Page 1

Creatie twente.com | september 2011

Twente is het epicentrum van creativiteit in Oost Nederland. Hier wordt het verschil gemaakt. Het noodzakelijke verschil tussen doorsnee en excellent. Tussen alledaags en de innovaties van morgen. Met Twents vernuft wordt samengewerkt aan de voorsprong in kennis en technologie met producten van wereldse klasse. Voor een beter en mooier leven. Sinds jaar en dag. Elke dag. Nu en in de toekomst.

punttwentepuntcom Creatie PuntTwentePuntCom is een magazine geproduceerd met de trots en verbindingskracht van Twentse topcreatieven. In één dag is dit magazine tijdens een sprankelend event van kaft tot kaft gerealiseerd. 10 teams met ieder 4 creatieven (die tot dan toe nog nooit hadden samengewerkt) hebben van ochtenddauw tot avondgloren met volle energie en inspiratie gewerkt aan deze bijzondere co-productie. Met maar één doel;

Epicentrum van creativiteit en talent Twente. Get Connected.

Twentse creativiteit op haar best laten zien. Het magazine is een unieke weergave van de pen ondernemende mentaliteit die in Twente een traditie is.

creatie.twente.com

Cday is een initiatief van regiobranding Twente in samenwerking met: stichting Fris, Industrial Design Centre en Architectuurcentrum Syntens en met medewerking van de creatieve industrie in Twente. Cday wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Hengelo, provincie Overijssel en Stichting/Boei/ De Creatieve Fabriek.


Het Kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. De Creatieve Industrie is er daar een van. In zogenaamde topteams hebben ondernemers, wetenschappers en de overheid gezamenlijk aan adviezen gewerkt waarin zij aangeven met welke maatregelen de sector kan blijven concurreren op de wereldmarkt. Op 17 juni heeft het topteam Creatieve Industrie het adviesrapport aange-

Cday connect with creative industries in Twente

boden aan minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 16 september heeft de minister antwoord gegeven op de gedane adviezen en de sector uitgedaagd om de handschoen op te pakken. In het rapport worden een aantal cluster gebieden aangemerkt in Nederland met een hoge concentratie creatieve ondernemingen. Twente zit daar niet bij. Is dat terecht? Of speelt onze bescheidenheid ons ook hier parten. Dat hebben we zichtbaar willen maken tijdens Cday een initiatief van regiobranding Twente samen met stichting Fris, Industrial Design Centre en Architectuurcentrum Twente. Het project Mag-in-een-dag, waarbij 40 creatieven in een dag een magazine maken geeft aan dat we goed kunnen samenwerken in Twente. Dat moeten we als voorbeeld nemen voor een bundeling van krachten om de creatieve sector in Twente op de agenda te krijgen. Cday is de eerste stap in deze richting. Wie gaan de handschoen oppakken? Jan Noltes Projectleider regiobranding Twente.

1


index

Creatie.twente.com voorwoord column het videogilde colofon

01 04

FILOSOFIE KUNST GLAMOUR

05 60

FACE 2 FACE

06_11 Wie verkoopt bestaat. RAUW OPINIE TALENT

PUUR

EINDGEBRUIKER

DESIGN OPDRACHTGEVER LEERMOMENT

12_17 FC Twente: Tegenslag Talent Toekomst ONTHULLEND MATERIAAL

18_23

NETWERKEN COLUMN

Puur? een Hollands ontwerp.

24_29 Werken voor een schoone zaak.

2


PRODUCT CONFRONTEREND EEN DAG SAMENWERKING

30_35 De confrontatie van het samenwerken met andere creatieven op één dag.

NIEUWE MEDIA INTERNATIONAAL GROOTS INTERVIEW

36_41 Zelfkritisch Twents blog over innovaties dat wegens populariteit een gedrukte versie krijgt.

GEHEIM TECHNOLOGIE CONTEXT FOTOVERHAAL

CDAY INSPIRATIE NIEUW

42_47

ARCHITECTUUR

Vandaag door de ogen van.

48_53 Twentse creatieven als fundament KARAKTER TOP 10 SEXY

54_59 Flirten voor werk

3


Videogilde

De gebroeders van Aalderen zijn tijdens Cday uitgedaagd om binnen 1 dag een videoclip te maken voor de band Stefany June. Edwin en Julian hebben met hun bedrijf Het Videogilde allebei een achtergrond in de muziek en VJ scène en die expertise nemen ze mee in hun video en animatiewerk voor onder andere Lenny Kravitz, BNN spuiten en slikken, en opening Mesa + en dus nu voor de Stefany June. 44


Het koolstofatoom

Twente

Atomen hebben de neiging zich te willen verbinden. Elk met hun specifieke eigenschap. In combinatie met elkaar met soms vrij bijzondere effecten. Maar voor mij is er één atoom die door alle gedaantes er echt uitspringt; koolstof, also known as C. In de prehistorische oudheid was C al een

en frisheid gewenst is. Bij voorkeur begeeft

verbindingen worden gelegd, het duurzame

regelrechte hit. Verhitte men hout dan ont-

C zich in gezelschap van O. O heeft C hard

karakter ervan, het vernuft waarmee experi-

stond er een zwartgeblakerd materiaal dat

nodig om het voor groei van mens, dier en

menten worden aangegaan en tot de meest

gebruikt werd voor tekeningen en camou-

plant zo belangrijke zuurstof tot een aange-

waardevolle ontdekkingen leiden.

flage. Het interpreteren van de werkelijk-

name combinatie te vormen. Met de rol als

C staat symbool voor het karakter van

heid tot grotschilderingen en het aanpassen

basisbouwsteen voor het leven is C eigenlijk

Twente. Specifiek voor de ondernemende

van de werkelijkheid door op te gaan in de

altijd vrij bescheiden geweest. Nog steeds

creatieven en innovatieve talenten. Niet

kleuren van de natuur zijn alom erkend als

weten we niet alles van C. Tegenwoordig

voor niets dat een dag als CDay bol staat

de eerste verschijningsvormen waarin crea-

lijkt C een steeds belangrijker rol in diverse

van energie en inspiratie. Voor de gelegen-

tiviteit van de mens naar boven borrelde.

Nano-tentoonstellingen voor zijn rekening

heid willekeurig samengestelde teams die

te nemen. Verkleed als een stabiele holle

met slechts fragmenten van briefings elkaar

Experiment

bol lijkt er in de toekomst een mooie rol

weten te vinden èn te verrijken. Nieuwe

Houtskool werd bovendien als aanmaak-

voor C als supergeleider weggelegd te zijn.

vriendschappen zijn ontstaan en mogelijk

blokje voor nieuwe energiebronnen ge-

zijn er zelfs kernfusies besproken.

bruikt. Toen al. Omdat C zich zo makkelijk

Geheim

weet te verbinden met anderen kan het ge-

C heeft overigens altijd geheimen met zich

Verschil

beuren dat er experimenten gestart worden

mee gedragen. C wist zich lange tijd goed

In slechts enkele uren met passie en daad-

met explosieve gevolgen. 1000 jaar geleden

te verstoppen. Maar juist daardoor ontpopte

kracht dit magazine weten te realiseren

ontdekte men dat als men C mengde met

C zich tot een bijzonder materiaal. Als

als symbool voor het open karakter van de

een paar andere gemene elementen (wiens

de druk groter en groter wordt en er veel

creatieve sector van Twente. Twente; waar

namen we vanwege privacyredenen hier

energie wordt losgelaten, weet C zich te

elke dag het verschil wordt gemaakt. Het

achterwege laten) je de ruiten er mee aan

transformeren tot een ware diamant. Soms

verschil tussen doorsnee en excellent. Dàt

het trillen kreeg. Dit destijds als buskruit

wat ruw in eerste aanblik, maar met de

is verbindingskracht van Twente. Dat is C.

benoemde goedje laat goed zien welke

juiste aandacht en soms een beetje geduld

kracht in C zit opgeslagen.

zie je de ware schoonheid. C herbergt het

Twente. Get Connected.

sterkst denkbare mineraal. Slijtvast, schaars

Peter Oosterwijk

C is tegenwoordig ook een veelgevraagde

en oogstrelend. Waardevol in alle facetten.

Hoofdredacteur Frismag

katalysator bij processen waarin helderheid

De kracht van C is het gemak waarmee

Bron; nl.wikipedia.org/wiki/Koolstof

55


KUNST & GLAMOUR

Wie verkoopt bestaat H succes van de kunstenaar lijkt zich af te Het m meten aan zijn omzet. Niet alleen de kwaliteit van zijn werk bepaalt die omzet, maar zeker ook de m mate waarin hij zichzelf verkoopt. Daar is de één bedre bedrevener in dan de ander. Ben je als kunstenaar geen m marketeer, dan beleef je zware tijden. Is dit de status quo? Moet de kunst zichzelf bedruipen? Naar Amerikaans model. Sponsored artwork? Investeren in jong talent Wie durft nog te kiezen voor een onzeker kunstenaars bestaan? Met mooie plaatjes geld verdienen. Artez Hogeschool voor de Kunsten in Enschede geeft inzicht in haar investering in jong talent. Geen positief scenario. De school biedt bachelors en masters in beeldende kunst, mode, vormgeving, architectuur, muziek, dans en theater. Een studie duurt gemiddeld vier jaar, daarna leeft de kunstenaar in de dop zo’n twee jaar van een uitkering. Het besef groeit dat hier geen droog brood in te verdienen is. Om- of bijscholing is een logische vervolgstap. Zijn carrièreperspectief neemt toe, waarbij hij gemiddeld zo’n twee jaar inwerkt, voor hij tot volle wasdom is. Tien jaar investeren dus, voordat hij wat oplevert. Commercieel bekeken dan.

