Page 1

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 12 - SEMPTEMBER 2012

AFGIFTEKANTOOR LUIK X

Verschijnt maandelijks, behalve in juli

daden inbegrepen

www.cdenv.be


DADEN

DADE

N

COlOFOn redactiecomité:

adresbestanden: Vormgeving: postabonnementen: Verantw. uitgever: re(d)actieadres:

2 2

Brecht Grieten, Annemie Lemahieu, Steffen Van Roosbroeck, Peter Poulussen, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Bart Croes, Greet Gysen, Hans Knop, Iris Depoorter, Cecile Segers, Rutger De Reu, Tinneke Huyghe, Veerle Scheire, Leo De Bock, Tine Vandecasteele, Niko Gobbin, Jeroen Vandromme Linda Meskens – 02 238 38 30 Joost Bresseleers Pascal Laseur – 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel Wetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 – ampersand@cdenv.be


{daden inbegrepen} CD&V On Tour {Iedereen inbegrepen}. Daarmee openden we tijdens het voorjaar de debatten over de lokale verkiezingen. Al leek er meer aandacht te gaan naar de intrede van een nieuw leesteken in de politiek, de accolade. Onze hele visie op mens en samenleving zit vervat in die slogan. CD&V gaat in elke buurt, gemeente en stad voor een warme en leefbare gemeenschap waar iedereen zich thuis voelt. Daar willen we aan iedereen kansen geven om zijn of haar leven op de beste manier uit te bouwen. Maar tegelijkertijd durven we aan mensen vragen om de geboden kansen ook effectief te grijpen. Het ene kan niet zonder het andere. Geen rechten zonder plichten. Het komt er natuurlijk op aan die visie ook om te zetten in beleid. En dat doen christendemocraten. Stad of gemeente, meerderheid of oppositie, bij ons krijgt u resultaten. En dat mag wel eens in de bloemetjes worden gezet. Sinds eind augustus trekt er een oranje karavaan door Vlaanderen. Met CD&V On Tour bezoeken we elke dag een plaats in Vlaanderen waar christendemocraten het verschil maken. De Vlaming krijgt van ons de garantie {daden inbegrepen}. Elk initiatief krijgt ook onze eigen accoladeaward. We zetten daarmee de laatste rechte lijn in richting 14 oktober. En daarbij trekken we voluit de lokale kaart. Want daarover gaat het. Met 308 stevige programma en duizenden goede kandidaten, moeten wij de aandacht niet trekken naar andere beleidsniveaus. Wij kunnen spreken over onze plannen en resultaten, in iedere Vlaamse stad, gemeente of provincie. En dat zal ook de doorslag geven in de keuze van de Vlaming. En wat de volgende weken betreft: veel succes in de campagne. Het zijn zware dagen voor iedereen, zeker fysiek. Probeer er toch ook van te genieten. Het zijn maar om de 6 jaar verkiezingen. Toch lokaal.

Wouter Beke Nationaal voorzitter CD&V

3


7

weken prioriteiten:

CD&V gaat de laatste 49 dagen van de verkiezingsperiode ‘On tour’. Dit doen we door 49 dagen lang elke dag een accolade-award uit te reiken aan een lokaal project dat een oplossing biedt voor de problemen van de mensen. Zo willen wij vanuit CD&V, met hulp van onze kopstukken, onze lokale lijsttrekkers en lokale kandidaten in de kijker plaatsen.

5de accolade-award naar Rogerthat in Lochristi Kris Peeters reikt de award uit aan Rogerthat. Rogerthat levert voor CD&V een innovatieve technologie waarmee CD&V snel en krachtig met de kiezers kan communiceren.

9de accolade-award aan Groene62 in Gistel Hendrik Bogaert reikt de award uit aan Annie Cool voor Groene62. Groene62 is een voormalige spoorweg tussen Oostende en Torhout, nu omgebouwd naar een fiets- en ontspanningsplek. Deze is volledig opnieuw aangelegd is dankzij Provincie WestVlaanderen, de Vlaamse Overheid & de gemeenten Torhout, Ichtegem, Gistel, Oostende en Oudenburg.

