Page 1

Verkiezingsdrukwerk Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014

DE STERKSTE OOST-VLAMINGEN, VOOR EEN STERKER OOST-VLAANDEREN Editie Oost-Vlaanderen - regio Gent-Meetjesland

PLAATS

PLAATS

4

5

VELI YÜKSEL

VALERIE TAELDEMAN

Kamer

Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid en voormalig journalist. “Gedreven, oprecht en dicht bij de mensen, zo doe ik aan politiek.”

Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen. “Bouw een brug tussen mensen, organisaties en bedrijven.”

CD&V gelooft in de kracht van samenwerken. Dit impliceert een harmonieus evenwicht tussen de verschillende beleidsniveaus. Met de uitrol van de 6de staatshervorming komt het zwaartepunt definitief bij de deelstaten te liggen. Vlaanderen beschikt daarmee over de nodige hefbomen om de eigen positie te versterken en tegelijkertijd ook werk te maken van een sterker land in een sterker Europa. We maken met ons 3Dplus-plan doelgerichte, duurzame en duidelijke keuzes. Daarbij ligt de klemtoon op het sociaal-economisch beleid. Ik ben ervan overtuigd dat de uitvoering van het 3Dplus-plan de aangewezen manier is om zowel mensen, organisaties als bedrijven te versterken. Met CD&V kunnen we terugblikken op een positief bilan en kunnen we heel wat resultaten voorleggen die onze regeringen, ministers en fracties hebben geboekt in moeilijke omstandigheden. Vandaag staan 422 kandidaten klaar om aan uw toekomst te werken, met ook een enthousiaste ploeg in Oost-Vlaanderen. Geëngageerde mensen waarop we kunnen bouwen. Geef hen uw vertrouwen, want zij kunnen mee het verschil maken na 25 mei!

PIET BUYSE

MARIANNE THYSSEN

Kris Peeters Uw boegbeeld voor een Sterker Vlaanderen in een Sterker land

Kijk voor Europa op pagina 10

Sterker Vlaanderen, Sterker land


ONZE OOST-VLAAMSE KANDIDATEN VOOR HET VLAAMS PARLEMENT

STERKE PRIORITEITEN STERKER OOST-VLAANDEREN Oost-Vlaanderen is een knooppunt met belangrijke waterwegen en verkeersassen. De ondersteuning van zowel de Haven van Gent als de Waaslandhaven als grote tewerkstellingspolen is cruciaal. We investeren ook in veilige wegen en fietspaden, leefbare en nette buurten met toegankelijke natuur op wandel- of fietsafstand. Het rijke Oost-Vlaamse verenigingsleven blijven we ondersteunen.

Jos DE MEYER Sterk en degelijk onderwijs

Cindy FRANSSEN

2

3

Sterke welvaart, sterk welzijn

Door samen aan oplossingen te werken, bouwen we een hoopvolle toekomst uit voor onze kinderen en kleinkinderen. Vanuit mijn engagement zet ik mij in voor een sterk en degelijk onderwijs. De talenten van vandaag verdienen de leerkrachten van morgen. Iedereen de beste onderwijskansen geven, ook dat is een Warm Vlaanderen. Dossierkennis en dagelijks keihard werken zijn mijn troeven. Vandaag, maar ook morgen.

Langetermijndenken is cruciaal in de politiek. We moeten zorgen dat de toekomst van wie na ons komt, verzekerd blijft. Daarom moeten we durven kiezen voor de moeilijke weg om het positieve verschil te maken. We moeten samen werken aan een betere samenleving. Als nationaal ondervoorzitter teken ik mee de krijtlijnen uit van onze partij. Economische groei, hand in hand met sociale vooruitgang. Het welzijn en welvaren van mensen is de leidraad in mijn parlementair en politiek werk.

Contact

Contact

www.josdemeyer.be

Valerie TAELDEMAN Kwaliteitsvol wonen

www.cindyfranssen.be

Marc VAN DE VIJVER

5

LIJSTDUWER

27

De economische kracht van onze landbouw

Als Vlaams volksvertegenwoordiger en 1ste schepen in Maldegem sta ik dicht bij de mensen. Op die manier kan ik hetgeen in mijn regio leeft vertalen naar Brussel. Mijn grootste passie blijft het woonbeleid. Ik wil me blijven inzetten om een betaalbaar en kwalitatief woonbeleid te realiseren. De voorbije 5 jaar realiseerden we al heel wat zaken zoals de huurpremie maar het kan nog altijd beter. Mijn engagement: nu en in de toekomst mensen blijven ondersteunen.

Als burgemeester van het landelijke Beveren gaat mijn grootste belangstelling uit naar landbouw. De landbouwsector is een volwaardige economische sector en verdient dus grote aandacht. Met de ervaring uit mijn eigen landbouwbedrijf kan ik met een hart voor de landbouw in Brussel aangeven wat echt belangrijk is voor de sector.

Contact

Contact

www.valerietaeldeman.be

www.marcvandevijver.be

3

ONZE PRIORITEITEN VOOR OOST-VLAANDEREN • •

2

CD&V is uw partner voor jobs binnen een sociaal-economische regering. CD&V is uw partner van gezinnen met focus op goede kinderopvang, kwaliteitsvol onderwijs en seniorenzorg. CD&V is uw partner voor veiligheid, want een veilige omgeving geeft rust.

5 4


“EEN STERKER OOST-VLAANDEREN BEGINT BIJ EEN STERKER VLAANDEREN”

JOKE SCHAUVLIEGE Lijsttrekker Vlaams Parlement Als Vlaams minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur en als lijsttrekker strijd ik voor economische groei die samengaat met duurzaamheid en sociale vooruitgang. Voor een leefbare buurt waar het aangenaam wonen is en waar er voldoende kinderopvang is en ruimte voor ontspanning en recreatie. Voor het verkleinen van onze ecologische voetafdruk door samen onze afvalberg nog meer te verminderen. Nuchter, authentiek, optimistisch en durven beslissen, daar sta ik voor. Contact: www.jokeschauvliege.be

Robrecht BOTHUYNE

4

Geef jeugdig engagement de kans Een boeiende job voor iedereen, daar zet ik mijn schouders onder. Ook ondernemende jongeren wil ik stimuleren om hun dromen waar te maken. Daarvoor moet de politiek kansen creëren, waar ik graag aan wil meewerken. Luisteren naar hun verhaal midden de jonge mensen en hen betrekken bij het beleid is hiervoor essentieel. Mijn grootste hobby is de koers: als medeorganisator van Nokere Koerse zie ik hoe het wielrennen mensen dichter bij elkaar brengt. Mooier kan Vlaanderen niet zijn!

