Page 1

contactpersoon C. den Hollander telefoonnummer (06) 181 128 21 e-mailadres cdenhollander@leeuwarden.nl betreft

College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer G. Krol Postbus 21000 8900 JA LEEUWARDEN

schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid van het reglement van orde gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden onderwerp Verkeersveiligheid Eewal / Hofplein datum

Leeuwarden, 30 augustus 2009

30 augustus 2009

Geacht College, Omwonenden en ondernemers rond de Eewal en het Hofplein maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in hun straat. Reden daarvoor is het onverantwoord rijgedrag van automobilisten. Het komt met regelmaat voor dat auto’s met grote snelheid over de Eewal rijden. Ze scheuren langs de doorgaans volle terrassen en maken een rondje over het Hofplein en het Raadhuisplein. In veel gevallen betreft het jonge bestuurders. Vaak zijn ze bijvoorbeeld op weg naar de coffeeshop aan het Herenwaltje. De auto wordt geparkeerd op het Raadhuisplein. Daarna gaat men weer in volle snelheid de Eewal af. Wat de bestemming van de betreffende automobilisten ook mag zijn, de ondernemers maken zich zorgen over de verkeersveiligheid bij de terrassen. Omwonenden ergeren zich aan de onveiligheid en de geluidsoverlast die de auto’s in dit deel van de binnenstad maken. Van enkele ondernemers hebben we begrepen dat dit terugkerend probleem al eerder door buurtbewoners is aangekaart bij de gemeente. De gemeente heeft de betrokkenen toen geen oplossing in het vooruitzicht gesteld. De verkeersonveilige situatie is al ontstaan direct na de herinrichting van de pleinen en de Eewal, enkele jaren geleden. Onze fractie is van mening dat de situatie onveilig blijft en dat er dringend behoefte is aan een oplossing. Het gaat hier om een belangrijk uitgaan- en woongebied van de stad. De verkeersveiligheid van het publiek op de terrassen moet gegarandeerd kunnen worden. Maar zeker ook voor de personen die dagelijks gebruik maken van de straat, omdat ze eraan wonen. Om die reden stellen we u onderstaande vragen: 1. 2. 3.

Onderkent het college de onveilige verkeerssituatie op de Eewal, het Hofplein en het Raadhuisplein, voor bewoners, bezoekers en ondernemers? Heeft de gemeente gepoogd de snelheid op de Eewal en de pleinen actief te handhaven? Nadrukkelijk ook in de periode na het binnenkomen van de klachten van ondernemers en omwonenden over frequente snelheidsovertredingen? Is het college bereid, nu handhaven onvoldoende effect sorteert, om fysieke ingrepen in de straat en de pleinen te overwegen om de verkeersveiligheid alsnog te verbeteren? De noodzaak hiervan heeft zich inmiddels aangetoond. Welke maatregelen zijn naar uw mening mogelijk en wanneer zouden deze kunnen worden uitgevoerd?

Wij hopen dat u deze vragen binnen de vastgestelde termijn kunt beantwoorden. Hoogachtend,

Cocky den Hollander Woordvoerder Verkeer

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/Vragen%20Eewal  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/Vragen%20Eewal.pdf