Page 1

contactpersonen G. Dames telefoonnummer (06) 18727854 / (06) 18 72 78 54 e-mailadres gdames@leeuwarden.nl betreft Persbericht onderwerp Bezuiniging maatschappelijke opvang datum 6 juli 2009

CDA KAMERFRACTIE VERZACHT PIJN BEZUINIGING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Gemeenteraadslid Gea Dames is tevreden over de moties die de CDA Tweede Kamerfractie gisteren indiende om de pijn van bezuinigingen op de maatschappelijke opvang te verzachten. Gea Dames: “In de afgelopen weken heb ik contact onderhouden met CDA Tweede Kamerlid Ciska Joldersma over de bezuiniging van ettelijke miljoenen op de maatschappelijke opvang in Leeuwarden. Gemeenten dreigen op te draaien voor de financiële tekorten die dan gaan ontstaan. Als CDA raadsfractie vinden we het ongehoord dat geld verschoven wordt naar de grote steden, en dat Leeuwarden de sociale consequenties en de rekening mag dragen.” CDA Tweede Kamerlid Ciska Joldersma diende een tweetal moties in die de steun kregen van VVD, SP, Groenlinks en ChristenUnie. Van een van de moties is de strekking dat als de gemeenten de klap in de maatschappelijke opvang (daklozenopvang) niet via andere financieringsregelingen op kan vangen, het geld voor opvang niet herverdeeld mag worden naar de grote steden. CDA gemeenteraadslid Gea Dames: “Dat is een belangrijke stap in de goede richting en ’t zou Leeuwarden financieel goed uitkomen. De problemen zijn nog niet van tafel, maar in Leeuwarden is een voorziening als een daklozenopvang onontbeerlijk. De motie zorgt ervoor dat de financiering op dat punt veilig lijkt gesteld.”

EINDE PERSBERICHT Voor meer informatie kunt u terecht bij de hierboven genoemde contactpersoon. U kunt CDA Tweede Kamerlid Ciska Joldersma bereiken op (06) 18 30 58 78.

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/Persbericht%20Maatschappelijke%20Opvang  
http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/Persbericht%20Maatschappelijke%20Opvang  

Voor meer informatie kunt u terecht bij de hierboven genoemde contactpersoon. telefoonnummer onderwerp gdames@leeuwarden.nl datum contactper...

Advertisement