Page 1

HEIST

op den

BERG

Uw gemeente, een bedrijf met: đƫ meer dan 600 werknemers đƫ bijna 41.000 klanten đƫ meer dan € 60 miljoen omzet per jaar ... dat verdient een degelijk bestuur!


nten u p r e spe 6 e z n nin o e k n e n i d Ont eg b o l p e en d


VINDT U OOK DAT... đƫ Heist-op-den-Berg al 6 jaar beweegt? đƫ Heist-op-den-Berg staat voor platteland met pit? đ Luc Vleugels als burgemeester verder moet? đƫ uw belastinggeld door een degelijke ploeg beheerd wordt? ...geef dan zondag uw stem bewust aan CD&V.


Kies nu zondag bewust, kies duurzaam!

CD&V kiest resoluut voor een meer duurzame campagne: minder papier, kunststofborden die we recycleren en LED-borden met laag verbruik die 600 affiches van 2m2 vervangen. Wij wensen u een aangename verkiezingszondag. Alvast bedankt voor uw stem.

geprint op 100% gerecycleerd papier Verkiezingsdrukwerk. V.U.: Hans Coppens, Westerlosesteenweg 23A, 2220 Heist-op-den-Berg


Want duurzaam duurt het langst...


đƫćāƫ&. đƫ(%!*0%0ƫ%*ƫ !ƫ !.)*/!ƫ%(+(+#%! đƫ2++.6ċƫ2ƫ 3*!!.# đƫ!%/0ġ+,ġ !*ġ!.#

đƫĆĂƫ&. đƫ +0+.ƫ%*ƫ !ƫ ,/5$+(+#%! đƫ1.#!)!!/0!.ƫ 2*ƫ!%/0ġ+,ġ !*ġ!.# đƫ! !*'!.ƫ 2*ƫė!0ƫ (00!(* ƫ )!0ƫ%0Ę

2

đƫ(%&/00.!''!.ƫ Ēƫ!%/0ġ +,ġ !*ġ!.# đƫ%!'!2+./0

1

LUC VLEUGELS

5

đƫ#!,!*/%+*!!. ! đƫ(% ƫ2ƫ$1%/2!/0%*# đƫ 0!#!)

GUIDO VERTOMMEN

9

đƫăāƫ&. đƫ,.+ 10%!ġ %*#!*%!1. đƫ2++.6%00!.ƫ &!1# . đƫ!%/0ġ+,ġ !*ġ!.#

12

16

SEBASTIAAN MARIEN

3

13

đƫ!%/0ġ+,ġ !*ġ!.#

CARL VERELST

đƫ(+.*0

đƫ/$!,!*

đƫ(% ƫ2ƫ+**%#!ƫ !),!*

đƫ%!'!2+./0

đƫ++%/$+0

ANJA VAN DYCK

6

DIRK VAN NOTEN

WIM VAN DEN BRUEL

4

đƫĆĂƫ&. đƫ1%00/0!.ƫ(* ġƫ !*ƫ01%*+13ġ ! .%&" đƫ ġ. /(% đƫ!%/0ġ+,ġ !*ġ!.#

7

đƫćĆƫ&. đƫ%* 1/0.ċƫ%*#!*%!1. đƫ#!)!!*0!. /(% Č đƫ2++.6%00!.ƫ $1%/2!/0%*# đƫ%!'!2+./0

10

RENÉ WILLEMS

HANS WELTERS

ANNE COECKELBERGS

đƫăĀƫ&. đƫ(* +13!. đƫ 0!#!)

11

LUCAS VAN DESSEL

đƫąĂƫ&.

đƫĂăƫ&.

đƫćĀƫ&.

đƫ,%*%/0!

đƫ%*0!.*!ƫ+*0.+((!.

đƫ$1%/.0/

đƫ((.

đƫ$.%!'

đƫ++%/$+0

CHRISTINE CARRÉ

14

KAREN NAVELD

15

JOS DE SMEDT

đƫąĀƫ&.

đƫăćƫ&.

đƫĂĆƫ&.

đƫ2!.,(!!#'1* %#!

đƫ(!!.'.$0

đƫ(!!.'.$0

đƫ! %!* !

đƫ 0!#!)

đƫ++%/$+0

đƫ!%/0ġ+,ġ !*ġ!.#

đƫ((.

ELS BELLEKENS

17

MARINO BUTS

đƫąĀƫ&.

đƫ! .%&"/.!2%/+.

đƫ(!!.'.$0

đƫ+1 ġ2++.6%00!.ƫ &!1# .

ANN VAN DEN MEUTTER

21

18

đƫ!%/0ġ+,ġ !*ġ!.#

KRISTINE VERBRAEKEN

đƫćĊƫ&.

đƫĆĆƫ&.

đƫ2++.6%0/0!.ƫ ƫ !%/0ġ++.

đƫ,!./+*!*ġ 2!.2+!. !.

đƫ!%/0ġ+,ġ !*ġ!.#

đƫ++%/$+0

LISETTE LIEKENS

29

PATRICK GEELEN

đƫ(% ƫ2ƫ$1%/2!/0%*#

26

30

đƫ$.%!'

33

PATRICK SCHOOVAERTS

STIJN DIERCKX

23

IVAN DOCKX

đƫăĉƫ&.

đƫ! %!* !

đƫ! %!* !

đƫ2'+* /ġ "#!2. %# ! đƫ!%/0ġ+,ġ !*ġ!.#

đƫ(% ƫ2ƫ$1%/2!/0%*#

đƫ!%/0ġ+,ġ !*ġ!.#

đƫ 0!#!)

đƫ$.%!'

