Page 1

Verkiezingsdrukwerk Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014

DE STERKSTE VLAAMS-BRABANDERS, VOOR EEN STERKER VLAAMS-BRABANT Editie Vlaams Brabant - regio Tienen

MARIANNE THYSSEN

KOEN GEENS PLAATS

PETER VAN ROMPUY PLAATS

4

7

KATRIEN PARTYKA

ANDY VANDEVELDE

Vlaams Parlement

Kamer

Schepen Openbare Werken.

Schepen en beleidsmedewerker Minister-President Peeters.

“Structurele problemen vragen om structurele oplossingen.”

“Samen zetten we onze schouders onder een sterke regio.”

CD&V gelooft in de kracht van samenwerken. Dit impliceert een harmonieus evenwicht tussen de verschillende beleidsniveaus. Met de uitrol van de 6de staatshervorming komt het zwaartepunt definitief bij de deelstaten te liggen. Vlaanderen beschikt daarmee over de nodige hefbomen om de eigen positie te versterken en tegelijkertijd ook werk te maken van een sterker land in een sterker Europa. We maken met ons 3Dplus-plan doelgerichte, duurzame en duidelijke keuzes. Daarbij ligt de klemtoon op het sociaal-economisch beleid. Ik ben ervan overtuigd dat de uitvoering van het 3Dplus-plan de aangewezen manier is om zowel mensen, organisaties als bedrijven te versterken. Met CD&V kunnen we terugblikken op een positief bilan en kunnen we heel wat resultaten voorleggen die onze regeringen, ministers en fracties hebben geboekt in moeilijke omstandigheden. Vandaag staan 422 kandidaten klaar om aan uw toekomst te werken, met ook een gedreven team in Vlaams-Brabant. Geëngageerde mensen waarop we kunnen bouwen. Geef hen uw vertrouwen, want zij kunnen mee het verschil maken na 25 mei!

MARIANNE THYSSEN

GEERTRUI AN VAN ROMPUY-WINDELS HERMANS

Kris Peeters Uw boegbeeld voor een Sterker Vlaanderen in een Sterker land

Kijk voor Europa op pagina 10

Sterker Vlaanderen, Sterker land


ONZE VLAAMS-BRABANTSE KANDIDATEN VOOR HET VLAAMS PARLEMENT

STERKE PRIORITEITEN STERKER VLAAMS-BRABANT

Karin BROUWERS

2

Een vlot Vlaanderen

Michel DOOMST

3

Sterke stem uit Gooik

We spenderen beter tijd bij ons gezin dan onderweg. Daarom ga ik als Vlaams parlementslid volop voor het ontwarren van de mobiliteitsknoop: een betrouwbaar openbaar vervoer, vlot verkeer door spits- en weefstroken, flexibele verkeerslichten, één mobiliteitskaart en een sterk mobiliteitsbudget. Leuven is mijn biotoop en samen met mijn man Luc en drie dochters geniet ik graag van de vele culturele initiatieven in mijn geboortestad.

Om iets te veranderen moet je aan het beleid deelnemen. Daarom zet ik mij als burgemeester elke dag in om de Gooikenaren te geven wat ze verdienen. Jarenlang hebben we geijverd om BHV te splitsen; nu dit probleem van de baan is, wil ik opnieuw mijn steentje bijdragen om ook in het Vlaams Parlement onze provincie alle kansen te geven. Wonen, mobiliteit en openbare werken zijn mijn speerpunten.

Contact

Contact

www.karin.brouwers.cdenv.be

Katrien PARTYKA

4

Structurele oplossingen

www.micheldoomst.be

Walter DE DONDER

5

Iedereen moet mee

Als schepen van Openbaren Werken in Tienen probeer ik dagdagelijks het verschil te maken. Gedreven en actief blijven zoeken naar oplossingen, dat is mijn stijl. Luisteren, keihard werken om problemen structureel aan te pakken. Werken aan een rechtvaardige en sociale samenleving, daarom doe ik aan politiek. Uw stem helpt mij om blijvend het verschil te maken.

“Is iedereen mee?”, is in mijn politieke leven een continue vraag. CD&V geeft hier steeds een perfect antwoord op. Ik ga voor een kindvriendelijk beleid: iedereen moet alles hebben om op te groeien tot een volwassene die verantwoordelijkheid neemt. CD&V staat ook voor een sterk sociaal maatschappelijk leven en bekommert zich om de zwakkeren. Als burgemeester van Affligem onderschrijf ik dit engagement voluit.

Contact

Contact

www.katrienpartyka.be

Annita VANDEBROECK

6

Zorgaanbod verder versterken

www.walterdedonder.be

Dirk CLAES

19

Versterken van levenskwaliteit

Als verpleegkundige neem ik het met hart en ziel op voor de zorgbehoevende. Echte zorg is op maat gemaakt, toegankelijk, kwaliteitsvol én betaalbaar. Naast het investeren in zorginfrastructuur, moeten we oog hebben voor dagopvang, zodat mantelzorgers en vrijwilligers even op adem kunnen komen. Professionele zorg moet het sociaal netwerk aanvullen en versterken. Dit alles in een vertrouwde omgeving: betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.

