Page 1

Verkiezingsdrukwerk Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014

DE STERKSTE LIMBURGERS, VOOR EEN STERKER LIMBURG Editie Limburg - regio Noord

PLAATS

PLAATS

3

PLAATS

15

4

LODE CEYSSENS

RAF DRIESKENS

LIESBETH VAN DER AUWERA

Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

Kamer

Burgemeester MeeuwenGruitrode en expert ruimtelijke ordening. “Milieu en natuur staan hoog op mijn agenda.”

Burgemeester Neerpelt en jonge papa van drie zoontjes. “Ik geloof sterk in overleg en samenwerking over tal van grenzen heen.”

Federaal volksvertegenwoordiger en burgemeester Bree. “Consumenten hebben het recht om zorgeloos te genieten.”

CD&V gelooft in de kracht van samenwerken, tussen Vlaanderen, de federale overheid, de provincie Limburg en de steden en de gemeenten. Dankzij die goede samenwerking konden we een plan (SALK) opstellen om de gevolgen van de sluiting van Ford Genk op te vangen en sloten we een competitiviteitspact af waarmee we volop inzetten op werkgelegenheid, op jobs voor de mensen. Dit zal in Limburg meer dan ooit nodig zijn. We maken met ons 3Dplus-plan doelgerichte, duurzame en duidelijke keuzes. Daarbij ligt de klemtoon op stevig verankerde jobs, meer zuurstof voor bedrijven en meer geld voor gezinnen. Ik ben ervan overtuigd dat de uitvoering van het 3Dplus-plan de aangewezen manier is om zowel mensen, organisaties als bedrijven te versterken. Met CD&V kunnen we terugblikken op een positief bilan. We kunnen heel wat resultaten voorleggen, geboekt in moeilijke omstandigheden. Dit dankzij Jo Vandeurzen in de Vlaamse regering, Wouter Beke als partijvoorzitter en onze parlementsleden. Vandaag staan in Limburg 54 sterke kandidaten klaar. Geëngageerde mensen waarop we kunnen bouwen. Geef hen uw vertrouwen, want zij zullen het verschil maken na 25 mei!

Onze kandidaten voor Europa

MUSTAFA UZUN

MARIANNE THYSSEN

IVO BELET

MARILYN NEVEN

Kris Peeters Uw boegbeeld voor een Sterker Vlaanderen in een Sterker land

Kijk voor Europa op pagina 10

Sterker Vlaanderen, Sterker land


ONZE LIMBURGSE KANDIDATEN VOOR HET VLAAMS PARLEMENT

STERKE PRIORITEITEN STERKER LIMBURG Economische groei én sociale vooruitgang. CD&V Limburg wil welvaart, maar niet zonder welzijn, niet zonder onderlinge solidariteit van mensen. Initiatief van de gemeenschap komt er pas als de overheid het juiste kader aanbiedt.

Sonja CLAES Iedereen kansen geven

2

Al meer dan 25 jaar ben ik lokaal en bovenlokaal politiek actief, waarvan de laatste 7 jaar als Vlaams volksvertegenwoordiger. In de commissie Welzijn werk ik rond zorg dicht bij de mensen, op hun maat en vanuit hun vraag, met speciale aandacht voor ouderen, gezinnen en kansengroepen.

Sinds 2003 ben ik burgemeester van Meeuwen-Gruitrode waar ik woon met mijn vrouw Sigrid, Julie (8), Elise (6) en Louis (2).

Contact

www.sonjaclaes.be

Vera JANS De mens centraal

3

Een sterke stem voor Limburg Op de kabinetten van de Vlaamse ministers Peeters en Crevits kregen de fundamenten van mijn expertise in Ruimtelijke Ordening vorm. Sinds 2009 ben ik Vlaams volksvertegenwoordiger en bouw ik verder op die sterke fundamenten. Ruimtelijke Ordening blijft mijn passie. Natuurlijk laat ik ook geen kans voorbijgaan om de Limburgse belangen hoog op de agenda in Brussel te plaatsen.

Als voorzitter van vzw Kringwinkel West Limburg, zet ik mijn schouders onder dit bloeiend, sociale economie bedrijf dat denkt aan de toekomst: duurzaam hergebruik mét moeilijk inzetbare werknemers.

Contact

Lode CEYSSENS

4

Gedreven en enthousiast, met idealisme maar zeker ook met doorzettingsvermogen. Zo doe ik aan politiek, en dit al bijna 15 jaar. Zo ervaar ik nog elke dag dat je met overtuiging & geestdrift gekoppeld aan dossierkennis veel kan bereiken. En dat luisteren, écht luisteren naar mensen voor mij belangrijk is.

www.facebook.com/lodeceyssens

Mark VOS

5

Krachtig & ondernemend beleid Mijn politiek verhaal staat voor een hedendaags onderwijs en de durf om te ondernemen. Ik streef naar een krachtig beleid voor een sterke en moderne toekomst in een Euregio waar stad en platteland dezelfde toekomstperspectieven krijgen.

Met de steun van mijn gezin: echtgenoot Wilfried, zonen Karel (6) en Jan (4), strijd ik nu vanop de vierde plaats voor een zetel in het Vlaams Parlement.

Sinds 2007 ben ik burgemeester van Riemst. Riemst staat centraal in mijn leven. Ook in mijn vrije tijd steek ik er graag de handen uit de mouwen op allerhande evenementen. Daarnaast werk ik deeltijds als logistiek bediende bij Ford-Genk.

