Page 1

De Grote Prijs Bonvarlez – 14 september 2014  Lees aandachtig onze reglementering!    Fietst u mee in onze Grote Prijs Bonvarlez, ook wel de hel van ’t Noorden (70km), dan dient u:  1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17.

18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

een racefiets te besturen van minstens 25 jaar oud, zonder klikpedalen en zonder vitessen die vanaf het  stuur te bedienen zijn. Te bedienen van op de buis dus.  We laten voor de Grote Prijs Bonvarlez max. 150 renners deelnemen. Inschrijven kan vanaf vandaag via  www.ccluchtbal.be . Op de dag zelf kan u uw nummer afhalen tussen 12.30u en 14.30u aan de Velo Ville.  Inschrijven kan dan ook nog tot we aan 150 deelnemers zijn. Inschrijving kost 10 euro. U inschrijving is pas  geldig na betaling en volledig ingevuld formulier.  Zowel mannen als vrouwen mogen deelnemen aan onze retrorace. De vrouwen starten verplicht op de  eerste rij. Er wordt na afloop een apart klassement opgemaakt.  Er wordt in het getal van 150 renners plaats gehouden voor alle vrouwen, dus alle vrouwen zullen kunnen  meedoen, mits ze voldoen aan onze koersregels natuurlijk.  Mannelijke deelnemers dienen minstens 1 ongeschoren been aan de organisatie voor te leggen.   Vrouwelijke deelneemster dienen daarentegen uitgerust te zijn met 2 geschoren benen. Deze dienen  evenzeer aan de organisatie voorgelegd te worden.   Mannen die toch met 2 geschoren benen wensen deel te nemen zullen zich vooraf kenbaar maken en zich  verantwoorden mits een briefje van hun huisarts of van hun lief. Let op: de koerscommissaris kan ook  hierop beslissen van deelnemers niet toe te laten.  Iedere deelnemer tekent vooraf een document dat de organisatie niet verantwoordelijk kan gesteld  worden voor gebeurlijke ongevallen.  Een valhelm is verplicht voor iedere deelnemer.  Net als een geldig koersnummer.  Wij doen het nodige om de veiligheid te waarborgen. De rest hangt van uzelf af!   Geen bier, wijn of sterke dranken vóór de wedstrijd. Laat u na de wedstrijd maar eens goed gaan, om de  overwinning te vieren of om het verlies door te slikken. Eventueel kan u na de koers over een gratis  staanplaats beschikken in onze Velo Ville om uw koersgerief te verkopen.  Bier na de wedstrijd wordt aangeraden, wandel even binnen bij Velo Ville  Doping wordt niet toegestaan, of toch niet zichtbaar te veel en zeker niet onder het oog van de  koerscommissaris.  Hou uw hoofd bij de koers. Showkes voor het talrijke publiek zijn niet wenselijk, noch het gelonk naar onze  seingeefsters.   Uw velomaker heeft zich veel moeite getroost om een guidon te monteren op uw stalen ros. Gebruik hem!  Liefst met twee handen.  Met velopompen kloppen, aan truikes trekken, op het voetpad rijden  en de decor invliegen wordt niet  getolereerd. Elke deelnemer die zich hieraan schuldig maakt, wordt door de koerscommissaris  onverbiddelijk uit koers genomen.   Stomweg vallen is toegestaan doch niet wenselijk. Indien u zou vallen en lijf en fiets niet meer in staat zijn  om verder te koersen, dan gaat u meteen naar de kant om verdere ongelukken te vermijden. De  koerscommissaris kan beslissen om u van de weg te halen en te diskwalificeren.  Naast een warme tent met muziek, leuke mensen, hapjes en lekkere dranken.. is er bij Velo Ville ook een  EHBO‐post voorzien. Laat uw verzorgen na uw spectaculaire val en laaf u aan de sfeer van Velo Ville.  De retrorenners mogen zich beter voelen dan de gemiddelde wielerliefhebber.  Betoon het nodige respect aan elke deelnemer, ook al denkt u veel beter te zijn of bent u veel beter.  Moedig uw gedubbelde deelnemer aan in plaats van hem of haar uit te kafferen.   Als u door omstandigheden of gewoon wegens niet goed genoeg, dreigt gedubbeld te worden, hobbel dan  voort aan de rechter kant van de weg.  Dat is langs de kant waar je duim links staat.  Mannelijke deelnemers mogen maximaal 1 ronde achter dezelfde vrouwelijke deelneemster rijden, tenzij  zij daar zeer uitdrukkelijk de toestemming toe verleent.  Belangrijk: er zijn twee tussensprints. Eentje in de Argentiniëlaan in ronde 8 en één in de Canadalaan in  ronde 16. Leuke prijzen in natura te winnen!  Godslasterende uitspraken en oorlogszuchtige taal wordt niet getolereerd.  De koerscommissaris is de enige die de winnaar aanduidt, zelfs als deze niet gewonnen heeft. 


27. De winnaar(s) rijden een verplichte ereronde op de Velodroom. De winnaar van de Bonvarlez wint respect  en een geldprijs. Bij betwisting van de fotofinish kan de koerscommissaris beslissen tot een inhaalrace op  de Velodroom.   28. Eens de overwinnaar de eindmeet gepasseerd is, rijdt iedereen die ronde uit en wordt de koers  geneutraliseerd zodat het parcours opnieuw voor het verkeer kan opengesteld worden.  29. Er worden ook aparte prijzen voorzien voor oa: de eerste vrouw, de ergste Chasse patat, de meest  originele outfit (vrouwen), de beste Bonvarlez‐look‐a‐like (mannen), de beste zanger op de fiets,....  30. Koersgeschillen dienen met de koerscommissaris overlegd te worden.  31. Koersgeschillen kunnen ook onderling uitgevochten worden, maar dan buiten het oog van de  koerscommissaris. Deze hebben geen invloed op de uitslag.  32. De winnaar wordt niet bespuugd na de rit, noch bekogeld met bidons.  33. Al deze reglementeringen zijn niet om mee te lachen en dienen dan ook gerespecteerd te worden,  waarvoor dank! Bij inschrijven geeft u te kennen deze reglementering te volgen. De koerscommissaris zal  niet twijfelen om u uit koers te zetten.  34. De supporters moeten op tijd aanwezig zijn, zijnde 14.30uur!           

Reglement Grote Prijs Bonvarlez  
Reglement Grote Prijs Bonvarlez  

kermiskoers in Luchtbal op 14 september 2014

Advertisement