Page 1

hoofdartikel

ampersand

Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus

LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 10 - DECEMBER 2010

AFGIFTEKANTOOR LUIK X

www.cdenv.be

WOUTER BEKE

Een nieuw jaar, een nieuwe voorzitter 3

Zeg aan wie onze toppers hun nieuwjaarswensen mogen richten

Kijk op www.cdenv.be/nieuwjaarswensen en bel 0900 00200

10 1


column

Foto Marco Mertens

ZoGezegd

In goede handen Sinds ik mij terug full time op mijn werk in het Europees Parlement heb gestort, kan ik de nationale politiek met iets meer afstand bekijken. Mijn betrokkenheid blijft natuurlijk groot, maar wie enkele stappen achteruit zet, ziet de dingen in een ander perspectief. Vanuit dat perspectief valt het mij op dat ons land – ondanks de aanslepende federale regeringsonderhandelingen – in goede handen is. Met het Europees voorzitterschap is dat treffend aangetoond. Het Belgische voorzitterschap was niet enkel goed, het was uitmuntend. Het hanteerde geen Belgische agenda, maar een Europese. Het trachtte niet zelf te scoren, maar respecteerde het Europees Parlement, de Europese Commissie, de lidstaten en permanent voorzitter Herman Van Rompuy. En precies daarom was het zo succesvol. Ook onze regeringen zijn in goede handen. De ploeg van Kris Peeters zal als één van de eerste overheden in Europa een budget in evenwicht kunnen voorleggen. Knap werk. De ploeg van Yves Leterme gidste ons land op een wijze manier door de economische crisis en toont nu elke dag hoe je ook in lopende zaken verantwoordelijkheid kan nemen. En onze partij? Ook die is in goede handen. U heeft zopas Wouter Beke tot voorzitter van CD&V verkozen. Een uitstekende keuze. Ik wist in juni al dat ik mijn voorzitterschap met een gerust hart aan hem kon doorgeven. Ondertussen heeft Wouter als interimvoorzitter onze verwachtingen helemaal ingelost, om niet te zeggen overtroffen. Rustig maar gedreven, overtuigd maar nooit fanatiek. Wouter werkt volop aan het herstel van het vertrouwen in onze partij. Uw vertrouwen heeft hij al verdiend, het mijne ook. En velen zullen ons daarin volgen. De verantwoordelijkheid die hij nu opneemt is groot. Hij wil van onze partij terug de volkspartij maken die we altijd waren. Dat is zeer ambitieus, maar zeker haalbaar. Met onze diepe wortels in de samenleving, onze voeling voor wat leeft bij de mensen, onze vertakkingen tot in elke Vlaamse gemeente, onze duizenden militanten en lokale mandatarissen. Dat heeft geen enkele andere partij. Als al die mensen er mee hun schouders onder zetten, oogt onze toekomst mooi. Ja, onze partij is in uitstekende handen.

Marianne Thyssen 2

van de partij

Respect voor de manier waarop Yves Leterme lopende zaken runt. Professor Carl Devos op Twitter, 21 december 2010

Joke Schauvliege reed een perfecte koers, in tandem met Eurocommissaris voor Milieu Janez Potocnik op de conferentie over biodiversiteit in Nagoya, en met Eurocommissaris voor Klimaat Connie Hedegaard in Cancún. Kris Van Haver in De Tijd, 17 december 2010

Ons land krijgt veel lof voor de manier waarop de regering in lopende zaken het Europees voorzitterschap invult. Wim De Vilder in Het Journaal van 7 december 2010

Stop met een plan B! Als men kijkt naar de peilingen wil een ruime meerderheid van de Vlamingen geen splitsing van het land maar verandering. Na zes maanden onderhandelen moeten de politieke partijen een regering vormen. Voka-voorzitter Luc De Bruyckere in Het Belang van Limburg, 30 november 2010

colofon Redactiecomité:

Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

Luk Vanmaercke, Peter Poulussen, Annemie Lemahieu, Brecht Grieten, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Geert De Kerpel, Greet Gysen, Hans Knop, Iris Depoorter, Cecile Segers, Mia Verstraete, Rutger De Reu, Leo De Bock Linda Meskens - 02 238 38 30 Kristel Nivelle Pascal Laseur - 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel Wetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 ampersand@cdenv.be

Cert no. CU-COC-810340


een nieuwe voorzitter

De schoonste partij van Vlaanderen 25.000 leden brachten hun stem uit, maar liefst 98,73% stemde vóór Wouter Beke. De voorzittersverkiezing was een feest van betrokkenheid en eensgezindheid. De nieuwe voorzitter weet duidelijk wat hem te doen staat: “mijn opdracht als voorzitter is glashelder: het vertrouwen in CD&V herstellen.” Zelf gelooft Wouter rotsvast in de toekomst van onze partij: “de fundamenten van onze partij zijn krachtig en gezond. Samen met al onze leden, militanten en verkozenen moeten we onze troeven omzetten in een herwonnen slagkracht voor onze partij.”

VOLKSPARTIJ Wij hebben alles in ons om de volkspartij van de toekoms t te zijn. Een partij die gelooft dat er tussen de mens en de staat meer is dan een lege ruimte.

GROEPSWERK e niet CD&V is een partij di één n leeft bij de gratie va een als t man, maar zich toon . en ns me groep geëngageerde is erd Een partij die verank in de steden tot in de van kleinste gemeenten de Vlaanderen en daar VERTROUWEN en polsslag van de mens Vertrouwen komt met kruivoelt. wagens en vertrekt met containers. Het zal veel tijd en werk vragen om het vertrouwen te herstellen. Maar het kan. Vanaf dag één van mijn interimvoorzitterschap heb ik mij voorgenomen aan de onderhandelingstafel een consequente lijn te trekken en aan te houden.

