Page 66

publieke confrontaties zijn zelden of nooit resultaatgericht. Liever een discrete diplomatie met resultaten en een capaciteit van beïnvloeding dan een diplomatie met veel ruis op de gesprekslijnen. Geheel in dezelfde lijn moet België – althans wat CD&V betreft – zijn deel van de verantwoordelijkheid dragen binnen internationale organisaties die het verschil kunnen maken in de aanpak van de grote uitdagingen die op ons afkomen. In een gezamenlijke aanpak kunnen partners of bondgenoten veel meer bereiken in de verdediging van onze belangen, of het nu om economische dan wel politieke of militaire belangen gaat. Zo hoort ons land b.v. een kritische maar betrouwbare bondgenoot te zijn binnen de NAVO, hoezeer dit ook risico’s met zich kan meebrengen. En zo dient ons land ook pro-actief te streven naar een reële versterking van de VN als speler met effectieve impact tegenover alle politieke vraagstukken op wereldschaal (m.b.t. mensenrechten, straffeloosheid van misdaden van humanitair recht, proliferatie van wapens, internationaal terrorisme, klimaatverandering, gebrek aan nodige internationale financiële regelgeving, internationale arbeidsnormen, …).

CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

66

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement