Page 1

ampersand ampersand

Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus

LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 13 - FEBRUARI 2013

www.cdenv.be

AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X


Colofon redactiecomité: adresbestanden: vormgeving: Postabonnementen: verantw. uitgever: re(d)actieadres:

2

Sam Voeten, Annemie Lemahieu, Steffen Van Roosbroeck, Peter Poulussen, Stefaan Deleeck, Hans Knop, Cecile Segers, Niko Gobbin, Jeroen Vandromme, Brecht Grieten, Eline Dhaen, Maxime Penen, Thomas Vints, Lavinia Daems, Hannelore Goffin Linda Meskens – 02 238 38 30 Joost Bresseleers Pascal Laseur – 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel Wetstraat 89, 1040 Brussel - 02 238 38 83 – ampersand@cdenv.be


Operatie Innesto gaat over u en ik Weet u nog toen ik in december vorig jaar Operatie Innesto lanceerde? Er ging toen veel aandacht naar de inhoudelijke vernieuwing van onze partij. Maar Operatie Innesto is veel meer dan dat! Ook op organisatorisch en methodisch vlak willen we ons vernieuwen. Met de lokale bestuursverkiezingen van januari en de bovenlokale bestuursverkiezingen in maart zetten we al een eerste stap in die richting. Nieuwe en jonge mensen krijgen op deze manier kansen en we geven opnieuw zuurstof aan onze lokale afdelingen. Een dynamische bestuursstructuur zorgt er immers voor dat enthousiasme en creativiteit niet verloren gaan. Met de inhoudelijke vernieuwing zijn we intussen aan fase 2 begonnen. De beperkte groep van 30 waarmee het allemaal begon, is intussen uitgebreid tot 300. Samen met hen gaan we in debat over thema’s waar iedereen wakker van ligt, bijvoorbeeld wonen & mobiliteit. Wat doen we om het dichtslibben van onze wegen te verminderen? Hoe zorgen we ervoor dat woningen betaalbaar blijven? Dit zijn stuk voor stuk vragen waar onze samenleving een antwoord op zoekt. Dat is net wat we met Operatie Innesto doen: ons verhaal scherpstellen met eigentijdse antwoorden op maatschappelijke uitdagingen. Met Operatie Innesto en ons congres in het najaar bereiden we de toekomst van onze partij voor. Dat is wat u van mij verwacht. Ik wil met u allen in dialoog gaan om nieuwe ideeën en voorstellen te ontdekken om Vlaanderen, België en Europa vorm te geven. Maar dat lukt niet alleen en uw hulp is dus meer dan ooit welkom. Ik wil u allen horen in een ontmoeting, op een bijeenkomst, op twitter en op facebook, op ons internetforum. Laat ons de dialoog starten. Voor Operatie Innesto heb ik jullie opnieuw nodig. Het is een traject dat we samen afleggen, van nu tot aan het congres in november.

nationaal voorzitter Wouter Beke

3


vraag

het aan

Sam ledenvraag van Sam van CD&v krijgt elke dag tientallen vragen binnen van zowel leden als niet-leden. Samen met de redactie van ampersand selecteert hij de maandelijkse ledenvraag en legt die voor aan één van onze mandatarissen. Deze maand kozen we een vraag voor Servais verherstraeten uit. heb jij dus een prangende vraag? Mail ze door naar sam@cdenv.be en misschien wordt jouw vraag geselecteerd voor de volgende Ampersand!

the maKing-of Politici onderhandelen wel, maar wie zet die akkoorden nu in feite om in wetteksten? Bekijk de mini-reportage over het kabinet van staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen Servais Verherstraeten. Proficiat Benjamin en co! Op onderstaande link vindt u tevens het complete institutionele akkoord van de zesde staatshervorming terug Check de website: www.cdenv.be/teamservais Of scan de QR-code hiernaast met je smartphone

4

de maand

Dag Sam! nt zijn om te Het zou best interessa zit met de zesde lezen hoe het nu juist wordt uitgevoerd staatshervorming die Servais door staatssecretaris een het zuiver all Verherstraeten. Niet de tastbare k oo ar institutionele, ma lijkse leven. ge da t he in veranderingen mogen we Als christendemocraten rst kloppen met onszelf best op de bo leidraad voor deze hervorming. Een arbij een ideaal onze leden lijkt me da instrument.

Marc Himpe, Roeselare

ampersand: Dag Servais! vertel eens, de staatshervorming. vlot dat wat?

toch hebben we er al enkele maanden niet veel meer over gehoord?

Servais Verherstraeten: “In tegenstelling tot enkele andere niet nader genoemde treinen, rijdt de trein van de staatshervorming wél op tijd. Vorige zomer hebben we BHV gesplitst, dit jaar ronden we het volledige wetgevend werk af. Op dat vlak zullen we waarschijnlijk rond de zomer landen. De 30 pagina’s van het Vlinderakkoord zullen dan omgezet zijn in meer dan 300 pagina’s wetteksten. Een huzarenstukje waar we best trots op mogen zijn.”

Servais: “Ik kan elke dag op pagina 1 van de kranten staan. Tenminste, als ik dat wil. Het volstaat om een paar straffe uitspraken over de staatshervorming rond te bazuinen. De ervaring leert dat er dan wel veel over de staatshervorming wordt gesproken, maar dat er tegelijk weinig wordt hervormd. Onder impuls van CD&V werd sedert het najaar van 2011 gekozen voor een constructieve consensus-stijl, waarin de partijen elkaar niet overbluffen met straffe uitspraken, maar waarin wel echte vooruitgang wordt geboekt. Wij profileren ons niet door uitspraken te doen, maar door het voorleggen van resultaten.”


