Page 1

Herfst 2013

Kinderkrant

Activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar


Voorwoord Inhoud 1 2 4 5 6 8 9 19 29 35 38

Voorwoord Vrijetijdskaart Speelkoffer Winterspeeltuin Speelpleinwerking Verzekering Jeugddienst Cultuurcentrum Zwaneberg Sportdienst Bibliotheek Buitenschoolse kinderopvang

Dag eekhoorntjes, elfjes en boskabouters, Horen jullie dat ook? Er waait een windje langs een boom De takken buigen langzaam mee En dan opeens heel sloom Dwarrelt een blaadje naar benee Er liggen al heel veel blaadjes en met mijn voeten maak ik paadjes Die paadjes leiden mij in het bos. Kijk! Daar staat een paddenstoel. Zien jullie hem goed? 11 witte stippen staan op zijn hoed Met zijn witte steeltje staat hij in het mos Is hij niet de mooiste van het hele bos?   Dag lieve herfst, speel jij graag met al onze kindjes mee?  

Van jullie schepen van Jeugd, Kelly Van Tendeloo

1


Vrijetijdskaart Wat?

Voor wie?

Waar en hoe?

De vrijetijdskaart is een kortingskaart bedoeld voor mensen met een laag inkomen en voor mensen met een handicap.

De vrijetijdskaart is er voor mensen met een laag inkomen en voor mensen met een handicap. Onder bepaalde voorwaarden is deze kaart er ook voor kinderen!

Deze kaart wordt enkel uitgereikt door OCMW Heist-op-den-Berg.

Een vrijetijdskaart geeft recht op een korting van 80% op vrijetijdsactiviteiten, lid- en inkomgelden van gemeentelijke diensten (voorstellingen en cursussen in cultuurcentrum Zwaneberg, activiteiten aangeboden door de gemeentelijke jeugd- en sportdienst, inschrijvingsgelden van de gemeentelijke academies, …) en van erkende Heistse verenigingen zoals KWB, fanfare, chiro, voetbalvereniging, …

Kinderen tot 18 jaar waarvan minstens één ouder in Heist-op-denBerg woont en: i waarvan deze ouder recht heeft op een OMNIO-statuut, te bewijzen met een klever van de mutualiteit op naam van het kind. of i waarvan één van de ouders budgethulpverlening krijgt van het OCMW of in een collectieve schuldenregeling zit.

t r a a vt k

Eerst en vooral moet je een aanvraagformulier indienen, daarna wordt nagekeken of je wel aan alle voorwaarden voldoet om een kaart te krijgen. Indien dit zo is kan je later je kaart gaan afhalen op het OCMW of wordt ze opgestuurd. Het aanvraagformulier kan je opvragen bij OCMW Heist-op-den-Berg, Stationsstraat 2, 2220 Heist-opden-Berg, 015 24 93 50 of vind je ook op www.heist-op-den-berg.be/ Vrijetijdskaart of www-ocmw-heistop-den-berg.be/Vrijetijdskaart!

Voor meer informatie kan je steeds terecht op de gemeentelijke vrijetijdsdiensten. Om een kaart aan te vragen kan je alleen terecht op het OCMW. De vrijetijdskaart is een initiatief van het Netwerk Vrijetijdsparticipatie Heist-op-den-Berg in samenwerking met gemeentebestuur en OCMW.

Contact

Bianca Boekxstaens OCMW Heist-op-den-Berg | Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg tel: 015 24 93 50

2

3


De Speelkoffer blijft nog even in de buurt! De Speelkoffer is een initiatief van de gemeentelijke jeugddienst in samenwerking met Arktos vzw. Tijdens een bepaalde periode trekt de Speelkoffer naar verschillende Heistse wijken om te spelen met de kinderen uit de buurt. Speelkoffer is volledig gratis! Kinderen sluiten aan wanneer ze willen, maar zijn ook vrij om op elk moment naar huis te gaan. In oktober trekt de speelkoffer er nog enkele keren op uit. Op woensdagnamiddag kan je mee komen spelen van 13 tot 16 uur. Tijdens de herfstvakantie zijn we er al van 10.30 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Lees hier snel waar de Speelkoffer nog langs komt: i Speelpleintje Moretuslaan in Heist-op-den-Berg op woensdagnamiddag 2, 9, 16 en 23 oktober 2013 en van maandag 28 oktober t.e.m. donderdag 31 oktober 2013 (herfstvakantie)

OPGELET! De Speelkoffer komt NIET op vrijdag 1 november 2013 wegens feestdag. Trek best je speelkleren aan en luister even naar de weerman, want bij zwaar regenweer komt de Speelkoffer niet langs.

Winterspeeltuin in Heist-op-den-Berg Op zaterdag 23 en zondag 24 november 2013 organiseren de jeugden sportdienst een heuse winterspeeltuin in sporthal ‘De Wimpel’ in Wiekevorst (Dalstraat 26). Tijdens dit weekend zal de sporthal van Wiekevorst volledig gevuld zijn met opblaasbare attracties zoals springkastelen, klimtoren, slides,… en nog andere. Spring jij graag een gat in de lucht, maar dacht je dat springkastelen enkel tijdens de zomer konden? Laat je mama en papa dan snel deze data in hun agenda schrijven, zodat jij mee kan komen springen!

prijs bedraagt 4 euro voor een eerste en 3 euro voor een tweede bezoek. Heb je een vrijetijdskaart dan betaal je slechts 0,80 euro de eerste keer en 0,60 euro bij een tweede bezoek. Voor ouders is de inkom gratis. Drank en versnaperingen zijn ter plaatse te verkrijgen aan democratische prijzen. De sporthal wordt opgesplitst in twee compartimenten (3-6 jaar en 6-12 jaar) zodat ook de kleintjes veilig kunnen spelen. Hou onze communicatiekanalen in het oog voor meer info!

