Page 1

Verkiezingsdrukwerk Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014

DE STERKSTE ANTWERPENAREN, VOOR EEN STERKER ANTWERPEN Editie Antwerpen - regio Mechelen

1 x

PLAATS

PLAATS

3

OPVOLGER

KOEN

WALTER VAN DEN HEUVEL SCHROONS Vlaams Parlement

Kamer

Burgemeester Puurs Fractieleider Vlaams Parlement.

Schepen met prioriteiten financiën en preventie.

“Het is belangrijk feiten en cijfers goed op een rijtje te hebben.”

“Ieder kind heeft talent. Koester dit en investeer in de toekomst.”

CD&V gelooft in de kracht van samenwerken. Dit impliceert een harmonieus evenwicht tussen de verschillende beleidsniveaus. Met de uitrol van de 6de staatshervorming komt het zwaartepunt definitief bij de deelstaten te liggen. Vlaanderen beschikt daarmee over de nodige hefbomen om de eigen positie te versterken en tegelijkertijd ook werk te maken van een sterker land in een sterker Europa. We maken met ons 3Dplus-plan doelgerichte, duurzame en duidelijke keuzes. Daarbij ligt de klemtoon op het sociaal-economisch beleid. Ik ben ervan overtuigd dat de uitvoering van het 3Dplus-plan de aangewezen manier is om zowel mensen, organisaties als bedrijven te versterken. Met CD&V kunnen we terugblikken op een positief bilan en kunnen we heel wat resultaten voorleggen die onze regeringen, ministers en fracties hebben geboekt in moeilijke omstandigheden. Vandaag staan 422 kandidaten klaar om aan uw toekomst te werken, met ook een gedreven team in Antwerpen. Geëngageerde mensen waarop we kunnen bouwen. Geef hen uw vertrouwen, want zij kunnen mee het verschil maken na 25 mei!

ELKE TINDEMANS

MARIANNE THYSSEN

Kris Peeters Uw boegbeeld voor een Sterker Vlaanderen in een Sterker land

Kijk voor Europa op pagina 10

Sterker Vlaanderen, Sterker land


ONZE ANTWERPSE KANDIDATEN VOOR HET VLAAMS PARLEMENT

STERKE PRIORITEITEN STERKER ANTWERPEN Dankzij de 6de staatshervorming ligt het zwaartepunt bij Vlaanderen. CD&V gaat met volle goesting voor de uitvoering daarvan. Wij kiezen voor een volwaardige woonbonus zodat elk gezin een betaalbare woning kan vinden. Wij investeren in scholen zodat elk kind een plaats heeft. En wij gaan voor investeringen in de mobiliteit zodat Antwerpen in beweging blijft.

Tinne ROMBOUTS

2

Vooruitgang boeken

Koen VAN DEN HEUVEL

3

Minder is meer

Het resultaat is voor mij belangrijker dan de pluim op de hoed. Zelfs in technische dossiers zoals de omgevingsvergunning of een transparant prijzenbeleid verdiep ik mij graag. Niet de meest sexy thema’s, maar cruciaal om vooruitgang te boeken. Ik denk out-of-the-box en bied innovatieve antwoorden op actuele uitdagingen. De puzzelstukken liggen op tafel. Het is de uitdaging om samen de puzzel te maken.

Keep it simple. Meer Vlaamse bevoegdheden mogen niet leiden tot meer regelgeving. Vlaanderen moet blijven inzetten op een snelle dienstverlening. Ik ben een enthousiaste doener. No-nonsense is mijn stijl. Als voormalig macroeconomist bij de Nationale Bank streef ik naar een begroting op orde als garantie voor een betaalbaar pensioenstelsel en financiering van de gezondheidszorg. De tekorten van vandaag zijn immers de schulden van morgen.

Contact

Contact

www.tinnerombouts.be

Kathleen HELSEN

4

Sterk onderwijs, sterke kinderen

www.koenvandenheuvel.be

Caroline BASTIAENS

5

Sterke dossiers, sterke resultaten

Onderwijs en kinderopvang zijn een recht voor elk kind. Ook kinderen met een beperking of ziekte moeten een volwaardige plaats krijgen. Rechtvaardigheid en solidariteit zijn dan ook voor mij belangrijke waarden in de politiek en de uitbouw van de samenleving. Ik vecht voor een toekomst voor alle kinderen en jongeren. Kwaliteitsvol onderwijs, voldoende en degelijke kinderopvang en boeiende, leerrijke jobs zijn hiervoor cruciaal.

De belangen van de stad verdienen mijn volle aandacht. Als fractieleidster van de gemeenteraad in Antwerpen mag ik sinds een jaar de Antwerpse stem nu ook in het Vlaams parlement vertegenwoordigen. Ik handel vanuit een grote dossierkennis en inzicht in de thema’s ter zake. Op gedreven wijze zet ik mijn tanden in boeiende en dringende dossiers zoals mobiliteit, betaalbaar wonen, zorg en scholenbouw.

Contact

Contact

www.kathleenhelsen.be

Dirk DE KORT

6

Een zorgaanbod op maat

www.carolienbastiaens.be

Ward KENNES

7

Mensen versterken

Jongeren willen betaalbaar wonen. Ouderen willen aangepast wonen. Ook personen met een beperking willen een plaats in onze samenleving. Als voorzitter van een sociale huisvestingsmaatschappij en als bestuurder van verschillende zorg-vzw’s ken ik de uitdagingen en kansen voor de komende jaren. Daarbij luister ik naar alle betrokken partijen. Daarnaast zet ik mij als mobiliteitsexpert in voor een Vlaanderen met een sterke mobiliteitsvisie.

Onze taal krijg je niet zomaar onder de knie. Stimuleer een inburgering- en integratiebeleid waar de lat hoog ligt. Zo geef je mensen echte kansen op de arbeidsmarkt. In Brussel verdedig ik toekomstgerichte Kempense streekdossiers zoals investeringen in mobiliteit en zorg. Ik zet mij in voor levenskwaliteit op het platteland. Respect en verbondenheid zijn essentiële waarden. Het delen van ervaring, rijkdom en kennis is de motor van vooruitgang.

Contact

Contact

www.dirkdekort.be

www.wardkennes.cdenv.be

ONZE PRIORITEITEN VOOR ANTWERPEN • •

2

CD&V is de partner voor jobs binnen een sociaal-economische regering. CD&V is de partner van gezinnen met focus op goede kinderopvang, kwaliteitsvol onderwijs en seniorenzorg. CD&V is de partner voor veiligheid, want een veilige omgeving geeft rust.

