Page 1


17-12-2009 (16:45)

Afsluitfeest Feestjaar Zonhoven-Gayndah Door: CD&V-Zonhoven

Het feestjaar 2009, waarin 20 jaar jumelage tussen Zonhoven en het Australische Gayndah werd gevierd, loopt stilaan ten einde. Iedereen die op één of andere manier bij één van die organisaties betrokken was en iedereen die Australië een warm hart toedraagt, werd uitgenodigd op de slotavond op vrijdag 11 december in gc Tentakel. Het programma bestond uit een kort officieel gedeelte, een optreden van de Australische Kristen Cornwell en een receptie met een Australisch tintje. Tegelijk vond de tentoonstelling 'Aussie View' plaats. Een didgeridoo-speler zorgdevoor de juiste sfeer. Bekijk hier de foto's van deze feestelijke avond. bron:zonhoven.be

01-12-2009 (16:53)

Nieuw!! De Wandelkalender 2010 Door: CD&V Zonhoven/toerisme zonhoven

Ontdek de Wijers in Zonhoven

Na het succes van de voorbije twee jaren heeft Toerisme Zonhoven in samenwerking met Natuurpunt Hasselt-Zonhoven en vzw Limburgs Landschap voor de derde maal op rij een wandelkalender uitgebracht. Er zijn t.o.v. vorige jaren twee wandelingen bijgekomen: nl. „wintergroen‟ en een dauwwandeling „ontwakende natuur‟. Elke maand bieden wij jou een ander stukje natuur aan met telkens een ander thema, begeleid door een ervaren natuurgids. Elke wandeling is tussen de 4 en 6 km lang en duurt ongeveer 2 uur. Deze wandelingen zijn bovendien gratis. Wil je kennis maken met de landschappelijke schoonheid en variaties in het gebied van De Wijers, bestel dan gratis de wandelkalender 2010. Bovendien krijg je er een mooie kleurrijke natuurfolder bij. Bestellen: Toerisme Zonhoven, 011 60 26 19 of via mail toerisme@zonhoven.be Download hier de wandelkalender (pdf - 269kb)

05-11-2009 (14:35)

Opvoedingsondersteuning start te Zonhoven Door: CD&V Zonhoven

Schepen van gelijke kansen Kristien Smets is fier om het nieuwe Zonhovense opvoedingsproject boven de doopvont te houden.

Vanaf 2010 zal men in Zonhoven als ouder, grootouder of opvoeder in het algemeen terecht kunnen met vragen over opvoeden van kinderen, tieners en jongvolwassenen. Samenwerkingsinitiatief opvoedingsondersteuning Het gemeentebestuur stapt mee in een samenwerkingsinitiatief met Hasselt en Diepenbeek onder de naam ‘Opvoedingsondersteuning’ Concreet betekent dit dat er vanuit de provincie jaarlijks 25.000 euro subsidies zijn om dit project te financieren en dat elke deelnemende gemeente hierbovenop nog 5000 euro voorziet. Voor dit geld kan men dan wekelijks bijv. 2 halve namiddagen beroep doen op de expertise van het geschoold pedagogisch personeel van de opvoedingswinkel uit Hasselt. Ouders zijn dikwijls onzeker of ze het opvoeden van hun kinderen wel op de goede manier aanpakken. Vroeger werd deze kennis van generatie op generatie overgeleverd, maar dat is vandaag de dag niet meer het geval.


Ook de visie over opvoeden is erg geëvolueerd tegenover vroeger Bovendien kent onze moderne samenleving heel wat types van gezinnen en samenlevingsvormen die vroeger zelfs niet eens bestonden, denken we maar aan nieuw samengestelde gezinnen, homokoppels met kinderen… Lokaal opvoedingsoverleg Bedoeling is om lokaal een opvoedingsoverleg te organiseren waaraan de kinderopvanginitiatieven, de scholen, de sociaal- culturele verenigingen en al de anderen die zich bezighouden met begeleiding van kinderen aan deelnemen. Dit overleg is het lokale draagvlak van dit project en zal ook bekijken welke de beste vorm is om opvoedingsondersteuning succesvol te organiseren in Zonhoven. Als men bijvoorbeeld vindt dat vormingscursussen voor opvoeders geschikter zijn dan een spreekuur waar men terecht kan, dan is het mogelijk om voor die formule te kiezen. Het kan ook zijn dat men vindt dat er in bepaalde wijken van de gemeente meer nood is aan initiatieven, of dat bepaalde doelgroepen zoals kansarme gezinnen bv. meer aan bod moeten komen. Kortom het lokaal overleg is de draaischijf van dit initiatief en zorgt voor het nodige draagvlak en de verankering in de plaatselijke gemeenschap. Start Donderdag 26 november zal het eerste lokaal overleg plaatsvinden waar de coördinator van de opvoedingswinkel Hasselt een beeld schetst van de werking van de opvoedingswinkel. Nadien is het de bedoeling om via overleg te komen tot een actieplan en een formule die het best past bij de noden in onze gemeente. Vanaf begin 2010 kan er dan gestart worden met de eerste initiatieven