4de accolade-award naar Roland Uytenhoven, peter van speelplein Zonnestraal, in Diksmuide Hendrik Bogaert reikt de award uit. Belangeloos houden peters en meters een oogje in het zeil op het speelplein in hun buurt.

3de accolade-award naar Henk Heyerick en Catherine De Smet in Zulte Sander Vercamer overhandigt de award aan Henk en Catherine. Zij zorgden voor een projectsubsidie voor verenigingen waardoor het mogelijke verlies bij het opzetten van een vernieuwende activiteit tot een bepaald bedrag wordt gewaarborgd. Zo heeft de vereniging een veiliger gevoel bij het organiseren van een evenement met onzekere uitkomst.

4

1ste accolade-award naar ‘Walking Dender’ in Dendermonde Wouter Beke overhandigt de award aan het project Walking Dender. Walking Dender profileert zich als een gezellige kunst- en culinaire avondmarkt waar de bezoekers kunnen genieten van muziek en ambiance op en rond het water van de Oude Dender. Hapjes en drankjes worden er aan democratische prijzen aangeboden. Tal van Dendermondse horeca-zaken, muziek- en vrijetijdsverenigingen en vrijwilligers verlenen hun medewerking. Het stadsbestuur voorziet in financiële en logistieke ondersteuning.


6de accolade-award naar COV in Wijnegem Kathleen Helsen, Ludwig Caluwé en Peter Bellens reiken de accolade-award uit aan COV, belangenbehartiger van de leerkracht. CD&V wil daarmee een hart onder de riem steken van de vele leerkrachten die zich voorbereiden op alweer een uitdagend schooljaar. In het bijzonder die leerkrachten die al druk in de weer zijn om alles tip top in orde te brengen en hun volgende klas enthousiast te verwelkomen.

8ste accolade-award aan iSport in Lommel CD&V Lommel overhandigt de accolade-award aan vz iSport André Hendrickx. De “i” van iSport staat voor IK SPORT maar ook voor INCLUSIEF SPORTEN. Het uitgangspunt is dan ook dat iedereen, ook personen met een handicap, in de mogelijkheid moet zijn om een sport te beoefenen.

10de accolade-award aan gemachtigd opzichters in Leopoldsburg Op de eerste schooldag zet Wouter Beke de gemachtigd opzichters in de bloemetjes zetten.

2de accolade-award naar Ann Vannerem en Chris Taes in Kortenberg

7de accolade-award aan SUMProject in Brussel Bianca Debaets en Wouter Beke overhandigen de accolade-award aan SumProject. SumProject heeft een plan gemaakt voor de heraanleg van de Brusselse centrale lanen. Het ontwerp voorziet een integrale visie op stedelijke mobiliteit en de creatie van een groene long in de stad. Met de overhandiging van de award wil CD&V in de verf zetten hoe belangrijk we het vinden om de kaart te trekken van een duurzame mobiliteit in de stad.

An Hermans reikt de award uit aan Ann en Chris. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat de abdij een referentiepunt is in het hart van Kortenberg. Een plaats die door renovatie, samenwerking met de vzw en participatie nu is opengesteld voor het publiek. Een fantastisch mooie plek om te genieten, te feesten, tot rust te komen en in ieder geval te verbinden.

Wil je meer weten over onze toer door vlaanderen of wil je er zelf bij zijn? Neem een kijkje op www.iedereeninbegrepen.be

5


Het A onze

B C van DADEN

A

ctief de handen uit de mouwen steken dat is onze aanpak. Alleen zo boek je resultaat. Wij gaan niet aan de kant staan als het even wat moeilijker is.

B

elg worden staat gelijk aan integreren. Wie onze nationaliteit wil, moet eerst bewijzen dat hij of zij ook echt deel wil uitmaken van onze samenleving. Dat betekent ook de taal leren en zelf je boterham verdienen.

