Page 1

ampersand ampersand AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X

Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus

LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 14 - APRIL 2014

3D-man met 3D-plan Kris Peeters bij jou in de sofa, aan de eettafel of waar je hem maar hebben wil? Het kan. Download de 3D app en ontvang onze minister-president in 3D-vorm bij je thuis. Hij vertelt je alles over het 3D-plan, het sociaal-economisch plan van CD&V!

www.cdenv.be

www.cdenv.be


BOUW MEE AAN EEN STERKER VLAANDEREN IN EEN STERKER LAND Ik kies voor CD&V omdat:

1. 2. 3.

April en mei zijn de maanden waarin veel communiefeesten en lentefeesten doorgaan. Wanneer men aan de tafel uitvoerig discussieert over de verkiezingen, duikt ook steevast de vraag op welke partij uw stem verdient op 25 mei. U weet wellicht wel wat te antwoorden, maar ik geef nog graag even de 2x3-regel die ik zelf gebruik!

CD&V kiest voor economische groei met sociale vooruitgang. De 6de staatshervorming is er, die moeten we uitvoeren en alle aandacht moet nu gaan naar het versterken van onze economie; CD&V een 3D-plan heeft dat becijferd en realistisch is. Geen loze beloften maar een concreet toekomstperspectief;

CD&V zorgt dat mensen kansen krijgen, maar ook dat mensen kansen grijpen. We stimuleren wie vooruit wil en trekken mee wie niet meekan.

En ik geloof hierin omdat wij:

1. 2. 3.

Een uitgewerkt plan hebben; Kunnen terugblikken op een bilan en heel wat resultaten kunnen voorleggen die onze regeringen, ministers en fracties hebben geboekt in moeilijke omstandigheden; Er de mensen voor hebben: 14 sterke lijsttrekkers en 408 straffe kandidaten in alle provincies, Brussel en Europa onder leiding van ons boegbeeld Kris Peeters.

Samen met onze 422 kandidaten stelt CD&V haar verkiezingsprogramma graag aan u voor. Op zaterdag 26 april bent u van harte welkom in Brugge, op ons verkiezingscongres. Kom, deel en bouw mee aan een sterker Vlaanderen in een sterker land.

2


FOTO: MARC WALLICAN

Wouter Beke Algemeen Voorzitter

COLOFON Redactiecomité: Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

Steffen Van Roosbroeck, Stefaan Deleeck, Hans Knop, Silke Van Vaerenbergh, Bart Croes, Luk Van Marcke Thomas Vints, Peter Poulussen, Sam Voeten, Tom Schiettecat Gert Goris – 02 238 38 30 Joost Bresseleers Pascal Laseur – 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel Wetstraat 89, 1040 Brussel - 02 238 38 83 – ampersand@cdenv.be

3


CD&V GAAT VOLOP VOOR EEN STERKER

EUROPA

Tijdens het congres werd uitvoerig hulde gebracht aan Wilfried Martens, de politieke vader van de Europese Volkspartij. Miet Smet nam zijn EVP Merit Award in ontvangst.

Verkiezingscongres Europese Volkspartij

Dublin 6-7 maart

EVP kiest vóór het Europese project en vóór een verantwoordelijk en solidair Europa Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, sprak duidelijke taal

Op de tweede dag van het congres werd Jean-Claude Juncker (Luxemburg) met ruime meerderheid verkozen tot EVP-kandidaat-voorzitter voor de Europese Commissie. CD&V steunt zijn kandidatuur “Juncker is een volbloed christendemocraat met nauwe banden met CD&V”.

Marianne Thyssen en Wouter Beke namen met alle Europese modellijstkandidaten deel aan het EVP-congres in Dublin. Deze uitgebreide delegatie christendemocraten bewijst het sterke Europese engagement van onze partij. Bekijk zeker onze kandidaten voor Europa op: www.cdenv.be/europeselijst

4

Ook de geledingen kwamen uitgebreid aan bod. An Hermans, voorzitter van de EVP-Senioren, vertegenwoordigde hen tijdens een plenair rondetafelgesprek.


CD&V: EEN PLOEG MET EEN BILAN, EEN PLOEG MET EEN PLAN CD&V is klaar voor de verkiezingen. Met de lancering van ons 3Dplan en de aankondiging van ons verkiezingscongres op zaterdag 26 april, kunnen we de laatste rechte lijn in van de campagne. De voorbije legislatuur was niet de meest makkelijke rit, maar we legden wel een sterk parcours af. We geven u een overzicht en richten meteen ook onze blik op de toekomst.

Historische communautaire hervormingen Het Vlinderakkoord werd uitgewerkt in de zesde staatshervorming. Het zwaartepunt in België verschuift daarmee definitief naar de deelstaten. Met meer dan 20 miljard bevoegdheidsoverdrachten en zo’n 12 miljard fiscale autonomie zullen Vlaanderen en Wallonië nog gerichter een eigen beleid kunnen voeren. Door de splitsing van BHV zorgden we voor communautaire rust. De inzet van de verkiezingen voor CD&V ligt dan ook sociaal-economisch. We willen economische groei, met sociale vooruitgang. Onze absolute prioriteit daarbij zijn jobs, jobs en nog eens jobs.

Harmonie tussen de niveaus CD&V wil dit bereiken door de kracht van samenwerking. De verschillende beleidsniveaus – lokaal, provinciaal, regionaal, federaal en Europees – staan niet los van mekaar. Integendeel: enkel door een harmonieuze samenwerking tussen deze niveaus zullen we meer welvaart voor de burgers kunnen creëren. Enkel door samenwerking kunnen we komen tot een Sterker Vlaanderen in een Sterker land en een Sterker Europa. Daarom heeft CD&V ook zeer duidelijk gekozen om één geïntegreerd verkiezingsprogramma te schrijven, waarvan het 3D-plan de eerste voorzet is.

