Page 11

Nooit opgeven. Hefbomen voor meer welvaart en welzijn Het gerealiseerde palmares sinds 2007 strookt helemaal niet met het beeld van een regering die volgens sommigen niet geregeerd heeft. Resultaten bewijzen meer dan woorden. Toch zijn er een aantal belangrijke leemtes. De volgende regering zal beslissingen moeten nemen waarvan het effect nog lang in de toekomst voelbaar zal zijn. België staat op een kruispunt. En we staan daar niet alleen. De crisis heeft de lange termijn uitdagingen nog hoger op de agenda gezet in heel Europa. De vergrijzing die de financiering van ons sociaal model onder zware druk zet. De mondialisering die de noodzaak om competitief te blijven nog veel sterker onderlijnt. De klimaatverandering die ons dwingt om anders te leven en produceren. De Europese Commissie heeft in antwoord op deze uitdagingen de strategie EU2020 op de sporen gezet. Tegen 2020 moet in gans Europa de werkgelegenheid toenemen, meer geïnvesteerd worden in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O), de uitstoot van CO2 verminderd en de energie-efficiëntie verhoogd worden, meer ingezet worden op scholing en de strijd tegen de armoede opgevoerd worden. Ook CD&V onderschrijft deze aanpak waarbij welvaart creëren en welvaart verdelen hand in hand gaan. België is er in geslaagd om in de voorbije decennia heel wat welvaart te creëren en te verdelen. Maar net door de sterk gewijzigde omgeving hebben we nieuwe antwoorden nodig op vragen die op zich niet nieuw zijn. Mensen hopen op een interessante job. Mensen willen tot rust komen binnen hun gezin. Mensen willen zekerheid omtrent een zorgeloze oude dag. Mensen willen wonen in een veilige omgeving. Stuk voor stuk geen buitensporige verwachtingen. Toch groeit de twijfel in brede lagen van de bevolking of die verwachtingen nog wel ingevuld kunnen en zullen worden. Twijfel die vaak ook de solidariteit in onze samenleving onder druk zet. Om die twijfels weg te nemen, is er nood aan een verstandig en eerlijk beleid. Een verstandig beleid, is voor CD&V een beleid dat ook prioriteiten durft leggen en duidelijke keuzes durft te maken. Een beleid dat perspectief biedt. De budgettaire uitdaging, zet onze beperkingen nog meer op scherp. We kunnen niet alles. En wanneer het dak lekt, steek je maar beter niet al je spaargeld in een wereldreis. Een verstandig beleid, waarbij kansen voor iedereen worden gecreëerd, maar dat ook verwacht dat die benut moeten worden. Het is een beleid dat iedereen op zijn of haar verantwoordelijkheid wijst. En beloont wie die verantwoordelijkheid ook opneemt. Een verstandig beleid, is een beleid dat vooral de goede richting aanwijst eerder dan zelf de touwtjes in handen neemt. Bijsturen, niet zelf sturen. De overheid moet corrigeren daar waar de vrije markt in de fout dreigt te gaan. De financiële crisis heeft nog maar eens aangetoond dat te verregaande deregulering grote gevaren inhoudt. Een verstandig beleid, is een overlegd beleid. In dialoog met de regeringen van Gemeenschappen en Gewesten, de sociale partners, het middenveld. En in dialoog met onze politieke tegenstanders. Een verstandig beleid respecteert ook de bevoegdheden van andere overheden. En een verstandig beleid, is eveneens een beleid dat solidair blijft met wie het moeilijk heeft. Maar opgelegde solidariteit is zelden duurzaam. Solidariteit moet steeds samengaan met transparantie en verantwoordelijkheid.

CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

11

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  
CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement