Page 1


Subsidie voor zonne-energie vanaf 2008 Door: CD&V-Zonhoven/HBvL

De bewoners van de gemeente Zonhoven, die hun huis wil verwarmen met zonne-energie, kunnen vanaf 1 januari rekenen op een gemeentelijke subsidie. Die bedraagt 15 procent van de kostprijs voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie voor de verwarming van uw huis of van water. Ze bedraagt 10 procent op wat u betaalt voor een fotovoltaïsche installatie. In beide gevallen is er een maximum van 250 euro vastgelegd. Een van de voorwaarden is dat de factuur opgemaakt moet zijn in 2008. De gemeente heeft de maatregel goedgekeurd voor de periode van één jaar, maar ze kan verlengd worden. De subsidie komt in de plaats van de toelage voor de sanering van oude stookolietanks.

Afgedankte kerstbomen Door: CD&V-Zonhoven

Als de feesten voorbij zijn, blijft de kerstboom verweesd achter. Als je hem niet opnieuw kan inplanten mag je je afgedankte boom meegeven met de 14-daagse groenophaling. Deze vindt om de veertien dagen op maandag plaats, afgewisseld met de vuilnisophaling. Vanzelfsprekend moet je alle versieringen en ook de pot verwijderen. Kunststof kerstbomen worden uiteraard niet meegenomen. Je legt je kerstboom best zondagavond goed zichtbaar aan de voorzijde van je woning. Je hebt alles gedaan volgens de regels en je kerstboom is niet meegenomen? Geef een seintje aan de dienst leefmilieu op het nummer 011 81 05 26.

Nieuwe openingstijden gemeentelijke diensten Door: CD&V-Zonhoven

Vanaf 3 januari 2008. Maandag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.30 uur. Dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13 tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Johny De Raeve benoemt tot burgemeester Door: CD&V-Zonhoven/HBvL

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open Vld) heeft Johny De Raeve (Open Vld, foto) benoemd tot burgemeester van Zonhoven. De Raeve, nu nog eerste schepen in Zonhoven, vervangt vanaf 1 januari 2008 Marilou Vanden Poel-Welkenhuysen (Open Vld), zo deelde het kabinet van Keulen gisteren mee. Vanden Poel-Welkenhuysen verlaat op 1 januari de politiek. Ze was 19 jaar lang burgemeester van Zonhoven. De Zonhovense burgemeester was ook 17 jaar actief als parlementslid.


Komt er een nieuw containerpark in Zonhoven Door: CD&V-Zonhoven en Kristien Smets

Schepen van leefmilieu Kristien Smets (CD&V) laat weten dat de gemeente Zonhoven en de nieuwe Limburgse afvalmaatschappij (Limburg.net) gaan samenwerken voor een nieuw containerpark in Zonhoven. De gemeente wil de afvalberg ook fors doen krimpen. Nieuw containerpark "Limburg.net wil het containerpark in Zonhoven overnemen," aldus schepen Kristien Smets. "We waren één van de eerste gemeenten die daar om vroegen. Om die reden staan we ook als eerste op de lijst voor investeringen, want het huidige containerpark is wat krap aan het worden. De kansen zijn dan ook groot dat we een volledig nieuw containerpark gaan krijgen. Op het terrein dat daarvoor in aanmerking komt zijn al metingen uitgevoerd. Het zal nog zeker twee jaar duren voor de werken kunnen starten." Afvalcijfers De minister van leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) maakte onlangs de 'afvalcijfers' bekend. Voor Zonhoven waren die niet zo positief. In onze gemeente werd maar liefst 185,9 kilogram restafval in huisvuilzakken en containers gedumpt. Dat is meer dan dubbel zo veel dan de 'properste' Limburgs gemeente uit Alken, die slechts 69,84 kilogram afval per inwoner produceren. Afvaltoerisme "Deze hoge cijfers zijn deels ook te verklaren door het 'afvaltoerisme' waar we in Zonhoven last van hebben," vindt Kristien Smets (CD&V). Begin 2007 werd zij schepen van leefmilieu, en ze is nu vast van plan het tij te keren. "Dat kan door strengere controles aan de toegangspoorten van het containerpark en groenafvalpark. Alleen Zonhovenaren mogen onze afvalparken binnen. Logisch, want de afvalparken worden betaald met het lokale belastinggeld. Zonhoven is nog een van de weinige gemeenten waar het containerpark gratis is, en dat trekt natuurlijk afvaltoeristen van andere gemeenten aan. Meer nog dan vandaag, moet er dus gecontroleerd worden." Niet meer gratis - Vervuiler betaalt Limburg.net liet eerder deze week al weten dat het op termijn alle containerparken in onze provincie wil beheren. Dan komt er een uniforme regeling, en zullen alle containerparken op dezelfde manier worden uitgebaat. Allicht betekent dit ook, dat er voor sommige afvalfracties straks betaald moet worden, zoals nu ook in verschillende gemeenten al het geval is. Het containerpark in Zonhoven blijft niet gratis. "Uiteindelijk geef je daarmee een verkeerd signaal," vindt schepen Smets. "En echt gratis zijn onze afvalparken natuurlijk ook niet. Dit jaar moeten we weer iets meer gaan betalen voor het ingezamelde afval dan de vorige jaren. En dat wordt toch weer van belastinggeld betaald. Daarom is het beter te gaan werken volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. Wie veel afval aanvoert, moet daar ook een bijdrage voor betalen. We denken dan bijvoorbeeld aan het bouwpuin of het restafval. Verschillende andere fracties zullen wel gratis blijven. Dure investeringen gaan we niet meer doen in ons huidige containerpark. Er komen zeker geen slagbomen of weegbruggen. Maar we onderzoeken wel al of we een vergoeding kunnen vragen voor bepaalde soorten afval, in afwachting tot er een nieuw containerpark komt."

Sluitingsdagen Door: CD&V-Zonhoven

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december 2007 donderdag 27 december 2007 (voormiddag) maandag 31 december 2007 dinsdag 1 en woensdag 2 januari 2008 De klantendienst van Infrax in het gemeentehuis is gesloten van maandag 24 december 2007 tot en met vrijdag 4 januari 2008. Tijdens de vacantieperiode kan je met al je vragen terecht in de energiewinkels van Infrax. • Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 32 • Genk, Winterslagstraat 40 bus 10. De energiewinkels zijn open van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Van af maandag 7 januari 2008 kan je opnieuw terecht bij de klantendienst van Infrax in het gemeentehuis. Voor het melden van storingen (24 uur op 24) Storingslijn: 078 35 34 33


Gasgeur: 0800 60 888 Defecte straatverlichting: 0800 60 777 Informatie over elektriciteit, aardgas, riolering en kabeltelevisie Infolijn: 078 35 30 20.

Nieuws uit de gemeenteraad van 27 november 2007 Door: Marleen Thijs - CD&V-Zonhoven

Eerste en zeer belangrijk punt van de agenda, eedaflegging van Bart Telen als nieuwe gemeentesecretaris. Tweede belangrijk punt, de gemeentebelasting op de personenbelasting en onroerende voorheffing blijft op het niveau van de voorgaande jaren

De gemeenteraad besloot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting op 8 procent te behouden. De onroerende voorheffing bedraagt 1.350 opcentiemen, met andere woorden alles blijft identiek aan voorgaande jaren. Nog tijdens de raad werden een reeks toelagen voor ontwikkelingssamenwerking goedgekeurd. Vlaams Belang onthield zich bij beide punten. Hun inziens was ontwikkelingshulp niet iets voor de lokale overheid. Hoewel, deze steun gaat enkel naar kleinschalige projecten die op één of andere manier aan Zonhoven gelinkt zijn. Ook het cultuurbeleidsplan werd dinsdagavond goedgekeurd. De suggestie van Sp-a om met één feestloket van start te gaan, werd genoteerd. Op die manier zouden aanvragers al hun formaliteiten via één loket kunnen in orde brengen en zou verwijzing naar diverse diensten overbodig zijn. Hoewel Schepen Roosen zag niet meteen welke het probleem op dit ogenblik kon zijn. De gemeentelijke medewerkers verwijzen ook nu reeds de mensen naar de bevoegde diensten door. Verder werd de digitale versie van het plannenregister goedgekeurd. Het hebben van dit digitaal plan is één van de vereiste om in de toekomst zelf bouwvergunningen af te leveren. De laatste voorwaarden om deze administratieve vereenvoudiging door te voeren zal vermoedelijk in de eerste maanden van 2008 in orde zijn. Tot slot werd de statutenwijziging (lees naamswijziging) van de afvalmaatschappij Limburg naar Limburg.net goedgekeurd. Bij de rondvraag opperde Vlaams Belanger Patrick Wissels dat door de werkzaamheden in de Merelstraat een aantal woningen een aantal dagen niet bereikbaar waren. Hij melde dit ook reeds aan onze schepen Benny Roosen. Roosen die maandagavond nog ging kijken of dit effectief het geval was, kon enkel maar stellen dat, mits aangepaste rijstijl alle woningen bereikbaar waren met uitzondering van één woning waar net die dag een put gegraven werd. En inderdaad de graafmachines werden daar dwars over de weg geplaatst om deze putten af te schermen, uit veiligheidsoverweging. Tot slot werd waarnemend gemeentesecretaris, Maurice Reemans bedankt voor de fijne samenwerking door alle partijen.

Gratis workshop voor ondernemers Door: CD&V-Zonhoven

De gemeente Zonhoven organiseert een gratis workshop voor alle Zonhovense ondernemers over het gebruik van het ondernemersloket op maandag 3 en dinsdag 4 december en op maandag 10 en dinsdag 11 december. In totaal zijn er 8 lesmomenten voorzien van elk 2 uur, de deelnemer kan er een gepast tijdstip uit kiezen. De cursus is gratis, maar aanmelden is nodig, want het aantal plaatsen per sessie is beperkt. Geïnteresseerden kunnen bellen op het gratis nummer 0800 90498 of een mailtje sturen naar communicatie-AT-zonhoven.be met vermelding van naam, telefoonnummer en het lesmoment naar


Nationale Enquête Ampersand: de resultaten Door: CD&V-Zonhoven

Met een enquête die afgelopen maand op onze website liep, wilden we weten wat u van Ampersand vindt. De resultaten tonen dat u behoorlijk tevreden bent over uw ledenblad. In totaal beantwoordden meer dan 700 leden de enquête. Daaruit blijkt dat vooral partijnieuws en politieke duiding gretig gelezen worden. Als we de rubrieken van Ampersand overlopen, blijkt u het meest interesse te hebben in achtereenvolgens het partijnieuws, de voorpagina en Midden de mensen. Een meerderheid vindt trouwens dat er nog meer nieuws uit eigen regio aan bod mag komen. Zowat de helft van de bevraagden wil ook graag meer regionieuws uit de andere provincies. Vervolgens wilden we graag weten hoe de vormgeving van Ampersand scoort. Twee derde van de bevraagden noemt de schikking van de artikels goed, meer dan de helft zelfs heel goed. De grote meerderheid is ook tevreden over het aantal artikels in Ampersand. Over het formaat zijn de meningen verdeeld: de helft vindt het formaat goed zoals het nu is, voor de andere helft mag het kleiner. Het lettertype is voor zowat iedereen duidelijk leesbaar. Over het taalgebruik is evenmin weinig reden tot klagen: slechts een minderheid vindt de gebruikte taal te moeilijk.

Alle Zonhovense leerlingen krijgen dit schooljaar gratis fruit. Door: CD&V-Zonhoven/Benny Roosen

Alle Zonhovense leerlingen krijgen dit schooljaar maximaal 10 kg gratis fruit. Dat heeft schepen van jeugd Benny Roosen (CD&V) laten weten. "We kregen een vraag vanuit de lagere scholen om een oplossing te zoeken voor het vervoer van al dit fruit naar Zonhoven en voor het tijdelijk stockeren ervan” legt schepen Roosen uit. Als gemeente hadden wij echter niet onmiddellijk een pasklare oplossing. Gelukkig vonden we vrij snel een concrete oplossing. Hobby Shop Vaes wil nu immers voor het transport instaan. Zij mogen regelmatig niet-verkochte ladingen fruit gaan ophalen in Borgloon." Al deze leveringen worden dan centraal aangeleverd in de Basisschool van Ter Donk van waaruit dan de verdeling plaatsvindt. "Met het initiatief wil de gemeente en de scholen de leerlingen in elk geval aanzetten om verstandig te snoepen. Het project loopt in het katholiek onderwijs. In basisschool Windekind van het Gemeenschapsonderwijs loopt overigens ook een identiek fruitproject.