CD&V-lijsttrekkers: 54 jaar ervaring Ons 3D-plan is een plan voor de toekomst. Maar CD&V wacht niet tot na de verkiezingen om in actie te schieten. Onze lijsttrekkers hebben gezamenlijk 54 jaar bestuurservaring. Ook de afgelopen legislatuur hebben we op de verschillende niveaus hard gewerkt als één ploeg om het welzijn en de welvaart van de burgers te garanderen. We kunnen daarom een sterk bilan voor leggen. Dat bilan presenteren we u graag in de volgende bladzijden. Het is ook uw handleiding om mensen te overtuigen dat wij geen sloganpartij zijn, maar één van daden.

Servais Verherstraeten “Het zwaartepunt verschuift definitief naar de deelstaten. Hoe we deze bevoegdheden invullen, daar gaan deze verkiezingen om.” 5


JONG & BOORDEVOL PLANNEN Peter Van Rompuy

Benjamin Dalle

Het gelijkschakelen van de kinderbijslagen van zelfstandigen en werknemers: een faire maatregel.

De woonbonus blijft een topprioriteit, maar met focus op aankoop voor jonge gezinnen.

Weetje We maken het leven graag goedkoper: mama en papa bellen nu aan veel lagere tarieven naar hun kinderen (en vice versa) door een forse daling van de telecomprijzen, ook vanuit het buitenland!

“Je bent jong en je wilt wat.” Jonge mensen zitten boordevol plannen. Ze willen hun leven op de rails krijgen. Een eigen stek, de eerste job en – wie weet – gezinsuitbreiding. CD&V heeft heel wat gedaan om de dromen van deze jonge mensen mee te ondersteunen en hen op die manier te versterken.

jongerenwerkloosheid. De kansen op werk namen toe, zo blijkt ook uit vergelijking met de andere Europese landen.

van de woonbonus één van dé verkiezingsthema’s voor CD&V worden, met een absolute focus op jonge gezinnen.

Voor CD&V is en blijft het gezin een belangrijke hoeksteen van de maatschappij. We werkten discriminaties in de kinderbijslag weg. Vanaf volgende legislatuur zal een kind van een zelfstandige recht geven op evenveel bijslag als een kind van een werknemer. Elk kind is voor ons gelijk. Door het nieuwe decreet voor de kinderopvang zullen ouders ook makkelijker een plek vinden voor hun kind(eren). Er kwamen maar liefst 19,000 plaatsen bij. De zelfstandige kinderdagverblijven kunnen overigens weer ademen dankzij een nieuw flexibel systeem van kostenforfait. Zijn we er al? Nog niet, maar we kozen wel voor de juiste weg. Dat engagement verderzetten is onze ambitie.

Een eigen huis… Vlamingen hebben een baksteen in de maag. Welke jongere droomt er nu niet van een eigen woning? De ruimte is echter schaars en de prijzen schrikken soms af. Daarom maakte CD&V van het woonbeleid één van haar topprioriteiten. Tijdens de voorbije legislatuur werden meer dan 1,200 nieuwe sociale woningen gerealiseerd, zowel in koop als in huur. Daarbij komen in de toekomst nog 6,000 extra bescheiden woningen. Deze staan open voor jonge starters die te veel verdienen voor een sociale woning. We herbekeken de inkomensgrenzen in de sociale huur, zodat mensen met een laag inkomen opnieuw recht hebben op een sociale huurwoning. Tot slot zal de hervorming

6

Op weg naar die eerste job De economische crisis heeft ook ons land getroffen. Dat voelen we op onze arbeidsmarkt. Voldoende werkgelegenheid is cruciaal in de strijd tegen armoede en voor het behoud van onze sociale zekerheid. Daarom heeft de regering ingezet op een loopbaanbeleid. Er werd bijzondere aandacht besteed aan jongeren zonder diploma tijdens hun overgang van de school naar de arbeidsmarkt. Door het creëren van instapstages en het verlagen van de lasten bij de aanwerving van jongeren, ging CD&V de strijd aan tegen

Sterkere mama’s en papa’s


ZIN VOOR ONDERNEMEN

Koen Geens

Kris Peeters

Voor de toekomst garanderen we verder een vlottere toegang tot kapitaal en minder lasten op arbeid.

Het competitiviteitspact is een belangrijke stap om de loonkostenhandicap weg te werken.

Ondernemers zijn moedige mensen met een visie. Zij creëren welvaart, jobs en zorgen voor innovatie en ontwikkeling. Zij hebben recht op ruimte om te ondernemen. De economische crisis sloeg hard toe, maar het broze herstel is er. Onze mensen werkten hard om een klimaat te scheppen dat nieuwe groei mogelijk maakt.

Een stabiel klimaat

Zuurstof voor onze bedrijven

Een begroting in evenwicht is een van de beste manieren om vertrouwen en zuurstof in de economie te pompen. Voor de vierde keer op rij leverde de Vlaamse regering zo’n begroting af. Federaal voorkwamen we een budgettaire ontsporing en kwamen we onze afspraken met Europa na. De staatsschuld werd kleiner en onze budgettaire geloofwaardigheid werd hersteld. De nieuwe Bankenwet zorgde voor schotten tussen ‘klassieke’ spaarbanken en zakenbanken, in combinatie met een depositogarantie tot 100.000 euro. Nooit was uw spaargeld beter beschermd. CD&V wilt de notionele intrestaftrek behouden. Wat onze ondernemers nu nodig hebben is een stabiel fiscaal klimaat.

We sloten een relance- en concurrentiepact tussen alle beleidsniveaus. Dat pact zet in op meer jobs en het wegwerken van de loonkosthandicap met onze buurlanden. Het pact, samen met ons 3D-plan, zal zorgen voor het wegwerken van die handicap tegen 2019. We nemen zelfs een voorsprong! De energiekost voor bedrijven – een grote uitgavenpost – werd verlaagd. Op dat pad willen we doorgaan. Ons becijferd en realistisch 3D-plan voorziet bijkomend in 3 miljard lastenverlagingen voor bedrijven.