Waaruit bestaat die vooruitgang dan juist? Servais: “Na de eerder symbolische discussies over structuren, zoals bijvoorbeeld BHV, komen we nu bij de concrete bevoegdheidsoverdrachten ten belope van 17 miljard euro. De zesde staatshervorming heeft een enorme invloed op het dagelijkse leven van de mensen. Denk maar aan de woonbonus voor wie een woning heeft gekocht, het huurcontract voor wie een woning huurt, het kindergeld voor wie kinderen heeft, de ziekenhuisfactuur voor wie ziek wordt, de prijs van het rusthuis voor wie daar verblijft of er familieleden heeft.” Dat is op zijn minst indrukwekkend te noemen… Servais: “Absoluut. Ik hoop dat de aandacht in de Vlaamse politiek opnieuw gaat naar de reële vraagstukken waar de mensen écht van wakker liggen. Hoe vullen we al die nieuwe bevoegdheden in? Hoe pakken we dat aan? De staatshervorming is een middel om een beter en aangepast beleid te voeren. Ze mag niet halsstarrig als doel op zich worden beschouwd.” De discussie over een zevende staatshervorming is dus voorbarig? Servais: “Stilaan wordt duidelijk welke omvang de staatshervorming eigenlijk heeft. In eerste instantie had het zogezegd niet veel om het lijf en kon het niet snel genoeg gaan. Nu blijkt echter dat er tientallen gebouwen, duizenden ambtenaren, en nog veel meer dossiers, computers enzovoort moeten worden overgedragen. Om die reden vraagt N-VA-minister Geert Bourgeois om met de uitvoering van de zesde

Wie in de Ronde van Frankrijk de finale rijdt van de zesde rit, heeft de bedoeling die zesde rit degelijk uit te rijden en zich niet te vergalopperen aan de zevende. Servais verherstraeten, Staatssecretaris voor institutionele hervormingen

staatshervorming te wachten tot 2015 en kondigt hij dezelfde week aan dat hij in 2014 een zevende staatshervorming zal eisen. Wie kan dat nog volgen? Mijn opinie is nochtans simpel: wie in de Ronde van Frankrijk de finale rijdt van de zesde rit, heeft de bedoeling die zesde rit degelijk uit te rijden en te winnen.

Hij denkt nog niet aan de zevende. En omgekeerd: wie reeds aan de zevende rit denkt, zal zich waarschijnlijk snel vergalopperen.” Duidelijk taal. hartelijk bedankt, Servais! Servais “Graag gedaan!”

in dialoog met CD&v? Bel Sam of stuur hem een mail of brief: Wetstraat 89 1040 Brussel t: 02/238.38.38 e: sam@cdenv.be

@cdenv facebook.com/cdenv www.cdenv.be 5


Om de drie jaar wordt de Algemeen voorzitter CD&V-senioren verkozen. De voorwaarden tot kandidatuurstelling zijn de volgende: sedert 3 jaar lid zijn van de CD&V-senioren en sedert minstens 1 jaar van een regionaal bestuur (art 3.2 procedure); het voorzitterschap is onverenigbaar met de functie van regio- of provinciaal voorzitter CD&Vsenioren. De kandidaturen worden schriftelijk ingediend bij Cecile Segers, Wetstraat 89, 1040 Brussel, ten laatste op 10 maart. De ingediende kandidaturen worden onderzocht en aanvaard door het Algemeen Bestuur CD&V-senioren van 12 maart. De kandidaten krijgen een bevestiging van ontvangst en aanvaarding. voor meer informatie: contacteer het Algemeen secretariaat CD&V-senioren, Wetstraat 89, 1040 Brussel, 02 238 38 96 of per mail csegers@cdenv.be

Bovenlokale bestuursverkiezingen tussen 1 maart en 19 maart 2013 houden we bovenlokale bestuursverkiezingen. alle leden verkiezen de regio’s, provincies en algemene structuren binnen CD&v. heb jij een hart voor onze partij? Kom dan zeker jouw stem uitbrengen op een van de momenten hiernaast*! Operatie Innesto, de vernieuwingsoperatie van CD&V, is gebaseerd op drie pijlers. Ten eerste hebben we het drieledige inhoudelijke congrestraject dat ons partijprogramma opnieuw zal scherpstellen (lees ook pagina 8 & 9). Ten tweede werken we ook aan een moderne methodiek om met onze leden en de rest van Vlaanderen in dialoog te gaan. Een authentieke conversation party dus. Als derde pijler zet onze partij in op organisatorische vernieuwing. Met de bestuursverkiezingen willen we opnieuw zuurstof geven aan onze (boven)lokale afdelingen. Door middel van een dynamische bestuursstructuur hervormen we onze partij met al haar plaatselijke entiteiten naar een moderne en vlot werkende organisatie. In dit kader organiseren we trouwens ook de Dagen van de Afdeling. Kijk snel op pagina 14 en 15.

*Kan je niet ter plaatse stemmen? Geen probleem, ook via een volmacht kan je mee het verschil maken. Dit volmachtformulier staat op de achterzijde van de oproepingsbrief die elk lid zal ontvangen in de komende weken.

6


1 maart antwerpen - regio rupelZuidrand - In de Schrans, Molenveldlaan 4, Edegem 17-19 uur

2 maart West-vlaanderen - regio oostende - regio Brugge regio Kortrijk - Regiosecretariaten van Oostende, Brugge en Kortrijk - 09-13 uur

antwerpen - regio voor- en noorderkempen - Zaal De 3 Rozen, Kerkstraat 41-45, Schilde - 19-21 uur

6 maart antwerpen - regio Kempen Zaal Lambeer, Vredestraat 8-10, Beerse - 18-20 uur oost-vlaanderen - regio aalst Patronaat, Patronaatstraat 7, Mere - 18-21 uur

West-vlaanderen - regio roeselare-tielt - ACV gebouw, Henri Horriestraat - Roeselare 09-13 uur

vlaams-Brabant regio aarschot-haacht-Diest Sportoase Ter Heide, Rotselaar - 18.30-20.30 uur