Contact

www.bothuyne.be

Jenne DE POTTER

OPVOLGER

1

Sterke economie, extra jobs Mijn prioriteit voor de komende jaren: het versterken van ons economisch model. Er moet bijzondere aandacht uitgaan naar werkgelegenheid, naar extra jobs. Om dit te kunnen realiseren moet er ook voldoende geïnvesteerd worden in goede mobiliteit en voldoende ruimte om te ondernemen. Met beide voeten op de grond, in de realiteit staan, luisteren naar de mensen; dat is mijn sterkte.

Contact

www.jennedepotter.be

OPVOLGER

1

LIJSTDUWER

27

2

3


ONZE OOST-VLAAMSE KANDIDATEN VOOR DE KAMER

STERKE PRIORITEITEN STERKER OOST-VLAANDEREN Niemand kan ontkennen dat de federale regering de afgelopen jaren veel resultaten heeft geboekt. Ook voor Oost-Vlaanderen. Maar CD&V kijkt vooral naar de uitdagingen die voor ons liggen. Onze federale prioriteiten zijn de inzet op werkgelegenheid, ondernemen en mobiliteit op maat met de bestendiging van onze unieke positie. Federaal betreft dit voornamelijk mobiliteit via spoorwegen, met goede en vlotte treinverbindingen en met de versnelling van het operationeel maken van het GEN. Tot slot hebben we aandacht voor een veilige leefomgeving, met name veilige wegen en fietspaden, leefbare en nette wijken, sterke dorps- en stadskernen zonder inbraken of diefstallen en nabije politie- en hulpdiensten. Kortom, een omgeving die rust biedt aan elke burger.

LEEN DIERICK Toekomst voor onze kinderen

STEFAAN VERCAMER

2

3

Verder sleutelen aan geluk

Mijn twee dochtertjes zijn niet alleen mijn oogappels, ze zijn ook mijn gidsen in mijn politiek handelen. Elke dag opnieuw neem ik beslissingen die mee de toekomst van mijn stad Dendermonde en mijn land bepalen. Bij elke beslissing sta ik stil bij wat die maatregel zou betekenen voor mijn dochters, voor alle kinderen, voor de generatie na ons. Mijn doel: mijn stad en mijn land sterker maken.

Een fijne job en een goede sociale bescherming, dat heet gelukkig zijn. Deze zaken veilig stellen voor de toekomst en voor onze kinderen vind ik een grote uitdaging. De politiek heeft hier een grote verantwoordelijkheid. Werkgelegenheid, sociale zekerheid en sociale bescherming zijn materies waarin ik als parlementslid actief optreed. Op het eerste gezicht geen mediatieke onderwerpen, maar wel sleutels voor het geluk. Met uw steun wil ik daar verder aan werken.

Contact

Contact

www.leendierick.be

VELI YÜKSEL Kansen voor iedereen

www.stefaanvercamer.be

ILSE UYTTERSPROT

5 4

LIJSTDUWER

20

Midden de mensen

Als kind van Turkse arbeidsmigranten heb ik van jongs af aan hard gewerkt om mijn dromen en ambities te realiseren. Als bruggenbouwer zet ik me in voor een samenleving waarin iedereen kansen krijgt. Die drijfveer is de basis van mijn politieke engagement. Ik bijt me graag vast in dossiers en durf te zeggen waar het op staat. Daar zal mijn verleden als journalist bij de openbare omroep niet vreemd aan zijn. Gedreven, oprecht en dicht bij de mensen, zo doe ik aan politiek.

Voor mij is politiek een werkwoord. Zo krijgt politiek een menselijker gelaat voor iedereen. Met hart en ziel zet ik me in voor iedereen op mijn eigen rechtlijnige manier. Door tussen de mensen te staan hoor ik waar men mee bezig is, wat men goed vindt en wat moet veranderen. Het bezorgt mij een pak bagage waar ik samen met collega’s ook echt werk van maak. Als voormalig burgemeester en nu als schepen, doe ik mijn best bereikbaar te zijn en een luisterend oor te bieden.

Contact

Contact

www.veliyuksel.be

3 ONZE PRIORITEITEN VOOR OOST-VLAANDEREN •

CD&V gaat in de komende legislatuur voor jobs, jobs, jobs. CD&V als solide partner voor gezinnen. CD&V streeft naar een veilige en leefbare buurt voor ieder van ons.

• •

4

www.ilse-uyttersprot.be

LIJSTDUWER

20


“EEN STERKER OOST-VLAANDEREN BEGINT BIJ EEN STERKER LAND”

PIETER DE CREM Lijsttrekker Kamer Plichtsbewust en resultaatgericht heb ik de voorbije acht jaar Defensie hervormd en opnieuw een betrouwbare nationale en internationale partner gemaakt. Als Vice-Eerste Minister waakte ik erover dat de staatsfinanciën niet ontspoorden en ons land uit het oog van de economische orkaan bleef. Dezelfde gedrevenheid stel ik ter beschikking voor de komende vijf jaar en ga ik de uitdaging aan: sterkere gezinnen en ondernemingen met extra aandacht voor innovatie en ontwikkeling. Contact: www.pieterdecrem.be

SARAH CLAERHOUT

OPVOLGER

41

Zorgen voor welzijn Ik had het geluk al heel wat te kunnen zien van, en te mogen ervaren in de wereld. We delen als mensen de hoop op een mooie leefbare samenleving en we delen de zorg om de moeilijkheden op te lossen. Mijn doel is de vinger aan de pols te houden van deze gedeelde hoop, en zorg te dragen voor ons welzijn. Daarom doe ik aan politiek: uw toekomst is mijn engagement.

Contact

www.sarahclaerhout.be

OPVOLGER

1

2

4

5


DE STERKSTE OOST-VLAMINGEN, VOOR EEN STERKER OOST-VLAANDEREN STAD GENT

JEF VAN PEE

7

Gemeenteraadslid en sociaal verpleegkundige. “Iedere individuele vraag verdient een persoonlijk antwoord.”