Slaapmutske voor onderweg Op zondag 13 februari 2011 is iedereen welkom op Domein Bokrijk om deel te nemen aan de Goedgemutste Jeneverwandeling van CD&V Limburg.

De muts op het werk Alle leden van CD&V Holsbe ek kregen een oranje CD&V muts als dank voor hun inzet.

3


een nieuwe voorzitter

STRENG MAAR RECHTVAARDIG Wij zijn voor een strenger migratiebeleid. Maar ook voor een humaner beleid. Wij kunnen niet het OCMW zijn van de hele wereld. Daarom moeten we selectief zijn bij de instroom. Maar mensen die legaal in ons land zijn moeten wel een menswaard ige opvang kennen.

VLAAMS Wij zijn “verstandig Vlaams”. We gaan resoluut voor een sterker Vlaanderen in een bestuurbaar land. We zeggen duidelijk “nee” tegen plan B.

ONS MODEL n Tegeno ver de val va het co m munisme en het failliet van het wilde liberalisme staan wij, met onze sociaal en ecolog isch gecorr igeerde markteconomie.

Begijntjes drinken wel CD&V Turnhout verkocht op vrijdag 24 december 2010 in het Begijnhof dranken t.v.v. de vzw. Leeuweric. 4


een nieuwe voorzitter DE “C” Ik geloof in een partij die niet bang is om zich te beroepen op christelijke waarden. En het is niet omdat sommige kerkverantwoordelijken zich onchristelijk hebben gedragen, dat er iets mis is met de kern van de christelijke boodschap die gaat over sociale rechtvaardigheid.

VOORUITZIEN D We willen Vlaanderen voorberei den op de toeko ms tige sociaaleco nomische uitdag ingen. Daarom doet de Vlaamse regering er alles aan om tegen 2011 de beg roting in evenw icht te brengen, als één van de eerste overhe den in heel Europa.

GOESTING Om al deze re den en ben ik met veel goesting en vo oral m et grote o vertuiging vo orzitter.

Goed gemutst for life JONGCD&V Antwerpen verkoopt oranje condooms. En dan nog wel voor een goed doel: de actie Music For Life van Studio Brussel, ten voordele van de weeskinderen in Zuid-Afrika die hun ouders verloren aan AIDS. Ook op de kersthappening van 12 december 2010 in Avelgem steunde de lokale CD&V-ploeg de actie Music for life. Iedere CD&V-mandataris selecteerde zijn of haar favoriete hit en daar konden de passanten op stemmen in ruil voor een vrije bijdrage die naar Music for life ging.

‘t Liep gemutst Sportieve CD&V’ers liepen op zondag 26 december 2010 mee de Eindejaarscorrida in Leuven. Mét oranje muts en schoenen!

5


Uitnodiging nieuwjaarsevenement Vrouw&Maatschappij Ook in 2011 zullen de vrouwenkijkers van Vrouw & Maatschappij alert blijven. Om terug te blikken op het oude jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar nodigt Vrouw & Maatschappij haar leden uit op de nieuwjaarsreceptie op 20 januari in het Brussels Info Plein in Brussel. Wil je horen wat de uitdagingen voor 2011 zijn voor Els Van Hoof en Brigitte Grouwels, nieuwjaarswensen uitwisselen bij een walking dinner en geboeid luisteren naar muzikale gaste Andrea Croonenberghs? Schrijf je dan voor 15 januari in via vrouw@cdenv.be. Kostprijs is 6 euro.

Witte lintjes

Alle CD&V-ministers droegen op 20 november een Wit Lintje als teken van verzet tegen het geweld op vrouwen. Honderden CD&V mandatarissen en V&M vrijwilligers stonden die dag voor dag en dauw aan een 35-tal stations om lintjes en flyers uit te delen. Ze kregen bijval van pendelaars en passanten: huiselijk geldgeweld moet uit de taboesfeer gehaald worden. Alvast hartelijk dank aan iedereen die meewerkte.

JONGCD&V Wintertop

Op 12 en 13 december organiseerde JONGCD&V in Lokeren de Wintertop. Deze inspirende tweedaagse, vol vorming en training, lokte 70 topvrijwilligers.

Meer info? www.jongcdenv.be.

De nationale nieuwjaarsreceptie als kroon op het werk De jaarlijkse CD&V nieuwjaarsreceptie gaat in 2011 door op 29 januari, dit jaar in de Zuiderkroon te Antwerpen. (Inschrijven is de boodschap!)

6


kort Joke Schauvliege: “Klimaattop levert harde resultaten op” Minister Joke Schauvliege heeft haar voorzitterschap van de Europese Raad Leefmilieu afgerond met een goed resultaat op de VN-Klimaattop in Cancún. Na de ontgoocheling van Kopenhagen eind 2009 is het vertrouwen in het multilateraal overleg nu hersteld. Meer dan 190 landen gingen een overeenkomst aan tegen ontbossing. De top leverde ook een akkoord op over technologie-overdracht: industrielanden stellen hun kennis over klimaattechnologie ter beschikking van ontwikkelingslanden. De deelnemers aan de klimaattop hebben beloofd geld te geven aan de derde wereld voor haar strijd tegen de opwarming van de aarde. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege zegt dat het Akkoord van Cancún een betekenisvolle stap is in de klimaatonderhandelingen: “Het eensgezinde optreden van de Europese Unie heeft alleszins geholpen om uiteenlopende standpunten dichter bij elkaar te brengen. Ik ben namens het Belgisch EU-voorzitterschap trots dat de 27 lidstaten in Cancún een substantiële bijdrage aan de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering hebben geleverd.” Meer info www.jokeschauvliege.be