Contact

Contact

www.verajans.be

Johan SAUWENS Gaan voor sterker en beter

www.markvos.be

16

Als overtuigde Vlaming bouw ik mee aan een betere wereld met rechtvaardigheid, groeikansen en respect voor de natuur. Ik ben een doener: dat bewees ik als Vlaams Minister van Openbare Werken, Verkeer, Buitenlandse Handel, Monumentenzorg en Sport, als burgemeester van Bilzen én als parlementslid met een jarenlange ervaring. In mijn vrije tijd hou ik van vogelspotten of ga ik graag fietsen.

Contact

JO BROUNS www.johansauwens.be

2

Opvolger

ONZE PRIORITEITEN VOOR LIMBURG • • •

2

Nieuw Industrieel Ondernemen: we hebben een toekomstvisie voor de industrie. Noord-Zuidverbinding en de uitrol van het Spartacusplan. Sterk universitair onderwijs in Limburg

MARK VOS

5


“EEN STERKER LIMBURG BEGINT BIJ EEN STERKER VLAANDEREN”

Een belangrijke ambitie blijft voor mij het vrijwaren van kwaliteitsvolle zorg. Hoe wij met zorg omgaan, belangt iedereen aan; nu of later, maar zeker ooit. Ouders zoeken kinderopvang, kinderen wensen het beste voor hun zieke ouder. Als het fout gaat, staat niemand er graag alleen voor. In Vlaanderen staat niemand er alleen voor. Wie zorg nodig heeft, krijgt die zoveel mogelijk thuis. Die ontwikkeling wil ik graag verder begeleiden. Contact: www.jovandeurzen.be

JO VANDEURZEN Lijsttrekker Vlaams parlement

An CHRISTIAENS

OPVOLGER

1

Betaalbaar huis, warme thuis Als schepen van Openbare Werken, Jeugd en Kinderopvang ben ik dagdagelijks bezig met de noden en vragen van mensen. Een goed en rechtszeker beleid is ook de rode draad in mijn professioneel leven als adviseur bij minister van Defensie De Crem. In het Vlaams Parlement wil ik mij inzetten om Limburg verder te ontwikkelen als belangrijke economische regio, waar jong en oud betaalbaar kunnen wonen. Ik ben een geboren en getogen Tongenaar en gehuwd met Tom en mama van Matisse (5).

Contact

https://www.facebook.com/an.christiaens.5

Jo BROUNS

OPVOLGER

2

Dienstbaar zijn & kansen bieden Politiek is voor mij vooral dienstbaar zijn én mensen en ondernemingen optimale kansen bieden om zich te ontwikkelen. Sinds 2013 ben ik burgemeester van de gemeente Kinrooi. Daarnaast werk ik als provincieraadslid en kabinetsmedewerker van minister Jo Vandeurzen, voor wie ik de Limburgse dossiers opvolg. Ik ben getrouwd met Lieve Pellens en trotse vader van Sophie, Karel en Marie.

Contact

www.jobrouns.be

JOHAN SAUWENS SONJA CLAES

2

LODE CEYSSENS VERA JANS

4

16

Lijstduwer

3

AN CHRISTIAENS

1

Opvolger 3


ONZE LIMBURGSE KANDIDATEN VOOR DE KAMER STERKE PRIORITEITEN STERKER LIMBURG

Veerle HEEREN Voor een sterk onderwijs

1

Om onze economie sterk te houden, met inbegrip van goede sociale bescherming, moet de overheid zorgen voor rechtszekerheid. Mensen kunnen maar goede dingen organiseren als de overheid zorgt voor een goed kader.

2

De strijd tegen (jeugd)werkloosheid is voor CD&V Limburg een topprioriteit.

3

We wensen met name onze infrastructuur, industrieterreinen en economische netwerken zo te promoten dat we buitenlandse bedrijven aantrekken.

2

4

www.rafterwingen.be

Burak DOGAN

5

Jeugdige kracht

Ik hou van reizen. Enkele maanden geleden heb ik mijn stage afgewerkt aan het Consultaat-Generaal van België in Istanbul.

Contact

www.cdenv.be/liesbeth-van-der-auwera

Verdraagzaamheid & respect

3

Sterke ideeën voor Limburg

Als jongste kandidaat voor de Kamer in Limburg wil ik helpen aan het bouwen van bruggen tussen mensen en ze zo dichterbij elkaar brengen. Momenteel ben ik kabinetsraadgever van Minister Jo Vandeurzen en voorzitter JONGCD&V Houthalen-Helchteren. Ik wil mij vooral inzetten voor een sterker onderwijs zodat jongeren kansen krijgen en deze kansen goed benutten.

In mijn functie als burgemeester van Bree behoren een sterk middenstandsbeleid en actief ondernemen tot mijn prioriteiten.

Gerald KINDERMANS

Raf TERWINGEN

Contact

Sinds mei 2003 laat ik geregeld mijn (Limburgse) stem horen als volksvertegenwoordiger in de federale Kamer. Als huidig voorzitter van de commissie Bedrijfsleven gaan mijn politieke interesses voornamelijk uit naar de rechten van de consument, zoals u en ik, maar ook naar de talrijke ondernemers die in België actief zijn.

Contact

De competitiviteit van de Limburgse toeristische sector versterken we door Limburg als reisbestemming ook in het buitenland te promoten

Ik ben een rasechte Limburger en samen met mijn echtgenote Evi zijn we trotse ouders van onze zoon Baud.

www.veerleheeren.be

Veilig consumeren

5

Vanuit mijn functie als burgemeester van Maasmechelen wil ik voluit mijn schouders zetten onder het SALK-plan zodat Limburg terug een sociaal en economisch welvarende regio wordt.

