Page 1

contactpersoon Ans van den Berg telefoonnummer (06) 12 74 35 93 e-mailadres avdberg@raadleeuwarden.nl betreft

College van Burgemeester en Wethouders

Steunen oproep Friese Ouderenbonden

T.a.v. de heer M. Florijn MA

datum

Postbus 21000

26 oktober 2010

8911 DH Leeuwarden

Geacht college, Deze week lazen wij de oproep van de Friese Ouderenbonden aan alle tweede Kamerfracties. In de brief riepen zij deze fracties op om te voorkomen dat de mogelijkheid dreigt te verdwijnen een belangrijke operatie plaats te laten vinden in het MCL en het Groninger UMCG. Het betreft hier de hartklepvervanging via een slagader via de lies of via de schouder. Het verdwijnen van deze operatie treft vooral onze ouderen in Fryslân. Niet alleen omdat zij straks noodgedwongen ver moeten reizen voor een dergelijke ingreep, maar ook omdat zij gehecht zijn aan het eigen ziekenhuis onder andere vanwege het kunnen gebruiken van de Friese taal. De Friese Ouderenbonden, de ANBO, de PCOB en de KBO vertegenwoordigen bijna tweehonderdduizend Friese senioren. Een serieuze groep om rekening mee te houden. De CDA fractie vraagt het college om deze oproep te steunen door per brief aan politiek Den Haag te laten weten dat u zich zorgen maakt over dit besluit. Hoewel wij ons realiseren, dat dit besluit buiten uw bevoegdheid valt, denken wij dat u er goed aan doet om de ouderen in Fryslân en Leeuwarden in het bijzonder op deze manier ‘van harte’ te ondersteunen. Daarnaast heeft uiteraard ook de jongere generatie van Fryslân er alle belang bij om een hoogwaardig ziekenhuis met een gevarieerd zorgaanbod te behouden. Ook zien we het belang van deze ingreep voor de ontwikkeling van het MCL en de werkgelegenheid die hiermee samenhangt. Kortom, naar onze mening reden genoeg om ook als college een helder statement in de richting van de Tweede Kamer te maken en de ouderenbonden bij te vallen. Hoogachtend,

Harry van der Molen Fractievoorzitter CDA Leeuwarden

Ans van den Berg Woordvoerder ouderenbeleid

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/Brief%20oproep%20Friese%20ouderenbonden  

http://www.cdaleeuwarden.nl/documents/Brief%20oproep%20Friese%20ouderenbonden.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you