Overheidsbedrijven steunen goede doelen Er gebeuren elke dag opnieuw vele inspanningen om goede doelen te steunen, waarvan onze samenleving sterker wordt. Ook als overheidsbedrijven vinden we dit zeer belangrijk. Zeker in deze periode van het jaar, wanneer naastenliefde in de sfeer van Kerstmis nog meer aandacht verdient dan anders, proberen we ons steentje bij te dragen. Tijdens het eindejaar verkoopt Oxfam in de treinen truffels ten voordele van haar werking in het Zuiden. De NMBS-Groep steunt ook allerlei initiatieven ten voordele van Music For Life in de stations. Bpost heeft elk jaar een speciale kerstzegel, waarvan een deel van de opbrengst naar projecten gaat om laaggeletterdheid in ons land te bestrijden. Belgacom tot slot schenkt de opbrengst van het eerste miljoen sms’en dat ter gelegenheid van het nieuwe jaar wordt verstuurd, aan de Responsable Young Drivers. Het is slechts een kort overzicht, want ook de rest van het jaar gebeuren er vele inspanningen voor initiatieven op vlak van gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking, milieuproblematiek en zo veel meer. Inge Vervotte Minister van Overheidsbedrijven

Glühwein Vrijdag 24 december 2010 was er de Glühweinactie van CD&V Nieuwpoort op het Schorrehof, tijdens de wekelijkse vrijdagsmarkt.

CD&V gleed mee niseerde café Den Deugniet in Op 11 en 12 december 2010 orga gelegenheids-skipiste op Haasrode voor de tweede keer een Oud-Heverlee gleed mee V het dorpsplein van Haasrode. CD& bij de officiële opening.

7


standpunt

WeekendOngevallenActiePlan Volgens de laatst gepubliceerde verkeersveiligheidsbarometer komt 44% van de verkeersdoden om tijdens het weekend. Jongeren van 18 tot 24 jaar zijn oververtegenwoordigd in de statistieken. CD&V-Kamerlid en mobiliteitsexpert Jef Van den Bergh stelt zijn WeekendOngevallenActiePlan voor.

Jef Van den Bergh

Het plan bevat concrete maatregelen om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers tijdens het weekend terug te dringen. Het WOAP, zoals Jef Van den Bergh zijn actieplan noemt, is er vooral voor jongeren en het is gebaseerd op het STOP-principe: eerst stappers en trappers, vervolgens het openbaar

vervoer en tot slot personenwagens. Het risico vermindert als jongeren veilig kunnen uitgaan in hun eigen buurt, als ze met het openbaar vervoer uit kunnen gaan. Jef beschouwt ook de taxi als een realistisch alternatief voor openbaar vervoer en wil chauffeurs stimuleren om de wagen pas te gebruiken als dat op een veilige manier kan. Het meest in het oog springend zijn de voorstellen van Jef om de rijopleiding te hervormen. Hij pleit voor een verlaging van de leeftijd waarop een jongere zijn rijbewijs kan halen van 18 naar 17 jaar. Tot de leeftijd van 18 jaar moet de jongere met een begeleider de baan op. De looptijd van het voorlopige rijbewijs zou hij verlengen en hij wil vaste begeleiders op het voorlopige rijbewijs vermeld zien. Dit gaat gepaard met één of verschillende evaluaties die nagaan of de kandidaat bestuurder op goede weg is en om bij te sturen waar nodig. Jef Van den Bergh: “Er komen buiten verhouding veel jonge bestuurders om

tijdens weekendnachten. Een gebrek aan rijervaring is één van de belangrijkste oorzaken. Mijn voorstellen moeten leiden tot een opwaardering van het criterium rij-ervaring.” Maar ook rijden onder invloed van alcohol en drugs drijft het aantal weekenddoden op. Jef Van den Bergh: “Ik geloof niet in een aparte alcohollimiet voor jongeren. Een dergelijke maatregel stigmatiseert jongeren. De bestaande limiet moet gewoon nageleefd worden, punt uit. En uiteraard moeten er het hele jaar door genoeg controles zijn. Ik geloof dus niet in aparte maatregelen die de jongeren viseren. De oplossing is een mix van bereikbare plekken voor weekendplezier, preventie, sensibilisering en een correcte bestraffing. Het WOAP bevat zo’n globale visie. Ik zal in het parlement alles uit de kast halen om het WOAP ingang te doen vinden.” Meer info: http://jefvandenbergh.blogspot.com/

Sterke drank bannen uit nachtwinkels Senator Dirk Claes diende een wetsvoorstel in om sterke drank uit nachtwinkels te bannen. Nachtwinkels verkopen vooral sterke drank en veroorzaken daardoor overlast. Dirk Claes: ,,Heel wat gemeentebesturen willen maatregelen nemen, maar merken dat een lokaal verbod telkens door de Raad van State ongedaan wordt gemaakt. Schepen Els Van Hoof mocht dit onlangs in Leuven ondervinden. Daarom is het nodig dat er een algemene regeling komt die in het hele land gelijk is voor alle nachtwinkels.’’ Meer info op www.dirkclaes.be

aats Goed gemutst op de sch 8 januari de op t oek bez CD&V Aarschot op. n tse mu de t me schaatsbaan

8

Choco en koekezingers Boortmeerbeek en Rotselaar deelden op 31 december goedgemutste chocomelk uit voor de koekezingertjes.


