Page 1

STERKER VLAANDEREN, STERKER LAND

ECONOMISCHE GROEI MET SOCIALE VOORUITGANG


LAAKDAL, 28 FEBRUARI 2014

CD&V STELT ALS EERSTE ZIJN PROGRAMMA VOOR: DUIDELIJK, DOELGERICHT EN DUURZAAM EN MAAKT EEN DUIDELIJKE KEUZE VOOR ECONOMISCHE GROEI MET SOCIALE VOORUITGANG


EEN STERK BILAN, EEN STERK PLAN EN EEN STERK TEAM VOOR EEN STERKER VLAANDEREN IN EEN STERKER LAND


3 D PLAN VOOR DE TOEKOMST 1 2

SOCIAAL ECONOMISCH

3

DUIDELIJK DUURZAAM DOELGERICHT

MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID

HET 3D PLAN VAN CD&V ECONOMISCHE GROEI MET SOCIALE VOORUITGANG


ONZE PLANNEN BIEDEN

OPLOSSINGEN

VOOR DE UITDAGINGEN VAN VANDAAG EN MORGEN

Sterker Vlaanderen, sterker land


10 BELANGRIJKE UITDAGINGEN 1. JOBS 2. LOONKOSTEN EN COMPETITIVITEIT 3. BEGROTING 4. KOOPKRACHT 5. ZORG EN VERGRIJZING 6. ONDERWIJS 7. INFRASTRUCTUUR 8. GEEN ONE-SIZE-FITS-ALL VOOR HET LOKALE 9. VEILIGHEID & JUSTITIE 10. CONFLICTEN EN BLOKKERING VERMIJDEN


UITDAGING 1

JOBS


BANENPACT 224.000 JOBS TEGEN 2019

JOBS, JOBS, JOBS Sterker Vlaanderen, sterker land


UITDAGING 2

LOONKOST EN COMPETIVITEIT


MENSEN EN BEDRIJVEN ZUURSTOF GEVEN MINDER LOONLAST VOOR BEDRIJVEN MEER LOON VOOR MENSEN MEER PENSIOEN

3 MILJARD LOONLASTENVERLAGING

LOONHANDICAP WEG TEGEN 2018 INFLATIE ONDER 2% ALS GARANTIE Sterker Vlaanderen, sterker land


CONCURRENTIEKRACHT VERHOGEN IS MEER DAN LOONLASTEN VERLAGEN

NIEUW INDUSTRIEEL BELEID: INVESTEREN IN INNOVATIE EN TOEKOMSTGERICHTE INDUSTRIE Sterker Vlaanderen, sterker land


KMO’S ALS DRAGENDE KRACHT VOOR ONS ECONOMISCH WEEFSEL. 3 D KMOPLAN ROMPSLOMP VERMINDEREN TOEGANG TOT KREDIETEN VEREENVOUDIGEN VERSTERKING WINKELKERNEN VERSTERKEN HORECA

Sterker Vlaanderen, sterker land


UITDAGING 3

KOOPKRACHT


WERKEN MOET MEER BELOOND WORDEN

WIE WERKT EN GEWERKT HEEFT MOET PROFITEREN VAN VERHOGING BELASTINGVRIJE SOM = + 700 EURO NETTO BONUS VOOR DE LAAGSTE PENSIOENEN VIA WELVAARTSENVELOPPE Sterker Vlaanderen, sterker land


UITDAGING 4

BEGROTING


FEDERALE BEGROTING IN EVENWICHT TEGEN 2016 DOOR BESPARINGSPAKKET VAN 9,9 MILJARD EURO IN SOCIALE ZEKERHEID ZONDER SOCIAAL BLOEDBAD ZONDER GEPENSIONEERDEN, ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN TE LATEN BETALEN

PROBLEMEN OPLOSSEN EN NIET DOORSCHUIVEN NAAR DE VOLGENDE GENERATIE Sterker Vlaanderen, sterker land


UITDAGING 5

ZORG VERGRIJZING


ECONOMISCHE GROEI

SOCIALE VOORUITGANG

VOOR UW TOEKOMST HET 3D PLAN VAN CD&V ECONOMISCHE GROEI MET SOCIALE VOORUITGANG


CD&V

3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI

MENSEN CENTRAAL IN ONS ZORGPLAN VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING EXTRA ONDERSTEUNING EEN DUIDELIJKEMANTELZORGERS

DOELGERICHTE MAXIMUMFACTUUR THUISZORG EN DUURZAME ZORGGARANTIE VISIE OPINVOEREN ZORG

+750 MILJOEN EURO EXTRA INVESTERINGEN +900 MILJOEN EXTRA AANPAK WACHTLIJSTEN Sterker Vlaanderen, sterker land