Sinds 2013 ben ik burgemeester van Sint-Truiden waar ik samenwoon met mijn zoon Laurens.

Liesbeth VAN DER AUWERA

Limburgse ouders krijgen van CD&V alle kansen op een toekomst voor hun gezin. We zorgen voor voldoende en kwaliteitvolle kinderopvang. De ambitie is een garantie op kinderopvang voor élk kind.

Als CD&V-fractievoorzitter in de Kamer stel ik het belang van de bevolking voorop. Met mijn politieke ervaring bied ik een ideale springplank om de ideeën, opmerkingen en wensen van de mensen te bepleiten in Brussel.

Na 19 jaar ruil ik het Vlaamse parlement voor het federale om van daaruit de belangen van Limburg en Sint-Truiden te behartigen. Onderwijs en wonen zijn punten die voor mij hoog op de agenda staan. Als federaal parlementslid wil ik werk maken van deze thema’s. Mensen kansen geven en kansen laten grijpen is voor mij het begin van een gelukkige gemeenschap

Contact

4

www.facebook.com/Burak.Dogan.7712

12

Al van jongs af ben ik politiek actief, de laatste jaren als federaal parlementslid. Als quaestor in de Kamer heb ik heel wat hervormingen doorgevoerd die voortvloeiden uit de gerealiseerde staatshervorming. Ik steek graag de handen uit de mouwen om iets concreets te doen. Verder wil ik mijn steentje bijdragen voor een leefbare, verdraagzame samenleving waarin iedereen zich maximaal kan ontplooien. In mijn vrije tijd hou ik van reizen. Daarbij komt mijn andere hobby, fotografie, goed van pas.

Contact

www.facebook.com/gerald.kindermans

ONZE PRIORITEITEN VOOR LIMBURG • •

4

Strijd tegen (jeugd)werkloosheid. Infrastructuur, industrieterreinen en economische netwerken aantrekkelijk maken, ook voor buitenlandse bedrijven. Limburgse ouders alle kansen geven op een toekomst voor hun gezin.

TOM THIJSEN

2

Opvolger

LIESBETH VAN DER AUWERA 4


“EEN STERKER LIMBURG BEGINT BIJ EEN STERKER LAND”

Ik ben het, en ik ben het graag: de enige Limburgse partijvoorzitter. Zo kon ik mee mijn schouders zetten onder het SALK-plan en de wet die onze economie opnieuw zuurstof moet geven na de sluiting van Ford Genk. Als koninklijk onderhandelaar legde ik de basis voor de 6de staatshervorming en de splitsing van BHV. Vorig jaar schreef ik ‘Het moedige midden’, een boek over het versterken van mensen waarin ik de basis legde voor de vernieuwing van CD&V. Daarnaast ben ik sinds 2012 burgemeester van Leopoldsburg. Ik ben gelukkig getrouwd met Leen en papa van Warre (9), Mine (7) & Nette (2). Contact: www.wouterbeke.be

@wbeke

WOUTER BEKE Lijsttrekker Kamer

Nadja VANANROYE

OPVOLGER

1

Duurzame tewerkstelling Mijn politiek verhaal staat voor ‘samen sterk’, want daar geloof ik in. Als algemeen directeur van de sociale economieorganisatie vzw IN-Z, heb ik jarenlange ervaring in het creëren van duurzame jobs. Verder heb ik een passie voor de zorgsector, of het nu gaat om ouderen, gezondheidszorg of kinderopvang. Daarnaast ben ik ook schepen van Welzijn en OCMW-voorzitter in Hasselt. In alles waar ik voor ga, breng ik graag mensen samen. Ik ben getrouwd met Karel en trotse mama van Tijl (5).

Contact

www.facebook.com/nadja.vananroye

Tom THIJSEN

OPVOLGER

2

Onze toekomst veilig stellen Een betere justitie, innovatie in de gezondheidszorg, duurzame energie en mobiliteit en de toekomst van de landbouw- en fruitteelt staan centraal in mijn politiek verhaal. Politiek is voor mij dienstbaar zijn voor dorp en streek. Sinds 2013 ben ik de fiere burgemeester van Kortessem, het dorp waar ik van hou en waar ik trots op ben. Dag na dag maak ik, samen met een sterk team, werk van de toekomst van onze gemeente.

Contact

www.tomthijsen.be

RAF TERWINGEN

3

VEERLE HEEREN

BURAK DOGAN 5 2

GERALD KINDERMANS 12 Lijstduwer

NADJA VANANROYE

1

Opvolger 5


DE STERKSTE LIMBURGERS, VOOR EEN STERKER LIMBURG

3

LODE CEYSSENS

NOORD-LIMBURG

Burgemeester MeeuwenGruitrode en expert ruimtelijke ordening. - “Milieu en natuur staan hoog op mijn agenda.”

9

JEF VERPOORTEN

Eerste schepen en bestuurder Greenville NV. “De crisis biedt opportuniteiten. Ik ben pro financiële stimuli voor KMO’s.”

Sonja CLAES

STEVEN MATHEÏ

11

Burgemeester, advocaat verenigings- en fiscaal recht en verbonden aan UHasselt. “Een vzw bouw je stap voor stap op.”

STIJN VAN BAELEN

5

OPVOLGER

Schepen, advocaat en papa van twee tienerdochters. “Maak vandaag keuzes en garandeer het welzijnsmodel van morgen.”

RAF DRIESKENS

15

Burgemeester Neerpelt en jonge papa van drie zoontjes. - “Ik geloof sterk in overleg en samenwerking over tal van grenzen heen.”