Modern en innovatief ondernemen stimuleren Het Nieuw Industrieel Beleid transformeert onze economie. Innovatie en ‘Fabrieken van de Toekomst’: daar gaan we voor. Onze bedrijven hebben ook nood aan nieuwe middelen om geld op te halen. We zorgden voor een investeringsaftrek voor KMO’s en voor een wettelijk kader voor crowd funding. Via thematische volksleningen kunnen spaarders op lange termijn en fiscaal voordelig investeren. De btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen en verenigingen werd opgetrokken. Tot slot snoeiden we in de administratieve rompslomp waarmee ondernemers te kampen hebben. Een nieuwe, eengemaakte omgevingsvergunning vervangt de aparte milieu- en bouwvergunningen.

7


ZORG & WELZIJN Jo Vandeurzen

Bianca Debaets

We hebben erover gewaakt dat er geen kloof ontstaat tussen zorg voor kansarmen en (veeleer) welgestelde Vlamingen.

De overheid moet altijd voorrang geven aan zorgvormen die het dichtst aanleunen bij de thuissituatie van de patiënt.

Wist je dat... Via de volksleningen die CD&V lanceerde, kan u als spaarder fiscaal voordelig investeren in nieuwe rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en scholen.

Het leven kent ups en downs, ook op gezondheidsvlak. Als christendemocraten hebben we altijd oog gehad voor mensen die het moeilijker hebben. Ook tijdens deze tegenslagen, zoals een ziekte, willen we mensen blijven versterken. CD&V gaat absoluut voor meer welvaart, maar niet zonder welzijn.

8

Zorg, da’s durven investeren

Een kwalitatiever zorgmodel

Wetgeving die kansen creëert

Het welzijnsbudget steeg met maar liefst 30%. CD&V trekt daarmee duidelijk de kaart van de meest kwetsbaren in de samenleving. Er werd ook fors ingezet op de vermaatschappelijking van de zorg. In de woonzorgcentra kwamen er 6,500 extra bedden bij en ook andere woonvormen en opvangmogelijkheden ondersteunden we. Dankzij gerichte actieplannen vonden meer mensen een job in de zorgsector. De strijd tegen het zwarte beest werd opgevoerd door ondermeer een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhals- en dikkedarmkanker.

Extra middelen zijn belangrijk, maar niet heiligmakend. CD&V durft ook kijken naar de werking van het systeem. Met het decreet Persoonvolgende financiering gooiden we het roer met betrekking tot personen met een handicap volledig om, waarbij de focus niet langer ligt op het aanbod van zorg, maar de vraag naar zorg. Verder wordt met behulp van kwaliteitsindicatoren in ziekenhuizen de kwaliteit van onze instellingen gemeten en op transparante wijze naar buiten gebracht. Tot slot stimuleerden we ook prijsdalingen bij geneesmiddelen, waardoor onze zorg meer toegankelijk werd.

We realiseerden de grootste transitie sinds de laatste 20 jaar voor de Vlaamse jeugdhulp, dankzij het decreet Pleegzorg en het decreet Integrale Jeugdhulp. CD&V zorgde eveneens voor een nieuwe beschermregeling voor kwetsbare personen, die autonomie en bekwaamheid als uitgangspunten neemt. Last but not least werd ook de erkenning van de geestelijke gezondheidsberoepen wettelijk verankerd. Dit zorgt voor een interessant toekomstperspectief op het vlak van mogelijke terugbetaling van psychologische hulpverlening.


ALTIJD ONDERWEG Brigitte Grouwels

Hilde Crevits

Onze principes in het voorbije mobiliteitsbeleid: veiligheid, een vlotte doorstroming en leefbaarheid. Zowel in Vlaanderen, als in Brussel.

CD&V wil verder werken aan meer verkeersveiligheid, meer en snellere infrastructuur en gedragsverandering.

Wist je dat... in 2007 slechts 4 miljoen euro werd geïnvesteerd in dynamisch verkeersmanagement? Vandaag is dat 25 miljoen euro! Dit zorgt voor vlottere verkeersdoorstroming en laat toe om in te spelen op ongevallen en noodweer.

Iedereen is de files beu, terecht. Al snapt iedereen dat heel wat goederen moeten worden getransporteerd. Het verkeer neemt al maar toe. Al die verplaatsingen moeten vlot, veilig en duurzaam kunnen gebeuren. Dat is een gigantische uitdaging. Mirakeloplossingen bestaan er helaas niet. Iedereen moet in eigen boezem kijken. Onze mensen deden alvast hun deel van het werk.

Infrastructuur: grootste inhaaloperatie in decennia Al 840 km autosnelweg werd heraangelegd. De doelstelling om de autosnelwegen in een normaal onderhoudsritme te krijgen tegen 2015 ligt binnen handbereik. Voor de gewestwegen is de doelstelling 2020. Twee spitsstroken werden al in gebruik genomen, één spitsstrook is in aanleg, nog twee dergelijke stroken staan op stapel. De realisatie van een eerste batterij missing links is in uitvoering of op korte termijn gepland. We legden zo’n 1,750 km nieuwe en vernieuwde fietspaden aan. Dat is de afstand van Brussel tot Porto! In Antwerpen (zo’n 25 km), Limburg (30 km), Vlaams-Brabant en Oost-

Vlaanderen zijn nieuwe tramtracés in gebruik genomen of staan ze gepland.

Moedige beslissingen in moeilijke dossiers Na grondig onderzoek, consultatie en evaluatie werd de Antwerpse mobiliteitsknoop eindelijk ontward. Het Oosterweeltracé is de beste keuze voor elke Antwerpenaar en elke Vlaming: een combinatie van mobiliteit, veiligheid, leefbaarheid en economie. Het Ringland, de overkapping van de ring, blijft 100% mogelijk met deze beslissing. CD&V wil de spade in de grond, er werd genoeg tijd verloren. Ook de Brusselse Ring zal worden heraangelegd. De scheiding van doorgaand

en lokaal verkeer moet zorgen voor meer veiligheid en een betere doorstroming.

Minder verkeersdoden door meer veiligheid en innovatie Op vier jaar tijd vallen er 100 verkeersdoden per jaar minder, een daling met 20%. Er is echter nog een weg af te leggen. Het nieuwe ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen stelt een ‘vision zero’ voorop tegen 2050: nul verkeersdoden! Dat is ambitieus, maar niet onmogelijk.