C

hina en co. zijn de nieuwe groeimarkten. Daar moeten onze bedrijven actief zijn. Daarom moeten we blijven inzetten op internationalisering.

D

aden inbegrepen. Dankzij CD&V: zowel lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal als Europees.

E F

nergie die bespaard wordt, is en blijft de goedkoopste energie.

outen van de paarse regeringen rechtgezet : BHV gesplitst, de groeinorm in de gezondheidszorg verlaagd, geen begrotingstrucs meer, de snelbelgwet afgevoerd, een energieplan om het licht te laten branden, …

G

roei, geen dure relance. Het is niet verstandig om veel geld uit te geven als je al diep in de schulden zit. Het is wel verstandig om te zorgen dat ondernemers kunnen ondernemen en werknemers kunnen werken.

H

alle-Vilvoorde kan nu ook zonder Brussel. Dat is belangrijk omdat een probleem dat de politiek al vele jaren verziekte nu van de baan is. Dat is belangrijk omdat de misdaad in een hoofdstad als Brussel helemaal anders is dan in de rand, en dus ook een andere aanpak vraagt.

I

nvesteren kan samengaan met een sterke begroting. Vlaanderen bewijst dat al verschillende jaren. Een begroting zonder tekort gaat daar samen met investeringen in ouderzorg, scholenbouw, innovatie, …

J

uist asiel- en migratiebeleid. Strenger aan de ingang door de verstrenging van gezinshereniging en de aanpak van schijnhuwelijken. Een menselijke procedure gekoppeld aan een kordaat uitwijzingsbeleid. Een integratiebeleid waar kennis van de taal en betere kansen op de arbeidsmarkt centraal staan. Geen plaats voor racisme.

K

erncentrales kunnen dicht als er genoeg andere energie is. Dat is vandaag niet het geval. Daarom is het belangrijk dat er nu wel een duidelijk plan is. Vanaf vandaag kan geïnvesteerd worden zodat we over een aantal jaren kerncentrales kunnen sluiten zonder meteen ook het licht uit te doen.

L

evenslang leren is de sleutel tot langer werken. Het optrekken van de leeftijd voor vervroegd pensioen en brugpensioen is een belangrijke stap. Maar daarnaast moeten we werknemers ook helpen om langer actief te blijven.


M

obiliteit is cruciaal voor onze samenleving en economie. We nemen zowel maatregelen om onnodig gebruik van de auto te ontmoedigen als om noodzakelijk gebruik van de auto te vergemakkelijken. Investeren in veilige autosnelwegen ĂŠn veilige fietspaden dus.

N

ieuw Industrieel Beleid is de basis voor onze toekomstige welvaart. Zonder bedrijven die hier produceren, zijn er ook geen jobs.

O

nderwijs moet de zwakkere leerling sterker maken en de sterke leerling laten uitblinken. Dat kan enkel als onderwijs mee evolueert met de tijd en jongeren vooral goesting om te blijven leren bijbrengt. Geen eenheidsworst, maar nog meer begeleiding op maat van de leerling.

P

rijzen blijven onder controle dankzij een beter toezicht, tijdelijke blokkeringen en een versterking van de marktwerking.

Q

uid kernenergie? We moeten volop gaan voor hernieuwbare energie. Maar de zon schijnt niet altijd en de wind waait niet altijd. Op die momenten heb je andere energiebronnen nodig. Gascentrales, en op dit moment ook nog kernenergie. Het kan toch niet de bedoeling zijn om onze centrales te sluiten en daarna kernenergie uit het buitenland te importeren?

R

ente op schuld zijn domme kosten. Wat naar rente gaat, kan niet meer dienen voor andere noden. Daarom moeten we eerst en vooral onze schuld afbouwen.

S

terker Vlaanderen in een bestuurbaar BelgiĂŤ. Dat is wat we met de 6de staatshervorming zullen realiseren.

T

op in Europa. De cijfers spreken voor zich. Minder werklozen, een kleiner tekort, een betere groei. Ook de internationale beleggers zijn overtuigd en betalen zelfs om ons geld te lenen !