KATRIEN KENIS

10

OPVOLGER

Secretaris KSJ Overpelt Centrum en hobbykok. “Jongeren met problemen verdienen een warm nest.”

LIESBETH VAN DER AUWERA

4

Federaal volksvertegenwoordiger, Burgemeester Bree. - “Consumenten hebben het recht om zorgeloos te genieten.”

MIEKE VAN HOUT

11

OPVOLGER

Voorzitster Markant, medeoprichtster bloeiende familiezaak en cultuurliefhebber. - “Vrouw en ondernemer? Het kan!”

BURAK DOGAN

5

Adviseur Jo Vandeurzen. “Mijn drijfveer is het bouwen van bruggen tussen mensen.”

LIEVE THEUWISSEN

NANCY BLEYS

6

Raadgeefster minister Jo Vandeurzen en advocate. “Ik ga op zoek naar het verhaal en de mens achter het dossier.”

5 OPVOLGER

Zelfstandig, bezige bij en fulltime moeder van drie. “Een sterke band tussen ouders en school is in het belang van het kind.”

Lode CEYSSENS

Een sterke stem voor Limburg

Al meer dan 25 jaar ben ik lokaal en bovenlokaal politiek actief, waarvan de laatste 7 jaar als Vlaams volksvertegenwoordiger. In de commissie Welzijn werk ik rond zorg dicht bij de mensen, op hun maat en vanuit hun vraag, met speciale aandacht voor ouderen, gezinnen en kansengroepen.

Op de kabinetten van de Vlaamse ministers Peeters en Crevits kregen de fundamenten van mijn expertise in Ruimtelijke Ordening vorm. Sinds 2009 ben ik Vlaams volksvertegenwoordiger en bouw ik verder op die sterke fundamenten. Ruimtelijke Ordening blijft mijn passie. Natuurlijk laat ik ook geen kans voorbijgaan om de Limburgse belangen hoog op de agenda in Brussel te plaatsen.

WEST-LIMBURG

Iedereen kansen geven

Als voorzitter van vzw Kringwinkel West Limburg, zet ik mijn schouders onder dit bloeiend, sociale economie bedrijf dat denkt aan de toekomst: duurzaam hergebruik mét moeilijk inzetbare werknemers.

SONJA CLAES

2 www.sonjaclaes.be

Vera JANS De

Vlaams Volksvertegenwoordiger en voorzitster Kringwinkel West-Limburg. - “Ook moeilijk inzetbare mensen mens centraal hebben recht op werk.”

LUC WOUTERS

7

HAVA NALDEMIR

Burgemeester Lummen en scheidsrechter. - “Het Lummense Klaverblad is het resultaat van inzicht en doorzettingsvermogen.”

8

West-Limburg

Sinds 2003 ben ik burgemeester van Meeuwen-Gruitrode waar ik woon met mijn vrouw Sigrid, Julie (8), Elise (6) en Louis (2).

WOUTER BEKE

Studente Rechten met een toekomstvisie. - “Een kleurrijk oranje is uw engagement voor de maatschappij van morgen.”

Schepen van Welzijn, OCMW-voorzitter en leerkracht. - “Ook als het minder gaat, kunnen mensen op mij www.verajans.be rekenen.”

Schepen en schadebeheerder bij W&V Verzekeringen. “Beperk risico’s en scherp de zin aan om duurzaam te ondernemen.”

Bedrijfsmanager met een meertalige tong en fervent wielerfanaat. - “Verenigingen geven zuurstof aan de samenleving.”

7 www.facebook.com/lodeceyssens THOMAS VINTS

Mark VOS

Senator, burgemeester Leopoldsburg en papa van 3. - “Nieuwe jobs creëren is de eerste prioriteit van Krachtig Limburg.”

Gedreven en enthousiast, met idealisme maar zeker ook met doorzettingsvermogen. Zo doe ik aan politiek, en dit al bijna 15 jaar. Zo ervaar ik nog elke dag dat je met overtuiging & geestdrift gekoppeld aan dossierkennis veel kan bereiken. En dat luisteren, écht luisteren naar mensen voor mij belangrijk is. Met de steun van mijn gezin: 3 echtgenoot Wilfried,6zonen Karel (6) en Jan (4), 7 OPVOLGER OPVOLGER OPVOLGER JORIS HEIDIvoor een zetel MICHIEL Parlement. strijd ik nu vanop de vierde plaats in het Vlaams BILLEN WUESTENBERGS VANLOFFELT

1

Adviseur Wouter Beke. “Jobs, jobs en nog eens jobs: dat is wat Limburg vraagt.”

& ondernemend beleid

Mijn politiek verhaal staat voor een hedendaags onderwijs en de durf om te ondernemen. Ik streef naar een krachtig beleid voor een sterke en moderne toekomst in een Euregio waar stad en platteland dezelfde toekomstperspectieven krijgen. Sinds 2007 ben ik burgemeester van Riemst. Riemst staat centraal in mijn leven. Ook 9 in mijn vrije tijd steek 10ik er graag de handen uit de mouwen op allerhande evenementen. Daarnaast werk ik deeltijds als logistiek bediende DANIELLE ISABELLE BIESEMANS bij Ford-Genk.THIELEMANS Schepen Sociale Zaken, Jeugd, Gelijke Kansen en Onderwijs. - “Verdraagzaamheid is een sleutelelement in de samenleving.”

Kabinetsmedewerker Economie en Europa en juriste. “Mijn droom is wonen, werken en leven in een rechtwww.markvos.be vaardige samenleving.”

