Page 1

cdenvlanaken.be Informatieblad CD&V - Jaargang 13 - JUNI 2013

Wat doet het beleid met uw centen?

#goedgezind

In maart stelde de VLD-sp.a/Groen! meerderheid de begroting 2013 voor. De alarmklok werd geluid over de toestand van onze gemeentelijke financiën. Het regende besparingen. Het huidige bestuur mag dus hun ‘eigen’ puin ruimen en dat voor hun ‘royaal’ VLD/sp.a-beleid van de voorbije 6 jaar. U als burgers zal het geweten hebben! Lees het hier, op pagina 4!

De verkiezingen liggen al een tijdje achter ons en voor Lanaken betekent dit een start met dezelfde partijen aan het bewind. Toch van harte bedankt aan alle mensen die voor CD&V stemden. De CD&V bestuursverkiezingen vonden in januari plaats. Samen met een gedreven ploeg zullen we een frisse wind door CD&V-Lanaken laten waaien. U heeft ongetwijfeld al gemerkt of zelf ondervonden dat de nieuwe meerderheid zich onderscheidt door zware besparingen, zonder overleg of alternatief door te voeren.

Onze ambitie om de bevolking dichter bij de politiek te brengen willen we gestalte geven door tal van activiteiten zoals het berekenen van uw ideale gas- en elektriciteitsleverancier, samenaankoop stookolie, infostand op de jaarmarkt, … Al dit CD&V nieuws vindt u op onze vernieuwde website www.cdenvlanaken.be. Tenslotte wens ik u veel leesplezier en een zonnige, welverdiende vakantie toe. Bert Paulissen voorzitter CD&V Lanaken


Wat doet het beleid met uw centen?

#goedgezind

- Het politie-budget wordt bevroren: VLD & sp.a/Groen! liggen niet wakker van de inbrakengolf en uw vraag naar meer veiligheid. “Meer dan nu kunnen we niet doen” zegt Uw burgemeester. - Het OCMW-budget wordt bevroren: VLD & sp.a/Groen! liggen niet wakker van uw vraag naar ouderenzorg, serviceflats, kinderopvang,... Voorstellen van de oppositie worden afgevoerd. - Het sportbeleid ligt onder vuur... VLD & sp.a/Groen! ligt niet wakker van de “sport-voor-allen-gedachte” in eigen dorp.

- In het busvervoer van kinderen naar school, bibliotheek, kinderboerderij, zwemmen wordt het mes gezet. ‘Veilig naar school’ kunnen gaan is niet belangrijk. - Cursussen en initiatieven in het cultureel centrum worden stopgezet. “Cultuur” kan niet op investeringen rekenen en moet blijven roeien met de schaarse middelen.

op de gemeenteraad de verkeerde beleidsopties stevig bekritiseerd. Helaas, zonder gehoor vanwege burgemeester Keulen en zijn medestanders… Wat vindt u ervan? Laat het ons weten via www.cdenvlanaken.be Freddy Stouten fractieleider

Terwijl u het gelag betaalt, droomt dit bestuur verder van mega-projecten: een grote sportinfrastructuur, al dan niet met evenementenhal. De aanstelling van een centrummanager, een Citymarketingplan, het digi-loket, … verslinden geld en dat terwijl burgemeester en schepenen hun vergoeding met 7% zagen toenemen. Dit zijn niet de keuzes die CD&V zou maken. Tot half twee ’s nachts werden

Wordt Smeermaas een “Zwart” verkeersknooppunt?