66


ART

SELLS

77


88


In de uitverkoop Is dat waar het naartoe gaat? In Nederland, in Twente? Zetten we kunst daadwerkelijk in de uitverkoop? Is ons uitgangspunt: kunst is prima, zolang het zichzelf bedruipt? Daarmee verandert de kunstenaar. Die maakt niet langer wat in hem opkomt. Uit passie en inspiratie. Hij maakt wat hij verkoopt, draait productie. Met als gevolg vervlakking van het werk. Talent gaat zo verloren. Nee dus. Dit moeten we erk niet willen. Slechts een handjevol kunstenaars staat sterk genoeg in zijn schoenen om de commercie het hoofd te bieden. Kunst moet open zijn. Je moet vrij kunnen

MARKT VS KUNST

denken, om je creativiteit tot volle bloei te laten komen. Wie durft nog? De kunst van marketing De samenleving staat vrijdenkers en nietsdoeners niet toe. Je mag je niet afzonderen in een hutje op de hei. Voorzien in je eigen levensonderhoud. Iedereen moet zijn maatschappelijke steentje bijdragen. Ook kunstenaars. Aan het werk dus, solliciteren maar. Wat nou, vrije geest. Daar kopen we als samenleving niets voor. Een aantal Twenste kunstenaars heeft het gat in de markt gevonden. Is zeer actief op social media, vormt het stralend middelpunt

Wie kan het zich nog permitteren een Van Gogh te zijn?

van elke netwerk bijeenkomst. Weet bekend Nederland aan zich te binden en heeft een expositieruimte, waar menig warenhuis jaloers op is. Deze categorie kunstenaars heeft gevoel voor trends en sentimenten en speelt daar feilloos op

Faam bij leven of bij dood. Wie zichzelf verkoopt als

in. Niets mis mee. Heel slim zelfs, zeker in deze tijd.

kunstenaar, heeft exposure. En wie exposure heeft, is gewild.

Maar menig kunstenaar is niet als marketeer in de wieg

Van Gogh en Picasso een schril contrast. Wij zien beide als

gelegd.

grootheid. Waardering voor Van Gogh kwam helaas pas na zijn dood. Picasso floreerde al bij leven. Schilderde twintig kunstwerken per dag en leidde een glamoureus bestaan. Hij wist de dames uit de upperclass te imponeren met zijn talent. Die verlieten zijn bed ’s ochtends met een gesigneerd schilderij. Dat ging als een lopend vuurtje. Picasso, was een marketeer pur sang. Zijn blauwe periode, een periode getekend door armoe, duurde slechts een maand. Van Gogh had van marketing geen kaas gegeten. Had sowieso niets te eten. Een arme sloeber was hij, niet voor een maand, maar zijn hele leven lang. Probeerde nog een kunsthandel op te zetten, maar ook dat mislukte. Hij moest eens weten hoe gretig aftrek zijn kunstwerken tegenwoordig hebben.

99


Creatief plaftorm Wat doen we eraan? Hoe zorgen we ervoor dat commercie niet de overhand krijgt? Laten we daarop focussen. Laat de kunstenaar kunstenaar zijn. Faciliteer kunst. Breng creatieve geesten van diverse pluimage bij elkaar: schilders, beeldhouwers, vormgevers, schrijvers, fotografen, filmers… Laat ze filosoferen en elkaar inspireren. Artez is zo’n plek in Twente, maar ook de Creatieve Fabriek. Faciliteiten zijn er volop in Twente. De natuur is er prachtig, de plekken zijn fascinerend, creativiteit leeft. Laten we die kansen nu eens benutten. Op eigen kracht.

FACE-TO-FACE | FILOSOFEREN | KUNST | GLAMOUR 10 10


11 11


tegenslag.

12 12


7 juli 2011. Een klap. Ook Rinse Kuipers (9) uit Borne krijgt die ochtend de schrik van z’n leven. Een deel van het dak van de Grolsch Veste zakt in elkaar. Een levende nachtmerrie voor FC Twente, trainers, spelers, fans, heel Twente, Nederland. Maar bovenal voor de nabestaanden, vrienden en collega’s van de twee doden die vielen op die rauwe dag. “We moeten verder, we gáán verder. FC Twente is onze toekomst!” Zijn hele leven ademt voetbal.

Met groene knieën kruipt hij ’s avonds zijn bed in. Het is Rinses droom om in de toekomst iedereen van zijn voetbaltalent te laten genieten. Bij FC Twente! Rinse, een van de talenten die Twente rijk is. Nu nog de spits van Neo Borne waar hij drie keer per week op het veld staat. En dat kan! Want Twente verstaat de kunst om de draad weer op te pakken, voor die toekomst te gaan. Door krachten te bundelen en talenten te ontwikkelen. De Voetbal Academie racet met busjes door Twente om het jonge talent van veld naar school en huis te brengen.

13 13


“Wij willen Rinse! De spits van Neo Borne. Vorig seizoen dertig goals! Wij hebben hem hard nodig.� Deze groep Jonge Talenten heeft net (9.50 uur, 22 september) een training achter de rug. De gretigheid spat van hun gezichten en jonge sportlijven af. Klaar om in het busje te stappen dat hen naar school brengt waar ze om 10.05 uur gewoon weer in de schoolbanken moeten zitten. Maar hun Twentse sportharten blijven het liefst knallen op het trainingsveld. Zo lang en zo veel mogelijk. Dat biedt Twente: alle plek en mogelijkheden voor talent!

14 14


talent.

15 15


toekomst.

16 16


Ronald Koeman look-a-like Rinse met z’n grote voetbalvriend Sebas Diniz (9). Voetbalvrienden voor het leven! Zij hoeven deze donderdagochtend niet op school te zitten. Op naar het trainingsveld van FC Twente dus. Wie hun grote voorbeelden zijn? “Ola John en Wout Brama!” schreeuwen ze in koor. We hebben een goed stel Tukkers in ons elftal. Trots op ons Twente. Hier kan het: je krijgt de kans om al je sportieve en creatieve talenten te ontwikkelen. De jeugd heeft de toekomst. En dat zijn wij!

17 17


PUUR

Een vierluik over creatieve beroepen

18 18


19 19


NAAM

Marnix de Stigter (28)

STUDIE Industrieel ontwerpen TU Delft WERK

Industrieel ontwerpbureau INDES, Enschede

Puur Een strak pand aan het Pantheon in Enschede, op het kennispark- onder de rook van het FC Twentestadion en de Universiteit Twente. INDES is leidend in het ontwerpen van medisch-ondersteunende apparatuur. Technologie en innovatie zijn daarbij de leidende principes.

Waarmee je associeer je het

bogen op automatismen.

maken. Je focus ligt op je core

er gelikt uitzien, maar ook

begrip ‘puur’?

Expertise en routine. Je kijkt

competences. Dus waar zijn

beter functioneren dan de

‘Puur? Dat is een Hollands

bij het ontwerpproces ook

we als bedrijf goed in. De

bestaande modellen.

ontwerp. Eenvoud en strak.

naar het realiteitsgehalte. De

kunst is om de interesses van

Bijvoorbeeld dat de

Geen hidden catch achter het

vormgeving is belangrijk,

opdrachtgever en die van

veiligheidsgordels niet meer

ontwerp. Je krijgt wat je ziet.

maar het moet wel gaan

jezelf op elkaar af te

afknellen maar comfortabel

Wij, Nederlandse industrieel

werken.

stemmen.’

zitten. Of elektrische fietsen die er niet doorsnee uitzien.

ontwerpers zijn daar heel goed in. Net als Japan en

Waar denk je aan bij het

Waarbij het ‘design’ dus een

Daar is natuurlijk een

Zweden.’

begrip ‘opdrachtgever’ ?

belangrijke rol speelt?

geweldige markt voor. Dan

‘Nou, geen opdracht zonder

‘Absoluut. Daarmee kun je je

hoef je je niet te targetten op

Wat zijn jouw leermomenten?

opdrachtgever. Maar je bent

onderscheiden. In China is

de Europese markt. ’ Indes telt

‘Ik leer iedere dag. Ik doe dit

geen manusje van alles, die

daar zoals gezegd veel

ongeveer 75 werknemers,

pas een paar jaar. Ik werk toe

alles doet om het de

belangstelling voor.

waarvan meer dan de helft in

naar het moment dat ik kan

opdrachtgever naar de zin te

Kinderzitjes bijvoorbeeld die

China.

20 20


Opdrachtgever Het bedrijf Firedroid ontwikkelt eigen games.

Jullie zijn feitelijk je eigen

Hoe staan de zaken?

Een demo (en een betaalde download die pas

opdrachtgever?

Rachel: ‘We zitten nog in de

sinds kort online te vinden is) is al meer dan

‘Dat klopt. In de bestseller van

uitprobeerfase. We bulken

300.000 gedownload. Dat is game BARRR die

Firedroid - de game BARRR

van de creatieve ideeen.

al verscheen in meerdere vlakbladen, waaronder

dus - is het de bedoeling

Uiteindelijk moeten die gaan

Control, een vlakbad voor de gameindustrie.

meerdere piraten te voorzien

leiden tot meer commerciële

Een derde game is in ontwikkeling.

in hun behoeften. Ze houden

producten. Zover zijn we

van biertattoo’s, muziek

nog niet. We hebben nu nog

etc. Hoe verder de game

allerlei bijbaantjes om in ons

vordert hoe meer piraten er

levensonderhoud te voorzien.’

gemanaged worden.’ Waar je denk je aan bij het Firedroid is vooral realistisch

begrip ‘puur’?

en nuchter, vertelt Rachel.

‘Dat je zelf kunt bepalen

‘Over een jaar of vier, vijf

welke games je ontwikkelt.

willen we er van kunnen

En welke route je kiest,

leven. Kijk, we dromen wel

zonder afhankelijk te zijn van

van nieuwe angry birds, maar

derden.’

zoiets kun je niet plannen. Dan moet je net dat geluk

Voor meer info:

hebben.’

http://www.firedroid.net

NAAM

Rachel Kremer (25)

STUDIE Alles tussen industrieel ontwerpen en informatica WERK

21 21

Firedroid, Enschede


Design Bij design denken mensen vaak aan vormgeving

Creatief knippen?

op gebied van make-up en

en drukwerk maar het is natuurlijk meer. Een

Dat is voor mij dat het

beautybehandelingen.

uiterlijk kan ook vormgegeven worden. De juiste

totaalplaatje klopt. Dat ik een

look geeft iemand een bepaalde look. Daarom zie

creatie maak zoals de klant -

De ambiance en het interieur

ik mijzelf ook als designer.

van jong tot oud - het wil en

zijn bij het uitdenken van een

waarin ik mijn creativiteit kan

model belangrijke factoren,

leggen.’

vertelt ze. De eerste indruk van iemand krijgen we toch

Meer dan knippen alleen.

door het uiterlijk. Alle klanten

Assink denkt verder dan

lopen hier de deur uit met

alleen knippen. Het gaat om

een: pure identity!

het totaalplaatje, je gehele identiteit! Daarom staat het

Hoe zie je de toekomst?

team van Assink klaar om

Lotte wil als kapster

het mooiste uit uzelf te halen.

doorgroeien en “iets”

Niet alleen op gebied van

gaan doen met visage en

hairstyling en kleur maar ook

missverkiezingen.