Gemeente start studie om verkeersproblemen aan te pakken Door: Benny Roosen - CD&V-Zonhoven

Met de wijziging van de voorrangsregels op de Bokrijkseweg zijn de laatste maatregelen van het verkeersplan nog maar net van kracht en nu start het gemeentebestuur al met een nieuwe studie om nieuwe verkeersknelpunten aan te pakken. “We moeten dat doen omdat er de voorbije vijf jaar zoveel is veranderd in de gemeente”, licht schepen van Verkeer Benny Roosen toe. “De snelstudie telt acht knelpunten en wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeentelijke verkeerscommissie. Ik denk bijvoorbeeld aan de ontsluiting van de nieuwe KMO-zone van Molenheide, de intussen gerealiseerde woningprojecten of de supermarkten die zich in de gemeente hebben gevestigd. We gaan de routes van het zwaar verkeer en het sluikverkeer in kaart brengen en de snelheidsbeperkingen van het bestaande verkeersplan herbekijken.” Ook het parkeerprobleem in het centrum en de parochies, het openbaar vervoer en het fietsroutenetwerk wordt onder de loep genomen. “Verder hebben we contacten gelegd met de vzw Trage Wegen om kleine en zelden gebruikte straten in kaart te brengen. Tot slot moeten we oplossingen zoeken voor de ontsluiting van de sportieve trekpleisters. Want als de ondertunneling van de baan Hasselt-Eindhoven een feit is, heeft dat bijvoorbeeld gevolgen voor het verkeer dat de evenementenhal wil bereiken.”


E-portemonnee beloont milieuvriendelijk gedrag Door: Kristien Smets CD&V-Zonhoven

Zonhoven heeft samen met de Afvalmaatschappij Limburg en Bond Beter Leefmilieu de e-portemonnee ingevoerd, een beloningssysteem voor duurzaam gedrag. De inwoners kunnen met hun elektronisch paspoort of gemeentekaart punten sparen voor milieuvriendelijk gedrag. Op de „verdienlijst‟ staan onder meer thuiscomposteren, radiatorfolie plaatsen, goederen naar de kringwinkel brengen of huisvuilzakken inleveren. De punten die ze daarmee verdienen, kunnen ze „verzilveren‟ met waardebonnen voor optredens in de plaatselijke schouwburg, fietslampjes, batterijladers, trein- of buskaarten, enzomeer. De e-portemonnee is een systeem van ruilhandel dat mensen beloont voor zaken waar normaal geen geld mee te verdienen valt. Het verhaal van de e-portemonnee is zes jaar geleden op bescheiden schaal in Zonhoven gestart met „Retour is terug‟. Dat was een spaarsysteem voor mensen die herbruikbare flessen gebruikten. In 2005 is Overpelt dan gevolgd met „Zet milieu op de kaart‟. De pioniers uit Zonhoven zien nog heel wat nieuwe toepassingen mogelijk met de e-portemonnee. “We willen duurzaam intermenselijk gedrag aanmoedigen door het vrijwilligerswerk te belonen”, zegt schepen Kristien Smets. “We willen ook de verenigingen belonen. Op de verzilverlijst gaan we ook lokale winkels zetten.”

Bebloemingsactie jaargang 2007 Door: CD&V-Zonhoven

Verleden vrijdag werden naar jaarlijkse gewoonte de prijzen voor de “bebloemingsactie “ jaargang 2007 uitgereikt in de evenementenhal. Winnaar in de categorie: “bebloeming aan de scholen” werd de Kleurdoos hun afvalarme tuin. In de reeks “gevelversiering bij particulieren” ging de familie BammensMathuvis aan de haal met de eerste prijs. In de categorie “Voortuinbebloeming bij particulieren was dhr. Roger Vandikkelen de gelukkige. Winnaar in de reeks gevelversiering en voortuinbebloeming particulieren: fam. Cerchi-Feyen Behaalden het hoogste percentage in de reeks voortuin particulieren: Miet Nuyts en in de reeks gevel en voortuin: familie Vandeput-Thoelen Op de foto: van links naar rechts: Roger Vandikkelen, schepen Kristien Smets en fam Vandeput-Thoelen

Compost Door: CD&V-Zonhoven

Elk gezin kan tot eind 2007 een bon voor 500 kg gratis compost komen afhalen bij de dienst leefmilieu in het gemeentehuis. In ruil voor deze bon kan je dan het compost afhalen in het groenafvalpark. Meer info bij de dienst leefmilieu – 011 81 05 26


Sluitingsdagen gemeentelijke diensten Door: CD&V-Zonhoven

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op · donderdag 15 november en vrijdag 16 november.

Elke dag ZON-dag Door: CD&V-Zonhoven

Woendag 31 oktober 2007 om 19.30 in de evenementenhal Het gemeentebestuur organiseert op woensdag 31 oktober 2007, in samenwerking met o.m. het provinciebestuur, een infoavond over zonneenergie. Je krijgt er antwoord op volgende vragen: Hoe situeert hernieuwbare energie zich in de totale energieproductie en energieverbruik? Hoe worden hernieuwbare energiebronnen benut in Vlaanderen? Hoe kunnen we de energie van de zon benutten? Hoe werkt een thermisch en fotovoltaïsch zonne-energiesysteem? Wat zijn de mogelijke toepassingen van zonne-energie? Wat is de kostprijs van een zonne-energiesysteem en op welke financiële steun kan je rekenen? Hoe integreert men een zonne-energiesysteem in een gebouw? Heb je daarna zelf nog vragen, dan kun je die uiteraard ook stellen. Noteer dit alvast in je agenda! Plaats: evenementenhal om 19.30 uur.

Oplaadpunt budgetmeter Infrax Door: CD&V-Zonhoven

Gebruikers van een budgetmeter kunnen hun oplaadkaart herladen tijdens de spreekuren van Infrax in het gemeentehuis elke · maandag van 13 tot 14 uur · donderdag van 15.30 tot 16.30 uur. De betaling kan contant of met bankcontact gebeuren. Buiten deze uren kunnen de kaarten tijdens de kantooruren worden opgeladen in de Energiewinkels in Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 32 of in Genk, Winterslagstraat 40 bus 10.

Sluitingsdagen Door: CD&V-Zonhoven

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op donderdag 1 november (Allerheiligen) en vrijdag 2 november (Allerzielen).


Zonhovens schepencollege staat confetti toe. Het schepencollege besliste om voor de komende carnavalstoet geen „confetti-verbod‟ in te voeren. Alhoewel een dergelijk verbod in verschillende - uitgesproken - carnavalgemeenten reeds bestaat, is het nooit onze bedoeling geweest om eenzijdig een dergelijk verbod op te leggen, aldus schepen Kristien Smets. Vanuit milieustandpunt, overlast voor de omwonenden, en kostprijs van opruimen is er zeker iets te zeggen voor een dergelijk verbod. Onze bedoeling was echter om, via een aantal contacten met de carnavalgroepen, na te gaan of er ook wel een voldoende draagvlak aanwezig was bij de carnavalisten zelf, om eventueel via een eigen carnavalreglement het gebruik van confetti niet meer toe te staan. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Daarom besliste het schepencollege eenparig om het gebruik van confetti dan ook verder toe te laten tijdens de carnavalstoet, aldus schepen Smets.

Komt er een confettiverbod in Zonhoven Door: CD&V-Zonhoven

Het gemeentebestuur van Zonhoven overweegt om het gooien van confetti bij de volgende carnavalstoet te verbieden. Confetti is immers hinderlijk voor de bewoners van enkele straten in het centrum, het zorgt voor milieuvervuiling én het opruimen kost geld. Oppositiepartij SP.A reageert in een persbericht boos. Carnaval zonder confetti is als trouwen zonder rijst, zo vindt de partij. We overwegen inderdaad een confettiverbod, zo reageert schepen van leefmilieu Kristien Smets (CD&V). We hebben daar met het voltallige schepencollege al over gepraat. Maar een definitieve beslissing is er nog niet. We willen eerst nog overleggen met - onder meer - onze buurgemeenten. Toch zijn we zeker niet de enige gemeente die confetti wil bannen. In carnavalsteden als Bilzen, Lanaken en Peer werd eerder ook een confettiverbod uitgevaardigd. Is het feest er daarom minder op geworden? Door goede regels en afspraken maak je sommige feesten en tradities net beter, vindt schepen Smets. Vroeger was het ook gebruikelijk dat er tijdens de hololool bommetjes werden afgeschoten en dat bezoekers schoensmeer meebrachten om elkaar in te smeren. Dat is vandaag verboden, en het feest is er net beter op geworden. Waarom zou een carnavalstoet zonder al die kleine snippertjes dan niet minstens even leuk kunnen zijn?

Fietszoektocht Door: CD&V-Zonhoven

Tot 30 september kon u meedoen aan de toeristische fietszoektocht. Al de deelnemers aan deze fietszoektocht brachten het antwoordformulier uiterlijk op maandag 1 oktober, om 9 uur, binnen. Zo kon men meedingen naar een van de vele prijzen. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 30 oktober 2007 om 20.00 uur in het Gemeenschapscentrum Tentakel. Alle deelnemers ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Recyclage inktpatronen Door: Benny Roosen

Recyclage inktpatronen: goed voor jeugdvereniging en milieu

In Zonhoven werd het project opgestart waarbij al de jeugdverenigingen die lid zijn van de jeugdraad hun kas kunnen spijzen door inktpatronen te verzamelen. In vele gevallen komen deze patronen gewoon in de vuilniszak terecht met de nodige consequenties voor het milieu. Bij deze actie worden deze patronen opgehaald door een gespecialiseerde firma die de nodige vergunningen heeft van Ovam voor het ophalen en verwerken van deze patronen. Hiervoor krijgen de verenigingen dan een vergoeding die varieert van € 0.10 tot € 2.00 afhankelijk van het soort inktpatroon. Nadien worden deze dan opnieuw gevuld en terug in omloop gebracht. De nodige documenten om hieraan deel te nemen kunnen verkregen worden bij de jeugddienst. Alzo kunnen we twee doelen bereiken: enerzijds ondersteunen we de jeugdverenigingen financieel en anderzijds bewijzen we een dienst aan het milieu.


Lege mazouttank Door: CD&V-Zonhoven

Oude stookolietanks kunnen, zelfs als ze (bijna) leeg zijn, ernstige bodemverontreiniging veroorzaken. Daarom moeten deze tanks gesaneerd worden. Dit kan alleen door een gespecialiseerde firma gebeuren. Als je een oude stookolietank in de grond hebt zitten die niet meer gebruikt wordt, kan je een premie krijgen om deze te laten weghalen of om de tank te laten reinigen en op te vullen. Ongeveer 100 Zonhovenaren hebben tot nu toe al gebruik gemaakt van de gemeentelijke subsidies die hiervoor ter beschikking zijn. Zo kan je tot 200 euro ontvangen als het gaat om een ondergrondse tank. Belangrijk Als je afgedankte tank buiten gebruik werd gesteld na 1 juli 1995, heb je slechts tot 31 december 2007 de tijd om je subsidieaanvraag in te dienen. Laat die kans niet voorbijgaan! Tip Als je een firma hebt gekozen om je tank zuiver te maken en op te vullen of ze weg te halen, vraag dan vooraf of ze de nodige attesten en verklaringen kunnen afleveren. Deze moet je immers bij je subsidieaanvraag voegen . Meer info bij de dienst leefmilieu – 011 81 05 24

Onthaal nieuwe inwoners Door: CD&V-Zonhoven

Zaterdag 20 oktober 2007 worden de nieuwe inwoners ontvangen op het gemeentehuis. In de bus die rondtoert door Zonhoven wordt aan de nieuwe inwoners de nodige informatie gegeven over de gemeente waarin zij sinds kort inwoner van zijn.