U

place moet beoordeeld worden zoals andere projecten. Als procedures correct gevolgd worden en aan alle criteria voldaan is, moet een vergunning worden toegekend. Zonder rechtszekerheid kan je niet ondernemen.

V

laamse sociale bescherming is een keuze voor een sociale, warme en zorgzame samenleving. Welvaart en welzijn moeten voor CD&V altijd hand in hand gaan.

W

erk is de beste bescherming tegen armoede. Werk maakt mensen sterker en zorgt voor sociale contacten. Werk legt de basis voor een goede sociale bescherming. Dankzij de 6de staatshervorming zal Vlaanderen een nog beter arbeidsmarktbeleid kunnen voeren.

X

TC voor onze economie? Neen bedankt. We voeren geen beleid dat de problemen slechts even doet verdwijnen, maar kiezen voor structurele hervormingen voor de lange termijn. Een begroting in evenwicht tegen 2015, hervormingen van de pensioenen en de arbeidsmarkt, bevoorradingszekerheid inzake energie, een houdbare groei van de gezondheidsuitgaven, ‌

Y

es we can ! De voorbije weken en maanden is bewezen dat er wel degelijk belangrijke, moeilijke en lastige beslissingen genomen worden in ons land.

Z

org in eigen huis moet betaalbaar zijn. Daarom investeren we in de Vlaamse zorgverzekering en een maximumfactuur voor de thuiszorg.


perceptie is realiteit 2 grootmeesters in politieke communicatie. een avond in volle campagnetijd. een nieuwsgierige journaliste (liesbeth Van impe). De aandacht van het voltallige publiek. Dat waren de stevige ingrediĂŤnten voor een pittig en leerrijk debat tussen noĂŤl slangen en jan Callebaut op maandag 10 september in gent. gents lijsttrekker Veli yĂźksel beet de spits af. ampersand was er ook bij en maakte dit verslag.

8


perceptie in politiek?

ik wil de grootste zijn!

Perceptie is er altijd. Het is datgene wat u waarneemt en waarover u zich een beeld en mening vormt. Maar die waarnemingen kunnen beïnvloed worden, door een uitgekiende strategie, een doelgerichte communicatie en het intuitief aanvoelen van wat er leeft.

Groot staan op affiches. De grootste affiches hebben. Het toont aan dat een partij of een politicus belangrijk is. Het toont aan dat het de moeite is om in deze persoon of partij te geloven. Maar grote affiches die niet vervat zitten in een 360° communicatiestrategie, die zijn weinig efficient.

Merken beïnvloeden ons al jaren op deze manier. Politieke partijen doen dit ook. Kijk maar naar Nederland waar Diederik Samsom (PvdA) met zijn imago de kiezer weet te overtuigen.

De slimste van de klas? De slimste politicus haalt het niet altijd, omdat naast vakkennis ook communicatie en uitstraling een wezenlijk deel uitmaken van de perceptie. Politici moeten hier rekening mee houden. Als politicus ben je een merk. En zoals merken zich positioneren en nadenken over waar ze staan en waar ze naartoe willen, is introspectie bij politici en de mens achter de politicus zeer belangrijk.

Lokale politiek heeft echter dat verschil dat u een nauwe betrokkenheid met mensen kan hebben. En die kans mag u dan zeker niet laten liggen. In die zin zijn huisbezoeken erg belangrijk. Of het gebruik van sociale media. Want dit laatste is de nieuwe manier om met mensen in contact te treden. Het is maar als u op grote schaal mensen moet bereiken dat er andere middelen nodig zijn.

Verleiden of misleiden? Het allerbelangrijkste in politieke communicatie is authenticiteit. Uw verhaal, wie u bent, waar u voor staat… dit alles werkt pas als het past in een totaalstrategie waarbij alles klopt, eerlijk en geloofwaardig is. Dan pas doe je aan goed perceptiemanagement dat resulteert in impact en stemmen. Iemand misleiden doe je maar één keer in een relatie!