FLORENCE SMETS

19

Economisch adviseur Minister van Financiën Koen Geens. - “Doelgerichte keuzes doen soms pijn, maar renderen op lange termijn.”

7

OPVOLGER

GAËLLE DE SMET

Voorzitter JONGCD&V Gent en bestuurslid UNIZO. “Als eigenzinnige Gentenaar en christendemocraat weet ik wat volharding is.”

Meetjesland

VELI YÜKSEL

4

Parlementslid, gemeenteraadslid en voormalig journalist. - “Gedreven, oprecht en dicht bij de mensen, zo doe ik aan politiek.”

CHANTAL SYSMANS

15

OCMW-raadslid en mama van drie zonen. - “Bied ouderen met een beperkt zorgprofiel en psychische problemen zorg op maat aan.”

Sint-Niklaas

1

OPVOLGER

SARAH CLAERHOUT

Gent

Doctorassistent Universiteit Gent en voorzitter CD&V Gent. “Uw toekomst is mijn engagement.”

Dendermonde

Aalst

Oudenaarde JOKE SCHAUVLIEGE

1

Vlaams minister Leefmilieu, Natuur en Cultuur en gemeenteraadslid. “Rechtlijnig beslissen is mijn handelsmerk.”

JOHAN VAN DURME

8

Leerkracht Wetenschappen ASO. “Begeleid en ondersteun onderwijs zonder te betuttelen.”

RITA DE VYLDER

8

OPVOLGER

Gemeenteraadslid en zelfstandig handelaar. “CD&V staat open voor mensen van alle slag en stand.”

MARTEN DE JAEGER

11

Gemeenteraadslid, toekomstig schepen en advocaat. - “Ik streef naar het grootst mogelijke geluk voor zoveel mogelijk mensen.”

VALERIE TAELDEMAN

5

Vlaams Volksvertegenwoordiger en schepen. “Bouw een brug tussen mensen, organisaties en bedrijven.”

HILDE DE GRAEVE

13

Schepen, leerkracht en mantelzorger grootmoeder. - “Ik vind het belangrijk dat generaties zorg blijven dragen voor elkaar.”

PATRICK HOSTE

13

OPVOLGER

Waarnemend burgemeester Aalter en landbouwer. “Met ervaring, inzet en engagement zet ik dingen in beweging.”

JAN VAN DE WALLE

16

Gemeenteraadslid en secretaris Landelijke Gilde. “Maak het charmante platteland aantrekkelijk voor jonge gezinnen.”

GENT - MEETJESLAND

SANNE ALEXANDER

17

Gemeenteraadslid en student Rechten met het hart op de tong. “Geef jongeren en jeugdverenigingen een stem.”

LILIANE DE NIJS-BAUWENS

14

OPVOLGER

OCMW-raadslid, zorgverantwoordelijke Woon- en Zorgcentrum en literatuurliefhebber. - “Politiek voeren op niveau is mijn stijl.”

THOMAS VAN ONGEVAL

17

Eerste schepen Financiën, Cultuur en Jeugd. “Laat nog iets over voor de generatie van morgen en overmorgen.”

RIA VERCRUYSSE

22

Moeder van 4 kinderen en dierenarts met respect voor leven. “Een zwerfkat is geen zwerfvuil.”

PATRICK DE GREVE

15

OPVOLGER

Gemeenteraadslid en actief in de zuivelsector. “Waardeer de Vlaamse velden en geef ze de nodige zekerheid.”

VINCENT VAN PETEGHEM

2

OPVOLGER

Fractieleider CD&V De Pinte-Zevergem met politieke genen, docent en verloofd. - “Ik ben 2 meter puur engagement.”

ANN COOPMAN

23

Burgemeester Waarschoot en voorzitter van de brandweer Meetjesland. “Een sterk Vlaanderen begint lokaal!”

SAM DE WAELE

16

OPVOLGER

Gemeenteraadslid en student Bedrijfseconomie. “Mail, Tweet of spreek me aan op straat: Ik ben een bereikbare jonge gast.”

CLAIRE LESCRAUWAET

6

OPVOLGER

Ondervoorzitter JONGCD&V Merelbeke en verpleegkundige. - “Creëer een groepsdynamiek met een luisterend oor.”

JOHAN

24

4

OPVOLGER

CORNELIS

PASCAL ROUSSEAUX

Burgemeester Nevele en poëzieauteur. - “De samenleving is een bouwwerk. Geef ieder een volwaardige steen en bouw een paleis.”

Schepen, duurloper, gezinsmens en levensgenieter. - “De Wetstraat blijft een verlengde van de Dorpsstraat.”

PIETER DE CREM

1

Vice-Eerste Minister, minister van Landsverdediging en titelvoerend burgemeester van Aalter.

ANNELIES VAN CAENEGEM

8

OPVOLGER

Studente geografie, catechist en vrouw die haar mannetje staat. - “In een aangename leefomgeving staat warmte centraal.”

LIESELOT BLEYENBERG

6

Schepen Melle met een positieve familienaam en drive. “Stuur een ‘bley’ gezicht naar de Wetstraat.”

CONNY DE SPIEGELAERE

10

OPVOLGER

OCMW-voorzitter, actief in de zorgsector en mama ven drie studerende kinderen. - “Werk biedt garanties tegen armoede.”

MARIJKE DE KERPEL

6

OPVOLGER

Mama van 2 dochters en 34 jaar actief in de gezondheidszorg. - “Van wieg tot graf: zorgen voor elkaar is een levensverhaal.”

ODETTE VAN HAMME

8

40 jaar meewerkende echtgenote in zelfstandig beroep en voltijds vrijwilliger. - “Ik maak mij sterk voor ondernemend talent.”

SOFIE LANDUYT

4

OPVOLGER

Gemeenteraadslid en jonge mama. “Een vrouw met een hart voor mens, dier en natuur.”


KAMER

VLAAMS PARLEMENT

EUROPEES PARLEMENT

DENDERMONDE - SINT-NIKLAAS

JOS DE MEYER

2

Vlaams Parlementslid, gemeenteraadslid en gewezen directeur. - “Minder politieke koppen op TV en meer neuzen in dossiers.”

HERMAN VIJT

10

Burgemeester Hamme en gewezen leerkracht. “Dienstbaarheid, doelgerichtheid en nabijheid vormen de fundering van mijn mandaat.”