wetsvoorstel

Oprichting familieen jeugdrechtbank Vrederechters, rechtbank van eerste aanleg, jeugdof kortgeding-rechtbank: als er zich een geschil voordoet, zijn er teveel instanties voor bevoegd. Kamerleden Sonja Becq (CD&V) en Christian Brotcorne (cdH) hebben samen een wetsvoorstel ingediend. De versnippering leidt tot bevoegdheidsconflicten en zelfs tot onsamenhangende beslissingen en is bijgevolg onbegrijpelijk, nutteloos en inefficiënt voor diegene die ermee te maken krijgt. En jammer genoeg gaat dat over zeer veel mensen. Dit wetsvoorstel, waarvan het voorbereidend werk gedaan werd door minister van Justitie Stefaan De Clerck en staatssecretaris voor gezinsbeleid Melchior Wathelet, heeft als doel de dienstverlening aan de burger te verbeteren door de oprichting van één «familie- en jeugdrechtbank», een afdeling van de rechtbank van eerste aanleg, waarin alle rechterlijke bevoegdheden met betrekking tot de familiale geschillen en jeugdproblematiek ondergebracht zullen worden. De belangrijkste krachtlijnen: • coherentie : door het groeperen van de familiale bevoegdheden; • eenvoud en toegankelijkheid door het inrichten van soepele procedures; • gericht op geruststellende oplossingen in het belang van het kind: indien mogelijk door de voorkeur te geven aan de verzoening en de bemiddeling; • specialisatie: de magistraten van deze afdeling zullen een specifieke opleiding genoten hebben. De advocaten die de minderjarigen bijstaan zullen ook een specifieke opleiding gevolgd moeten hebben;

Muts brengt inspiratie CD&V Kapelle-op-den-Bos organiseerde voor het eerst sinds jaren weer een eigen nieuwjaarsreceptie, dankzij onze goedgemutste actie! En CD&V Bornem geeft aan alle inwoners van de gemeente een goedgemutste kerstkaart. Ook CD&V Waarschoot haalde de inspiratie voor een lokale kerstkaart uit de nationale actie.

We lichten er de belangrijkste onderdelen even uit: ÉÉN FAMILIE = ÉÉN DOSSIER

In familiezaken zal het geheel aan rechtelijke beslissingen van een familie in één dossier bewaard worden en indien mogelijk door dezelfde magistraat. Dit zal de coherentie in de beslissingen beter garanderen. DE PERSOONLIJKE VERSCHIJNING

De persoonlijke verschijning van de betrokkenen wordt verplicht in alle gevallen die het kind aanbelangen. Het is de bedoeling het bemiddelings- en/of verzoeningsproces te bevorderen.

collectieve of individuele informatiesessie over bemiddeling hebben gevolgd. Bij de inleiding van een zaak voor de familie- en jeugdrechtbank, zullen de magistraten de mogelijkheden tot een (zelfs gedeeltelijk) akkoord tussen de partijen moeten onderzoeken. Zij zullen de partijen proberen te verzoenen en voorstellen om, met de hulp van een derde, een bemiddelingsproces te starten. HET HOREN VAN MINDERJARIGEN

Elk kind vanaf twaalf jaar en de kinderen jonger dan twaalf jaar die beschikken over het vereiste onderscheidingsvermogen hebben het recht gehoord te worden. BIJSTAND VOOR MINDERJARIGEN

De minderjarigen die voor de jeugdkamer van de familie- en jeugdrechtbank verschijnen, hebben recht op bijstand van een advocaat. Er wordt voorzien in een specifieke opleiding voor deze jeugdadvocaten.

DE BEMIDDELING EN DE VERZOENING

BEVOEGDHEDEN VAN DE VREDERECHTERS

De bemiddeling en verzoening worden sterk aangemoedigd. Op z’n minst moeten de twee partijen een attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij een

De rol van de vrederechters als beschermers van de allerzwaksten wordt versterkt. In die zin krijgen zij nieuwe bevoegdheden toegewezen.

Spreekrecht kinderen voor rechtbank Senatrice Sabine de Bethune zette samen met collega Sonja Becq ook het spreekrecht voor kinderen voor rechtbanken opnieuw op de agenda. In hun intussen in Senaat en Kamer ingediend wetsvoorstel werkten ze één uniforme regeling uit en dit voor kinderen vanaf 7 jaar voor alle privaatrechtelijke geschillen waarin ze betrokken partij zijn. Hun wetsvoorstel voert de verplichting voor de rechter in om de minderjarige bij elke procedure waarin hij betrokken is op te roepen. Het gaat dus om een spreek- of hoorrecht, geen spreekplicht. Meer info op www.sabinedebethune.be

9


interview

Gemiddelde Vlaamse leerling schuwt debat

Paul Delva: “Maatschappelijk debat moet in eindtermen”

Paul Delva

Paul, je schreef onlangs een opmerkelijk opiniestuk met als titel “Waarover praat de Vlaamse huiskamer?” Waarom? Een internationale studie over het onderwijs heeft voor onze Vlaamse scholen opvallende resultaten opgeleverd. Voor kennisoverdracht, doen we het goed. Maar op democratische en maatschappelijke attitudes scoren Vlaamse scholieren gemiddeld slechter. Zo is de Vlaamse leerling zeer terughoudend tegenover de multiculturele samenleving, gelooft hij minder in democratie, en ziet hij het nut niet in van lessen geschiedenis… Het meest opmerkelijke resultaat haalde echter amper de media: meer dan 70% van de Vlaamse scholieren bespreekt thuis nooit of bijna nooit maatschappelijke

onderwerpen. Eén op de twee van hun West-Europese leeftijdsgenoten doet dat wel. Wat zich dus op school afspeelt, speelt zich ook thuis af, en omgekeerd. Het gebrek aan maatschappelijk en politiek debat is ook in onze huisgezinnen een realiteit. Waarom vind je deze evolutie zo verontrustend? Omdat de kwaliteit van de samenleving van morgen bepaald wordt door het debat van vandaag. Heel wat bewogen Vlamingen hebben zich ingezet om van Vlaanderen en haar hoofdstad een baken te maken van dialoog, van cultuur, en van sociale bewogenheid. Vandaag zien we dat onze scholieren – door de bank genomen – niet echt actieve burgers zijn, en dat in het

Jong gemutst JONGCD&V Bilzen hield goed gemutste acties op de lokale kerstmarkt.

