Page 1

EL PSC TORNA A PERDRE UNA VOTACIÓ I S’APROVA LA PROPOSTA EN QUÈ ES DEMANA AL GOVERN CENTRAL QUE NO ES CONGELIN LES PENSIONS La proposta presentada consistia en demanar al Govern de l’Estat el compliment d’allò establert en l’anomenat Pacte de Toledo en el sentit de garantir el manteniment del poder adquisitiu de les pensions davant de conjuntures econòmiques adverses i per mitjà de la revalorització automàtica i amb caràcter anual de totes les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social, conforme a l’evolució anual de l’IPC. Segons Josep Rull, portaveu de CiU: “Quant més pressió es pugui fer des de diverses administracions públiques serà més fàcil que puguem garantir i mantenir aquest patrimoni tant potent que és el Pacte de Toledo, que ja els agradaria a d’altres Estats de la Unió Europea poder tenir aquest nivell de concertació.” Tots els grups municipals, excepte el PSC, han votat a favor d’aquesta proposta. S’APROVA LA PROPOSTA DE CiU SOBRE SOBRE LA MILLORA DELS SISTEMES DE COORDINACIÓ ENTRE ELS COSSOS POLICIALS L’acord que s’ha arribat en aquesta proposta aprovada per tots els grups municpals consisteix en què l’Ajuntament renovarà la xarxa de comunicació entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal i canviarà a un nou sistema amb prestacions més actuals i sota criteris tècnics. Aquesta iniciativa de CiU respon al fet que el nombre d’efectius tant de la Policia Municipal com de la Policia de la Generalitat es troba per sota de la ràtio establerta com a òptima pel mateix Parlament de Catalunya de manera unànime i pel fet que l’aprofundiment en el principi de coordinació entre cossos policials permet de treure el màxim rendiment dels efectius disponibles. ACORD UNÀNIME PER MANTENIR L'OFERTA DE CURSOS DE CATALÀ A L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES A INICIATIVA DE CiU Totes les forces polítiques del Consistori s’han posat d’acord per demanar al Departament d’Educació que rectifiqui la decisió de tancar l’oferta de català a l’Escola Oficial d’Idiomes de Terrassa atès que la demanda a la nostra ciutat és prou important com per no anul·lar aquesta oferta i, sobretot, tenint en compte que s’ha incrementat en els darrers anys. ACORD DE LA JUNTA DE PORTAVEUS PER DEMANAR L’ADHESIÓ DE TERRASSA ALS POSTULATS DE FRANCESCO TONUCCI SOBRE LA ”CIUTAT DELS INFANTS” Amb aquesta proposta de CiU s’ha aprovat l’adhesió de la ciutat de Terrassa als principis inspiradors de la “Ciutat dels Infants” impulsat pel pedagog italià Francesco Tonucci. Així doncs, l’Ajuntament pren el compromís de seguir treballant per construir una ciutat pensada per als nens i nenes, així com tirar endavant noves iniciatives que permetin la seva major implicació sobre qüestions que els afecta: la mobilitat, l’urbanisme, la seguretat, la participació, el medi ambient, entre d’altres. Grup Municipal de CiU - www.ciuterrassa.cat - secretaria.ciu@terrassa.org - Tel. 93 739 70 21


PRECS I PREGUNTES DELS NOSTRES REGIDORS JORDI PLANA: Ha demanat que el carril bici vagi des de la plaça de l' Aigua fins el camí de Can Carbonell i, l' arranjament de la carretera d' Olesa entre el girador de la ctra de Martorell i la ctra de Viladecavalls, concretament, el cobriment de la cuneta esquerra (sortida de Terrassa) per tal d' evitar accidents. Ha preguntat el per què s' han girat rebuts de la taxa de residus a entitats com poden ser les associacions de veïns que fins ara no pagaven aquesta taxa. MONTSE PLAYÀ: Arrel de les obres a la rambla, els venedors de flors estan reubicats al carrer Major però tenen un problema amb la brossa que generen ja que com que estan dins l’illa de vianants no disposen de contenidors per llençar-la. Així doncs, ha demanat que els dies que aquests venedors estan al carrer Major se’ls faciliti contenidors per poder llençar aquesta brossa. Ha denunciat que als cartells indicadors de les obres d’ampliació de voreres de la Rambleta fins al Palau Judicial hi posa que les obres són portades a terme per l’Ajuntament de Barcelona en lloc de l’Ajuntament de Terrassa.

IGNASI PUIG: Ha tornat a denunciar que l’ascensor ubicat a l’edifici de l’antiga Rectoria de les Esglésies de St. Pere, on ara hi ha el Museu, no funciona malgrat haver transcorregut quatre mesos des de la seva inauguració. Així doncs, ha denunciat la negligència de l’Equip de Govern en solucionar aquest fet que impedeix l’accés a les plantes superiors a les persones amb discapacitat física no podent així veure els retaules gòtics o visionar l’audiovisual, a part de trobar-se ubicats els serveis. EVA SALVADOR: Ha denunciat que, amb l’arribada del bon temps, torna a repetir-se algunes imatges cada any, les bosses d’escombraries de les papereres volant al vent i escampant brutícia per les voreres. Així doncs, ha demanat a l’Equip de Govern que faci un seguiment d’aquest fet i apliqui les solucions pertinents. Ha preguntat quin és el criteri que l’Equip de Govern segueix a l’hora de col·locar les reixes protectores als escocells dels arbres atès que s’han produïts alguns accidents per la manca de protecció d’aquests espais. I ha demanat que solucionin aquesta situació al més aviat possible.

PER FI EL REGLAMENT DELS PARCS INFANTILS JA ÉS UNA REALITAT : Al gener del 2007, el Grup Municipal de CiU va presentar una proposta de resolució per a l’elaboració d’un Reglament regulador de mesures de seguretat en parcs infantils a la ciutat de Terrassa la qual va ser aprovada al Ple municipal. Tot i així, han hagut de passar més de tres anys per tal que s’aprovés aquest Reglament. Sota la premissa de potenciar el joc en parcs infantils els quals contribueixen en la socialització dels nens i nenes alhora que protegeixin la seva salut i integritat física, l’objectiu d’aquest Reglament és l’existència de jocs per tal que tots els nens i nenes, amb discapacitats i sense, puguin gaudir de l’espai, ja sigui ajudats pels seus tutors o de manera independent. En la proposta presentada per CiU també es demanava que aquest Reglament s’elaborés amb la participació activa del Grup de Treball de Suport a la Família i a la Infància del Consell Municipal de Benestar Social i de les entitats educadores i de lleure de Terrassa; tot i així, aquest Grup de treball no s’ha creat malgrat des de CiU ho hem reclamat en diverses ocasions.

Diari del Ple - Maig 2010  

Diari del Ple de l'Ajuntament de Terrassa corresponent al mes de maig del 2010 editat pel Grup Muncipal de Convergència i Unió

Diari del Ple - Maig 2010  

Diari del Ple de l'Ajuntament de Terrassa corresponent al mes de maig del 2010 editat pel Grup Muncipal de Convergència i Unió