Page 1

Sr. Conseller d’Economia i Coneixement, Dr. Andreu Mas-Colell, li fem saber que els representants dels treballadors i les treballadores de la Universitat Rovira i Virgili l’han declarat persona non grata, tant a vostè com a tots els membres del govern del Sr. Artur Mas. A la Universitat Rovira i Virgili no és benvingut, senyor conseller, perquè el seu govern està ofegant econòmicament les universitats públiques catalanes, malgrat que la LOU obliga a la Generalitat a finançar-les adequadament (article 79.1): “se garantizará que las universidades dispongan de los recursos necesarios para un funcionamiento básico de calidad”. El govern de la Generalitat incompleix la llei quan redueix, en dos anys, les transferències a les universitats en un 18 %. Aquestes transferències són la part fonamental del pressupost de les universitats i és per això que des de fa dos anys hem perdut centenars de llocs de treball. Ens podrà dir que cal retallar perquè hi ha crisi, però li volem recordar que amb menys de la meitat de l’impost de successions que el seu govern ha regalat a les famílies més riques del nostre país, no caldria treure ni un euro dels pressupostos de les universitats públiques. A la Universitat Rovira i Virgili no és benvingut, senyor conseller, perquè el seu govern envaeix les competències de les universitats i pretén anul·lar els acords i convenis amb els que la universitat fixa les condicions laborals dels seus treballadors. Ens volen arrabassar drets socials i laborals que hem aconseguit, de manera legítima, amb anys d’esforços i de negociació col·lectiva. La Generalitat té l’obligació de finançar adequadament les universitats i el deure de controlar el seus rendiment de comptes i no fa ni una cosa ni l’altra. Quan hem denunciat la dilapidació de diners públics amb els sous escandalosos d’alguns gerents universitaris, el seu govern ha mirat cap a una altra banda i ha dit que això era “autonomia universitària”. A la Universitat Rovira i Virgili no és benvingut, senyor conseller, perquè el seu govern ha promogut que les taxes universitàries augmentin de manera desorbitada i d’aquesta manera convertiran la universitat en un privilegi reservat als qui se’l puguin pagar. Estan posant en perill un dels èxits més importants de la universitat des de la transició democràtica: el caràcter públic i universal del seu servei, que ha permès que els fills de famílies treballadores puguin accedir a la formació superior. Dr. Mas-Colell, a la Universitat Rovira i Virgili és persona non grata perquè el seu govern ofega les universitats, envaeix les seves competències, augmenta desaforament les taxes i, en definitiva, vulnera l’autonomia universitària, que és un dels pilars bàsics del sistema universitari al nostre país.

Profile for Joel Fernández

Declaració persona non grata Mas-Colell  

Declaració de persona non grata a Andreu Mas-Colell, conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Declaració persona non grata Mas-Colell  

Declaració de persona non grata a Andreu Mas-Colell, conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Profile for ccoourv