Een comfortabele woonomgeving is bepalend voor onze levenskwaliteit. Dat ervaar ik dagelijks als burgemeester van Rotselaar. Vanuit het Vlaams Parlement wil ik daarover waken. Bovendien strijd ik ervoor om voldoende middelen vrij te maken voor de hulp- en ordediensten en om het ondernemersklimaat te stimuleren, zeker in de horeca. We kunnen niet zonder menselijk kapitaal. Daarom moeten we het vrijwilligers- en verenigingsleven én de jobstudenten maximaal kansen geven.

Contact

Contact

www.annita.be

Jan LAURYS

LIJSTDUWER

20

Sterke evenwichten Een gezonde economie is de beste basis voor werk, welvaart en welzijn. Ik geloof niet in radicale maatregelen, maar zet liever met iedereen vijf stappen vooruit dan honderd met enkelen. Compromis is geen vies woord, maar een verstandige aanpak. Bij CD&V vind ik steeds dat mooie evenwicht tussen verantwoordelijkheid en solidariteit. Dankzij mijn lokaal mandaat als burgemeester kan ik de haalbaarheid van Vlaamse dossiers juist inschatten.

Contact

2

www.janlaurys.be

www.dirkclaes.be

19

5

OPVOLGER

2

OPVOLGER

16


“EEN STERKER VLAAMS-BRABANT BEGINT BIJ EEN STERKER VLAANDEREN”

We hebben geen tijd te verliezen. Na zes jaar crisis kondigt zich een pril herstel aan. Eindelijk! Deze kans moeten we met beide handen grijpen. Nu het hervormen van de staat achter de rug is, wil CD&V zich richten op de noden van de mensen. Daarom zet ik graag mijn schouders onder deze prioriteiten voor Vlaanderen en Vlaams-Brabant: mobiliteit, jobs, ruimte voor ondernemen, betaalbaar wonen, meer kinderopvang en kwaliteitsvol onderwijs. Contact: www.petervanrompuy.be

PETER VAN ROMPUY Lijsttrekker Vlaams parlement

Jelle WOUTERS

OPVOLGER

1

Jonge gezinnen versterken Met Rotselaars jong enthousiasme zet ik mij elke dag opnieuw in voor alle inwoners van onze mooie provincie. In het Vlaams Parlement wil ik mij toeleggen op vlot en veilig verkeer en het investeren in flexibel openbaar vervoer. Jonge gezinnen moeten betaalbaar kunnen wonen en een ruim aanbod aan kinderopvang hebben. Daarnaast streven we naar een gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk is en naar betaalbare pensioenen.

Contact

www.jellewouters.be

Trui OLBRECHTS

OPVOLGER

2

Sterken versterken zwakkeren Sterkeren die in de weer zijn voor zwakkeren: eeuwenoude waarden inspireren mij om aan politiek te doen, maar dan wel in een modern kleedje. Met een duidelijke visie en inhoudelijke sterkte wil ik mij inzetten voor gezinnen: betere combinatie van werk en gezin, meer en kwaliteitsvolle kinderopvang en boeiende jongerenopvang. Dit alles in overleg met de vele mensen uit het middenveld.

Contact

www.facebook.com/trui.olbrechts

Chris TAES

OPVOLGER

16

Sterke uitgestoken hand Samenwerking, dialoog en respect vormen de basis van een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen en waarin mensen elkaar volop kansen geven. Ik sta voor sterk onderwijs, met aandacht voor talenten én zorgnoden van jongeren. Ik ga voor slimme mobiliteit, een sterke economie, heldere communicatie, meer betaalbare woningen en een doorgedreven plattelandsbeleid. Politiek draait niet om gebalde vuisten, maar wel om uitgestoken handen.

Contact

christaes.blogspot.be/

3

LIJSTDUWER

20

OPVOLGER

1

2

4

6 3


ONZE VLAAMS-BRABANTSE KANDIDATEN VOOR DE KAMER

STERKE PRIORITEITEN STERKER VLAAMS-BRABANT Vlaams-Brabant heeft, mede dankzij haar centrale ligging, vele troeven maar ook specifieke noden. Een beleid op maat is hoogst nodig. Wij willen de krachten bundelen en samen werken voor een sterk en welvarend Vlaams-Brabant. Onder leiding van Koen Geens willen we een antwoord bieden op deze uitdagingen.

Sonja BECQ Sterke resultaten

2

Eric VAN ROMPUY

3

Meer jobs voor een sterkere welvaart

Zorgen voor eerlijke pensioenen, meer werkzekerheid bieden, elk gezin ondersteunen en kwetsbare groepen beschermen: dáár ga ik voor. Als Vlaams parlementslid en kamerlid, als OCMW-voorzitter én als eerste schepen van Meise. Want politiek is meer dan becqvechten over familienamen. De Standaard formuleerde het zo: “Sonja Becq is een resultaatgerichte dossiervreter op het vlak van pensioenen, justitie en gelijke rechten voor mannen en vrouwen.”

Strijdbaarheid gekoppeld aan dossierkennis en ervaring. Ik blijf mij inzetten voor meer Vlaanderen en voor meer welvaart en werk. Er is nood aan een ondernemingsvriendelijk klimaat en innovatieve investeringen. De luchthaven van Zaventem is één van de belangrijkste groeipolen van het land. Rondom Brussel moet gewaakt worden over het Vlaams karakter van de Rand en integratiebevorderende maatregelen.