Nieuws uit de gemeenteraad van 25 september 2007 Door: Marleen Thijs

De zitting werd geopend met de vraag van Vlaams Belang om in de toekomst de stemming met naam te noteren. Er is ook beslist dat er een managementteam aan de slag zal geen. Dit managementteam zal de komende maanden, na de aanstelling van de secretaris, een vastere vorm aannemen. Verder is de beslissing genomen dat, aangezien de gemeente geen prijsoffertes ontving voor de bouw van de jeugdbib, het lokaal van de volkstuinen en de scoutslokalen aan Gemeenschapcentrum Tentakel, men zelf op zoek zal gaan naar een aannemer. De straatnaamswijziging (gedeelte Grote Eggestraat, tussen fietspad en kleine ring) werd uitgesteld. Schepen Roosen wil eerst de bewoners raadplegen. Wel werd het licht op groen gezet voor de aankoop van een piano, het aantal leerlingen in het muziekonderwijs neemt zo‟n vlucht, dat de aanschaf van bijkomende instrumenten noodzakelijk is. De meerderheid keurde de 'leasingovereenkomst' die de gemeente afsluit met de NV serviceflats Invest uit Antwerpen goed. Samen met deze investeringsmaatschappij worden veertig nieuwe serviceflats voorzien. Die komen vlakbij de huidige serviceflats langs de Rozenkransweg. De oppositie onthield zich van stemming. Vooraleer over te gaan naar de besloten zitting, kwamen nog enkele varia-vragen aan bod. - Schepen Smets deelde mee, op vraag van SP-a, dat eind deze maand het reglement op de subsidiëring van zonnepanelen zal voorliggen. - Schepen Roosen wist te melden dat de aansluiting met het systeem van de provinciale bibliotheek opnieuw ter bespreking lag. Bij vroegere contacten had het personeel gemeld dat er nog teveel knelpunten waren. Men was toen vragende partij dat er eind september het gesprek opnieuw gevoerd zou worden, problemen zouden vanaf dan van de baan moeten zijn. - Op vraag van Drijkoningen om GSM-cursussen voor senioren te organiseren stelde men dat dit op dit ogenblik al door meerdere seniorenverenigingen geprogrameerd werd en is.


Belangrijkste agendapunt: de benoeming op proef van de secretaris. In besloten zitting werd de stemming met de nodige zorg en volgens de regels gedaan. Bart Telen is de nieuwe secretaris. Namens CD&V wensen wij hem veel succes bij deze nieuwe uitdaging!

Eetdag CD&V-Zonhoven viert zijn eerste lustrum Door: CD&V-Zonhoven

Op zondag 7 oktober hield CD&V-Zonhoven zijn jaarlijkse eetdag. Dit jaar vierden we ons eerste lustrum. We mochten bij deze editie ook weer meer dan 200 mensen ontvangen die zich te goed deden aan lekkere mosselen of één van de andere gerechten. Langs deze weg willen we iedereen bedanken die zich belangeloos heeft ingezet om van deze eetdag een succes te maken. Klik hier om ons fotoverslag te bekijken.

SAMENAANKOOP STOOKOLIE Door: CD&V-Zonhoven

Met ACW en CD&V ZONHOVEN bespaart u weer ettelijke euro’s op uw energiefactuur! Een jaar geleden organiseerden wij onze eerste samenaankoop stookolie. Door de talloze reacties, hebben we toen meer dan 1,5 miljoen liter stookolie in samenaankoop en dus lagere prijs aan u kunnen aanbieden. We herhalen ons initiatief en we hebben de kost weer aanzienlijk kunnen drukken. Een liter stookolie kost bij ons nu € 0,5420. Voor de Ultra betaalt u € 0,5635. Het aantal liters dat u bestelt heeft geen belang voor de prijs. Wij hebben gekozen voor Hendrikx Brandstoffen.

Deze bestelling kan je ten laatste op 10 oktober 2007 doorgeven. Voor vragen, contacteer: Benny Roosen, tel. 0472/ 54 31 26 of mail naar bennyroosen-AT-hotmail.com

Internationale veldrit GP Zonhoven Door: CD&V-Zonhoven

Herdenkingscross E. Bleukx – Start voorverkoop

Op zondag 28 oktober 2007 vindt op en rond de terreinen van domein Molenheide de derde herdenkingscross Etienne Bleukx plaats. Ben je ook benieuwd of Sven Nys voor de derde opeenvolgende keer de GP van Zonhoven kan winnen? Of misschien zijn wereldkampioen Erwin Vervecken, Belgisch kampioen Bart Wellens, of het jonge talent Niels Albert hem dit jaar te slim af op en rond de Zonhovense zandheuvels? Kom zeker kijken naar deze spannende strijd op zondag 28 oktober! Net zoals vorig jaar staat het kruim van de internationale top aan de start in Zonhoven. Volgende grote namen hebben hun deelname al bevestigd: wereldkampioen Erwin Vervecken, Belgisch kampioen Bart Wellens, Sven Nys, Niels Albert, Tom Vannoppen, Ben Berden, Sven Vanthourenhout, Zdenek Stybar… Voorverkoop inkomkaarten Inwoners van Zonhoven kunnen op vertoon van hun identiteitskaart kaarten kopen aan 7,5 euro. Deze kaarten moeten persoonlijk afgehaald worden op de sportdienst (evenementenhal), Rozenkransweg 4. De gewone voorverkoop (voor niet - inwoners van de gemeente Zonhoven) bedraagt 9 euro, die kaarten kunnen ook elektronisch besteld worden via www.gpzonhoven.be. Let op: de voorverkoop start op 1 oktober en eindigt op 20 oktober 2007. Aan de kassa betaal je de dag zelf 10 euro. Mensen met een bondskaart kunnen binnen aan 9 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen.


Info: sportdienst - 011 81 05 03 Wedstrijdprogramma 11.00 uur: nieuwelingen 12.00 uur: juniores 13.15 uur: beloften 15.30 uur: eliterenners Info: Sportdienst Zonhoven – Lode Welkenhuysen – sportfunctionaris - Rozenkransweg 4

Verkiezing gemeentesecretaris in Zonhoven. Door: CD&V-Zonhoven

Tijdens de gemeenteraadszitting van 25 september 2007 werd met geheime stemming een nieuwe gemeentesecretaris verkozen . Bart Telen zal vanaf november waarnemend secretaris Maurice Remans opvolgen. Langs deze weg wenst CD&V-Zonhoven Bart Telen proficiat met zijn verkiezing en hoopt op een vruchtbare samenwerking.

Wijziging CD&V-raadsleden in de OCMW-raad van Zonhoven. Door: CD&V-Zonhoven

CD&V-raadslid Mario Leyssens neemt ontslag uit de OCMW-raad om familialeredenen, hij wordt opgevolgd door Marina Vanempten. Marina haar kandidatuur werd ter goedkeuring voorgelegd tijdens de zitting van de gemeenteraad van 25 september 2007.

Nieuwe wandelroutes in vijvergebied Midden-Limburg Door: CD&V-Zonhoven

Vandaag (23-09-2007) zijn er 5 nieuwe wandelingen plechtig geopend aan de 'Paalsteen' op de grens tussen Zonhoven en Hasselt.

Dit weekend worden naast de bestaande wandelingen weer 5 nieuwe wandelingen geopend. Je kan vertrekken op de parking van camping Heidestrand, aan de Zwanestraat in Zonhoven. Andere routes hebben het parochiecentrum Sint Jan aan de Nieuwstraat 126 in Hasselt als vertrekpunt. Het natuurgebied loopt immers door over beide gemeenten. De 5 nieuwe routes variëren van 4,5 tot 12,5 kilometer en starten allemaal aan het vertrekpunt in Kuringen. De nieuwe wandelkaart is tegen 1,5 euro te verkrijgen bij Toerisme Zonhoven of bij de In & Uit winkel van Hasselt. Meer info kan je hier vinden. Klik hier om ons fotoverslag te bekijken.


Plantjesweekend Kom op tegen Kanker Door: CD&V-Zonhoven

Verkoop van azalea ten voordele van Kom op tegen Kanker ook in Zonhoven een succes.

Klik hier om ons fotoverslag te bekijken.

KMO-loket weldra online Door: Benny Roosen

Binnenkort zal op de gemeentelijke site gestart worden met een bedrijvengids. Via dit loket zullen bezoekers van de gemeentelijke website de aangemelde bedrijven kunnen terug vinden. Zonhovense bedrijven krijgen de mogelijkheid om zichzelf langs dit kanaal te profileren aan de hand van een pagina die ze zelf kunnen aanpassen en invullen. De Zonhovense ondernemers ontvingen reeds een schrijven met de vraag om mee te werken aan dit project. Zij kregen ieder een persoonlijke inlogcode en paswoord. Vele bedrijven reageerden reeds positief op dit initiatief. Langs deze weg willen we een oproep doen aan alle bedrijven om mee te werken aan dit initiatief. Meedoen is volledig gratis! Klik hier voor de pagina van de handelaars die al ingeschreven zijn.

Buurt- en straatfeesten Door: Benny Roosen

De buurt- en straatfeesten kennen een stijgend succes.

Eind augustus zijn reeds 17 aanvragen goedgekeurd die gebruik maken van de gemeentelijke subsidies. Het gaat hierbij om een totaal bedrag van plusminus 4.000€ dat werd toegekend. De gemeente Zonhoven maakt hierbij handig gebruik van de toelage die door de Vlaamse regering ter beschikking werd gesteld indien men initiatieven nam om het sociale en culturele leven te bevorderen. Bij deze 17 aanvragen bevinden zich meerdere nieuwe organisaties. Al deze initiatieven zullen er zeker toe bijdragen dat buurtbewoners elkaar beter leren kennen. Hierbij willen we eveneens al de vrijwilligers bedanken die zich belangeloos inzetten voor het organiseren van deze festiviteiten. Nieuwe aanvragen zijn trouwens nog steeds welkom. Meer info : dienst cultuurbeleid - Tel. 011 81 05 85 - mail naar cultuur-AT-zonhoven.be

Mooi kunstwerk voor middelpunt Limburg Door: Kristien Smets

Als schepen van toerisme zou ik graag een kunstwerk laten plaatsen op het geografisch middelpunt van Limburg. Zoals onze ronde punten opgewaardeerd zijn met kunstwerken,zo zou ik van het middelpunt van onze provincie graag een toeristische trekpleister laten maken. Momenteel ligt het middelpunt zelf nog op militair domein. Vroeger werd dit domein gebruikt als munitiedepot, nu gebruikt het leger het terrein niet meer en wordt het beheerd door Agentschap Natuur en Bos. Agentschap Natuur en Bos voorziet de bouw van een brandtoren in de buurt van het middelpunt. Indien deze plannen realiteit worden dan zijn wij als gemeentebestuur geïnteresseerd om van deze brandtoren een volwaardige uitkijkpost te maken. Vanop die plek kan je tot ver achter Genk kijken en natuurlijk ook dat middelpunt zien, al dan niet met kunstwerk, zelfs al blijft dat punt zelf achter het hek.”


Voorlopig is het echter niet meer dan een denkpiste, ik heb het er nog niet officieel met alle betrokken instanties over gehad, maar dat is zeker een van de toekomstige opties. Kristien Smets Schepen van toerisme

Nieuwe culturele beheerraad geïnstalleerd Door: CD&V-Zonhoven

In juni keurde de gemeenteraad een nieuw reglement goed voor de oprichting van een gezamenlijke beheerraad voor de culturele instellingen van Zonhoven, namelijk het gemeenschapscentrum Tentakel en de bibliotheek. Zo‟n beheerraad is een verplicht instrument waarover elke gemeente moet beschikken voor het medebeheer van haar culturele infrastructuur. De samenstelling van zo‟n beheerraad is gemengd: enerzijds is er een afvaardiging van gebruikers, dus de mensen die deze diensten effectief gebruiken en anderzijds een afvaardiging van het bestuur (politici) die namens de gemeenteraad meedenken over het gebruik en beheer van deze locaties. De Zonhovense beheerraad van de bib en Tentakel telt 16 leden (8 gebruikers en 8 politici) en daarnaast kunnen er nog bijkomende leden gecoöpteerd worden. De raad komt een eerste keer samen op 14 augustus j.l. met een uitgebreide vergaderagenda. Het meedenken bij de opmaak van het nieuwe gemeentelijke cultuurbeleidsplan is meteen één van de belangrijkste taken van dit werkjaar. In dat nieuwe cultuurbeleidsplan worden alle ideeën en doelstellingen op cultureel vlak voor de komende zes jaar gebundeld. Dienst cultuurbeleid - 011 81 05 85 Gemeenschapscentrum Tentakel - 011 81 50 61 Bibliotheek - 011 81 05 81

Adopteer eens een kip Door: Kristien Smets, CD&V-Zonhoven

Burgemeester van Zonhoven deelt gratis kippen uit

Al jaren leven er scharrelkippen tussen kerk en gemeentehuis. De gemeentelijke kippenren is een begrip in Zonhoven en kan op heel wat sympathie rekenen van de bewoners. Het zijn bovendien de beste verkeersremmers! Maar: „trop‟ is te veel! Onlangs heeft een kip weer een nest kuikentjes uitgebroed, dus het aantal blijft maar stijgen. Het is bovendien een uiterst sterk ras, want ze blijven allemaal leven. Er wordt dus nogal wat afgefladderd, gerend en gekraaid op en rond het kerkplein. Om het „neerhof‟ weer tot normale proporties te brengen kunnen inwoners die nog plaats hebben in hun kippenren voor een adoptiekip of -haan, zich aanmelden in het gemeentehuis. Daar worden naam en adres genoteerd en nadat de kip of haan gevangen is brengt een personeelslid het dier aan huis. Deze service is gratis! Wie eerst komt maakt natuurlijk het meest kans. Heb je interesse, bel dan snel naar de dienst communicatie op het nummer 011 81 04 98. Zolang de voorraad strekt! Kristien Smets, schepen van leefmilieu Tel. 011 81 65 95 - 0474 69 38 10

Klantendienst Interelectra Door: CD&V-Zonhoven

De klantendienst van Interelectra in het gemeentehuis is gesloten tot en met 31 augustus. Tijdens de vakantieperiode kan je met al je vragen terecht in de energiewinkels van Interelectra: · Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 32 · Genk, Winterslagstraat 40/10 Openingstijden: van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur. Voor informatie over elektriciteit, aardgas, riolering en kabeltelevisie kan je bellen naar de infolijn 011 72 20 20. Om storingen te melden kan je ook 24 uur op 24 terecht op de storingslijn 011 72 20 40.