Alle kinderen van 3 tot 12 jaar zijn welkom samen met hun ouders. Inschrijven is niet nodig, er kan ter plaatse betaald worden. De inkom-

Contact

Sarah Symons - Gemeentelijke Jeugddienst Molenstraat 50, 2220 Heist-op-den-Berg tel: 015 24 76 21 | buurtproject@jeugddienstheist.be | www.jeugddienstheist.be Anne Vanherck - Arktos tel: 0479 60 38 10 | e-mail: avanherck@arktos.be

4

Kim Budts - Gemeentelijke Sportdienst Lostraat 48 A, 2220 Heist-op-den-Berg tel: 015 75 86 57 | kbu@heist-op-den-berg.be

Contact

Sarah Symons - Gemeentelijke Jeugddienst Molenstraat 50, 2220 Heist-op-den-Berg tel: 015 24 76 21 | buurtproject@jeugddienstheist.be | www.jeugddienstheist.be

5


Speelpleinwerking De jeugddienst organiseert tijdens de herfstvakantie speelpleinwerking van maandag 28 oktober tot en met donderdag 31 oktober 2013. Opgelet: Het speelplein zal gesloten zijn op vrijdag 1 november 2013.

INSCHRIJFPROCEDURE! Het is verplicht om je oogappel minstens 7 dagen op voorhand in te schrijven voor de speelpleinwerking. Deze regeling geldt voor alle kinderen dus zowel voor smurfjes, kabouters als groot pleiners.

Inschrijven Inschrijven kan enkel op de jeugddienst en niet op het OCMW, de voor- en naopvang of de speelpleinwerking. Inschrijven kan vanaf maandag 14 oktober 2013 tussen 14 en 19 uur enkel ter plaatste op de jeugddienst. Vanaf 17 uur kan er ook telefonisch ingeschreven worden. Inschrijven voor de speelpleinwerking kan niet via mail!

Betaling De betaling van de inschrijving dient steeds op voorhand te gebeuren, anders kunnen wij de plaats van uw

6

(b)engel niet garanderen! Betalen kan enkel ter plaatse op de jeugddienst, tijdens de openingsuren of op afspraak, en niet op het OCMW, de voor- en naopvang of de speelpleinwerking. Ouders die nog aangekochte speelpleinticketjes hebben kunnen deze gebruiken bij de betaling van de inschrijving.

Annuleren Als je om een geldige reden (ziekte, ongeval, …) niet kan meedoen aan de speelpleindag waarvoor je bent ingeschreven, dan kan je het geld terugkrijgen indien je een doktersbriefje binnen brengt of als je ten laatste 7 dagen voor de speelpleindag annuleert. Als je minder dan één week op voorhand annuleert of niet komt opdagen, wordt er niet terug betaald. Annuleren kan enkel ter plaatse op de jeugddienst of via telefoon. Wij vragen wel om telkens te verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn. Zo hebben kindjes op de reservelijst toch nog de kans om mee te doen.

Speelpleinwerking afspraken i Je kan je kinderen ’s morgens brengen van 9.30 tot 10 uur. i ’s Middags kan je de kinderen brengen of komen halen van 12 tot 13 uur. i ’s Avonds kan je de kinderen afhalen van 16 tot 16.30 uur. i Daartussen is de poort gesloten voor de veiligheid en is het dus niet mogelijk om je kind op te halen. i De kostprijs van een speelpleindag bedraagt € 2,50 voor kinderen van Heist-op-den-Berg en € 4,50 voor kinderen van buiten de gemeente. Voor inwoners van onze gemeente met een vrijetijdskaart is de prijs € 0,50. i In de prijs zitten een drankje voor ’s middags en een vieruurtje in de namiddag inbegrepen. Boterhammetjes moeten wel meegebracht worden. i Kinderen komen op het speelplein om te spelen. Je doet ze dus best aangepaste kledij aan en geeft eventueel reservekledij mee.

Voor meer informatie en de brochure van de speelpleinwerking kan je steeds terecht op de jeugddienst of op het speelplein. De leeftijden van de kinderen en in welke groep zij thuishoren, vind je hieronder:

Van 3 tot 4 jaar (smurfen) geboren in 2009-2010 zitten in Hallaar (L. Carréstraat)

Van 5 tot 6 jaar (kabouters) geboren in 2007-2008 zitten op de boonmarkt

Van 7 tot 12 jaar (groot pleiners) geboren in 2001-2006 zitten op de boonmarkt

Contact

Gemeentelijke Jeugddienst l Molenstraat 50, 2220 Heist-op-den-Berg tel: 015 24 76 21 |jeugddienst@jeugddienstheist.be Speelplein Hest l Boonmarkt 15, 2220 Hallaar tel: 015 25 11 30 enkel bereikbaar tijdens de schoolvakanties speelplein@jeugddienstheist.be

7


Verzekering van uw kind Tijdens de speelplein- en Grabbelpasactiviteiten zijn de deelnemers via de gemeentelijke verzekeringspolissen verzekerd voor schade ten gevolge van lichamelijke ongevallen en, in zoverre hun burgerlijke aansprakelijkheid wordt aangetoond, voor schade berokkend aan anderen.

Lichamelijke ongevallen Plotse gebeurtenis tijdens een verzekerde activiteit, met lichamelijk letsel als gevolg, waarvan de oorzaak vreemd is aan de persoon die het ongeval overkomt, is gedekt wanneer: i Er geen kwestie is van aansprakelijkheid (d.w.z. de oorzaak van het ongeval ligt bij de deelnemer zelf: verstrooidheid, onoplettendheid, puur toeval, ‌). i Een persoon vreemd aan de groep (geen deelnemer noch aangestelde van de gemeente) burgerlijk aansprakelijk is voor het lichamelijk letsel van de deelnemer. Opgelet: Ongevallen die zich voordoen tijdens individuele verplaatsingen buiten de uren van de speelpleinwerking of grabbelpasactiviteiten zijn niet verzekerd.

8

Burgerlijke aansprakelijkheid De burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan gelegd worden van de deelnemers omwille van schade die zij, zonder opzet maar door hun fout zouden veroorzaken aan derden tijdens de verzekerde activiteiten, is verzekerd. Opgelet: Schade aan of eenvoudig verlies van een kledingstuk, bril of persoonlijk voorwerp van een deelnemer is niet verzekerd, tenzij de gemeente aansprakelijk is.

In geval van schade of ongeval kan je je steeds wenden tot de speelpleincoĂśrdinator en/of de jeugddienst voor het invullen van verzekeringsformulieren. Opgelet: De verzekeringsmaatschappij voert bij elk dossier een onderzoek en beslist pas nadien of er een uitbetaling volgt, animatoren en gemeenteambtenaren zijn niet aansprakelijk voor de beslissing van deze maatschappij. Een kopie van de verzekeringspolis kan steeds opgevraagd worden op de jeugddienst.

