Page 1

contactpersonen T. Koster telefoonnummer (06) 19 60 24 38 e-mailadres tkoster@leeuwarden.nl betreft persbericht onderwerp Avondparkeren datum Vrijdag 2 januari 2009

CDA WIL ’S AVONDS LANGER PARKEREN IN BINNENSTAD MOGELIJK MAKEN

De gemeenteraadsfractie van het CDA Leeuwarden wil de evaluatie van het parkeerbeleid aangrijpen om een einde te maken aan een grote ergernis van bezoekers van de Binnenstad. Nu nog is het zo dat men ’s avonds maar voor twee uur parkeertijd kleingeld in de meter kan gooien. Veel bezoekers van cafés en restaurants zijn om die reden genoodzaakt om de parkeermeter halverwege de avond bij te vullen. Een praktijk die bijzonder onvriendelijk is voor de bezoekers van de horeca in Leeuwarden. En die veel ondernemers in de binnenstad irriteert. Tot een ontlasting van de parkeerdruk in de binnenstad leidt het ook niet: doordat parkeerders de parkeermeter opnieuw vullen komen er geen parkeerplekken vrij. Het CDA Leeuwarden pleit voor een uitbreiding van het aantal uren waartoe de parkeermeter kan worden bijgevuld. Aangezien het betaald parkeren tot 22:00 uur is ingevoerd zal een extra uur voldoende zijn. De bezoekers van de Binnenstad kunnen dan per keer voor drie in plaats van twee uren parkeertijd betalen. Ook andere oplossingen zijn denkbaar, zoals het terugbrengen van het betaald parkeren tot 21:00 uur. Hieraan zitten echter financiële consequenties die op dit moment nog onduidelijk zijn. Voorop moet staan dat een einde wordt gemaakt aan de ergernis dat je halverwege het eten het restaurant uit moet om een parkeermeter bij te vullen. Door hier een concrete maatregel tegen te nemen kan de aantrekkelijkheid van de Binnenstad als gezellige plek om uit te gaan verder ondersteund worden. De CDA fractie zal bij de behandeling van de parkeer-evaluatie met een voorstel komen.

EINDE PERSBERICHT

Voor meer informatie kunt u terecht bij de hierboven genoemde contactpersoon.

Persbericht Parkeren  

De gemeenteraadsfractie van het CDA Leeuwarden wil de evaluatie van het parkeerbeleid aangrijpen om een einde te maken aan een grote ergern...