Vanaf 3 september kan je opnieuw terecht bij de klantendienst in het gemeentehuis, telkens op maandag van 13.00 tot 14.00 uur en op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur.

‘Zonhoven groet … Spanje’ Door: CD&V-Zonhoven

„Zonhoven groet‟ brengt een mix van cultuur, folklore, gastronomie en toerisme van het gastland. Opnieuw kozen we voor een zuiders topland: Spanje. Kom proeven van de Spaanse sfeer met muziek, plezier en lekker eten in Zonhoven. Waan je even in het zonnige zuiden door een flamencovoorstelling bij te wonen en te genieten van heerlijke Spaanse „tapas‟. 31 augustus 2007 * Verhalen van de Spaanse keuken (VOLZET) Ivo Hermans, beter bekend als De Koerier van Navarra, vertelt over het ontstaan en de geschiedenis van de paella Plaats: evenementenhal om 20 uur Info: Toerisme Zonhoven – 011 60 26 19 of gc Tentakel – 011 82 10 07 tot en met 2 september 2007 * Folkloretentoonstelling in het Bezoekerscentrum Oud Gemeentehuis. Maak kennis met typische gebruiksvoorwerpen, klederdrachten… Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur, zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 2 september 2007 * Aperitiefconcert door flamencogitarist Michel Gillain. Het concert wordt opgeluisterd met dans van het duo Sandie en Linsey Garcia-Gonzales Plaats: raadzaal gemeentehuis om 11 uur * Folklorenamiddag - Fiesta in Zonhoven Kleurrijke jurken, wervelende dansen en Spaanse ambiance met het sfeerorkest „Chico y Altamira‟. Tapas, paella en sangria zorgen voor een onvergetelijke cocktail die iedereen aan het dansen moet brengen. De flamencodansers van Federico Garcia Lorca en Sueño Flamenco nemen iedereen mee op sleeptouw. Plaats: plein rond de kiosk vanaf 15 uur Extra sfeerbrenger! Wie kent niet de Feria van Sevilla waar Spaanse paarden en ruiters in prachtige klederdracht door de straten van Sevilla flaneren? Enthousiast geklap en gejuich klinkt op. Net zoals op de Feria van Sevilla zullen paarden en ruiters van de groep „Doma Vaquera‟ een show opvoeren. Zij zullen het publiek bekoren met o.a. de Garocha, stierendrijvers met lange stok; pas de deux, een kuur op muziek door de dames en tot slot de carrousel, een parade van alle paarden samen. Zondag 2 september vanaf 15 uur op plein rond de kiosk. Info: Toerisme Zonhoven – 011 60 26 19

Snoeien in snoeiafval Door: CD&V-Zonhoven

Halfjaarlijkse ophaalronde groot snoeihout afgeschaft! Dat het gemeentebestuur de spreekwoordelijke financiële riem moet aantrekken is bekend. Méér uitgaven en minder inkomsten zijn hiervan de oorzaak. Het bestuur heeft er resoluut voor gekozen de belastingen – de grootste bron van inkomsten - niet te verhogen maar om te besparen op de uitgaven. In de zoektocht naar onkosten die kunnen geschrapt worden stootte het schepencollege op de halfjaarlijkse ophaalronde van groot snoeihout. Tot nu toe mochten inwoners van Zonhoven – als enige in heel Vlaanderen trouwens - eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar groot snoeihout langs de wegberm leggen waar de gemeentelijke diensten dit gratis kwamen ophalen. We zeggen wel „gratis‟, maar niets is wat het lijkt. „Gratis‟ moet immers ook betaald worden! Laat ons eens samen kijken hoeveel „gratis‟ in dit geval kost. Een eerste grote uitgavenpost is het vervoer: op jaarbasis kost dit alleen voor deze twee ronden niet minder dan 85 000 euro. Daar bovenop komt de boete die de gemeente krijgt omdat we boven het toegelaten quotum* zitten. Voor 2006 bedraagt die boete 79 321 euro voor het groenafval en 25 713 euro voor houtsnippers. Een snelle optelsom leert ons dat deze „gratis‟ dienst jaarlijks zo‟n slordige 190 000 euro kost, personeelskosten niet meegerekend. De cijfers spreken voor zich: ook „gratis‟ diensten kosten handenvol geld. Als je daarbij in overweging neemt dat er een tweewekelijkse ophaalronde bestaat waarvan de betaling vervat zit in de huisvuilbelasting en waarvan amper gebruik wordt gemaakt, besef je wel dat er iets moet veranderen. Het bestuur heeft dus op basis van deze cijfers beslist om de halfjaarlijkse ophaalronde voor snoeiafval af te schaffen met onmiddellijke ingang. Het groenafval wordt om de twee weken op maandag opgehaald, alternerend met de huisvuilophaling. De


voorwaarden zijn terug te vinden in het afvalboekje of op de gemeentelijke webiste www.zonhoven.be/gemeente in de rubriek leefmilieu. Meer info: Dienst leefmilieu – Tel. 011 81 05 24 - leefmilieu-AT-zonhoven.be · het quotum wordt berekend op basis van een gemiddelde van alle gemeenten binnen Regionale Milieuzorg. · - quotum houtsnippers: 15 kg per inwoner · - quotum groenafval: 230 kg per inwoner. · De boete bedraagt 23 euro per ton boven het quotum. · De quota worden berekend op de hoeveelheden groenafval die afgegeven worden op het groenafvalpark. Zohoven stijgt ver boven het toegelaten maximum uit omdat het gros van het groenafval wordt meegegeven met de twee dure 'gratis' ophaalronden.

Nieuwe openingstijden containerpark Door: CD&V-Zonhoven

De openingstijden van het containerpark wijzigen vanaf 4 september 2007: · maandag gesloten · dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: open van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.30 uur · zaterdag: open van 9 tot 12.30 en van 13 tot 15.45 uur. Meer info: dienst leefmilieu – Tel. 011 81 05 24 – leefmilieu-ATzonhoven.be

Uitleenpost bibliotheek Termolen Door: CD&V-Zonhoven/Benny Roosen

De uitleenpost van de bibliotheek op Termolen is momenteel 2 dagen open: woensdagavond van 17.00-19.00 uur en vrijdagvoormiddag van 10.00-1200 uur (voornamelijk voor de schooluitleningen). Omdat de uitleensessie op woensdagavond, gebruikt door volwassenen, geen tot weinig succes heeft wordt deze afgeschaft. Deze uitleenpost van Termolen is net als de andere 2 uitleenposten van de Halveweg en Terdonk nu echt toegespitst op de scholenwerking. De kinderen van Termolen komen op regelmatige basis op vrijdagvoormiddag naar de bib met de klas. Vanaf september 2007 zal uitleenpost bibliotheek Termolen enkel open zijn op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Busvervoer naar gc Termolen Door: Benny Roosen/CD&V-Zonhoven

Busvervoer naar gc Termolen Het busvervoer voor de lagere scholen naar het gc, werd tot op heden geregeld door het gc Termolen. Door de verhoging van de brandstofprijzen en omwille van het wettelijk besluit inverband met vervoer van kinderen, is de prijs aanzienlijk verhoogd tot € 2,72 per kind en dit indien de zitplaatsen in de bus volledig benut zijn. Om te trachten deze zaak op te lossen gaat schepen Benny Roosen de scholen samenroepen en deze problemen in detail te bespreken. Zo zal ondermeer in samenwerking met de jeugdverenigingen en eventueel andere geïnteresseerden nagegaan worden in welke mate iedereen gebruikt maakt van busvervoer. Aan de hand van deze gegevens zal men trachten op zoek te gaan naar de maatschappijen met de beste aanbiedingen. Via deze aanpak kan aan iedereen de beste oplossing worden geboden voor deze problematiek.


Containerpark Door: CD&V-Zonhoven

Het containerpark wordt bekostigd met geld van de Zonhovense belastingbetaler. Het spreekt dus voor zich dat de diensten voorbehouden zijn voor mensen die in Zonhoven wonen. In het verleden kon dit niet goed worden gecontroleerd maar daar is nu verandering in gekomen. De parkwachters beschikken tegenwoordig over een kaartlezer waarmee ze het adres van de bezoeker van de elektronische identiteitskaart kunnen lezen. Schrik dus niet als een parkwachter naar je identiteitskaart vraagt, hij doet gewoon zijn werk! Niet-Zonhovenaren zullen rechtsomkeer moeten maken.

SLUITINGSDAG GEMEENTELIJKE DIENSTEN Door: CD&V-Zonhoven

Niet vergeten dat · het containerpark · de bibliotheek · dienst Toerisme gesloten zijn op ZATERDAG 21 JULI 2007 (Nationale feestdag)

Verslag van de OCMW-raad van 12 juli 2007 Door: Mario Leyssens - CD&V-Zonhoven

Aanwezig: Wnd. voorzitter F. Vlecken en alle andere raadsleden, met uitzondering van voorzitster Ria HENDRIKX. 1. Dagorde Open Zitting Agendapunten: 001 goedkeuring verslag vorige zitting; 002 sociaal verhuurkantoor: mededelingen; 003 aanduiden van twee vertegenwoordigers SVK; 004 varia Toelichting: Sociaal Verhuurkantoor (SVK): Grondgebied Zonhoven-Hasselt-Diepenbeek – de maatschappelijke zetel wordt gevestigd in Zonhoven – er wordt nog 1 voltijds medewerker aangeworven; afgevaardigden van het OCMW in het SVK: F. Vlecken en secretaris A. RUTTEN. 2. Dagorde Gesloten Zitting Geen bijzonderheden - steundossiers en administratieve aangelegenheden.


Verslag van de OCMW-raad van 14 juni 2007 Door: Mario Leyssens - CD&V-Zonhoven

De Raad wordt nog steeds geleid door Wnd. voorzitter F. Vlecken bij afwezigheid van voorzitster Ria HENDRIKX. De nieuwe afgevaardigde van Het Vlaams Belang is Remi Blindeman. 1. Dagorde Open Zitting Agendapunten: 001 goedkeuring verslag vorige zitting; 002 uitbreiding polis BA ETHIAS vrijwilligers; 003 evaluatie risicoanalyse magazijn; 004 aankoop aanhangwagen HSD; 005 jaarrekening 2006; 006 leasingovereenkomst service-flat Invest + borgstelling + aanduiden notaris; 007 aanpassen Dorpsveld sociale woningbouw; recht van opstal + machtiging voorzitter-secretaris Toelichting: Jaarrekening 2006: de jaarrekening 2006 werd goedgekeurd na deskundige toelichting door de ontvanger Mevr. Magda KAUFFMANN. Leasingovereenkomst: de Raad heeft ingestemd met de leasingovereenkomst van Serviceflat Invest voor de bouw van 40 serviceflats met onderbouw en verbindingsbrug. De totale investeringskost voor de realisatie van het gehele project bedraagt 5.797.188,13 EUR inclusief 12% BTW. De raad is eveneens akkoord met de borgstelling van het OCMW en de aanstelling van notaris JUNIUS voor het verlijden van alle notariële akten in dat verband. Aanpassen overeenkomst recht van opstal sociale woningbouw Dorpsveld: de Raad gaat akkoord met het aanpassen van de overeenkomst voor het verlenen van het recht van opstal en het notarieel verlijden van deze aanpassingen, zodat een aantal gronden aan het Voetbalveld kunnen worden verkocht. 2. Dagorde Gesloten Zitting Geen bijzonderheden - de gebruikelijke steundossiers en administratieve aangelegenheden.