4

2 3

5


“EEN STERKER ANTWERPEN BEGINT BIJ EEN STERKER VLAANDEREN”

KRIS PEETERS Lijsttrekker Vlaams Parlement Al 7 jaar ben ik minister-president van de Vlaamse regering. Ik ben trots op alle zaken die we de afgelopen jaren in onze provincie gerealiseerd hebben. Denk maar aan de Noord-Zuid Kempen en de keuze voor Oosterweel. Denk aan de verdieping van de Schelde waar we voor gevochten hebben. Maar het werk is nog niet af. Graag wil ik me nog 5 jaar extra inzetten voor Vlaanderen en Antwerpen. Ik wil onze ondernemers verder ondersteunen, onze mobiliteit vlotter maken en de zorg versterken. Contact: www.krispeeters.be

Mia DE SCHAMPHELAERE

33

LIJSTDUWER

Repect voor ondernemers Enkele thema’s die me nauw aan het hart liggen zijn onderwijs, ondernemen en zorg. Onderwijs: alle jongeren hebben talent; het is aan ons om het te laten bovenkomen. Ondernemen: we moeten gaan voor een lagere loonlast; inzet belonen en dus arbeid goedkoper maken. Zorg: ik ga voor een gezinsbeleid gericht op het ondersteunen van partnerrelaties en een geweldloze samenleving.

Contact

www.miadeschamphelaere.be

Katrien SCHRYVERS

1

Kansen creëren voor iedereen

OPVOLGER

Luisteren, overleggen en beslissen zijn mijn werkwoorden. Als politica wil ik kansen creëren. Kansen op betaalbaar en veilig wonen, kansen op een gezond gezinsleven, kansen om te groeien. Versterk mensen en zorg ervoor dat iedereen volwaardig deel uitmaakt van een warme samenleving. Al bijna 25 jaar ben ik politiek actief, steeds met veel enthousiasme. Mijn doel: welzijn voor alle mensen.

Contact

www.katrienschryvers.be

Kristof WATERSCHOOT

2

OPVOLGER

Werken belonen Wie werkt, moet daarvoor beloond worden. Het verschil tussen werken en niet werken moet voldoende groot zijn. Met CD&V willen we het gedeelte van het inkomen dat vrijgesteld wordt van belastingen verhogen. Daarnaast ga ik voor een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit. We moeten werk maken van betere autosnelwegen, meer fietspaden en een betere afstemming van het openbaar vervoer.

Contact

www.kristofwaterschoot.be

7 6

33

LIJSTDUWER

1

OPVOLGER

2

OPVOLGER

3


ONZE ANTWERPSE KANDIDATEN VOOR DE KAMER

STERKE PRIORITEITEN STERKER ANTWERPEN Economische groei met sociale vooruitgang, daar gaan wij voor. Dat betekent haalbare en betaalbare maatregelen die elke mens en elk bedrijf versterken. We verhogen de belastingvrije som. Wie werkt houdt daardoor 700 euro netto per jaar over. Daarnaast doen we verder met het verhogen van de concurrentiekracht van de bedrijven. Tegen 2018 werken we de loonkostenhandicap met onze buurlanden definitief weg. Tegelijk worden de rekeningen op orde gebracht. Een begroting in evenwicht op alle niveaus, dat is het doel. Wij dragen geen lasten over aan de volgende generaties én we zorgen ervoor dat wie een hele carrière lang gewerkt heeft, ook een volwaardig pensioen heeft.

Nahima LANJRI Betrokkenheid en daadkracht

2

Jef VAN DEN BERGH

3

Veilig en duurzaam verkeer

Ik ben een ondernemende vrouw, echtgenote en moeder. Een betrokken, betrouwbare en bekwame politica. Dankzij dossierkennis en doorzettingsvermogen kan ik een mooi politiek palmares voorleggen. De Standaard noemde me het vierde beste parlementslid. Ik bijt me vast in de thema’s werk en pensioenen, gezinnen en gelijke kansen voor man en vrouw, asiel en migratie.

Mijn politieke drijfveer is een optimaal kader scheppen waarbinnen mensen kunnen leven, wonen, werken en zich verplaatsen. Ik zet me in voor veiliger en duurzamer verkeer. Concreet: ijveren voor betere treinverbindingen, probleemchauffeurs aanpakken en via het mobiliteitsbudget een alternatief bieden voor de bedrijfswagen.

Contact

Contact

www.nahima.be

Griet SMAERS Een sterke toekomst begint vandaag

www.jefvandenbergh.be

4

Als jonge mama heb ik van mijn passie - politiek - mijn beroep kunnen maken. Mijn belangrijkste drijfveer in de politiek is de uitbouw van een warme en hoopvolle samenleving. Als voorzitter van het Innestocongres ging ik in dialoog en werkte ik mee aan de partijvisie op de toekomst. Dit neem ik mee in mijn politiek werk. Onze toekomst, mijn plan!

Contact

www.dezegrietdoethet.be

ONZE PRIORITEITEN VOOR ANTWERPEN •

CD&V gaat in de komende legislatuur voor jobs, jobs, jobs. CD&V als solide partner voor gezinnen. CD&V streeft naar een veilige en leefbare buurt voor ieder van ons.

• •

4

3 2


“EEN STERKER ANTWERPEN BEGINT BIJ EEN STERKER LAND”

SERVAIS VERHERSTRAETEN Lijsttrekker Kamer Na 16 jaar parlement en 3 jaar regering kan ik nog steeds met iedereen in de politieke wereld door dezelfde deur. De open dialoog - zonder rancune of verzuring - is voor mij de gezondste vorm van politiek bedrijven. Tijdens de nachtenlange communautaire onderhandelingen, heb ik mijn diplomatische capaciteiten ten volle ingezet, om te komen tot een sterk resultaat. Ook in de toekomst wil ik op die manier verder werken. Contact: www.cdenv.be/servais-verherstraeten

Walter SCHROONS Sterke leefbaarheid

1

OPVOLGER

Met mijn schepenbevoegdheden in Mechelen (financiën, sport, preventie en ICT) maak ik prioritair werk van een leefbare gemeenschap. Ik werkte in het verleden op de kabinetten van premier Yves Leterme en Joke Schauvliege. Deze ervaring wil ik op federaal niveau inzetten. Ik ben al meer dan 10 jaar gehuwd met Viv en trotse papa van een leuk zoontje Axel. In mijn vrije tijd kijk ik graag naar sport en zoek ik samen met ons gezinnetje de zon eens op.