9


OnTDek CD&V Op je smarTpHOne & TaBleT! Voor de verkiezingscampagne 2012 heeft CD&V voor het eerst een mobiele applicatie ontwikkeld. We werken hiervoor samen met Rogerthat. Dit is een app die je kan downloaden op je Apple of Android-toestel en waarbinnen je verschillende diensten of services kan activeren. Op de CD&V-service kan je zo de kandidatenlijsten vinden, meer informatie vinden over onze 7 prioriteiten en een bevraging invullen. Rogerthat is een applicatie van het innovatieve bedrijf Mobicage uit Lochristi. Voor CD&V was de samenwerking met dit bedrijf interessant, omdat ze bewust eenvoudige en laagdrempelige toepassingen willen ontwikkelen. Een bedrijf dat innovatief is en werkt aan toepassingen die “iedereen inbegrepen” zijn, sluit nauw aan bij onze waarden. In de eerste prioriteitsweek rond “Ruimte voor initiatief” was dan ook evident dat CD&V samen met de afdeling Lochristi halt hield bij Mobicage. Minister-president Kris Peeters overhandigde er samen met gedeputeerde Sander Vercamer de Accolade-Award aan de stichters van Mobicage: Geert Audenaert en Carl D’Halluin.

Hoe ga je te werk? 1. Installeer de Rogerthat Messenger app op jouw smartphone 2. Scan de QR-code om CD&V te activeren Enkel toegankelijk voor iPhone en Android.

10 10


n e g n i Z e i k r e V s r e F j in Ci

0 0 0 8

25% 15%

De Ten VOOr aarOnDer: a iD D n a CD&V k erkieZingen W lOkale V

351 217

Ten kanDiDa prOVinCie e D r O O V

n Die jOngere eren iD D kan aar) (TOT 36 j

De n Ten VOOr kanDiDa se DisTriCTsraDe p r e W anT

0 0 0 70. leDen Die

seniOrenTen kanDiDa 0 (VanaF 6 jaar)

eunen

n sT e T a D i D n e ka

OnZ

17

n BineT Va Ckere Zijn 17(!) Op HeT ka ana V r ie Bij De m e ViCe-pr kers kanDiDaaT gen in r Z e ie W k e r D e me lOkale V kOmenDe

12%

Ten kanDiDa Van OnZe epsaCTieF in Zijn BerOrWijs HeT OnDe

0 ke kanDiDaTen 360W elij

127 40%

VrOu

Van Ten Zijn kanDiDa One Origine allOCHT

kenT gerHOuT CD&V BOr iDaTen Van ine 40% kanD One Orig allOCHT

elijke 99 VrOuWkers lijsTTrek

sTeun Ons Op lijsTnummer:


HeT leVen ZOals HeT is:

PAPA VOERT CAMPAGNE

CD&V wil in volle campagnetijd graag eens de ‘omgeving’ van de kandidaat in de bloemetjes zetten. De partners, kinderen, kleinkinderen, broers of zussen die hun favoriete kandidaat nu moeten missen omdat hij of zij op huisbezoek is, borden gaat zetten, markten bezoekt, naar een partijvergadering moet, flyers bust,…kortom: campagne voert. De partij wil deze mensen graag bedanken voor alle steun die zij op zoveel verschillende manieren aan onze lokale mensen geven. Dank jullie Wel!

Campagnetijd betekent voor mij…

een goed resultaat vind ik belangrijk omdat…

Cedric: dat mijn papa nu nog minder thuis is dan anders. Hij maakt wel nog tijd vrij om me mee te nemen naar Club Brugge of samen met mij, mijn broer en mijn mama op restaurant te gaan. Hij is helaas ook nog even snel op de hoogte wanneer mijn broer en ik ruziemaken…

Ann: Dirk al jaren de noden en de vragen van de mensen uit alle lagen van de bevolking beluistert en echt iets wil veranderen in de samenleving. De slogan {iedereen inbegrepen} geldt voor hem al dertig jaar!

