Page 1

contactpersoon H. van der Molen / F. Douwstra telefoonnummer (06) 39 44 55 59 / (06) 46 02 35 27 e-mailadres hvdmolen@raadleeuwarden.nl betreft Betaalgedrag gemeente Leeuwarden

College van Burgemeester en Wethouders

datum 17 juli 2012

T.a.v. A. Ekhart, wethouder financiĂŤn Postbus 21000 8911 DH Leeuwarden

Geacht college, Van burgers wordt verlangd dat zijn hun rekeningen op tijd betalen. Ondernemers verlangen dit terecht ook van de gemeente als zij een product of dienst geleverd hebben. Een goed georganiseerde gemeente betaalt rekeningen op tijd. Zeker in tijden van teruglopende omzet is het voor ondernemers van belang dat rekeningen op tijd worden betaald. De Tweede Kamer heeft een regeling aangenomen waarbij gemeenten in de toekomst een boete krijgen als zij een rekening niet binnen 30 dagen betalen. De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan. MKB Nederland heeft deze week een onderzoek naar betaling van rekeningen door gemeenten gepresenteerd. Van de 357 vergeleken gemeenten staat Leeuwarden op een schamele 305e plaats. In totaal wordt 27% van de rekeningen niet op tijd betaald. Gemiddeld overschrijdt de gemeente dan de betaling van rekeningen met 15 dagen. Dat is dus het geval bij bijna 1 op de 3 openstaande rekeningen. Onze fractie vindt dat op dit punt de financiĂŤle administratie sterk verbeterd moet worden. De gemeente moet haar rekeningen op tijd kunnen betalen. Dit brengt ons tot de volgende voor de hand liggende vragen: 1. aannemend dat het rapport van MKB Nederland, uitgevoerd door het bureau Dun & Bradstreet, een volledig beeld schetst, herkent u zich in dit beeld en bent u het met ons eens dat een dergelijke score (plaats 305 van 357) zwaar onvoldoende is? 2. welke maatregelen gaat u op korte termijn nemen om alle rekeningen die de gemeente ontvangt ook binnen de geldende betalingstermijn te voldoen? 3. bent u bereid het betalingsgedrag van de gemeente, voor zover dat nog niet gebeurt, voortaan te monitoren en de raad rond het eind van 2012 te informeren over de geboekte resultaten (verbetering) wat betreft het betalen van rekeningen binnen termijnen? Wij ontvangen de antwoorden op onze vragen binnen de afgesproken termijn. Hoogachtend,

Harry van der Molen Woordvoerder dienstverlening

Friso Douwstra Woordvoerder economische zaken

Zie: http://www.mkb.nl/images/sneller%20betalen%20-%20ranglijst%202012%20(3).pdf

/vragenbetalenrekeningen  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/vragenbetalenrekeningen.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you