NAAM

Lotte Helthuis (23)

STUDIE Visagie / Kappersopleiding WERK

22 22

Kapster bij kapsalon Assink, Hengelo


NAAM

Merit de Jong (46)

STUDIE Academie voor beeldende kunsten WERK

Vrije kunstenaar, Creatieve Fabriek Hengelo

Leermoment Ik ben geboren met een potlood in mijn hand en met een diepgaande passie en aandacht voor de natuur, spiritualiteit, en voor het ongerijmde. Van jongs af aan heb ik me aangetrokken gevoeld tot kunst en muziek, ook van andere culturen en vroeger tijden.

‘Ik hou me niet aan de strenge

‘De schoonheid en de pijn, het

Hoe kom je hier terecht?

‘In deze mooie, maar niet

lijnen. Daardoor kan ik me creatiever ontplooien.‘

mysterie van het bewustzijn

‘Na mijn afstuderen aan de

altijd makkelijke periode heb

en het leven, toont zich in

Koninklijke Academie voor

ik de realiteit van spiritualiteit leren kennen.

alles in en om ons heen, en

Beeldende Kunsten in Den

Mijn leermoment?

inspireert me tot het maken

Haag (1992), heb ik tot

‘Ik laat mijn ego los. De

van mijn werk. Daarbij is het

ongeveer 2007 een

Wat is jouw inspiratiebron?

vormen en lijnen in de natuur,

spanningsveld tussen de

‘’nomadisch’’ bestaan geleid:

‘Ik lees veel literatuur, verdiep

daar put ik mijn inspiratie uit.

afgescheidenheid van het

van wonen en werken in

me in zen, tarot, astrologie,

Ja, dat vind ik het toppunt van

individu aan de ene kant, en

verschillende panden in heel

psychologie en doe veel met

‘puur’. Haar werkomgeving,

de samenhang van al het

Nederland in het kader van de

mijn eigen ervaringen en

die sfeer van oude industrie,

leven in het universum aan de

Huis-Oppas-Dienst, tot een

inzichten.’

die nostalgie, ja dat is voor mij

andere kant een belangrijk

half jaar wonen en werken in

ook puur natuur.’

thema in mijn werk.’

Bretagne.

23 23

www.meritdejong.nl


Werken voor een

schoone zaak In wasserij De Schoone Zaak zit de stemming er goed in. Bahar vouwt de uniformen, terwijl de koeriers Pascal en Nick op de foto gaan tussen de immense wasmachines, strijkplanken en het mangelapparaat. Nick is blij dat hij niet meer hele dagen thuis voor de tv zit. ‘Het lukte me niet om een baan te vinden. Ja, wel veel gesolliciteerd maar ze hadden me niet nodig.’ Nu doet Nick weer werkervaring op. Productiewerk, zoals het inpakken van speelgoed. En de schone was van de wasserij naar klanten brengen en vervolgens de vuile was mee terugnemen. Dat laatste doet Patrick ook. Natuurlijk wil hij graag op de foto in de wasserij, maar het moet wel een beetje snel vindt hij. ‘Als het nog lang duurt, kom ik morgen terug’, roept Patrick tegen de fotograaf. ‘Ik moet zo nog naar een klant toe.’

24 24


Pascal en Nick 25 25


Zappend op de bank of wegkwijnend achter de geraniums. Dat lot dreigt voor veel mensen in de bijstand. Zonder diploma’s en werkervaring lopen ze vast. Maar gelukkig is De Kapstok er nog. Met een onorthodoxe aanpak boekt projectleider Willem von Piekartz succes. Kijkje in de keuken van een onthullende tak van de creatieve industrie.

M et zijn wapperende manen en een brede lach

Hoe het werkt? De Kapstok zoekt een leerwerkplaats

ontvangt Willem ons. Hij zit even in overleg maar

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

voor een gesprek over De Kapstok maakt hij graag

In een van de bedrijfjes kunnen ze werkervaring

even tijd vrij. Koffie erbij. Met koekjes uit de eigen

opdoen: afspraken maken, op tijd komen,

bakkerij van De Kapstok. Het is een van de vele

samenwerken, nieuwe contacten aanspreken.

leerwerkbedrijfjes

Het is een springplank voor een reguliere baan

waar

deelnemers

ervaring

kunnen opdoen.

in een echt bedrijf. Tientallen deelnemers hebben die sprong al gemaakt. ‘Ook mensen van wie dat vooraf niet hadden gedacht’, zegt Willem.

‘Zijn de koekjes bijna op? Dan moeten

‘We hadden bijvoorbeeld een jongen die mede

we de bakkerij even inseinen. De koekjes

vanwege zijn gebit er niet zo representatief uitzag.

zijn ons visitekaartje.’

naar de tandarts geweest en hebben hem intensief

Hij was erg onzeker en bang. We zijn met hem begeleid. Nu heeft-ie een baan bij een technisch bedrijf. Dat is toch prachtig?’

Naast hem ligt een wit doekje met de tekst ‘Ik

We leggen drie T-shirts op het bureau met drie

was hier’. Overgebleven van de opening van

termen: netwerken, materiaal en onthullend. We

stadswasserij De Schoone Zaak, nog zo’n bedrijfje

hebben ze meegekregen tijdens deze CDay, die

uit de stal van De Kapstok. ‘We hebben bedrijfjes

in het teken staat van de creatieve industrie. De

in alle denkbare sectoren: groenvoorziening,

Kapstok hoort daar ook bij, vindt Willem. Want

zorg, facilitaire diensten, horeca en techniek.

dit leerwerkbedrijf is volgens hem een aparte tak

Zo weten we altijd wel een geschikte plek voor

binnen de creatieve industrie. ‘Als wij niet creatief

iemand te vinden.’

zijn en ongebruikelijke paden bewandelen,

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 26 26


Willem von Piekartz

komen we nergens.’ We nemen dus de termen

figuurlijk. Denk aan sociale vaardigheden. Als ze

met hem door.

weten om te gaan met gereedschap, met hun eigen materiaal, hun talenten, kunnen ze verder in hun

Netwerken ‘Netwerken? Dat doen we voortdurend. We hebben

leven.’

een enorm bestand aan bedrijven en andere

Onthullend

organisatie waarmee we zaken doen. Ze maken

‘Alle deelnemers hebben kwaliteiten en talenten.

gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld het wassen

Maar je moet ze wel zien. Zelf zien ze die niet en

van overalls in de wasserij De Schoone Zaak.

ook anderen zien ze niet. Maar door hen op een

Omgekeerd kunnen onze deelnemers daar ook

goede leerwerkplek te krijgen, komt er veel moois

werkervaring opdoen of zelfs een reguliere baan

naar boven. Ons werk kun je dus gerust onthullend

bemachtigen. Ja, een netwerk is voor hen heel

noemen. Zo hadden we een jongen die gek was

belangrijk. Sommigen dreigden in een isolement

op nachtvissen. Zijn hobby is nu zijn beroep

terecht te komen. Hier zijn ze weer onder de

geworden. Nu werkt hij bij een speciaalzaak in

mensen, krijgen ze zelfvertrouwen. En in zekere

hengelsportartikelen. Hij weet namelijk alles van

zin is De Kapstok ook een vangnetwerk, haha.’

hengels en vismateriaal, maar was zich daarvan helemaal niet bewust.’

Materiaal ‘Eigenlijk zijn we een soort ANWB wegenwacht. We hebben een gereedschapskoffer om mensen op weg te helpen. We leren ze gebruik te maken van het gereedschap, niet alleen letterlijk maar ook

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 27 27


Samantha en Marlieke 28 28


Column

Netwerk + materiaal = onthulling Tja, daar zit je dan in een oude fabriekshal temidden van een klein legertje creatievelingen. Ons team bestaat uit vier man en alle vier hebben we een T-shirt mogen uitzoeken. Het gaat natuurlijk niet om dat stukje stof, maar om de tekst die erop staat. Vier termen lachen ons toe: netwerken, materiaal, onthulling en column. Of we op basis daarvan maar even in een paar uur tijd drie spreads willen maken. Zes pagina’s dus, met als bovenliggend thema: de creatieve industrie. We hersenwaaien wat en komen tot de conclusie dat creatieve industrie te vaak het smalle wereldje van ontwerpers, kunstenaars en aanverwante hippe menssoorten is. Maar is creatieve industrie niet meer dan dat? Meer dan technologie, een artistiek product of een trendy designdingetje? Hoe creatief moet je wel niet zijn om mensen aan de onderkant van de samenleving aan het werk te helpen. Ook dat is een kwestie van anders denken en ongebaande paden bewandelen. Als we naar het leerwerkbedrijf De Kapstok rijden, zien we dat hier alles samenkomt. Netwerk, materiaal en onthulling. Het is allemaal terug te vinden in het werk van Willem von Piekartz en zijn mensen. Hoogwaardig mensenwerk is het. Alleen die column, ons vierde T-shirt, daar kan Willem ons niet aan helpen. Dus gaan we zelf maar achter de laptop zitten, een stukkie schrijven, een foto maken en een mooi ontwerp bedenken. Ook dat is creatieve industrie

29 29


Creatiepunttwentepuntcom

Magazine in een dag 9 creatieve groepen, 1 product Een ietwat kille fabriekshal in het ochtendgloren. Overal rode shirts met trefwoorden. Een Apple Mac naast een retrokoeientas. En vooral zo’n veertig Twentse creatieven. Fotografen, vormgevers en tekstschrijvers. Studenten die nog wat bleekjes zien. Te weinig verlengkabels. Zwarte koffie. En veel plakband. Na het ontbijt in het warme restaurant van de Creatieve fabriek is het even wennen in de fel verlichte fabriekshal. De creatievelingen krijgen een shirt met een tr efwoord en worden ingedeeld in teams. Veelal met volslagen onbekenden. Vanuit vier woorden komen zes spreads per groep. Een hele uitdaging. De deelnemers gaan de confrontatie aan. Vandaag ontstaat een magazine in één dag waarin creatief Twente zich promoot. Het is CDay...