#goedgezind

Maastricht heeft in januari voor het zuidelijke tracé van de noorderbrug richting Lanaken gekozen. Daardoor zal er in de toekomst nog meer verkeer door Smeermaas passeren. De ingangen van de school “Aan de Basis” zullen daardoor extra belast worden. CD&V vraagt zich af waarom de stad Maastricht de eerdere plannen met een tracé langs het containerpark richting Maastrichterweg heeft laten varen. Zo zou het centrum van Smeermaas gevrijwaard kunnen worden. Het winkelcentrum van (ook “Wil4

legem” genoemd) breidt steeds verder uit, zelfs tot in de vroegere industriezone met als gevolg nog meer verkeer op de Maaseikersteenweg. Veel vragen rond de toekomstige verkeersleefbaarheid van Smeermaas. Wordt Smeermaas het “ZWART” knooppunt voor autoverkeer van Maastricht naar België?

Alex Vangronsveld Gemeenteraadslid

Brecht Pelssers voorzitter Jong CD&V


Is verkeersveiligheid aan een school echt prioritair?

#goedgezind Op de gemeenteraad van februari werd door Rudi Mechels de veiligheid in de omgeving van de Jan Rosierschool aangekaart. Door foutief parkeren van voertuigen moeten de voetgangers zich op de rijbaan begeven. Hierdoor ontstaan er levensgevaarlijke situaties. Voor Rudi is die situatie niet langer houdbaar en daarom vroeg hij om dringende structurele aanpassingen door te voeren. Uit het antwoord van het college van Burgemeester en Schepenen bleek dat

Wie komt er blussen?

Lanaken heeft behoefte aan snelle, kordate en professionele hulp in noodsituaties. VLD & sp.a kozen voor een voorpost van de brandweer Eisden. Lang na de opening van de brandweerkazerne Lanaken blijft de werking mank lopen. De brandweer is niet 100 % operationeel. Onlangs stond in de krant: “De brandweer van Maastricht startte de blusoperatie bijgestaan door de ‘spuitgasten’ van Lanaken”. Zo wordt de situatie door burger en pers ingeschat.

men een bloembak zou terug plaatsen en dat het probleem op de verkeerscommissie van 28 februari zou besproken worden. ‘De veiligheid van ouders en kinderen is immers belangrijker dan een paar parkeerplaatsen’. Tot op heden is de veiligheid van de

kinderen nog steeds niet belangrijk genoeg. Bekijk de foto en oordeel zelf!

Natuurlijk gelden er verzachtende omstandigheden. Onze brandweer beschikt niet over voldoende vrijwilligers en personeel. De brandweer kan alleen uitrukken als die van Eisden een leidinggevende kan of wil uitlenen. Vermits men daar geen vragende partij was voor een post in Lanaken … Het gevolg is dat onze super-gemotiveerde–vrijwillige-brandweermannen vaak naar huis moesten keren wegens onderbemand of het ontbreken van leidinggevenden. CD&V was en is nog steeds voor een samenwerking met

de brandweer van Maastricht: snel ter plekke, 100 % professioneel en een betaalbare optie voor Lanaken.

Rudi Mechels Gemeenteraadslid Liesbet Weerts ondervoorzitter CD&V

Jean-Pierre Hermans Gemeenteraadslid Sanne Martens - bestuurslid

Waar kan uw sportclub volgend jaar spelen? De meerderheid blijft bij het plan om een mega-sportcomplex te bouwen achter het Heilig Hartcollege. Nu ligt er een kunstgrassportveld, zonder toegangsweg en zonder accommodatie. Ondertussen sluit men de kantines van de sporthallen van Lanaken en Rekem, is het duidelijk dat de sporthal van St. Servaas wordt afgebroken en werd het huurcontract van de sporthal Alicebourg opgezegd. Zonder overleg met en een oplossing voor alle betrokken

clubs. Hun voortbestaan is onzeker want een aantal clubs weten nog steeds niet waar ze volgend seizoen terecht kunnen.

tjes met de fiets naar de training gaan en zo hoort het ook. Papa, mama, oma en opa, hou je klaar! Sanne Brouns - Bestuurslid

Voetbalclub Lanaken VV wordt ondertussen aangemaand te verhuizen naar Veldwezelt omdat men niet meer wil investeren in de accommodatie. De verkiezingsbeloften waren enigszins anders… “De huidige sportinfrastructuur Pietersheim willen we bestendigen en moderniseren”. Nu kunnen de speler-

Mark Geurts - gemeenteraadslid

5


Wist je dat… … je beter een jurist raadpleegt alvorens je terrein aankoopt van de gemeente? Wie weet ben je al rechtmatige eigenaar! … dat CD&V in 2003 de basis legde voor de komst van een woonzorgcentrum in Oud-Rekem?

