Page 1


Is het Skatepark te duur?

21-12-2008 (17:46)

Door: CD&V-Zonhoven/bron: zonhoven.nu

77 procent van de deelnemers aan de peiling van zonhoven.nu vindt het nieuwe skatepark dat voorzien wordt op de Basvelden te duur. Wel hoopt 23 procent dat het nieuwe park er wel komt. Tijdens de gemeenteraad maandagavond 15 december 2008 waren de skaters het grote discussie punt. sp.a en enkele leden van de meerderheid vonden de voorziene 185.000 euro te veel. Schepen van jeugd Benny Roosen (CD&V) liet weten dat het bedrag over drie jaar gespreid wordt, en eventueel nog opnieuw bekeken kan worden. De schepen wil wel een duurzaam skatepark uitbouwen. Internetpeilingen zijn niet wetenschappelijk en niet noodzakelijk representatief. Het resultaat kan hooguit een tendens aangeven.

Gemeente maakt voorbehoud bij sneltramplannen

17-12-2008 (17:28)

Door: CD&V-Zonhoven/bron: zonhoven.nu

De gemeente Zonhoven maakt voorbehoud bij de sneltramplannen die De Lijn deze maand voorstelde. Zoals bekend voorziet het Spartacusplan ook een sneltram tussen Hasselt en Noord-Limburg, via Zonhoven.

TEUTROCK 2008

10-12-2008 (17:11)

Door: CD&V-Zonhoven

De affiche voor de rock-stage van Teutrock 2008 is volledig.

ZATERDAG 27 DECEMBER - EVENEMENTENHAL - ZONHOVEN Volgende bands zullen op zaterdag 27 december hun opwachting maken in de Evenementenhal van Zonhoven : AVADAVAT THE WHOCARES GERASENE PIGS THE KILLBOTS SOUTHERN VOODOO BELGIAN ASOCIALITY THREE DAY THRESHOLD (USA) THE KIDS en HETTEN DES. Binnenkort worden ook de DJ's bekendgemaakt.

Meer info: VZW ROLMO PRODUCTIONS - mailto: rolmovzw@hotmail.com - 0495 90 04 74 www.teutrock.be


Laat je verwennen in de bib

05-10-2008 (10:46)

Door: CD&V Zonhoven/bron:Zon_nws

Voor steeds meer mensen holt het leven voorbij. Heb jij ook het gevoel je tijd te moeten verdelen tussen gezin, werk en je eigen interesses? Er is een uitweg: de Bib. Een plek waar je even kan stilstaan. De Bib schenkt jou in zekere zin tijd. Bibtijd is „kwali-tijd‟ om samen met het hele gezin van te genieten. We starten de jaarlijkse Bibliotheekweek met een op-en-top verwendag op zaterdag 11 oktober. Wie zich als nieuw lid inschrijft op de verwendag, krijgt zo bijvoorbeeld een waardevolle gezinsagenda vol mooie fragmenten en boekensmaakmakers cadeau! Verder kan iedereen die een geldige lidkaart heeft en ouder is dan 14 jaar op deze speciale zaterdag net zoals vorig jaar gratis cd‟s, dvd‟s, video‟s en cd-rom‟s ontlenen. Nog meer dan anders is de klant koning(in) in onze Bib! Bibliotheek – 011 81 05 81

Boekenverkoop

17-09-2008 (16:44)

Door: CD&V-Zonhoven

Boekenverkoop – jeugdboeken 20 september 2008 Plaats: gc Tentakel van 10.00 tot 16.00 uur Inrichter: bibliotheek Bibliotheek verkoopt boeken Op zaterdag 20 september houdt de bibliotheek voor de vijfde maal een boekenverkoop, ditmaal in het gemeenschapscentrum Tentakel. Je kan van 10.00 tot 16.00 uur komen snuffelen in talrijke afgevoerde boeken van de bibliotheek. Opgelet: het gaat om een uitzonderlijke verkoop van enkel jeugdboeken wegens een grondige afvoer op de uitleenposten van de bibliotheek ter voorbereiding van de automatisering in december! De bibliotheek verkoopt de jeugdboeken voor een spotprijs van 0,50 euro per stuk of 1 euro per 3 stuks. Een niet te missen buitenkansje voor u en uw kinderen! Info: bibliotheek - 011 81 05 81

Bibliotheeknieuws

07-09-2008 (09:26)