PIA DE MONIE

12

OCMW-voorzitter, schepen Welzijn en mammie van Aaron en Oscar. - “Elk individu ten volle laten participeren in de maatschappij.”

PIERRE CLAEYS

15

Gemeenteraadslid, opticien en vrijwilliger in de zorgsector. “Blijven investeren in ondernemen.”

CHARLOTTE DE SMET

16

OCMW-raadslid, student Rechten en tweelingzus van Laurens. - “De complexiteit van onze samenleving maakt politiek uitdagend.”

ILSE POPPE

21

Gemeenteraadslid, kinesiste. - “Het contact met alle lagen en leeftijden van de bevolking geeft mij een goed beeld over wat er leeft.”

26

JOZEF DAUWE

Gedeputeerde, advocaat en actieve senior. - “Ik geloof rotsvast dat de christendemocratie hét beste is voor alle Vlamingen.”

MARC VAN DE VIJVER

27

Burgemeester Beveren, Vlaams parlementslid en vader van 6 kinderen. “Mijn verwachtingen voor de huidige generatie liggen hoog.”

s

LEENTJE GRILLAERT

2

OPVOLGER

Provincieraadslid en moeder van 2 kindjes. “Ik sta voor rechtszekerheid en groeiend ondernemerschap.”

PASCAL

9

OPVOLGER

11

OPVOLGER

BUYTAERT

JAN COOLS

Voorzitter gemeenteraad, advocaat en betrokken papa. - “Versterk de dialoog tussen plattelandsgemeenten en steden.”

Voorzitter Lokerse Feesten en Moazoart, OCMW-raadslid. - “Ook armen hebben een stem. Laat ze zelf aan het woord.”

LEEN DIERICK

2

Volksvertegenwoordiger zonder kapsones en lieve mama van Stien en Ries. “Betaalbare en betrouwbare energie is mijn stokpaardje.”

KATRIEN CLAUS

5

Schepen en toegewijde mama. - “Onderschat het belang van vrije tijd niet. Creëer ademruimte voor jong en oud.”

FILIP LIEBAUT

7

Schepen en provincieraadslid. ”Welvaart zonder welzijn, daar pas ik voor.”

JOHAN UYTDENHOUWEN

4

OPVOLGER

Bedrijfsjurist met spitse humor. - “Mijn verhaal gaat over betaalbare zorg en een goede job. Wat is jouw verhaal?”

NICOLE VAN DUYSE

12

Gemeente- en provincieraadslid. “Met respect voor de noden van het platteland.”

GERT SCHELSTRAETE

5

OPVOLGER

Gemeenteraadslid en industrieel ingenieur. “Als het kan met een lach en als het moet met de nodige ernst.”

CINDY FRANSSEN

3

Nationaal ondervoorzitter CD&V en Vlaams Parlementslid. - “De noden van mensen zijn mijn GPS. Zo kies ik de juiste koers.”

IWEIN DE KONINCK

6

Schepen Leefmilieu, Gezin en Kerkfabrieken. “Christelijk, sociaal voelend, Vlaamsgezind en indien nodig tegen de stroom in.”

PHAEDRA VAN KEYMOLEN

3

OPVOLGER

Gemeente- en provincieraadslid. - “Tegen verzuring en vereenzaming: ik ga voor een warme familie in een toffe buurt.”

ROLAND UYTTENDAELE

18

Burgemeester Lede en kersvers opa van Louis. “Creëer een warme thuis in woon- en zorgcentra voor ouderen.”

FERNAND VAN TRIMPONT

9

Nieuwbakken schepen en bruisend vat energie. “Een frisse dynamiek met nieuwe ideeën brengt Vlaanderen vooruit.”

GEERTRUI VAN DE VELDE

5

OPVOLGER

Schepen Welzijns- en gezondheidszorg en praktijklector Sociaal Werk. “Sociaal engagement is de rode draad in mijn leven.”

BART OTTOY

19

Gemeenteraadslid. “100% engagement, dossierkennis en een positieve kijk zijn de norm voor goed beleid.”

ABDERRAHIM LAHLALI

11

Fractieleider CD&V Ronse en advocaat, opgegroeid in een kansarm gezin. “Gelijke onderwijskansen bieden een uitweg.”

GERDA

10

OPVOLGER

JURGEN SOETENS

14

Burgemeester Lierde en energieke papa. “Hou de teugels van je visie strak. Elk probleem kent een oplossing.”

12

OPVOLGER

VANDERKIMPEN-MARTENS

KRIS WATTEZ

OCMW-raadslid. - “Ik geloof in idealen. Als vroedvrouw probeer ik deze samen met nieuw leven mee te geven aan jonge ouders.”

Bankbediende en gemeenteraadslid met bijzondere aandacht voor gemeentelijke financiën. - “Uw toekomst is mijn zorg.”

ILSE UYTTERSPROT

20

Eerste schepen en supporter Eendracht Aalst en Okapi Aalstar. - “Geef politiek een menselijk gelaat met een heldere stem.”

STEPHAN VAN DEN BERGHE

3

OPVOLGER

CEO multinational en voorzitter voetbalclub OLSA Brakel. -“Ga voor een sportief, geëngageerd en ondernemend Vlaanderen.”

ANJA BEECKMAN

18

Leerkracht economie. “Bekwame leerkrachten met een hart voor jongeren boeken de mooiste resultaten.”

STEFAAN VERCAMER

3

Federaal volksvertegenwoordiger, schepen en OCMW-voorzitter. - “Het wij-gevoel haalt het op het streven naar meer ik.”

LEEN DESIMPEL - FAMAEY

7

OPVOLGER

Jonge mama met een mening. - “Mijn stem is jouw stem. Ik kom op voor mensen die dat zelf niet durven.”

JOHAN VAN VAERENBERGH

20

Schepen Burgerlijke Stand en diensthoofd ziekenzorg CM Midden-Vlaanderen. “Zorgen voor elkaar is geen zorg voor later.”

VEERLE MERTENS

9

Schepen met gevoel voor ritme. “Ik voer politiek met de vinger aan de pols en met het hart op de juiste plaats.”

RONNY HERREMANS

9

OPVOLGER

Architect en voorvechter van een transparante regelgeving. - “De droom van een eigen thuis is de hoeksteen van onze maatschappij.”

KATHLEEN HUTSEBAUT

25

Burgemeester Zingem en winnaar Komen Eten. “Ga bewust om met schaarse middelen, koester en opwaardeer vakmanschap.”