Jeugddienst zoek de 7 verschillen

Gemeentelijke Jeugddienst | Molenstraat 50, 2220 Heist-op-den-Berg tel: 015 24 76 21 | jeugddienst@jeugddienstheist.be www.jeugddienstheist.be Openingsuren | ma van 14 tot 19 uur | di, woe, do van 14 tot 16.30 uur | vr van 9 tot 12 uur | op afspraak


Grabbelpas De inschrijvingen starten op maandag 14 oktober 2013 vanaf 14 uur enkel ter plaatse op de jeugddienst. Vanaf 17 uur kan er ook telefonisch ingeschreven worden. Inschrijvingen via mail worden vanaf 15 oktober 2013 verwerkt, dit is enkel voor de activiteiten, voor het speelplein kan er niet via mail ingeschreven worden. Het is verplicht om in te schrijven voor al onze activiteiten. Dat kan alleen op de jeugddienst, niet op het speelplein of op de buitenschoolse kinderopvang!

Betalen Je betaalt steeds vooraf op de jeugddienst tijdens de openingsuren. Betalen kan met bancontact.

Annuleren Als je om een geldige reden (ziekte, ongeval,…) niet kan meedoen met een activiteit waarvoor je ingeschreven bent, dan kan je het geld terugkrijgen indien je een doktersbriefje binnenbrengt of als je ten laatste 48 uur voor de activiteit annuleert. Als je minder dan 48 uur op voorhand annuleert of niet komt opdagen, wordt er niet terugbetaald. Annule-

10

ren kan op de jeugddienst, via mail of via telefoon. Wij vragen wel om telkens te verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn.

Opgelet

Naaiworkshop

Workshop / van 8 tot 12 jaar (2001-2005)

We maken een geheimenkussen, we maken een sloop met aan de binnenkant één of meerdere geheime vakjes. De buitenkant versieren we met restjes vilt, flock,.. of wat de kinderen zelf kiezen. Meebrengen: Slaapkussen, alle ander materiaal wordt voorzien.

Jeugddienst Datum

Ma 28 oktober 2013 van 9.30 tot 12.30 uur

Prijs

Grabbelpas € 20 geen Grabbelpas € 22 VT-kaart € 4

Plaats

Torengebouw, Oude Godstraat 1, 2220 Heist-op-den-Berg

i Er is geen vervoer voorzien van en naar de grabbelpasactiviteiten. i De jeugddienst heeft het recht een activiteit/workshop te annuleren wanneer er te weinig deelnemers zijn. De reeds betaalde inschrijvingsgelden zullen in dat geval volledig worden terugbetaald. Voor onze uitstappen dienen er minstens 15 kinderen ingeschreven te zijn. i Bij het inschrijven van hun kinderen voor de Grabbelpasactiviteiten/workshops en voor de speelpleinwerking geven de ouders toestemming dat er foto’s kunnen worden genomen tijdens deze activiteiten en dat deze foto’s gebruikt mogen worden voor gemeentelijke publicaties (bv. speelpleinfolder, Gemeentekrant, …) en/of op de facebookpagina en website van gemeente

Op een grote paddestoel

Workshop / van 5 tot 12 jaar (2001-2008)

Het is herfst, overal groeien paddestoelen in het bos... En alles staat klaar op het zachte mos... Want draken, elfen, feeën, kabouters, trollen, heksen komen samen en vieren feest. Het is nog nooit zo leuk geweest! Ben je benieuwd hoe ze dat doen? Kom dan gezellig met ons meedoen. Opgelet Draag kledij die vuil mag worden!

Jeugddienst Datum

Di 29 oktober 2013 van 10 tot 12 uur

Prijs

Grabbelpas € 11 geen Grabbelpas € 13 VT-kaart € 2,20

Plaats

El Sole, Dorpsstraat 26, 2221 Booischot

en jeugddienst. Ouders die niet wensen dat er gerichte, individuele foto’s van hun kind genomen of gebruikt worden, kunnen dit bij inschrijving schriftelijk melden aan de jeugddienst.

11


Jeugddienst Datum

Di 29 oktober 2013 van 10 tot 12 uur

Halloweencakes op een stokje

De kikkertjes

We maken griezelige cakepops op een stokje: spoken, dracula’s, afgehakte vingers,…

Kwak, kwaaak! Kom je gezellig samen met de kikkers kikkeren, liedjes zingen, muziek maken en dansen? Misschien kunnen we ook nog iets leuk knutselen. Voor de allerkleinsten. Kwak, kwaaak! Opgelet Draag kledij die vuil mag worden.

Workshop / van 7 tot 12 jaar (2001-2006)

Prijs

Grabbelpas € 15 geen Grabbelpas € 17 VT-kaart € 3

Plaats

Workshop / van 3 tot 6 jaar (2007-2010)

Torengebouw, Oude Godstraat 1, 2220 Heist-op-den-Berg

Jeugddienst Datum

Di 29 oktober 2013 van 14 tot 16.30 uur

Prijs

Grabbelpas € 13 geen Grabbelpas € 15 VT-kaart € 2,60

Plaats

El Sole, Dorpsstraat 26, 2221 Booischot

12

Jeugddienst Datum

Wo 30 oktober 2013 van 9.30 tot 11 uur

Prijs

Grabbelpas € 9 geen Grabbelpas € 11 VT-kaart € 1,80

Plaats

El Sole, Dorpsstraat 26, 2221 Booischot

De wensboom

Vriendschapsbandjes met kralen

De trollenkoning was heel erg blij en stuurde een brief naar mij: Ik verklap het geheim van de wensboom aan alle kinderen die het willen horen verwittig ze van tevoren .... Bij deze: Wil jij de wensboom leren kennen, kom dan snel naar ons toe rennen... Opgelet Draag kledij die vuil mag worden.