Contact

Contact

www.facebook.com/sobecq

Christine HEMERIJCKX Sterk vrouwelijk engagement

4

Ik ga voor respect voor het Vlaamse platteland, wonen en werken in eigen streek, en voor meer middelen voor veiligheid. Bovendien sta ik achter de sterke inzet van vrouwen in hun gezin, in hun sociaal engagement, in de politiek én in de bedrijfswereld. Mijn fijne job als burgemeester van Roosdaal, zorgt voor een sterke betrokkenheid bij de mensen. In mijn vrije tijd zet ik mijn sociaal engagement verder als catechist binnen de parochie en lesgever bij KVLV.

Steven OMBLETS

Verdraagzaamheid loont

5

Verbinden & versterken Als Schepen van Cultuur, Toerisme en Burgerzaken in Aarschot, steun ik ten volle de kamerlijst. Mijn ervaring op lokaal niveau wil ik vertalen naar bovenlokaal niveau. Ik wil mensen samenbrengen, verbinden en versterken, opdat iedereen de mogelijkheden heeft om zijn eigen toekomst vorm te geven.

Contact

Koen VAN ELSEN

www.facebook.com/ericvanrompuy

www.facebook.com/omblets

14

Het aangenamer en vooral ook verdraagzamer maken van de gemeenschap is mijn doel. Als burgemeester van Asse ben ik er dagdagelijks voor de mensen. Mijn sociaal engagement en gedrevenheid onderbouwen mijn politiek verhaal waarin de gemeenschap centraal staat. Ik ben gehuwd met Anne De Ridder en we hebben 2 kinderen. In mijn vrije tijd hou ik van wandelen en fietsen maar ook tuinieren. Een goed concert maar ook een voetbalmatch woon ik graag bij.

Contact

Monique SWINNEN Initiatief op het platteland Mijn missie: vrouwen zichtbaar maken in alles wat ze betekenen voor de samenleving. Daarom steun ik onder meer initiatieven die vrouwen helpen om werk en gezin te combineren met kinderopvang en zorg. Ik ben al meer dan 30 jaar gedreven voor de ‘vrouwen met vaart’ van KVLV en de dienstverlenende vzw’s Landelijke Kinderopvang en Landelijke Thuiszorg. Sinds 2000 ben ik gedeputeerde van de provincie Vlaams Brabant.

Contact

4

Contact

www.cdenvasse.be/koenvanelsen

www.facebook.com/swinnenmonique0

LIJSTDUWER

20 15

OPVOLGER

2

3 LIJSTDUWER

15


“EEN STERKER VLAAMS-BRABANT BEGINT BIJ EEN STERKER LAND�

Ik droom van een morgen dat beter is dan vandaag en waaraan we vandaag samen beginnen bouwen. Ik droom van vooruitgang, niet van revolutie. Ik heb alles wat ik in mijn leven gerealiseerd heb, bereikt langs de weg van de geleidelijkheid. Het is een wonder wat mensen samen kunnen bereiken als ze hetzelfde doel delen en als ze mekaar verstaan bij het kiezen van de middelen. Ik heb het voorbije jaar hard gewerkt. Liefst van al zou ik morgen verder doen om ervoor te zorgen dat morgen beter wordt. Contact: www.koengeens.be

KOEN GEENS Lijsttrekker Kamer

Els VAN HOOF

OPVOLGER OPVOLGER

1

Een rechtvaardig pensioen voor iedereen Politiek start met luisteren naar wat leeft onder de mensen. Ik zoek in alle omstandigheden naar oplossingen die gedragen worden. Ik maak me sterk voor gezinsvriendelijke jobs, een rechtvaardig pensioen en een strengere aanpak van seksuele misdrijven. U kent mij als Leuvens schepen in de strijd voor leefbare steden, als senator in het eindelevendebat en als voorzitster van de CD&V-vrouwen.

Contact

www.facebook.com/els.vanhoof

Peter VAN KEMSEKE

OPVOLGER

2

Innovatie & duurzaamheid Ik ijver voor een duurzaam en competitief economisch model, via innovatie en betaalbaar energiebeleid. Daarnaast streef ik naar de versterking van ons uniek sociaal model en zet ik mij in om jongeren kansen te geven via hoogstaand onderwijs dat aansluit bij de jobs van de toekomst. Nu wil ik mijn ervaring als diplomaat, in de Vilvoordse gemeenteraad en in de Europese politiek omzetten in politieke actie op nationaal vlak.

Contact

www.facebook.com/petervankemseke

Kris POELAERT

OPVOLGER

9

Voorsprong door creativiteit Als burgemeester van Herne kleur ik graag buiten de lijntjes. Aan politiek doen is voor mij platgetreden paden verlaten, niet terugvallen op de traditionele aanpak. Door anders te gaan denken en niet voor de gemakkelijkste weg te kiezen, ga ik voor wezenlijke verandering. Het is fijn vast te stellen dat andere gemeenten onze voorbeelden overnemen. Aan ons, inwoners van Vlaams-Brabant, om steeds een stap voorop te blijven.

Contact

www.krispoelaert.be

4 2

OPVOLGER

1

14

5 OPVOLGER

9

5


VILVOORDE

DE STERKSTE VLAAMS-BRABANDERS, VOOR EEN STERKER VLAAMS-BRABANT

KRISTEL VAN PRAET

10

Schepen en zaakvoerder met een passie voor Italië. - “De juiste mix lef en doorzettingsvermogen maakt alles mogelijk.”

TRUI OLBRECHTS

2

OPVOLGER

Schepen van Welzijn en OCMW-voorzitter. “Gedegen beslissingen maak je niet alleen. Daar maak ik het verschil.”