West-vlaanderen - regio Westhoek - CM, Diksmuide 09-13 uur

antwerpen - regio antwerpen Neerlandhof, Edenplein 26A te Wilrijk - 19.30-21 uur

antwerpen - regio Kempen Jeugdhuis Tydeeh, Rivierstraat 8, Mol - 10-12 uur

4 maart antwerpen - regio mechelen De Nieuwe Ark, Kerkstraat 34, te Ruisbroek - 18-20 uur

5 maart antwerpen - regio rupelZuidrand - Parochiale Kring, Veerstraat 46, Rumst 18-20 uur oost-vlaanderen - regio Dendermonde - Zaal Mariakring, Onze-Lieve-Vrouwkerkplein 8, Dendermonde 18-21 uur antwerpen - regio antwerpen Zaal Cortina, Kerkstraat 66, Antwerpen - 19.30-21.30 uur

7 maart antwerpen - regio voor- en noorderkempen - Zaal ’t Guldenhof, Tienpondstraat 1, Loenhout - 19.30 -21 uur oost-vlaanderen - regio Sint-niklaas - Ons Huis, Schoolstraat 270, Sint-Niklaas 18-21 uur vlaams-Brabant - regio vilvoorde - Gildenhuis, Machelen - 18.30-20.30 uur

8 maart vlaams-Brabant - regio tienen ’s Hertogenhof, Linter 18.30-20.30 uur

11 maart vlaams-Brabant - regio halle CD&V secretariaat Zellik, Brusselsesteenweg 806, Zellik 18.30-20.30 uur

limburg - Feestzaal De Lork, Genkersteenweg 284, Hasselt 18-20 uur antwerpen - regio antwerpen Parochiecentrum Pius X, Corneel Franckstraat 25, Deurne - 19.30-21 uur

12 maart antwerpen - regio Kempen Zaal Gildenhuis, Sint-Lambertusstraat 39, Westerlo - 18-20 uur oost-vlaanderen - regio meetjesland - Parochiaal Centrum, Luitenant Dobbelaerestraat 14, Zomergem - 18-21 uur

13 maart oost-vlaanderen - regio oudenaarde - Zaal Volkskring, Zingem - 18-21 uur

14 maart oost-vlaanderen - regio gent Feestzaal ‘Molenhof’, Heerweg Noord 33, Zwijnaarde (Gent) 18-21 uur antwerpen - regio mechelen Het Gildenhuis, Stationsstraat 1, Duffel - 18-20 uur

18 maart vlaams-Brabant - regio leuven Ons Huis, Leuven 18.30-20.30 uur

19 maart Brussel hoofdstedelijk afdeling CD&V secretariaat Zellik, Brusselsesteenweg 806 18-22 uur

meer info: www.cdenv.be/bestuursverkiezingen 7


De Innesto-scheut groeit verder… van 30 naar 300

De vernieuwingsoperatie binnen CD&V – beter gekend als het Innesto-traject – begint stilaan op volle toeren te draaien. Zoals u vorige maand kon lezen, bestaat het traject dat uitmondt in het inhoudelijke congres van onze partij op 16 november uit drie voorafgaande fases. Zo lanceerde Wouter Beke als eerste fase de Innesto30-groep. Op dit moment zijn we aanbeland in de tweede fase, waarbij we onze groep van 30 uitbreiden naar 300 geëngageerde en gemotiveerde christendemocraten. Ondermeer via het Innesto-forum, maar ook door andere initiatieven zoals de Cederdialogen, gaan onze leden het interne debat aan. We willen met zoveel mogelijk mensen van onze partij de dialoog aangaan, vooraleer we naar buiten treden. Eerst onder ons, dan met de rest van Vlaanderen. Lees op de volgende bladzijde ook hoe onze geledingen deelnemen aan Operatie Innesto.

De Cederdialogen: discussies over maatschappelijke thema’s op basis van expertanalyses Naast onze studiedienst Ceder zijn vele van onze andere medewerkers en leden inhoudelijk bezig. Daarom willen we los van dagdagelijkse dossiers eens stil staan bij de komende maatschappelijke uitdagingen. Dat we daarbij mekaar beter leren kennen en van elkaar kunnen leren, is mooi meegenomen. In het kader van de Innesto-uitbreiding hebben we daarom besloten om het initiatief van de bekende Cederdialogen verder te zetten én open te trekken, met succes.

Eerst verzamelen we met z’n allen in de ontvangstruimte van de Wet89. De aanwezigen kunnen een drankje nuttigen, vergezeld van een broodje. Overigens een ideaal netwerkmoment, zo blijkt.

8

Vanaf begin februari nodigen we u vier keer uit voor interessante ontmoetingsmomenten met topsprekers uit het vakgebied. De eerste Cederdialoog – over kwaliteitsvol wonen en duurzame mobiliteit – ging door op 4 februari in de Wet89. De tweede Cederdialoog vond plaats op 18 februari met als topics onderwijs, de arbeidsmarkt en duurzaam ondernemen. Telkens zakte er maar liefst 100 man af. Geboeid? Bekijk de uitnodigingen voor maart hiernaast en vergezel ons bij de volgende dialoog.

Cederdialogen maart 4 maart: Samenleven en overheid

Over de efficiëntie van de overheid, social profit & sociale economie

19 maart: Gezin en zorg

Over sociale rechten, nieuwe gezinsvormen en een moderne gezondheidszorg We verwachten u om 18.00 uur in de Wet89 (Brussel).

Meer info & inschrijven? www.cdenv.be/cederdialogen

Vervolgens starten twee parallelle dialoogmomenten. Hier zien we experten Sien Winters (HIVA & Vlaamse Woonraad) en Kate D’hauwers (directeur algemeen eigenaarsyndicaat) bezig over de kwaliteit van onze huisvesting. Midden: inleider Veerle Heeren.