Contact

facebook.com/walter.schroons

Wendy WECKHUYSEN Verstandig groen

2

OPVOLGER

Samen werken aan een groene en nette gemeente, daar zet ik me voor in als burgemeester van de gemeente Rumst. Ik ben politiek actief sinds 2000, en groeide van gemeenteraadslid, naar schepen, naar burgemeester. Ik ben altijd te vinden voor een gezellig etentje met vrienden of familie, een goed boek, een lange wandeling aan zee.

Contact

2

OPVOLGER

www.wendyweckhuysen.be

1

OPVOLGER

4 5


RUPEL-ZUIDRAND

DE STERKSTE ANTWERPENAREN, VOOR EEN STERKER ANTWERPEN

ELKE TINDEMANS

6

Gemeenteraadslid en voormalig reisleidster in communistisch Roemenië. “Onrecht tegen mensen beschouw ik als grootste kwaad.”

TOM DEWANDELAERE

10

opvolger

Student Politieke Wetenschappen en voorzitter JONGCD&V Boom. “Jongeren hebben een eigen visie en standpunt.”

STANNY TUYTELEERS

9

Raadslid met levenservaring, gelukkig getrouwd, papa en opa. - “Verbinden, versterken en vertrouwen zijn mijn werkwoorden.”

NELE VAN BROEKHOVEN

13

opvolger

Vrouw en moeder met positieve ingesteldheid. “Ik breng de vijf Rupelgemeenten en hun noden onder de Vlaamse aandacht.”

VERA GORIS

14

Schepen Onderwijs, Kinderopvang en Cultuur. “Kinderopvang en een degelijke school mogen geen helse zoektocht zijn.”

LUC BOUCKAERT

5

Burgemeester Hemiksem met industriële ervaring bij Umicore. - “Doen wat je zegt en zeggen wat je doet is mijn politieke stijl.”

MAYA STEPIEN

23

Vertaler tolk en mama van Poolse afkomst. -“Schoolbanken zijn gekleurd. Maatschappelijke participatie van migranten is cruciaal.”

MIA MOORTGAT

18

Gemeenteraadslid, kunstminnaar en verliefd op Hongarije. - “Ongeacht rang of stand, kunnen en kennen, mijn respect krijg je.”

DIRK CROLLET

29

Schepen Openbare Werken, Land- en Tuinbouw, Feestelijkheden en Gezin. “Mijn levenservaring is mijn grootste troef.”

WENDY WECKHUYSEN

2

opvolger

Burgemeester Rumst, provincieraadslid en advocate. - “Ik pleit voor lastenverlaging, investeringen en sociale bescherming.“

MIA DE SCHAMPHELAERE

33

Raadslid, ere-senator en houdt van meezingers. “Als jonge vijftiger stimuleer ik mensen om te leven en bewust te genieten.”

WIM BOLLAERT

JOYCE VERCAUTEREN

6

opvolger

Property consultant, muziekliefhebber en sushifan. “Luister naar beide kanten van het verhaal. Compromis is the way to go.”

7

opvolger

Lokaal CD&V-voorzitter Hove met een hands-on-mentaliteit. “Goed besturen is op het juiste niveau besturen.”

ANTWERPEN-ZWIJNDRECHT

KEMPEN

CAROLINE BASTIAENS

5

Vlaams Parlementslid met dossierkennis. - “Dringende dossiers zoals mobiliteit en scholenbouw verdienen mijn volle aandacht.”

11

Voorzitter van winkeliersvereniging. - “Verlaag de drempelvrees om personeel aan te werven. Ga voor meer tewerkstelling.”

MAXIME PENEN

18

Medewerker Ceder en 200% CD&V. - “Ook zonder spaarpot van mama en papa hebben jongeren recht op een betaalbare woonst.”

MICHEL LACROIX

24

Oprichter Deaf Adventure en Antwerp Deaf Media. “Als dove streef ik naar een toegankelijke wereld voor minderheidsgroepen.”

LILA SHARMA

ANTWERPEN - ZWIJNDRECHT

28

RUPEL

Voorvechter vrouwen-, kinder- en arbeidersrechten. - “Diversiteit is realiteit. Participatie en integratie staan centraal.”

MECHELEN KRISTOF WATERSCHOOT

2

opvolger

Federaal volksvertegenwoordiger en districtschepen. - “Als dossiervreter heb ik allesbehalve een 9-to-5-mentaliteit.”

MECHELEN

HASSAN AARAB

LUCAS VAN DESSEL

3

opvolger

Hoofdbestuurslid Boerenbond en ondervoorzitter Groene Kring. “Politieke conflicthaarden leveren weinig op.”

SUZY PUT

22

Leerkracht LO. “Ik coach en zet mensen in beweging. Daadkrachtig en efficiënt streef ik mijn doelen na.”

LUC DE BOECK

10

Burgemeester Bornem. “Burgemeester zijn vraagt enorm veel inspanning, maar het persoonlijk contact maakt veel goed.”

WILLY MUSITU LUFUNGULA

7

opvolger

Trotse Antwerpenaar geboren in DR Congo. “Diversiteit is een werkwoord. Stimuleer interculturaliteit en onthaalcursussen.”

KRIS PEETERS

1

Vlaams minister-president. “Wij gaan voor economische groei mét sociale vooruitgang.”

STEPHANIE VAN CAMPENHOUT

31

Perfectionist met overtuigingskracht. - “Hogere eisen en gebrek aan praktijkervaring maken het moeilijk voor schoolverlaters.”

DIRK VAN NOTEN

14

OCMW-voorzitter en sportieve politicus open voor kritiek. - “De strijd tegen armoede is nog lang niet gestreden.”

NAHIMA LANJRI

2

Federaal volksvertegenwoordiger en lid districtsraad Borgerhout. - “Ook in de toekomst wil ik scoren op thema’s asiel en migratie.”

KOEN VAN DEN HEUVEL

3

Burgemeester Puurs en fractieleider Vlaams Parlement. - “Het is belangrijk feiten en cijfers goed op een rijtje te hebben.”