STEFAN IMBRECHTS

17

Schepen Mobiliteit met 20 jaar ervaring bij een van de grootste wegenbouwers. “Werven en openbare werken zijn mijn biotoop.”

VEERLE LANGEBEEN

6

OPVOLGER

20 jaar geleden jongste CD&V-schepen in Vlaanderen. - “Ik heb geleerd mijn mannetje te staan, maar mijn empathie is gebleven.”

KARINA ROMBAUTS

18

Schepen Sociale Zaken en bezige bij. “In een warm Vlaanderen is er ook aandacht voor de kleine zorgen.”

JAN PIQUEUR

7

OPVOLGER

Trainer in people skills en oud-militair. - “Armoede raakt en kraakt een mens. Ik ijver voor een sociaal bewust Vlaanderen.”

SONJA BECQ

2

Kamerlid en mama van 3 studerende kinderen. ”Als medearchitect geloof ik sterk in de kracht van het CD&V-pensioenplan.”

MARLEEN MERTENS

13

Burgemeester Grimbergen. “Een samenleving waar het goed wonen is, is een samenleving in balans.”

ERIC VAN ROMPUY

3

Secretaris en vertegenwoordiger Vlaams Parlement met 30 jaar ervaring. “Ik blijf strijden tegen holle populistische slogans.”

PETER VAN KEMSEKE

2

OPVOLGER

Raadslid en Docent KUL. “Vlaams-Brabant barst van jobs en innovatie. Die kansen grijpen vergt inzet, expertise en visie.”

LAURA NEVENS

10

Studente. - “Als jongere wil ik mijn stempel drukken op een toekomst met en voor de jeugd.”

ERIK MOENS

6

OPVOLGER

OCMW-voorzitter, organiseert met Jeugd International Zemst Europese groespuitwisselingen. “Durf te vernieuwen.”

DANNY DE KOCK

11

Accountmanager, schepen en bestuurder-jeugdvoorzitter Tempo. - “Ik wil jeugdopleidingen naar een hoger niveau tillen.”

GREET SEGERS

7

OPVOLGER

Raadslid en gemotiveerd vrijwilliger. - “Mantelzorg drijft op de kracht van vrijwilligers. Zij verrijken de samenleving.”

Haac Vilvoorde

Leuve

HALLE

Halle

MICHEL DOOMST

3

Burgemeester Gooik en oud-volksvertegenwoordiger. - “Mijn doel is simpel: Vlaams-Brabant sterker op de politieke kaart zetten.”

MIEKE ABBELOOS

15

Gemeenteraadslid en mama van 4 met beide voeten op de grond. “Je bent pas gelukkig als je medemens dat ook is.”

CHRISTINE HEMERIJCKX

4

Burgemeester Roosdaal met sport- en zangtalent. - “Wonen en werken in eigen streek is een luxe waar iedereen moet kunnen van genieten.”

WALTER DE DONDER

5

Burgemeester Affligem en familieman. - “Zie, oordeel en handel. Voel wat er leeft en maak geen onderscheid in mensen.”

MICHELINE DE MOL

16

OCMW-voorzitter, schepen, mama en oma van 7 kleinkinderen. - “Houd kinderopvang en thuiszorg betaalbaar voor jong en oud.”

HEIDI ELPERS

6

Adviseur minister Geens. “Hervorm en vereenvoudig belastingen. Werk aan betaalbare woningen en geef landbouwers ruimte.”

JOZEF VANDEROOST

7

Ingenieur met lokale bestuurservaring. “Als jonge papa bouw ik mee aan een sterke toekomst voor gezinnen.”

BART KEYMOLEN

3

OPVOLGER

Schepen en landbouwer in hart en nieren. - “Bewaar het Vlaamse karakter, het groen en de landbouw in onze Vlaamse Rand.”

KOEN VAN ELSEN

14

Burgemeester Asse. “Vanuit mijn sociaal engagement weet ik wat politiek kan. Een verdraagzame gemeenschap is mijn doel.”

GEERTJE VAN CUYCK

13

Directielid Sint-Guido-Instituut. - “De erkenning van Halle als centrumstad geeft ruimte aan een kwalitatief onderwijsnet.”

DIRK DE ROECK

5

OPVOLGER

OCMW-raadslid met 25 jaar medische ervaring. “Sterker Vlaanderen in een efficiënt Europa met oog voor innovatie.”

PETER VAN CUTSEM

4

OPVOLGER

Raadslid en vader van tieners Kobe en Klaas. “Ik geloof in doelgerichte samenwerking tussen overheden en verenigingen.”

JO VANDER MEYLEN

14

Onderwijs- en Jeugdschepen in de Rand. - “Talent kweek je op eigen bodem. Ik pleit voor sterk buurtonderwijs en -jeugdwerking.”

JEROEN EENENS

11

OPVOLGER

Raadslid en Voorzitter Joop. “Als papa van twee pubers en na 15 jaar in het onderwijs weet ik wat er leeft bij de jeugd.”

KRIS POELAERT

9

OPVOLGER

Burgemeester Herne en motorrijder. - “Roepen aan de zijlijn heeft geen zin. Kom in actie en creëer zelf een betere wereld.”

TRACY BIBO-TRANSIA

12

OPVOLGER

Studente Master Internationale politiek. - “Pak discriminatie van vrouwen en etnische culturele minderheden daadkrachtig aan.”

