Page 1

El Diari del Ple CiU t’informa especial Ple.

Març de 2010

L’EQUIP DE GOVERN NO VOL MILLORAR EL SISTEMA DE NETEJA DELS CARRERS A LA NOSTRE CIUTAT

Terrassa, per mitjà de la Societat Anònima Municipal, centra la seva estratègia de neteja viària en tres elements bàsics: l’escombrada manual individual, l’escombrada mixta i escombrada mecànica, i la neteja de places, parcs i zones verdes; a banda, es realitzen neteges dels accessos a la ciutat, de les zones de vianants, de polígons d’industrials o de mercats no estables, entre d’altres. Tot i així, hi ha determinats elements, especialment la brutícia que queda incrustada a terra, que requereixen una actuació diferent: el baldejat o aiguabatre, tant manual com mixt, amb aigua a temperatura ambient o calenta. Aquesta és una opció que han adoptat a la majoria de municipis catalans d’una certa dimensió. En aquests casos, s’acostuma es fa la neteja emprant aigües freàtiques o procedents de depuradora. Amb l’arribada de l’estiu, aquest tipus de neteja es fa més necessari. Així doncs, la proposta que l’Equip de Govern ha rebutjat és la d’incorporar, en el procés de renovació i ampliació del material d’Eco-equip SAM, unitats d’aiguabatre de voreres i calçades, tant automàtiques com mixtes, per proveir aquest nou servei al més aviat possible. S’APROVA LA PROPOSTA DE CiU SOBRE LA NO REPERCUSSIÓ DE L’INCREMENT DE L’IVA EN ELS USUARIS DEL TRANSPORT PÚBLIC Atès l’anunci del Govern de l’Estat d’apujar els tipus de l’Impost del Valor Afegit, tant el general (del 16% al 18%) com el reduït (del 7% al 8%). Atès que l’IVA reduït grava, entre d’altres, els transports públics de viatgers. I atès que hi ha un cert consens en el sentit de no repercutir els efectes de la crisi directament al ciutadans, més encara quan no es pugui discriminar entre la seva capacitat adquisitiva real. Per aquestes raons el Grup Municipal de CiU ha presentat aquesta proposta, aprovada pel Ple municipal, en la qual s’acorda: - Adoptar les mesures necessàries per no repercutir, durant l’any 2010, l’increment de l’IVA acordat en la Llei de pressupostos generals de l’Estat en els usuaris del transport públic municipal. Així, es procedirà a ajustar les tarifes per tal que el valor final dels títols no es vegi alterat a partir del mes de juliol. - Demanar a l’Autoritat del Transport Metropolità que adopti mesures similars en els seus títols integrats. - Instar el Govern de l’Estat a articular una línia concreta l’ajuts als sistemes de transport públic urbans i metropolitans (de mobilitat obligada) per tal de subvencionar les actuacions descrites en els punts anteriors. Grup Municipal de CiU - www.ciuterrassa.cat - secretaria.ciu@terrassa.org - Tel. 93 739 70 21


El Diari del Ple PRECS I PREGUNTES DELS NOSTRES REGIDORS JOSEP RULL: Ha lamentat l’actitud de l’Equip de Govern en relació al sistema de condicionament del Mercat de la Independència i ha instat el regidor de Comerç a desbloquejar la situació. Ha demanat una actitud d’unitat i fermesa en la reivindicació de Terrassa de canviar de corona tarifària, per evitar el greuge amb Sabadell. Per fer un trajecte similar en quilòmetres amb FGC els terrassencs hem de pagar 6 euros més en la T-10, que és el títol més emprat. I ha lamentat l’actitud tancada en aquest tema del conseller Nadal. JORDI PLANA: Ha demanat a l’Equip de Govern que s’augmentés les millores de seguretat de cara a les motos i ciclomotors entre els giratoris de la carretera de Matadepera, i que s’estudiï el per què dels embussos entre el giratori de la pl. de l’Aigua i el giratori de la ctra. de Matadepera davant del camí de Can Carbonell.

EVA SALVADOR: Ha denunciat que des de la inauguració del Casal Cívic de Can Tusell encara hi ha molts problemes pendents de resoldre els quals han impedit que les entitats encarregades de gestionar-lo així com el veïnat poguessin gaudir d’aquest espai. Concretament, la lenta reparació de la calefacció, el fet que encara no disposen de telèfon, problemes del terra, són alguns dels exemples. Així doncs, ha demanat a l’Equip de Govern que aquest retard no es torni a repetir en properes construccions i que garanteixin tant a les entitats com al veïnat la utilització immediata de tots els serveis que inauguren. Ha felicitat als professionals de l’Ajuntament per la bona complimentació de les fitxes del programa de Cultura del Pla de Barris del Districte II, atès que des d’un principi han estat ben fetes i amb tota la documentació escaient. I ha demanat que se’ls hi fés arribar aquesta felicitació. MONTSE PLAYÀ:

IGNASI PUIG:

Ha denunciat que, malgrat la Llei de protecció dels animals als centres de recollida d’animals de companyia i tota la resta de nuclis zoològics, la pàgina web del Centre d’atenció d’animals domèstics de companyia de l’Ajuntament de Terrassa no està actualitzada així com tampoc s’ofereixen cursos de cuidador d’animals.

Ha posat de manifest la inexistència de sòl industrial a disposició de noves empreses que desitgin instal·lar-se a la nostra ciutat. I ha demanat a l’Equip de Govern que acondicioni de seguida els espais reservats pel POUM (Bellots 2; Façana NORD i Can Guitard-Les Fonts) perquè estiguin a punt per a la implantació de noves activitats econòmiques.

I ha posat de manifest la indignació i la repulsa del Grup Municipal de CiU envers les manifestacions sexistes d’un regidor socialista a l’Ajuntament de Barcelona i, sobretot, pel fet que cap responsable municipal de l’Ajuntament de Terrassa s’ha manifestat en contra d’aquestes declaracions masclistes contra les dones.

També ha sol·licitat que s’arrangi el paviment del carril bus de la Rambla d’Égara entre Cervantes i Galileu i que s’estudiïn mesures per disminuir el nombre de vehicles que circulen pels carrers Galileu i Cervantes.

Diari del Ple - Març de 2010  

Diari del Ple del mes de març de 2010 de l'Ajuntament de Terrassa editat pel Grup Municipal de Convergència i Unió

Diari del Ple - Març de 2010  

Diari del Ple del mes de març de 2010 de l'Ajuntament de Terrassa editat pel Grup Municipal de Convergència i Unió