MIEKE VAN DEN BRANDE

32

Schepen, advocate en mama van twee. - “Ieder mens is uniek. Welvaart creeer je door mensen in hun eigenheid te versterken.”

MAAIKE BRADT

17

Leerkracht PO. - “Als Chiroleidster stond ik op de barricade voor nieuwe lokalen. Toen kreeg ik de politieke smaak te pakken.”

PATRICK JANSSEN

8

Provincie- en gemeenteraadslid met een eigen stijl. - “Ik streef naar een rechtvaardige samenleving vol engagement.”

LILI STEVENS

8

Gemeente- en provincieraadslid. “Laat jongeren met speciale noden opgroeien in de normale samenleving.”

JAMILA HAMDDAN LACKAR

4

opvolger

Mama van drie zonen en sociale stadsmus. “Geef diversiteit alle kansen. Creëer een sterk middenveld.”

BERNADETTE DE CAT

21

Titularis met Franse en Italiaanse roots. “Mijn leven staat in teken van liefde en warmte. Dat is mijn politieke meerwaarde.”

LIESBET SOMMEN

16

Jonge vrouw met visie. “Generatieconflicten lossen niets op. Jong en oud hebben belang bij een goedwerkend sociaal model.”

PAUL VERBEECK

13

Burgemeester Nijlen, voorzitter IVEG en bestuurder Infrax. “De energieproblematiek volg ik van zeer nabij.”

JO DAELEMANS

8

opvolger

Animator-verantwoordelijke en gaat graag op stap. - “Respect is iedereen een plaats gunnen in de samenleving.”

WALTER SCHROONS

1

opvolger

Schepen met prioriteiten financiën en preventie. “Ieder kind heeft talent. Koester deze en investeer in de toekomst.”

EDWIN DE CLEYN

3

opvolger

Kabinetschef deputés Caluwé en Bellens. “Erfgoed is het overblijfsel van onze rijke geschiedenis. Dat moet bewaard blijven.”

YANNICK ROMBAUTS

16

Handelsingenieur en kersverse papa. - “Als economist droom ik van duurzame economische groei op basis van innovatie en kennis.”

WIM VAN DEN BRUEL

16

opvolger

Schepen Landbouw. “Mijn droom is een platteland waar werken, wonen en ondernemen samengaan met respect voor open ruimte.”

JAMEL IBRAHIMI

5

opvolger

Consultant. “Mijn doel: een vreedzame multiculturele samenleving.”

BERT DE KEYSER

20

Gemeenteraadslid, groenteteler en papa van 3. “Met visie en respect voor regio en mensen bouw ik mee aan een warm bestuur.”

GRIET VAN OLMEN

6

Schepen, dochter van aspergetelers en moeke van Mieke, Jef, Jan en Saar. “Geef het platteland een leefbaar klimaat.”

ERIC JANSSENS

13

opvolger

Gewezen schepen en schoolt zich nu bij als leraar. - “Enthousiasme en gevoel voor humor brengen mensen samen.”


LUDWIG CALUWÉ

5

opvolger

Gedeputeerde, oudjongerenvoorzitter en gewezen parlementslid. “Europa brengt ons vrede en welvaart.”

DIRK DE KORT

6

Vlaams Parlementslid en oud-secretaris Antwerpse haven. - “Als mobiliteitexpert ken ik de toekomstige uitdagingen en kansen.”

ORRY VAN DE WAUWER

3

opvolger

Woordvoerder Antwerps Studentenoverleg en redder aan zee. - “Politiek heeft challengers nodig. Ik neem die rol graag op mij.”

10

DAAN DE VEUSTER

Ondervoorzitter sociale huisvestingsmaatschappij. “Pater Damiaan is een inspiratiebron. Ook de allerzwaksten tellen mee.”

SONJA JANSSENS

9

opvolger

Hoofd juridische dienst en verzekeringen bij Telenet. “Internet geeft ouderen toegang tot de digitale samenleving.”

LUKAS JACOBS

17

Burgemeester Kalmthout. “Kalmthout is mijn werk en mijn leven is in Kalmthout. Sterker Vlaanderen begint lokaal.”

JEF VAN DEN BERGH

33 9

opvolger

NATHALIE CLAESSENS

19

Jonge doctor in de Communicatiewetenschappen. “Een goede opleiding opent deuren en geeft jongeren kansen op de arbeidsmarkt.”

TINE

9

MUYSHONDT

Kamerlid gespecialiseerd in verkeersveiligheid en NMBS. - “Mijn drive is veilige en duurzame mobiliteit zonder slachtoffers.”

Schepen, provincieraadslid en fractievoorzitter met 20 jaar lokale en provinciale ervaring. “Voor u blijf ik het doen!”

ANN DECEUNYNCK

KAMER

26

Beroepsjournaliste en amateur woordpuzzelaar. “Ik wil Antwerpen positief in het nieuws brengen.”

ANNEMIE VAN DYCK

12

OCMW-voorzitter en schepen Landouw. “Als vrouw van een landbouwer draag ik een groot hart uit voor de landbouwsector.”

VOOR - NOORDERKEMPEN

19

EVI DEGHELDERE

Voorzitter CD&V Stabroek. “De ervaring van andere generaties mag niet verloren gaan. Jong en oud staan samen sterk.”

22

Burgemeester Zandhoven. “Zandhoven is geen eiland. Ik pleit voor nationale oplossingen voor lokale problemen.”

SHANA TAEYMANS

23

JONGCD&V en kind van generatie Y. - “Jongeren denken out-of-the-box en kunnen politiek dichter bij de mensen brengen.”

MARLEEN STRUYF

8

opvolger

Maatschappelijk assistent en vrijwilliger bij CM vakanties. - “Mensen met een beperking zien genieten: daar doe ik het voor.”

KATRIEN SCHRYVERS

1

opvolger

Vlaams Volksvertegenwoordiger gericht op zorg in al haar facetten. “De zorgverantwoordelijkheid ligt in de samenleving.”

DIETER WOUTERS

13

Burgemeester Wuutswezel en volgens Merle sprookjesprins. “Een samenleving is samen leven, samen werken en samen vieren.”

GERLINDE HUBLIN

11

opvolger

Parlementair medewerker en OCMW-raadslid. “In een veelzijdige samenleving is het belangrijk dat iedere stem wordt gehoord.”