12

GEERTRUI VAN ROMPUY-WINDELS

Christendemocraat, Europeaan en in verwachting van een zesde kleinkind. “We hebben zoveel te winnen bij een sterk Europa.”


OCMW-raadslid en verpleegkundige. - “Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en verdienen alle steun.”

1

OPVOLGER

JELLE WOUTERS

Schepen en JONGCD&Vvoorzitter regio AarschotHaacht-Diest. - “Steun nieuwe bedrijventerreinen en creëer meer jobs.”

Aarschot

NELE PELGRIMS

8

Fractieleider gemeenteraad met politieke genen. “Na het vrijwilligerswerk in Ghana wist ik het: ik ben een mensenmens.”

KATRIEN VERMIJLEN

4

OPVOLGER

Gemeenteraadslid en apotheker. - “Ga voor een actieve kansensamenleving met kwaliteitsvolle en toekomstgerichte zorg op maat.”

DIRK CLAES

19

Senaatsfractievoorzitter en burgemeester Rotselaar. “50 volle dagen of 100 halve dagen? Geef jobstudenten de keuze!”

LIESBETH CLAESEN

13

OPVOLGER

Gemeenteraadslid gebeten om te weten. “Ouderen op het platteland hebben dezelfde zorgnoden als in de stad.”

JAN LAURYS

20

Burgemeester Diest. “Parlementair werk verruimt mijn inzicht en netwerk. Deze vaardigheden herinvesteer ik in mijn stad.”

MIA CLOETENS

14

OPVOLGER

Juriste. - “Integratie leidt tot participatie. Nieuwe culturen leren ons kijken naar de samenleving en die te waarderen.”

STEVEN OMBLETS

5

Schepen en papa. “Breng mensen samen, verbind en versterk ze. Zo kan iedereen aan de slag met de eigen toekomst.”

BERT DE WIT

15

OPVOLGER

Schepen Jeugd en ravotpapa. - “Laat jeugd jong zijn. Geef hen de nodige verantwoordelijkheden en je boekt mooie resultaten.”

MONIQUE SWINNEN

15

Gedeputeerde. “Van innovatie tot ambachtelijk witloof: Vlaams-Brabant is een kruispunt van vele werelden.”

HANS VANDENBERG

AARSCHOT-HAACHT-DIEST

6

8

OPVOLGER

Burgemeester Bekkevoort en voorzitter IGO Leuven. “Als volksmens houd ik rekening met ieders advies in de besluitvorming.”

Diest

TIENEN

cht

ANNITA VANDEBROEK

en

KATRIEN PARTYKA

4

Schepen Openbare Werken. “Structurele problemen vragen om structurele oplossingen.”

Tienen

MARIJKE GIDTS

11

OCMW-raadslid en PWA-consulente. “Ik pleit voor arbeidsflexibiliteit voor jonge gezinnen en eenoudergezinnen.”

ANDY VANDEVELDE

7

12

Gemeenteraadslid, verpleegkundige en gek op paarden. - “Ouderen en andersvaliden kunnen niet langer wachten op zorg.”

LORE FOURIE

8

Raadslid, junior controller en organist. - “Ik ben erg gehecht aan mijn dorp. Lokale problemen zijn dan ook mijn prioriteit.”

KATRIJN KINNAER

8

OPVOLGER

OCMW-raadslid en kotstudent in Leuven. “Jongeren zijn niet lui. Geef hen de kans om zich te bewijzen.”

WIM BERGE

9

Schepen, oud-parlementair medewerker en papa van 3. - “Na twintig jaar politieke ervaring sta ik nog steeds tussen de mensen.”

HILDA VANDEVELDE

10

OPVOLGER

Schepen en oprichter Minder Mobiele Centrale. “Mijn dochter is mijn drijfveer. Ondanks een beperking staat ze positief in het leven.”

ANNELIES DE CUPERE

5

OPVOLGER

Bediende en scheidsrechter tennis. - “Als nieuwkomer wil ik met CD&V-toppers het politieke veld opgaan.”

LEUVEN

Schepen en beleidsmedewerker Minister-President Peeters. - “Samen zetten we onze schouders onder een sterke regio.”

HERMAN ARNAUTS

PETER VAN ROMPUY

1

Vlaams parlements- en gemeenteraadslid. - “Na de crisis kondigt zich een pril herstel aan. Die kans moet Vlaanderen grijpen.”

MAARTEN FORCEVILLE

9

Schepen van Mobiliteit, Jeugd, Gelijke Kansen en Duurzaamheid. - “Als 29-jarige voer ik een dynamisch en toegankelijk beleid.”

BERT KELCHTERMANS

9

OPVOLGER

Advocaat Publiek Recht met een passie voor politiek. “Kiezer of cliënt? Ik verdedig jouw belangen!.”

KARIN BROUWERS

2

Vlaams parlementslid en mama van drieling. “Fietssnelwegen en betrouwbaar openbaar vervoer voor vlot woon-werkverkeer.”

CHRIS TAES

16

OPVOLGER

Burgemeester Kortenberg. “Mijn vrouw verloor de strijd tegen kanker. Haar optimisme leert me dat (bijna) alles mogelijk is.”

KOEN GEENS

1

Minister van Financiën. “Ik droom van een morgen dat beter is dan vandaag. Ik droom van vooruitgang, niet van revolutie.”

ELS VAN HOOF

1

OPVOLGER

Schepen en actieve stem in het eindelevendebat. “Ik verloochen mijn principes niet, maar heb respect voor andere meningen.”