Een eeuwenoude techniek in een vernieuwd jasje. We maken een vriendschapsbandje versierd met kralen naar keuze, voorzien van een echte sluiting. Er zijn verschillende tekeningen met verschillende moeilijkheidsgraden. Deze workshop is zowel voor jongens als voor meisjes. Je kiest zelf de kleur. Meebrengen: Klembord

Workshop / van 5 tot 12 jaar (2001-2008)

Workshop / van 7 tot 12 jaar (2001-2006)

Jeugddienst Datum

Wo 30 oktober 2013 van 10 tot 12 uur

Prijs

Grabbelpas € 10 geen Grabbelpas € 12 VT-kaart € 2

Plaats

Hobbyshop, Liersesteenweg 191A, 2220 Heist-op-den-Berg

13


Jeugddienst Datum

Wo 30 oktober 2013 van 11.30 tot 12.30 uur

Prijs

Grabbelpas € 7 geen Grabbelpas € 9 VT-kaart € 1,40

Plaats

El Sole, Dorpsstraat 26, 2221 Booischot

Jeugddienst Datum

Wo 30 oktober 2013 van 13.30 tot 15.30 uur

Prijs

Grabbelpas € 5 geen Grabbelpas € 7 VT-kaart € 1

Plaats

Hobbyshop, Liersesteenweg 191A, 2220 Heist-op-den-Berg

14

Tieneryoga

Heksje Lili en de magische toverspreuk

In een kleine groep leeftijdsgenoten ontdekken we de kracht van ons eigen lichaam, de mogelijkheden en beperkingen. We maken even tijd voor onszelf en voor elkaar. We leren oefeningen die ons helpen om te concentreren en hoe we met stress kunnen omgaan. Yoga houdt tevens je lichaam gezond en soepel en bovenal laat het je stralen!

Heksje Lili is zo blij en dankbaar voor de hulp die we haar de voorbije zomer bezorgden. Ze staat te popelen om ons weer te zien. Deze keer draait alles rond een toverspreuk, geen gewone, hoor. Neen, een MAGISCHE toverspreuk... Opgelet Draag kledij die vuil mag worden.

Keramiek schilderen

Vogelvoederhangers

In deze workshop zullen we als echte kunstenaars een keramieken beeldje beschilderen. De beeldjes zijn er in allerlei vormen en maten: poezen, draken, beren, indianen, … De beeldjes kan je nadien ook mee naar huis nemen. Meebrengen: Extra geld om het beeldje ter plaatse te betalen (prijzen variëren van € 5 tot € 20).

Er worden 2 eethuisjes gemaakt voor de arme vogeltjes die bij het slechte winterweer niet genoeg eten kunnen vinden om te overleven. We maken deze huisjes met een servettechniek.

Workshop / van 11 tot 15 jaar (1998-2002)

Workshop / van 7 tot 12 jaar (2001-2006)

Workshop / van 5 tot 12 jaar (2001-2008)

Workshop / van 7 tot 12 jaar (2001-2006)

Jeugddienst Datum

Wo 30 oktober 2013 van 14 tot 16.30 uur

Prijs

Grabbelpas € 13 geen Grabbelpas € 15 VT-kaart € 2,60

Plaats

El Sole, Dorpsstraat 26, 2221 Booischot

Jeugddienst Datum

Wo 30 oktober 2013 van 16 tot 18 uur

Prijs

Grabbelpas € 10 geen Grabbelpas € 12 VT-kaart € 2

Plaats

Hobbyshop, Liersesteenweg 191A, 220 Heist-op-den-Berg

15


Jeugddienst Datum

Do 31 oktober 2013 van 10 tot 11 uur

Prijs

Grabbelpas € 7 geen Grabbelpas € 9 VT-kaart € 1,40

Plaats

El Sole, Dorpsstraat 26, 2221 Booischot

Jeugddienst Datum

Do 31 oktober 2013 van 11.15 tot 12.15 uur

Prijs

Grabbelpas € 7 geen Grabbelpas € 9 VT-kaart € 1,40

Plaats

El Sole, Dorpsstraat 26, 2221 Booischot

16

Kleuteryoga

Eddy Eekhoorn

We beleven samen een gefantaseerd verhaal. We ontmoeten onder andere leeuwen, beren, vogels, slangen, wijze bomen, … We praten en bewegen samen met hen. We dansen, fietsen, … naar warme, koude, sprookjesachtige landen. Waar we in holletjes kruipen, zonnen op het strand, spelletjes spelen, zwemmen in de zee. Deze workshop is speciaal gericht naar peuters en kleuters. Opgelet Draag kledij die vuil mag worden.

Eddy Eekhoorn heeft het druk, druk, druk. Hij moet zich voorbereiden op de winter die aan de deur staat. Hij heeft zelfs geen secondje tijd voor zijn vrienden. En deze hebben hem net zo nodig. Misschien kunnen wij wel een handje toesteken? Opgelet Draag kledij die vuil mag worden.

Kinderyoga

McDonalds + Skiën en snowboarden

We beleven samen een gefantaseerd verhaal. We ontmoeten onder andere leeuwen, beren, vogels, slangen, wijze bomen, … We praten en bewegen samen met hen. We dansen, fietsen, … naar warme, koude, sprookjesachtige landen. Waar we in holletjes kruipen, zonnen op het strand, spelletjes spelen, zwemmen in de zee. Opgelet Draag kledij die vuil mag worden.

Eerst gaan we onze maagjes goed vullen met een heerlijk menu bij McDonalds. Daarna rijden we door naar Snowworld in Landgraaf om daar onze kunsten te tonen op de bergen sneeuw. Ook als je geen ervaring hebt, kan je mee want er zullen lesgevers ter onzer beschikking staan. Meer info: www.snowworld.com Meebrengen: Handschoenen (zonder mag je niet op de piste!), warme kleren. Opgelet Vermeld bij je inschrijving al of je wilt skiën of snowboarden. Eten bij McDonalds zit bij in de prijs inbegrepen.