Zu

Johan SAUWENS Gaan voor sterker en beter Als overtuigde Vlaming bouw ik mee aan een betere wereld met rechtvaardigheid, groeikansen en respect voor de natuur. Ik ben een doener: dat be13 van Openbare Werken, 14 Verkeer, Buitenlandse 6 wees ik als Vlaams Minister OPVOLGER OPVOLGER OPVOLGER MARLEEN DIRK als burgemeester ERIKBilzen én als parHandel, Monumentenzorg en Sport, van KAUFFMANN VIS VAN ROELEN lementslid met een jarenlange DE ervaring.

ZUID-LIMBURG

Schepen van Cultuur Burgemeester Ham en Burgemeester Halen en met een voorliefde voor trotse senior met levensindustrieel ingenieur Amcor kleinkunst. “Ik breng wijsheid. - “Een zestiger kent fietsen. Transpac. - “Een sterk In mijn vrije tijd-hou ik van vogelspotten of ga ik graag Limburgse gastvrijheid de problemen en de zorgen sociaal beleid tussen en niet naar Brussel.” van ouderen.” boven de mensen.”

www.johansauwens.be

MARK VOS

5

Burgemeester Riemst - “Stimuleer een Euregio waar stad en platteland dezelfde toekomstperspectieven krijgen”

6

HILDE BOLLEN

6

Huisarts met de nodige vakkennis. - “Behoud en versterk de link tussen de noden van de patiënt en het gezondheidsbeleid.”

ILSE BOSMANS

13

Fiscaal adviseur van Minister Koen Geens. “Fiscaliteit mag geen last zijn voor verenigingen en ondernemingen.”

LEEN POTTERS

14

28-jarige accountant, gezondheidsconsulent en grote dierenvriend. - “Jongeren moeten veilig en gezond kunnen feesten.”

JOHAN SAUWENS

16

Vlaams parlementslid en semi-professioneel vogelspotter. - “Betere fiets-, weg- en spoorverbindingen met respect voor de natuur.”

AN CHRISTIAENS

1

OPVOLGER

Schepen van Openbare Werken, Jeugd en Kinderopvang. - “Op betaalbaar wonen staat geen leeftijd.”


1

Vlaams minister van Welzijn, papa van drie kinderen. “Meer zorg op maat is mijn ambitie.”

Noord-Limburg

SARA RONCADE

4

OPVOLGER

Jonge vrouw en werknemer interimkantoor ASAP. - “Jeugdwerkloosheid is dagelijkse realiteit.”

Maasland

WIM DRIES

11

Burgemeester van Genk. “Bouwen aan de nieuwe toekomst van de regio.”

LIEVE VANDEPUT

10

Raadslid, docente en stichtend voorzitter Kiwanisclub Sonuwe. - “Ondernemers zijn de spil van de welvaartsmaatschappij.”

JOS LEROI

9

OPVOLGER

Eerste schepen en oudradiopresentator. - “Ik geef mijn stem aan de Limburgers in het Vlaams Parlement.”

NADJA VANANROYE

1

OPVOLGER

OCMW-voorzitter en schepen van Welzijn. - “Zorgen voor anderen brengt mensen samen. Samen sterk, daar geloof ik in.”

MARIJKE JORDENS

12

Voorzitster Groene Kring, lid van KVLV en de Landelijke Gilde. - “Groene omgeving heeft een positieve invloed op de jeugd.”

TOM VANDEPUT

16

OPVOLGER

Schepen Economie, Ruimtelijke ordening en Landbouw. Voorzitter Grenslandhallen en Ehias Arena. “Het gaat om jobs.”

IVO BELET

2

Europarlementslid - “Een Europa op mensenmaat, dat is ons project. Sociaal en solidair.”

MIDDEN-LIMBURG

JO VANDEURZEN

4

Vlaams Volksvertegenwoordiger en mama van twee zoontjes. - “Luisteren, écht luisteren naar mensen is voor mij belangrijk.”

uid-Limburg

RAF TERWINGEN

3

Kamerlid en loyale voetbalsupporter van zoon Baud. - “Een stevig onderwijsnet geeft jongeren het nodige groeipotentieel.”

CARINE MOORS

8

OPVOLGER

Zelfstandig kinesitherapeut en mama van drie opgroeiende tieners. - “Ik kies voor een jeugdbeleid met sportieve uitdagingen.”

ELLEN MARÈS

15

OPVOLGER

Raadslid en vrijwillig reisbegeleider personen met handicap. - “Personen met een handicap willen mobiliteit zonder beperking.”

VEERLE HEEREN

2

Burgemeester Sint-Truiden en mama van tiener Laurens. - “Zowel ouderen vandaag als morgen hebben recht op een goed pensioen.”

GERALD KINDERMANS

12

Federaal volksvertegenwoordiger en quaestor. “De hervormingen waren nodig. Deze geven de samenleving opnieuw groeiruimte.”

JO BROUNS

2

OPVOLGER

Burgemeester Kinrooi en trotse papa. - “Geef kinderen ruimte om zich te ontwikkelen. Zij zijn de ondernemers van de toekomst.”

MYRTHE HOFFMEISTER

8

OCMW-raadslid, leerkracht Nederlands-Engels en actief in dansvereniging Just Do It. “Ik geef jongeren één raad: ga ervoor!”

TOM THIJSEN

2

OPVOLGER

Burgmeester Kortessem en liefhebber Limburgse streekproducten. - “De landbouw- en fruitteelt verdienen een vruchtbaar beleid.”

JAN GEUSKENS

12

OPVOLGER

Regioverantwoordelijke ACV en graag geziene gast op social events. - “Voel je thuis in de gemeenschap. Ga de dialoog aan.”