MARC MORRIS

12

Bezield schepen na carrière als Secretaris-Generaal Welzijn, Volksgezondheid en Gezondheid. - “Iedereen moet erop vooruitgaan.”

KRISTINA EYSKENS

3

OPVOLGER

OCMW-raadslid en mama van 3 jonge kinderen. “Zoek en vind het evenwicht tussen gezin en professionele zelfontplooiing.”

MARIANNE THYSSEN

1

Europees parlementslid. “Meer dan ooit hebben we een sterk en verenigd Europa nodig.”

AN HERMANS

10

Voorzitter Provincieraad en voorzitter Europese Seniorenunie. - “Een Europa met een sociaal beleid betrekt alle generaties.”


UW KANDIDATEN IN UW REGIO 10

PLAATS

12

OPVOLGER PLAATS

4

Hilda VANDEVELDE

11

8

OPVOLGER

10

OPVOLGER

Herman ARNAUTS

PLAATS

12

Marijke GIDTS

PLAATS

11

Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

ZOUTLEEUW - Ik ben een aanpakker en zoek oplossingen. Zo startte ik onlangs de Minder Mobiele Centrale terug op om de mobiliteit in een landelijke gemeente te vergroten. Verder gaat mijn aandacht naar welzijn voor iedereen.

GLABBEEK - Met meer dan 35 jaar ervaring in de zorg, als hoofdverpleegkundige in het UZ Gasthuisberg, ken ik de noden van de sector. Ik ga voor meer opvangplaatsen voor mensen met een beperking. Ook onze vergrijzende bevolking met een toenemende zorgvraag verdient prioritaire aandacht.

LUBBEEK - Als kandidaat op de Vlaamse lijst engageer ik mij om onze regio verder uit te bouwen tot een aantrekkelijke buurt, waar het voor iedereen goed leven, wonen en werken is. Mijn prioriteiten: het welzijn van jong en oud met gelijke kansen voor iedereen, betaalbaar wonen in eigen streek, aandacht voor tewerkstelling van kansengroepen en integratie van het PWA in de sociale economie.

Binnen sociale verenigingen voor mensen met een beperking, speel ik een actieve rol. Ik wil mensen versterken zodat zij zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan onze samenleving.

Een passie voor paarden maakt me gevoelig voor het vinden van een goed evenwicht tussen agrarische activiteit en ruimte voor groen en recreatie. Contact: glabbeek.cdenv.be/herman-arnauts

Contact: www.facebook.com/marijke.gidts

Katrien PARTYKA

Katrijn KINNAER

PLAATS

4

8

OPVOLGER

Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

TIENEN - Werken aan een rechtvaardige en sociale samenleving, gedreven en actief blijven zoeken naar oplossingen, dat is mijn stijl. Luisteren en vervolgens keihard werken om problemen structureel aan te pakken, daarom doe ik aan politiek. Nu, als eerste schepen van Tienen, maar met ambitie om dit ook op Vlaams niveau te doen. Uw stem kan me helpen het verschil te maken.

LANDEN - Als student verpleegkunde staat een sterke gezondheidszorg in Vlaanderen hoog op mijn prioriteitenlijst. Met jeugdig optimisme zet ik mijn schouders onder zorg in alle facetten: kwaliteit voor de patiĂŤnt, juiste ondersteuning aan de gezondheidsmedewerkers en betaalbaarheid voor iedereen garanderen.

Contact: www.katrienpartyka.be

8

PLAATS


5

PLAATS

8

OPVOLGER PLAATS

PLAATS

7

Annelies DE CUPERE

5

OPVOLGER

Andy VANDEVELDE

PLAATS

7

9

Lore FOURIE

PLAATS

8

Kamer

Kamer

Kamer

BOUTERSEM - Als ‘nieuwkomer’ in de politiek zal ik me met veel enthousiasme en gebetenheid inzetten, net zoals in mijn vrije tijd als scheidsrechter tennis of op de werkvloer als CRA. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel en ondernemingszin hebben me al vaak geholpen om tot oplossingen te komen voor gestelde uitdagingen. Een echte duizendpoot, zonder de zwakkeren in onze samenleving uit het oog te verliezen!

LINTER - Als beleidsmedewerker van Kris Peeters kon ik de voorbije jaren heel wat ervaring opdoen rond allerlei thema’s die ons dagelijks leven beïnvloeden. Daarnaast leg ik als schepen in Linter ook meteen de link tussen het Vlaamse en het lokale niveau. In je eigen gemeente sta je immers het dichtst bij de mensen en voel je wat er leeft. Met uw steun wil ik me in de Kamer inzetten voor een sterke regio.

LANDEN - Voor jonge mensen is het niet makkelijk om een betaalbare woning te vinden in eigen streek. Daarom strijd ik voor betaalbaar en kwalitatief wonen. Om dit mogelijk te maken, is het eveneens belangrijk dat we aandacht besteden en zorg dragen voor het landelijk karakter van onze streek. Onze dorpen mogen hun eigenheid en karakter niet verliezen. Dit kan als we kiezen voor een duurzaam beleid.

