Page 1

Sioe Amaethyddol Sir Aberteifi Cardigan County Agricultural Show Society Cadeirydd/Chairman Mr Tudor Harries

Ysgrifennydd / Hon. Secretary : Mr Alwyn Evans Rhostwarch, Brynberian, Crymych, Pembs SA41 3TG Tel. & Fax : 01239 891637 www.cardigancountyshow.co.uk secretary@cardigancountyshow.co.uk

SIOE SIR ABERTEIFI – LLYSGENNAD A’I DIRPRWY CARDIGAN COUNTY SHOW – AMBASSADOR AND DEPUTY 2013 Enw/Name:

Oedran/Age:

Cyfeiriad/Address:

Teliffon/Telephone: Gwaith Presennol/Present Occupation: Ysgol Bresennol/Present Education: Diddordebau/Interests:

Gwaith Cymunedol/Community Work:

Sylwadau/Comments:

PLEASE RETURN THE APPLICATION FORM BY THE 21st June, 2013.Interviews will take place on Monday 24th June at 7.30pm at Cardigan Bowling Club.

Rhif Elusen Gofrestredig / Reg. Charity No. 509960 Hyrwyddwn a chefnogwn amaethyddiaeth leol / We support and encourage local agriculture

Ambassador%20application2013  

http://www.cardigancountyshow.co.uk/images/pdf/Ambassador%20application2013.pdf

Advertisement