… dat je al op 7 januari moest weten wanneer je kinderen in de zomervakantie opvang nodig hebben? Gevolg: opvang op 1 uur volzet en vele ouders die nu nog zoeken naar oplossingen.

Agenda CD&V Wijnstand Jaarmarkt Lanaken – maandag 19 augustus Naar jaarlijks gewoonte organiseert CD&V Lanaken een wijnstand tijdens de braderie. De opbrengst (€ 550 in 2012) zal opnieuw integraal overgemaakt worden aan de St. Vincentiusvereniging van Lanaken.

Hebben vrijwilligers echt inspraak? In de adviesraden en beheersorganen (gezin, senioren, jeugd, cultuur, sport, toerisme, …) zitten ook burgers, die vanuit hun betrokkenheid of kennis actief meedenken. Zij kijken kritisch naar het beleid en geven adviezen. Voor CD&V zijn deze vrijwilligers meer dan een ‘noodzakelijk kwaad’ het zijn geëngageerde vrouwen en mannen die de ogen en oren zijn van het gemeentebestuur. CD&V stelt zich vragen bij de manier waarop deze vrijwilligers betrokken zijn bij de beslissingen om de kantines van sporthallen te sluiten, de bussen naar school, bibliotheek, kinderboerderij, … af te schaffen, het vormingsaanbod van het cultureel centrum stop te zetten, … Inspraak en participatie is meer dan een boodschap verpakken. Vera Jans - Gemeenteraadslid Véronique Lambrigts - bestuurslid

Lanaken digitaliseert: een verantwoorde investering? De gemeenteraadsleden van Lanaken zullen vanaf 2014 elektronische toegang krijgen tot de dossiers van de gemeente. De investering wordt als een besparing van € 10.000 aangekondigd. Marilyn Neven betreurt dat men dossiers pas wanneer het verplicht wordt digitaal ter beschikking zal stellen. Tablets helpen, maar zijn niet noodzakelijk. De e-plannen van de gemeente hadden volgens Marilyn tot een echte besparing kunnen leiden als de aankoop van de soft- en hardware samen met andere gemeentes had plaats gevonden. In maart werd een investering van € 260.000 goedgekeurd om het e-loket uit te breiden: eindelijk! Voor Bart Gerets zal deze investering pas echt lonen als de vrijgekomen werkuren worden ingezet om mensen die niet vlot weg kunnen met de elektronische dienstverlening en/of minder mobiel zijn te helpen aan dorpsloketten. Marilyn Neven - Gemeenteraadslid Bart Gerets - communicatie

8

CD&V bezoekt Straatsburg Van 29 t.e.m. 31 oktober CD&V samenaankoop energie CD&V samenaankoop stookolie & Berekenen beste energieleverancier, einde september Meer info en inschrijven via www.cdenvlanaken.be

www.cdenvlanaken.be Wil je iemand van de mandatarissen of bestuursleden aanspreken over een problematiek? Dan vind je op het tabblad ‘mandatarissen’ wie welke thema’s opvolgt. Geef je e-mail adres in op de site en je wordt automatisch op de hoogte gehouden van alle nieuwe berichten die op de site verschijnen.

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

… het VLD – sp.a/Groen! bestuur voor het 2de jaar op rij de subsidies energiebesparende investeringen vermindert?

201306 cdenv direct eind  

CD&V Direct Lanaken | editie juni 2013

Advertisement