Nadien komt iedereen samen voor de algemene discussie. De aanwezigen gaan in dialoog met mekaar over beide onderwerpen. Alle input wordt verzameld. U schrijft namelijk mee aan ons verhaal.


innesto op hakken Vrouw & Maatschappij volgt Operatie Innesto op de voet. Met empowerment als centrale invalshoek, zet V&M de weerbaarheid en zelfredzaamheid van vrouwen bovenaan op de agenda. In eerste instantie denken we aan oplossingen voor de moeilijke combinatie tussen werk, zorg en gezin. Denk maar aan het Scandinavisch model of de genderbonus voor vaders die ouderschapsverlof opnemen. Maar ook de andere thema’s zullen we opvolgen. Elke cluster van onderwerpen moet voorzien worden van een ‘vrouwelijke touch’. De samenleving vervrouwelijkt, maar het overheidsapparaat blijft achterop hinken. We pleiten daarom voor een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, net zoals we daarnaar streven in andere geledingen

onze senioren: mee op weg van onze maatschappij. Gelijke onderwijskansen dienen zich te vertalen in gelijke kansen op de arbeidsmarkt en een verdichting van de loonkloof. Er is meer dan genoeg vrouwelijk talent voorhanden, dit moet dan ook ten volle benut worden. Tot slot vertalen onze standpunten zich ook op gebied van wonen en mobiliteit. Veilige steden, gezinsvriendelijke transportmogelijkheden en betaalbare woningen aangepast aan moderne gezinsvormen zijn onze ankerpunten in dit vernieuwingsproces. Kortom: onze vertegenwoordigsters zullen onze standpunten meenemen en gendermainstreaming trachten te implementeren over de hele lijn.

jongerencongres: op zoek naar wat ons écht onderscheidt

Zowel onze partij als de samenleving staan voor grote uitdagingen. Als we met ons christendemocratisch verhaal geloofwaardige antwoorden willen blijven bieden op de uitdagingen van vandaag, dan is een interne oefening die zal leiden tot ideologische en inhoudelijke vernieuwing broodnodig... De aftrap van het Innesto-traject was daarbij een geslaagde en ambitieuze eerste aanzet. Ook heel wat jongeren werden al betrokken bij de eerste en tweede fase. Vele vingers aan de pols dus!

voor niets zal worden, werken wij nog voor de aanvang van het CD&V-congres in november ons eigen inhoudelijk traject af. Hierbij trekken we tijdens onze regiotour met “een wit blad” naar onze basis, de lokale afdelingen. Wij gaan op zoek naar het unique selling point van de christendemocratie en polsen naar wat echt leeft bij jongeren in de samenleving van vandaag. De opbouw van onze congrestekst begint dus bij alle JONGCD&V’ers die zin hebben om hierover mee na te denken. Met onze eigen tekst in de hand kunnen we met een duidelijke visie deelnemen aan het klassieke congrestraject van CD&V en zo met de jongeren ook onze stempel drukken op de inhoudelijke vernieuwing!

Op de themadag van 29 januari maakte Guido Dumon, lid van de Innesto30groep en ‘jonge senior’, de brug met vernieuwingsoperatie Innesto. Innesto gaat voor een deel over inhoudelijke vernieuwing, maar ook op communicatievlak willen we zowel klassieke als niet-klassieke vormen van dialoog en participatie stimuleren. Maar liefst 150 aanwezige CD&V-senioren gingen mee in dit proces. Op basis van een aantal stellingen bedachten ze ideeën, voorstellen en bedenkingen en plaatsten deze op onze CD&V-senioren facebookpagina. Op deze manier kan men het Innestoproces van heel nabij volgen en de dialoog verder zetten. De stellingen die we dagelijks op het Innestoforum plaatsen, worden immers overgebracht naar deze pagina. Bent u dus CD&V-senior en wenst u deel te nemen aan dit forum? Mail dan naar senioren@cdenv.be! Op de volgende themadag CD&V-senioren, dinsdag 9 april, volgen we verder het klassieke pad naar het congres van 16 november. We zullen er de 4 congresthema’s verder uitdiepen. Het is van essentieel belang dat de inzichten en standpunten van de senioren meegenomen worden. Wenst u ook deel te nemen? Zak dan zeker af op 9 april naar de Wet89 in Brussel. We starten om 10.30 uur. Schrijf u ook zeker in, zodat we zeker voldoende broodjes en drank hebben.

Maar met JONGCD&V gaan we nog een stap verder. Om erover te waken dat deze inhoudelijk oefening geen maat 9


Investeren in Vlaanderen, een kwestie van ‘doen’ Vlaanderen ploetert – samen met de rest van Europa – door woelige economische tijden. Onder leiding van minister-president Kris Peeters kiest de Vlaamse regering doelbewust voor een doorgedreven investeringsbeleid. Een succesvolle estafetteloper zet namelijk door en overhandigt de stok, zelfs wanneer er tegenwind is. Dat geldt zeker en vast voor de ondernemer. Ampersand ging op de koffie bij Kris Peeters en vroeg naar de speerpunten van zijn investerings- en ondernemingsbeleid. Ampersand: Blijft de Vlaamse regering een ‘investeringsregering’? Kris Peeters: Absoluut. Zo blijven we investeren in betere infrastructuur. De logistieke sector en vele bedrijfsterreinen hebben dit hartstikke nodig. Sinds verschillende jaren investeren we in het structureel onderhoud van onze wegen en het wegwerken van ‘missing links’. Ook de toegankelijkheid van onze havens willen we behouden en verbeteren, door het realiseren van drie sluizen. Dat neemt niet weg dat we op vlak van infrastructuur ook investeren in tal van “zachte” voorzieningen: schoolgebouwen, zorgcentra, noem maar op.