Leen: dat ik ’s avonds vaker alleen thuis ben en rustig een boek lees. Ik werk wat bij in het huishouden en ik kan de kids extra verwennen bij het slapen gaan. Pieterjan: dat mijn zus heel druk in de weer is met politieke bezigheden en ik allerlei taken toegewezen krijg van bussen over plakken tot enveloppen vullen. ann echtgenote van Dirk De fauw, lijsttrekker Brugge & lijstduwer district Brugge Leen: ik 100% achter Leen haar overtuigingen sta. Door onze ervaringen als volwaardig gezin zou ze graag een steun en toeverlaat willen zijn voor alle holebi’s die hun weg kwijt zijn.

leen echtgenote van Danielle Venken, 22ste plaats leopoldsburg

14

Pieterjan: dit echt Tinneke’s passie is. Bovendien heeft ze afgelopen jaren als schepen goed werk geleverd en bewezen dat ze de taak perfect aankan. Ze wil dit graag verder zetten en uiteraard is het als broer mijn taak om haar te helpen.


Elena: Shahnur kandidaat is voor CD&V, de partij die altijd de interesses van het gezin beschermt. Politieke inzet is essentieel omdat je via de politiek actief kan deelnemen aan wat er in maatschappij gebeurt en je op die manier kan proberen dingen te realiseren die nodig zijn voor onze omgeving.

Het leukst aan deze periode vind ik…

Hannah: dat er op tv en in de media zoveel aandacht is voor de verkiezingen. Ik zie liever Justin Bieber op tv. Pieterjan: de stress die erbij komt kijken. Er moeten allerlei zaken geregeld worden. Bovendien is mijn zus lijsttrekker wat haar nog meer verantwoordelijkheid geeft en druk op haar schouders met zich meebrengt. Soms moeten we dus een beetje opletten wat we tegen haar zeggen.

Hannah: dat de affiches gekleurd worden en er snorretjes op staan. Leen: dat ik nu zelf meer over politiek nadenk. Danielle vraagt ook heel vaak mijn mening, waardoor ik me erg behulpzaam voel. Toch een heerlijk gevoel, niet?!

pieterjan broer van Tinneke Huyghe, lijsttrekker Willebroek

na 14 oktober wil ik… elena echtgenote van shahnur minasyan, 22ste plaats district Deurne Elena: het enthousiasme dat ik bij Shahnur en zijn partijgenoten zie om voluit voor ons district Deurne te gaan. Cedric: dat mijn papa over alles de mening van mijn mama vraagt en ik ook al eens mijn advies mag geven. En ik houd mij zeker niet in. Eigenlijk ben ik wel fier als hij een andere foto voor zijn affiche kiest omdat ik die beter vind. Het is ook zeer tof om samen borden te gaan zetten en dan elke dag weer van ons ‘zwaar werk’ te kunnen genieten als we op die plaats passeren!

Cedric: een beetje extra sport met onze papa voor mij en mijn broer: voetballen, fietsen, tafeltennis… Of een week lang elke dag op restaurant. Of een maand lang papa die mijn huiswerk maakt. Ann: niets speciaals. Dirk zit al jaren in de politiek en ik ben het gewoon om veel zelf te ondernemen en te beslissen wanneer hij afwezig is. Er zijn drukke en superdrukke periodes in ons leven en die wisselen we al jaren af met ruimte voor ontspanning en reizen. Dit evenwicht moet af en toe wat bijgestuurd worden, maar voorlopig lukt ons dit vrij goed.

Het minst leuk aan deze periode vind ik… Ann: dat het sommige dagen zo hectisch is. Het is net alsof we elke minuut moeten timen om dan nog wat tijd te vinden om eens rustig samen te eten of wat bij te praten. Als er iets fout loopt in de organisatie of als mensen zich niet aan afspraken houden, voel ik me machteloos. En ik vind het frustrerend om vrijwilligers te moeten aanspreken om affiches te herstellen die beklad zijn.