KEMPEN

- ZUIDRAND

LUC VAN HOVE

EUROPEES PARLEMENT

VOOR- EN NOORDERKEMPEN

VLAAMS PARLEMENT

ANNICK SEVENANS

8

Sporter van wereldklasse met teamspirit. “Geef jongeren een gelijke start met gelijke kansen in sport en studie.”

NELE GEUDENS

21

OCMW-voorzitter, doctor Biomedische Wetenschappen en jonge mama. “Kinderen kiezen niet om op te groeien in armoede.”

MARIJKE VAN DER MOEREN

14

opvolger

Jonge advocate en gemeenteraadslid. “Ik zet mij in voor een leefbaar Vlaanderen waar het goed wonen, werken en leven is.”

GUY VAN DE PERRE

20

Schepen, landbouwer en verenigingsmens. “Maak het zelfstandig statuut aantrekkelijk en stimuleer jonge ondernemers.”

TINNE VANGEEL

25

Rasechte Gelenaar opgegroeid op de ouderlijke boerderij. - “Met passie volg ik lokale dossiers op rond landbouw en mobiliteit.”

STAF WILLEMSENS

15

opvolger

Raadslid en oud-burgemeester Beerse. “De huidige samenleving legt de lat hoog. Gezinnen lijden onder die prestatiedruk.”

LUC HERMANS

24

Gemeenteraadsvoorzitter, schepen en melkveehouder. “Politiek is het verlengstuk van mijn sociaal engagement.”

2

TINNE ROMBOUTS

Volksvertegenwoordiger, burgemeester Hoogstraten en teamspeler pur sang. “Alleen ga je sneller, maar samen geraak je verder.”

LUC VAN CRAENENDONCK

27

Schepen, marktkramer, kunstkenner en rolstoelpatiënt. - “Zet in op sociale integratie van mensen met een beperking.”

SERVAIS VERHERSTRAETEN

1

Staatssecretaris Staatshervorming. - “Vlaanderen krijgt bevoegdheden om sociale en economische vooruitgang waar te maken.”

SEPPE BOUQUILLON

4

opvolger

Burgemeester Olen en jonge papa met groene vingers. - “Via open momenten zet ik jongeren aan om zich te engageren.”

KATHLEEN HELSEN

4

Vlaams Parlementslid gespecialiseerd in onderwijs. “Meer en boeiende jobs prikkelen jongeren om op eigen benen te staan.”

LEO NYS

30

Burgemeester OudTurnhout - “Senioren vertegenwoordigen een sterke groep en verdienen een sterke stem.”

GRIET SMAERS

4

Vlaams parlementslid en OCMW-voorzitter. “We hebben deze wereld gekregen om deze nog beter te kunnen doorgeven.”

ILS VAN HOVE

6

opvolger

Schepen, account manager en mama met overtuigingskracht. “Als ik me inzet, ga ik er steeds voor de volle 100% voor.”

WARD KENNES

7

Burgemeester Kasterlee en Vlaams Parlementslid. “Delen van kennis, ervaring en rijkdom is de motor van vooruitgang.”

MAURICE HELSEN

5

opvolger

Schepen, manager en houdt van de Italiaanse keuken. - “Ik garandeer zekerheid en stabiliteit zonder wilde avonturen.”

PAUL DIELS

7

Burgemeester Lille en voorzitter IVEKA. “Als goede burgervader ben ik het aanspreekpunt voor grote en kleine problemen.”

NIC ANDRIESSEN

9

opvolger

Kersvers leraar en ervaren KLJ-leider. - “Jong-oud of arm-rijk: ga op zoek naar gelijkenissen en respecteer tegenstellingen.”

GUY VAN HIRTUM

12

Burgemeester Westerlo en volleybalsupporter. “Ook op het Vlaamse niveau blijf ik op de eerste plaats burgervader.”

GUY VANHERCK

11

opvolger

Vakbondsafgevaardigde en papa van 3 volwassen kinderen. - “Als arbeider ken ik de grote en kleine problemen van de gewone man.”

WIM DE VISSCHER

11

Ondervoorzitter sociale huisvestingsmaatschappij. “De groep jongeren die een leefloon krijgt, stijgt. Deze trend wil ik omkeren.”

CAROLIEN MEULDERS

10

opvolger

Mama en kinderverzorgster. “De opvoeding van een kind is een uitdaging. Houd het leefbaar voor jonge gezinnen.”

ANNEMIE DER KINDEREN

15

Werkzaam bij de CM. “Gezin komt op de eerste plaats. Met de nodige sociale ondersteuning is dat mogelijk.”

MARIJKE VERHAVERT

12

opvolger

Kempenaar en ondernemende mama. “Ik investeer in een kwalitatieve leefomgeving met een efficiënt overheidsapparaat.”

ELIEN BERGMANS

15

Economist en jonge politica uit een politiek nest. -“Stoffige dossiers geef ik een jonge en frisse toets.”

KELLY VERBOVEN

12

opvolger

Advocaat met aandacht voor mensen in problemen. - “De loonkloof tussen man en vrouw is niet meer van deze tijd.”


UW KANDIDATEN IN UW REGIO PLAATS

16

PLAATS

8

PLAATS

13

PLAATS

PLAATS

32

Mieke VAN DEN BRANDE

PLAATS

32

Vlaams Parlement

22

PLAATS

PLAATS

31

1

20

Stéphanie VAN CAMPENHOUT

PLAATS

31

Vlaams Parlement

Bert DE KEYSER

4

PLAATS

PLAATS

20

Vlaams Parlement

Kris PEETERS Vlaams Parlement

OPVOLGER

PLAATS

PLAATS

3

PLAATS

1

3 14

Koen VAN DEN HEUVEL

PLAATS

3

Vlaams Parlement

BONHEIDEN - Vlaanderen kan maar sterk staan als het innovatie en duurzaamheid blijft vooropstellen. Dit is de weg naar welvaart en jobs. Om die welvaart mogelijk te maken, moeten we alles inzetten op het versterken van mensen. Iedereen mee en samen bouwen aan een goed leven in Vlaanderen.

LIER - Iets betekenen voor anderen en onze maatschappij versterken, zijn mijn grootste stimulansen om aan politiek te doen. Ik geloof in het moedige midden, in verantwoordelijkheid nemen en compromissen sluiten. Zo wil ik werk maken van een betere toekomst, in het bijzonder voor de jeugd.