30 30


Peter van Leijen, grafisch ontwerper “Veel Twentse bureaus werken voor lokale of regionale opdrachtgevers. Het is goed om verder te kijken. Hoe breder je klantenkring, hoe meer inspiratie en hoe creatiever je werk!”

Marion Weinberg, tekstschrijver “Deze manier van samenwerking en uitwisseling is uniek voor de creatieve industrie in Twente. De kruisbestuiving is van grote waarde. Het smaakt naar meer!”

Marian Waanders, fotograaf “Ik ben dol op de Twentse no nonsense cultuur. Je weet wat je aan elkaar hebt. Goed dat ik met de juiste beelden deze sfeer over kan brengen”.

Tom Schepers, art director “Veel van mijn samenwerkingspartners zijn gevestigd in Twente. Dat heeft te maken met mijn eigen ‘gemakzucht’ en het comfort van de korte lijnen. Wat van ver komt is niet altijd lekkerder!”

Niki Polman, fotograaf “Ik dacht niet gelijk aan Twente toen ik hoorde van CDay. Het is leuk om zo’n dag samen te werken met creatieven. Ik was ook gegaan als dit evenement in Amsterdam had plaatsgevonden”.

Peter Klein Gunnewiek, vormgever “Het is zeker zes jaar geleden dat ik zo vroeg ben opgestaan. Ik ben net afgestudeerd en kan vandaag interessante contacten voor de toekomst opdoen “

Margreet Koster, tekstschrijver “De samenwerking in onze groep verliep heel prettig. We vulden elkaar perfect aan en dat werkt effectief. Alsof we elkaar al jaren kenden!” 31 31


Hedwig Florijn, tekstschrijver “Als niet-Twentse zie ik dat dit deel van het land voor geen enkele regio onderdoet, als het gaat om creatieve professie. De nadruk ligt in Twente meer op de inhoud van het werk. Bovendien zien de contacten zijn minder vluchtig.”

Eric Brinkhorst, fotograaf “Interessant om te zien hoe anderen omgaan met het materiaal dat ik aanlever. De directe lijnen en het bijzondere, vriendschappelijke contact dat vandaag ontstaat is voor mij van grote waarde!”

Rick Wildeman, grafisch ontwerper “Het collectief samenwerken, ‘de schouders eronder’, dat zijn typerende zaken voor Twente. Goed om te zien dat ook creatief Twente dat kan.“

Marco Krijnsen, tekstschrijver “Ik verwacht de nieuwe mensen die ik heb ontmoet, zeker nog eens terug te zien. Heel bijzonder om in een groep van zowel bekende als onbekende mensen samen te werken”

Jiawei van Kleef, student en grafisch vormgever “Ik heb vandaag weer eens gezien hoe lastig het kan zijn om als tekstschrijver, vormgever en fotograaf op één lijn te komen.”

Maarten Mulder, vormgever “De Creatieve Fabriek was vandaag een epicentrum van enthousiasme, professionaliteit en creativiteit. De strakke deadline was voor niemand een probleem”.

Ebo Fraterman, fotograaf “Ik verwachtte veel ‘rock ’n roll’. En dat is uitgekomen! Normaliter wordt mijn werk uitgebreid voorbereid. De uitdaging om in een paar uur een goed resultaat te krijgen is prima gelukt!”

32 32


Vera Wamsteeker, ontwerper “Ik ben er trots op dat we erin zijn geslaagd om een aparte invalshoek te kiezen voor ons thema. We hebben de nieuwe media via een blog met QR-code neergezet”.

Tim Nijhof, student “Ik mis de tijd om de puntjes op de i te zetten. De korte tijd die beschikbaar is zet je op scherp, maar kan ook een nadeel zijn”.

Mieke Lenting, tekstschrijver “Een prima verlopen evenement, met leuke creatieve uitdagingen. Hiervoor is de Creatieve Fabriek bedoeld!”

Gertjan Kleijne, illustrator/cartoonist “De dag heeft echt voldaan aan mijn verwachtingen. Ik heb leuke, creatieve mensen ontmoet. Wat ik niet had verwacht? Dat ik om 14.00 uur nog geen lunch had gehad!”

Tom Hoffmeijer, student MIC “Normaliter zou vandaag een stagedag voor mij zijn. Ik merk dat de meeste bureaus vanuit dezelfde basishouding werken. Iedereen houdt van snel aanpakken!”

Frans Dekker, fotograaf “De grootste uitdaging voor vandaag is het inhoudelijke aspect van het magazine. Dat moet voor deze groep creatieve en professionele mensen geen probleem zijn”.

Eric van der Wal, vormgever “De wereld houdt niet op bij Twente. Twente is een veilige basis om je te ontwikkelen, maar de echte carrièremogelijkheden liggen elders.“

Esther Roos, tekstschrijver “Het is een uitdaging zo’n creatief proces eens aan te gaan met andere mensen dan je dagelijkse collega’s. Ik merkte dat dit proces hierdoor wat trager op gang kwam dan ik gewend ben.” 33 33


Pieter Schouwstra, fotograaf “Als fotograaf heb ik vandaag een bijzondere techniek ingezet: we hebben polaroids gemaakt die digitaal gefotografeerd zijn. Leuk om samen met vakgenoten te werken en oude bekenden weer te zien!”.

Johan Visschedijk, fotograaf “In het westen is een reclamemaker vaak iemand in een oud t-shirt en vale spijkerbroek. De Twentse creatieve industrie presenteert zich wat ‘braver’. Dat geldt overigens niet voor de uitingen!“

Jeroen Officatium excea expeliquis esti dolute doluptat voluptatur si temqui rem. Luptat re liqui qui tem qui illabore, tem quatur aliae cuptatemo.

Irma Bruggeman, tekstschrijver “Dankzij wat voorwerk ging onze groep vandaag als een speer! We hadden tijd om extra aandacht te besteden aan fotografie en

ag beeldmateriaal. Ik weet zeker dat ik vandaag langdurige contacten heb opgedaan!”

Agnes Booijnk, fotograaf “Als fotograaf werk ik veel alleen. Ik vind het fantastisch om vandaag zoveel nieuwe mensen te ontmoeten en intensief samen te werken. Met passie en plezier!”

Bertil Meyer, tekstschrijver “Hoewel iedereen zijn eigen ding doet, sluiten alle onderdelen naadloos op elkaar aan. Deze dynamiek maakt dat je in een zekere ‘flow’ komt met elkaar.”

Evi Hakvoort, student MIC “Het lastigste voor mij was vandaag om een onderwerp voor mijn column te verzinnen. Uiteindelijk is dat goed gelukt door mijn aandacht even op iets anders te richten”.

Ben Brouwer, vormgever “De openheid en vrijheid die ontstaat met al die creatieven in een ‘kubus’ inspireert enorm. De ‘toevalligheid’ van het team levert meteen inspirerende ideeën op!”

34 34


Bert Groenman, journalist “Hoewel de deadline strak was, hebben we weinig stress gehad. De groep vulde elkaar goed aan en kwam in een korte intensieve samenwerking tot fantastische ideeën. ”

Mark Reinderink, vormgever “Ieder deed al snel zijn eigen ding in de groep, waardoor de samenwerking vlot verliep. Hoewel het eindresultaat uiteindelijk prima is, hadden we wel graag wat meer tijd gehad.”

Marjo Baas, fotograaf “We zijn afgeweken van ons idee om dezelfde soort mensen te interviewen en dit strak te regisseren. Door meer aan het ‘toeval’ over te laten zijn we uiteindelijk tot een mooi, creatief resultaat gekomen.”

Rens Leerkes, afgestudeerd vormgeving & advertising “Ik vond het erg interessant om vandaag eens met andere dingen bezig te zijn dan mijn eigen vak. In verhouding heb ik me meer beziggehouden met het verhaal, dan met de vorm”.

Tom Schepers, Niki Polman, Peter Klein Gunnewiek, Margreet Koster 35 35


TRENDBLOG TWENTE # 01 2011

VOL INTERESSANTE INTERVIEWS / INERNATIONALE STERREN / NIEUWE MEDIA / GROOOTSE DADEN

STOOOKER.COM ZWART OP WIT

INHOUD STOOOKER.COM ZWART OP WIT

ZELFDENKENDE KLEDING> WELKE OUTFIT KIES JIJ? EVEN TUSSENDOOR - CREATIES UIT TWENTE Het stoooker team

like dit

Met duizenden volgers per maand en dagelijks controversiele meningen, is Stoooker.com één van de weinige blogs die meetellen in Nederland. Na jaren van schoppen tegen gedrukte media in elke vorm, zijn we eindelijk groot genoeg om zelf een magazine te kunnen betalen. Nu we erbij kunnen horen vinden we gedrukte media ineens top en

LEKKER STOOOKEN IN TWENTE VERWACHT JE NIET DIRECT DESIGN TRAAG ZAAS OF NIET? DOKTER HET LEKKER ZELF UIT!

gaat Stoooker.com deze maand voor het eerst zwart op wit. We durven het bijna niet te vragen, maar wat vind jij ervan?

LEKKER STOOOKEN 2

Stook de boel maar lekker op, we kunnen het hebben. Alvast één argument in ons voordeel: blogs die een magazine krijgen zijn wel de allernieuwste media van dit moment. Daar scoooren we dan maar weer mooi mee!

REACTIES STOOKER TEAM 30 minutes ago Super idee om zo’n magazine te gaan maken om Twente op de kaart te zetten. Twente doet het juist heel goed als brand, als de regering ons niet steunt vinden we wel een andere weg! MIEKE 32 minutes ago Het stoooker teamUci dis net et et asimil ium apeli que et rem reiunt unt represeque excepel inum velibus. ti blam, que et rem reiunt unt represeque excepel inum velibus. :)

36 36

weet jij het beter? mail dan naar betweter@stoooker.com En wie weet komt jouw genialiteit terug in stoooker # 02!!! :)


NU OOK VERKRIJGBAAR ALS E-BOOK IN DE ITUNES STORE!!!