Cédric zoon van Bart Van Caenegem, 7de plaats aalter Hannah: eens slapen bij oma en meegaan naar Kind & Gezin en dan samen verse appelmoes met worst en aardappelen eten. Dat vind ik leuk. Pieterjan: eerst en vooral dat mijn zus verkozen is. Daarnaast mag Tinneke ons allemaal trakteren op een etentje... en dan niet bij het frietkot van ‘t dorp.

Hannah kleindochter van Cecile Dedier, 13de plaats Houthulst

15


Etiketten schrijven, borden plaatsen, facebooken…

IEDEREEN VOERT CAMPAGNE

CD&V is een ledenbeweging. We communiceren met onze leden en gaan met hen in dialoog. Ieder lid kan meewerken aan ons christendemocratisch verhaal. Onze leden maken ons uniek en onderscheiden ons van andere partijen. Ze zijn onze vinger aan de pols en geven ons als partij slagkracht. Ze zijn de ambassadeurs van ons CD&V-merk, maar ook ambassadeurs van onze mandatarissen, bestuursleden en kandidaten.

Ludwig Haes

En dat laatste is vooral de volgende maand van tel. Nu de lokale verkiezingen niet meer zo ver voor ons liggen, nemen tal van leden initiatieven om de kandidaten uit hun (deel-)gemeente te ondersteunen of te promoten. Iets wat de kandidaten enorm appreciëren, elke hulp is immers welkom! We laten enkele leden aan het woord. Net als duizenden andere CD&V-leden dragen zij hun steentje bij voor de campagne voor één of meerdere kandidaten.

Ludwig staat altijd klaar voor CD&V. Sinds jaar en dag, 7 dagen op 7. En dat weten de kandidaten van Kalmthout ook. “Ik werk graag met de PC en ben er ook best handig mee. Veel kandidaten hebben ingetekend op het aanbod van CD&V nationaal voor een kandidatensite. Zij komen dan vaak bij mij terecht voor meer informatie en steun bij de opbouw van hun site. Als beheerder van de afdelingssite ben ik vertrouwd met het systeem. Ik maak ook zelf de nieuwsbrieven voor CD&V Kalmthout en stuur ze uit. Daarnaast zit ik mee in het campagneteam dat de programmabrochure en de kandidatenfolder uitwerkt. En ook voor hulp bij het uitwerken van een individuele flyer kunnen de kandidaten bij mij aankloppen. Het uitbrengen van CD&V-direct behoort ook tot mijn bekommernissen en jaarlijks zorg ik er voor dat leden en sympathisanten kunnen komen smullen op onze restaurantavond in november. Eigenlijk ben ik een duiveldoet-al. Ik doe het met veel plezier, ook al vraagt het soms wel veel energie en tijd.“

Kurt De Weggheleire Sinaai 32 jaar, lid sinds 1998 Sectievoorzitter Sinaai samenwonend met Nachali Van Riel

Sinds zijn 17 jaar is Kurt lid van CD&V. In 2010 blies hij de werking van CD&V in Sinaai nieuw leven in. Tijdens deze verkiezingscampagne zet hij zich vooral in voor Jos De Meyer, lijstduwer in Sint-Niklaas, en de jonge kandidaten. “Ik heb een aantal plaatsen voor verkiezingsborden bezorgd en ga ook mee op ronde voor het plaatsen van de borden en het beplakken van de panelen. Verder help ik bij het uitdelen en bussen van folders. Ik ben ook actief bij JONGCD&V. Elke jonge kandidaat die bij mij aanklopt voor hulp, kan in de mate van het mogelijke op mijn steun rekenen.”