Workshop / van 3 tot 6 jaar (2007-2010)

Workshop / van 7 tot 12 jaar (2001-2006)

Workshop / van 5 tot 12 jaar (2001-2008)

Jeugddienst Datum

Do 31 oktober 2013 van 14 tot 16.30 uur

Prijs

Grabbelpas € 13 geen Grabbelpas € 15 VT-kaart € 2,60

Plaats

El Sole, Dorpsstraat 26, 2221 Booischot

Uitstap / van 7 tot 15 jaar (1998-2006)

Jeugddienst Datum

Do 31 oktober 2013 van 10.30 tot 18.30 uur

Prijs

Grabbelpas € 30 geen Grabbelpas € 32 VT-kaart € 6

VertrekPlaats

Speelplein, Boonmarkt 15, 2220 Hallaar

17


Kleurplaat

Zwaneberg Cultuurcentrum

welke film zoeken we hier?

e

r

o

s

t

s

n

s

e t

k o

e

r

Cultuurcentrum Zwaneberg | Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg tel: 015 25 07 70 | fax: 015 25 13 60 info@zwaneberg.be | www.zwaneberg.be

Openingsuren | ma, di, vr van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur | wo van 9 tot 12 uur en van 13 tot 20 uur | do van 13 tot 17 uur | za van 10 tot 12 uur

18


✴ 31 oktoBer : pretBad ✴ 31 oktoBer : eddY eekhoorn ✴ 31 oktoBer : mcdonalds + skiËn en snoWBoarden ✴ 1 novemBer : chaBatz d’entrar ✴ 3 novemBer : smUrfen 2 - 3d ✴ 9 novemBer : Wiegeliederen ✴ 16 novemBer : mUzikale vingerspelletjes ✴ 17 novemBer : sYmfollies ✴ 23 en 24 novemBer : WinterspeeltUin ✴ 28 novemBer : kinder- en jeUgdjUrY vlaanderen ✴ 1 decemBer : monsters UniversitY - 3d ✴ 15 decemBer : stip & vlek

Geef deze kalender een plaatsje op de koelkast: kruis je favoriete activiteiten aan en zorg dat je ze niet mist!

Belangrijk !

✴ 2 oktoBer : de speelkoffer in heist-op-den-Berg ✴ 6 oktoBer : piet piraat en het zeemonster ✴ 9 oktoBer : de speelkoffer in heist-op-den-Berg ✴ 14 oktoBer : inschrijvingen graBBelpas ✴ 16 oktoBer : tYpografie door tieners ✴ 16 oktoBer : de speelkoffer in heist-op-den-Berg ✴ 20 oktoBer : epic – 3d ✴ 23 oktoBer : de speelkoffer in heist-op-den-Berg ✴ 24 oktoBer : kinder- en jeUgdjUrY vlaanderen ✴ 28 oktoBer : de draad van ariadne ✴ 28 oktoBer : Waar is knoester? ✴ 28 oktoBer : naaiWorkshop ✴ 28 t.e.m. 31 oktoBer : de speelkoffer in heist ✴ 28 t.e.m. 31 oktoBer : speelpleinWerking ✴ 28 t.e.m. 31 oktoBer : omnisportkamp ✴ 28 t.e.m. 1 novemBer : schaats- en ijshockeYlessen ✴ 28 t.e.m. 31 oktoBer : kaBoUterWeek ✴ 29 oktoBer : op een grote paddestoel ✴ 29 oktoBer : halloWeencakes op een stokje ✴ 29 oktoBer : sportevent kempen ✴ 29 oktoBer : de WensBoom ✴ 30 oktoBer : de kikkertjes ✴ 30 oktoBer : vriendschapsBandjes met kralen ✴ 30 oktoBer : tienerYoga ✴ 30 oktoBer : keramiek schilderen ✴ 30 oktoBer : heksje lili en de magische toverspreUk ✴ 30 oktoBer : vogelvoederhangers ✴ 30 en 31 oktoBer : het feest van de doden ✴ 31 oktoBer : kleUterYoga ✴ 31 oktoBer : kinderYoga

Activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar

Herfst


Cultuurcentrum

Piet Piraat en het Zeemonster

Epic - 3D

Piet Piraat droomt ervan om lid te worden van de Dappere Piraten Club. Tot nu toe zijn er slechts drie piraten lid van deze club, nl. Kapitein Keikop, Hendrik Eenoog en Lichtblauwbaard. Om lid te kunnen worden van deze club moet Piet Piraat, naast een zwaard veroveren en een schat vinden, ook een echt zeemonster verslaan. Aan de eerste twee voorwaarden heeft hij al voldaan in een vorig avontuur. Het zeemonster wordt echter een lastiger karwei...

‘Epic’ vertelt het verhaal van de strijd tussen de goede krachten, die het bos in leven houden, en de kwade krachten, die het bos willen vernietigen. Wanneer een tienermeisje onverwacht in deze verborgen wereld terecht komt, moet ze samen met haar ongewone nieuwe vrienden alles op het spel zetten om onze beide werelden te redden.

Typografie door tieners

De draad van Ariadne

Zonder het te beseffen, lezen we elke dag honderden woorden en miljoenen letters. In deze tentoonstelling zijn 26 doe-opdrachten rond letters. Je kan zelf aan de slag met vormen, onderdelen of je speelt de reuzegrote ‘Wie is het’ met lettertypes. Niet braafjes kijken of luisteren, maar wel zelf spelen, knutselen en bouwen! Lezen is voor kleuters, tieners bouwen letters! Chocomelk en koek inbegrepen in de deelnameprijs.

Wat hebben Ariadne, de Minotaurus en een bol wol met elkaar te maken? De rode draad doorheen deze workshop is ... DRAAD! Korte, lange, dikke, dunne, gekleurde, allerlei draden gebruiken we om te bewegen.

film

Datum

zo 6 oktober 2013 om 15 uur

Duur

1 uur 5 min + korte pauze, Nederlands gesproken

Prijs

Basisprijs € 5 Vriendenprijs € 3,50 VT-kaart € 1

Plaats

Schouwburg CC Zwaneberg

Cultuurcentrum

/ vanaf 6 jaar

Doe-rondleiding bij de expo / van 8 tot 13 jaar

Datum

wo 16 oktober 2013 van 14 tot 17 uur

Prijs

Basisprijs € 5 Vriendenprijs € 4 Grabbelpas € 3 VT-kaart € 1

Plaats

Expo CC Zwaneberg

22

film

Cultuurcentrum

/ vanaf 6 jaar

Datum

zo 20 oktober 2013 om 15 uur

Duur

1 uur 44 min + korte pauze, Nederlands gesproken

Prijs

Basisprijs € 6 Vriendenprijs € 4,50 VT-kaart € 1,20

Plaats

Schouwburg CC Zwaneberg

Cultuurcentrum

Bewegen met doek en draad / workshop / van 6 tot 8 jaar

Na heel wat experimenteerwerk ontstaan kleine dansverhaaltjes. We raken ook verdwaald in ons eigen doolhof. We ontwerpen een labyrint met allerlei materialen en gebruiken het als decor voor echte tableaux vivants.