UITDAGING 6

ONDERWIJS


CD&V

3 D PLAN ONDERWIJS STERKER ONDERWIJS, STERKERE TOEKOMST

ONDERWIJS ALS BASIS VOOR WERK GEEN DWINGENDE KEUZE OP 12 JAAR ONDERWIJS IS EEN ZAAK VAN MENSEN EN NIET VAN STRUCTUREN VERMINDEREN ADMINISTATIEVE ROMPSLOMP INSTROOM VOOR VERSTERKING OVERLEG LEIDT TOT OPLOSSINGEN Sterker Vlaanderen, sterker land Sterker onderwijs, Sterkere toekomst ONS 3D PLAN ONDERWIJS


UITDAGING 7 INFRASTRUCTUUR


WERKEN AAN MODERN, TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS ONS 3D PLAN BIEDT FINANCIテ記E RUIMTE VOOR SCHOLENBOUW: 100 MILJOEN 1,5 MILJARD TOTALE INVESTERINGSWAARDE ALTERNATIEVE FORMULES AANMOEDIGEN: VOLKSLENING, CROWDFUNDING, FISCALE AFTREK VAN GIFTEN AAN SCHOLEN + 900 MILJOEN EURO EXTRA IN INFRASTRUCTUUR WEGEN, WATERWERKEN, FIETSPADEN ZIEKENHUIZEN, WOONZORGCENTRA

Sterker onderwijs, Sterkere toekomst ONS 3D PLAN ONDERWIJS


UITDAGING 8

GEEN ONE-SIZEFITS-ALL


3D LOKAAL SPECIFIEKE NODEN VAN PLATTELAND EN STAD VERSUS ONE-SIZE-FITS-ALL PAKKET STRUCTURELE ONDERSTEUNING VOOR LOKALE BESTUREN STEDEN- EN GEMEENTEFONDS + 3,5% GEEN VERPLICHTE FUSIES, WEL SAMENWERKING Sterker Vlaanderen, sterker land


UITDAGING 9

VEILIGHEID JUSTITIE


KORDATE AANPAK KORTERE LOOPTIJD PROCEDURES WIJKAGENT CRUCIAAL MINISTERIE VAN JUSITIE OP VLAAMS NIVEAU

Sterker Vlaanderen, sterker land


UITDAGING 10

1 + 1 =3


VOORUIT DOOR SAMENWERKING VLAANDEREN EN WALLONIË: SAMEN VOORUIT Sterker Vlaanderen, sterker land


CD&V KIEST VOOR

OPLOSSINGEN VOORUITGANG IN PLAATS VAN STILSTAND BLOKKEREN KOST GELD OPLOSSINGEN KOMEN NIET TOT STAND DOOR CONFLICT SAMENWERKING LEIDT TOT OPLOSSING Sterker Vlaanderen, sterker land


REKENING 14 BEWIJST HET ! ONZE PLANNEN ZORGEN DAADWERKELIJK VOOR ECONOMISCHE GROEI MET SOCIALE VOORUITGANG ONZE PLANNEN KLOPPEN HAALBAAR EN BETAALBAAR CD&V VOLUIT VOOR DE MIDDENKLASSE ALLE GEPENSIONEERDEN EEN NETTOBONUS WOONBONUS MET FOCUS OP RENOVATIE GEEN INDEXAFSCHAFFING= KOOPKRACHT BLIJFT REALISTISCH PLAN Sterker Vlaanderen, sterker land


#stemcdenv ECONOMISCHE GROEI MÉT SOCIALE VOORUITGANG = UNIEKE POSITIE VAN CD&V IN HET POLITIEKE VELD WIJ GAAN VOOR CONCRETE OPLOSSINGEN DIE MENSEN VERSTERKEN SAMENWERKING IS DE ENIGE WEG VOORUIT NA 25 SNEL VLAAMSE EN FEDERALE REGERING OM:

DIRECT DE LOONKOSTENHANDICAP WEG TE WERKEN TEGEN 2018 MET HET CONCURRENTIEPACT DIRECT BANENPACT AFSLUITEN TUSSEN REGERINGEN EN DE SOCIALE PARTNERS: 224.000 EXTRA JOBS DIRECT DE 6E STAATSHERVORMING UITVOEREN: WOONBONUS, KINDERBIJSLAG, HOMOGENE OUDERENZORG, ACTIVERING ÉN SANCTIONERING Sterker Vlaanderen, sterker land


STERKER VLAANDEREN, STERKER LAND

ECONOMISCHE GROEI MET SOCIALE VOORUITGANG

Persconferentie CD&V 21 mei: 10 uitdagingen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you