Page 1

(4)

DEFENSANT LA DIGNITAT DE CATALUNYA Ja sabem com pensa i quines són les intencions del Partit Popular, envers Catalunya, si llegim l’escrit del Sr. J.L.Rodriguez, regidor del PP, al Diari de Sant Vicenç. Veurem que tot ell traspua una Catalunya que és totalment diferent a la que volem els catalans i tots aquells que nascuts en altres llocs i que per diversos motius avui viuen i treballen a Catalunya i que la senten com el seu propi país i el dels seus fills. A CiU, com a partit nacionalista, defensem com nostra la Pàtria catalana que petita o gran és l’única pàtria que tenim, davant de tots aquells que voldrien veure-la com una regió més d’Espanya, i per això defensem l’Estatut que va ser aprovat pel Parlament de Catalunya el dia 30 de setembre del 2005, amb tota la força que li dóna un estat de dret, i si el defensem és perquè sabem que ell és el que pot donar una vida millor als catalans i catalanes i, poca broma, si el Tribunal Constitucional el modifica substancialment com pretén precisament el PP i altres mitjans mediàtics del nostre país, seguirem lluitant en la seva defensa. En la propera tardor es celebraran eleccions al Parlament de Catalunya i CiU aspira aconseguir una majoria suficient per poder governar i fer que Catalunya torni a ser un país estimat i respectat per tots. No ens espanten les promeses dels altres partits, i molt menys les del Partit Popular com a salvador de la pàtria; nosaltres no som cavernícoles, sabem escoltar i sabem el que el poble de Catalunya vol: pau i treball. Tenim els mitjans per superar la greu crisis que ens envolta, tenim un gran candidat, Artur Mas, i podem estar segurs que si CiU guanya, el govern de la Generalitat posarà totes les seves prioritats pel benestar de tots el catalans i catalanes. J.M.V. Comitè Executiu Local

CiU NO VA VOTAR EN CONTRA DE LES AJUDES PER PAGAR L’IBI. Al Ple municipal del passat mes de desembre, CiU va votar en contra dels pressupostos municipals per l’any 2010, això era una partida inclosa en els pressupostos. Des de CiU es va presentar una al·legació en quant a aquesta ajuda, en el que el repartiment d’ajuts (*) era molt més equitatiu i social i, que, des de l’equip de Govern, es va desestimar. «Això sí, és un Govern d’esquerres i social». Des de CIU es va demanar que el document que s’envia als contribuents per a sol·licitar aquestes ajudes, no fos un pamflet de propaganda electoral com el de l’any anterior, ja que és una despesa que paga tot el Municipi de St. Vicenç. Aquest any un altre cop, com l’any anterior, ha tornat a sortir amb la foto de la Sra. Amparo Piqueras; com no, sembla que l’ajuda la pagui ella i no el Municipi. (*)la proposta de CiU era ajudar als col.lectius amb menys capacitat econòmica, contrariament a la proposta aprovada per l’Equip de Govern, que els ajuts es dónen indiscrimandament tant als qui ho necessiten com als qui no!


(1) Febrer 2010, nº 13 www.ciu.cat/santvicencdels horts santvicencdelshorts@cdc.cat http://cdcsvh.blogspot.com

Hem de fer una campanya neta. Parlarem del que fem i què farem nosaltres; hem d’engrescar a la gent amb les nostres idees, no amb crítiques als altres! i així ho farem! (Paraules d’Artur Mas el dia 15 de gener a Sant Vicenç)

Sumari: 1.-Artur Mas visita Sant Vicenç; donant les gràcies al president Pujol per la comissaria de Policia 2.-Quina Festa Major!; carta al Sr. Comino. 3.-cartelleres municipals; un pressupost poc social; transparència a l’Ajuntament, denegació ajuts a botiguers 4.-Defensant la dignitat de Catalunya, Ciu no va votar en contra dels ajuts de l’IBI, JNC: fes-te militant!

