Page 1

Veth LNG-Elektrisch Combinatie van vloeibaar aardgas en elektrische aandrijving

LNG aangedreven Greenstream Tanker met LNG-Elektrische Veth Z-drives artist impression, met dank aan Peters Shipyards

Duurzaamheid wordt alsmaar belangrijker voor de maritieme sector. Liquefied Natural Gas (vloeibaar aardgas) als brandstof wordt gezien als dé mogelijkheid om de scheepvaart sneller schoner te maken. Veth Propulsion onderneemt tal van initiatieven om zo ‘groen’ mogelijk te zijn. Zo is een van de oplossingen LNG-Elektrisch varen. Veth Propulsion levert de LNG-Elektrisch aangedreven Z-drives aan het eerste 100%-LNG aangedreven binnenvaartschip. LNG als brandstof De internationale druk op het reduceren van scheepsemissies is groot. LNG is veilig, beschikbaar, schoon en goedkoop. Zelfs zonder enige vorm van uitlaatgassennabehandeling biedt LNG een aanzienlijke reductie van schadelijke uitstoot, inclusief reductie van CO2. Dit als extra voordeel ten opzichte van diesel met SCRT Katalysator.

www.veth.net

Veilig LNG is vloeibaar minder ontvlambaar dan diesel (vlampunt diesel: 250° C, vlampunt: LNG 1.100° C) is lichter dan lucht en nauwelijks schadelijk voor de gezondheid. Beschikbaar De wereldvoorraad van gas is vele malen groter dan olie.


Schoon Reductie LNG ten opzichte van diesel (CCNR2). NOx

CO2

Roet

SO2

>80%

>20%

>90%

>90%

Bij calamiteiten geeft LNG geen restschade aan de directe omgeving vanwege verdamping. Waarom LNG-Elektrisch? LNG generatorsets in combinatie met roerpropellers geven een extra rendementsverbetering ten opzichte van een conventioneel systeem. Een schip met een LNG-elektrische voortstuwing heeft meerdere generatorsets aan boord staan, die tezamen zorgen voor de volledige stroomvoorziening van de elektrische voortstuwing en/of boordnet. De voordelen van meerdere generatorsets zijn: • Brandstofbesparing door stilzetten (enkele) generatorsets bij lage belasting • Inzetbaar voor meerdere toepassingen, zoals pompbedrijf • Vergroten bedrijfszekerheid door risicospreiding (redundancy) Waarom LNG in plaats van diesel? • Schoner, veiliger en goedkoper

• Veel lagere uitstoot van schadelijke stoffen - Voldoet aan verscherpte wetgeving 2016: Euro 6-emissie eisen - Besparing op havengelden • Geluidsreductie van 4-5 dB • Minder onderhoud door lage belasting motor • Verdubbeling van verversingstermijn smeerolie De verschillen tussen LNG en dual-fuel: • Een 100%-LNG-motor is schoner en geeft betere emissie • Een LNG-motor heeft een lagere compressieverhouding dan een diesel-motor. Een juiste compressieverhouding is belangrijk om pingelen van de motor te voorkomen. Daarom kiest Veth Propulsion voor een 100%-LNG motor, volgens lean burn principe (arm mengsel) • De totale brandstofprijs bij 100% LNG is lager omdat er geen duurdere brandstof hoeft te worden toegevoegd

Basismotor Type

Vermogen (kWe) (50 Hz) (60 Hz)

Scania

SGI-16M

250

285

Scania

SGI-12M

190

225

Sisu

SGI-7M

100

110

Sisu

NG-7M

50

55

De voordelen van de Veth Z-drive Door roerpropellers te gebruiken is het mogelijk om het achterschip beter te laten dragen en verder te optimaliseren waardoor de vrije toestroom naar de schroeven is gegarandeerd en een extra rendement wordt verkregen. Tunnelconstructies ontbreken waardoor de weerstand van het casco t.o.v. een conventioneel schip lager is. Tevens kan het ruim volledig worden benut wat vooral bij drooglading schepen voordeel oplevert. Veth Propulsion is de thrusterleverancier die garant staat voor kwaliteit, service, innovatie en duurzaamheid. Uw vaarprofiel en specifieke wensen zijn uitgangspunt voor onze totaaloplossingen op het gebied van roerpropellers, boegschroeven, motoren en generatorsets. Samen bouwen, geïnspireerd door water, geïnspireerd door u.

Griendweg 1, 3356 LN Papendrecht Postbus 53, 3350 AB Papendrecht Tel. +3178 615 22 66, E-mail: info@veth.net

Z-Drive LNG Electrisch  

Bij een elektrisch aangedreven roerpropeller is er de keuze om de elektromotor aan de zijkant van de boventandwielkast te plaatsen (type Z-d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you