Page 1

contactpersoon H. van der Molen telefoonnummer (06) 39 44 55 59 e-mailadres hvdmolen@leeuwarden.nl betreft

College van Burgemeester en Wethouders

Faciliteren vrijwilligers praamvaren

T.a.v. dhr. M. Florijn MA

datum

Postbus 21000

23 februari 2010

8911 DH Leeuwarden

Geacht college, Onlangs is de CDA gemeenteraadsfractie benaderd door het bestuur van Stichting Praamvaren Leeuwarden. Zoals u weet is het praamvaren in de grachten van Leeuwarden uitgegroeid tot een grote publiekstrekker in onze historische binnenstad. Als zodanig is het niet meer weg te denken als voorziening voor bezoekers van de stad, toeristen en inwoners van de gemeente die hun stad eens vanaf het water willen bekijken. De gemeente ondersteunt de stichting financieel, maar de stichting draait op vrijwilligers die de tochten verzorgen. De pramen zelf worden gestald onder de brug bij het Hoeksterend. De vrijwilligers halen de pramen hier op voor de tochten en stallen deze hier veilig na een dag met rondvaarten. De toegankelijkheid van de stalling is echter slecht geregeld. Vrijwilligers moeten elke keer een ware klimpartij ondernemen om bij de pramen te kunnen komen. Een onplezierige situatie met in het achterhoofd dat een aardig deel van de vrijwilligers op wat gevorderde leeftijd zijn. Onlangs kwam een van de vrijwilligers ter water tijdens een klimpartij. Vandaar dat het CDA Leeuwarden ervoor pleit dat de gemeente voorzieningen aanbrengt zodat de stalling van de pramen beter bereikbaar is. Dat zou kunnen door middel van het aanbrengen van een trap. Maar ook andere passende oplossingen zijn denkbaar. Zoals gezegd is het praamvaren vrijwilligerswerk waar de stad wel bij vaart. De gemeente is het aan deze vrijwilligers toch wel verplicht om een verbetering van de situatie te realiseren. Dat hoef niet in de papieren te lopen en het zou een goed gebaar zijn naar de vrijwilligers om dit nog voor het hoogseizoen te regelen. Vandaar dat wij u de volgende vragen stellen: 1.

Is het college bereid om bij de stalling van de pramen voorzieningen te treffen zodat deze gemakkelijker en veiliger te bereiken zijn voor vrijwilligers?

2.

Welke maatregelen is het college bereid te treffen en op welke termijn zouden de vrijwilligers een verbetering van de situatie tegemoet kunnen zien?

We ontvangen graag antwoord op de gestelde vragen binnen de afgesproken termijn. Hoogachtend, H. van der Molen Fractiesecretaris

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/vragenpraamvaren  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/vragenpraamvaren.pdf

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/vragenpraamvaren  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/vragenpraamvaren.pdf

Advertisement