Contact: www.facebook.com/annelies.decupere.7

Contact: www.andyvandevelde.be

Contact: www.facebook.com/lore.fourie

Wim BERGÉ

PLAATS

9

Kamer TIENEN - Al meer dan 20 jaar ben ik politiek actief, waarvan bijna 12 jaar als parlementair medewerker van ere-senator Hugo Vandenberghe. Nog steeds doe ik mijn job met veel gedrevenheid en vol passie. Ik wil me inzetten voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontplooien, waarin mensen gelukkig kunnen zijn in al hun levensfases en waarin economische groei samengaat met sociale vooruitgang.

PRIORITEITEN REGIO TIENEN: • Waarderen van de land- en tuinbouwsector als belangrijke economische actor • Een intermodale én/én aanpak voor mobiliteit met oa het doortrekken Noordelijke ontsluitingsweg Tienen, voldoende aanbod aan openbaar vervoer in landelijke gebieden en uitbreiding van het fietsnetwerk • Betaalbaar wonen in eigen streek bevorderen • Goede spreiding van aanbod aan welzijnsvoorzieningen

Contact: www.facebook.com/wim.berge

9


ONZE KANDIDATEN VOOR EUROPA

Ivo BELET

Steven VANACKERE

Hasselt

Brussel

Mijn 5 prioriteiten voor Europa

1. 2. 3. 4. 5.

Ik wil de Europese Unie menselijker te maken. Nabijer. Sterker in de wereld en efficiënter. Maar vooral ook meer door waarden gedreven. Voedsel, landbouw en ontwikkeling zijn voor mij de thema’s van morgen.

Jobs, groei & investeringen stimuleren, zeker in veilige en hernieuwbare energie.

Met slechts 12 Vlaamse vertegenwoordigers in het Europees Parlement, hebben we nood aan sterke mensen met ervaring. Ik heb die ruime ervaring: buitenlandminister tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap en “betrouwbaarste minister van Financiën van de eurozone” volgens de Financial Times.

Veiligheid: grensoverschrijdende corruptie en misdaad Europees aanpakken. Alle jongeren de kans geven op een studieof werkervaring in het buitenland. Voor senioren: betrekken bij alle beleid en maximaal inzetten op actief en gezond ouder worden!

Contact: www.stevenvanackere.be

Europese ontwikkelingshulp aan Afrika en Zuid-Oost-Azië efficiënter organiseren.

IVO BELET

Contact: www.ivobelet.eu

2

STEVEN VANACKERE

3

ONZE LIJSTDUWER GEERTRUI VAN ROMPUY-WINDELS Als lijstduwer wil ik al onze kandidaten die reeds bewezen hebben wat ze waard zijn op Europees, nationaal of lokaal vlak, en zich nu vol moed inzetten voor een slagkrachtiger Europa, een extra duwtje geven. Zelf ben ik een overtuigde Europeaan en Christendemocraat en ook ik wil me daar ten volle voor inzetten.

GEERTRUI VAN ROMPUY-WINDELS 12

De twee pijlers in mijn leven zijn mijn gezin en mijn professioneel en maatschappelijk engagement. Als vrijwilliger was ik actief binnen onderwijs, cultuur en kansarme gezinnen: een echte verrijking! Politiek ontdekte ik pas na mijn huwelijk. 16 jaar kabinetservaring en 19 jaar verkozene in Sint-Genesius-Rode leerden me hoe belangrijk een goed bestuur is voor ons dagelijks welzijn.

Lijstduwer

Contact: facebook.com/geertrui.windels.3

EUROPA VAN DE TOEKOMST

MARIE DE CLERCK

4

PIET BUYSE

Schepen en provincieraadslid. “Enthousiaste mensen met schwung maken van Europa jouw achtertuin”

MARILYN NEVEN Kabinetsadviseur Koen Geens. - “Ik ga voor een Europa van vertrouwen”

10

2

OPVOLGER

Burgemeester Dendermonde en historicus. - “Europa is de beste manier om problemen aan te pakken die de landsgrenzen ruim overschrijden.”

TOM VANDENKENDELAERE 1

OPVOLGER

Voorzitter JONGCD&V en made in Roeselare. - “Nu gaat 1 student op 10 op Erasmus. Dat moet 1 op 2 worden”

5

ELKE TINDEMANS 6 Gemeenteraadslid. - “Niemand kiest waar hij of zij geboren wordt. Strijd tegen onrecht is mijn prioriteit.”


1

Marianne THYSSEN Oud-Heverlee

Meer dan ooit hebben we een sterk en verenigd Europa nodig, om een rol te kunnen spelen in een snel veranderende wereld. Ik weiger ons Europese project over te leveren aan mensen die het misbruiken als zondebok voor alles wat fout gaat. Wat we vandaag nodig hebben, zijn leiders die Europa met moed en overtuiging durven verdedigen. Mijn boodschap voor u is helder: we hebben méér Europa nodig in plaats van minder, en vooral: een efficiënter en slagkrachtiger Europa. Daarvoor wil ik knokken. Contact: www.mariannethyssen.be

MUSTAFA UZUN

7

Gemeenteraadslid, uitbater feestzaal en vader van 2 prachtige zonen. “Iedereen hoort erbij in onze samenleving.”

MARILYN NEVEN

2

OPVOLGER

Kabinetsadviseur Koen Geens. “Voor een Europa dat werkzekerheid biedt, dat de digitale wereld in goede banen leidt en dat KMO’s betere kansen geeft.”

LUDWIG CALUWÉ

5

OPVOLGER

Gedeputeerde. -“Europa brengt ons vrede en is ook doorslaggevend voor onze jonge werkzoekenden, voor onze landbouwers en onze ondernemers.”