GUNTER HAELDERMANS

3

OPVOLGER

Leerkracht en in blijde verwachting van een derde spruit. - “Limburg heeft een rijke multiculturele achtergrond met talent.”

KRIJN HENROTTE

4

OPVOLGER

Gemeenteraadslid Tongeren en actief in Vredeseilanden, Fairtrade en KSA. - “Duurzaam ondernemen betekent respect voor mensen.”

MUSTAFA UZUN

7

Gemeenteraadslid, uitbater feestzaal en vader van 2 prachtige zonen. - “Iedereen hoort erbij in onze samenleving.”

MARILYN NEVEN

2

OPVOLGER

Talenknobbel met internationale flair. - “Ik ga voor een Europa van vertrouwen.”

INGE MOORS

7

OPVOLGER

Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Platteland. - “Stad en platteland zijn onafscheidelijk en versterken elkaar.”

ZUID-LIMBURG

VERA JANS

MAASLAND

Midden-Limburg

7


UW KANDIDATEN IN UW REGIO PLAATS

PLAATS

6

4

Liesbeth VAN DER AUWERA

PLAATS

4

Nancy BLEYS

5

PLAATS

11

OPVOLGER

11

OPVOLGER

PLAATS

6

Lieve THEUWISSEN

5

OPVOLGER

Steven MATHEÏ

PLAATS

11

Kamer

Kamer

Kamer

Vlaams Parlement

Bree en Brussel liggen nooit ver af. Sinds 2013 combineer ik het burgemeesterschap in Bree met mijn werk in de Kamer. Als licentiaat Rechten vecht ik voor de rechten van consumenten zoals u en ik. Daarnaast zet ik in de commissie Bedrijfsleven mijn schouders onder een sterk middenstandsbeleid. Ondernemers en consumenten gaan immers hand in hand. Welness brengt mij volledig tot rust en als het iets actiever mag zijn, sla ik een bezoekje aan lokale activiteiten in Bree nooit af.

Politiek is mijn hobby, mensen zijn mijn passie. Eten, drinken, lachen,… is fijner als je het samen doet. Als advocaat en raadgever van minister Jo Vandeurzen ben ik positief ingesteld en ga ik geen uitdaging uit de weg. Volgens Jo Vandeurzen: “Geëngageerd en bekwaam, dat is Nancy. Haar optimisme, alertheid en vakkennis als juriste vormen een stevige basis waar we in ons beleidsdomein dankbaar gebruik van maken. Kortom een moderne vrouw met dossierkennis én een ruime visie.”

Ik zie kinderen graag schitteren. Zelf ben ik moeder van drie opgroeiende kinderen: Bauke (15), Senne 13) en Geike (8). Ook als voorzitster van het oudercomité van de lagere school en als medeorganisator van de communie ben ik nauw betrokken bij nevenactiviteiten tijdens en buiten de schooluren. Ik ben geboren en getogen in Bocholt-Kaulille waar ik een eigen zaak run. In de winter trek ik graag de bergen in. Iedere zomervakantie ga ik mee op Chirobivak, weliswaar als kookouder.

Stilzitten is niets voor mij. De burgemeesterssjerp combineer ik met mijn toga als advocaat. Onlangs bundelde ik mijn expertise in verenigings- en fiscaal recht in het boek “De vzw stap voor stap”. Over heel Vlaanderen geef ik hierover lezingen. Daarbovenop ben ik verbonden aan de Universiteit Hasselt. Een hele boterham dus. Toch bouw ik elke dag een gezinsmoment in. De lachende gezichten van mijn kindjes Lena, Lucie en Miene en natuurlijk ook die van mijn vrouw Katrien maken de dag compleet.

Contact: www.facebook.com/burgemeesterstadBree

Contact: www.lommel.cdenv.be/nancy-bleys

Contact: www.facebook.com/lieve.theuwissen.1

Contact: twitter.com/stevenmathei

11

OPVOLGER

Mieke VAN HOUT Vlaams Parlement

Ook in een vrouw schuilt een ondernemer. Daar ben ik het levende bewijs van. Meer dan veertig jaar was ik actief in de patisserie-bakkerij. Samen met mijn man heb ik deze familiezaak uitgebouwd tot een groot bedrijf. Als Markant-voorzitter steun ik nu andere gedreven vrouwen met ondernemingszin. Daarnaast zet ik mij in voor cultuur en evenementen. Een cultuuruitstap is voor mij puur genieten. Kortom, ik ben een vrouw met een eigen wil en doorzettingsvermogen die van aanpakken weet. Contact: hamont-achel.cdenv.be/mieke-van-hout-0

8


PLAATS

15

Raf DRIESKENS

PLAATS

15

10

3

PLAATS

Lode CEYSSENS

OPVOLGER

PLAATS

3

Katrien KENIS

5

OPVOLGER

10

OPVOLGER

Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

Met veel idealisme, werkkracht en engagement ging ik 14 jaar geleden als jongste burgemeester van Limburg aan de slag. In mijn eigen stijl: concreet, vastberaden, met inzet en efficiënt. Ik geloof sterk in overleg en samenwerking over tal van grenzen heen. Door bruggen te slaan hebben we een uitgebreid aanbod aan diensten kunnen uitbouwen. Met evenveel passie én met 14 jaar dagdagelijkse bestuurservaring steek ik ook in de toekomst de handen uit de mouwen voor onze mooie regio.

