Page 1

contactpersonen G. Dames telefoonnummer (06) 18727854 e-mailadres gdames@leeuwarden.nl betreft Persbericht onderwerp Jongerenlintje datum 10 november 2008

CDA PLEIT VOOR INVOERING VAN EEN JONGERENLINTJE

Jongeren komen vrijwel nooit in aanmerking voor een onderscheiding. Het CDA Leeuwarden wil hier graag verandering in brengen. Jongeren die zich verdienstelijk maken voor de maatschappij zouden in het zonnetje gezet moeten worden. Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente is het een goede traditie om mensen die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt te decoreren. Een belangrijk criterium voor het verkrijgen van deze eer is een lange periode van maatschappelijke verdienstelijkheid. Een criterium dat maakt dat men vaak pas op latere leeftijd in aanmerking komt voor een onderscheiding. Jongeren komen daardoor vrijwel niet in aanmerking voor een onderscheiding. In het collegeprogramma wordt terecht prioriteit gegeven aan jongeren. Jongeren en kinderen zijn de toekomst van onze gemeente en verdienen ten volle onze aandacht. Het CDA Leeuwarden is van mening dat jongeren te vaak negatief in het nieuws komen en dat zij te vaak met overlast worden geassocieerd. Maar veruit de meeste jongeren zijn positief ingesteld en zetten zich actief in voor de samenleving. Daar hoort de waardering bij die ze verdienen. Er zijn veel jongeren waar we als Leeuwarder samenleving trots op kunnen zijn. Het CDA Leeuwarden neemt daarom het initiatief om te komen tot een ‘jongerenlintje’. Elk jaar wordt een jongere tussen de 12 en 18 jaar met dit speciale lintje bedankt voor hun inzet voor de samenleving. Al meer gemeenten in Nederland kennen het speciale ‘jongerenlintje’, bijvoorbeeld de gemeente Ede.

EINDE PERSBERICHT Voor meer informatie kunt u terecht bij de hierboven genoemde contactpersoon.

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/Persbericht%20Jongerenlintje  

telefoonnummer onderwerp gdames@leeuwarden.nl 10 november 2008 datum contactpersonen (06) 18727854 G. Dames e-mailadres Jongerenlintje Persb...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you