Kristien Smets Schepen van gelijke kansen

18-09-2009 (16:25)

Plantjesweekend "Kom op tegen kanker" Door: CD&V Zonhoven

Zonhoven komt op tegen kanker OP 17, 18 en 19 september vindt het plantjesweekend plaats van Kom op tegen Kanker. Dan worden er in Vlaanderen weer azalea's verkocht. Met de opbrengst van deze actie worden de projecten gefinancierd van de Vlaamse Liga tegen Kanker zoals preventie, psychosociale ondersteuning van patiënten en hun omgeving, palliatieve zorg en wetenschappelijk onderzoek. Er gaat ook veel aandacht naar kinderen met kanker. Het succes van het plantjesweekend is te danken aan de inzet van vele vrijwilligers. Tijdens de markt van zondag 19 september zal CD&V-Zonhoven deze plantjes te koop aanbieden

30-08-2009 (10:26)

Zonhoven groet Australië


05-07-2009 (10:50)

Een nieuwe actie in het kader van de e-portemonnee Door: CD&V Zonhoven/Kristien Smets

Laat gratis je bandenspanning controleren en bespaar tot 100 euro per jaar.

Met de actie bandenspanning willen we chauffeurs bewust maken van het belang van een correcte bandenspanning, zowel op economisch als ecologisch vlak. Met de juiste spanning kan het brandstofverbruik immers met 2% verminderd worden en dus ook de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Ook de verkeersveiligheid is gebaat bij een juiste spanning. Banden met een te lage spanning zorgen ervoor dat de wegligging niet ideaal is en de remafstand vergroot. Laat gratis je bandenspanning controleren bij 1 van de deelnemende garages in Zonhoven. Hiermee bespaar je niet alleen 10 euro brandstof per maand, maar je krijgt ook nog eens 1.000 punten op de e-portemonnee. Deze actie loopt van 1 juli 2009 t/m 30 september 2009. Punten worden 1 maal per gezin toegekend. In Zonhoven kan je terecht bij volgende garagisten 1) Gabo Bielen - Waardstraat 6 2) BVBA Vangeneugden- Molenweg 9 3) Classic Garage bvba- Beringersteenweg 99 A 4) NV Wouters- Kriekelstraat 69 5) VPF Motor BVBA- Wijvestraat 65 Doen !

01-07-2009 (16:13)

Prijzen voor de mooiste tuinen van Zonhoven. Door: Kristien Smets

Vrijdag 26 juni vond de prijsuitreiking voor de mooiste gekeurde tuinen in verschillende categorieën plaats in de feestzaal van de Volkstuinen in het gemeenschapscentrum Tentakel Nieuw dit jaar was de gezamenlijke organisatie van dit evenement door het gemeentebestuur en de Volkstuinen Zonhoven. We kozen ervoor om de krachten te bundelen om zo meer en nieuwe mensen te bereiken . In de categorie mooiste voortuinen was mevr. Vandael-Elens Maria de winnares met 83,50 % De hoogste score in de categorie traditionele tuinen was voor Dhr. Vandeput Willy met 89,50 %. De groentetuinen hadden als overwinnaar dhr. Metten Georges met een score van 93 % en de mooiste landschapstuin is te bezichtigen bij Dhr. Vaes André, die voor zijn tuin 92 % kreeg als beoordeling van de jury. De heer Georges Metten ontving ook nog een schaal van de gemeente Zonhoven voor zijn verdienste als tuinier met de hoogste gemiddelde score in de beoordeelde categorieën.