Maar de upgrade van onze hardware alleen is niet genoeg. Met Vlaanderen blijven we ook volop investeren in de fundamenten van onze kenniseconomie. Zo maken we 10 miljoen euro aan risicokapitaal voor spin-offs van universiteiten en associaties beschikbaar. Middelen die trouwens ook de bouwsector ten goede komen. Ondernemers kampen vaak met financieringsmoeilijkheden. Welke maatregelen voorziet u vanuit de Vlaamse regering? Kris: Zorgen voor voldoende financiering voor bedrijven is een topprioriteit in het kader van ons relancebeleid. Een succesvol instrument is de ondersteuning via waarborgen. Elke euro

Investeren kost geld, een overzicht: • • • • • • •

10

170 kilometer snelweg in 2013: 87 miljoen euro Deurganckdoksluis, de grootste ter wereld: 340 miljoen euro Kempense Noord-Zuidverbinding: 200 miljoen euro Zuidelijke tak R4 rond Gent: 100 miljoen euro Onderzoek&Ontwikkeling in 2013: 62,5 miljoen Waarborgen voor bedrijfsinvesteringen: jaarlijks 200 miljoen euro Investeringsfonds lokale kernversterking: 25 miljoen euro per jaar

waarborg maakt bijna 2,5 euro aan investeringen door KMO’s mogelijk. Waarborgen zijn dus zeer efficiënt om bedrijfsinvesteringen aan te wakkeren. Daarnaast heb ik bij de start van deze regeerperiode de winwinlening met succes verruimd. Er werd via deze formule al zo’n 100 miljoen aan middelen opgehaald voor onze KMO’s. Kredietgevers kunnen immers rekenen op een interessante fiscale aftrek. Met het Vlaams Bankenplan wil ik vooral de financiering van KMO’s op lange termijn verbeteren. De internationale regels maken immers dat banken aan strengere eisen moeten voldoen om dergelijke kredieten te kunnen toestaan. Via een beperkte overheidswaarborg kunnen we hier een enorme hefboom creëren. De banken hebben al toegezegd om voor 1 miljard euro aan KMO-financiering te zorgen. Dat is een serieus bedrag. Haalt u de deadline om de omgevingsvergunning tijdig rond te krijgen ? Kris: Voor de lezer die misschien zijn wenkbrauwen fronst… De omgevingsvergunning combineert de stedenbouwkundige en milieuvergunning. Met andere woorden: een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging. We staan kort bij een eerste goedkeuring van het ontwerpdecreet. Als we op schema blijven, betekent dit dat het systeem van de omgevingsvergunning effectief begin 2014 operationeel zou moeten zijn.


Het regeerakkoord voorziet in een concrete afbakening van winkelgebieden en een investeringsfonds voor kernversterking. Hoe zit het met de uitvoering hiervan? Kris: Het detailhandelsbeleid is inderdaad tot één van de speerpunten van onze tweede regeerperiode gemaakt. Men zou het een Copernicaanse omwenteling in de distributiesector kunnen noemen. Er werden reeds tal van projecten opgestart, zoals bijvoorbeeld de gevelrenovatie van 800 handelspanden die de winkelstraten aantrekkelijker maken. Omdat lokale besturen cruciaal zijn in het winkelbeleid en we hen als dusdanig respecteren, willen we hen verder ondersteunen via drie oproepen die we nog deze maand zelf lanceren. Lokale overheden kunnen intekenen op verschillende projecten, gaande van bewegwijzering, het aanstellen van een centrummanager, het zelf aankopen van handelspanden en deze weer op de markt brengen, de renovatiepremie voor handelspanden, et cetera.

Hoe zit het precies met de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens? Kris: De slimme kilometerheffing voor vrachtwagens combineert twee logische principes, namelijk “de gebruiker betaalt” en “de vervuiler betaalt”. Dit zijn volgens mij de centrale uitgangspunten van een eerlijke mobiliteitsfiscaliteit. De slimme kilometerheffing heeft tot doel om de economische verhoudingen tussen binnenlandse en buitenlandse bedrijven én tussen bedrijven die investeren in een propere vloot, en zij die dat niet doen, meer in evenwicht te brengen. Vandaag is het zo dat meer dan 60% van de vrachtwagens (!) die de Vlaamse autosnelwegen gebruiken in eigendom zijn van buitenlandse bedrijven. Met de kilometerheffing voor vrachtwagens laten we buitenlandse bedrijven een stuk mee betalen voor de kosten van bouw en onderhoud van ons wegennet. De netto-opbrengsten van de kilometerheffing voor vrachtwagens investeren we in projecten van openbare werken en mobiliteit. Die maken onze Vlaamse economie dus competitiever.

Nog een uitsmijter… Ervaringsbewijzen? Ze zijn niet zo bekend, maar wel effectief. Hoe gaat u werknemers en werkgevers sensibiliseren? Kris: Door de jaren heen is het besef gegroeid dat er een grotere dynamiek op het vlak van competenties – elders of hier verworven – nodig is, en dit vanuit verschillende invalshoeken. Ten eerste zullen we naar een systeem moeten evolueren waar we op een eerste niveau zélf veel meer onze competenties in kaart brengen. Daarvoor hebben we “mijn Loopbaan” als on-line instrument geïnitieerd bij VDAB. Daarnaast komt het er op aan onze competenties zichtbaar te maken via betrokken derden, bijvoorbeeld via de werkgever, of via opleidingsorganisaties. Hiervoor kan een e-portfolio een geschikt instrument zijn. Tenslotte is er dan het systeem om de competenties te laten erkennen door een externe instelling. Dit is dan het niveau van de Vlaamse Kwalificatiestructuur en het Ervaringsbewijs, dat verder wordt uitgebouwd. Een hele boterham Bedankt en veel succes!

dus.

Kris: Nee, u bent bedankt!