ZELFDENKENDE KLEDING > WELKE OUTFIT KIES JIJ?

EVEN TUSSENDOOR CREATIEF MET KINECKT Modeketen WE ENSCHEDE helpt klanten bij het passen van kleding met de ‘tweet mirror’. Je past iets voor de tweet spiegel, maakt een foto en stuurt deze op naar vrienden of familie via sociale netwerksites om hun mening te horen. De spiegel is onder meer gekoppeld aan Twitter en Facebook en

Prototype

like dit

via een update worden je vrienden op de hoogte gehouden van

Het is hoog tijd dat er onderzoek komt naar adequate beschermende kleding voor werknemers die omgaan met nanodeeltjes. Of bestaande kleding die tegenhoudt is immers nog maar de vraag, zo schrijven Canadese onderzoekers in International Journal of

het feit dat je iets aan het passen bent. Wanneer de foto wordt doorgestuurd kunnen je vrienden meteen reageren.

Nanotechnology. Het zou zo maar kunnen dat de bestaande beschermende kleding niet voldoende zekerheid biedt voor het tegenhouden van nanodeeltjes. “Dat moet worden onderzocht”, zegt Stephanie Jansen van NEN. Wanneer er uit onderzoek komt dat de huidige persoonlijke beschermingsmiddelen onvoldoende bescherming bieden, zullen er nieuwe normen en kleding worden ontwikkeld.

REACTIES

LEKKER STOOOKEN PIETJE PUK 11 minutes ago Nou ik zou wel willen vliegen met mn kleding, zo vrij als een vogel :) lekker overal fotograferen! Kan dat?

ANONYMOUS 1 hour ago Ik heb het altijd net te koud of te warm, als die outºt dat nou zou aanvoelen zou dat uber relaxed zijn! Dan is het leven een stuk mooier :)

PIETJE PUK 3 minutes ago Ik vind naakt veel beter!

ANONYMOUS 2 days ago Serieus, als dat zou kunnen wil ik een robotpak die me super sterk maakt. Maarja als iedereen dan super sterk is, dan is er natuurlijk niets meer aan...

TRENDBLOG TWENTE # 01 2011 37 37


‘Dutch Design moet geen maniertje worden.’ Rudy Stokx

38 38


hoe kijkt europa naar ons? lees het hieronder! like dit www.humin.be

IN TWENTE VERWACHT JE NIET DIRECT DESIGN De creatieve industrie van Twente is booming…als je

mene welbehagen. Creatieven die oplossingen bieden,

in Twente woont. Maar hebben we buiten de regio ook een naam als innovatieve sector? Stoookers vraagt

waarbij de consument het gevoel heeft ‘het is alsof je mijn gedachten kunt lezen’, die hebben de toe-

het aan Rudy Stokx, project director bij Humin en

komst. De tijd van trucjes uit de kast trekken voor

professor aan de Media Design Academie in Genk.

een eenmalig contact met een klant is voorbij, de

Stokx begint beleefd, maar wordt eerlijker als we aangeven juist op zoek te zijn naar het (al dan

huidige Return On Investment meten we niet meer in pure winst, maar in toegewijde communities, langdu-

niet bestaande) imago van Twente in binnen- en bui-

rige klantrelaties en positieve reviews.’

tenland: ‘Ik kende Twente van naam, maar wist niet

‘Dutch Design moet geen maniertje worden.’

waar het lag. Creativiteit zit me in het bloed en het eerste wat me te binnen schiet bij creativiteit in Nederland is: Dutch Design an sich, de Dutch De-

AZIË PLACE TO BE

sign Week in Eindhoven en Amsterdam als broedplaats voor nieuwe ideeën. Daar verwacht je frisheid en

Daar sta je dan moet je goede gedrag tijdens Cday, de dag waarop we als industrie laten zien wat we waard zijn. Maar Stokx is niet voor niets een veelgevraagde spreker, hij geeft zijn constatering meteen een prachtige wending: ‘Dat Twente nog niet echt op de kaart staat kun je juist in je voordeel gebruiken. Denk aan alle landen die de laatste jaren bij de EU zijn gekomen en waar een kakofonie aan gekke ontwikkelingen en creaties vandaan komt. Zij zijn veel minder geconditioneerd dan wij in het westen van Europa zijn, en ook nog niet zo murw geslagen door de enorme hoeveelheid informatie die de hele dag op ons afkomt. Ze werken met minder middelen, maar daar is de creativiteit juist bij gebaat. Zoals de Duitsers zeggen: In der Beschränkung zeigt sich der Meiser. Daar kunnen wij als gevestigde orde van leren. Zij brengen geen eenduidig werk voort dat valt te typeren als ‘Italian Design’ of ‘Dutch Design’ en door hun vrijheid zie je ineens de tegenstelling tussen daar en hier; als ik nu naar onze ontwerpcultuur kijk dan vind ik dat we op moeten passen dat het geen maniertje wordt.’

PROFILERINGDRANG VERSUS PEOPLE CENTRIC DESIGN Is proºleren dan het antwoord op de vraag hoe we als regio meer in de belangstelling komen? Stokx: ‘Dat denk ik niet. We zijn ons er in Vlaanderen van bewust dat Nederland een stap verder is dan wij zijn, maar toch kunnen we van elkaar leren. Niet door ons apart te proºleren, maar door samen te werken, elkaar op te zoeken en letterlijk grenzen over te gaan. Ik vind dat People Centric Design daar heel belangrijk in is: geen producten of diensten ontwerpen om mensen te laten consumeren, maar om mensen echt meer welzijn te bieden. We hebben genoeg welvaart in Europa, we werken al sneller, eҬiciënter en beter, maar het gaat ten koste van ons welzijn: gezondheid, het klimaat en ons alge-

meer weten?

mail dan naar : stoooker@hotmail. com

TRENDBLOG TWENTE # 01 2011 39 39

www.nalden.net

En ineens is daar Azië, dat op alle mogelijke vlakken de boventoon voert. Economisch, wetenschappelijk en industrieel; voor vernieuwing kijken we naar het oosten. Stokx ziet mogelijkheden om hier te proºteren van alles wat daar gebeurt: ‘De doorbraken op medisch gebied zijn in Azië ongekend. Goed geïnformeerd blijven over al die ontwikkelingen in de wereld brengt creatieven ook op ideeën waarbij de mens centraal staat. Een paar weken geleden zag ik Nalden als spreker en zijn website sluit aan bij mijn visie over People Centric Design. Zijn werk is trouwens wel een interessante tegenhanger van zijn persoonlijkheid: hij was er op tijd, maar wilde eerst nog een uurtje chillen voordat hij z’n verhaal deed. Dus konden we een uur wachten en toen kwam er tot mijn verrassing en 27-jarige jongen/man het podium op. Maar zodra hij begon te vertellen begreep ik waarom hij zo’n grote achterban heeft: Nalden staat in het nu. In Nederland is hij een echt fenomeen, maar bij ons in België komt hij nu pas op. Dat geldt ook voor het fenomeen Twitter en Facebook en andere social media; we zijn er mee bezig, maar het is nog niet zo in ons dagelijks leven geïntegreerd als bij jullie. Maar Twitter is echt een goed voorbeeld van een People Centric Innovation: een technische ontwikkeling waar het welzijnsniveau van mensen door groeit. En het brengt de (creatieve) wereld dichtbij.’

originaliteit, niet zozeer in deze regio.’


NU OOK VERKRIJGBAAR ALS E-BOOK IN DE ITUNES STORE!!!

TRAAG ZAAD OF NIET? DOKTER HET LEKKER ZELF UIT!

like dit Met Lab on a Chip weet je binnen een maand of je als man vruchtbaar bent. Een kwestie van hoe snel je zaad is en hoeveel visjes er in je school zwemmen, maar dat kan tot nu toe alleen een gynaecoloog vaststellen. Als het aan Loes Segerink en haar collega’s ligt, haal je binnenkort je vruchtbaarheidstest bij de supermarkt: ‘We hebben het prototype al klaar waarin we aantal en snelheid van de cellen kunnen meten. Die meetmethode was wel onze grote doorbraak; we gebruiken een bestaande elektrotechniek, maar die is nog nooit op deze manier gebruikt.’ Lab on a Chip heeft veel meer toepassingsmogelijkheden, zoals het testen van bloed of urine. Straks kunnen we allemaal thuis aan het dokteren en besparen we de zorg enorm veel laborantkosten. Stoooker zegt: op je gezondheid!

REACTIES

vul ons aan!

INS & OUTS OET TWENTE

LEKKER STOOOKEN 2 MEVROUW 3 minutes ago Thuisdokteren daar moeten we niet aan beginnen, dat is creatief zijn met ziektes. Daar krijg je alleen maar hypochonders van, en daar zijn er al genoeg van sinds google. MENEER 10 minutes ago Opzich wel handig om te testen, maar wat gebeurd er daarna mee? De medische wereld wordt straks overspoeld met zieke mensen!

MEVROUW 12 minutes ago Super ik zou daar zeker aan mee doen, als mijn vriend en ik geen kinderen konden krijgen liet ik hem zeker even zo’n test halen!

40 40

ANONYMOUS 3 minutes ago Ik vind dat iedereen gewoon op moet houden met dat zelfdokteren, we kunnen toch niet verwachten dat we het eeuwige leven krijgen?! Stel je voor dat niemand meer dood gaat, dat zou toch een veel groter probleem opleveren!


COLOFON

mail voor de colofon naar stoooker@hotmail.com

TRENDBLOG TWENTE # 01 2011 41 41


Twente “ ZOEK PARTNERS, ZOEK DE LEAD NAAR HET BEDRIJFSLEVEN

�

Dave H.A. Blank Captain of science topsector High Tech Prof.dr.ing. Dave H.A. Blank is in 1953 geboren in Amsterdam. In 1991 promoveerde hij aan de Universiteit Twente, waarna hij -bij dezelfde universiteit- universitair docent werd bij de leerstoel Lage Temperaturen. In 1998 verbleef hij gedurende een jaar in Stanford University, USA, bij de Materials Science groep van prof. Mac Beasley en prof. Theodore Geballe. Terug in Twente werd hij programmadirecteur van het onderzoeksinstituut MESA+ op het gebied van materiaalkunde van interfaces. In november 2002 werd hij hoogleraar van de leerstoel Inorganic Materials Science van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Sinds 1 januari 2007 is hij wetenschappelijk directeur van MESA+, het instituut op het gebied van de nanotechnologie in Nederland en een van de grootste wereldwijd.