Datum

ma 28 oktober 2013 van 14 tot 17 uur

Prijs

Basisprijs € 10 Grabbelpas € 8 VT-kaart € 2

Plaats

Cursusruimte CC Zwaneberg

23


Cultuurcentrum

Waar is Knoester?

Chabatz d’Entrar - Mobile

De pratende tak Knoester en zijn vriend Junior zitten serieus in de rats. Net nu hij vader is geworden van een prachtige baby, raakt Knoester zoek. Waar zit die eigenwijze tak nu toch? Ook Junior heeft het knap lastig om nieuwe vrienden te maken in de stad. Op een dag vindt hij een baby zonder mama, zomaar gewoon op straat. Met hulp van een overijverige agent worden alle misverstanden opgelost en loopt dit charmante, grappige avontuur toch nog goed af.

Met een flinke stapel planken, een ladder en stelten brengen de acrobaten van het Franse gezelschap Chabatz d’Entrar een acrobatische voorstelling. Ze doen er de gekste dingen mee. Een ongelooflijk plankenspektakel.

Het Feest van de Doden

Smurfen 2 - 3D

Het Feest van de Doden, is dat zoals Halloween? Een beetje. Maar dit feest is veel meer! In Mexico is elke dag een reden om te feesten. Wat is daar dan allemaal te zien? De mensen verkleden zich, maar versieren ook hun huizen. Op het kerkhof dansen de kinderen tot diep in de nacht op de muziek… De fotografe Evy Raes nam heel veel foto’s van dit feest in Mexico. Ze neemt je mee in een ontdekkingstocht vol kleuren. Je gaat zelf aan de slag op dit feest, want de fotografe geeft je een heleboel tips en foto-opdrachten. Kom jij ook dit kleurrijk feest fotograferen?

In dit vervolg creëert de boze tovenaar Gargamel een paar ondeugende Smurf-achtige wezens, waarmee hij de magische krachten van de Smurfen hoopt te kunnen benutten. Maar als hij er achter komt dat alleen een echte Smurf hem kan geven wat hij wil en alleen een geheime spreuk die Smurfin weet de wezens kan veranderen in echte smurfen, kidnapt Gargamel Smurfin.

film

Datum

ma 28 oktober 2013 om 15 uur

Duur

1 uur 12 min + korte pauze, Nederlands gesproken

Prijs

Basisprijs € 5 Vriendenprijs € 3,50 VT-kaart € 1

Plaats

Schouwburg CC Zwaneberg

Cultuurcentrum

/ vanaf 5 jaar

workshop

Datum

wo 30 en do 31 oktober 2013 van 10 tot 16 uur

Prijs

Basisprijs € 30 Grabbelpas € 28 VT-kaart € 6

Plaats

Cursusruimte CC Zwaneberg

24

/ van 8 tot 12 jaar

plankenspektakel

Cultuurcentrum

/ circus / vanaf 7 jaar

Datum

vr 1 november 2013 om 19 uur

Prijs

Basisprijs € 9 Vriendenprijs € 8 Basisprijs -13jaar € 7 Vriendenprijs -13jaar € 6 VT-kaart € 1,80

Plaats

Schouwburg CC Zwaneberg

film

Cultuurcentrum

/ vanaf 6 jaar

Datum

zo 3 november 2013 om 15 uur

Duur

1 uur 45 min + korte pauze, Nederlands gesproken

Prijs

Basisprijs € 6 Vriendenprijs € 4,50 VT-kaart € 1,20

Plaats

Schouwburg CC Zwaneberg

25


Cultuurcentrum

Wiegeliederen

workshop muziek en zang

Datum

za 9 november 2013 van 9 tot 9.30 uur van 0 tot 9 maanden OF van 10 tot 10.30 uur van 10 tot 18 maanden OF van 11 tot 11.30 uur van 19 tot 36 maanden

Prijs

Basisprijs € 10 VT-kaart € 2 (maximum 2 begeleiders)

Plaats

Cursusruimte CC Zwaneberg

/ van 0 tot 3 jaar (2010-2013)

Iedereen kent wel het innige effect van wiegeliedjes. Je kan ermee troosten, kalmeren, rust geven. Maar misschien ben je wat uitgekeken op ‘Slaap kindje slaap’? Laat je inspireren door melodieën uit andere landen en nieuwe liedjes, speciaal gecomponeerd door onze lesgevers. Ze zijn eenvoudig aan te leren en er is geen muzikale kennis vereist, enkel veel zin om met kinderen te zingen.

Symfollies - Stradi en Viola spelen vals animatiefilm en klassieke muziek

Cultuurcentrum

/ vanaf 3 jaar

Ook al eens gekeken naar en genoten van Symfollies op Ketnet? Vader Bass, moeder Celine en de vioolkinderen Stradi en Viola beleven er samen met hun collega-instrumenten van het symfonisch orkest allerlei avonturen. Op zondag 17 november zie je tien filmpjes van deze instrumentenfamilie op groot scherm. De muziek wordt live gespeeld door vier strijkers en een pianist. Nele Goossens en Herman Verbruggen (Markske van FC De Kampioenen) praten ze aan elkaar.

Datum

zo 17 november 2013 om 15 uur

Prijs

Basisprijs € 9 Vriendenprijs € 8 Basisprijs -13jaar € 7 Vriendenprijs -13jaar € 6 VT-kaart € 1,80

Plaats

Schouwburg CC Zwaneberg

Zondag 17 november 2013 is het Kunstendag voor Kinderen. Neem ook een kijkje op www.kunstendagvoorkinderen.be

Cultuurcentrum

Muzikale vingerspelletjes

Monsters University - 3D

Van vingerspelletjes is geweten dat ze de motorische vaardigheden van jonge kinderen helpen ontwikkelen. In deze workshop ontdek je ook hun muzikale waarde. Die koppel je aan de eigen expressie en het gebruik van een levendige intonatie die zo cruciaal is in het werk met jonge kinderen. Daarnaast experimenteren we met nog andere muzikale parameters zoals ritme, tempo, kleur en dynamiek in een bewegingsspel met vingers en tenen.