IGNACE MICHAUX

10

Gedreven en gebeten schepen. - “Politiek betekent voor mij in de eerste plaats verantwoordelijkheid opnemen.”

JOOP VERZELE

11

OPVOLGER

Leerkracht muzikale opvoeding en hevige supporter Essevee Zulte Waregem. “Kleine gemeenten hebben grote mogelijkheden.”

SALOUA EL MOUSSAOUI

14

Jurist en docent. - “Als jonge Vlaamse vrouw met Marokkaanse wortels verlang ik naar een inclusieve samenleving.”

PIET BUYSE

5

Burgemeester Dendermonde en historicus. “Europa is dé manier om problemen aan te pakken die landsgrenzen overschrijden.”

ROBRECHT BOTHUYNE

4

Vlaams Parlementslid. “Als organisator Nokere Koerse zie ik hoe koers mensen samenbrengt. Zo mooi kan Vlaanderen zijn.”

JENNE DE POTTER

1

OPVOLGER

Burgemeester Zottegem en Kamerlid. “Gezonde overheidsfinanciën dragen bij tot economische stabiliteit.”

13

TINEKE SOENS-VAN DER DONCK

OCMW-raadslid en fulltime werkende mama. “Vereenvoudig administratie en breid sociale dienstverlening uit.”

EDDY COUCKUYT

11

Gedeputeerde en gemeenteraadslid. - “In een participatieve samenleving speelt het maatschappelijk middenveld een belangrijke rol.”

AALST - OUDENAARDE


UW KANDIDATEN IN UW REGIO PLAATS

PLAATS

1

6

PLAATS

1

13

OPVOLGER

OPVOLGER

Joke SCHAUVLIEGE

PLAATS

1

Veli YÜKSEL

PLAATS

4

8

PLAATS

6

OPVOLGER

8

OPVOLGER

PLAATS

5

10

OPVOLGER

13

PLAATS

4

8

PLAATS

Pieter DE CREM

PLAATS

1

6

OPVOLGER

Valerie TAELDEMAN

PLAATS

5

Johan VAN DURME

PLAATS

8

Kamer

Vlaams Parlement

Kamer

Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

AALTER - CD&V hield woord in de federale regering. Zo zorgden we voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, een staatshervorming die de klemtoon legt bij Vlaanderen, een grondige hervorming van Defensie en zuinigheid in de overheidsfinanciën. Ook in de toekomst wil ik zorgen voor een sterker Vlaanderen in een sterk België binnen Europa.

EVERGEM - Als minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur zette ik mij onder meer in voor één unieke omgevingsvergunning, erkenning van natuurgebieden en meer wachtbekkens en overstromingsgebieden. Het kernpunt uit mijn cultuurbeleid was democratisering, en mensen meer betrekken bij cultuur. Mijn engagement voor de komende jaren: economische groei, duurzaamheid en sociale vooruitgang.

GENT - Mijn Turkse roots hebben mij nooit tegengehouden om mijn dromen waar te maken. Voor ik in de politiek ging, werkte ik bij de openbare omroep. Maatschappelijke evoluties blijven me boeien. CD&V koppelt als enige partij economische groei aan sociale vooruitgang. Beide elementen zijn essentieel als we onze welvaart op peil willen houden.

MALDEGEM - De voorbije vijf jaar hebben we serieuze stappen genomen naar een meer betaalbaar en kwalitatief woonbeleid. Zo is de inhaalbeweging voor sociale huisvesting ingezet, maar de weg is nog lang. Door me loyaal, spontaan en sociaal op te stellen probeer ik de mensen zo goed mogelijk te helpen, nu en in de toekomst.

OOSTERZEEL - Een veilige mobiliteit en ondersteuning van de sterk vergrijzende bevolking in combinatie met een onderwijs waar ook verantwoordelijkheidszin gestimuleerd wordt, daar ga ik voor. In januari 2013 begon ik aan mijn derde ambtstermijn als burgemeester van Oosterzele.

Contact: www.pieterdecrem.be

Contact: www.jokeschauvliege.be

Contact: www.veliyuksel.be

Contact: www.valerietaeldeman.be

Contact: johanvandurme.webs.com

Hilde DE GRAEVE

Annelies 10 Lieselot 8 Conny OPVOLGER OPVOLGER VAN CAENEGEM DE SPIEGELAERE BLEYENBERG

PLAATS

13

PLAATS

6

Claire 6 OPVOLGER LESCRAUWAET

Vlaams Parlement

Kamer

Kamer

Kamer

Kamer

ZOMERGEM - Opgegroeid in een warm nest, ben ik opgevoed met respect voor mens en natuur. Als mantelzorger draag ik zorg voor mijn grootmoeder. Het is belangrijk dat generaties blijven zorg dragen voor elkaar. Als leerkracht heb ik één doel: jongeren opvoeden tot zelfstandige, verantwoordelijke volwassenen.

LOCHRISTI - Als studente Geografie ben ik sterk geïnteresseerd in mijn leefomgeving. Mensen hebben vaak opvallende ideeën over de toekomst. Ik luister naar deze mensen en probeer hen te begrijpen. Zo leer ik iedere dag bij. Ik wil me inzetten voor een aangename leefomgeving waar warmte centraal staat.

DEINZE - Als OCMW-voorzitter en schepen in Deinze, streef ik naar het behoud van levenskwaliteit. Ik wil kansen bieden voor de welvaart van onze kinderen en kleinkinderen. Daarbij is een job onmisbaar. Als ondernemende vrouw en mama van drie studerende kinderen zet ik me in voor een samenleving die een balans vindt tussen arbeid, gezin en zorg.

MELLE - Met de slogan ‘Stuur een BLEY gezicht naar de Wetstraat’ draag ik de positieve toon van mijn familienaam uit. Van nature ben ik constructief, verfrissend en creatief, ook in de politiek. Mijn ervaring als woordvoerster bij verschillende kabinetten en schepen in Melle neem ik graag mee naar de Kamer.

MERELBEKE - Mijn engagement voor politiek is gegroeid vanuit het vereningsleven. Daarom motiveer ik onze jeugd om zich te engageren in allerlei organisaties. Met een sterke groepsdynamiek kan je immers doelen bereiken. Ik wil zorgdragen voor de samenleving en dit door dicht bij de mensen te staan, te luisteren en hiermee aan de slag te gaan.