42 42


De C-Day in de Creatieve Fabriek in Hengelo vormt het ultieme podium voor een discussie over de creatieve plek van Twente op de (financiële) kaart van Nederland. Deelnemers zijn beleidsbepalers uit ‘Den Haag’ en de regio, kennisinstellingen als Universiteit

Nanonano

Twente, Saxion en ROC van Twente, Syntens, de Provincie Over-

Nanotechnologie houdt zich bezig met hele kleine

ijssel en vertegenwoordigers van de creatieve sector in Twente. De

deeltjes (een nanometer is een miljardste meter).

discussie levert tal van bekende en reeds langer gehoorde state-

De 500 wetenschappers in het nieuwe nanolab

ments op als identiteit creëren, veel meer doen aan regiobranding,

knutselen feitelijk met atomen. Zo proberen ze

actief netwerken en kansen pakken. Ook werd nog eens nadrukke-

nieuwe materialen te ontwikkelen die bijvoorbeeld

lijk gewezen op de noodzaak van het ‘laten zien wat je doet’, delen

gebruikt kunnen worden om snellere chips te ma-

wat je weet en open zijn. Geen bedreigingen voelen.

ken of om kleding waterafstotend te maken.

Ook aanwezig is Dave Blank, in 2007 nog onderscheiden met de Zilveren Haring voor zijn bijdrage aan de profilering van Twente. Maar bovenal is hij vaandeldrager van MESA+, een van dé meest geavanceerde laboratoria ter wereld, dat na een investering van 40 miljoen euro op 5 november 2010 door kroonprins WillemAlexander werd geopend. Blank heeft zijn eigen visie. Hij is blij dat de creatieve industrie deel uitmaakt van het landelijke speelveld, daar waar het gaat om gelden en andersoortige investeringen. ‘Heel belangrijk’, zegt hij, ‘een stuk erkenning waarmee al een forse stap is gezet. Maar… dat is landelijk. Op regionaal terrein tellen andere grootheden. Juist in een regio als Twente is het essentieel de krachten te bundelen, goede banden met tal van organisaties te hebben en op die manier te laten zien dat je wilt en kunt investeren. Dát vormt de basis om meer gelden te genereren. ‘Zoek partners, zoek de lead naar het bedrijfsleven. Heel simpel gezegd: Twente, speel het spel.’ 43 43


twee generaties Bertil 59 Hallo, ik ben Bertil Meyer, 59 jaar. Inmiddels zit ik ruim 30 jaar in de communicatiebranche. Heb een eigen arbeidsmarktcommunicatiebureau en vind het schrijven van tekst mijn lust en mijn leven. Mijn grootste hobby is om zo af en toe als living statue te acteren en daarmee op een andere manier met mijn publiek te communiceren.

1) Jij en technologie, hoe zie je dat? 2) Komt technologie je creativiteit ten goede? 3) Is het leven er aangenamer door geworden? 1 Technologie is eigenlijk stilzwij-

teit, dat wat tussen je oren zit en uit je

warig hun hoofd schudden als ze dit

gend in mijn bestaan gekomen. Ik

vingers moet komen, mag niet teveel

verhaaltje ooit nog eens lezen. ‘Vroe-

weet nog dat de fax in onze werkom-

plaats maken voor computerkunstjes.

ger…’ zuchten ze dan.

geving kwam. Een wonder, we ston-

Vandaag de dag denkt iedereen met

den met zeven mensen om het appa-

een opmaakprogrammaatje op een

raat dat ronkte en stonk. De ontvanger

Windows computer de meest fraaie

4

snelheid. Wat ‘vroeger’ een dag mocht

van ons eerste papiertje hing aan de

kaarten, advertenties of wat dan ook

duren, moet nu in een uur. Technolo-

telefoon om live verslag te doen van

te kunnen creëren, niet gespeend van

gie helpt ons daarbij. Wel moeten we

hetgeen ze ontving. Heel bijzonder.

enige grafisch verantwoorde onder-

oppassen niet over onze eigen benen

Dat gold natuurlijk ook voor compu-

bouwing of wat dan ook…

te struikelen, onszelf voorbij te lopen.

ter, want we ratelden in die tijd nog

3

Heel simpel voorbeeld: het mailver-

alles op een elektrische schrijfmachi-

Zeker. Alles gaat vandaag op

O ja, ook ik laat me graag ver-

keer gaat vliegensvlug. Zo vlug zelfs

wennen. Ik vind het geweldig dat een

dat ik het ooit presteerde per ongeluk

en eigenlijk kun je niet zonder. Soms

simpel kastje in mijn auto precies

een veel te kwaaie mail te sturen naar

denk ik wel eens, alle stekkers eruit,

aangeeft hoe ik moet rijden om op de

een dame die me werkelijk het bloed

nu even niet, maar volgens mij houd

Korenmarkt in Gent te geraken, hoe

onder de nagels haalde. Voor ik het

ik dan alleen mezelf voor de gek.

lang ik er over doe en hoeveel brand-

wist was het mailbericht eruit. Dom,

stof mij dat kost. Ik vind het geweldig

een uurtje wachten was beter geweest.

ne. Toch raak je er snel aan gewend

2

dat via internet de wereld aan mijn

5

Dat is een lastige. Ik denk het

voeten ligt, dat ik snel een reis kan

wel. De snelheid van handelen is door

boeken en een hotel kan vinden. Het

lukkig. Afgelopen zomer naar Rus-

technologie sterk toegenomen. Je mo-

leven heeft denk ik daardoor veel ex-

land geweest. Een weekje Moskou en

gelijkheden, je bereik, je denkwereld,

tra’s gekregen. Maar waren mijn ou-

Sint Petersburg. Op Schiphol ontdek

alles is veel groter en grootser gewor-

ders nu zoveel ongelukkiger zonder

ik mijn mobiele telefoon te zijn verge-

den. Wel schuilt er volgens mij een

dit alles? Tuurlijk niet. Ik denk dat

ten. Je wereld stort in, verstoken van

levensgroot gevaar. De echte creativi-

de kinderen van mijn kinderen mee-

alle lijntjes en contacten. Werkelijk

44 44

Nee, absoluut niet. Diep onge-


zes vragen Evi 19 Hai! Mijn naam is Evi, ben 19 jaar, derdejaarsstudent Media, Informatie en Communicatie aan het Saxion in Enschede en best wel verslaafd aan shoppen en dan vooral op het web. Verder vind ik het leuk om te fotograferen en te schrijven. Daarom ben ik ook een tijdje terug mijn eigen blog begonnen: sweetemergencyexit.blogspot. com. Een hele mond vol!

4) Levert de technologie tijdwinst op? 5) Zou je zonder kunnen? 1 Technologie en ik zijn feitelijk

niet zonder camera. Dus technologie

gezien en er alsmaar meer fouten

één. Mijn dag begint met het checken

komt mijn creativiteit zeker ten goe-

worden gemaakt. Daar moeten we

van mijn mail en facebookberichten

de.

wel rekening mee houden. We moe-

op mijn Iphone, het bekijken van het

3

nieuws op tv en het aanzetten van de

ten zorgvuldig blijven. En dan mag er Ik weet niet beter. Er is door de

overal best ietsje langer over gedaan

jaren heen natuurlijk wel heel wat ver-

worden.

kop thee. De rest van de dag gaat het

anderd in de wereld van de technolo-

eigenlijk niet anders. Ik werk veel op

gie, maar voor mij is er altijd techno-

mijn laptop, reis naar school met de

logie geweest. Mijn moeder zegt wel

5

nen, het wordt een lastige opgave. Als

trein, onderweg kom ik overal tech-

eens tegen me: ‘Leg je mobieltje of je

ik denk aan een wereld zonder tech-

niek tegen en als ik naar bed ga, zet ik

laptop nou eens weg. Geen wonder

nologie, zie ik mezelf als holbewoon-

de wekker voor de volgende ochtend.

dat je vaak zo moe bent, je bent con-

ster, die vuur met stokken en stenen

Ik word 24/7 met technologie gecon-

stant in contact met alles en iedereen.’

probeert te maken. In de winter krijg

fronteerd.

Daar heeft ze wel gelijk in. Alleen, als

ik het al helemaal moeilijk zonder

2

waterkoker voor een lekkere warme

Nee. Echt niet. Of ja, niet kun-

ik niet reageer op mijn smsjes, mail-

technologie. En niet eens omdat ik

Ik weet het wel zeker. Ik surf

tjes of andere berichtjes, word ik zo

dan geen laptop of mobieltje heb,

graag rond op het internet. Hier

‘contactloos’. Het hoort nou eenmaal

waar ik me mee kan vermaken. Maar

doe ik veel ideeën en inspiratie op.

bij dit tijdperk, het constant contact

ik ben nogal een koukleum. Dus ik

Bijvoorbeeld voor het schrijven van

hebben met alles en iedereen.

kan absoluut niet zonder een warm

artikelen voor mijn blog. Ook met

4

huis met een warme douche. En dat

grafisch ontwerpen en fotograferen

Ja, maar we moeten oppassen:

houd ik me graag bezig. Hier komt

Iedereen wil sneller en sneller. Al-

veel techniek bij kijken. Grafisch ont-

les moet sneller en sneller. Tijd kost

werpen kan haast niet zonder laptop/

geld, zegt men. Maar ik denk dat er

computer/andere apparaten/techni-

ook veel dingen, doordat alles snel-

sche programma’s. Fotograferen kan

ler moet gaan, over het hoofd worden 45 45

is wel zo snel en makkelijk met technologie.


‘Ik heb met een ander meisje gezoend toen ik verkering had met mijn huidige vrouw.’

‘Ik heb vier auto’s en dat weten mijn collega’s niet.’