ARTUR MAS VISITA SANT VICENÇ DELS HORTS. El passat dia 15 de gener va visitar Sant Vicenç. Va fer una visita a Ciments Molins, a les instal·lacions de la nova línea, i es va reunir amb la direcció. Seguidament varem visitar la Fundació Iris, on va veure el nou projecte de residència. El President de la Fundació i els Patrons l’hi van explicar les dificultats que tenen per trobar finançament per a finalitzar les obres de la mateixa. Seguidament va assistir a un sopar amb més de 200 persones on va poder parlar distesament amb els diferents col·lectius de la nostra ciutat, militants, simpatitzants, comerciants, empresaris, entitats culturals, etc. Totohom qui va volguer, va poder parlar personalment amb ell. És una nova manera per a què qualsevol ciutadà tingui accés directe i planer amb els líders polítics de CiU.

SRA. AMPARO, RECORDA AQUESTA FOTOGRAFIA? Va ser el dia 30 de setembre de l’any 2005, en el que vostè va voler agrair davant de varis testimonis al Molt Honorable Sr. Jordi Pujol i Solei, per haver aconseguit durant el seu mandat com a President de la Generalitat de Catalunya que Sant Vicenç dels Horts tingués una Comissaria dels Mossos d’Esquadra. Això contrasta amb els seus escrits i discursos atorgant els mèrits a l’actual Govern de la Generalitat


(2)

QUINA FESTA MAJOR ! Aquest mes de gener ha sigut la Festa Major. Per segon any consecutiu no hi ha hagut Mostra Comercial i Agrícola, això sí, la Diputació de Barcelona ho anunciava en vàries publicacions i a la seva web. Hi ha alguna cosa que no sapiguem? Un poble mort, ni hi ha hagut ambient de Festa Major. Els carrers eren buits, on eren les paradetes?: al pàrking de la Piscina Municipal Coberta; no hagués sigut millor que estiguessin al casc antic? I encara en podem parlar una estona més. Algun acte dels organitzats per l’Ajuntament, no va preveure que en un poble de 28.000 habitants no es podia fer l’únic ball de Festa Major només per a 200 persones. On són les previsions? El col·lectiu d’artistes vicentins van organitzar una exposició de pintures a la biblioteca municipal «Les Voltes». Hi van ser tots? A causa del poc espai disponible de la sala d’exposicions molts d’ells no van poder exposar les seves obres, és normal que en un poble de 28.000 habitants no tinguem una sala d’exposicions en condicions? La sala ja la tenim, però l’equip de govern la utilitza com a magatzem i arxiu. I a Can Comamala, Per que no la podem recuperar? Ho hem llegit a : http://www.diba.cat/butlletins/butlleti.asp?Ens=ECOMERCA&butlleti=23 ; es tratca del butlletí e-comerç nº 22, editat per la Diputació de Barcelona, que tecxtualment diu: «Aquest mes de gener, en la revista Descobrir Cuina trobareu les fires i els mercats gastronòmics dels municipis següents: Granollers, Argentona, Vilanova del Camí, Sant Vicenç dels Horts i Sant Pol de Mar. Aquest mes destaquem els cítrics.»