9


DE VLAMING OP Z’N WERK Wouter Beke Jongerenwerkloosheid is onaanvaardbaar. Dankzij activering en lastenverlagingen namen de kansen op werk toe.

Iedereen aan de slag, in duurzame, draaglijke en kwaliteitsvolle loopbanen. Daar gaat CD&V voor. Veel mensen zijn onzeker over hun job of zijn op zoek naar een nieuwe uitdaging. We willen elke Vlaming op het werk – of tijdens zijn zoektocht – ondersteunen, dat is onze topprioriteit voor de komende jaren en inzet van deze verkiezingen. Onze mensen hebben de voorbije jaren alvast de fundamenten gelegd.

Uw koopkracht ondersteunen De lage en gemiddelde lonen, pensioenen en uitkeringen werden opgetrokken. De consumentenbescherming verbeterde. Zo daalden de prijzen van energie, telecommunicatie en geneesmiddelen.Dekinderbijslagenenminimumpensioenen van zelfstandigen en werknemers werden gelijkgeschakeld. Dat is niet meer dan fair. De geldingsduur van maaltijdcheques werd verlengd van drie tot twaalf maanden.

De toekomst voorbereiden Werk houdt mensen uit de armoede en maakt ons sociaal systeem betaalbaar. Langere loopbanen zijn nodig. We

10

stimuleerden werken door de vervroegde uittreding te beperken en de werkloosheidsuitkering versneld af te bouwen in de tijd. Ook de kansen op werk namen toe. Het bestrijden van jongerenwerkloosheid via instapstages en lastenverlagingen is één facet. Een tweede facet is de activering van oudere werknemers. Voor hen werden de leeftijdsgrenzen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag opgetrokken. In ons 3D-plan gaan we verder op dit elan, want meer doen is nodig. De eerste stappen in de hervorming van onze pensioenen werden gezet. Wil je langer werken? Dan kan je aanspraak maken op de nieuwe pensioenbonus. Ook bijverdienen na pensioen werd makkelijker gemaakt. Tot slot: het eenheidsstatuut arbeidersbedienden is er.

Naar een nieuwe loopbaan Een nieuw loopbaanbeleid zag het daglicht. Bij de start van de loopbaan en bij de overgang van de school naar de arbeidsmarkt wordt bijzondere aandacht besteed aan jongeren zonder diploma. Mensen worden gemotiveerd om langer aan de slag te blijven. We investeerden in instrumenten om de eigen loopbaan te ondersteunen: loopbaancheques, digitale tools als ‘Mijn Loopbaan’ en het persoonlijk ontwikkelingsplan. In de toeleiding wordt meer de nadruk gelegd op competenties en verworven vaardigheden, eerder dan op diploma’s.

Steun voor de slachtoffers van de economische crisis CD&V staat achter de slachtoffers van de economische crisis. We zorgden ervoor dat de EU meer geld uittrok voor de werknemers van Ford Genk. Het Strategisch Actieplan Limburg Kwadraat (SALK) legt de basis om het verlies van die 10.000 arbeidsplaatsen op te vangen.


DE BOOG STAAT NIET ALTIJD GESPANNEN Joke Schauvliege Verenigingen en professionelen kregen ruimte en kansen om mooie dingen uit de grond te stampen. Blikvanger! In de loop van 2014 wordt de start van ‘de Groote Oorlog’ herdacht. Via de actie ‘100 jaar 1914-1918’ zal Vlaanderen het middelpunt van de herdenkingsplechtigheden zijn tussen 2014 en 2018, met veel internationale aandacht en een boost voor de economie als gevolg.

Onze dagen zijn goed gevuld. Door het soms hectische karakter van onze levensstijl, moeten mensen af en toe ook kunnen ontspannen. Vrije tijd is zowel voor het individu als voor het gezin van essentieel belang. CD&V beseft dit en heeft in haar beleid dan ook de nodige accenten gelegd.

Cultuur kleurt het leven

Meer groen

CD&V wil mensen meer betrekken bij cultuur en hen meer kansen bieden om aan cultuur te doen. Daarom lanceerden we ondermeer de UiTpas, een algemene vrijetijdskaart waarmee voordelen kunnen opgespaard worden. De pas garandeert ook lagere tarieven voor zij die het financieel moeilijker hebben. Door de samenwerking tussen cultuur, onderwijs en jeugd kreeg het beleid voor cultuureducatie ook meer vorm. Het Kunstendecreet stimuleert een dynamisch en divers kunstaanbod, terwijl het nieuwe Participatiedecreet initiatieven stimuleert die zoveel mogelijk mensen laten deelnemen aan een rijk en divers aanbod.

Natuur in Vlaanderen is altijd schaars geweest. Maar er kwam onder leiding van CD&V een inhaalbeweging. Eind 2014 zullen de erkende natuurreservaten (parken, bossen…) met maar liefst 1/3e in grootte toenemen, ofwel 4,350 hectare extra.

Laat de jeugd jong zijn

kinderen van drie tot acht jaar is een succes en zal uitgerold worden in heel Vlaanderen. Liever een film? Dankzij de gerichte hervorming van de tax shelter werd de toekomst van de Belgische filmindustrie veilig gesteld. Of toch maar liever een festival? We keurden een striktere regeling voor de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen goed, om zo de woekerpraktijken en de zwarte markt te bestrijden.

Investeringen kwamen er ondermeer op het vlak van infrastructuur voor jeugdverblijven. Er werden of worden acht nieuwe jeugdherbergen gebouwd. Meer dan 200 jeugdverblijven krijgen eveneens subsidies voor nieuwbouw of renovatie. Het proefproject multisporten voor

11


IN 1:1 MET DE OVERHEID Hendrik Bogaert Ambtenaren kunnen nu na hun 65ste blijven doorwerken als ze dat wensen. Het loopbaanbeleid is vernieuwend. Blikvanger! De klokkenluidersregeling voor Federale Overheidsdiensten werd herzien. Ambtenaren die misbruiken in de administratie aan het licht brengen, genieten nu een degelijke bescherming.