Vakantietoezicht in je woning Door: CD&V-Zonhoven/Gemeente Zonhoven

Veilig op reis Eén van de vele preventieve maatregelen die politie HAZODI aanbiedt is het vakantietoezicht. Terwijl jij zorgeloos geniet van je welverdiende vakantie, houdt de politie een oogje in het zeil in de omgeving van je woning. Aanvragen is eenvoudig: download het formulier van de website www.hazodi.be of kom het afhalen bij de wijkpolitie. Vul het formulier volledig in en bezorg het 10 dagen voor het vertrek terug aan de politie. Deze dienst is gratis! Extra Woningtoezicht is er niet alleen voor de vakantiegangers. Het kan ook voor een korte periode voor een buurt of straat aangevraagd worden, bijvoorbeeld als de hele straat naar een feestje of begrafenis moet. Wijkantenne politie Hazodi – 011 81 04 55

Gemeente ontvangt Australische gasten Door: CD&V-Zonhoven/zonhoven.net

Hoog bezoek vrijdag morgen 6 juli op het gemeentehuis van Zonhoven. Daar waren Fiona en Rohan Morris uit Gayndah (Australië) op visite. Gayndah is een dorp waarmee onze gemeente verbroederd is. De Zonhovense Maria Bielen was om die reden al 17 jaar pennenvriendin van Helen Morris. Helen zit momenteel nog in het verre Australië, maar haar zoon en zijn echtgenote kozen voor een vakantie in... Zonhoven. Het koppel werd dan ook feestelijk onthaald door onze gemeente.


Sluiting postkantoor aan de Molenweg. Door: CD&V-Zonhoven

De Post heeft door toedoen van Johnny Thijs, gedelegeerd bestuurder van De Post het schepencollege van Zonhoven in een schrijven van 22 juni 2007 laten weten dat, door de hervorming van het postkantorennetwerk, het postkantoor op Termolen, Molenweg 87 dicht gaat. Deze reorganisatie zal in de loop van het tweede semester van dit jaar verder worden uitgevoerd. Voorafgaand aan deze sluiting en in dezelfde omgeving zal een PostPunt operationeel zijn. In een PostPunt – dat door een private of publieke partner wordt uitgebaat – worden volgende diensten aangeboden: nationale en internationale frankering, postzegels, afgifte en ophaling van aangetekende zendingen en pakjes, stortingen van kleine bedragen tot € 300.

Zonhoven start met web-tv Door: CD&V-Zonhoven

Het gemeentebestuur van Zonhoven is met web-tv gestart, een primeur in Limburg. Web-tv Zonhoven is een gemeentelijk internet tv-kanaal waarop je filmpjes over de gemeente Zonhoven kunt bekijken. Web-tv Zonhoven brengt in de eerste plaats nieuws dat de inwoner aanbelangt, dus nieuws van en over de gemeente. Dat kan gaan van reportages over lokale activiteiten tot toelichtingen bij beleidsbeslissingen, erg ruim dus. Voor wie op vakantie vertrekt: je kunt het web-tv-kanaal Zonhoven overal ter wereld volgen op een pc met internetaansluiting. Veel kijkplezier!

Speelpleinwerking Door: CD&V-Zonhoven/gemeente Zonhoven

Gemeentelijke speelpleinwerking het Zonnetje Sportcomplex de Basvelden, Muizenstraat van 2 juli tot 30 augustus (behalve 11 juli en 15 augustus) telkens van 12.45 tot 17.00 uur voor kinderen van 3 tot 15 jaar. Prijs: 1,80 euro (incl. verzekering en drankje). Info: jeugddienst Zonhoven: 011 81 05 84 http://speelpleintzonnetje.blogspot.com Speelpleinwerking 't Ha-We'Tje Oude jongensschool, Sint-Jozefstraat van 2 juli tot 24 augustus (behalve 15 augustus) telkens van 12.45 tot 17.00 uur voor kinderen van 3 tot 15 jaar. Prijs: 1,80 euro (incl. verzekering, drankje en wafel). Info: Simonne Thoelen: 011 82 53 14 www.thawetje.be Speelpleinwerking 't Molenpleintje Gemeenschapscentrum Tentakel, Kneuterweg 2 van 2 juli tot en met 24 augustus (behalve 15 augustus) telkens van 13.30 tot 17.00 uur voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Prijs: 2 euro (incl. verzekering, drankje en koek). Info: Daniel Bielen: 011 72 53 49 www.molenpleintje.be

Openingsuren gemeentelijkediensten en containerpark Door: CD&V-Zonhoven

Dienstregeling in juli en augustus Openingstijden gemeentelijke diensten maandag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.30 uur dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur Openingstijden containerpark maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 14.30 uur zaterdag van 8.00 tot 15.30 uur donderdag gesloten Sluitingsdagen Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op: woensdag 11 juli (Nederlandse Cultuurgemeenschap)


zaterdag 21 juli (Nationale Feestdag) woensdag 15 augustus (O.L.V. Tenhemelopneming)

Halfjaarlijkse ophaalronde groot/grof snoeihout afgeschaft Door: CD&V-Zonhoven

Het schepencollege heeft beslist de halfjaarlijkse grof snoeihoutophaling af te schaffen, ingaande vanaf september 2007. Dit besluit is gemotiveerd met de hierna vermelde punten: Gezien de hoge kosten aan de ophaler van het grof snoeihout, ongeveer jaarlijks +/- 85.000 euro. Gelet op de bijkomende kosten in de vorm van de quota voor groenafval en houtsnippers zijnde 79.321 euro en 25.713 euro als gevolg van de grote hoeveelheid grof snoeihout. Gelet op het sluikstorten her en der in onze gemeente door het feit dat op bepaalde plaatsen continu snoeihout aangeboden wordt. Gelet op de misbruiken van deze ophaling zijnde storten van fijn tuinafval, niet-Zonhoven die groenafval storten. Gelet op de slechte kwaliteit van de houtsnipper door deponeren van fijn tuinafval tezamen met hun grof snoeihout. Gelet op het beschikbare alternatief namelijk de 14-daagse huis aan huis groenophalingen waar elke inwoner gratis van gebruik kan maken. Gelet op het feit dat het containerpark ter beschikking blijft voor de inwoners.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Door: CD&V-Zonhoven

Het schepencollege heeft een verzekering burgerlijk aansprakelijkheid afgesloten bij verzekeringsmaatschappij Ethias. De voorgestelde forfaitaire jaarpremies hebben een aantal voordelen: -vrijwilligers zijn ten allen tijde verzekerd voor schade berokkend aan derden tijdens activiteiten ingericht door het gemeentebestuur; -lichamelijke letsels van vrijwilligers worden voortaan gewaarborgd in de arbeidsongevallenpolis; -administratieve vereenvoudiging en tijdsbesparing (geen lijsten, registers en berekening fictieve bezoldigingen meer); -occasionele vrijwilligers om een plotse werkpiek op te vangen zijn ook automatisch verzekerd; -veel flexibiliteit, activiteiten kunnen uitgevoerd worden met vrijwilligers zonder melding aan Ethias; -al het vrijwilligerswerk wordt verzekerd in deze 2 contracten, géén polissen meer van beperkte duur, géén uitbreidingen in andere contracten.

Nieuws uit de gemeenteraad van 25 juni 2007 Door: Marleen Thijs

Burgemeester Vandepoel kondigde bij opening van de zitting aan dat het vorige verslag niet in orde was. Raadslid Hulsmans stond als aanwezig genoteerd maar was te laat op de zitting aanwezig. Hieromtrent ontstond enige commotie bij oppositiepartij Vlaams Belang. Hulsmans stelde dat er blijkbaar een misverstand was dus schrapping op de lijst is logisch. Verder een zitting met enkele in het oog springende agendapunten. Zo werd het bouwen van een jeugdbibliotheek, een lokaal voor de volkstuinen en een scoutslokaal, aan het bestaande gemeenschapscentrum Tentakel te Termolen, goedgekeurd. Totale kostprijs: 530.913,33 Euro. De Volkstuinen investeren 50.000 euro in het project, de scouts 25.000 euro. Voor laatstgenoemde zal EFRO steun aangevraagd worden. Ook de oprichting van de beheerraad voor gemeenschapscentrum Tentakel en de gemeentelijke openbare bibliotheek werd een feit. En het subsidiereglement ter ondersteuning van straat-, buurt- of wijkfeesten kreeg groen licht. Bedoeling is dat initiatieven die de sociale contacten in buurten en straten bevorderen, een financiële steuntje mee krijgen. Dit


reglement treedt in werking op 1 juli maar initiatieven die plaats hebben in de maand juni 2007 kunnen met terugwerkende kracht ook een aanvraag indienen! De oppositie suggereerde aan de meerderheid, in een aanvullend agendapunt, om stappen te ondernemen om de bereikbaarheid van het centrum van de gemeente, naar de toekomst toe veilig te stellen. In 2004 werd het definitief streefbeeld van de N74 tussen de grote ring in Hasselt en het op- en afrittencomplex E314 goedgekeurd. In dit beeld werd het aantal kruispunten op de N74 sterk teruggeschroefd. Hierover was en is nog steeds geen consensus. Maar indien het voorliggend plan uitgevoerd wordt, zouden er tussen de Houthalenseweg en Eikenen bijkomende wegen aangelegd worden. De percelen die hiervoor gebruikt worden, worden nu te koop aangeboden. Evident is dat nu de vraag komt welke toekomst voor deze percelen weggelegd is. Schepen Roosen stelde dat, naar aanleiding van informatieve vragen van de kandidaat-koper op 15 mei, er meteen contact genomen werd met de bevoegde diensten. Er werd advies gevraagd en op 20 juni ontving het gemeentebestuur een schrijven dat het dossier in onderzoek is. Samen met schepen Achten en de eigen diensten beloofde Roosen dit dossier van nabij op te volgen. Tot slot werd in besloten zitting gestemd over onder andere het intrekken van het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2006 waarbij Maurice Remans als waarnemend secretaris benoemd werd. Meteen nadien volgde een nieuwe aanstelling van Remans als waarnemend secretaris. Deze werkwijze werd gevolgd na consultatie van de deskundige provinciale diensten. Met deze beslissingen hoopt de meerderheid dat de aangekaarte procedurefouten, waardoor er nu reeds een juridisch steekspel in gang gezet werd, rechtgezet kunnen worden. En zoals gezegd tijdens de zitting, belangrijk is dat de maanden die nog resten tot de benoeming van een secretaris, de gemeente vlot en efficiĂŤnt bestuurbaar is!

Komt er een stopplaats van trein en tram in Zonhoven? Door: CD&V-Zonhoven

Er zijn gesprekken lopende tussen NMBS, de Lijn en de bevoegde schepenen om een stopplaats te krijgen van trein en tram(lightrail) in Zonhoven. Deze stopplaats zou komen op het braakliggend terrein aan de spoorovergang op de Halveweg. Gelijktijdig met deze gesprekken wordt met de Lijn de mobiliteit tussen de verschillende gehuchten in Zonhoven ter spraken gebracht.

Carwash CD&V-Zonhoven Door: CD&V-zonhoven

Op zaterdag 30 juni was er onze jaarlijkse carwash. We willen langs deze weg iedereen bedanken die zijn auto kwam laten wassen. Ook dank aan alle bestuursleden die er voor gezorgd hebben dat de auto's blinkend het terrein verlieten.

Klik hier om ons fotoverslag te bekijken.


Jaarlijkse bebloemingsactie Door: CD&V-Zonhoven

Wie heeft de mooiste bloementuin van het dorp? Jij misschien? Schrijf je dan snel in voor de bebloemingsactie 2007 en maak kans op een mooie prijs. Deelnemen is gratis, maar je moet wel het inschrijvingsformulier tegen uiterlijk 16 juli 2007 bij de dienst leefmilieu bezorgen. Formulieren en het reglement zijn daar te verkrijgen of te downloaden van onze website www.zonhoven.be. Info: dienst leefmilieu - 011 81 05 24 Reglement: 1.- De deelname aan de wedstrijd is gratis. 2.- Iedere inwoner van Zonhoven kan deelnemen door eenvoudig het deelnemingsformulier in te vullen en te bezorgen bij de dienst leefmilieu ten gemeentehuize uiterlijk tegen 16 juli 2007. 3.- Alleen het gebruik van natuurlijke bloemen en planten wordt beoordeeld. 4.- Eind juli, begin augustus zullen de inschrijvers worden bezocht en zal men de resultaten noteren. De juryleden dienen zich te onthouden van deelname aan de wedstrijd. 5.- De beslissing van de jury is onherroepelijk en er wordt geen briefwisseling over gevoerd. 6.- De uitslag van de wedstrijd zal kenbaar gemaakt worden langs de officiële media en op de officiële bekendmaking in de maand oktober. 7.- De organisatie gaat uit van het gemeentebestuur – dienst leefmilieu. 8.- De deelnemers die in het verleden tweemaal werden bekroond met “mooiste tuin van Zonhoven” worden automatisch ingedeeld in een afzonderlijke categorie en worden dan ook jaarlijks gekeurd.