đƫ2!%(%#$!% /ġƫ 2!.*03++. !(%&'!

đƫ2!.6+.#!.

đƫ(!!.'.$0

đƫąĉƫ&.

đƫąĈƫ&.

đƫĆĊƫ&.

GRETA VONCKX VERSCHOREN

22

VALERIE CEULEMANS

đƫĂĉƫ&.

đƫ!%/0ġ+,ġ !*ġ!.#

đƫ!%/0ġ+,ġ !*ġ!.#

25

19

đƫ,.+ 10%!ġ %*#!*%!1.

đƫ )%*%/0.0%!"ƫ )! !3!.'!.

đƫ(!!.'.$0

DORIEN OOMS

KURT VETS

ELLEN GEERTS

đƫăāƫ&.

đƫąĂƫ&.

đƫĂĂƫ&.

32

đƫ/$!,!*

đƫ$.%!'

đƫąĀƫ&.

đƫ%!'!2+./0

28

đƫ/$!,!*

đƫąĉƫ&.

đƫ!%/0ġ+,ġ !*ġ!.#

24

đƫ#!)!!*0!ġ /!.!0.%/

đƫ,+0$!!'ġ //%/0!*0!

đƫăćƫ&.

20

đƫăĈƫ&.

đƫ %.!0%!ġ "#!2. %# !

đƫąąƫ&.

đƫąĆƫ&. đƫ! %!* ! đƫ/$!,!* đƫ ġ2++.6%00!. đƫ++%/$+0

đƫćăƫ&.

8

BERNADETTE DE CAT

đƫąąƫ&.

34

SANDRA KEUPPENS

27

PATRICK VAN HERCK

đƫąĉƫ&.

đƫąąƫ&.

đƫ/$++( %.!0.%! đƫ#!)!!*0!. /(%

đƫ2!.6!'!.%*#/ġ #!*0!

đƫ ġ. /(%

đƫ#!)!!*0!. /(%

đƫ 0!#!)

đƫ%!'!2+./0

VEERLE VAN HOOF

31

ILSE VERMEULEN

đƫăĊƫ&.

đƫĆăƫ&.

đƫ)0!*.

đƫ 2+0

đƫ#!)!!*0!. /(%

đƫ/$!,!*

đƫ%!'!2+./0

đƫ!%/0ġ+,ġ !*ġ!.#

ANJA VAN LOO

U kan op meerdere kandidaten stemmen binnen dezelfde lijst.

35

ERIC VERBIST


6 speerpunten VERKEERSVEILIGHEID EN SNELHEDENBELEID

ZWEMBAD EN RECREATIEPARK

%&ƫ #*ƫ .!/+(110ƫ 2++.ƫ ăƫ /*!($!% /ġ 6+*!/ċƫ ƫ !!*ƫ ĊĀƫ ')ĥ1ƫ )!!.ƫ +,ƫ $!0ƫ $1% %#!ƫ!%/0/!ƫ3!#!**!0ċ

!*ƫ)+ !.*!ƫ%*"./0.1011.ƫ*#!,/0ƫ *ƫ!!*ƫ#!)!!*0!ƫ2*ƫąĀċĀĀĀƫ)!*/!*ċƫ

!ƫ&!1# ƫ%/ƫ!!*ƫ!$0!ƫ,.0*!.ƫ2++.ƫ$!0ƫ !(!% ƫ !*ƫ !!*ƫ 2!. !.ƫ ++.#! .!2!*ƫ %*0.+ 10%!ƫ 2*ƫ ė)1(0%)! %Ęƫ %*ƫ !ƫ %!*/02!.(!*%*#ċƫ

FIETSPADEN EN STOP-PRINCIPE

MOBILITEIT OPENBAAR VERVOER IN HEIST

SENIORENBELEID EN WONEN

.%+.%0!%0ƫ 2++.ƫ /0,,!./Čƫ 0.,,!./Čƫ +,!*.ƫ 2!.2+!.ƫ !*ƫ *ƫ ,!./+*!*ġ 3#!*/ċ

++.ƫ +*/ƫ %/ƫ %0ƫ !!*ƫ !(!% /'!16!čƫ 3%&ƫ 3%((!*ƫ!!*ƫ,(*ƫ+)ƫ!('ƫ'!.' +.,ƫ+,ƫ!!*ƫ 2!.*03++. !ƫ)*%!.ƫ0!ƫƫ2!.%* !*ƫ)!0ƫ $!0ƫ!*0.1)ƫ2%ƫ$!0ƫ+,!*.ƫ2!.2+!.ċ

%&ƫ 3%((!*ƫ !!*ƫ !(!% ƫ 2+!.!*ƫ 3.%&ƫ 3%&ƫ !ƫ ,.+(!)0%!'ƫ 2*ƫ +1 !.!*6+.#ƫ ,(*)0%#ƫ*,''!*ƫ+,ƫ((!ƫ2(''!*ċ

15 prioriteiten

1 visie

DORPSKERNEN

WERK

CENTRUM

JEUGD

PLATTELAND

SENIOREN

30/50/70 INBEGREPEN

SOCIAAL HUIS

FIETSPADEN

SPORT

VEILIGHEID DUURZAAMHEID

JEUGD

n pit e d n la platte repen inbeg

HEIST LEEFT ONDERWIJS

WONEN

!'%&'ƫ$!0ƫ2+((! %#!ƫ,.+#.))ƫ%*ƫ !0%(ƫ+,ƫ www.cdenv-heist-op-den-berg.be

Provincieraad

WIM VAN DEN BRUEL

4DE PLAATS PROVINCIE

de veurleste...  

folder voor de laatste week

de veurleste...  

folder voor de laatste week

Advertisement