15-06-2009 (08:00)

Zonhoven wil het label van Fair Trade gemeente binnenhalen Door: Kristien Smets

Schepen van leefmilieu en duurzaamheid Kristien Smets kondigt aan dat Zonhoven gaat trachten om het label Fair Trade gemeente te verwerven. Wat is een Fair Trade gemeente? Fair Trade gemeente is een titel die aangeeft dat de gemeente én haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken. Om Fair Trade gemeente te worden moeten er 6 criteria vervuld worden. De inwoners, burgemeester en schepenen, lokale bedrijven, restaurants, café-uitbaters, scholen en instellingen, verenigingen, jong en oud, iedereen kan helpen om de criteria te vervullen. • Het gemeentebestuur keurt een resolutie goed die fairtrade steunt en beslist om koffie en nog minstens één ander product dat gecertificeerd is door Max Havelaar, aan te kopen voor vergaderingen, kantoor en in de cafetaria's. • De Winkels zorgen voor minstens twee fairtradeproducten in hun rekken en de plaatselijk horeca serveert Fair Tradeproducten. • De Bedrijven en organisaties (scholen, verenigingen, kerken, enz). gebruiken Fair Tradeproducten en starten educatieve campagnes op om de kennis over en de betrokkenheid met Fair Trade te vergroten. • Er moet ook voldoende Media-aandacht zijn voor de campagne. • Een lokale trekkersgroep neemt de nodige initiatieven om de titel te behalen. • Om FairTradeGemeente te worden, lanceert men in de gemeente een nieuw initiatief dat lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten thuis, op de werkvloer en op openbare plaatsen aanmoedigt. Er zijn wat Zonhoven betreft al criteria die reeds ingevuld zijn: nl. criterium 1 (deels) 2, 3 en 4(bijv. mediaaandacht ivm „fairtradecola‟ van Konings nv). Het belangrijkste criterium is de „trekkersgroep‟ (criterium 5), deze staat immers waarborg voor criterium 6, de duurzaamheid van Fair Trade gemeente Zonhoven. In de trekkersgroep zou een vertegenwoordiging moeten zitten van: gemeentebestuur (ambtenaren), scholen, wereldwinkel, middenstand, ZWOS, … Na de zomervakantie worden de nodige stappen ondernomen om de trekkergroep samen te stellen en dan van start te gaan. Meer info op: www.ikbenverkocht.be

10-06-2009 (20:12)

Zonhovense klimaatwijken winnen hun weddenschap met gemeentebestuur. Door: CD&V Zonhoven - Kristien Smets

Zes maanden geleden startten de eerste klimaatwijken op in onze gemeente. Bedoeling was om met simpele ingrepen en geen comfortverlies 8 % energie te besparen.

Concreet waren het 2 groepen die zich inschreven voor het project. Vanuit de wijken Cosmos en Groete Hemmen Drij deden in totaal 7 gezinnen mee (25 personen) en vanuit het OCMW deden 13 gezinnen mee onder de naam OCMWATTJES (39 personen) Twee energiemeesters leidden dit project tot een goed einde. Met ingrepen zoals het installeren van een spaardouchekop, spaarlampen, het 1 graad lager zetten van de verwarmingsthermostaat en het tegengaan van sluipverbruik slaagden beiden groepen in hun opzet. De wijken Cosmos en Groete Hemmen Drij bespaarden 9,56 % en de OCMWATTJES maar liefst 16,83 % wat hen meteen de 10 de plaats opleverde in de top tien rangschikking. “Vanuit het gemeentebestuur zijn we vast van plan om volgend jaar opnieuw mee te doen met de klimaatwijken en dan gaan we ervoor om het aantal deelnemende wijken en groepen minstens te verdubbelen”aldus schepen van leefmilieu Kristien Smets.


08-06-2009 (14:50)

Duurzaam bouwen en verbouwen : hoe begin ik er aan Door: CD&V Zonhoven - Kristien Smets

De Belg heeft nog steeds een baksteen in zijn maag en wil niets liever dan zijn eigen huis te verwerven. Eens een stuk grond of pand gekocht kan men beginnen met het kiezen van stijlen, materialen en zijn er vele mogelijkheden en opties. Naast de klassieke keuzevraagstukken is er sinds enige jaren een bijkomende optie, namelijk hoever ga ik in het aanwenden van duurzame oplossingen bij de bouw of verbouwing op gebied van isolatie,verwarming, hernieuwbare energie‌. Maar daar begint de moeilijkheid. Hoe kan je als leek doorheen het bos nog de bomen zien en een juiste keuze maken. Om kandidaat bouwers en verbouwers hiermee te helpen organiseert het gemeentebestuur van Zonhoven hierover een GRATIS INFOSESSIE nu maandag 8 juni om 20 uur in de polyvalente zaal van de Evenementenhal, Rozenkransweg 4, Zonhoven Tijdens deze infosessie maak je in 10 stappen kennis met de principes van duurzaam ver/bouwen. De begeleiding van deze avond is in handen van de vzw Dialoog. Iedereen is van harte welkom! Kristien Smets 0474/69 38 10 Schepen van milieu en duurzaamheid 23-05-2009 (16:17)