10

gros van de gezinnen het maatschappelijk debat tussen ouders en kinderen wegkwijnt. Hoe kunnen we dat verhelpen? In het onderwijs kan de overheid maatschappelijke attitudes van scholieren gunstig beïnvloeden, bv. door deze ambitie op te nemen in de eindtermen. Wat in de gezinnen gebeurt, is natuurlijk andere koek. De overheid heeft hier weinig of geen greep op, en dat vind ik alleen maar een goede zaak. Maar het maakt het appèl aan ons allemaal. Het is een appèl aan onze vele culturele, sociale en jeugdverenigingen, aan iedereen die vandaag vorm wil geven aan morgen, om het debat over maatschappelijke items aan te zwengelen…


kerstwens

Zuster Jeanne Devos:

Ode aan vrijwilligers Op de kerstmarkt in Leuven stond een tentje van het Jeanne Devos Fonds voor Kinderrechten. Jeanne Devos is een Vlaamse zuster die zich inzet voor armen in de sloppenwijken van Mombay, India. In 2005 werd ze genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Velen putten energie uit haar charisma en inzet. Het Fonds Jeanne Devos steunt haar. Onder de vrijwilligers aan het tentje op de kerstmarkt was zuster Jeanne Devos zelf. In een gesprek met Ampersand vertelt ze over de duizenden mensen die elk op hun plaats in de samenleving het leven van anderen een beetje licht en zon geven. Velen hebben zoals zij hun inzet en motivatie mee uit hun jeugd. In en naast hun beroep maken ze tijd voor engagement en zijn ze ontvankelijk voor noden van medemensen. Veilig vanaf de zijlijn toekijken, is niets voor hen. Mantelzorgers, voorleesmoeders, bestuursleden van verenigingen, spelers en regisseurs in amateursgezelschappen, brandweerlui, ze kunnen allemaal onder de noemer ‘vrijwilligers’. Ze inspireren mensen, in buurten, verenigingen en kleinschalige initiatieven. Het besef groeit dat de bescherming van het milieu, acties voor een gezonde levensstijl, ondersteuning van mensen die geïsoleerd leven, die in armoede

Jeanne Devos (links) en An Hermans

leven vlotter verlopen als vrijwilligers helpen. Overheden zijn bereid ze aan te moedigen en te ondersteunen met premies, verzekeringen, … An Hermans: “Die financiële ondersteuning van vrijwilligers is welkom. Niettemin ben ik ervan overtuigd dat vrijwilligers de echte beloning voor hun prestaties in hun engagement zelf vinden en willen vinden. Ze zijn niet op de eerste plaats een goedkope aanvulling van professionele dienstverlening. De tevredenheid, de lach, de waardering, het gevoel bijgedragen te hebben tot een beetje geluk van medemensen, dàt raakt het hart van vrijwilligers, en het geeft zuurstof en kleur aan samenleven. Daarom moeten overheden ook de voedingsbodem en de cultuur voor belangeloze inzet koesteren en voeden.” Zuster Jeanne: “Ik geloof dat waar we samen strijden voor rechtvaardigheid en menswaardigheid voor allen, we werkelijk een wereld van vrede en vreugde kunnen verwezenlijken.” Laat dit een mooie kerstwens zijn. Wil u meer weten over het werk van zuster Jeanne Devos: www.jeannedevos.org

Opvallend goed gemutst Begin december brachten onze collega’s van het nationaal CD&V-secretariaat een opvallend goed gemutst bezoekje aan de Brusselse kerstmarkt.

11


JONGCD&V congres

wtf is bttf? Enkele weken terug overspoelde JONGCD&V de facebook-accounts van leden en niet-leden met deze vraag. Wat is bttf?

Bttf is back to the future! Een congres van JONGCD&V over rentmeesterschap. En rentmeesterschap, dat is de toekomst voorbereiden. Waarom de toekomst voorbereiden?

Onze sociale zekerheid, onze economie, onze cultuur, … . We hebben het goed vandaag. Dat is niet per se onze verdienste, maar vooral die van onze voorouders. Zij hebben het Vlaanderen waar wij in leven vorm gegeven. Wij hebben onze leefwereld van hen “geërfd”. Ook ons milieu, ons klimaat, is niet van ons, maar werd wel aan ons toevertrouwd. Voor christendemocraten zijn dit allemaal zaken waar we als rentmeesters mee moeten omgaan. Het is onze verantwoordelijkheid om aan onze kinderen en kleinkinderen minstens een even goede wereld door te geven. Daarom moeten we in ons beleid steeds de lange termijn in het oog houden. We moeten aan toekomstpolitiek doen. Rentmeesterschap

Die toekomstpolitiek kan samengevat worden in één krachtige slagzin: “behouden wat goed is, veranderen wat beter kan” (Benjamin Disraeli (1804-1881)). Rentmeesterschap betekent in de