11


Daden inbegrepen vlaams Klimaatbeleidsplan 20132020

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering de conceptnota van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 20132020 goed. Dit Klimaatbeleidsplan focust enerzijds op de Europese doelstelling om tegen 2020 vijftien procent minder broeikasgassen uit te stoten tegenover in 2005. Het legt tevens de basis voor de verdere emissiereducties richting 2050. Anderzijds bevat het aanpassingen die nodig zijn om de effecten van de klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen. Omdat klimaatvoorspellingen voor Vlaanderen een temperatuurstijging, drogere zomers, nattere winters en een stijging van de zeespiegel aangeven, moet Vlaanderen zich daarop voorbereiden en weerbaar maken.

lees de volledige nota op:

www.lne.be

http://www.cdenv.be/ klimaatbeleidsplan

12

europa wil ruim 20.000 publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s in België Europarlementslid Ivo Belet, lid van de energiecommissie: “Het is een goede zaak dat de markt voor elektrische auto’s met dit initiatief eindelijk een boost zal krijgen. Vandaag komt ze niet echt op gang, ondermeer omdat er veel te weinig oplaadpunten zijn. We willen de omslag naar duurzame transportmanieren en de evolutie naar meer milieuvriendelijke aandrijfvormen voor het wegvervoer graag een stevige duw in de juiste richting geven.” Ons land moet tegen 2020 ruim 20.000 publieke oplaadpunten voor elektrische wagens hebben. Deze bindende doelstelling staat in een nieuw voorstel van richtlijn die de Europese Commissie heeft gelanceerd.

http://www.cdenv.be/ oplaadpunten

Uitvaartcontracten voortaan in bevolkingsregister Op initiatief van CD&V-volksvertegenwoordiger Veli Yüksel werd in het Vlaams Parlement unaniem een voorstel van decreet aangenomen dat de registratie van uitvaartcontracten in de bevolkingsregisters mogelijk maakt. Vandaag de dag laten meer en meer mensen hun wilsbeschikking vastleggen in een uitvaartcontract. Zo’n contract bepaalt onder meer of mensen begraven of gecremeerd willen worden, wat er na de eventuele crematie met de as moet gebeuren, hoe de uitvaartplechtigheid er moet uitzien en in welke gemeente men wil worden begraven. “Maar naarmate het sociale isolement bij ouderen toeneemt, gebeurt het steeds vaker dat het bestaan van een uitvaartcontract bij het overlijden over het

hoofd wordt gezien. Door deze ingreep zorgen we ervoor dat de laatste wilsbeschikking van mensen ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd”, aldus Veli Yüksel.

http://www.cdenv.be/ uitvaartcontracten

1


13

grootste investering ooit in verduurzaming van busvloot De lijn De Vlaamse regering heeft, op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits, haar goedkeuring gegeven aan de vernieuwing van de busvloot van De Lijn met 386 bussen. Het gaat om een bestelling van 3 elektrische, 5 waterstofen 123 hybridebussen en 255 bussen met Euro VI-motoren. De investering heeft een waarde van 93 miljoen euro. De keuze voor waterstof- en elektrische bussen levert belangrijke voordelen op. Ze rijden quasi geluidloos en vermijden zoveel mogelijk schadelijke uitstoot. De hybridebussen zijn uitgerust met een stop & go-systeem, waardoor de motor niet draait als de bus stilstaat. Als de bus opnieuw vertrekt, doet hij dat

op 100% elektrische energie. De Euro Vl-motoren stoten 70% minder koolwaterstof, 80% minder stikstofoxide en 50% minder fijn stof uit ten opzichte van Euro V-motoren. Deze investering brengt ook een betere toegankelijkheid van de busvloot met zich mee. De oudste bussen van De Lijn hebben hoge vloeren, waardoor ze niet rolstoeltoegankelijk zijn. De vervanging van deze bussen door nieuwe bussen met lage vloeren, vormt een belangrijke vooruitgang op het gebied van toegankelijkheid.

http://www.cdenv.be/ verduurzamingbusvloot

Strategisch Betaal eerst je woning, actieplan limburg² pas later de grond voorgesteld Deze maand werd in Hasselt het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat voorgesteld. Dit SALK� werd, op vraag van de Vlaamse regering, opgesteld door een expertengroep onder leiding van Prof. Herman Daems. Het plan moet een antwoord bieden op de vraag hoe de Limburgse economie na de sluiting van Ford Genk de komende tien jaar op een duurzame manier kan worden uitgebouwd, met het oog op nieuwe jobs en op voldoende welvaart voor iedereen. Onder leiding van minister-president Peeters hield de Task Force Limburg, die is opgericht voor het overleg en de afstemming tussen alle beleidsniveaus (Vlaams, federaal, provinciaal en de sociaal-economische actoren), een eerste gedachtewisseling over het SALK2. De Vlaamse Regering zal de plannen en voorliggende projecten nu verder bekijken en knopen doorhakken in het belang van Limburg en Vlaanderen.

Op aangeven van CD&V-volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers zullen de sociale huisvestingsmaatschappijen en de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) in de toekomst niet alleen bouwgronden met huur- en koopwoningen, maar ook een systeem van erfpacht kunnen aanbieden. Voor mensen met beperkte middelen worden zo meer mogelijkheden gecreëerd. Bij de aankoop van een woning of bouwgrond moeten de kopers immers het kapitaal hebben om zo-

wel de grond als de woning te betalen. Dit is ook het geval in de sociale huisvesting. Bij erfpacht daarentegen moet initieel enkel de woning bekostigd worden. Voor de grond betaalt men een jaarlijkse gebruiksvergoeding, canon genaamd. Mensen kunnen op deze manier sneller een betaalbare en kwalitatieve woning kopen of bouwen, zonder dat men zijn hele leven gebukt gaat onder een zware lening (als men deze al krijgt). In de erfpachtovereenkomst kan bovendien de mogelijkheid voorzien worden om de grond later alsnog aan te kopen.

www.cdenv.be/erfpacht

www.cdenv.be/salk2

13


‘Dagen van de afdeling’

NAAR EEN ECHTE

DialoogPartij Begin december dompelden een 500-tal aanwezigen zich onder in een bad van informatie, ervaringsuitwisseling en ‘good practices’. Daarnaast was er ook tijd om elkaar te ontmoeten en samen te reflecteren. met de nieuwe ‘Dag van de afdeling’ van 9 maart in het verschiet: enkele ervaringen van wie er de vorige keer bij was!

