Vastelaovesgezet d'r Uul 2020

Page 1

D'R UUL FIBBERWARI 2020

VASTELAOVESGEZET VA

0

202

GEBROOK


d'r Uul fibberwari 2020

2

Karien en Ger van der Sterren Nieuwstraat 12 6431 KT Hoensbroek

www.readshop.nl

NAAST BLAUW

ZIJN WE ÓÓK GEK OP GROEN, GEEL EN ROOD! VASTELAOVEND SAME!

D

E

B

L

A

U

W

E

D

A

M

E

.

N

L

ALLE CARNAVALSDAGEN OPEN! 7 dagen per week open ook op zon- en feestdagen

INSPIRATIE / DESIGN EN INNOVATIE

De grootste woonboulevard van Europa!

WOONWINKELEN / GRATIS PARKEREN GOED BEREIKBAAR / 55 SPECIAALZAKEN

woon boulevard heerlen inspireert woonboulevardheerlen.nl


Wie is Sjtadsprins Niels d'r Ieësjte?

d'r Uul fibberwari 2020

3

Witte rook in Gebrook: ‘Ontmoeting’ met de nieuwe Prins Niels I. Alle Breuker luuj willen meer weten over en van de Sjtadsprins. Wie is hij? Wat wil hij? Wat kan hij? Ook dit jaar hebben we ons weer in alle bochten gewrongen en in het geheim een interview afgenomen met Niels van Rooijen. Het was vrij lastig om hem te pakken te krijgen. De redactie was dan ook erg blij dat er even tijd was voor dit interview. Wat is uw volledige naam met alles erop en eraan? Niels Hendricus

afwisselend gevierd. Meestal was ik twee à drie avonden in Hoensbroek en voor de rest vierde ik carnaval in Keulen, Valkenburg, Brunssum en Heerlen.

Martinus George van Rooijen.

Waar en wanneer ben u geboren? In het ziekenhuis

Wat wordt er in huize van Rooijen mit d’r vastelaovend gegeten? Héél veel sjpek mit ei.

Welke carnavalsleus en spreuk staat voor u hoog in het vaandel?

van Heerlen op 02-09-1994.

Bent u vrijgezel(lig), getrouwd, verliefd, verloofd, samenwonend? Ik heb een vriendin: Eline Meijer en wij zijn samenwonend.

Wat is uw beroep of studie? Ik ben opticien, contactlensspecialist en manager bij Eye Wish Opticiens

Hoe past u binnen deze hechte Breuker vastelaoves gemeenschap? Van kleins af aan ben ik in het Hoensbroekse carnaval te vinden. Ik ken Hoensbroek op mijn duimpje en kijk er naar uit om dit vanaf de Prinsenwagen te bekijken.

Waar kijkt u het meeste naar uit dit vastelaoves seizoen? Wat ik persoonlijk het mooiste vind aan carnaval is dat iedereen er op zijn eigen manier lol in heeft. Ik kijk zeer uit om alle blije gezichten langs de optochten te zien. De late avonden in Amicitia en in het Kasteel. Ook lijkt het scholenbezoek mij een geweldige ervaring.

Hoe laat legt u elke avond uw oor op het kussen en waar mogen we u midden in de nacht voor wakker

maken? Ik ben iemand die wanneer het gezellig is niet naar de klok kijkt. Het zullen dus veel feestjes zijn tot in de kleine uren. Ik ben geen persoon met een ochtendhumeur, dus wakker maken mogen jullie mij voor bijna alles. Zolang het maar gezellig is.

Wat is uw (vastelaoves) tic?

Wat is opvallend aan u als Prins va Gebrook?

Vastelaovend is vuër jekerein van groot pis klein en jonk pis auwd.

Ik ben altijd in voor een geintje en gezelligheid. U zult merken dat ik bijna altijd met een smile op mijn gezicht zal lopen.

Een echte tic heb ik niet. Ik koop wel elk jaar een nieuw pekske voor de carnaval, maar of dat echt een tic is...

Wat is voor u hét vastelaovesleedje? Wat me nu te binnen schiet, is het toch wel recent het nummer van Hermenie Miserabel – Jadadabai!

Wat is uw mooiste vastelaoves ervaring tot nu toe? Dat moet toch mijn eerste jaar Keulen zijn op donderdag. De Breuker Sjpasskapel had toen haar instrumenten mee en het was een geweldige dag! Goed weer en gezelligheid.

Wanneer werd u gevraagd om SjtadsPrins te worden? Op 21

Tot slot… wilt u nog iets kwijt of heeft u nog een boodschap voor de Breuker luuj? Ik vind het een geweldige

juli 2019.