‘Ik hoor nu in de les te zitten.’

Little Big Secret

‘Mijn geheim is dat ik 45 ben.’

‘Ik heb op mijn werk gezegd dat ik ziek was, maar zat toen een week in Spanje.’

‘Ik ben verliefd op mijn collega.’

46 46


‘We hebben gisteren de vastgoedprijs gewonnen met ons bedrijf.’

‘Ik vind het geen punt om tot mijn 65e door te werken.’

‘Ik heb mijn vader opgelicht door hem te zeggen dat ik vijf rijlessen meer had dan in werkelijkheid, zodat hij deze betaalde en ik mijn rijexamen niet meer zelf hoefde te betalen.’

‘Ik heb vroeger met mijn vrienden haringen uit de tent van padvinders getrokken.’

‘Ik vind Metropool een leukere programmering hebben dan Atak.’

Geheimen, iedereen heeft ze wel. Groot of klein, spannend of simpel. Geheimen lenen er zich bij uitstek voor de creativiteit erop los te laten. Om te dromen, dingen misschien zelfs mooier voor te stellen dan ze zijn. De redactie van deze pagina’s vond het vandaag* een uitgelezen dag de straat eens op te gaan, te buurten en mensen naar hun geheim te vragen. Hun creativiteit de vrije loop te laten. We beloofden de geïnterviewden niet uit de school te klappen. Hun ontboezemingen niet verder te vertellen. Vandaar dat we het maar hebben opgeschreven. Hierbij een weerslag. ( *Hengelo, 22 september 2011, tussen 11.15 - 12.15 )

‘Ik heb vandaag een intakegesprek bij een psycholoog.’

‘Ik ben getrouwd, maar heb een nieuwe liefde.’

‘Ik heb een examentoets gestolen.’

47 47


De creatieve sector is groot in Twente. Reclame- en ontwerpbureaus, fotografie, fashion, industrieel design. We hebben het allemaal. Samen zetten we ondernemingen in de markt, maken we Nederland groot. In binnen- en buitenland. Alleen zijn we vergeten om voor onszelf reclame te maken. Tijd om het degelijke fundament van de creatieve industrie in Twente uit te bouwen.

TWENTSE

CREA TIEVEN FUN DA MENT

ALS

Met Cday is de

en bewoners. In het rapport ‘Naar de

eerste stap hiervoor

top, Het bedrijvenbeleid in actie(s)’

gezet. Het is een

worden Amsterdam, Utrecht en Eind-

nieuw initiatief, een

hoven door de overheid aangemerkt

inspirerende dag voor

als creatieve regio’s. Twente wordt in

Twentse onderne-

dit verband niet genoemd. Cday helpt

mers en creatieven. Met als doel te la-

Twente om zichzelf beter op de kaart

ten zien welke meerwaarde de creatieve

zetten.

sector kan toevoegen aan ondernemingen. Samenwerking en innovatie leiden

Onderwijs, bedrijfsleven en creatieven

tot een verbeterde concurrentieposi-

hebben de handen ineen geslagen. Het

tie. En dat is nodig voor een krachtig

ROC Twente, Saxxion en de UT sluiten

Twentse positie.

hun opleidingen aan bij de vraag van het bedrijfsleven. ROC Twente heeft

Hoewel de Nederlandse industrie een

sinds kort een productiehuis, waarin

goede naam heeft opgebouwd in het

studenten aan de slag gaan met op-

buitenland, moeten we zorgen dat we

drachten vanuit het bedrijfsleven. De

internationaal mee kunnen blijven

opleiding Industriële vormgeving van

draaien. De overheid heeft daarom

de UT en Industrial Design Centre

negen topsectoren aangewezen, waarin

zijn ondernemingen, studenten en

zij samen met bedrijven en onderzoe-

ontwerpbureaus. De creatieve sector

kers wil investeren: water, voedsel, tuin-

van Twente is volwassen. Tijdens Cday

bouw, high tech, life sciences, chemie,

hebben diverse disciplines laten zien

energie, logistiek, en last but not least

een compleet product te kunnen afleve-

de creatieve industrie. Design, media

ren. Cday brengt Twente bij elkaar. Een

en entertainment, mode en architec-

vervolg van deze dag mag niet lang op

tuur ervoor dat steden aantrekkelijk

zich laten wachten.

zijn en blijven voor toeristen, bedrijven 48 48


OUD NIEUWE

GEBOUW,

FUNCTIE

IJzeren hekken, betonnen pilaren, bakstenen muren. De voormalige Holec fabriek ademt nog de sfeer uit van vroeger. Eens werden hier spoelen gewikkeld, elektriciteitskasten gebouwd. De industriĂŤle werkzaamheden hebben inmiddels plaatsgemaakt voor creatieve activiteiten. Wat eens de krachtige basis vormde van de Hengelose industrie, is nu een inspirerende omgeving voor ontwerpers. De Cday locatie bij uitstek dus. 49 49


Magazine dag

in een

Een goed gevulde dag met een inhoudelijk interessant programma. Diverse

Annet van Mazijk

vertegenwoordigers uit de creatieve sector, overheid en wetenschap gaven lezingen. ‘s Middags kon het publiek aanschuiven en meediscussiëren bij

Directeur ROC van Twente: ‘We zijn vergeten te melden dat we

diverse workshops.

GOED zijn in Twente.’

Tegelijkertijd werkten ongeveer veertig ontwerpers, tekstschrijvers en fotografen aan een uniek project: Mag-in-een-dag. Op basis van vier woorden stelde elk team zes pagina’s samen. Een staaltje creativiteit en improvisatietalent!

50 50


Fred van Houten

Hoogleraar

Design Engineering Universiteit Twente: ‘Wij moeten niet ruziën over waarom iets in Hengelo gebeurt en niet in Enschede. We moeten een blok vormen.’

51 51


HUMIN VERHOOGT MET

CREA TIVITEIT VLAAMSE BEDRIJVEN SUCCES VAN

Dany Snoxks

Een van de spre-

Project Director Humin en Professor Productdesign KHLim

kers op Cday was Dany Snokx, project

‘Bedrijven moeten

director van Humin.

zichzelf de vraag

Dit project heeft met

stellen ‘Wat levert

1,2 miljoen euro 30 bedrijven kunnen helpen met hun

het op?’

creativiteit en design. ‘Had het MKB dit zelf moeten bekostigen, dan hadden we dat nooit kunnen doen’, aldus Dany. ‘Bedrijven stellen al gauw de vraag wat het kost. Daar kom je niet verder mee. Het gaat erom wat het oplevert. Ze kunnen beter de vraag wat het oplevert, als ze de investering niet doen.’

52 52


53 53


flirten voor je werk

Creatieven zijn vaak eenpitters die dagen lang op een zolderkamertje kunnen zitten stinken, gepassioneerd sleutelend aan een tekst, beeld of compositie. Wanneer de creatieveling met rode samengeknepen oogjes de buitenwereld betreedt is hij zich vaak nog zelden bewust van het effect van zijn uitstraling op de omgeving en dat maakt het werven van nieuwe opdrachten behoorlijk lastig. Daarom een unieke flirtcursus waarmee je niet alleen een leuke relatie kunt scoren, maar vooral ook een hele reeks aan nieuwe opdrachten.

Flirten

met je mond

o1.

Je ziet een aantrekkelijk iemand in het cafĂŠ. Je probeert aandacht te trekken. Hoe je moet kijken weet je wel. Maar wat doe je dan met je mond? Iemand die zijn mond lichtjes opent, zijn lippen bevochtigt of er een beetje op

Iemand die zijn mond kauwt, geeft aan geĂŻnteresseerd te zijn. Wanneer je benaderbaar bent moet je lichtjes opent dus niet je gezicht en mond achter je handen verbergen, want dan slaat de vonk moeilijk over.

Naast de ogen als middel om te flirten, wordt het verleidingsspel voor een belangrijk deel gespeeld via de mond. Je lacht ermee, tuit je lippen of perst ze op elkaar. Wat zegt je mond over jou?

54 54

Als een vrouw zich seksueel voelt aangetrokken tot iemand, dan wordt haar mond voller en roder omdat haar lippen zich vullen met bloed. Lippenstift is volledig overbodig, hoewel... sommige


Belangrijk is ook wat er uit je mond komt. Een

balans tussen humor en diepgang, wordt door

mannen en vrouwen prettig ervaren. Mannen

houden meestal niet van kletstantes. Mannen

die teveel praten worden door vrouwen vaak als

pocherig of verwijfd ervaren. Spreken is zilver en

zwijgen is goud in het verleidingsspel.

o2.

55 55

hem) haar lippen stift.

is immers een subtiel mengsel van verschillende

een flesje synthetische Feromonen. Romantiek

het menselijk brein wordt niet zomaar wild van

Maar zo makkelijk is die geur niet te vangen, want

lichaamsgeur, die als seksueel lokmiddel dienen.

flesje. Het gaat ze om Feromonen, moleculen in

de essentie van lichaamsgeur te vangen in een

Niet voor niets proberen parfummakers al eeuwen

maar de neus is voor de definitieve goedkeuring.

noeg verbroken. Flirten doe je met je ogen en mond,

een zure zweetlucht en de betovering is jammer ge-

drankje te pakken. In dat korte moment bespeur je

gesprekspartner gaat “even voor je langs” om zijn

Wie kent het niet? Je tot dan toe aantrekkelijke

mannen vinden het wel een sexy gebaar als een

met

Flirten

Iemand kan er in jou ogen uitzien om te zoenen ,maar een echt oordeel vel je pas met je neus. Een geurtje op doen is een lokmiddel. Je zendt een signaal uit: vind je dat ik lekker ruik?

vrouw nadrukkelijk en verleidelijk (speciaal voor


Flirten

met je ogen. Het openingsspel voor het flirten wordt vaak door de ogen gespeeld. Moet je je ogen neerslaan? Knipogen? Of juist over je schouder kijken?

o3.