Een overheid moet optreden waar nodig en terugtreden waar de samenleving zelf het initiatief neemt. We verwachten dat de diensten en instellingen van de staat efficiënt, dienstbaar en integer zijn. Dat geldt zowel voor de administratie op alle verschillende niveaus als voor het justitieapparaat. CD&V heeft reeds enkele stenen verlegd en wil op die weg verder gaan.

De modernisering van justitie… Justitie werd én wordt hervormd. Een eenvoudiger gerechtelijk landschap zal zorgen voor meer efficiëntie en lagere kosten. Ook straffeloosheid werd aangepakt. Alle straffen boven de zes maanden (voordien: drie jaar!) worden uitgevoerd en de nieuwe gevangenissen – met 1,200 extra plaatsen – gaan binnenkort open. Ook het tuchtrecht in de magistratuur werd hervormd, zodat beroepsfouten gerichter aangepakt worden. Verder kunnen feiten die de parketten voorheen seponeerden nu toch beteugeld worden op basis van het GAS-reglement. Tot slot gaan op 1 september 2014 de familierechtbanken van start waardoor de burger bij één

12

instantie met gespecialiseerde magistraten terecht kan voor alle familiezaken.

… en de professionalisering van onze administratie Drie waarden stonden centraal bij de modernisering en professionalisering van het ambtenarenapparaat: verantwoordelijkheid, vrijheid en respect. Het zijn net deze waarden die leiden tot een klantvriendelijke overheid. De federale ambtenarij werd sterk afgeslankt. CD&V kijkt echter niet

enkel naar kwantiteit, maar ook naar kwaliteit. Dankzij een nieuwe visie op loopbanen en evaluatie, worden performante ambtenaren beloond en wordt er meer ingezet op flexibele werktijden. De ambtenaar die 65 wordt, moet overigens niet verplicht met pensioen, maar kan blijven doorwerken als hij dat wenst.

CD&V: de partner van lokale besturen Ondanks budgettair moeilijke tijden, hebben we de groei van het gemeenten- en stedenfonds op 3,5% gehouden. CD&V is met name de partij bij uitstek die pleit voor het lokale bestuursniveau, dat het dichtst bij de mensen staat en zo noden adequaat kan inschatten. Daarom hebben we in ons 3D-plan ook 15 lokale accenten geformuleerd.

BENIEUWD NAAR DE 15 LOKALE PRIORITEITEN? BEZOEK WWW.CDENV.BE/3DPLANLOKAAL


BLIK OP DE WERELD Marianne Thyssen

Pieter De Crem

De Europese Unie bewees de voorbije periode opnieuw haar nut. We gaan dat nog sterker overbrengen aan de mensen.

We hebben Defensie eindelijk kunnen afslanken en efficiënter maken: een modern leger is het resultaat.

Blikvanger! Het onderwijsuitwisselingsprogramma Erasmus wordt versterkt. Via Erasmus+ zullen nog meer jongeren de kans krijgen om onderwijservaring op te doen in het buitenland.

Vlaanderen en België zijn geen eilanden. De globalisering is niet enkel een feit, maar ook een uitdaging én troef. Dat heeft ook op politiek vlak implicaties. CD&V pleit net om die reden voor de kracht van samenwerking tussen de verschillende niveaus. Harmonieus samenwerken creëert de meeste kansen voor een toekomst met maximale welvaart.

Een goede rentmeester CD&V hecht veel belang aan het rentmeesterschap in haar handelen. Onze beleidskeuzes moeten de toets van duurzaamheid doorstaan: zowel op maatschappelijk, economisch als ecologisch vlak. We legden de basis voor een nieuw Europees kader voor veilige en duurzame olie- en gasboringen op zee. Via het Materialendecreet creëren we betere instrumenten en regelgeving die recyclage en hergebruik van afval stimuleren.

Een streng maar humaan asiel- en migratiebeleid

België als betrouwbare internationale partner

De asielcrisis is onder controle. Vandaag is er voldoende opvang, het aantal asielvragen daalde met 37% en asielprocedures verlopen tot vier maal sneller zonder de kwaliteit van de procedure in het gedrang te brengen. CD&V wilt een humaan beleid voeren, maar dat betekent niet dat we te laks in onze aanpak moeten zijn. Er kwam de voorbije legislatuur een einde aan de snel-Belgwet en de voorwaarden om de Belgische nationaliteit te verwerven, werden aanzienlijk verstrengd. Tot slot werden ook extra criteria op vlak van gezinshereniging toegevoegdenwerddestrijdtegenschijnhuwelijken met succes opgevoerd.

Defensie profileerde zich als een betrouwbare partner, zowel in internationale context als binnen België. Internationale operaties in Afghanistan, Mali en bij de bestrijding van piraterij in Somalische wateren wisselden onze militairen af met levensreddende interventies door Sea King-helikopters of de ontmijningsoperaties van DOVO. Het departement werd ook afgeslankt en gemoderniseerd met het oog op een klantgerichter en performanter Defensie.

13


ONDERWIJS HOEKSTEEN VAN ONS SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID. Hilde Crevits De toekomst van Vlaanderen zit vandaag op onze schoolbanken, en wordt beter nu al klaargestoomd voor morgen.

De kwaliteit van ons onderwijs is van doorslaggevend belang voor de competitiviteit van ons land en onze regio. Ons menselijk kapitaal is onze grootste natuurlijke rijkdom, zeker als kenniseconomie. CD&V heeft onderwijs uitgeroepen tot één van dé topprioriteiten van de komende jaren. We bouwen daarmee verder op ons bilan. Ampersand blikt terug én vooruit met de CD&V-onderwijscommissarissen.