Vanaf december ophaling Plastiek, Metaal en Drankverpakking (PMD) in Zonhoven Door: CD&C Zonhoven/bron: zonhoven.nu

Dienstenbelasting daalt van 75 naar 55 euro

Zonhoven zal weldegelijk beter worden van de overdracht van het huidige containerpark aan Limburg.net. Schepen van leefmilieu Kristien Smets (CD&V) reageert daarmee op het gemorrel dat te horen was bij de overname (zie vorig bericht). De belasting, nodig om het afval op te halen, daalt van 75 naar 55 euro. Vanaf december komt er bovendien een ophaalronde voor PMD afval. 23-05-2009 (16:13)

Twijfels bij overname containerpark Door: CD&V Zonhove/bron: zonhoven.nu

Er is twijfel of een overname van het Zonhovense containerpark wel zinvol is. Zoals bekend wil de gemeente het park overdragen aan afvalintercommunale Limburg.net. De kosten voor het bestuur lopen immers te hoog op. Of alle Zonhovenaren ook echt beter worden van een overname, is volgens enkele raadsleden echter niet zeker.


03-05-2009 (10:57)

Nieuwe cursus thuiscomposteren en kringlooptuinieren de evenementenhal Door: CD&V-Zonhoven/Kristien Smets

De dienst leefmilieu, de compostmeesters en de schepen van leefmilieu Kristien Smets maakten tijdens de zondagsmarkt van 26 april laatstleden promotie voor de nieuwe cursus „Composteren‟ die start op dinsdag 12 mei om 19.30 uur in de Evenementenhal Den Dijk. In drie sessies leert men de deelnemers de kneepjes van het vak aan om goede compost te verkrijgen. Deelname is gratis, vooraf inschrijven is nodig. Er werden ook 1 compostbak en 1 compostvat verloot onder de deelnemers die de wedstrijdvragen correct invulden. De winnaars zijn ondertussen bekend nl: Dhr. Konings van de Bremstraat wint een kunststoffen compostbak twv 25 euro. Mevr. Marieke Tytgat van de Donkweg het compostvat twv 12,5 euro."

26-03-2009 (15:41)

Subsidie voor evenementen in het teken van 20 jaar verbroedering Door: CD&V-Zon hoven/bron: zonhoven.be

2009 moet een bijzonder jaar worden, want dan bestaat deze verbroedering 20 jaar. Heel wat activiteiten en evenementen zullen in 2009 in het teken staan van Australië. En om de organistoren van evenementen wat extra aan te moedigen heeft een gemeente een subsidie voorzien voor elke vereniging, school of organisatie met zetel in Zonhoven die een activiteit organiseert in het kader van 20 jaar verbroedering met Gayndah.

10-02-2009 (16:50)

20 jaar verbroedering Gayndah Door: CD&V-Zonhoven/zonhoven.be

Oroep Het gemeenschapscentrum Tentakel deelt graag in de feestvreugde rond 20 jaar verbroedering met Gayndah in Australië. Achter de schermen wordt al hard gewerkt om er een mooi intercultureel feest van te maken.

Eén van de projecten die op stapel staan is een fototentoonstelling over Australië. Ben je ooit in Australië geweest of ga je er binnenkort een kijkje nemen? Wonen er kennissen of vrienden van je in dat prachtige land aan de andere kant van de evenaar? Dan ben jij de geknipte persoon om materiaal aan te leveren voor een fototentoonstelling. Wil jij jouw foto‟s graag tentoongesteld zien in gc Tentakel in het najaar van 2009, stuur dan voor 15 maart 2009 enkele van je mooiste exemplaren op naar gc Tentakel met de vermelding „Fototentoonstelling Australië‟, p.a.