Door: CD&V Zonhoven/bibliotheek

De bibliotheek van Zonhoven is er voor iedereen, maar niet iedereen is in staat om naar de bib te komen. Voor hen heeft onze bibliotheek enkele specifieke diensten. Zo is er onze maandelijkse boekendienst aan de bewoners van het Rusthuis en ook onze Bibmobiel, die i.s.m. het OCMW boeken aan huis brengt bij mensen die niet meer tot in de bibliotheek geraken of hiervoor niet op anderen kunnen rekenen. Maar ook voor mensen die misschien wel nog goed te been zijn, maar niet (meer) kunnen genieten van lezen wegens een visuele handicap biedt onze bib enkele specifieke diensten aan. We hebben een mooie collectie grootletterboeken die het lezen wat vergemakkelijken. Maar als het lezen écht moeilijk wordt, biedt de DAISYspeler vanaf nu een mooie oplossing! Een Daisy-speler is een apparaat bestemd voor het beluisteren van Daisy-roms. De Daisy-speler kan, door de oplaadbare batterij, overal mee naartoe genomen worden en biedt een hele reeks handige functionaliteiten die speciaal ontwikkeld zijn voor visueel gehandicapten. Zo zijn bijvoorbeeld al de knoppen op het toestel sprekende knoppen, je hoort dus wat je doet… Sinds kort heeft de bibliotheek een Daisy-speler ter beschikking voor de leners. Bedoeling is dat mensen uit de doelgroep (dit zijn alle mensen die geen gedrukte boeken kunnen lezen, bijvoorbeeld: blinden, slechtzienden, bedlegerige personen, mensen met een spierziekte, dyslectici, bejaarden,…) via de bibliotheek kunnen kennismaken met de mogelijkheden van zo‟n Daisy-speler en het toestel uitgebreid kunnen uitproberen alvorens te beslissen over een eventuele aankoop. Ben je geïnteresseerd in een kennismaking met de DAISY-speler? Of ken je iemand die hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met de bibliotheek. Bibliotheek - 011 81 05 81


Een online catalogus voor de bib

26-08-2008 (17:12)

Door: CD&V-Zonhoven

De voorbereidingen zijn al volop bezig achter de schermen, maar op 11 december is het eindelijk zo ver: de bibliotheek start met een heel nieuw bibliotheeksysteem!

Het wordt immers hoog tijd om ook met de bib van Zonhoven het nieuwe tijdperk van de internetcatalogi en bijhorende mogelijkheden te betreden. We schakelen daarvoor over van ons huidige bibliotheekprogramma Cibis naar Cibis-Web van de firma Cipal. Ook de drie uitleenposten voor de lagere scholen van Termolen, Halveweg en Terdonk gaan vanaf dan geautomatiseerd uitlenen. Tot op heden werd dit alles nog bijgehouden met pen en papier. Tevens zal er een publiekscomputer aanwezig zijn om de webcatalogus te raadplegen. Wat gaat er veranderen? Een heleboel natuurlijk, maar voor de bibliotheekgebruikers zijn er toch wel enkele fijne nieuwe mogelijkheden om bijvoorbeeld van thuis uit je bibmaterialen te beheren. Zo kan je online de hele bibliotheekcatalogus raadplegen, je eigen ontleende materialen verlengen, een overzicht van de door jou ontleende materialen opvragen, materialen reserveren, enz. Achter de schermen verandert er natuurlijk nog veel meer, de bibliotheekmedewerkers krijgen eerst een degelijke opleiding om met het nieuwe systeem te leren werken om zo vanaf 11 december iedereen met raad en daad bij te kunnen staan. Om al de uitleengegevens over te zetten naar het nieuwe systeem zal de bibliotheek gesloten zijn op 8, 9 en 10 december om op donderdag 11 december 2008 te starten met het nieuwe bibliotheeksysteem. De nieuwe webcatalogus zal vanaf 11 december 2008 bereikbaar zijn vanaf een link op onze website: www.zonhoven.be/bibliotheek Meer info: bibliotheek 011 81 05 81 zonhoven-AT-bibliotheek.be Opgelet! De bibliotheek sluit uitzonderlijk op: maandag 8 december, dinsdag 9 december en woensdag 10 december 2008 Benny Roosen Schepen van cultuur

Verkeersremmers Moverkensstraat

02-07-2008 (20:38)

Door: Benny Roosen

Uit een enquete die gehouden werd in de Moverkensstraat blijkt dat 90 procent van de bewoners last had van overdreven snelheid, van sluikverkeer of zich onveilig voelde als zwakke weggebruiker. Naar aanleiding van de werken ter verbetering van de Karrekiet en Merelstraat nemen we nu ook het initiatief om op de Moverkensstraat niet alleen het kruispunt met de Karrekietstraat te verhogen. Gelijktijdig zullen twee wegversmallingen met lichte verhoging worden aangelegd die het verkeer moeten vertragen en beveiligen. De zwakke weggebruikers worden bij deze constructies gescheiden van het autoverkeer. Eveneens kan hierdoor het sluikverkeer worden afgeremd.