&

De volgende Vlaamse regering zal de onderwijshervorming in het secundair onderwijs moeten realiseren. Wat zijn voor CD&V de uitdagingen bij het uitvoeren van die hervorming? Hilde Crevits: “De hervorming van het secundair onderwijs is geen zaak die van vandaag op morgen het onderwijslandschap verandert. Ze moet de weg van de geleidelijkheid volgen, zodat iedereen mee is. De school van de toekomst staat er niet op één dag, maar is een werk van jaren. Voor CD&V is het belangrijk dat we met de hervorming het vertrouwen geven aan de scholen. Laten we van de hervorming ook gebruik maken om minder administratie en papierwerk voor leerkrachten en

14

directies te realiseren.” Kathleen Helsen: “Dikwijls heb ik kritiek gegeven en voorstellen van de minister grondig bijgestuurd. Niet in het minst zijn hervormingsvoorstellen voor het secundair onderwijs. Maar ik denk ook aan de afschaffing van de taalproef en de hervorming van het buitengewoon onderwijs. Na jarenlange strijd heb ik bekomen dat onderwijsnoden van kinderen centraal komen te staan.”

&

Wat zijn de uitdagingen voor de volgende regering om sterk onderwijs te realiseren? Kathleen: “Goed onderwijs krijg je enkel met sterke leerkrachten. Daarom wil CD&V investeren in de instroom en

kwaliteit van de lerarenopleiding. Wij willen eveneens werk maken van meer mogelijkheden en kansen om mensen van buiten het onderwijs aan te trekken. Leerkrachten moeten zich continu kunnen professionaliseren. Dit moet gecombineerd worden met een vrijer HRM-beleid voor de scholen. De overtuiging dat alle leerlingen onderwijsbaar zijn tot het maximum van hun mogelijkheden, is het uitgangspunt voor sterk onderwijs. We willen leerlingen doorheen hun volledig onderwijstraject begeleiden en zorgen dat ze de juiste keuzes maken waarbij talenten en interesses doorslaggevend zijn. Daarom willen we de leerlingbegeleiding versterken.”


De CD&V-onderwijsmandatarissen (v.l.n.r. Sabine Poleyn, Paul Delva, Jos De Meyer, Kathleen Helsen)

‘werkplekleren’ aantrekkelijker, beter en eenvoudiger te maken voor scholen én bedrijven. Ten slotte willen we de leraar versterken. Onder meer door bedrijfsstages voor leraren en het aantrekken van mensen met een interessante ervaring buiten het onderwijs. Als CD&V willen we immers goede praktijken stimuleren zoals een klasbezoek aan een naburige bouwwerf of een leraar die oefeningen geeft met machines van een bedrijf in de streek.”

&

&

Naast investeringen in mensen vragen toch ook veel directies naar nieuwe schoolgebouwen. Hoe ziet CD&V die toekomst? Jos De Meyer: “De voorbije jaren is er met DBFM (design, build, finance, maintain) een inhaalbeweging ondernomen. Die was duur, duurde lang en was weinig soepel. In de toekomst moet er een nieuwe inhaalbeweging komen, meer op maat van de individuele scholen. Het is logisch dat men daarin rekening houdt met het aantal kinderen dat school loopt in de verschillende netten, zoals dat overigens ook gebeurt bij de aanpak van de capaciteitsproblemen. Graag zouden we ook opnieuw de uitrustingstoelagen invoeren voor didactische investeringen in het technisch en beroepsonderwijs. CD&V wil ook dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om de school uit te rusten met de nodige ICT-middelen, zodat er geïnvesteerd kan worden in de digitale kennis van de leerlingen.”

&

Hoe zit het met de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven? Sabine Poleyn: “We willen meer jongeren warm maken voor techniek en wetenschappen. Daarom schreef ik mee het STEM-actieplan (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en het actieplan Ondernemend Onderwijs. Er zijn belangrijke structurele stappen gezet. Zo zullen vanaf dit schooljaar techniekcoaches de juf/meester op sleeptouw nemen om de eindtermen techniek in de lagere klas te brengen. Daarnaast is al in heel wat gemeentes een techniekclub of CoderDojo gestart. Hier kunnen kinderen zich in de vrije tijd uitleven in techniek of leren programmeren.”

&

Hoe wil CD&V hier verder werk van maken? Sabine: “Met de techniekcoaches in het basisonderwijs is een eerste stap gezet. Nu moet techniek in het secundair onderwijs versterkt worden. Ook op andere manieren vinden scholen en bedrijven elkaar. Zo legde ik voorstellen klaar om stages in een bedrijf, het

Tot slot wordt er niet alleen Nederlandstalige onderwijs aangeboden in Vlaanderen, maar ook in Brussel. Paul Delva is onze expert in de commissie op vlak van Brussels onderwijs. Welke realisaties vind je voor Brussel het belangrijkst? Paul Delva: “Eerst en vooral is er de capaciteitsuitbreiding voor onze Brusselse scholen: meer plaatsen voor meer kinderen. Daarnaast is er het hernieuwde stelsel om leerkrachten uit te wisselen tussen het Nederlandstalige en Franstalige onderwijs.”

&

Zie je nog uitdagingen voor de volgende regering? Paul: “Steeds meer ouders vinden hun weg naar de Nederlandstalige scholen in Brussel. Op zich is dat een prima zaak, maar dit gaat gepaard met heel wat uitdagingen. Hoe kunnen de vele anderstalige kinderen in deze scholen snel en grondig de Nederlandse instructietaal onder de knie krijgen? Hoe zit het met lerarentekort? Hoe kunnen we ook in de toekomst de kwaliteit van het onderwijs op een hoog peil houden? En ook vallen – ondanks een heel complex inschrijvingssysteem – vandaag nog steeds Nederlandstalige kinderen uit de Brusselse onderwijsboot. Dit moet aangepakt worden. CD&V maakt van onderwijs – ook en zeker in Brussel – een prioriteit in de volgende legislatuur.”