Kneuterweg 2, 3520 Zonhoven. Je mag ze ook mailen naar tentakel-AT-zonhoven.be of ze persoonlijk afgeven aan de balie. Bij iedere tentoonstelling hoort natuurlijk ook een „opening‟ waarop iedere deelnemer uitgenodigd is. De selectie gebeurt in het voorjaar van 2009 door een professionele jury. De geselecteerde foto‟s worden vergroot en ingekaderd. Na de tentoonstelling krijg je je vergrootte foto‟s cadeau. De originele foto‟s krijg je uiteraard terug. Als je geselecteerd wordt ben je automatisch eregast tijdens de openingsplechtigheid. Meer informatie bij gc Tentakel – 011 81 50 61 06-02-2009 (16:25)

Winnares logowedstrijd Gayndah

Op woensdag 28 januari werd de winnares van de logowedstrijd "20 jaar verbroedering Zonhoven-Gayndah" in de bloemetjes gezet. Het winnende logo kan je hierboven in de banner zien. De winnares Veerle Weyens ontving een cheque ter waarde van 250 euro.

Winnende logo

11-01-2009 (10:33)

Subsidie voor zonnepanelen en -boilers Door: CD&V-Zonhoven/bron dienst leefmilieu

Reglement aangepast en verlengd De gemeenteraad heeft in zitting van 24 november 2008 het subsidiereglement voor het plaatsen van zonnepanelen en –boilers uitgebreid en verlengd voor het jaar 2009. Concreet komen nu - naast particulieren - ook bedrijven, scholen en verenigingen in aanmerking voor de gemeentelijke premie. De subsidieaanvraag dient na de plaatsing te gebeuren. De aanvraag moet vergezeld zijn van de factuur en het keuringsattest. De premie bedraagt 250 euro. Het reglement geldt voor het jaar 2009.

11-01-2009 (10:27)

Gayndah Door: CD&V-Zonhoven

20 jaar verbroedering.

In 1989 heeft Zonhoven een vriendschapsband gesloten met Gayndah, een stadje in Queensland, Australië. In 2009 bestaat deze verbroedering 20 jaar. Heel wat activiteiten en evenementen zullen in 2009 in het teken staan van Australië.


09-01-2009 (16:06)

Ophaling kerstbomen Door: CD&V-Zonhoven/bron: dienst leefmilieu

Je mag je afgedankte kerstboom meegeven met de 14-daagse groenophaling om de veertien dagen op maandag, afgewisseld met de huisvuilophaling. Verwijder de pot en alle versieringen. Je legt je kerstboom best zondagavond goed zichtbaar aan de voorzijde van je woning. Je hebt alles gedaan volgens de regels en je kerstboom is niet meegenomen? Geef dan een seintje aan de dienst leefmilieu op het nummer 011 81 05 26.

09-01-2009 (15:38)

Nieuwe toeristische brochure Hasselt en Zonhoven 2009 Door: CD&V-Zonhoven/bron: dienst toerisme

Deze brochure voor individuele bezoekers of voor groepen geeft u een compleet overzicht van alle toeristische mogelijkheden in Hasselt en Zonhoven met heel wat nuttige informatie, met alle logiesmogelijkheden, toegangsprijzen en handige tips. Voor groepen is het aanbod erg groot. U kunt kiezen uit geleide bezoeken aan musea en tuinen, all-in dagtrips, bedrijfsbezoeken, autocarrondritten, rondritten met de stadstram, geleide fietstochten, boottochten, educatieve programma's (voor kleuters, lager en secundair onderwijs), een tiental themawandelingen. Wil je de nieuwe brochure per post ontvangen, geef dan een seintje aan Toerisme Zonhoven, 011 60 26 19 of mail naar toerisme-AT-zonhoven.be

04-01-2009 (17:11)

Park De Dijk : werken starten in 2009 Door: Kristien Smets

Voor natuur- en wandelliefhebbers is er goed nieuws. Midden in het centrum van Zonhoven komt er binnenkort een spiksplinternieuw park .

Het beheer- en het inrichtingsplan voor het bekomen van subsidies voor de aanleg van het Park De Dijk zijn ingediend bij de bevoegde instanties voor 1 januari 2009. Na een laatste inspraakvergadering met de omwonenden werden er nog enkele kleine aanpassingen doorgevoerd aan het plan. Zo komt er een doorsteek vanaf het pad van de speelweide naar de achterzijde van de evenementenhal om makkelijker bij de toiletten van de evenementenhal te raken. Aan de Hoge Valweg zal er een zone voorbehouden worden voor hondenpoepweide. In het beheerplan voorzien we ook de mogelijkheid van een overdekte picknickplaats of prieel. De kapwerken starten kortelings. De andere werken volgen van zodra we de bouwvergunningen in ons bezit hebben. Het volledige park zal er zijn in 2010.

CD&V-Zonhoven nieuws Kristien Smets 2009  

Schepen Kristien Smets nieuws 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you