ANNICK SEVENANS

8

Sporter van wereldklasse met teamspirit. “Geef jongeren een gelijke start met gelijke kansen in sport en studie.”

LUCAS VAN DESSEL

3

OPVOLGER

Hoofdbestuurslid Boerenbond en ondervoorzitter Groene Kring. - “Landen tuinbouwers verdienen een toekomstgericht Europees beleid.”

CHRISTINA VAN GEEL

6

OPVOLGER

Radio 1-stem. “De identiteit van Europa is moeilijk te vatten. Het is iets wat ons over grenzen heen verbindt.”

9

JAN DE KEYSER

Eerste schepen. “EU moet inzetten op starters en groeiende ondernemingen. Ook jonge boeren willen een eerlijke kans.”

EDDY COUCKUYT

11

Gedeputeerde en gemeenteraadslid. - “In een participatieve samenleving speelt het maatschappelijk middenveld een belangrijke rol.”

4

OPVOLGER

SOFIE LANDUYT Gemeenteraadslid en jonge mama. “Een hart voor mens, dier en natuur.”

7

OPVOLGER

PAUL BREYNE

Gewezen burgemeester, Kamerlid en Vlaams minister. - “De C in CD&V staat voor verdraagzaamheid tegenover andere opinies.”

BRABANDER EUROPESE BURGER AN HERMANS

“EEN STERKER VLAAMS-BRABANT BEGINT BIJ EEN STERKER EUROPA”

10

“Voor mij is het essentieel dat mensen voelen dat het sociaal beleid in Europa even belangrijk is als het economisch beleid. Ik geloof daarenboven sterk in een transparant en democratisch Europa met oog voor kernwaarden als welvaart, vrede en veiligheid. Als voorzitter van de Europese Seniorenunie ESU draag ik graag mijn steentje bij tot een Europa waar mensen zich betrokken en gehoord voelen.” Contact: www.facebook.com/esu.eu

11


Uw stem bepaalt in welk Vlaams-Brabant u morgen leeft

Kamer

Vlaams Parlement Effectieven

Effectieven

1.

GEENS Koen

1.

VAN ROMPUY Peter

1.

THYSSEN Marianne

2.

BECQ Sonja

2.

BROUWERS Karin

2.

BELET Ivo

3.

VAN ROMPUY Eric

3.

DOOMST Michel

3.

VANACKERE Steven

4.

HEMERIJCKX Christine

4.

PARTYKA Katrien

4.

DE CLERCK Marie

5.

OMBLETS Steven

5.

DE DONDER Walter

5.

BUYSE Piet

6.

ELPERS Heidi

6.

VANDEBROECK Annita

6.

TINDEMANS Elke

7.

VANDEVELDE Andy

7.

VANDEROOST Jef

7.

UZUN Mustafa

8.

FOURIE Lore

8.

PELGRIMS Nele

8.

SEVENANS Annick

9.

BERGÉ Wim

9.

FORCEVILLE Maarten

9.

DE KEYSER Jan

10.

NEVENS Laura

10.

VAN PRAET Kristel

10.

HERMANS An

11.

DE KOCK Danny

11.

GIDTS Marijke

11.

COUCKUYT Eddy

12.

MORRIS Marc

12.

ARNAUTS Herman

12.

VAN ROMPUY - WINDELS Geertrui

13.

MERTENS Marleen

13.

VAN CUYCK Geertje

14.

VAN ELSEN Koen

14.

VANDER MEYLEN Jo

15.

SWINNEN Monique

15.

ABBELOOS Mieke

1.

VANDENKENDELAERE Tom

16.

DE MOL Micheline

2.

NEVEN Marilyn

17.

IMBRECHTS Stefan

3.

VAN DESSEL Lucas

18.

ROMBAUTS Karina

4.

LANDUYT Sofie

19.

CLAES Dirk

5.

CALUWÉ Ludwig

20.

LAURYS Jan

6.

VAN GEEL Christina

7.

BREYNE Paul

Opvolgers 1.

VAN HOOF Els

2.

VAN KEMSEKE Peter

3.

EYSKENS Kristina

4.

VAN CUTSEM Peter

5.

DE CUPERE Annelies

6.

MOENS Erik

1.

WOUTERS Jelle

7.

SEGERS Greet

2.

OLBRECHTS Trui

8.

VANDENBERG Hans

3.

KEYMOLEN Bart

9.

POELAERT Kris

4.

VERMIJLEN Katrien

5.

DE ROECK Dirk

6.

LANGBEEN Veerle

7.

PIQUEUR Jan

8.

KINNAER Katrijn

9.

KELCHTERMANS Bert

HOE KAN U GELDIG STEMMEN? U mag op meerdere kandidaten van CD&V stemmen. Kies eerst voor CD&V (lijst 15) en duid daarna uw voorkeurkandidaten bij de effectieven en/of opvolgers aan.

Opvolgers

Opvolgers

10.

VANDEVELDE Hilda

11.

EENENS Jeroen

12.

BIBO-TANSIA Tracy

13.

CLAESEN Liesbeth

14.

CLOETENS Mia

15.

DE WIT Bert

16.

TAES Chris

www.vlaams-brabant.cdenv.be

www.cdenv.be

Sterker Vlaanderen, Sterker land

VU: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel

Effectieven

Europees Parlement

Vlaams-Brabant - regio Tienen  
Vlaams-Brabant - regio Tienen  
Advertisement