WOZO is spreekbuis van ondernemers in Zonhoven

02-07-2008 (20:32)

Door: Benny Roosen

Het gemeentebestuur wil de banden met de bedrijfswereld nauwer aanhalen en startte in de loop van vorig jaar met verkennende gesprekken. Daaruit bleek dat een aantal ondernemers zich wilden engageren om samen met het gemeentebestuur een lokaal economiebeleid uit te stippelen. Met die mensen hebben we de afgelopen maanden gebrainstormd over hoe een belangenvereniging er moet uitzien en hoe die groep gaat werken. Op 24 juni werd WOZO boven de doopvont gehouden. WOZO staat voor Werkgroep Ondernemers Zonhoven. WOZO is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse economische belangengroepen zoals Voka, Unizo, de handelaarsverenigingen van Zonhoven, KMO-zone De Waerde, de nieuwe KMO-zone Molenheide, de marktcommissie en de diensten (o.a. banksector). WOZO komt om de 2 maanden samen om allerlei themaâ€&#x;s te bespreken die op een of andere manier verband houden met handel, KMO of nijverheid. Dat kan heel ruim gaan van bijvoorbeeld parkeerproblemen in het centrum tot het verlenen van advies over feestverlichting. De nieuwe vereniging krijgt administratieve steun van de gemeente. Tijdens de oprichtingsvergadering werd een huishoudelijk reglement goedgekeurd. Dominic Tholen werd verkozen tot voorzitter, Koen Evers tot ondervoorzitter. Samen met Benny Roosen, de schepen van lokale economie, zullen zij de komende drie jaar mee hun schouders zetten onder het economiebeleid van de gemeente. In de toekomst zullen ook meer gerichte acties op het getouw worden gezet, waarvoor de gemeente een budget zal voorzien. Als ondernemer kun je op de hoogte blijven van de activiteiten van WOZO via de website van de gemeente, op de speciale subsite „ondernemenâ€&#x;. www.zonhoven.be/ondernemen


Skatepark op de Basvelden

09-06-2008 (19:41)

Door: CD&V-Zonhoven, Benny Roosen

Het gemeentebestuur heeft geld vrijgemaakt voor de vernieuwing van het skatepark op de Basvelden. Het gaat hier om een belangrijk gedeelte van een som die was voorzien voor de vernieuwing van de Zonhovense speelterreinen in 2008.

In april brachten de jongeren samen met de jeugddienst een bezoek bij de gespecialiseerde vzw Abubaca in Kortrijk, en maakten hun wensen over toestellen en inrichting van het skatepark kenbaar. Op basis van de wensen van de jongeren maakte de vzw meerdere schetsen. Samen met de jongeren worden deze schetsen bekeken en eventuele aanpassingen aangebracht. Als het ontwerp klaar is, kunnen prijsoffertes worden aangevraagd. Schepen Benny Roosen: “Een gepolierde betonnen ondergrond kost heel wat meer dan asfalt maar gaat veel langer mee. Maar goed, we gaan nu prijsoffertes opvragen bij gespecialiseerde firma‟s en vervolgens wordt het prijskaartje voorgelegd op het schepencollege en later komt het voorstel op de gemeenteraad.” Wat er ook beslist wordt – een ambitieus skatepark of een meer bescheiden – de aanbesteding zal eind dit jaar nog plaatsvinden en de uitvoering van de werkzaamheden wordt gespreid.

Een nieuw softwareprogramma voor de bibliotheek van Zonhoven. 09-02-2008 (16:03) Door: Benny Roosen/CD&V-Zonhoven

De gemeente Zonhoven sluit zich, na een grondig onderzoek van de twee gangbare systemen het PBS: VubisSmart van Infor en Cibis-Web van Cipal, aan op het bibsysteem Cibis-Web van Cipal. De beide systemen hebben hun voordeel volgens schepen Benny Roosen. Het Cibis-Web systeem van Cipal leverde na het onderzoek van schepen Benny Roosen en de medewerkers van de bib in Zonhoven de minste problemen op bij gebruik door de medewerkers en bezoekers van de bibliotheek.

Gemeente wil nieuw skatepark aan Basvelden

18-01-2008 (15:53)

Door: Benny Roosen/CD&V-Zonhoven

Vermits het huidige skatepark aan een opknapbeurt toe is werd in het jeugdbeleidsplan 2008-2010 voorzien dat het gemeentebestuur het skatepark op de Basvelden wil vernieuwen. Daarvoor zal de gemeente samen met skaters en deskundigen een plan uitwerken.