14

eerste plaats handelen met respect. Respect niet alleen ten aanzien van mensen, zij die er nu zijn en zij die er straks zijn, maar ook ten aanzien van de leefwereld die we gekregen hebben. Wat waardevol is, moet in stand gehouden worden. Er zijn bijvoorbeeld grenzen aan wat we kunnen doen met dieren, of met de natuur, of met ons cultureel erfgoed of met onze sociale welvaartstaat. Rentmeesterschap is echter geen passief begrip. Het is een oproep tot engagement. Een oproep tot actie. Want om het in de toekomst even goed of beter te hebben, moeten vandaag belangrijke keuzes worden gemaakt. Een rentmeester is dus geen conservatief. Christendemocraten moeten staan voor innovatieve politiek. Zorgen voor een goede samenleving is altijd zorgen voor een betere samenleving. En op die manier de toekomst voorbereiden.

enz. Want het mag niet bij theorie alleen blijven. We moeten nadenken over de keuzes die we vandaag moeten maken om onze toekomst en die van onze kinderen vorm te geven. Daarnaast zoeken we ook manieren om een rentmeesterbeleid in de praktijk af te dwingen. Het is niet altijd evident voor politici en beleidsmakers om een langetermijnpolitiek te voeren en de belangen van de toekomstige generaties in het oog te houden. Dit heeft allerlei redenen zoals schrik van de kiezer, een opeenvolging van crisissen waardoor een ad hoc beleid verleidelijk wordt, de soms gespannen verhouding tussen “actuele” solidariteit en solidariteit tussen generaties, enz. Daarentegen zijn de (heel) jonge en toekomstige generaties – die de negatieve gevolgen van het gebrek aan toekomstbeleid ten volle zullen ondervinden – niet op het politieke speelveld of in het kieshokje vertegenwoordigd. JONGCD&V denkt er daarom over na hoe gegarandeerd kan worden dat de belangen van deze generaties vandaag wel al in het beleid worden meegenomen. Ten slotte werken we ook aan een toekomsttoets. Een referentiekader dat christendemocraten kunnen gebruiken om na te gaan of standpunten wel of niet passen in een rentmeesterbeleid.

Congres

Op zaterdag 5 en zondag 6 februari 2011 zullen de JONGCD&V’ers zich verder verdiepen in deze ideologische pijler van de Christendemocratie. We zullen concreet beschrijven wat een toekomstbeleid betekent op het vlak van milieu en klimaat, maar ook op het vlak van begroting, de multiculturele samenleving, de internationale verhoudingen, het lokaal beleid,

Muts met pompoen Op dinsdag 28 december 2010 verkocht CD&V Wevel ep nso poe pom gem heerlijke op de kerstmarkt.

Praktisch Wanneer: 5 en 6 februari 2011”Back to the future” congres in Gent. Wat: JONGCD&V zal er de basis leggen voor een toekomstgerichte politiek. Meer info: www.backtothefuture.be Het programma komt vanaf eind december online.Je kan je inschrijven vanaf begin januari.


JONGCD&V actie

Vlaanderen heeft nood aan meer

wortels Een wortel staat symbool voor meer verbondenheid, voor een warme samenleving waarin iedereen ingeworteld kan zijn. Het is namelijk de hoogste tijd dat we reageren op talrijke signalen van het tegendeel, zoals zinloos geweld, gezinsdrama’s en zelfdodingen. Ook het massale verbruik van antidepressiva wijst op een maatschappij waarin nestwarmte ontbreekt. JONGCD&V is overtuigd dat de antwoorden van de christendemocraten moeten komen! We leven vandaag in een ander Vlaanderen dan 60 jaar geleden. Onze samenleving bestaat niet langer uit vaste gemeenschappen waar mensen automatisch toe behoren. Is de christendemocratische ideologie – die traditioneel focust op de kracht van gemeenschappen – dan voorbijgestreefd? Neen. Voor christendemocraten staan niet enkel gemeenschappen centraal, maar in de eerste plaats het contact tussen mensen. We moeten alle contacten tussen mensen waarderen en er voor proberen zorgen dat ook losse contacten de aanzet vormen voor wortels die zich verder kunnen ontwikkelen. Niet individualisme maar sommige excessen ervan zijn een probleem, zeker als ze leiden tot ontworteling. Niet iedereen staat even sterk in zijn schoenen om in onze samenleving zelf zijn of haar weg te vinden. We kunnen de vele signalen niet naast ons neerleggen en moeten er ook vanuit de politiek meer aandacht aan besteden. Een greep uit het actieplan dat we moeten uitvoeren om tot inworteling te komen. - Het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk kan veel beter ondersteund worden. Studies wijzen uit dat mensen die actief zijn in het verenigingsleven, gelukkiger zijn. De administratieve en juridische

rompslomp die bij het verenigingsleven komt kijken, smoort het enthousiasme van heel wat mensen echter vaak in de kiem. - De overheid moet niet alle problemen van de mensen oplossen als ze dat zelf ook zouden kunnen. Door mensen met elkaar te leren praten, stimuleren we buren- en buurtrelaties. Het beleid in de gemeenten moet gericht zijn op sensibilisering en bemiddeling. - Ten slotte is er het hoge zelfdodingscijfer in Vlaanderen. En mensen nemen een massale toevlucht tot antidepressiva. We moeten de geestelijke gezondheid van mensen verbeteren en preventie richten op het opvangen en omzetten van signalen in positieve actie. De taak om het samenleven beter te maken en om de “inworteling” van mensen te bevorderen, is christendemocraten op het lijf geschreven. Laten we er dus één van onze prioriteiten van maken. Een warme samenleving moet het keurmerk worden van onze partij. JONGCD&V is klaar om de eerste stap te zetten!