Mike Wazowski en James P. Sullivan zijn een onafscheidelijk duo, maar dat is niet altijd zo geweest. Het verhaal speelt zich af vóór Monsters Inc, in de tijd dat Mike en Sulley nog op de schoolbanken zaten. Daar leerden ze hoe ze kinderen de stuipen op het lijf konden jagen.  Het verhaal vertelt hoe de twee -in het begin elkaars grootste rivalen- uiteindelijk de beste vrienden worden.

workshop

Datum

za 16 november 2013 van 9 tot 9.30 uur van 0 tot 9 maanden OF van 10 tot 10.30 uur van 10 tot 18 maanden OF van 11 tot 11.30 uur van 19 tot 36 maanden

Prijs

Basisprijs € 10 VT-kaart € 2 (maximum 2 begeleiders)

Plaats

Cursusruimte CC Zwaneberg

26

/ van 0 tot 3 jaar (2010-2013)

film

Cultuurcentrum

/ vanaf 6 jaar

Datum

zo 1 december 2013 om 15 uur

Duur

1 uur 40 min + korte pauze, Nederlands gesproken

Prijs

Basisprijs € 6 Vriendenprijs € 4,50 VT-kaart € 1,20

Plaats

Schouwburg CC Zwaneberg

27


Cultuurcentrum

Stip & Vlek film

Datum

zo 15 december 2013 om 15 uur

Duur

50 min + korte pauze, Nederlands gesproken

Prijs

Basisprijs € 5 Vriendenprijs € 3,50 VT-kaart € 1

/ vanaf 3 jaar

Kijk, daar heb je Stip & Vlek. Stipt is gestipt en Vlek is gevlekt. Precies zoals het hoort. Stilzitten kunnen ze niet. Ze buitelen van het ene avontuur in het andere. Ze houden van picknicken, de kamer behangen, stempels maken en piraat spelen. Bruisend van fantasie bezorgen ze het allerjongste publiek een echt filmfeest!

Sportdienst

Plaats

Schouwburg CC Zwaneberg

teken jij de rest van het skelet?

Gemeentelijke Sportdienst | Lostraat 48 A, 2220 Heist-op-den-Berg tel: 015 75 86 57 sportheist@heist-op-den-berg.be

Openingsuren | ma van 9 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur | di en do van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur | wo van 14 tot 16 uur | vr van 9 tot 12 uur

28


Sportweken Inschrijven voor de omnisportweek, kabouterweek en SportEvent Kempen kan voor inwoners van Heistop-den-Berg en deelgemeenten op maandag 7 oktober vanaf 9 uur. Niet-inwoners kunnen inschrijven dinsdag 8 oktober vanaf 9 uur.

Inschrijven i via internet: www.heist-op-den-berg.be -> vrije tijd & cultuur -> sportdienst -> inschrijvingen sportactiviteiten. Opgelet dit kan enkel indien u over een paswoord en gebruikersnaam beschikt. Vraag dit tijdig aan bij de sportdienst indien u er in het verleden nog geen ontvangen hebt. U hebt per kind dat u wenst in te schrijven deze gegevens nodig. i Ter plaatse: bij de sportdienst: Lostraat 48 A i Telefonisch: bij de sportdienst: 015 75 86 57

Inschrijfgelden overschrijven op het rekeningnr. BE 45 0012 7731 4689 met als mededeling: inschrijvingsnummer + naam kind(eren). Uw inschrijving is pas geldig na betaling.

Omnisportkamp voor kinderen tussen

6 en 15 jaar (1997-2007).

Tijdens de herfstvakantie kunnen de deelnemers kennismaken met verschillende sporten. Dit alles staat onder begeleiding van gediplomeerde monitoren.

perkt. Volzet is volzet! Wie inschrijft kan dit voor maximum 8 verschillende kinderen.

worden ter plaatse nog ingedeeld naargelang leeftijd.

30

ma 28, di 29, woe 30 en do 31 oktober 2013 van 9 tot 16 uur. Niet op vrijdag 1 november.

Prijs

Inwoners € 50 (VT-kaart € 10) Niet-inwoners € 60 De Sporthal, Lostraat 48 A, 2220 Heist-op-den-Berg

Opvang Tijdens onze sportkampen in De Sporthal zorgen wij ter plaatse voor de opvang van de deelnemers. Opvang wordt telkens voorzien voor het sportkamp van 8 tot 9 uur en na het sportkamp van 16 tot 17.30 uur.

Sportkamp Kabouterweek voor kinderen tussen

3 en 5 jaar (2007-2010)

Kabouter Plop kennen we allemaal. Kabouter Lui zullen we niet tegenkomen, maar wie weet wonen er wel wat andere kabouters in De Sporthal. Misschien bestaat er wel een echte sportkabouter. Wil jij hem ontmoeten, schrijf je dan zeker in voor de kabouterweek.

Opmerking Kleuters die deelnemen aan de kabouterweek moeten schoolgaand en zindelijk zijn.

i Inschrijven via mail: is nooit mogelijk.

Datum

Plaats

opgelet! Groepen Opgelet het aantal plaatsten is be-

Sportdienst

Sportdienst Datum

ma 28, di 29, woe 30 en do 31 oktober 2013 van 9 tot 16 uur (hele dagen). Voor de kabouterweek is het ook mogelijk om in te schrijven voor halve dagen van 9 tot 12 uur. Niet op vrijdag 1 november.

Prijs

Inwoners € 50 (VT-kaart € 10) Inwoners halve dagen € 29 (VT-kaart € 5,80) Niet-inwoners € 60 Niet-inwoners halve dagen: € 33

Plaats

De Sporthal, Lostraat 48 A, 2220 Heist-op-den-Berg

31


Sportdienst

SportEvent Kempen

Schaats- en ijshockeylessen

Hou je van het betere stunt- en vliegwerk op de piste? Skiën, pisterijden, BMX’en en skaten. Op dinsdag 29 oktober trekken we met alle gemeenten van sportregio Kempen ILV naar Wilrijk voor een sportieve topdag op skipiste Aspen en in het Proviciaal Wielercentrum.

Zowel beginners als gevorderden komen ruimschoots aan hun trekken. De lessen en trainingen worden gegeven door monitoren van kunstschaatsclub “Die Swaene” en ijshockeyclub “Olympia”.

Uitstap voor jongeren van 10 tot 14 jaar (1999-2003)

Datum

di 29 oktober 2013

Prijs

€ 30 per deelnemer (inclusief busvervoer, materiaal, verzekering en drankje)

Busvervoer vanuit

- Sportpark Joris Verhaegen, sporthal, Industriepark 3, 2235 Hulshout: vertrek om 8.30 uur, terug rond 17.45 uur - Sporthal De Vossenberg, Markgravenstraat 93, 2200 Herentals: vertrek om 8.55 uur, terug rond 17.20 uur

Inschrijven

Uiterlijk op di 15 oktober 2013 bij je gemeentelijke sportdienst.