Wim henKenS (afdeling lebbeke): “Het unieke aan zo’n dagen is dat je veel mensen van andere afdelingen ontmoet. Zij delen dezelfde bekommernis om hun partijwerking te dynamiseren. Vaak zijn dan geen grote vernieuwingen nodig, maar volstaat het duidelijker te stellen waar je voor staat en waar je voor gaat. Net als wij organiseren heel wat lokale afdelingen telkens dezelfde evenementen voor dezelfde mensen. Door het een beetje anders aan te pakken kan je al gauw een heel ander publiek bereiken. ‘Een Spaanse avond’ klinkt al heel wat interessanter dan ‘CD&V-eetfestijn’. Op die manier kan je in conversatie gaan met doelgroepen die je anders niet bereikt.

14

Dag VAN DE afDeling Zaterdag 9 maart 2013

Arteveldehogeschool

Gent


ingrid Claes (afdeling geetbets): “De sessie over communicatie vond ik zeer leerrijk: hoe je je communicatie in 7 stappen opbouwt, op basis van een duidelijke boodschap, met een duidelijk doel. Dat was héél interessant hoor! Omdat we zopas in de oppositie belandden, volgde ik ook de sessie die daarover ging. Verscheidene mensen die zopas vanuit de oppositie in de meerderheid zijn geraakt vertelden hoe ze het oppositie voeren al die jaren aan de dag hebben gelegd, met succes. Het komt er blijkbaar vooral op aan je niet te verliezen in afbrekende kritiek, maar positief te blijven en altijd alternatieven voor te stellen.

Kamiel libbrecht (afdeling Bilzen): “Dergelijke dagen zijn echt een plezier voor mij. Je komt er altijd veel volk tegen. Daardoor ken ik nu mensen uit alle windstreken, zoals de sympathieke Ingrid uit Geetbets! Het deed me veel plezier dat er ook veel nietverkozenen waren die zich blijven engageren voor onze partij. De stand van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG vond ik interessant. Dat infomarktje mag de volgende keer best nog wat worden uitgebreid. De formule waarin we werden ontvangen met een drankje en hapje zorgde voor een informele sfeer die uitnodigde tot conversatie. Kijk: voor die typische CD&V-sfeer wil ik altijd terugkomen!

meer info? heidi Wuestenberghs (afdeling halen): “Ik ben net schepen voor ruimtelijke ordening geworden, dus de sessie daarover interesseerde me. Er werd een inspirerend project voorgesteld van eengezinswoningen, sociale woningen en appartementen die verzameld stonden rond een groene zone. Verder kocht ik op de infomarkt een aantal boekjes, o.a. over de nieuwe Beheers- en Beleids-Cyclus, kortweg BBC. Het viel ons overigens op dat er veel mensen uit Limburg waren.”

De meest gehoorde ‘kritiek’ bij de evaluatie achteraf was: wij willen méér van dat! Hiermee voegen we de daad bij het woord en heten we iedereen van harte welkom op de eerstvolgende ‘Dag van de afdeling’ op 9 maart in Gent. Zeer de moeite is de inspiratie die Steven van Belleghem ons zal brengen om een echte ‘Conversation Party’ te worden. U bent erbij! Zaterdag 9 maart in de arteveldehogeschool in gent. inschrijven & meer info via:

www.cdenv.be/dagvandeafdeling

jef verpoorten (afdeling houthalen-helchteren) “Ik volgde de sessies rond verkeer, mobiliteit en ondernemen. Zo leerde ik een aantal praktische zaken, o.a. over de zone 30 in woonzones en over het probleem van de leegstand in winkelstraten. Dat is herkenbaar en vergelijkbaar met de situatie in onze gemeente.

15


Kinrooi Boerderijbezoek Op zaterdag 2 februari werden enkele van onze Limburgse politici ontvangen door Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Minister Jo Vandeurzen en voorzitter Wouter Beke bezochten samen met Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens, burgemeester van Kinrooi Jo Brouns en schepen van landbouw Wim Rutten het melkveebedrijf van de familie Hoeken in Kinrooi. Aanleiding van dit initiatief was het dossier van de instandhoudingsdoelstellingen dat binnenkort op de tafel van de Vlaamse regering zal liggen. Via dit instrument wil de overheid bepaalde habitats en soorten in stand houden of uitbreiden.

nieuws uit de afdelingen

ondertussen in... Westhoek en langemark-Poelkapelle nieuwjaarsreceptie Op vrijdag 18 januari organiseerden CD&V Langemark-Poelkapelle en CD&V Westhoek hun traditionele nieuwjaarsreceptie. Gastspreker voor deze avond was Jürgen Mettepenningen, stafmedewerker van CEDER. De avond werd ingeleid door Dominik Decock, de herverkozen afdelingsvoorzitter. In zijn allerlaatste nieuwjaarstoespraak ging uittredend regiovoorzitter Karl Mortier dieper in op het werkelijke kapitaal van onze partij: de vrijwilliger die zich inzet voor de partij. Jürgen Mettepenningen verduidelijkte de échte waarde van C in onze partij en het belang van onze ideologie. Tot slot nam Jan Durnez, burgemeester van Ieper en Vlaams Parlementslid het woord, geflankeerd door Guido Decorte, gedeputeerde, en Jan Verfaillie, Vlaams Parlementslid, om de uittredende voorzitter Karl te bedanken voor zijn inzet voor de partij de afgelopen jaren.

16


ondertussen in...

affligem Feest van de burgemeester De derde editie van “Feest van de burgemeester” was een knaller van formaat. Na de CD&V ledenreceptie liep de zaal snel vol met enthousiaste Affligemenaren. Na een geanimeerde toespraak van onze burgemeester Walter De Donder werd het startschot gegeven met een tournée générale van de burgemeester.

torhout ontbijtbuffet CD&V Torhout hield op 27 januari haar nieuwjaarsreceptie in Virgo Fidelis, Groenhove. In een afgeladen volle zaal konden de leden aanschuiven aan een mooi verzorgd ontbijtbuffet.