Nieuws uit de gemeenteraad van 29 mei 2007 Door: CD&V-Zonhoven

Huishoudelijk reglement goedgekeurd Met 22 aanwezigen opende burgemeester Vandenpoel-Welkenhysen de raadszitting. Het meest in het oog springende item van de dagorde was : de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Met een nipte meerderheid werd dit reglement aangenomen. Enig bezwaar van de oppositie: de aangekondigde dubbele zitpenning voor de voorzitter. Vanaf 1 januari neemt Jef Hulsmans het voorzitterschap waar. En over deze vergoeding kan men discussiëren. Een argument pro is dat men niet kan ontkennen dat een voorzitter extra werk heeft om de vergadering gedegen voor te bereiden en ze nadien ook nog in goede banen te leiden. Opvallend was dat één van de meerderheidsleden zich bij dit bezwaar aansloot. Enige hilariteit Toch wel verbazend dat Vlaams Belang aan de leden van de gemeenteraad vroeg om zich te verantwoorden over hun afwezigheid op de Truckrun tijdens het pinksterweekend. Deze vraag deed toch wel enkele gemeenteraadsleden de wenkbrauwen fronsen maar zoals door de burgermoeder gezegd, iedereen waardeert dit initiatief ten zeerste maar hoeft niet te vertellen waarom hij of zij er niet kon zijn, dat is toch wel wat verregaand! Vlaams Belang vraagt het gemeentebestuur om alvast te starten met de zoektocht naar een geschikte locatie voor de Truckrun 2008. Oppositiepartij SPA apprecieert de snelheidsbeperkig Beskensstraat – Schopsdries Als iets goed is mag het gezegd. Met deze woorden onderstreepte Paul Schepers dat de snel ingevoerde snelheidsbeperking de situatie op de omleidingswegen sterk beveiligde. Tot slot het zwerfvuil-probleem Spa maakte er ons op attent dat de Meulenberg-brug owv de weg-werp-artikelen (blikken, plastiek zakjes,…) een gevaar is voor fietsers. Schepen Kristien Smets beloofde dit op te volgen maar stelde ook dat dringend een structurele aanpak moet uitgewerkt worden. Zwerfvuil is niet enkel een Zonhovens probleem! Maar opvallend is toch dat sommige straten, pleinen en natuurgebieden overspoeld worden door gedropte vuiligheid.


Processierups Door: Kristien Smets

Iedereen die rupsen op zijn eikenbomen heeft moet contact opnemen met de dienst leefmilieu 011/81 05 24 om zich te melden. Maandag gaat het brandweerkorps van Hasselt beginnen met de verdelging samen met de hulp van enkele mensen van het gemeentepersoneel. Deze hulp moet niet betaald worden door de inwoners.

Onthaal nieuwe inwoners Zonhoven Door: CD&V-Zonhoven

Zaterdag 20 oktober 2007 worden de nieuwe inwoners ontvangen op het gemeentehuis. In de bus die rondtoert door Zonhoven wordt de nodige informatie gegeven door Greta Vleugels programma: 13.30 uur: ontvangst ten gemeentehuize met een drankje Rondleiding door het gemeentehuis, OCMW, politie en bib in kleine groepjes o.l.v. de diensthoofden 15 uur: vertrek rondrit met de bus 17 uur: aankomst camping Holsteenbron, Tentakel of evenementenhal Koffietafel Vraagstelling 18 uur: einde.

Juni Compostmaand Door: CD&V-Zonhoven

Juni compostmaand - Opendeurdag demopark Ter gelegenheid van de actie „juni, compostmaandâ€&#x; wordt op zaterdag 16 juni 2007 het gemeentelijk demopark van Zonhoven opengesteld voor alle geĂŻnteresseerde inwoners. Het demopark bevindt zich op het groenafvalpark, tegenover het gemeentelijk containerpark. De Zonhovense compostmeesters geven tussen 9 en 12.30 uur uitleg over composteren. Elke bezoeker die langskomt ontvangt tijdens de opendeurdag een extra compostbon. Dienst leefmilieu - 011 81 05 26

Identiteitscontrole gemeentelijk Containerpark. Door: CD&V-Zonhoven

De vermoedens bestaan dat veel niet-Zonhovenaren gebruik maken van het gemeentelijk containerpark om fracties gratis te storten. De gemeenteraad heeft beslist om 2 mobiele kaarlezers aan te kopen voor het lezen van het adres op de elektronische IDkaarten.

Gratis compost Door: CD&V-Zonhoven

Elk gezin heeft tot eind 2007 opnieuw recht op een bon voor 500 kg gratis compost. Je mag je bon komen afhalen bij de dienst leefmilieu. Info: dienst leefmilieu - 011 81 05 26.


Verslag van de OCMW-raad van 10 mei 2007 De Raad werd nog steeds voorgezeten door wnd. voorzitter F. Vlecken bij afwezigheid van voorzitster Ria HENDRIKX. Het Vlaams Belang liet opnieuw verstek gaan. 1. Dagorde Open Zitting Zeer beperkte agenda: goedkeuring verslag vorige zitting; aankoop bestelwagen na afloop leasingcontract; kwartaalrapportering 1ste kwartaal 2007; varia Raadslid NULENS (SP-A) vroeg zich wel af waarom een aantal aangelegenheden (zoals het reglement van de Hof- en Spitdienst op de vorige zitting) behandeld worden in gesloten zitting, terwijl dit eigenlijk in open zitting zou moeten gebeuren. Het antwoord van de Voorzitter en de secretaris kwam erop neer dat men op die manier een geheimhoudingsplicht wilde creëren, die, aldus de secretaris, ingevolge een (kranten)artikel over het nieuwe reglement van de hof- en spitdienst door bepaalde raadsleden was geschonden… 2. Dagorde Gesloten Zitting Naast de gebruikelijke steundossiers en administratieve aangelegenheden: 019 aanpassing reglement Hof- en Spitdienst Het op de vorige vergadering gestemde reglement werd zeer beperkt aangepast aan enkele opmerkingen vanuit de dienst. Wie bv. zijn inkomensgegevens niet ter beschikking stelt, kan hetzij hulp geweigerd worden, hetzij getarifeerd worden aan het hoogste tarief. 020 aanstelling leden vast bureau en leden bijzonder comité sociale dienst Na vier zittingen werd eindelijk overgegaan tot aanduiding van de leden van het vast bureau en het bijzonder comité sociale dienst. De leden van het vast bureau zijn: de voorzitter, Bart HELEVEN, Patrick NULENS en Mario Leyssens. De leden van het sociaal comité zijn: de voorzitter, Frederick VANDEPUT, Patrick NULENS en Steven REYNDERS. Verder was er de opmerking van raadslid Davidts (SP-A-GROEN) of er niet minstens één vrouw deel van het vast bureau diende uit te maken. Deze vraag zou verder worden onderzocht.

Kan de gemeente Teutrock redden. Door: CD&V-Zonhoven

Onder inpuls van schepen Benny Roosen gaat de gemeente Zonhoven proberen om het festival Teutrock te redden. Eerder maakte de organisatoren bekend dat ze onvoldoende financiële middelen hadden om dit jaar voor een zestiende editie van het festival te zorgen. Vooral het slechte weer dat al twee jaar na elkaar over Teut Rock trok, zorgde voor een lagere opkomst. De gemeente gaat nu zoeken naar een formule om de traditie toch in stand te houden. "Vooral nieuw talent zou dan aan bod kunnen komen," legt schepen van jeugd Benny Roosen (CD&V) uit. "We denken er bijvoorbeeld over om samen met de organisatoren van Teutrock, deze winter alsnog een 'Teutrock Indoor' te houden in onze evenementenhal. Erg veel geschikte data zijn er helaas niet meer vrij. We hopen het openluchtfestival volgend jaar dan opnieuw van start te laten gaan."

Welk biebsysteem gaat het gemeentebestuur kiezen. Door: CD&V-Zonhoven

Sven Lieten is op de zitdag van schepen Benny Roosen (CD&V) gaan pleiten voor de aansluiting van de Zonhovense bieb op het Provinciaal Bibliotheeksysteem. Het gemeentebestuur twijfelt tussen de aansluiting bij CIPAL of het PBS. Volgens Lieten kost het PBS systeem de gemeente geen geld en zijn er tal van voordelen. Gratis opleidingen en een helpdesk voor bibliotheekmedewerkers en met een provinciale lidkaart kunnen gebruikers terecht in alle aangesloten bibliotheken. Ze kunnen de bieb online raadplegen en krijgen toegang tot databanken. Vierentwintig van de eenenveertig Limburgse bibliotheken waaronder de Provinciale Bibliotheek van Hasselt, hebben het PBS-convenant intussen afgesloten. Schepen Benny Roosen gaat zich laten informeren over de beide systemen en deze grondige bestuderen om nadien te bepalen welk systeem het beste is voor de Zonhovense bieb.


Akkoord tussen schepen Benny Roosen en jongeren N8W8. Door: CD&V-Zonhoven

De jongeren van jeugdhuis de N8W8 in Zonhoven beslissen mee op welke momenten het jeugdhuis verhuurd wordt en ze mogen zelf hun drank aankopen. Dat kwam schepen Benny Roosen met de jongeren overeen na hun protestactie. Over een lagere prijs voor de drank is er voorlopig nog geen akkoord. Door de briefactie van de jongeren kwamen er zestig e-mails binnen op het gemeentehuis. Ze protesteerden tegen de verhuur van hun jeugdhuis en het feit dat de jongeren niet zelf drank mogen aankopen. Contract “De actie was gebaseerd op een onderling misverstand”, zegt schepen Benny Roosen. “We hebben dit op het college wel besproken maar hierover werd nog niets beslist.” Door de overeenkomst kan het jeugdhuis wel verhuurd worden, maar enkel op vrije momenten die de werking niet storen. Bovendien zal de opbrengst naar het jeugdhuis gaan. De jongeren hebben het voorstel aanvaard. Maar over een lagere prijs van de drank - ook een actiepunt van de jongeren - is er voorlopig nog geen akkoord. “Dat is ook niet zo eenvoudig, omdat het contract met de uitbater van de cafetaria eerst herbekeken moet worden”, zegt Roosen.

Nieuws uit de gemeenteraad van 23 april 2007 Door: Marleen Thijs

Budgetten voor HAZODI en OCMW goedgekeurd

De gemeenteraad heeft het investerings- en exploitatiebudget van het OCMW goedgekeurd. Sp.a stemde tegen omdat de oppositiepartij vindt dat de bouw van de serviceflats te veel geld opslorpt en beter kan gebeuren met geld van privéinvesteerders. Ook Vlaams Belang stemde tegen. De raadsleden bogen zich over de dotatie van bijna 1.450.000 euro aan politiezone HAZODI. Op vraag van Vlaams Belang moest ieder raadslid zijn individuele stem kenbaar maken. De dotatie werd goedgekeurd, maar Vlaams Belang stemde tegen omdat de partij vindt dat de politieinspecteurs van HAZODI hun werk in te slechte omstandigheden moeten doen. Zo zouden er onder meer te weinig auto‟s zijn en zouden de verhoorlokalen niet geluiddicht zijn. De meerderheid ontkende dat er bij HAZODI een tekort is aan dienstvoertuigen. Ze wees er op dat het onderhoud van de wagens voortaan is uitbesteed, wat ook een besparing heeft opgeleverd. "Mogelijke klachten kunnen best overgemaakt worden aan de politieraad," zo klonk het. "De gemeenteraad buigt zich nu enkel over de goedkeuring van het budget," aldus Jef Hulsmans (CD&V). Het Vlaams Belang stemde tegen het budget, de andere partijen waren voor. Voorts gaf de gemeenteraad groen licht voor de aanbesteding voor de wegwerkzaamheden aan de Steenweg en de Vaartstraat en werd de gemeentebelasting van € 12,5/kilowatt op de drijfkracht der motoren voor de dienstjaren 2007-2012 goedgekeurd. Na afloop van de gemeenteraad had raadslid en atlete Marleen Renders (Open VLD) nog een verrassing in petto. Zij is onlangs moeder geworden van dochtertje Iluna. Ze trakteerde daarom alle aanwezigen op champagne

Verslag van de OCMW-raad van 10 april 2007 Door: Mario Leyssens Mario Leyssens, fractieleider CD&V

Voorzitster Ria HENDRIKX was wegens familiale redenen afwezig. Mario WIJNANTS (Vlaams Belang) is blijkbaar ontslagnemend (en was dus eveneens afwezig). Zijn geplande opvolger zou Remi BLINDEMAN zijn. 1. Dagorde Open Zitting Zeer beperkte en niet echt belangrijke agenda: hernieuwing erkenning dienst schuldbemiddeling, verlenging contract Reprobel kopieerrechten, aankoop elektriciteit via Luminus, overeenkomst met provinciale tolkendienst. Belangrijker was wat NIET op de agenda van de open vergadering stond: de verkiezing van het vast bureau en het sociaal comité. Dit punt was van de agenda gelaten. De waarnemend voorzitter was bereid dit alsnog aan de


agenda toe te voegen, doch daar hadden wij problemen mee. Wij hebben wel gevraagd dat de verkiezing prioritair op de Raad van mei zou worden vastgesteld tezamen met de goedkeuring van een huishoudelijk reglement voor de werking van het te verkiezen Vast Bureau en Sociaal Comité. 2. Dagorde Gesloten Zitting De gebruikelijke steundossiers en administratieve aangelegenheden …en verder: 0021 aanduiden afgevaardigden A.M.L. en WATERING DE HERK Het O.C.M.W. Zonhoven mag voor deze beide instanties rechtstreeks een afgevaardigde aanduiden.