SINT-KATELIJNE-WAVER - Op het Vlaamse niveau wil ik mij met dezelfde ingesteldheid engageren als in de lokale politiek. Als gemeenteraadslid weet ik maar al te goed hoe belangrijk het is dat lokale initiatieven worden ondersteund. Ik zie het als één van mijn taken om de stem uit de gemeente te laten weerklinken in Brussel.

PUURS - De afgelopen jaren heb ik geprobeerd om het leven van alle inwoners van onze streek te versterken; van Bornem tot Heist-op-denBerg, in de stad en op het platteland. We hebben fors geïnvesteerd in de zorg, in de doortrekking van de R6, de N16 in Bornem. In Mechelen zijn de werken aan de stationsomgeving gestart en Kazerne Dossin werd geopend. De komende jaren wil ik deze lijn verderzetten zodat iedereen de steun krijgt die hij of zij verdient.

PUURS - De afgelopen 17 jaar heb ik als burgemeester mogen ervaren wat mensen bezighoudt en hoe de politiek voor ieder van ons een verschil kan maken. Deze ervaringen wil ik ook in de toekomst meenemen naar het Vlaams Parlement om Antwerpen verder te ontwikkelen als een belangrijke economische regio.

Contact: www.miekevandenbrande.be

Contact: www.facebook.com/

Contact: sint-katelijne-waver. cdenv.be/bert-de-keyser

Contact: www.krispeeters.be

Contact: www.koenvandenheuvel.be

Paul VERBEECK

Lili STEVENS

Yannick ROMBAUTS

Suzy PUT

stephanie.vancampenhout.7

PLAATS

13

PLAATS

8

PLAATS

16

Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

NIJLEN - Als burgemeester van Nijlen zet ik mij al 13 jaar in om van mijn gemeente een aangename plek te maken. Ik streef naar een krachtig beleid voor een mooie toekomst in een Vlaanderen waar er voldoende perspectieven zijn. Mijn grootste troeven zijn mijn werklust en dossierkennis.

DUFFEL - Ik weet en geloof dat je door het opnemen van een politiek mandaat veel voor de mensen kan betekenen. Ik kreeg al 25 jaar de kans mee te werken aan het beleid op gemeentelijk en provinciaal vlak. Nu ben ik erg gedreven om de uitdaging aan te gaan om op Vlaams niveau mijn steentje bij de dragen in de uitbouw van een sterk welzijnsbeleid.

PUTTE - Als jonge vader droom ik van een mooie toekomst voor elke generatie. Door het creëren van een sterk onderwijs, voldoende werkzekerheid en een verzekerd pensioen wordt de weg gemaakt. Mijn achtergrond als economist geeft me de kans om een belangrijke bijdrage te leveren en deze droom waar te maken.

Contact: www.facebook.com/

Contact: www.facebook.com/

Contact: www.facebook.com/

paul.verbeeck.9

Vlaams Parlement

lili.stevens.9

Vlaams Parlement

PLAATS

22

BERLAAR - Op mijn eigen manier een stap verder gaan, uit respect voor en in dialoog met mensen. Zo wil ik aan politiek doen. Als leerkracht LO heb ik de drive om jongeren iets bij te brengen, projecten te realiseren en met hen een open communicatie aan te gaan. Samen voor een sterker onderwijs.

Kamer

4

OPVOLGER

Vlaams Parlement MECHELEN - Vanuit mijn job en vrijwilligerswerk, ken ik de uitdagingen van onze samenleving en ijver ik voor kansen voor iedereen. Ik ga voor een krachtig middenveld, een sterk werkgelegenheidsprogramma en uitgebalanceerd werk. Samen met jou wil ik onze samenleving mee vorm geven, dat is de basis van democratie.

jamila.hamddanlachkar

PLAATS

14

HEIST-OP-DEN-BERG - Wonen in een land dat zich inzet voor gelijke kansen voor iedereen en dat alle kansen biedt aan het verenigingsleven, daar sta ik voor. Met hart en ziel en met een positieve ingesteldheid heb ik me steeds ingezet in allerlei verenigingen. Organisaties en verenigingen zijn voor mij de motor van onze samenleving.

8

HAMDDAN LACHKAR

Contact: www.facebook.com/

yannick.rombauts

Dirk VAN NOTEN

Jamila


3

5

16

OPVOLGER

OPVOLGER

OPVOLGER

10

1

PLAATS

17

8

OPVOLGER

Maaike BRADT

PLAATS

17

PLAATS

Walter SCHROONS

13

OPVOLGER

1

OPVOLGER

Jo DAELEMANS

PLAATS

8

OPVOLGER

PLAATS

6

OPVOLGER

Eric JANSSENS

13

OPVOLGER

21

Griet VAN OLMEN

PLAATS

6

Kamer

Vlaams Parlement

Kamer

Kamer

WILLEBROEK - Mijn doel als politica is jongeren & werk. Dat wil zeggen dat ik ook strijd voor meer flexibiliteit bij studentenarbeid. Door de 50 dagen te veranderen naar 100 halve dagen, kunnen studenten ook tijdens piekuren worden ingezet. Jongeren zijn synoniem voor ‘toekomst’ en verdienen alle kansen.

MECHELEN - Als schepen kom ik dagelijks in contact met veel mensen. Luisteren naar de mensen is essentieel als je aan politiek doet. Met mijn bevoegdheden wil ik werk maken van een warme gemeenschap en een aangename samenleving waarin iedereen even belangrijk is. Iedereen hoort er bij!

LIER - Als verpleegkundige ben ik dagdagelijks bezig met de noden en zorgen van anderen. Daarom zet ik mij in voor een optimalisatie van de thuiszorg en meer aandacht voor betaalbare opvang in woonzorgcentra. Het hart op de juiste plaats, dat is mijn sterkste troef.

KAPELLEN - Mijn ervaring als schepen en gemeenteraadslid, geven mij alvast de expertise om de prioriteiten in onze regio vast te stellen en de knelpunten aan te pakken, zoals betaalbaar wonen in eigen streek. Gedreven en enthousiast, zo wil ik mensen samenbrengen, want aan politiek doe je samen met mensen.

NIJLEN - Als moeder, bedrijfsleider en politica zet ik mij heel erg in voor de erkenning van het zelfstandig ondernemerschap, een ondernemersvriendelijk klimaat en voor de leefbaarheid van ons platteland. Hard werken, een groot rechtvaardigheidsgevoel en oog voor kwaliteit zijn mij niet vreemd.