Sint-niklaas Welzijn en zorg voor ouderen “Welzijn en zorg voor ouderen”. Dat was het thema dat Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, aansneed voor een 70-tal aanwezigen op de seniorennamiddag van de regio Waas. Heel wat onderwerpen kwamen ter sprake: van ouderenbeleidsplan, preventie, mantelzorg, woonzorgcentra, thuiszorg, dementie, maximumfactuur… tot zelfs ICT in de zorg. De aanwezigen konden nadien nog genieten van een nieuwjaarsreceptie die verzorgd werd door de medewerkers van catering De Wilg uit de sociale werkplaats Den Azalee in Sint-Niklaas.

De aftredende mandatarissen Paul Vanthournout, Gerard Naeyaert, Georges Hoet, Erna Christiaen en wijlen Agnes Verhelst werden in de bloemetjes gezet en kregen naast een mooi geschenk ook een oorkonde voor hun bewezen diensten aan CD&V Torhout.

17


Zedelgem Quiz jongCD&V

‘k vraag het aan CD&V Aalter vraagt aan de collega’s in Zele: “CD&V heeft het in Zele zeer goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar een anticoalitie van 5 partijen met slechts 1 zetel op overschot, hield jullie uit het bestuur. Hoe gaan jullie daar de komende 6 jaar mee om?” We gaan doen wat we de Zelenaar beloofd hebben: Zele meer pit geven. We gaan de ideeën uit ons verkiezingsprogramma concreet maken en ze op de politieke agenda plaatsen. Tijdens de campagne hebben we veel geluisterd. Dat willen we blijven doen. We gooien ramen en deuren open en doen beroep op iedereen die wil meedenken over de toekomst van onze gemeente. Zo zijn we zeker dat onze voorstellen ruim gedragen worden en kunnen we een sterke en betrouwbare partner zijn voor verenigingen, wijken, scholen…

hans Knop, fractieleider CD&v Ze le

Zele is een gemeente die de laatste jaren is achteruit geboerd op ranglijstjes allerhande. Het is onze ambitie om een project uit te bouwen dat Zele terug een toekomst biedt. We hebben er de mensen voor en, ondanks de politieke spelletjes, ook de goesting. Het Zeelse coalitiemonster zal stevig in de schoenen moeten staan!

Zele geeft de fakkel door aan Zomergem met de vraag: de gemeentefinanciën vragen veel aandacht. Hoe gaan jullie daar als nieuwe ploeg, die op 14 oktober de stap van oppositie naar een absolute meerderheid zette, mee om?

18

Op vrijdag 25 januari organiseerde JONGCD&V Zedelgem een quiz. Met 51 groepen, elk met zes deelnemers, was deze een overweldigend succes. Iedere groep kon rekenen op een prijs. Uiteindelijk was het autorijschool Jonathan Legear die met de overwinning aan de haal ging.

aarschot Aarschot kleurt oranje op provinciale nieuwjaarsreceptie Met meer dan 300 CD&V’ers kleurde het Cultureel Centrum in Aarschot woensdagavond 23 januari volledig oranje. Daar vond immers de provinciale nieuwjaarsreceptie plaats van CD&V Vlaams-Brabant. Vicepremier Steven Vanackere bracht er, samen met gedeputeerde Monique Swinnen, de nieuwjaarswensen voor 2013. Met een bezoek aan de ’s Hertogenmolens en de stadsbrouwerij, lichtten burgemeester André Peeters en schepen Steven Omblets bovendien enkele van de mooie projecten toe die het lokale bestuur heeft gerealiseerd.


hip hoi hyper-actief 02 maart 2013 - Brakel

Diner Dansant – Parochiezaal De vierklaver, groenstraat 1, michelbeke om 19 uur. Contact: Kris Wattez 0475/ 23 49 21.

10 maart 2013 - De Pinte

lichtervelde Bedankingsavond Op vrijdag 18 januari ging in Lichtervelde een bedankingsavond door. Hier werden uittredende raadsleden en de kandidaten in de bloemetjes gezet. Daarnaast werden er ook bestuursverkiezingen georganiseerd. Steven Bogaert werd er unaniem verkozen om zijn taak verder te zetten de volgende drie jaar. Alle succes toegewenst!

Kortrijk-roeselare-tielt Senioren op de koffie met… Servais Verherstraeten Op maandag 21 januari organiseerden de senioren Kortrijk-RoeselareTielt een namiddag met Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor de Staatshervorming en de Regie der gebouwen. Na een boeiende uiteenzetting over de staatshervorming, konden de aanwezigen nog napraten bij een hapje en een drankje.

eetfestijn – Domein Begonia, Pintestraat 29, De Pinte van 11.30 uur tot 14 uur. Contact: lieven lekens 09/ 329 58 51, www.cdenvdepinte.be

11 maart 2013 - Senioren Zottegem

Causerie ‘Waarden van de christendemocratie’ door Steven vanackere – Zaal meileken, Stationsplein 9, Zottegem om 14 uur.

17 maart 2013 - gent sectie ekkergem-rabot-rooigem

vriendenmaal – Brasserie het volk, Poel 7, gent om 12 uur. Contact: herman van Boven 09/ 227 34 63, hubert Bourdin 09/ 227 69 97.

14 april 2013 - Sectie aspelare/ nederhasselt/voorde

CD&v-eetfestijn op zondag 14 april 2013 in ’t hof ter beke (tegenover de kerk) nederhasselt van 11.30 tot 15 uur. op het menu : Kip fine champagne + friet/ Zalm op normandische wijze + kroketten; kindermenu te verkrijgen! allen Welkom en alvast smakelijk!

een leuk praatje bij een leuk plaatje? Kan u ook terugblikken op een interessant, aangenaam, of uitbundig CD&V-initiatief in de gemeente, stad of provincie? Stuur een leuke foto en een korte tekst van maximum 5 regels naar ampersand@cdenv.be.

19


Kom naar onZe

goeD geZinDDag maandag 20 mei 2013 Planckendael

Ampersand februari 2013  
Ampersand februari 2013  

Ampersand februari 2013

Advertisement