Nieuws uit de gemeenteraad van 2 april 2007 Door: Marleen Thijs

Belangrijkste agendapunt van de gemeenteraad van voorbije maandag was de begroting 2007. Maar vooraleer dit aan de orde was, moest eerst Kristel Vandeput als raadslid de eed afleggen. Zij volg Annita Ekelmans op. De begroting… we vernamen het al via de pers, er zal flink moeten bezuinigd worden in onze gemeente. Johny De Raeve gaf toelichting en commentaar. Het tekort, geraamd op ruim 800.000 euro is vooral het gevolg van een drastische daling van de gemeentelijke inkomsten van dividenden. Samengevat in cijfers en letters: de Eliaheffing daalt met ongeveer 114.000 euro, het dividend van Bionerga zal 666.657 euro minder zijn, Interelectra zal 313.034 euro minder inkomsten opleveren en intermedia doet er nog eens een schep van 114.303 euro boven op. Met andere woorden: 888.903 euro minder inkomsten. En de tussenkomst in functie van het OCMW is flink toegenomen. Schepen De Raeve kon enkel herhalen dat er reeds flink bezuinigd werd zowel op gemeentelijk als OCMW terrein en dat de broeksriem de komende maanden door iedereen nog aangehaald zou moeten worden! Zeker als we weten dat deze inkomsten de komende jaren nog zullen verminderen. En dan was het woord aan de oppositie… onze collega‟s stelden dat de OCMW begroting nogal een zware druk legt op de gemeentelijke begroting. Vooral de bouw van serviceflats werden zwaar op de korrel genomen. Men vond ze niet alleen te duur maar men stelde ook dat investeren in sociale huisvesting tegemoet kwam aan de vragen en noden van een grotere groep mensen. Verbazend, vond schepen De Raeve, dat net Sp.a dergelijke sociale investeringen in functie van de vergrijzing in vraag stelde. Trouwens de oppositie stelde als bron van inkomsten de verkoop van de Montgommery-wijk voor. En dan was er de energie- en gemeentelijke huisvestingsvraag. Verdient het gemeentehuis niet stilaan een serieuze opwaardering. Ten tijde van begrotingsproblemen? Dat de vervanging van ramen en een vernieuwing van de onthaalruimte erg noodzakelijk zijn is wel geweten en door reservering van gelden in de begroting beaamt ook de meerderheid deze noodzaak. Sp.a had haar huiswerk gemaakt. Waar was de vernieuwing van de „finse‟ piste op de Basvelden naar toe? Te verwachten antwoord: wel ook dit sneuvelde in de besparingsronde. En de gebouwen van de Flandria? In dit dossier maande Schepen De Raeve toch aan tot voorzichtigheid. Door de onzekere situatie van deze voetbalvereniging, en hier werd verwezen naar een schrijven gericht aan alle leden, werden deze investeringen in de koelkast gestopt. Niet geschrapt wel even bevroren!! Zulke omvangrijke investering van - één miljoen euro gemeenschapsgelden zijn enkel te verantwoorden indien het verder bestaan van de verenging voldoende verzekerd is. En op dit ogenblik is het vertrouwen daarin een beetje zoek. Vlaams Belang stelde de uitwerking van „het park‟ in vraag? Moet dit ten tijde van besparingen niet naar de diepvries? Neen, stelt schepen Achten, de jeugd verwacht en verdient eindelijk een speelweide. Wel werd nu geopteerd voor een gefaseerde aanpak. En daar speelt de bijkomende opdracht om een overstromingsweide en een water-opvang-gebied aan te leggen, een rol. Maar dit laatste zou de gemeente geen duit kosten. Na een ruime bevraging werd deze begroting, meerderheid tegen oppositie, goedgekeurd. Tijdens de bevraging kon Schepen Kristien Smets beamen dat zij de voorbije maanden werk maakte van een reglement voor subsidiëring bij plaatsing van zonnepanelen. Vermoedelijk zou dit in april ter goedkeuring op de gemeenteraad voorgelegd kunnen worden. Aanvragen voor tussenkomst zouden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 ingediend kunnen worden. Tot slot werden nog enkele varia-punten behandeld. De vraag tot het plaatsen van een spiegel ter hoogte van de Grote Eggestraat 14-18 wegens de gevaarlijke verkeerssituatie. En de vraag om ook varia-punten in het verslag op te nemen.


Eerste familieontbijt CD&V Zonhoven. Door: Kristien Smets

15 april 2007. De zomer leek zowaar in ons land. Met dit schitterend weer was het aangenaam vertoeven in de warm aangeklede parochiezaal van de Halveweg waar CD&V Zonhoven haar eerste familieontbijt hield. Keuze te over aan allerlei lekkers en dat het smaakte dat zag je aan de gezichten en aan de gretige afname van al dat lekkers. Niet alleen onze leden, sympathisanten en hun familie genoten van dit ontbijt. We mochten ook heel wat nationale en Limburgse kopstukken verwelkomen die onze afdeling een warm hart toedragen. De federale verkiezingen staan ook voor de deur, dus een beetje campagnevoeren kan geen kwaad. Jo Vandeurzen, Ivo Belet, Johan Sauwens, Vera Jans, Wouter Beke, Raf Truyens, Raf Terwingen, Joris Billen en zelfs de nationale jongerenvoorzitter Bert de Brabandere was afgezakt vanuit het verre West-Vlaanderen naar Zonhoven. Van succes gesproken, zeker voor herhaling vatbaar.

Verslag PWA van 14/03/2007 Door: Gert Put PWA-raadslid CD&V-Zonhoven

Na de kandidaat stelling en goedkeuring van De Raad volgende samenstelling: Voorzitter Raymakers Rene Ondervoorzitter Paulussen Ronald Secretaris Eyckmans Cindy Penningmeester Verhaegen Heidi Stand van zaken PWA en dienstencheque-dossier. Het PWA bedrijf bestaat uit 45 poetsvrouwen en 26 tuinmannen. Het dienstenceque bedrijf is van 7 naar 33 poetsvrouwen gegaan in 2 jaar tijd. Volgende vergaderingen 13/06/2007,12/09/2007 en 12/12/2007.

Verslag van de OCMW-raad van 8 maart 2007 Door: Mario Leyssens, fractieleider CD&V in OCMW-raad Zonhoven

Alle raadsleden waren aanwezig, behalve voorzitster Ria HENDRIKX, die wegens familiale redenen raadslid F. Vlecken tijdelijk als haar opvolger heeft aangeduid. 1. Dagorde Open Zitting De belangrijkste punten waren: 005. Aanpassing reglement klusjesdienst/poetsdienst 006. Opmaken van binnenhuisreglement 007. Verkiezing Vast Bureau Op verzoek van de Voorzitter werden deze drie punten uitgesteld om hieraan uitgebreider aandacht te kunnen besteden. Hiertoe wordt er een werkgroep opgericht over de partijgrenzen heen, zodat iedereen zijn inbreng kan doen. 008. Aanvraag verhoging dagprijs serviceflats Vermits er tot op heden nog geen prijsaanpassing voor de serviceflats gebeurde, stelt de voorzitter voor om de prijs te verhogen met 30 EUR per maand zoals ook met het schepencollege overeengekomen werd tijdens de bespreking van de begroting. Indien de gewone indexatie zou worden toegepast op de oorspronkelijke bedragen, zou er 43,38 EUR per maand kunnen bijgevraagd worden. De huidige verhoging van 30 EUR is dus een tussenoplossing. De oppositie gaat niet akkoord en wil dat er een trapsgewijze verhoging wordt doorgevoerd. Het voorstel wordt meerderheid tegen minderheid aangenomen. Varia – totaalpakket Belgacom-Plasma TV


Het voorstel van de firma E-compass om mits betaling van een supplement van 1.999 EUR in de serviceflats naast draadloos internet (waartoe eerder reeds gunstig werd beslist) - ook een plasma TV-scherm te installeren, wordt door de Raad NIET goedgekeurd. 2. Dagorde Gesloten Zitting Geen bijzonderheden.

Huldiging André Nilis Door: CD&V-zonhoven André Nilis krijgt uit handen van onze voorzitter Lieve Vandeput een kleine attentie.

Woensdagavond 21 maart brachten wij hulde aan André Nilis voor zijn jarenlange inzet als gemeenteraadslid, OCMW-raadslid en bestuurslid van onze lokale CD&V afdeling. André was 12 jaar gemeenteraadslid , daarnaast is André ook 12 jaar onze vertegenwoordiger in de OCMWraad geweest. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen is André gestopt met al zijn politieke activiteiten. André, namens het bestuur nogmaals bedankt.

Nieuws uit de gemeenteraad van 26 februari 2007 Door: Marleen Thijs

Geen „overdonderende‟ agenda. Met een geldigheidsverklaring van politieraad en raad voor maatschappelijk welzijn werd de zitting geopend. Er werden afgevaardigden voor de Algemene Vergadering van diverse intercommunales aangeduid. En naast de wijziging van het reglement op de Pieter Jan Van Paesschenrpijs werden ook nog een aantal huuraanpassingen, ruilen en onderhandse verkoop van gronden goedgekeurd. Het variamoment werd beheerst door praktische vragen o.a. over oplossingen voor slechte afwatering in sommige straten, vragen over de rioolbelasting en de stand van zaken rond de aanwerving van een nieuwe gemeentesecretaris. De oppositie kaartte het probleem over de kosten van het lozen van afvalwater tijdens de zitting aan. En de meerderheidspartijen beaamde het feit dat een aantal burgers hieromtrent persoonlijke vragen stelden. Onderzoek zal bepalen of er in 2007 nog kredieten beschikbaar zijn om dit bedrag aan de burger terug te betalen. Wat betreft de procedure voor de aanwerving van de gemeentesecretaris, daar stelde de meerderheid dat de timing gerokken wordt door het indienen van bezwaarschriften. Bezwaren tegen bijvoorbeeld de samenstelling van de jury die de selectieprocedure in goede banen moet leiden! Tot slot stelde Vlaams Belang de vraag of het nog wel noodzakelijk was om gelden op de buitengewone begroting te voorzien voor de bouw van de kantine van voetbalclub Flandria. Sp.a Termolen kon ook niet meteen de geruchten over het al dan niet verder bestaan van voetbalclub Flandria duiden. De meerderheid stelde dat deze bedragen voorzien zijn en blijven, maar een definitieve toekenning kan pas nadat voetbalclub Flandria zijn toekomstplannen duidelijk heeft gemaakt .

Vijfde Zonhovense Artiestenbiënnale 2007 Door: Benny Roosen

Het beeldhouwwerk ‘Gebroken schakel’ van kunstenares Justine Vanoppen wint kunstbiënnale Zonhoven.

Voor de vijfde editie van de Zonhovense Artiestenbiënnale nodigde het gemeentebestuur opnieuw haar eigen kunstenaars uit om deel te nemen aan de tweejaarlijkse wedstrijd met als doel kunst van eigen bodem te stimuleren en te promoten. Deelnemende kunstenaars mogen elk maximum 5 werken indienen in de disciplines schilderkunst, grafiek, mixed media, beeldhouwkunst, audiovisuele kunst, multimediale kunst en fotografie (nieuw vanaf dit jaar).


