel (6) en Jan (4) Ik sta op de 4de plaats voor het Vlaams Parlement. Een strijdplaats. Uw stem kan voor mij ĂŠcht het verschil maken. Mag ik op uw steun rekenen? Marilyn Neven Adviseur van Minister van FinanciĂŤn Koen Geens 34 jaar, Lanaken Werkte al in het Europees Parlement "Ik ga voor een Europa van Vertrouwen" www.marilynneven.eu

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

5


Samen sterker voor een sterker Vlaanderen Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

Aan de Boslaan in Dilsen-Stokkem werd een ‘ecoraster’ geplaatst langs de weg, tegen het gevaar van overlopend wild op de weg.

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en veilige infrastructuur. Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van. Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Dankzij Vera Jans, Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid in Lanaken, mogen jobstudenten ook werken als persoonlijk assistent voor gehandicapten.

Door de komst van de connecterra wordt de officiële toegang van het Park Hoge Kempen “verankerd” en kan je van hieruit eveneens prachtige wandelingen starten in het grootste natuurpark van Vlaanderen.

Sterker Vlaanderen, Sterker land

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

STERKER VLAANDEREN, STERKER MAASLAND

CD&V Lanaken  

Vera Jans en Marilyn Neven zijn de Lanakense kandidaten voor de Vlaamse en Europese verkiezingen van 25 mei 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you