Page 1

contactpersoon R.F. Douwstra telefoonnummer (06) 460 23 527 e-mailadres fdouwstra@raadleeuwarden.nl betreft Impact Wet HOF College van Burgemeester en Wethouders Postbus 21000

datum 1 mei 2013

8911 DH Leeuwarden

Geacht College, Vorige week is in de Tweede Kamer gediscussieerd over de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF). Inmiddels is er ook gestemd over de wet. In de Kamer bleek brede steun voor het onderdeel van deze wet waarbij de Rijksoverheid zichzelf een strenge discipline oplegt. Voor het deel van de wet waarbij de decentrale overheden worden beperkt in hun investeringsmogelijkheid ontstond een stevige discussie. Een amendement van het CDA om dit onderdeel te schrappen, waardoor meer banen werden gecreëerd, werd niet gesteund door de VVD en de PvdA. Daarna is een motie van het CDA ingediend die het kabinet oproept dat de wet geen enkele decentrale investering mag blokkeren. Deze motie kreeg brede steun, ook van de PvdA en VVD. De minister heeft toegezegd dat geen enkele investering van een provincie of gemeente zal worden geblokkeerd door de wet HOF. Onze fractie vindt het van groot belang dat onze gemeente zelf mag beslissen over het eigen geld. Subsidiariteit is het recht om het zélf te doen! Dit maakt Nederland, de provincies en de gemeenten sterk. Daarom is het van belang dat we kunnen investeren wanneer we dat noodzakelijk vinden. In principe is het negatieve deel van de wet HOF door de CDA-motie ontkracht. Wij kijken op basis hiervan vol vertrouwen naar de uitvoering van de wet. Het gaat om belangrijke zaken in onze gemeente op gebied van investeringen in bijvoorbeeld onderwijs (University Campus Fryslan) en de continue bereikbaarheid (mogelijke nieuwe infrastructurele projecten). Een paar maand geleden hebben we een raadsavond gehad over de systematiek van de wet HOF in de Leeuwarder raadszaal. Dit ging over de abstracte techniek. Naar aanleiding van bovenstaande is onze fractie benieuwd naar de directe feitelijke impact op de Leeuwarder financiën maar ook naar de impact op mogelijke concrete geplande investeringen. Het bovenstaande leidt tot het stellen van de volgende vragen; 1. is het college op de hoogte van de wet HOF zoals vastgesteld en behandeld en voorzien van de motie Van Hijum en de toezegging van de minister? 2. is het college bereid om na te gaan welke geplande investeringen als gevolg van de wet HOF in het gedrang komen? Zo nee, waarom niet? 3. is het college bereid om na te gaan welke gevolgen de wijze van boekhouden die wordt voorgesteld heeft voor de investeringen in de gemeente. Zo nee, waarom niet? 4. is het college bereid om de resultaten van het onderzoek naar deze vragen zo spoedig mogelijk te delen met de gemeenteraad, opdat we eventuele vervolgstappen kunnen overwegen? Zo nee, waarom niet? We ontvangen graag antwoord op de gestelde vragen binnen de daarvoor afgesproken termijn. Hoogachtend, R. F. Douwstra Portefeuillehouder Financiën

vragenimpactwethof  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/vragenimpactwethof.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you