Meeuwen-Gruitrode is de gemeente waar ik woon en werk. Al meer dan tien jaar ben ik er burgemeester en samen met mijn vrouw Sigrid hebben we er ons gezin. We zijn trots op onze drie schatten: Julie, Elise en Louis. De belangen van Meeuwen-Gruitrode en die van alle Limburgers staan hoog op mijn agenda. Als medewerker bij ministers Peeters en Crevits zette ik mijn stappen in de politiek. In het Vlaams Parlement ontpopte ik mij intussen tot expert en aanspreekpunt Ruimtelijke Ordening.

Zorg is mijn prioriteit en dat over de gemeentegrenzen heen. Vanuit mijn opleiding Orthopedagogie en mijn ervaring als opvoeder en gemeenteraadslid voel ik mij nauw betrokken bij de vergrijzende bevolking. In een gezonde samenleving is dynamiek van groot belang. Jong en oud zijn waardevol voor elkaar. Daarom wil ik graag de ervaring van de senioren koppelen aan het vuur van de jeugd. Buiten de werkuren roer ik graag in de potten. En als ik niet bij vrienden ben, knap ik mijn huisje verder op.

Contact: www.facebook.com/raf.drieskens

Contact: www.facebook.com/lodeceyssens

Contact: overpelt.cdenv.be/katrien-kenis

5

OPVOLGER

Stijn VAN BAELEN Vlaams Parlement

“Politici moeten keuzes maken”. Ik wens mee verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Deze keuzes moeten steeds weloverwogen gebeuren. Pro en contra moeten afgewogen en getoetst op een lange termijn. Ik ga graag het gesprek daartoe aan. Bij het maken van die keuzes, moeten steeds gedacht aan de zwakkere in onze samenleving. Ik wil graag samenbouwen aan die warme samenleving ! Contact: www.facebook.com/stijn-van-baelen

9


ONZE KANDITATEN VOOR EUROPA

Ivo BELET

Steven VANACKERE

Hasselt

Brussel

Mijn 5 prioriteiten voor Europa

1. 2. 3. 4. 5.

Ik wil de Europese Unie menselijker te maken. Nabijer. Sterker in de wereld en efficiënter. Maar vooral ook meer door waarden gedreven. Voedsel, landbouw en ontwikkeling zijn voor mij de thema’s van morgen.

Jobs, groei & investeringen stimuleren, zeker in veilige en hernieuwbare energie.

Met slechts 12 Vlaamse vertegenwoordigers in het Europees Parlement, hebben we nood aan sterke mensen met ervaring. Ik heb die ruime ervaring: buitenlandminister tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap en “betrouwbaarste minister van Financiën van de eurozone” volgens de Financial Times.

Veiligheid: grensoverschrijdende corruptie en misdaad Europees aanpakken. Alle jongeren de kans geven op een studieof werkervaring in het buitenland. Voor senioren: betrekken bij alle beleid en maximaal inzetten op actief en gezond ouder worden!

Contact: www.stevenvanackere.be

Europese ontwikkelingshulp aan Afrika en Zuid-Oost-Azië efficiënter organiseren.

IVO BELET

Contact: www.ivobelet.eu

2

STEVEN VANACKERE

3

ONZE LIJSTDUWER GEERTRUI VAN ROMPUY-WINDELS Als lijstduwer wil ik al onze kandidaten die reeds bewezen hebben wat ze waard zijn op Europees, nationaal of lokaal vlak, en zich nu vol moed inzetten voor een slagkrachtiger Europa, een extra duwtje geven. Zelf ben ik een overtuigde Europeaan en Christendemocraat en ook ik wil me daar ten volle voor inzetten.

GEERTRUI VAN ROMPUY-WINDELS 12

De twee pijlers in mijn leven zijn mijn gezin en mijn professioneel en maatschappelijk engagement. Als vrijwilliger was ik actief binnen onderwijs, cultuur en kansarme gezinnen: een echte verrijking! Politiek ontdekte ik pas na mijn huwelijk. 16 jaar kabinetservaring en 19 jaar verkozene in Sint-Genesius-Rode leerden me hoe belangrijk een goed bestuur is voor ons dagelijks welzijn.

Lijstduwer

Contact: facebook.com/geertrui.windels.3

EUROPA VAN DE TOEKOMST

MARIE DE CLERCK

4

PIET BUYSE

Schepen en provincieraadslid. “Enthousiaste mensen met schwung maken van Europa jouw achtertuin.”

MARILYN NEVEN Talenknobbel met internationale flair. - “Ik ga voor een Europa van vertrouwen.”

10

2

OPVOLGER

Burgemeester Dendermonde en historicus. - “Europa is de beste manier om problemen aan te pakken die de landsgrenzen ruim overschrijden.”

TOM VANDENKENDELAERE 1

OPVOLGER

Voorzitter JONGCD&V en made in Roeselare. - “Nu gaat 1 student op 10 op Erasmus. Dat moet 1 op 2 worden.”

5

ELKE TINDEMANS 6 Gemeenteraadslid - “Niemand kiest waar hij of zij geboren wordt. Strijd tegen onrecht is mijn prioriteit.”


1

Marianne THYSSEN Oud-Heverlee

Meer dan ooit hebben we een sterk en verenigd Europa nodig, om een rol te kunnen spelen in een snel veranderende wereld. Ik weiger ons Europese project over te leveren aan mensen die het misbruiken als zondebok voor alles wat fout gaat. Wat we vandaag nodig hebben, zijn leiders die Europa met moed en overtuiging durven verdedigen. Mijn boodschap voor u is helder: we hebben méér Europa nodig in plaats van minder, en vooral: een efficiënter en slagkrachtiger Europa. Daarvoor wil ik knokken. Contact: www.mariannethyssen.be

ANNICK SEVENANS

8

Sporter van wereldklasse met teamspirit. “Geef jongeren een gelijke start met gelijke kansen in sport en studie.”