CD&V prov. Antwerpen Brasschaatst Provincie Antwerpen gaat schaatsen met haar leden op 8 januari vanaf 10 uur in Gemeentepark 8 te Brasschaat. De eerste 100 inschrijvers krijgen een gratis muts! Snel inschrijven via dmarien@cdenv.be of via 015 45 33 30. 15


uit het leven

Het allermooiste kerstmoment

VALERIE TAELDEMAN SONJA CLAES

GRIET COPPÉ

Mijn mooiste kerstgeschenk was het telefoontje van mijn dochter die voor een jaar in Bolivia zat, in een gebied dat telefonisch onbereikbaar was. Toen zij belde op het moment dat de hele familie thuis kerstavond aan het vieren was, vloeiden er heel wat tranen… van geluk!

Mijn man beloofde me op kerstmis een vernieuwde tuin. En die schenkt mij inspiratie en hoop. Als politica ben je veel bezig met ‘afgestorven’ groepen in de maatschappij. En dan zie je door het groeien van zo’n simpel blad, dat het toch kan: opnieuw leven.

Ik verjaar op 27 december, tussen kerst en nieuwjaar. Op mijn 30ste verjaardag organiseerden mijn vriend en mijn zus een verrassingsfeest. Wat een super feest, een ideaal kerstcadeau!

JAN LAUREYS PETER VAN ROMPUY

Mijn broer Thomas schonk me de url www.filmbespreking.be. We zijn gestart met filmbesprekingen op onze website & sinds een dik jaar hebben we ook een filmrubiek in het magazine OverHoop. Een ideaal kerstgeschenk dat de band tussen broers warm houdt.

16

VERA JANS

Mijn toenmalig vriendje (nu mijn man) gaf me een eenvoudige klassieke boekentas, in het begin van mijn studentenloopbaan. Ik gebruikte dit jaren elke dag. De betekenis die ik er in leg? Het doet deugd als mensen in je geloven!

Als verwoed fietser kreeg ik op kerstdag een kinderstoeltje om op mijn fiets te plaatsen: het signaal dat er voor mij een nieuwe levensfase was aangebroken. En met zo’n taterend en drukdoend klein mensje rond fietsen is wel de meest relativerende activiteit die er bestaat.

Goed gemutste verenigingen nigingsleven uit op CD&V Menen nodigt het lokale vere ie, 28 januari 2011. hun Goedgemutste nieuwjaarsrecept


uit het leven

rendier... Een goede vriend kocht dit geschenk op een koude winteravond van een dakloze. Het herinnert me aan die gezellige avond die tegelijk een confrontatie was met het harde leven van vele mensen in onze hoofdstad. JO VANDEURZEN

passage:“Dit jaar wil ik je vooral wensen wat je nergens kan kopen, en waar je in stilte enkel op kan hopen….warmte en liefde.” Ik zou iedereen dit jaar graag een oranje muts schenken. De muts geeft warmte en geeft een grappig, positief beeld (en is vooral hip!).

Elk jaar opnieuw ga ik zelf een kerstboom kopen. Mijn familie houdt aan die traditie. Vanuit mijn politieke bevoegdheden en ervaringen weet ik hoe die periode voor sommige mensen een moeilijke periode is… En dan besef je hoe goed we het wel hebben.

JOS DE MEYER

KATHLEEN HELSEN

Als kind droomde ik ervan om professioneel muzikant te worden, maar mijn ouders zetten hier een stokje voor. Toen ik 18 was leerde ik spelen op de gitaar van een kotgenoot. Mijn vader zag hoe ik ervan genoot en schonk me een gitaar. Mijn mooiste kerstgeschenk…

Poëzie laat ons dromen van het meest existentiële van het leven. Mijn mooiste kerstgeschenk was het volledige dichtwerk van Anton Van Wilderode. Jaarlijks gebruik ik een vers van Van Wilderode voor mijn kerst- en nieuwjaarswens.

STEFAAN DE CLERCK

‘Ziehier een greep uit het gamma van de Oxfam Wereldwinkels. Een ideaal geschenk onder de kerstboom. (H)eerlijke producten als inspiratiebron voor een moediger politiek!’

GRIET SMAERS

BIANCA DEBAETS

Een eenvoudige kerstman op zijn

Ieder jaar geeft mijn grootmoeder aan elk van haar 13 kleinkinderen een gepersonaliseerd en zelf gemaakt gedichtje. Ieder jaar is het weer uitkijken wat ze nu weer heeft bedacht en geschreven. Vorig jaar schreef ze mij o.m. volgende

Jenever: 13 euro per fles. Bestellen kan via eboon@cdenv.be Ook goedgemutst het nieuwe jaar in? Bestel je muts via www.cdenv.be

HENDRIK BOGAERT

Mijn zus gaf me een beeldje met een handpalm en een bloem er in. Met 1 boodschap: vergeet in al uw werk de mensen in nood niet!

17


WET WeTSTRIJT STRIJT De Roets: Vlaanderens Geheugen

Davine Dujardin maakt stille droom waar Sinds begin 2010 werk ik voor Herman Van Rompuy, de eerste Permanente Voorzitter van de Europese Raad. Europa fascineert mij al langer. Ik studeerde in Leuven over het functioneren van de EU en volgde les aan het Europacollege in Brugge. De EU in de praktijk meemaken was mijn stille droom.