Je staat in de kroeg en spot een leuke man of vrouw. Mmm, denk je. Het schijnt dat,

te werken. Daardoor krijgen je ogen een glanzende blik. Ook worden de pupillen groter. En dat is het geheim van de loverslook! Wat betreft de ogen wordt gezegd dat je niet teveel moet knipperen, want dan lijkt het alsof je onzeker bent of nerveus (en miswerkt in je voordeel.

schien ben je dat wel, maar dat wil je niet laten zien!) Als je wilt laten zien dat je van een man of vrouw serieus werk wilt maken, kijk je degene recht in de ogen aan. Kijk hem of haar net iets langer aan dan hij of zij bij jou doet. Mannen schijnen het opwindend te vinden

seksueel lokmiddel

schone geur.”

om een tip verlegen? Een frisgewassen kledinggeur

rozen, jasmijn en amber. Sta je vandaag in de kroeg

moet volgens geurexperts ruiken naar sandelhout,

aantrekkelijk vinden, ons traanvocht begint

ters. Daarom bestaat nu de voorkeur voor de “de

zitten tegenwoordig in wasmiddelen en wasverzach-

nagemaakt. De nieuwe synthetische muskussoorten

klier van het muskushert, dat nu synthetisch wordt

lokmiddel in parfums. Een afscheiding uit een

In de hippe jaren 70 was muskus het bekendste

getroost, wordt of opgewonden raakt.

persoonlijke verleden bepaalt of je door geuren

en gezien hebt, is in je geheugen opgeslagen. Je

componenten. Alles wat je ooit geroken, geproefd

geur

Wie in de toekomst succesvol wil flirten met geur,

wanneer we iemand tegenkomen die we

als vrouwen ‘stiekem’ een beetje naar hen gluren. Het schijnt ook te werken als mannen hun wenkbrauwen iets optrekken als ze een vrouw gespot hebben. Maar ja, wat doet hij als hij verlegen is en een vrouw niet in de ogen durft te kijken? Dan is er een truc: hij kijkt tussen haar wenkbrauwen en het lijkt net of hij haar aankijkt. een knipoog werkt altijd en overal, behalve dan in Hongkong, want daar wordt het provocerend bevonden.

stiekem een beetje gluren 56 56


Flirten

o4. met

je handen Wil je aan iemand laten merken dat je openstaat voor meer, bal dan niet je vuisten. Leg je handen liever losjes op de

Je handen zijn een verlengstuk van je houding. Ook handen hebben een eigen taal. Een taal die je niet alleen kunt gebaren, maar ook kunt aflezen. Deel 8: Wat zeggen je handen?

tafel, of als je aan de bar staat, zet dan een hand in je zij en houdt met de andere de bar vast. Het komt preuts over wanneer je je handen in je schoot laat rusten, maar als je handpalmen naar boven liggen, dan komt dit ook open en eerlijk over.

Lange of korte nagels, een verweerde of zachte huid…het

Door te observeren kun je dus al behoorlijk in iemands ziel

geeft al iets weg van jezelf waarover je waarschijnlijk niet

kijken. Beter is nog je bewust te zijn van de boodschappen

gesproken hebt. Je bent een nagelbijter of niet. Hij werkt

die je eigen handen geven. Is dat echt wat je wilt zeggen of

met zijn handen of niet. Zij verzorgt zichzelf tot in de

wist je niet dat vieze handen meteen opgemerkt worden?

puntjes en geeft zelfs haar nagels een jasje of men wordt

Door in actie te komen met je handen, kom je fysiek dich-

blijkbaar niet anders van een rouwrandje. Allemaal bood-

terbij iemands persoon. De aanraking geeft iets weg over de

schappen zonder dat er een gebaar bij komt kijken.

temperatuur, de aaibaarheid. Voldoet deze aan je wensen?

De beweging van vingers en pols verraden de soepelheid

Ben je geneigd nog een keer aan te raken?

van gewrichten en zijn een goede indicatie voor de soepel-

Nagels met een jasje

heid in de rest van het lichaam. Zijn het sierlijke bewegingen of komt het wat stijf en gespannen over.

57 57


Flirten

o5.

met je haar Vrouwen met lang haar worden door mannen vaak mooier gevonden, dan vrouwen met kort haar. Met lang haar kun je je gezicht verbergen. Maar ook met kort haar en geen haar kun je het verlangen stimuleren.

die ook daadwerkelijk gecharmeerd zijn van jouw haar en jouw stereotype. Mensen die kaal worden komen hier vaak mee in de knoop te zitten. Ze voelen zich niet kaal en doen er alles aan om dat ook niet te zijn. Petjes, haar opzij kammen, met haarlak het resterende haar in een kuifje over de kale plek fixeren. Allemaal uit-

Een paar lange vlechten en je bent al gauw onschul-

stel van executie. Het duurt even voordat mensen

dig voor je omgeving. Kort en punkig haar wordt vaak

een verandering in hun lichaambeeld verenigen

geassocieerd met kattig, hard en zelfstandig. Meestal

met hun zelfbeeld. Vooral als kaalheid geen keuze

zijn deze vooroordelen gebaseerd op beeldtaal. Het

is. Weten deze mannen wel dat het juist de trotse

hoeft niets met je ware aard van doen te hebben.

kaalgeschoren man is, die het hoofd van veel vrou-

Mannen met lang haar worden vaker gezien als lui,

wen op hol brengt?

terwijl mannen met kort of zonder haar als dominante actieve types worden bestempeld. Het verleidingsspel is meestal gebaseerd op de vooroordelen die je

Trotse kaalgeschoren man

van de ander verzamelt. Komt de uitstraling van je uiterlijk overeen met wie je werkelijk bent? Zo ja, dan maak je de meeste kans dat er mensen op je afkomen

Het oogcontact is gelegd. Er is al vriendelijk naar elkaar gelachen… maar dan? Vanaf nu komt het aan op de taal van je houding. Uit je lichaamshouding blijkt namelijk of je iemand aardig vindt of niet.

o6.

Neem exact dezelfde houding aan! Zo simpel

moet je hele lijf met armen en benen op die ander

is het. Je toekomstige lover zal zich bij voorbaat

gericht zijn. Jullie knieën mogen elkaar best

geliefd voelen.

af en toe raken: daarmee zegt je lichaam dat je

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je imi-

openstaat voor intimiteit. Na wat langer in elkaars

tatie gaat opvallen. Neem daarom tussendoor

aanwezigheid te zijn, kun je trouwens net zo goed

gerust een andere houding aan, maar blijf je

lekker onderuitzakken of een beetje scheef op

bewust van wat je daarmee uitstraalt.

een leuning of bar hangen. Dat komt beslist niet

Je armen of benen over elkaar heen slaan, hoe lekker dit ook zit, straalt geslotenheid uit. Net als een tas op schoot nemen. Een symmetrische houding waarbij armen en benen, links en rechts in gelijke positie worden gehouden,

lekker onderuit zakken

staat wel heel netjes, maar komt eerder onderdanig over. Om ontspannen en geïnteresseerd over te komen, kun je beter naar elkaar toe-

onbeschoft over volgens de lichaamstaalexperts.

gedraaid zitten. Niet alleen met hoofd en schou-

In tegendeel. Je geeft aan dat jij je lekker voelt in

ders. Als je voor hem of haar wilt gaan dan

zijn of haar aanwezigheid.

58 58


Flirten

met je houding 59 59


Mark Reinderink

Ben Brouwer

Bert Groenman

Bertil Meijer Agnes Booijink

Marjo Baas

Evi Hakvoort

Rens Leerkes

Tom Schepers

Eric van der Wal

Margreet Koster

Esther Roos

Niki Polman

Frans Dekker

Peter Klein Gunnewiek

Tom Hoffmeijer

Maarten Mulder Marco Krijnsen

Rick Wildeman

Ebo Fraterman

Hedwig Florijn

Jaiwei van Kleef

Eric Brinkhorst

Vera Wamsteeker Mieke Lenting

Jelke te Loeke

Gertjan Kleijne

Seriel Verschoor

Tim Nijhof

Frank Hautvast

Peter van Leijen

Han Morskieft

Marjo Weinberg

Bart Kolthof

Marian Waanders

Nicolette Olde Olthof

Jeroen Stegeman Irma Bruggeman Johan Vsisschedijk

Karen Leijzer

Pieter Schouwstra

BONZET

UV Spot [digitale] drukwerkveredeling BV

BOEKBINDERS V.O.F.

Staverenstraat 32013 7418 CJ Deventer tel: 0570 624213 fax: 0570 624575 www.uv-spot.nl info@uv-spot.nl

T: 053 - 4314069 is gedrukt op HP Indigo 5500

Westermaatsweg 5, 7556 BW Hengelo Postbus 386, 7550 AJ Hengelo Tel. 074-2505222, Fax 074-2505777 www.laserline.nl

60 60


Creatie twente.com | september 2011

Twente is het epicentrum van creativiteit in Oost Nederland. Hier wordt het verschil gemaakt. Het noodzakelijke verschil tussen doorsnee en excellent. Tussen alledaags en de innovaties van morgen. Met Twents vernuft wordt samengewerkt aan de voorsprong in kennis en technologie met producten van wereldse klasse. Voor een beter en mooier leven. Sinds jaar en dag. Elke dag. Nu en in de toekomst.

punttwentepuntcom Creatie PuntTwentePuntCom is een magazine geproduceerd met de trots en verbindingskracht van Twentse topcreatieven. In één dag is dit magazine tijdens een sprankelend event van kaft tot kaft gerealiseerd. 10 teams met ieder 4 creatieven (die tot dan toe nog nooit hadden samengewerkt) hebben van ochtenddauw tot avondgloren met volle energie en inspiratie gewerkt aan deze bijzondere co-productie. Met maar één doel;

Epicentrum van creativiteit en talent Twente. Get Connected.

Twentse creativiteit op haar best laten zien. Het magazine is een unieke weergave van de pen ondernemende mentaliteit die in Twente een traditie is.

creatie.twente.com

Cday is een initiatief van regiobranding Twente in samenwerking met: stichting Fris, Industrial Design Centre en Architectuurcentrum Syntens en met medewerking van de creatieve industrie in Twente. Cday wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Hengelo, provincie Overijssel en Stichting/Boei/ De Creatieve Fabriek.

Cday Creatie Magazine  
Cday Creatie Magazine  

Tijdens Cday heeft de creatieve industrie in Twente haar creatieve vermogen in de volle breedte aan ondernemers/opdrachtgevers. Het resulta...

Advertisement