Page 1

SEKUNDARNI REAKTOR V = 1800 m DIN = 14.10 m

PRIMARNI REAKTOR V = 1800 m DIN = 14.10 m

TLORIS 1:50

E

D

plinska napeljava DN150

+11,45

B

B

11.02.2011 20110201_Gnilisce.dwg

A2x3: 594x1261

A

+14,10

+11,45

C

+14,10

C

+14,10

A

+14,10 +14,10

stopnice 14 x 18 / 30

+9,10

+9,10

stopnice 14 x 18 / 30

prelivni sekundarni DN150 dovod sekundarni DN150 prelivni primarni DN150 dovod primarni DN150

stopnice 9 x 28 / 18

E

D

Investitor:

Objekt/lokacija:

Projektant:

Del objekta/sistem:

Podizvajalec:

Vsebina/naslov risbe:

Ime:

22,00

OVP: OP: Obdelal: Sodelavec: Merilo:

TLORIS (ODSTRANITEV)

Tanja Valcl Fifer, u.d.i.s. S - 1066 S - 1576 Zoran Kragelj, u.d.i.s. Vrsta dokumentacije:

1:50

Datum:

Opomba: projekta:

11285

02/2011 11285

List:

O1

tloris  
tloris  

11285 O 1 D D E E TLORIS (ODSTRANITEV) A2x3: 594x1261 Tanja Valcl Fifer, u.d.i.s. Zoran Kragelj, u.d.i.s. stopnice 9 x 28 / 18 dovod pri...