Contact: www.facebook.com/

Contact: www.facebook.com/

Contact: www.facebook.com/

Contact: www.facebook.com/

Contact: www.facebook.com/

Kamer

maaike.bradt

Jamel IBRAHIMI

walter.schroons

5

OPVOLGER

Lucas VAN DESSEL

eric.janssens.skw

jo.daelemans

3

OPVOLGER

Wim VAN DEN BRUEL

16

OPVOLGER

Luc DE BOECK

griet.vanolmen.1

PLAATS

10

Bernadette DE CAT

PLAATS

21

Kamer

Europees Parlement

Vlaams Parlement

Kamer

MECHELEN - Mijn doel: een vreedzame multiculturele samenleving met onderling overleg en uitwisseling van ervaringen tussen verschillende culturele achtergronden. Diversiteit is een realiteit. Daarom werk ik mee aan een multiculturele samenleving waar integratie en participatie centraal staan, zowel als vrijwilliger als beroepsmatig.

HEIST-OP-DEN-BERG - De vertegenwoordiging van land- en tuinbouwers is mijn prioriteit. Zij zorgen voor het dagelijks eten op ons bord en zijn de basis van sterke agro-voedingsindustrie. Zij verdienen een evenwichtig Europees speelveld, ondersteuning en correcte marktwerking zodat hun inkomen niet onder druk komt.

HEIST-OP-DEN-BERG - Een sterke regio in een sterk Vlaanderen, dat is waarvoor ik sta. Betaalbaar wonen, een sterk platteland en duurzaamheid in al haar facetten, met deze 3 thema’s wil ik kansen geven aan jong en oud om te zorgen voor een leuke en aangename leefomgeving. Een warm en open Vlaanderen.

BORNEM - Ik wil mijn engagement als burgemeester ook waarmaken op een hoger niveau omdat ik er van overtuigd ben dat een sterk land begint bij een sterk lokaal bestuur. Persoonlijk contact en openheid zijn aspecten die ik hoog in het vaandel draag en laten mij toe een beleid te voeren op maat van de mensen.

HEIST-OP-DEN-BERG - Mijn passie voor cultuur doet mij ijveren voor kwaliteit, respect en echtheid. Door te kiezen voor cultuur kies ik voor een duidelijke weg. Cultuur is een instrument om de mensen respect te leren hebben voor de multi-cultuur, om creativiteit kansen te geven en om grenzen te verleggen.

Contact: www.lucas.cdenv.be

Contact: www.wimvandenbruel.be

Contact: www.facebook.com/

Contact: www.bernadettedecat.be

Kamer

luc.deboeck1

9


KANDIDATENEUROPEES

Ivo BELET

Steven VANACKERE

Hasselt

Brussel

Mijn 5 prioriteiten voor Europa

1. 2. 3. 4. 5.

Ik wil de Europese Unie menselijker te maken. Nabijer. Sterker in de wereld en efficiënter. Maar vooral ook meer door waarden gedreven. Voedsel, landbouw en ontwikkeling zijn voor mij de thema’s van morgen.

Jobs, groei & investeringen stimuleren, zeker in veilige en hernieuwbare energie.

Met slechts 12 Vlaamse vertegenwoordigers in het Europees Parlement, hebben we nood aan sterke mensen met ervaring. Ik heb die ruime ervaring: buitenlandminister tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap en “betrouwbaarste minister van Financiën van de eurozone” volgens de Financial Times.

Veiligheid: grensoverschrijdende corruptie en misdaad Europees aanpakken. Alle jongeren de kans geven op een studieof werkervaring in het buitenland. Voor senioren: betrekken bij alle beleid en maximaal inzetten op actief en gezond ouder worden!

Contact: www.stevenvanackere.be

Europese ontwikkelingshulp aan Afrika en Zuid-Oost-Azië efficiënter organiseren.

IVO BELET

Contact: www.ivobelet.eu

2

STEVEN VANACKERE

3

ONZE LIJSTDUWER GEERTRUI VAN ROMPUY-WINDELS Als lijstduwer wil ik al onze kandidaten die reeds bewezen hebben wat ze waard zijn op Europees, nationaal of lokaal vlak, en zich nu vol moed inzetten voor een slagkrachtiger Europa, een extra duwtje geven. Zelf ben ik een overtuigde Europeaan en Christendemocraat en ook ik wil me daar ten volle voor inzetten.

GEERTRUI VAN ROMPUY-WINDELS 12

De twee pijlers in mijn leven zijn mijn gezin en mijn professioneel en maatschappelijk engagement. Als vrijwilliger was ik actief binnen onderwijs, cultuur en kansarme gezinnen: een echte verrijking! Politiek ontdekte ik pas na mijn huwelijk. 16 jaar kabinetservaring en 19 jaar verkozene in Sint-Genesius-Rode leerden me hoe belangrijk een goed bestuur is voor ons dagelijks welzijn.

Lijstduwer

Contact: facebook.com/geertrui.windels.3

EUROPA VAN DE TOEKOMST

MARIE DE CLERCK MARILYN NEVEN Talenknobbel met internationale flair. - “Ik ga voor een Europa van vertrouwen”

10

2

OPVOLGER

PIET BUYSE

4

Burgemeester Dendermonde en historicus. - “Europa is de beste manier om problemen aan te pakken die de landsgrenzen ruim overschrijden.”

Schepen en provincieraadslid. “Enthousiaste mensen met schwung maken van Europa jouw achtertuin”

TOM VANDENKENDELAERE 1

OPVOLGER

Voorzitter JONGCD&V en made in Roeselare. - “Nu gaat 1 student op 10 op Erasmus. Dat moet 1 op 2 worden”

5


Marianne THYSSEN

1

Oud-Heverlee Meer dan ooit hebben we een sterk en verenigd Europa nodig, om een rol te kunnen spelen in een snel veranderende wereld. Ik weiger ons Europese project over te leveren aan mensen die het misbruiken als zondebok voor alles wat fout gaat. Wat we vandaag nodig hebben, zijn leiders die Europa met moed en overtuiging durven verdedigen. Mijn boodschap voor u is helder: we hebben méér Europa nodig in plaats van minder, en vooral: een efficiënter en slagkrachtiger Europa. Daarvoor wil ik knokken. Contact: www.mariannethyssen.be

SOFIE LANDUYT

4

Gemeenteraadslid en jonge mama. - “De kunst is een gezond evenwicht vinden tussen economische groei en sociale vooruitgang.”