Een jury beoordeelt de ingezonden werken, duidt een winnaar aan en reikt tevens enkele eervolle vermeldingen uit. Dit jaar was de respons opnieuw verrassend hoog: 24 deelnemers leverden samen 115 kunstwerken (schilderijen, beelden, foto‟s) in, waardoor de jury zich genoodzaakt zag om een selectie door te voeren. In totaal werden 70 werken geselecteerd (waaronder 19 beelden), waarbij ervoor gezorgd werd dat elke deelnemende kunstenaar aan bod komt. Deze selectie zorgt niettemin voor een mooi gevulde tentoonstelling en een hoogstaande kwaliteit van de getoonde werken. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de officiële opening van de tentoonstelling, op vrijdag 16 maart om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Het winnend werk wordt door het gemeentebestuur aangekocht en krijgt een vaste plaats in een gemeentelijk gebouw. De winnaar ontvangt een geldprijs van 500 euro. Het beeldhouwwerk ‘Gebroken schakel’ van kunstenares Justine Vanoppen wint kunstbiënnale Zonhoven. Kunstenares Justine Vanoppen maakt deel uit van de kunstgroep ‘t Daget Zonue. Het beeldhouwwerk is gemaakt uit een Afrikaanse steensoort, de zogenoemde ‘sprinstone’. Het winnend kunstwerk en een selectie van de andere werken is te bekijken in het gemeentehuis tot en met 25 maart. Op weekdagen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en op zondagen van 10 tot 17 uur. Meer informatie: dienst cultuurbeleid – 011 81 05 85

Australisch bezoek uit Gayndah Door: CD&V-Zonhoven

Vorige week brachten twee Australische dames een bezoek aan Zonhoven. Annette Smith uit Gayndah is geen onbekende in Zonhoven. Negen jaar geleden was zij hier voor het eerst en haar dochter kwam met haar kersverse echtgenoot in 2004 op huwelijksreis naar Zonhoven. Deze keer was Annette vergezeld van Vivienne Cochrane, die voor het eerst de grote plas overstak.

Het verre Europa – en vooral de zustergemeente Zonhoven – is voor vele inwoners van Gayndah blijkbaar een exotische bestemming! Het tweetal was op familiebezoek in Engeland en maakte maar wat graag de oversteek naar het vasteland. Na een onaangename kennismaking met Parijs wegens onvriendelijke taxichauffeurs, slechte accommodatie en het voor Aussies onverstaanbare Frans, kwamen ze spoorslags en zonder veel plannen – zoals gewoonlijk – richting Zonhoven. Een telefoontje dinsdagvoormiddag „we are on our way‟ en ze stonden in de vooravond in het station van Hasselt, waar ze liefdevol werden opgevangen door hun gastgezin Godfried en Rita Vaes-Jaenen. Na een hernieuwde kennismaking met het moois uit onze gemeente op woensdag, trokken ze donderdag naar „Brugge Die Scone‟. Stukken mooier en aangenamer als Parijs, vonden de dames in koor. Zo horen we het ook eens van een ander. Op vrijdag stond een ontvangst op het gemeentehuis geprogrammeerd. Daar werden ze gastvrij ontvangen door schepen Kristien Smets, die sedert 1 januari verantwoordelijk is voor jumelages. Ze proefden er jenever, maar waren toch meer opgetogen over de „Belgian chocolats‟ die ze mee naar huis kregen. In de namiddag haalden ze hun hartje op in shoppingstad Hasselt. Na een rustig weekend in familiekring stapten Annette en Vivienne maandag terug op de trein richting Londen, met vele warme herinneringen aan het voor hun toch koude Zonhoven. Het is immers volop zomer in Australië! Met dank aan: Marie-Claire Hulsmans, communicatieambtenaar gemeente Zonhoven


Werken op de Halveweg van start. Door: CD&V-Zonhoven

Op donderdag 22 februari was er een infovergadering met de betrokken inwoners. Schepen van verkeer Benny Roosen gaf samen met de deskundige uitleg over de werken. De startdatum van de werken is normaal voorzien op 1 maart 2007.

Verslag van de OCMW-raad van 8 februari 2007 Door: Mario Leyssens, fractieleider CD&V in OCMW-raad Zonhoven

Alle raadsleden waren aanwezig, behalve Mario WIJNANTS (Vlaams Belang). 1. Dagorde Open Zitting Weinig belangrijke punten, behalve: Verkiezing vast bureau: Op vraag van raadslid F. VLECKEN werd de verkiezing van het Vast Bureau verdaagd naar de volgende raad. Reden: men wil eerst een reglement ivm. met de werking van het Vast Bureau opstellen en ter stemming voorleggen en dan pas de bureauleden verkiezen. Hierop kwam kritiek vanuit de SP-A die dit scenario niet zagen zitten en o.m. stelden dat in alle andere OCMWâ€&#x;s het Vast Bureau al verkozen is, maar uiteindelijk legde iedereen zich neer met het uitstel tot de volgende raad. Inzagereglement: Er werd een reglement tot inzage van de dossiers door de raadsleden ter goedkeuring voorgelegd. Op de vorige raad was door een aantal raadsleden reeds gevraagd om de dossiers gedurende een langere periode voor inzage ter beschikking te houden. De bestaande regeling voorzag in de mogelijkheid tot inzage van de dossiers op de dag van raad zelf. Het huidige reglement voorziet dat de dossiers dinsdag, woensdag en donderdag kunnen worden ingezien. De SP-A-fractie had kritische bedenkingen over de onderlinge tegenstrijdigheid van een aantal bepalingen en de tegenstrijdigheid met de OCMW-Wet die bepaalt dat de dossiers in principe vijf vrije dagen op voorhand ter inzage moeten zijn (art. 30 OCMW-Wet). Het reglement werd uiteindelijk toch onaangepast goedgekeurd. 2. Dagorde Gesloten Zitting Er kwamen zoals gebruikelijk tientallen steun- en leefloondossiers aan bod. Daarnaast werd ook de huidige wedde van de OCMW-Voorzitter vastgesteld en werd beslist om aan gewezen voorzitter F. Vlecken een pensioen toe te kennen als OCMW-Voorzitter.

Nieuws uit de gemeenteraad van 30 januari 2007 Door: CD&V-Zonhoven

Ontslag: Ria Hendrikx heeft ontslag genomen als gemeenteraadslid. Zij is de voorzitter van het OCMW en toegevoegd aan het schepencollege als 6 schepen met sociale zaken als bevoegdheid. In de gemeenteraad wordt zij opgevolgd door Jan Drijkoningen. Ludiek tussen doortje: Jules Achten kreeg van oppositiepartij SP.a een foto, omdat hij wil onderzoeken of de Roosterbeek in het centrum gedeeltelijk terug open kan.


Foto (c): Zonhoven.nu De overige punten van de gemeenteraad werden goedgekeurd en gingen over aanvullende belastingen en retributiereglementen. De gemeenteraad besliste om de gemeentebelasting op de personenbelasting in 2007 niet te verhogen en te laten op 8 procent. De aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (grondbelasting) bleef ongewijzigd op 1.305 opcentiemen. De 2 oppositie partijen SP.a en Vlaams Belang onthielden zich omdat ze vinden dat de beslissing over deze belastingen niet kan genomen worden voor de begroting klaar is. Vervolgens is de gemeenteraad overgegaan tot het aanstellen van afgevaardigden en mandaten in de verschillende organen. Opvallend bij deze was dat SP.a de meeste mandaten bestemd voor de oppositie zich toe geëigend heeft door stemming uit te lokken tussen éen kandidaat van SP.a en deze van de andere oppositie partij het Vlaams Belang. Varia: "Ambulances raken niet meer in sporthal Ter Donk" Raadslid Linda Cauberghe (SP.a) en Patrick Wissels (V.B.) stelde vast dat de wagens van de hulpdiensten moeilijk of niet bij de sporthal van Ter Donk geraken. De weg is versperd door verschillende bouwmaterialen nodig voor de wegenwerken die daar uitgevoerd worden. Hetzelfde probleem doet zich voor, bij particulieren die de hulpdiensten nodig hebben en/of bezoek krijgen van familieleden en andere. De gemeente beloofde één en ander met de aannemer te overleggen. Verkeerstellingen op de Genkerbaan Raadslid Patrick Wissels (Vlaams Belang) vroeg of er deze week eventueel verkeerstellingen gepland waren in het centrum van Zonhoven. "Die gaan niet door," zo liet het bestuur weten via een aanwezige ambtenaar. "Ze zijn uitgesteld tot na 6 februari. Dan worden inderdaad de wagens op de Genkerbaan geteld." Die tellingen zijn bedoeld als studiemateriaal voor het nieuw aan te leggen eerste deel van de Genkerbaan. Schepen Benny Roosen (CD&V) kondigde eerder al aan dat de Genkerbaan daar opnieuw zal worden aangelegd, in samenspraak met de omwonenden en handelaars. Grand Prix van Zonhoven niet in de problemen. Op een vraag van raadslid Paul Schepers (SP.a) of “De 'Grand Prix” veldrijden van Zonhoven dit jaar niet in de problemen komt daar er in Amerika op dat moment ook een wereldbekerveldrit georganiseerd zou worden. Schepen van sport Henri Schraepen antwoordde: dat dit niet het geval zal zijn. Men is opzoek naar een alternatieve datum. Blijkbaar zijn er nog een aantal mogelijkheden," aldus Schraepen.

Informatieavond herinrichting Genkerbaan fase 1 Door: CD&V-Zonhoven

Na de weigering van de stedenbouwkundige vergunning door Stedenbouw Limburg voor het eerste deel van de Genkerbaan, wenst het gemeentebestuur het dossier opnieuw op te starten. Om die opstart te vergemakkelijken en te begeleiden werd verkeersdeskundige Willy Miermans aangesteld om, samen met de bewoners en de eigenaars, na te denken over de herinrichting van de Genkerbaan – fase 1.


Al de betrokken inwoners van de Genkerbaan, heten we van harte welkom om deel te nemen aan deze eerste informatieavond en dit op: dinsdag 6 februari 2007 om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Deze eerste informatieavond is voor alle betrokkenen uitermate belangrijk en dient om samen het project uit te werken naar de volgende informatievergaderingen toe.

Benny Roosen Schepen van verkeer

Werken aan de N72 Door: CD&V-Zonhoven

Vanaf maart 2007 starten de werken aan de N72, dit is het traject: Beringersteenweg, Halveweg, Vogelsancklaan. Men start met het aanleggen van de nutsvoorzieningen aan het kruispunt: Halveweg/Vogelsancklaan met de Merelstraat/Hortstraat, vervolgens wordt het rondpunt aangelegd en schuiven de werken op richting Nachtegalenstraat, waar men de oversteek van de fietsers gaat beveiligen.

Voor meer info Benny Roosen 0472/543126

Eedaflegging Kristien Smets Door: CD&V-Zonhoven

Op dinsdag 2 januari 2007 heeft Kristien Smets de eed afgelegd als gemeenteraadslid en schepen.

Eedaflegging Benny Roosen Door: CD&V-zonhoven

Op dinsdag 2 januari 2007 heeft Benny Roosen de eed afgelegd als gemeenteraadslid en schepen.

Nieuwe gemeenteraad ge誰nstalleerd Door: CD&V-Zonhoven

Nieuwjaarsreceptie CD&V-Zonhoven Door: CD&V-Zonhoven

CD&V Zonhoven hield voor de 4de maal op rij een gesmaakte nieuwjaarsreceptie voor haar leden en sympathisanten.

In het stemmige kader van DE HORTUS werd de receptie gegeven gelijktijdig met de installatie van de nieuwe gemeenteraad waarin CD&V-Zonhoven na 12 jaar oppositie terug in de meerderheid zit, samen met de VLD. De kersverse schepenen en gemeenteraadsleden vervoegden de aanwezigen op de receptie nadat de installatievergadering was afgelopen. Uiteraard was er de kans om wat bij te praten met het traditionele hapje en drankje.


Gemeenteraadsverkiezingen 2006 Door: CD&V-Zonhoven

Bevoegdheden CD&V schepenen bekend.

Benny Roosen Bevoegdheden: Verkeer en mobiliteit Cultuur Jeugd Lokale economie

Kristien Smets Bevoegdheden: Milieu Communicatie en informatica Toerisme Emancipatie Jumelages

CD&V-Zonhoven-lokaal nieuws 2007  
CD&V-Zonhoven-lokaal nieuws 2007  

Lokaal nieuws CD&V-Zonhoven jaar 2007

Advertisement