15


Vlaamse fractie

KOEN VAN DEN HEUVEL

CAROLINE BASTIAENS

ROBRECHT BOTHUYNE

KARIN BROUWERS

LODE CEYSSENS

SONJA CLAES

GRIET COPPÉ

DIRK DE KORT

JOS DE MEYER

PAUL DELVA

JAN DURNEZ

MARTINE FOURNIER

VEERLE HEEREN

KATHLEEN HELSEN

VERA JANS

WARD KENNES

ELS KINDT

JAN LAURYS

SABINE POLEYN

TINNE ROMBOUTS

JOHAN SAUWENS

KATRIEN SCHRYVERS

GRIET SMAERS

VALERIE TAELDEMAN

PETER VAN ROMPUY

JAN VERFAILLIE

JOHAN VERSTREKEN

VELI YÜKSEL

RAF TERWINGEN

SONJA BECQ

JENNE DE POTTER

MARC VAN DE VIJVER ERIC VAN ROMPUY

Kamer-fractie ROEL DESEYN

CARL DEVLIES

LEEN DIERICK

GERALD KINDERMANS

NAHIMA LANJRI

NATHALIE MUYLLE

GERDA MYLLE

BERCY SLEGERS

JEF VAN DEN BERGH

LIESBETH VAN DER AUWERA

NIK VAN GOOL

STEVEN VANACKERE

STEFAAN VERCAMER

KRISTOF WATERSCHOOT

Senaatsfractie

16

WOUTER BEKE

DIRK CLAES

SABINE DE BETHUNE

CINDY FRANSSEN

ETIENNE SCHOUPPE

ELS VAN HOOF

Brusselse fractie JOHAN VERSTREKEN

BRIGITTE DE PAUW

BIANCA DEBAETS

WALTER VANDENBOSSCHE


Diepenbeek JONGCD&V bezoekt Brussel JONGCD&V Diepenbeek ging de uitdaging aan om naast beleidspartij ook een partij te zijn waar plaats is voor een groepsgebeuren met de focus op mensen. Vanuit dat idee vertrok een volle bus goedgezinde mensen richting Brussel. Bij aankomst werden ze opgewacht door Johan Sauwens, die hen op boeiende wijze op sleeptouw nam

door het Warandepark en het Vlaams Parlement. Na deze rondleiding en een lekker middagmaal ging de tocht verder naar het museum Coudenberg en Belvue. ‘Verbondenheid’ was het codewoord van deze uitstap: jong met oud, lokaal met nationaal, politieke inhoud met een gezellig verenigingsleven.

nieuws uit onze afdelingen

ondertussen in... Sint-Niklaas V&M bezoekt Oxfam Wereldwinkel

Brugge Steven Vanackere te gast In de mooie locatie van Crown Plaza op de Burg, kwamen een 80-tal CD&Vsenioren luisteren naar Federaal Volksvertegenwoordiger Steven Vanackere over zijn succesvol boek ‘De eerste steen’. Voorzitster Griet Trioen stelde hem kritische vragen met enkele bedenkingen omtrent de ‘zeven hoofdzonden in politiek en samenleving’. Op een heel boeiende wijze antwoordde Steven Vanackere hierop. Ook enkele jongeren met open blik kwamen luisteren. Achteraf bij het aperitief was er nog tijd voor een gezellige babbel.

Thema was ‘chocolade’ waarbij iedereen kon genieten van een lekkere chocoladefondue met vers fruit. Daarna was er een korte toelichting over fair trade en Oxfam Wereldwinkel met gelegenheid tot vragen stellen. Nadien werden enkele proevertjes, 3 wijnen, koffie en thee aangeboden: witte chocolademousse met brie, curry van kip met chocoladesaus, chocomousse met roze peper, brownies, koekjes, ... Deze leerrijke en gezellige avond werd afgerond met een bezoek aan de winkel zelf met mogelijkheid tot aankopen. Een aanrader voor andere afdelingen.

17


Bredene Bloemlezing ‘Vrouwen in de Groote Oorlog’ Een 35-tal personen kwamen naar de bloemlezing over ‘Vrouwen in de Groote oorlog’ van V&M Bredene in het Sociaal huis. Dhr. Stefaan Vandenbussche las, vertelde en toonde een 10-tal verhalen over jonge en oudere vrouwen. Van verzetstrijdsters, kunstenaressen, verpleegsters, ambulanciersters en zelfs zaakvoersters. Alles kwam aan bod. Het waren zeer boeiende vertellingen. Ook het hapje en drankje waren uit de tijd van toen.

Brasschaat

Bree

CD&V Bree organiseerde voor het vierde jaar op rij haar ‘Tsjevenquiz’. 24 ploegen gaven present voor een onderhoudende quizavond met uitdagingen op vlak van wetenschap, muziek, literatuur, film, enz. De grijze hersencellen werden aardig op de proef gesteld, maar het bleef op elk moment een gezellige en leuke bedoening. Dit jaar mocht de ploeg ‘Lomp & Lelijk’ de Tsjevenbeker mee naar huis nemen. Die mochten ze ontvangen uit de handen van burgemeester Liesbeth Van der Auwera.

Oog in Oog Op maandag 31 maart stond OCMWvoorzitter en schepen van financiën, wonen, armoedebestrijding en lokaal sociaal beleid, Bart Brughmans, oog in oog met de Brasschaatenaren om te focussen op de lokale problemen. Op 1 april ’s avonds gaf Vlaams parlementslid en eerste schepen en schepen voor publieke ruimte, openbare werken, patrimoniumbeheer, milieu, groen en natuur Dirk de Kort een info-avond over betaalbaar en levenslang wonen in de regio. Een problematiek die veel jonge gezinnen aanbelangt. De vele aanwezige CD&V-kandidaten maakten er een geslaagde avond van. Aansluitend kwam ook staatssecretaris Servais Verherstraeten de kandidaten steunen.

Lennik

Een vaste ploeg CD&V-vrijwilligers zorgde voor een puike logistieke ondersteuning.

Biefstukkenkermis Op zaterdag 15, zondag 16 en maandag 17 maart organiseerde CD&V Lennik haar jaarlijkse biefstukkenkermis. Startte het eetfestijn enigszins aarzelend op zaterdag, dan werd dat ruimschoots goedgemaakt de andere dagen. De talrijke bezoekers konden in zaal ‘Ons Huis’ genieten van een heerlijke steak of van feestelijk kalkoengebraad, vakkundig klaargemaakt door kok - en gemeenteraadslid- Nando Hemelinckx en zijn team. Ook de ijsjes, de lekkere taarten en de (Lennikse) koffie werden gesmaakt. Intussen konden de aanwezigen een tombolaprijs in de wacht slepen of kennismaken met enkele CD&V-kandidaten voor de komende verkiezingen. Ze werden allen vriendelijk verwelkomd door Heidi Elpers, eerste schepen en zesde op de Kamerlijst voor Vlaams-Brabant.