Contact: www.facebook.com/ hilde.degraeve.5

Contact: www.stemritaenannelies.be

Contact: deinze.cdenv.be/ conny-de-spiegelaere

Contact: www.facebook.com/ lieselot.bleyenberg

Contact: www.facebook.com/ pages/claire-lescrauwaet

Marijke DE KERPEL

Rita DE VYLDER

Patrick HOSTE

8

6

OPVOLGER

8

OPVOLGER

13

OPVOLGER

Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

DESTELBERGEN - Van wieg tot graf: zorgen voor elkaar is een levensverhaal. Mijn passie voor een zorgzaam Vlaanderen begint in mijn buurt. Op professioneel vlak werk ik al 34 jaar in de zorg. Mijn sociaal engagement breidt zich steeds uit en ook als mama heb ik een warme band met mijn dochters. Zo draag ik mijn steentje bij.

LOCHRISTI - Met CD&V zet ik in op zekerheid. Sinds 2001 ben ik actief binnen CD&V Lochristi als gemeenteraadslid waarvan 4 jaar als fractievoorzitter. Hier volg ik uiteenlopende dossiers op, van openbare werken tot financiën.

AALTER - Vanuit mijn lokaal engagement en mijn mandaat als waarnemend burgemeester van Aalter, weet ik dat je echt iets in beweging kan zetten door een beleid te voeren waar de burger zich in kan vinden. Een sterke en vernieuwende economie zijn voor mij de motor van een aangename samenleving.

Contact: www.facebook.com/ marijke.dekerpel

Contact: www.stemritaenannelies.be

Contact: aalter.cdenv.be/ patrick-hoste


PLAATS

PLAATS

8

PLAATS

22

17

PLAATS

8

Ria VERCRUYSSE

PLAATS

22

4

PLAATS

23

15

11

OPVOLGER

PLAATS

OPVOLGER

PLAATS

Odette VAN HAMME

17

14

PLAATS

2

PLAATS

16

24

OPVOLGER

16

OPVOLGER

OPVOLGER

Jan PLAATS VAN DE WALLE 16

Thomas PLAATS VAN ONGEVAL 17

Vincent 2 OPVOLGER VAN PETEGHEM

Kamer

Vlaams Parlement

Kamer

Kamer

Kamer

EEKLO - Ik wil meewerken aan een beleid dat zorg draagt voor ons sociaal stelsel: meer werk op maat, evenwichtige lonen, een spreiding van de arbeidsduur en goede scholing door verder te investeren in onderwijs. Dit alles in een ondernemersvriendelijk klimaat. We zijn samen verantwoordelijk voor een mooie toekomst!

NAZARETH - Mijn doel: een positieve leefomgeving met solidariteit enerzijds en een draagbare fiscale last anderzijds, zodat alle mensen voldoende kansen krijgen. Maatschappelijke diversiteit is een verrijking en vraagt zorg, werk en goed onderwijs voor iedereen. Als dierenarts zet ik mij ook specifiek in voor dierenwelzijn.

EVERGEM - Als zoon uit een landbouwersgezin met 14 kinderen sta ik voor een platteland waar er plaats is om te werken én te leven. Ook jongeren moeten zich thuis voelen in de samenleving: we moeten naar hen luisteren en lokalen geven om zich uit te leven en creatief te zijn. CD&V biedt hiervoor de juiste aanpak.

NAZARETH - Vanuit mijn sociaal engagement wil ik mij ten dienste stellen van de mensen rondom mij, met gelijke kansen voor jong en oud, gezinnen en alleenstaanden. De ervaring uit het verenigingsleven bepaalt nog steeds de manier waarop ik met mensen omga: luisteren, in dialoog gaan en nadenken over praktische oplossingen.

DE PINTE - Samen bouwen we aan onze toekomst. Een toekomst met een goede job voor iedereen, waarin jonge mensen een eigen huis kunnen kopen en ouders flexibele kinderopvang vinden. Een toekomst waarin we zorg dragen voor de ouderen en niet hoeven te piekeren over ons pensioen. Daar wil ik aan meewerken.

Contact: eeklo.cdenv.be/odette-van-hamme

Contact: nazareth.cdenv.be/ onze-mensen-voor-nazareth-eke

Contact: evergem.cdenv.be/jan-van-de-walle

Contact: www.thomasvanongeval.be

Contact: www.vincentvanpeteghem.be

Sanne ALEXANDER

Liliane DE NIJS- 14 Ann OPVOLGER COOPMAN BAUWENS

Johan CORNELIS

Pascal ROUSSEAUX

PLAATS

17

Vlaams Parlement

PLAATS

23

PLAATS

24

4

OPVOLGER

Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

WACHTEBEKE - Landbouw en jeugdbeleid zijn mijn actiepunten. We moeten streven naar een leefbare landbouw die bloeit in een dynamische context. Ik wil ook jongeren en jeugdverenigingen een stem geven in het overleg. De overheid moet hen ruimte, infrastructuur en ondersteuning garanderen, want ze zijn de leiders van morgen.

KAPRIJKE - Iedereen heeft recht op een gezond, menswaardig en gelukkig bestaan. Vanuit mijn vroegere job als zorgverantwoordelijke in een Woon- en Zorgcentrum liggen welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid mij nauw aan het hart. Ook de armoedeproblematiek mogen we niet onderschatten. Daar wil ik mij ten volle voor engageren.

WAARSCHOOT - Politiek is geen ver-van-mijn-bed-show. CD&V heeft dit goed begrepen en biedt een haalbaar plan waar iedereen wel bij vaart. Vanuit mijn gemeente geef ik de partij een gezicht door open en toegankelijk te zijn voor iedereen. Door duurzaam te denken streef ik naar oplossingen op lange termijn.

NEVELE - Als politicus sta je niet boven maar tussen de mensen en blijf je wie je bent. Politiek staat immers ten dienste van de mensen. Persoonlijk hecht ik veel belang aan waarden: ze laten onze maatschappij harmonieus functioneren. CD&V draagt dit uit en daar wil ik voor de volle honderd procent aan meewerken.

MERELBEKE - Elke dag opnieuw leer ik als schepen in Merelbeke en consulent bij de CM de noden van de mensen kennen. Vanuit deze contacten neem ik graag mijn verantwoordelijkheid bij de Vlaamse verkiezingen voor de enige echte volkspartij. Mijn speerpunten zijn welzijn, jeugdbeleid, mobiliteit en openbare werken.