Sportdienst Datum

do 31 oktober 2013 van 13.30 tot 16.15 uur

Prijs

16 jaar of jonger € 1,20 VT-kaart € 0,25

Deze sportdag is ook toegankelijk voor jongeren met een handicap. Gelieve vooraleer je inschrijft contact op te nemen met G-sportpromotor Veerle Van Deun, tel. 03 240 62 30 of veerle.vandeun@apbsport.provant.be.

Sportdienst Datum

ma 28, di 29, woe 30, do 31 oktober en vrij 1 november 2013. 9u - 10u15 - ijshockeylessen 10u15 - 11u30 - schaatslessen 11u30 - 12u45 - schaatslessen

Prijs

€ 35 In deze prijs is inbegrepen: lessen ijsbaan, materiaal, verzekering, gratis schaatsbeurt op vrijdag, gratis toegang tot ijshockeywedstrijd.

Plaats

Ijsbaan, “Die Swaene”

Inschrijven

Desoni-sport, ijsbaan “Die Swaene”, tel. 015 24 26 67

Pretbad ’t Zwembad wordt weer omgetoverd met groot en klein spelmateriaal tot een waterpretparadijs.

ouder dan 16 jaar € 2,00 VT-kaart € 0,40

Plaats

Gemeentelijk zwembad Lostraat 48, 2220 Heist-op-den-Berg

32

33


Kleurplaat

Bibliotheek 26 21

23 24

27

22 20

25

19

18

17

28

36

29 30 31

35 38 33 34 40 32 42

39

41

46

14

13

37 47

45

12

11

48

44

43

16 15

10

6

9

49

7

8

50 51

5 52 53 54

3

56

4

55 1

2

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek | Cultuurplein 2, 2220 Heist-op-den-Berg tel: 015 24 57 44 heist-op-den-berg@bibliotheek.be Openingsuren | ma van 10 tot 12 uur en van 16 tot 20 uur | di en do van 16 tot 20 uur wo van 10 tot 17 uur | vr van 15 tot 20 uur en za van 10 tot 16 uur

34


Bibliotheek

Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen voor kinderen van het

Datum

schooljaar 2013-2014

Prijs gratis

Plaats

Bibliotheek Heist-op-den-berg

3e en 4e leerjaar (2004-2005)

De Kinder- en Jeugdjuryleden komen binnenkort samen op donderdag 24 oktober en donderdag 28 november (telkens van 18.30 tot 19.30 uur). Tijdens de eerste bijeenkomst bespreken we de boeken ‘De grote konijnenreddingsactie’ van Katie Davies en ‘De kronieken van Qrom: Vuurtoren’ van Stephan Dierickx. Tijdens een tweede bijeenkomst staan ‘Springdag’ van Anne Provoost en ‘Munkel Trog’ van Janet Foxley op het programma.

Kinderopvang Buitenschoolse

Heb jij ook zin om mee te doen, maar ben je niet ingeschreven? Dan kan je dit schooljaar altijd nog internetjurylid worden (op www.kjv.be) en vanaf volgend schooljaar kan je je ook inschrijven voor de leesgroep in de bib.

opgelet Deze bijeenkomst is voor kinderen van het 3e en 4e leerjaar, die aan het begin van het schooljaar ingeschreven zijn voor KJV

Buitenschoolse Kinderopvang | Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg tel: 015 25 76 98 bko@ocmw-heist-op-den-berg.be

36


Buitenschoolse kinderopvang Tijdens de schoolvakanties organiseert de gemeentelijke jeugddienst op weekdagen tussen 9.30 en 16.30 uur speelpleinwerking voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Ook tijdens deze schoolvakanties wordt er elke dag vanaf 7 uur tot 18 uur voor- en naopvang voorzien door de Buitenschoolse Kinderopvang, aansluitend op de speelpleinwerking. De 3- en 4- jarigen spelen de hele dag in de nieuwe BKO (L.Carréstraat 2A). Ook de voor- en naopvang wordt voor deze kids daar voorzien. De 5- tot 12- jarigen kunnen blijvend terecht op de terreinen van Speelplein Hest (Boonmarkt 15) voor zowel voor- en naopvang als speelpleinwerking.

Speelpleinwerking Datum

van 28 oktober 2013 tem 31 oktober 2013

Prijs

Per begonnen half uur € 1,00. Bij gelijktijdige opvang van 2 of meer kinderen uit hetzelfde gezin, wordt een korting toegekend van 25% op de bijdrage van die dag.

Plaats

L. Carréstraat 2A, 2220 Hallaar. Boonmarkt 15, 2220 Hallaar

Informatie

OCMW - BKO, Stationstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg tel: 015 25 76 98 bko@ocmw-heist-op-den-berg.be

Praktisch De kinderen worden tijdens de speelpleinwerking naargelang hun geboortejaar opgedeeld in leeftijdsgroepen: smurfen (3- en 4- jarigen), kabouters (5en 6- jarigen) en groot pleiners (7- tot 12- jarigen). Ouders zetten hun kinderen naargelang hun leeftijd en tot welke groep ze behoren op de juiste locatie af. ’s Avonds moeten de kinderen ook op de juiste plaats worden afgehaald. Er wordt geen vervoer tussen de 2 locaties voorzien. (Tot en met geboortejaar 2009 ben je smurfje, vanaf geboortejaar 2008 ga je naar het speelplein) Wij willen erop aandringen het sluitingsuur van de buitenschoolse kinderopvang (18 uur) te respecteren. Laatkomers worden beboet!

Niet vergeten! Wanneer je vertrekt of aankomt op de opvang met je oogappel(s), dien je je telkens te melden aan de begeleiding. Om te voorkomen dat jassen, truien, boekentassen of broodtrommels verloren gaan, vragen wij je om je persoonlijke zaken van je naam te voorzien.

38

Lollie herfst 2013  
Lollie herfst 2013  

Een overzicht van de activiteiten voor kinderen tot 12 jaar, georganiseerd door de jeugddienst, sportdienst, cultuurcentum en bibliotheek va...

Advertisement