EDDY COUCKUYT

11

Gedeputeerde en OCMWvoorzitter. - “In een participatieve samenleving speelt het maatschappelijk middenveld een belangrijke rol.”

LUDWIG CALUWÉ

5

OPVOLGER

Gedeputeerde -“Europa brengt ons vrede en is ook doorslaggevend voor onze jonge werkzoekenden, voor onze landbouwers en onze ondernemers.”

JAN DE KEYSER

9

Eerste schepen. “EU moet inzetten op starters en groeiende ondernemingen. Ook jonge boeren willen een eerlijke kans.”

LUCAS VAN DESSEL

3

OPVOLGER

Hoofdbestuurslid Boerenbond en ondervoorzitter Groene Kring. - “Landen tuinbouwers verdienen een toekomstgericht Europees beleid.”

CHRISTINA VAN GEEL

6

OPVOLGER

Radio 1-stem. “De identiteit van Europa is moeilijk te vatten. Het is iets wat ons over grenzen heen verbindt.”

AN HERMANS

10

Voorzitter Provincieraad en voorzitter Europese Seniorenunie. - “Een Europa met een sociaal beleid betrekt alle generaties.”

SOFIE LANDUYT

4

OPVOLGER

Gemeenteraadslid en jonge mama. - “De kunst is een gezond evenwicht vinden tussen economische groei en sociale vooruitgang.”

PAUL BREYNE

“EEN STERKER LIMBURG BEGINT BIJ EEN STERKER EUROPA”

7

OPVOLGER

Gewezen burgemeester, Kamerlid en Vlaams minister. - “De C in CD&V staat voor verdraagzaamheid tegenover andere opinies.”

LIMBURGER EUROPESE BURGER MUSTAFA UZUN “Een goed uitgewerkt sociaal plan is voor mij een must voor Maasmechelen, Limburg én Europa. Mijn prioriteit is dan ook gelijke kansen en rechten voor iedereen.”

7

MARILYN NEVEN

2

OPVOLGER

“Ik ga voor een Europa dat streeft naar werkzekerheid, dat de digitale wereld in goede banen leidt en dat KMO’s betere kansen geeft in de wereldeconomie.”

11


Uw stem bepaalt in welk Limburg u morgen leeft

Vlaams Parlement

Kamer

Effectieven

Effectieven

1.

BEKE Wouter

1.

VANDEURZEN Jo

2.

HEEREN Veerle

1.

THYSSEN Marianne

2.

CLAES Sonja

3.

TERWINGEN Raf

2.

BELET Ivo

3.

CEYSSENS Lode

4.

VAN DER AUWERA Liesbeth

3.

VANACKERE Steven

4.

JANS Vera

5.

DOGAN Burak

4.

DE CLERCK Marie

5.

VOS Mark

6.

BLEYS Nancy

5.

BUYSE Piet

6.

BOLLEN Hilde

7.

VINTS Thomas

6.

TINDEMANS Elke

7.

WOUTERS Luc

8.

HOFFMEISTER Myrthe

7.

UZUN Mustafa

8.

NALDEMIR Hava

9.

BIESEMANS Danielle

8.

SEVENANS Annick

9.

VERPOORTEN Jef

10.

THIELEMANS Isabelle

9.

DE KEYSER Jan

10.

VANDEPUT Lieve

11.

DRIES Wim

10.

HERMANS An

11.

MATHEÏ Steven

12.

KINDERMANS Gerald

11.

COUCKUYT Eddy

12.

JORDENS Marijke

12.

VAN ROMPUY - WINDELS Geertrui

Opvolgers

13.

BOSMANS Ilse

1.

VANANROYE Nadja

14.

POTTERS Leen

2.

THIJSEN Tom

15.

DRIESKENS Raf

1.

VANDENKENDELAERE Tom

3.

HAELDERMANS Gunter

16.

SAUWENS Johan

2.

NEVEN Marilyn

4.

HENROTTE Krijn

3.

VAN DESSEL Lucas

5.

THEUWISSEN Lieve

6.

VAN ROELEN Erik

7.

MOORS Inge

Opvolgers

WWW.CDENVLIMBURG.BE WWW.CDENV.BE @CDENVLIMBURG Twitter

Opvolgers

4.

LANDUYT Sofie

1.

CHRISTIAENS An

5.

CALUWÉ Ludwig

2.

BROUNS Jo

6.

VAN GEEL Christina

3.

BILLEN Joris

7.

BREYNE Paul

4.

RONCADA Sara

5.

VAN BAELEN Stijn

6.

WUESTENBERGS Heidi

7.

VANLOFFELT Michiel

8.

MOORS Carine

9.

LEROI Jos

10.

KENIS Katrien

11.

VAN HOUT Mieke

12.

GEUSKENS Jan

13.

KAUFFMANN Marleen

14.

DE VIS Dirk

15.

MARES Ellen

16.

VANDEPUT Tom

HOE KAN U GELDIG STEMMEN? U mag op meerdere kandidaten van CD&V stemmen. Kies eerst voor CD&V (lijst 15) en duid daarna uw voorkeurkandidaten bij de effectieven en/of opvolgers aan.

FACEBOOK.COM/CDENVLIMBURG Facebook

Sterker Vlaanderen, Sterker land

VU: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel

Effectieven

Europees Parlement

Limburg - regio Noord  
Limburg - regio Noord  
Advertisement