16

Kalmthout 64 jaar, lid sinds 1999 Bruggepensioneerd ex-werknemer GM Uittredend OCMW-raadslid in Kalmthout Bureau- en bestuurslid CD&V Kalmthout Communicatieverantwoordelijke Gehuwd met Yvonne Ponsaerts Vader van 5 kinderen, bompa van 8 kleinkinderen


Saar Vandegaer

Matty Veulemans

Attenrode-Wever 28 jaar, lid sinds 2006 Zelfstandige

Afkomstig uit Glabbeek 30 jaar, lid sinds 1999 Communicatiemedewerker Boerenbond

Romain Neirynck

(midden op de foto) Assebroek 66 jaar, lid sinds 1980 Gehuwd met Ingrid Hotton

“Al jarenlang zet ik mij in om borden te plaatsen in Brugge. Ik ben begonnen in 1982 met borden van Luc Goutry en nu na al die jaren ben ik nog steeds in de weer. Samen met een aantal partijgenoten ga ik elke zaterdag op stap om de borden van lijsttrekker Dirk De fauw te plaatsen. Ik ken Dirk al lang. Al van toen zijn vader deputé was. Met de borden op de aanhangwagen trekken we door de stad en zijn deelgemeenten. In voortuinen, in weiden, langs drukke banen…, overal zorgen we ervoor dat het bord stevig verankerd is en bestand is tegen weer, wind en koeien. In totaal plaatsen we wel een 300-tal borden. Als alle borden er staan, doen we vaak een ronde om kleine retouches te doen of afhangende of besmeurde affiches te vervangen. Met campagneleider Johan Casteleyn doen we nog een aantal moeilijke plaatsen. En samen met mijn echtgenote Ingrid ga ik binnenkort 2000 folders bussen van de Assebroekse en een aantal Brugse kandidaten.”

Saar en Matty vormen samen het communicatieteam van CD&V Glabbeek. “Net als 6 jaar geleden zorgen we voor heel wat materiaal voor de gemeenteraadsverkiezingen: de kandidatenfolder, individuele kaartjes, de programmafolder… Alles gaat door onze handen. Saar zorgt vooral voor de layout, Matty doet de copywriting. Een tandem die tot mooie resultaten leidt. CD&V Glabbeek heeft ook een facebookpagina waar elke week nieuwe foto’s over de campagne op komen (bordenplaatsers, fotosessie…). En tot slot zorgen we ook voor de relaties met de pers: persberichten klaarstomen en verzenden en op de afdelingswebsite plaatsen. Veel werk dus, maar dat doen we heel graag voor de Glabbeekse kandidaten.”

Karel Stevens

Hasselt 41 jaar, Lid sinds 2007 Echtgenoot van Nadja Vananroye, 4de plaats Hasselt Papa van Tijl

“Ik geef mijn echtgenote Nadja mijn volle steun in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Hasselt. Ten eerste omdat ze mijn vrouw is en de moeder van ons zoontje Tijl. Daarnaast bewonder ik haar enorme sociale gedrevenheid die volop tot uiting komt in haar bezigheden: vroeger als mandataris van het OCMW, nu als gemeenteraadslid, als voorzitter van ACW Limburg en als directeur van de VZW IN-Z (sociale economie organisatie in de thuiszorg). Ik rijd rond in een auto die beplakt is met Nadja. Ook Nadja zelf en een goede vriend van ons hebben een bestickerde wagen. Ook hebben we de borden met affiches beplakt en geplaatst in Hasselt. Tijdens de weken voor de verkiezingen ga ik samen met een hele groep enthousiaste vrienden en familieleden (leden en niet-leden van CD&V) op ronde om een groot aantal folders te bussen.”

17


maak zelf je CD&V affiche & steun je favoriete kandidaat. stap 1:

Zoek een lokale CD&V kandidaat in je gemeente die je bewondert.

stap 2:

neem een foto van de CD&V kandidaat

stap 3:

Druk deze foto af en knip hem uit.

stap 4:

kleef de foto op de voorbestemde plaats op het sjabloon hiernaast.

stap 5:

Hang de affiche op een zichtbare plaats en tel af tot 14/10…


plaaTs De FOTO Hier

Vind mij op: www.iedereeninbegrepen.be v.u.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012 Vrij van zegel volgens art. 198 van het WZGT (nb. Wetboek van de zegel gelijkgestelde taksen)


Ik kies voor een partij met kandidaten die oplossingen brengen voor problemen van mensen.

Ampersand september 2012  
Ampersand september 2012  

Ampersand september 2012

Advertisement