Contact: wachtebeke.cdenv.be/ sanne-alexander

Contact: kaprijke.cdenv.be/ liliane-de-nijs/mensen

Contact: www.anncoopman.be

Contact: www.facebook.com/ johan.cornelis.52

Contact: www.facebook.com/ pascal.rousseaux

Marten DE JAEGER

Patrick DE GREVE

Sam DE WAELE

PLAATS

11

15

OPVOLGER

16

OPVOLGER

Kamer

Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

MALDEGEM - Door positief engagement word ik gedreven. Met een uitgesproken gezinsvriendelijk imago en een focus op zowel economische groei als sociale vooruitgang is CD&V de enige échte warme partij in Vlaanderen. Streven naar evenwicht, bouwen van bruggen en verzoening zijn de beste ingrediënten om problemen op te lossen.

SINT-LAUREINS - Politiek engagement zit in mijn bloed. Met mijn ervaring als schepen van openbare werken en landbouw wil ik verder ijveren voor een harmonisch samengaan van landbouw en platteland. CD&V is de perfecte partner om deze idealen na te streven, aangezien de partij iedereen in de samenleving een stem geeft.

ZULTE - Als jongeman belandde ik met jeugdig enthousiasme in de gemeenteraad van Zulte. Met veel plezier trek ik dit engagement door naar het bovenlokaal niveau, want ik geloof oprecht dat CD&V antwoorden biedt op de uitdagingen van morgen. En online of offline ga ik hierover graag met u het debat aan!

Contact: www.martendejaeger.be

Contact: sint-laureins.cdenv.be/ patrick-de-greve

Contact: www.samdewaele.be

9


ONZE KANDIDATEN VOOR EUROPA

Ivo BELET

Steven VANACKERE

Hasselt

Brussel

Mijn 5 prioriteiten voor Europa

1. 2. 3. 4. 5.

Ik wil de Europese Unie menselijker te maken. Nabijer. Sterker in de wereld en efficiënter. Maar vooral ook meer door waarden gedreven. Voedsel, landbouw en ontwikkeling zijn voor mij de thema’s van morgen.

Jobs, groei & investeringen stimuleren, zeker in veilige en hernieuwbare energie.

Met slechts 12 Vlaamse vertegenwoordigers in het Europees Parlement, hebben we nood aan sterke mensen met ervaring. Ik heb die ruime ervaring: buitenlandminister tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap en “betrouwbaarste minister van Financiën van de eurozone” volgens de Financial Times.

Veiligheid: grensoverschrijdende corruptie en misdaad Europees aanpakken. Alle jongeren de kans geven op een studieof werkervaring in het buitenland. Voor senioren: betrekken bij alle beleid en maximaal inzetten op actief en gezond ouder worden!

Contact: www.stevenvanackere.be

Europese ontwikkelingshulp aan Afrika en Zuid-Oost-Azië efficiënter organiseren.

IVO BELET

Contact: www.ivobelet.eu

2

STEVEN VANACKERE

3

ONZE LIJSTDUWER GEERTRUI VAN ROMPUY-WINDELS Als lijstduwer wil ik al onze kandidaten die reeds bewezen hebben wat ze waard zijn op Europees, nationaal of lokaal vlak, en zich nu vol moed inzetten voor een slagkrachtiger Europa, een extra duwtje geven. Zelf ben ik een overtuigde Europeaan en Christendemocraat en ook ik wil me daar ten volle voor inzetten.

GEERTRUI VAN ROMPUY-WINDELS 12

De twee pijlers in mijn leven zijn mijn gezin en mijn professioneel en maatschappelijk engagement. Als vrijwilliger was ik actief binnen onderwijs, cultuur en kansarme gezinnen: een echte verrijking! Politiek ontdekte ik pas na mijn huwelijk. 16 jaar kabinetservaring en 19 jaar verkozene in Sint-Genesius-Rode leerden me hoe belangrijk een goed bestuur is voor ons dagelijks welzijn.

Lijstduwer

Contact: facebook.com/geertrui.windels.3

EUROPA VAN DE TOEKOMST

MARIE DE CLERCK

4

PIET BUYSE

Schepen en provincieraadslid. “Enthousiaste mensen met schwung maken van Europa jouw achtertuin”

MARILYN NEVEN Kabinetsadviseur Koen Geens. - “Ik ga voor een Europa van vertrouwen”

10

2

OPVOLGER

Burgemeester Dendermonde en historicus. - “Europa is de beste manier om problemen aan te pakken die de landsgrenzen ruim overschrijden.”

TOM VANDENKENDELAERE 1

OPVOLGER

Voorzitter JONGCD&V en made in Roeselare. - “Nu gaat 1 student op 10 op Erasmus. Dat moet 1 op 2 worden”

5

ELKE TINDEMANS 6 Gemeenteraadslid. - “Niemand kiest waar hij of zij geboren wordt. Strijd tegen onrecht is mijn prioriteit.”


1

Marianne THYSSEN Oud-Heverlee

Meer dan ooit hebben we een sterk en verenigd Europa nodig, om een rol te kunnen spelen in een snel veranderende wereld. Ik weiger ons Europese project over te leveren aan mensen die het misbruiken als zondebok voor alles wat fout gaat. Wat we vandaag nodig hebben, zijn leiders die Europa met moed en overtuiging durven verdedigen. Mijn boodschap voor u is helder: we hebben méér Europa nodig in plaats van minder, en vooral: een efficiënter en slagkrachtiger Europa. Daarvoor wil ik knokken. Contact: www.mariannethyssen.be

ANNICK SEVENANS

8

Sporter van wereldklasse met teamspirit. “Geef jongeren een gelijke start met gelijke kansen in sport en studie.”

AN HERMANS

10

Voorzitter Provincieraad en voorzitter Europese Seniorenunie. - “Een Europa met een sociaal beleid betrekt alle generaties.”

LUDWIG CALUWÉ

5

OPVOLGER

Gedeputeerde. -“Europa brengt ons vrede en is ook doorslaggevend voor onze jonge werkzoekenden, voor onze landbouwers en onze ondernemers.”

MUSTAFA UZUN

7

JAN DE KEYSER

Gemeenteraadslid, uitbater feestzaal en vader van 2 prachtige zonen. “Iedereen hoort erbij in onze samenleving.”