Schelle Samenaankoop oordopjes JONGCD&V Schelle organiseerde een info-avond ‘Samenaankoop oordopjes op maat voor festivals en fuiven’. De aanwezigen kregen uitleg door een audiologe van Amplifon over het type oordoppen en de prijs. Ook kwam er een geluidstechnicus zijn ervaring delen om iedereen bewust te maken van het belang van gehoorbescherming. Een interessante en leerijke avond!

18

Tsjevenquiz


Begijnendijk-Betekom V&M bezocht het Vlaams Parlement

Oostende Op stap met... Midden februari ontdekten meer dan 40 gasten samen met Schepen voor Cultuur Hilde Veulemans de boeiende geschiedenis van Oostende. Voorzitter van de heemkundige kring, J.P. Falise was de gids in het heemkundig museum ‘De Plate’. Carl Craey, uitbater van Jeugdherberg De Ploate gaf een korte toelichting over de werking, gevolgd door een rondleiding in de nieuwbouw. Een uitstekende lunch bij Tine Vermeesch in Hotel Empire sloot deze voormiddag af.

De bezoekers (een 30-tal) werden vriendelijk onthaald door Karin Brouwers en haar medewerkster. De deelnemers maakten kennis met een stukje geschiedenis van het oude Brusselse postgebouw waarin het Vlaams Parlement zich bevindt. Ook de kunst kreeg ruime aandacht. De rondleiding eindigde in het halfrond. Nadat de innerlijke mens versterkt werd, was er nog een kleine stadswandeling.

En eind maart bezocht CD&V Oostende samen met gastheer directeur Philip Declercq het Koninklijk Werk Ibis en gidste Bart Plasschaert de groep langs de Spuikom. Oostende verkennen altijd boeiend!

blijft

Zottegem Van zuur naar zoet in jouw buurt Het ‘Verzoetingscomité’ van CD&V-Zottegem organiseerde een tweede dialoogmoment tegen de verzuring. Na de eerste avond in november was het nu de bedoeling om de toen voorgestelde ideeën te vertalen in concrete plannen en activiteiten. Hiervoor werden vier sprekers uitgenodigd die ieder op hun terrein getuigenissen brachten vanuit hun professionele of andere activiteiten. Zo waren er wijkagent Kristof Baeyens die sprak over de buurtwerking binnen de politie, mevrouw Vera Roggeman van de CM die nieuwe zorgprojecten begeleidt, CD&V schepen Birger Quinten uit

Aalter die de ervaringen toelichtte van 10 jaar speelstraten en tenslotte Kris Van Steerthem van de vereniging LETS Zottegem, een lokaal uitwisselingssysteem. Op het einde van deze boeiende en zeer leerrijke avond, werden al een aantal concrete acties gepland voor de komende maanden. Na twee dialoogavonden is het nu tijd om de verzoeting op het terrein vorm te geven.

Hip hoi hyper-actief

Altijd wel iéts te doen bij CD&V! Al onze lokale activiteiten vind je terug op het ledenportaal www.cdenv.be/mijncdenv

Het ‘verzoetingscomité’ is gegroeid uit de plaatselijke CD&V-afdeling Zottegem, met de bedoeling om de verzuring in de gemeente tegen te gaan.

Een leuk praatje bij een leuk plaatje? Kan u ook terugblikken op een interessant, aangenaam of uitbundig CD&V-initiatief in uw gemeente, stad of provincie? Stuur een leuke foto en een korte tekst van maximum 5 regels naar lokaal@cdenv.be.

19


VERKIEZINGSCONGRES CD&V www.cdenv.be/verkiezingscongres

’t Zand 34, 8000 Brugge Inschrijven voor donderdag 24 april via www.cdenv.be/verkiezingscongres

26APR CONCERTGEBOUW BRUGGE

Ons verkiezingscongres staat in het teken van ons plan voor de toekomst. Een plan dat bouwt aan een Sterker Vlaanderen, in een Sterker land en een Sterker Europa, met economische groei en sociale vooruitgang. Kom. Deel. En bouw mee.

CD&V neemt deel aan de 10 Miles in Antwerpen, op zondag 27 april 2014. Dat kan u dit jaar opnieuw samen doen met Vlaams ministerpresident Kris Peeters!

Ons dagprogramma:

• Ladies Run 5 km (13u00) • Ten Miles 16 km (15u00, dit is wave 1)

ANTWERPEN

27/04

EIGEN LAAT UW MAKEN 3D SCAN3DEE ! DOOR

G NWERKIN IN SAME HNOPOLIS MET TEC

PS ORKSHO KINDERW SUPERSLIJM BAL & STUITER LIJK BERICHT RT BANGE DAGSTAA ERJAAR REUZE V PCAKES CU

Als loper krijgt u van CD&V naast een campagne T-shirt ook een warm en sportief onthaal op een ideale locatie op Linkeroever (meer info op de website), vlakbij de start. Inclusief parkeergelegenheid, een beveiligde omkleedruimte en een drankje voor- en achteraf.

De deelnameprijs bedraagt €20 voor de 10 Miles (€25 voor niet-leden), €10 voor de Ladies Run (€12 voor niet-leden).

Inschrijven

www.cdenv.be/tenmiles

Met vragen kan u terecht bij ggoris@cdenv.be of 02 238 38 07.

KRIS PEETERS FEEST WORKSHOPS VOOR KIDS

ZONDAG 18 MEI 2014 PARK SPOOR NOORD ANTWERPEN VANAF 10u

IEDEREEN 3D DOE MEE MET

DE GROOTSTE VERKIEZINGSQUIZ Sterker Vlaanderen, Sterker land

Ampersand april  

Ledenblad CD&V

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you