Page 1

contactpersoon H. van der Molen telefoonnummer (06) 39 44 55 59 e-mailadres hvdmolen@raadleeuwarden.nl betreft Kosten vermissing identiteitskaart

College van Burgemeester en Wethouders

datum 9 juli 2013

Postbus 21000 8911 DH Leeuwarden Geacht college,

Onlangs is er bij de gemeente een klacht ingediend over de hoogte van de extra kosten voor het vervangen van een identiteitskaart, na vermissing. De persoon in kwestie was afkomstig uit Apeldoorn en kreeg daar een toeslag van 21,95 euro bovenop de kosten van een nieuwe identiteitskaart. Bij ons bedragen die kosten 40,48 euro. Een verschil van 18,53 euro. De kosten gelden ook bij paspoorten. In de gemeente Leeuwarden geldt in principe dat de prijs die aan inwoners wordt gevraagd de kosten moet dekken. Dat is een goed principe. Toch is het opvallend dat de verschillen per gemeente zo groot zijn. Wij hebben in een informatieronde langs andere gemeenten deze bedragen voorbij zien komen: Smallingerland: Leeuwarderadeel: Súdwest Fryslân: Heerenveen: Boarnsterhim:

extra extra extra extra extra

kosten kosten kosten kosten kosten

17,50 21,20 25,50 29,15 31,45

euro euro euro (aanvullende voorwaarden) euro euro

Ook buiten onze provincie liggen de extra kosten vaak lager: Den Bosch: Huizen: Rotterdam: Nijmegen: Almere: Groningen:

extra extra extra extra extra extra

kosten kosten kosten kosten kosten kosten

17,35 21,85 23,70 29,50 30,20 36,30

euro euro euro euro euro euro

Alleen bij de gemeente Amsterdam troffen we, in onze beperkte ronde langs de websites van gemeenten, een hoger bedrag aan: 44 euro. Aan de kosten van een identiteitskaart heeft de Rijksoverheid een maximum gesteld. Voor de extra kosten in verband met vermissing niet. We stellen vast dat de extra kosten die de gemeente vraagt uit de pas met omliggende gemeenten. Wij stellen u de volgende vragen: 1. Kunt u inzichtelijk maken wat de redenen zijn om een substantieel hoger bedrag aan extra kosten bij vermissing in rekening te brengen? Wat is de mening van het college over het grote verschil met omringende gemeenten en wat wil het college hier aan doen? 2. Wat is uw voornemen voor de tariefstelling na de herindeling met Boarnsterhim (31,45 euro) op 1 januari 2014? Bent u het met ons eens dat een verlaging, naar te minste het niveau van vergelijkbare gemeenten (in de regio), van de extra kosten voor de hand ligt? We ontvangen graag antwoord op de gestelde vragen binnen de afgesproken termijn. Hoogachtend,

H. van der Molen Fractievoorzitter CDA Leeuwarden

vragenkostenidentiteitskaart  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/vragenkostenidentiteitskaart.pdf