MARILYN NEVEN

CHRISTINA VAN GEEL

Eerste schepen. “EU moet inzetten op starters en groeiende ondernemingen. Ook jonge boeren willen een eerlijke kans.”

2

OPVOLGER

Kabinetsadviseur Koen Geens. “Voor een Europa dat werkzekerheid biedt, dat de digitale wereld in goede banen leidt en dat KMO’s betere kansen geeft.”

9

LUCAS VAN DESSEL

3

OPVOLGER

Hoofdbestuurslid Boerenbond en ondervoorzitter Groene Kring. - “Landen tuinbouwers verdienen een toekomstgericht Europees beleid.”

6

OPVOLGER

Radio 1-stem. “De identiteit van Europa is moeilijk te vatten. Het is iets wat ons over grenzen heen verbindt.”

“EEN STERKER OOST-VLAANDEREN BEGINT BIJ EEN STERKER EUROPA”

7

OPVOLGER

PAUL BREYNE

Gewezen burgemeester, Kamerlid en Vlaams minister. - “De C in CD&V staat voor verdraagzaamheid tegenover andere opinies.”

OOST-VLAMING EUROPESE BURGER EDDY COUCKUYT

11

Gedeputeerde en gemeenteraadslid. “In een participatieve samenleving speelt het maatschappelijk middenveld een belangrijke rol.”

SOFIE LANDUYT PIET BUYSE

5

4

OPVOLGER

Gemeenteraadslid en jonge mama. “Een vrouw met een hart voor mens, dier en natuur.”

Burgemeester Dendermonde en leerkracht geschiedenis. “Ik benader mijn leerlingen met een groot geloof in hun kunnen. Plus est en vous!”

11


Uw stem bepaalt in welk Oost-Vlaanderen u morgen leeft Kamer

Vlaams Parlement

Effectieven

Europees Parlement

Effectieven

Effectieven

1.

DE CREM Pieter

1.

SCHAUVLIEGE Joke

1.

THYSSEN Marianne

2.

DIERICK Leen

2.

DE MEYER Jos

2.

BELET Ivo

VERCAMER Stefaan

3.

FRANSSEN Cindy

3.

VANACKERE Steven

YÜKSEL Veli

4.

BOTHUYNE Robrecht

4.

DE CLERCK Marie

CLAUS Katrien

5.

TAELDEMAN Valerie

5.

BUYSE Piet

BLEYENBERG Lieselot

6.

DE KONINCK Iwein

6.

TINDEMANS Elke

7.

VAN PEE Jef

7.

UZUN Mustafa

8.

VAN DURME Johan

8.

SEVENANS Annick

9.

VAN TRIMPONT Fernand

9.

DE KEYSER Jan

3. 4. 5. 6. 7. 8.

LIEBAUT Filip VAN HAMME Odette MERTENS Veerle

10.

MICHAUX Ignace

11.

DE JAEGER Marten

12.

VAN DUYSE Nicole

13.

SOENS - VAN DER DONCK Tineke

14.

EL MOUSSAOUI Saloua

15.

SYSMANS Chantal

16.

VAN DE WALLE Jan

17.

VAN ONGEVAL Thomas

18.

10.

VIJT Herman

10.

HERMANS An

11.

LAHLALI Abderrahim

11.

COUCKUYT Eddy

12.

DE MONIE Pia

12.

VAN ROMPUY - WINDELS Geertrui

13.

DE GRAEVE Hilde

14.

SOETENS Jurgen

15.

CLAEYS Pierre

1.

VANDENKENDELAERE Tom

16.

DE SMET Charlotte

2.

NEVEN Marilyn

17.

ALEXANDER Sanne

3.

VAN DESSEL Lucas

18.

4.

LANDUYT Sofie

UYTTENDAELE Roland

BEECKMAN Anja

19.

5.

CALUWÉ Ludwig

19.

SMETS Florence

OTTOY Bart

20.

VAN VAERENBERGH Johan

6.

VAN GEEL Christina

20.

UYTTERSPROT Ilse

21.

POPPE Ilse

7.

BREYNE Paul

Opvolgers

22.

VERCRUYSSE Ria

23.

COOPMAN Ann

24.

CORNELIS Johan

25.

HUTSEBAUT Kathleen

26.

DAUWE Jozef

27.

VAN DE VIJVER Marc

1.

CLAERHOUT Sarah

2.

VAN PETEGHEM Vincent

3.

VAN DEN BERGHE Stephan

4.

UYTDENHOUWEN Johan

5.

SCHELSTRAETE Gert

6.

LESCRAUWAET Claire

7.

DESIMPEL - FAMAEY Leen

1.

DE POTTER Jenne

8.

VAN CAENEGEM Annelies

2.

GRILLAERT Leentje

9.

HERREMANS Ronny

3.

VAN KEYMOLEN Phaedra

10.

DE SPIEGELAERE Conny

4.

ROUSSEAUX Pascal

11.

VERZELE Joop

5.

VAN DE VELDE Geertrui

6.

DE KERPEL Marijke

7.

DE SMET Gaëlle

8.

DE VYLDER Rita

9.

BUYTAERT Pascal

HOE KAN U GELDIG STEMMEN? U kan op onze CD&V lijst op verschillende manieren geldig stemmen: Met het potlood: • Ofwel kleurt u het bolletje bovenaan de lijst en brengt u een lijststem uit. • Ofwel stemt u op één of meerdere kandidaten op de lijst en brengt u een naamstem uit. Elke naamstem is een volwaardige stem. Met de computer: • Kies eerst voor CD&V LIJST 15 en duid daarna uw voorkeurkandidaten bij de effectieven en/of opvolgers aan.

Opvolgers

10.

VANDERKIMPEN - MARTENS Gerda

11.

COOLS Jan

12.

WATTEZ Kris

13.

HOSTE Patrick

14.

DE NIJS-BAUWENS Liliane

15.

DE GREVE Patrick

16.

DE WAELE Sam

Opvolgers

FACEBOOK.COM/CDENV.OOSTVLAANDEREN Facebook

WWW.OOST-VLAANDEREN.CDENV.BE

WWW.CDENV.BE

Sterker Vlaanderen, Sterker land

VU: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel

9.

Oost-Vlaanderen - regio Gent/Meetjesland  
Oost-Vlaanderen - regio Gent/Meetjesland  
Advertisement