Wat is volgens u de grootste doodzonde tijdens vastelaovend?

Wanneer begon het vastelaoves gevoel voor u als Prins?

Regen... Ik vier carnaval graag buiten en regen zou een flinke domper zijn.

Dit begon eigenlijk al met de vraag van Ton of ik Prins wilde worden... Sindsdien ging er bijna geen dag voorbij wanneer ik er niet aan dacht.

Hoe heeft u de afgelopen jaren vastelaovend gevierd? Ik heb dit

eer om voor jullie voorop te mogen gaan in de Hoensbroekse carnaval. Laten we er met z’n alle een geweldig seizoen van maken waar nog jaren over gesproken wordt in Hoensbroek en daarbuiten!! Mit Gebrook Alaaf! Sjtadsprins Niels d'r Ieësjte

Proclamatie Sjtadsprins Niels d'r Ieësjte

§

Vier Niels d’r Ieësjte, Sjtadsprins va Gebrook bie de grasie van d’r Wieze Road, Graaf uëver alle Kesjtieëluule, ulinnekes en uulskukes, Markies uëver Groeët Gebrook va Lotbrook en Uëverbrook pis aa de Passart en va ’t kesjtieël pis bienao Austrao, Hertog uëver alle Gebreuker en Gebreukerinnekes die same mit mich en ’t CCH va Gebrook ’n richtige narresjtad gònt make, proklamere de noe volgende elf raegels: Ten 11de

‘t Hoeëge woeërd is d’r oet, eindelik maog ich ‘t va de dake sjrieëwe, hiej sjteit vuuër uch d’r gruëtsje viefenvieftigste Sjtadsprins van ’t CCH. Ten 10de

Ich wil natuurlik Eline, miene pap Frans, mien mam Marlies en de rest va de femilie bedanke dat zie mich de kans gaeve om miene druim, Sjtadsprins va Gebrook, oet te laote kómme. Vuuër ós is de vuuërsjpas al maonden ieërder begós. Ten 9de

Vanaaf dees plaatsj wil ich aoch Guy bedanke vuuër zien geweldige prinsejaor. Hae geit mich begeleide es adjudant, mer vanaaf noe sjtaon ich vuuër uch klaor. Ten 8ste

Natuurlijk wil ich aoch alle vriejwilligers bedanke die de Breuker Vastelaovend ‘n werm hart toe drage. Va de hoesseerders en de wagenboewesj pis ‘t optochkomitee en

de Vriendenkring. Jieëkerinne drieëgt zien sjteintje biej aa dees sjoeëne vastelaovend mit zien aege dingk. Ten 7de

Aoch wil ich sjtil sjtaon bie alle luuj die ós helaas dit jaor zint óntvalle en die vier zint kwietgerak, aoch vuuër hun zal ich zörge dat ich d’r ‘ne sjoeëne vastelaovend va maak. Ten 6de

Vastelaovend viere doeën ich va kleins af aa, begós langsj d’r optoch i d’r kingerwagen, de playbackshow’s op sjoeël, mit doeën mit ‘t leedjeskonkoer en ‘t laope van de optochte. Dit jaor goesj ich mich mit uch in alle bochte. Ten 5de

Es opticien bije Eye Wish zieën ich dalik vanaaf d’r prinsewagen al die sjoeën kluëre en de sjpas va de luuj in jieëkere boch, mer brillen en contactlenzen waere d’r mit de driej dol daag ff neet mieë verkoch.

Ten 4de

De tuën van Xam klinke van ‘t Kesjtieël pis Amicitia en mit d’r optoch doer alle sjtraote. jieëkerinne zingt, sjpringt en danst da mit mich gans oetgelaote. Ten 3de

Oetgerope in ‘t Sjeufkes Sjokolaad Febriek sjpel, trek ich doer de sjtraote en gaon ich langs alle sjoeële, op de tuën va de Breuker blaoskapel. Ten 2de

Dankzij ’t CCH en hunne wieze raod, gaon ich dees vastelaovend mit sjtieëk en vaere vuërop. Ónger de klanke van oos hermeniej in d’r optoch geit mien gelök va Gebrook nao d’r hoeëgste top. Ten 1ste

Vastelaovesvierders van oos leef Gebrook, wat mich betruf kint d’r vastelaovend in oos

Breuker Paradies noe toch ech beginne. Mit mien motto: ’t gelök va Gebrook vier ich dit jaor es Sjtadsprins Niels d’r Ieësjte de vastelaovend i jieëker hook.