Stappenplan Op 14 januari 2008 keurde het college van burgemeester en schepenen een stappenplan goed om tot een voorstel te komen waar de skaters achter staan. Stap 1: voorbereidend werk Met een kleine groep skaters, waarvan we al contactgegevens hebben, overleggen hoe we een grotere groep skaters kunnen bereiken. Stap 2: bekendmaking van deze actie Samen met een kleine groep skaters zal de jeugddienst deze actie bekendmaken via de lokale pers, internet, flyers en affiches. Stap 3: breed overleg met skaters We zullen samen met een grote groep skaters een overleg organiseren op donderdag 7 februari om 14 uur bij de jeugddienst (Evenementenhal Den Dijk, Rozenkransweg 4). Doel is tot een globale visie te komen en zoveel mogelijk ideeën te verzamelen voor het skatepark. Stap 4: werkgroep Een werkgroep zal een concreet plan uitwerken. In die werkgroep worden skaters, het gemeentebestuur en deskundigen op gebied van skaten betrokken. Meer info?


Jeugddienst - 011 81 05 84 E-mail: jeugd-AT-zonhoven.be Een blog, met alle nieuws over het skatepark, vind je hier (http://skatezonhoven.blogspot.com).

De Lijn weet van geen extra bussen in Zonhoven

11-01-2008 (12:53)

Door: CD&V-Zonhoven/Benny Roosen

Er komen voorlopig geen extra bussen en geen netwerk van belbussen in Zonhoven. Dat heeft de directie van De Lijn in een brief laten weten aan het gemeentebestuur. Eerder had gemeenteraadslid Sven Lieten (SP.A) in een krantenartikel nochtans aangekondigd dat de gemeente volgend jaar al een heus openbaarvervoersnet zou krijgen tussen de verschillende wijken en de buurgemeenten.

Lieten zit in Zonhoven dan wel niet in de meerderheid, maar hij is wel de broer van Ingrid Lieten, directeur-generaal van vervoersmaatschappij De Lijn. Hij kondigde in november aan dat De Lijn volgend jaar 335.000 euro zou besteden aan bussen die de verschillende deelgemeenten met elkaar zouden verbinden. De gemeente Zonhoven was nog niet ingelicht over de plannen, en vroeg daarom aan de Lijn Limburg om meer uitleg. In één klap zou er ook een heus 'busknooppunt' met treinstation bijkomen ter hoogte van de Halveweg. Toen dit laatste werd bekend gemaakt door de Zonhovense schepen van mobiliteit werd hij teruggefloten door "de Lijn". Enkele maanden later werd het echter weer aangekondigd in het persbericht van Sven Lieten.... Intussen heeft de directie van De Lijn een brief terug gestuurd naar de gemeente Zonhoven. Daaruit blijkt dat De Lijn even verbaasd was over de aankondiging als de gemeente zelf. "Er zijn nog geen concrete plannen om nieuwe bussen of belbussen in te leggen in Zonhoven," aldus woordvoerster Sonja Loos. "Wel loopt er een behoefteonderzoek. Indien blijkt dat er nood is aan extra bussen kunnen die er komen." Woordvoerster Sara Vercauteren van minister Van Brempt wil het bedrag niet bevestigen. “Er is geld vrijgemaakt om volgend jaar het aanbod van De Lijn in Limburg te verbeteren. Dat kan Zonhoven ten goede komen. Hoeveel geld er wordt vrijgemaakt en welke bussen er bijkomen, hangt af van het behoefteonderzoek dat momenteel loopt." De gemeente zelf is teleurgesteld nu blijkt dat het „bussenplan‟ toch minder concreet en groots is dan aanvankelijk aangekondigd. "Alleszins zullen we blijven ijveren voor een beter netwerk van openbaar vervoer in onze gemeente," besluit schepen van mobiliteit Benny Roosen (CD&V). Uit een vergelijking bleek eerder al dat Zonhoven samen met de gemeente Geraardsbergen in Oost-Vlaanderen het slechtste openbaar vervoer had van heel Vlaanderen. Tevens dringt hij aan op een open comunicatie tussen "de Lijn" en de NMBS in het belang van de mobiliteit van de Zonhovense inwoners voor wat betreft het geplande treinstation in Zonhoven. Dit alles kadert in het Spartacusplan. Blijkt immers dat de concurrentie tussen deze twee onderneminingen een hinderpaal vormt om te komen tot een beslissing rond deze inplanting. Wel moet men de verkeerstechnische inrichting op de Halveweg op dit knooppunt dan zeker goed onder de loep nemen.

CD&V-Zonhoven nieuws Benny Roosen 2008  

Schepen Benny Roosen nieuws 2008

CD&V-Zonhoven nieuws Benny Roosen 2008  

Schepen Benny Roosen nieuws 2008