Sr. Co mino , qui En u

és de

na ca rta s d’un ignad es qü ap estio felici ns i a er vostè tem! a EL c titud Vo perso PE s, qu na q stè és el e no RIODICO ue e m dir i o de c del i omp s cre el qu doni artim l dia 25 d u e t o la tra ha d t el q que e ni só ’es t cc ue d n ver gener 20 es de ots els p espè ió era an criure, i t 10, a i t at. S artits l seu cies imal. ot se cusa r. Mi v d p n a CiU o E ’orell quel artit se pe ldrie mira ls ma eres l n C r pel i n t o d x s p m a o i e u r res s, ino, r als anom sc en, l parti ! Qu el es co seus e n ad c a v a l l s i t li d ostats, si a n n m a e s é n n s i i i g u, se r l i ó no i m e « n t mitja a m v e als d nt idró» s, nse t més petit ns lli e tre o «c s al n el que h s : enda enir ures b escri a a a l v l o p a l ant. i c t. I c Vostè sal» de m portaven stre pobl de om a independ uriositat ha e e posa aner Sr. Co e d « nts. xplic rema a qu des u tota mino Si fe e veure e at a t e e PSC, n f , s n a inal» la se l que n o po aque i que nom gues st ex escri omés mi aque va carta acus é s r u e i s a n e r c cici, n, di cap o que st aju aan vostè uen vostè onstatar, ne osalt ntam parti i i p n r é e e e u o s reg nt té t; en spere s de bliqu l seu escri i s d d e m m uria or de p e l’alca que el qu n els lde e arla de V scentrats ajoria ab e ha solut l’Ajuntam sigui un ! I lle n qu ic; el a desc ant a en s reg geixi uit, q idors els d perquè fa t de San no e ue n mpad iaris, del P t coali o SC d rona ció a V icenç p e V ic i no tant r als e m l b , e sols imm l PP! van v els p igran .Ie otar amfl ts! en e ets d ns l ma el teix s entit seu que

drete s?


(3)

GRÀCIES A CiU S’HAN ACONSEGUIT MÉS CARTELLERES MUNICIPALS. Des de l’aprovació de l’ordenança de Civisme, que prohibeix enganxar cartells per les parets, fanals, etc. a St. Vicenç, gràcies a una al·legació presentada per CiU a l ’e s m e n t a d a Ordenança de Civisme s’ha aconseguit augmentar el nombre de cartelleres. Abans d’acabar l’any s’han col·locat 13 noves cartelleres, i en una segona fase se’n posaran 15 més a part de les ja existents.

EL GOVERN DE SANT VICENÇ AMB UN PRESSUPOST POC SOCIAL. La propaganda municipal diu que han augmentat un 67% les despeses socials. Vegeu el següent gràfic extret del pressupost municipal pel 2010:

ANY 2009 ANY 2010 Capítol 1...................404.260,00...................532.010,00 Capítol 2...................283.060,00...................771.160,00 Capítol 4...................236.960,00...................246.260,00 TOTAL CG serveis socials 924.280,00 1.549.430,00 Capítol 1=despeses de personal; Capítol 2: despeses bens corrents i serveis; Capítol 4= transferencies corrents (ajuts socials).

En el capítol 2, l’any 2010 hi ha una despesa de 622.000 eur. d’«atenció domiciliària», que correspon al’ingrés del mateix import del Departament de Benestar i Família (llei de la dependència) (l’any 2009 va ser de 280.000 eur.). És un ajut NO directe del nostre ajuntament, però comptablement imputat a «serveis socials». Compareu les columnes i els capítols; el que ens importa més i reflecteix realment l’ajut directe als ciutadans amb dificultats és el capítol 4. Aquest capítol reflecteix realment l’esforç del nostre ajuntament en serveis socials.....Si fem la resta, només hi ha una diferència de 9300 eur per aquest any!

CiU PRESENTA UNA MOCIÓ PER QUE HI HAGI MÉS TRANSPARÈNCIA EN EL NOSTRE AJUNTAMENT. Des del passat ple del mes de novembre l’oposició d’aquest Ajuntament podrà assistir a totes les obertures de pliques, licitacions, adjudicacions d’obres, etc. Cosa que fins ara no podien fer. CiU va presentar una moció demanar-ho i van votar tots els partits de l’ajuntament a favor d’aquesta mesura.

L’EQUIP DE GOVERN ES NEGA A AJUDAR ALS BOTIGUERS DE ST. VICENÇ. CiU va presentar una moció per ajudar a tots el botiguers en moments difícils en què hi hagi obres als carrers i dificultats per a accedir als comerços per als vianants. Demanàvem una reducció dels impostos municipals durant el transcurs de les obres, ja que estem en temps difícils i tot és poc per a ajudar als comerciants de St. Vicenç. L’equip de Govern va votar en contra d’aquesta mesura.

parlem-ne febrer 2010  

parlem.ne febrer 2010 nº 13

parlem-ne febrer 2010  

parlem.ne febrer 2010 nº 13