De Roets is een historische weekkalender die al sedert 2005 verschijnt en wekelijks een markante figuur, een plek of een historisch feit op een originele manier in de kijker zet. Aangevuld met een dagelijks pittig weetje laat de kalender de lezer zijn roots op verrassende manier (her)ontdekken. In De Roets 2011 lees je onder meer over de moed van Jan zonder Vrees, over de verlostang van Jan Palfijn, de maagdelijkheid van het Fiere Margrietje en de IJzersluizen van Hendrik Geeraert. Meer informatie vind je op de website van De Roets: www.roetsinfo.eu We mogen vijf exemplaren van De Roets 2011 wegschenken. Maar niet zomaar. Eerst moet je volgende wedstrijdvraag oplossen: In welke Vlaamse stad woonde het Fiere Margrietje ? Zend je antwoord op een gele briefkaart naar Ampersand, Wetstraat 89, 1040 Brussel. Of stuur een mailtje naar: ampersand@cdenv.be We ontvingen uitzonderlijk veel reacties op onze vorige prijsvraag. Deze gelukkige mensen wisten dat de hond van Herman Van Rompuy de naam ‘Louis’ heeft gekregen. Ze ontvangen het boek ‘In de wereld van Herman Van Rompuy’. Proficiat! Harry Leroy (Gent), Cecile Verdonck (Overmere), Marijke Gidts (Pellenberg), Roger Buts (Hallaar). 18

De Europese Unie is op 1 december 2009 met het Lissabonverdrag een nieuwe fase ingegaan. Het Verdrag maakt de Unie sterker. Dankzij de aanstelling van een permanent Voorzitter, is de Europese Raad nu een echte instelling, die de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten verenigt. De Raad functioneert op basis van consensus en bepaalt de grote lijnen voor het Europese beleid. Het orgaan leiden vereist politiek inzicht en een omzichtige, maar doelgerichte aanpak. En laat dit nu net typische troeven van Herman zijn. Het kantoor waar ik werk ligt op een steenworp van de woelige Belgische politieke instellingen, en nog dichter bij het partijbureau van CD&V. Toch is het een andere wereld. Partijpolitiek speelt geen prominente rol. Wel zijn de gevoeligheden en eigenheden van de verschillende landen van belang. Zelf leg ik mij toe op het klimaatbeleid en het Europees landbouwbeleid. Begin december woonde ik de klimaatonderhandelingen in Cancun bij. Ruim 190 landen werkten er samen manieren uit om de schadelijke gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk te beperken. Cancun kan een positief resultaat voorleggen. Toch zijn we nog niet op de bestemming. Een internationaal klimaatakkoord onderhandelen is een moeizaam en tijdsintensief proces. Grote vervuilers zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Tot op heden is de EU de enige regio in de wereld die een bindende klimaatwetgeving heeft. Ze heeft ook de meest ambitieuze doelstelling. Maar ze vindt nog te weinig navolging in de rest van de wereld. De jongste maanden mocht ik samen met Herman Van Rompuy deelnemen aan de G20 in Seoul, de NAVO-top en EU-VS Top in Lissabon, de EU- Afrika Top in Libië… In november zag ik op 10 dagen tijd drie keer Barack Obama in levende lijve. Het werk op het kabinet is uitdagend. Europa is een project waar ik in geloof. Het brengt welvaart en welzijn. De Europese Unie moet zichzelf vooral beter verkopen. Voor de burgers blijft Europa te abstract. Nochtans is de EU bijzonder tastbaar, met één markt, één munt, de zorg om leefmilieu … Daarnaast is werken voor Herman Van Rompuy werken niet alleen een eer, het is ook enorm verrijkend en vaak erg plezant. Wie op de televisie ‘God en klein Pierke’ gezien heeft, begrijpt wat ik bedoel. Voorzitter Van Rompuy is toegankelijk en luisterbereid. Hij heeft veel respect voor zijn medewerkers. Wat kan een mens nog meer verlangen?

Lees het volledige weekboek op www.cdenv.be. Een hele week lang gunt een CD&V-medewerker ons een blik op werk en leven in het heetst van de politieke actualiteit.


hoofdartikel

AGendA

Goedgemutste nieuwjaarsreceptie

Goedgemutst naar de winterhappening in brasschaat! Glüwein, jenever, koffie of warme chocolademelk? Gezellige sfeer, op en top feest en een winterse babbel met onze toppolitici? Kom op zaterdag 8 januari met familie en vrienden naar Brasschaat (Gemeentepark 8) en geniet van onze eerste winterhappening ‘CD&V ON ICE . U bent welkom vanaf 10u en dit tot 15u. Als lid van CD&V geniet u van een voordeeltarief 2 euro om 1u te schaatsen. Inschrijven doet u best snel via dmarien@cdenv.be of via 015 45 33 30. De eerste 200 ingeschreven schaatsers mogen persoonlijk een gratis muts komen afhalen aan de CD&V- stand op de winterhappening. Wees er dus snel bij en zet 2011 ‘goedgemutst’ in! Tot dan!

Goed gemutst

het nieuwe jaar in!

Ook goedgemutst het nieuwe jaar in? Bestel je muts op www.cdenv.be!

Zaterdag 29 januari 2011 Zuiderkroon Antwerpen

Mekaar een goedgemutst Nieuwjaar wensen, een straffe speech, het glas heffen, … CD&V zal op 29 januari in de Zuiderkroon te Antwerpen het nieuwe jaar inzetten met haar nieuwjaarsreceptie. We verzamelen vanaf 17u. Om 17u45 zal Wouter Beke onze leden toespreken.

Meer informatie www.cdenv.be/nieuwjaarsreceptie

19


Goed gemutst het nieuwe jaar in!

Ook goedgemutst het nieuwe jaar in? Bestel je muts op www.cdenv.be! Een warme, zorgzame samenleving die kansen schept voor iedereen: daar blijft CD&V gloedvol voor opkomen. In gemeenten en provincies. Vlaams, federaal en Europees. Soms moeten we het hoofd koel houden. Toch blijven we er alles aan doen om de warmte van onze partij op alle niveaus duidelijk zichtbaar te maken. Ook Ăş wensen we alvast een goedgemutst 2011! 20

www.cdenv.be

Ampersand december 2010  

CD&V Ledenblad december 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you