EDDY COUCKUYT

11

Gedeputeerde en OCMWvoorzitter. - “In een participatieve samenleving speelt het maatschappelijk middenveld een belangrijke rol.”

7

MUSTAFA UZUN

Gemeenteraadslid, uitbater feestzaal en vader van 2 prachtige zonen. - Iedereen hoort erbij in onze samenleving

2

OPVOLGER

MARILYN NEVEN

Talenknobbel met internationale flair. - Ik ga voor een Europa van vertrouwen

JAN DE KEYSER

9

Eerste schepen. “EU moet inzetten op starters en groeiende ondernemingen. Ook jonge boeren willen een eerlijke kans.”

CHRISTINA VAN GEEL

6

OPVOLGER

Radio 1-stem. “De identiteit van Europa is moeilijk te vatten. Het is iets wat ons over grenzen heen verbindt.”

AN HERMANS

10

Voorzitter Provincieraad en voorzitter Europese Seniorenunie. - “Een Europa met een sociaal beleid betrekt alle generaties.”

PAUL BREYNE

7

OPVOLGER

Gewezen burgemeester, Kamerlid en Vlaams minister. - “De C in CD&V staat voor verdraagzaamheid tegenover andere opinies.”

“EEN STERKER ANTWERPEN BEGINT BIJ EEN STERKER EUROPA”

ANTWERPENAAR EUROPESE BURGER

ANNICK SEVENANS

8

“Strijd tegen onrecht is mijn prioriteit.”

6

OPVOLGER

“Europa als garantie op vrede en welvaart.”

“Sport als prioritaire vorm van integratie.”

ELKE TINDEMANS

LUDWIG CALUWÉ 5

LUCAS VAN DESSEL 3

OPVOLGER

“Een toekomstgericht Europees beleid voor land- en tuinbouwers.”

11


Uw stem bepaalt in welk Antwerpen u morgen leeft

Europees Parlement

Effectieven

Effectieven

Effectieven

VERHERSTRAETEN Servais

1.

PEETERS Kris

1.

THYSSEN Marianne

2.

LANJRI Nahima

2.

ROMBOUTS Tinne

2.

BELET Ivo

3.

VAN DEN BERGH Jef

3.

VAN DEN HEUVEL Koen

3.

VANACKERE Steven

4.

SMAERS Griet

4.

HELSEN Kathleen

4.

DE CLERCK Marie

BOUCKAERT Luc

5.

BASTIAENS Caroline

5.

BUYSE Piet

6.

VAN OLMEN Griet

6.

DE KORT Dirk

6.

TINDEMANS Elke

7.

DIELS Paul

7.

KENNES Ward

7.

UZUN Mustafa

8.

JANSSEN Patrick

8.

STEVENS Lili

8.

SEVENANS Annick

MUYSHONDT Tine

9.

TUYTELEERS Stanny

9.

DE KEYSER Jan

1.

5.

9.

DE BOECK Luc

10.

DE VEUSTER Daan

10.

HERMANS An

11.

DE VISSCHER Wim

11.

AARAB Hassan

11.

COUCKUYT Eddy

12.

VAN DYCK Annemie

12.

VAN HIRTUM Guy

12.

VAN ROMPUY - WINDELS Geertrui

13.

WOUTERS Dieter

13.

VERBEECK Paul

14.

VAN NOTEN Dirk

14.

GORIS Vera

15.

BERGMANS Elien

15.

DER KINDEREN Annemie

16.

SOMMEN Liesbet

16.

17.

BRADT Maaike

17.

18.

MOORTGAT Mia

18.

19.

DEGHELDERE Evi

19.

CLAESSENS Nathalie

20.

VAN DE PERRE Guy

20.

DE KEYSER Bert

21.

DE CAT Bernadette

21.

GEUDENS Nele

22.

VAN HOVE Luc

22.

PUT Suzy

23.

TAEYMANS Shana

23.

STEPIEN Maya

24.

HERMANS Luc

24.

LACROIX Michel

25.

VANGEEL Tinne

Opvolgers

26.

DECEUNYNCK Ann

1.

SCHROONS Walter

27.

VAN CRAENENDONCK Luc

2.

WECKHUYSEN Wendy

28.

SHARMA Lila

3.

DE CLEYN Edwin

29.

CROLLET Dirk

4.

BOUQUILLON Seppe

30.

NYS Leo

5.

IBRAHIMI Jamel

31.

VAN CAMPENHOUT Stéphanie

6.

VAN HOVE Ils

32.

VAN DEN BRANDE Mieke

7.

BOLLAERT Wim

33.

DE SCHAMPHELAERE Mia

8.

STRUYF Marleen

9.

ANDRIESSEN Nic

1.

SCHRYVERS Katrien

10.

MEULDERS Carolien

2.

WATERSCHOOT Kristof

11.

HUBLIN Gerlinde

3.

VAN DE WAUWER Orry

12.

VERBOVEN Kelly

4.

HAMDDAN LACHKAR Jamila

13.

JANSSENS Eric

5.

HELSEN Maurice

6.

VERCAUTEREN Joyce

7.

MUSITU LUFUNGULA Willy

8.

DAELEMANS Jo

9.

JANSSENS Sonja

10.

ROMBAUTS Yannick JACOBS Lukas PENEN Maxime

Opvolgers 1.

VANDENKENDELAERE Tom

2.

NEVEN Marilyn

3.

VAN DESSEL Lucas

4.

LANDUYT Sofie

5.

CALUWÉ Ludwig

6.

VAN GEEL Christina

7.

BREYNE Paul

www.cdenvantwerpen.be

Opvolgers

HOE KAN U GELDIG STEMMEN? U mag op meerdere kandidaten van CD&V stemmen. Kies eerst voor CD&V (lijst 15) en duid daarna uw voorkeurkandidaten bij de effectieven en/of opvolgers aan.

10.

DEWANDELAERE Tom

11.

VANHERCK Guy

12.

VERHAVERT Marijke

13.

VAN BROEKHOVEN Nele

14.

VAN DER MOEREN Marijke

15.

WILLEMSENS Staf

16.

VAN DEN BRUEL Wim

www.cdenv.be

facebook.com/cdenvantwerpen Facebook

@cdenvantwerpen Twitter

Sterker Vlaanderen, Sterker land

VU: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel

Vlaams Parlement

Kamer

Antwerpen - regio Mechelen  
Antwerpen - regio Mechelen  
Advertisement