Gegaeve i Gebrook 11 jannewari 2020 Sjtadsprins Niels d'r Ieësjte, biejgesjtange doer prizedent Ton en ziene Wieze Raod van´t vastelaovesriek Gebrook.


d'r Uul fibberwari 2020

4

Spoorstraat 64-66 Nuth | +31 ((0))45 528 52 00 | www.moonenbouwbv.nl Spoorstraat 64-66 Nuth | +31 0 45 528 52 00 | www.moonenbouwbv.nl Spoorstraat 64-66 Nuth | +31 (0)45 528 52 00 | www.moonenbouwbv.nl

af! a l A I s l ie N s n i r p Sjtads af! a l A k o Gebro

FYSIOTHERAPIE

ONZE SPECIALISATIES fysiotherapie • manuele therapie • sportfysiotherapie osteopathie • oedeemtherapie • oncologische fysiotherapie kaakfysiotherapie • handfysiotherapie • zwangerfit neurologische revalidatie • fysiofitness • dry needling algemene, geriatrische en hand-ergotherapie Aangesloten bij Parkinsonnet, Schoudernet, CVA keten Parkstad en Beweeggroepen: artrose, COPD, Diabetes type2 en etalagebenen

www.offermansfysio.nl • info@offermansfysio.nl • 045-5220932 • Kouvenderstraat 111 & Burgemeester Kessenplein 3D Hoensbroek


d'r Uul fibberwari 2020

Dankwoord Guy d’r Ieësjte

5

Leef Breukervastelaovesvrung, Vastelaovend same, haat ’t afgelaope jaor veur mich ’nne angere betaekenis gekreage. ’n Gans jaor lang vastelaovend viere mit ontzettend vaöl enthousiaste Breuker luuj is fantasties. Dank daovuur! En wat waor ’t sjitterend om mien leef Lucien en kleen maedjes euëveral mit nao toe te numme. Vier hubbe genaote! Wat vluugt ’n prinsejaor vuurbie, hoeëgtepunte riege zich aanein. Herinneringe vuur mien ganse laeve; uiteraard de geweldige prinseproclamatie mit de Bokkeriejers va Gebrook, mien Prinselikke receptie, ’t bezeuk aan de basisschoeële, de ludieke sjleuëteleuëverdrach,’t sjoenkele bie Coba, ’t kowrenne en natuurlik d’r kingeroptoch en d’r groeëte Breukervastellaovesoptoch! “nne lach en ’n traon ligge kort bieein, ooch mit d’r vastelaovend, dat hub ich waal gemirk wie ich ’t Jacqueline Kollee bezoch in ’t sjpietaal i Heële, wat fijn dat het er nog bie kos zin wie ziene zoon Georgy woert geproclameerd es Prins Georgy van FC Gebrook. Ooch ’t bezeuk aan d’r Prins va Adelante zal ich neet vlot vergaete! Es van origine Zeeuwse jong hub ik mit de regels oet ’t leedje Gebrook os Paradies ummer ter harte genomme: “Wilt gier Gebreuker zin dan ligt vuur uch de kans dus noe begin!” Gelukkig doeën vier dat I Gebrook hie same mit alle SHC-verenigingen, JCV, de hermenie, de fanfaar en alle Breukerluuj woeëvan ’t hart vuur d’r vastelaovend sjleit! Vier ieëre de Breukertradities. ’t Sjoenkele bie Coba is ein van die waertvol tradities. Dao hub ich 10 jaor gelaeje mien Lucienne lieëre kinne. Super om noe es Sjtadsprins va Gebrook dao te maoge viere mit alle drie mien maedjes, ’t Lucienne , ’t Fleur en ’t Ninou! Hopelijk blieft café Coba en Fer nog hieël lang besjtao! Leef Breuker vastelaovesluuj, gaer wil ich uch bedanke dat gieër miene druim werkelikheid hub gemak! ’’Nne groeëte “dankjewel” vuur mien ouwesj, sjoeënouwers Lucienne, Fleur en Ninou. Ich hub ummer uche geweldige, onvuurwaardelikke sjteun gekrege,! Ooch al kump noe aan ’n fantasties jaor ’n eind: “t Is baeter get sjoeëns te verleze, dan datste ‘t noeëjts hubs gehad!”

Ouwd-Sjtadsprins Guy d’r Ieësjte va Gebrook 2019

Leef Uulrieke... 't Is toch neet waor Jaore lang hubbe de vastelaovesvierders va Gebrook d’r Breukeraovend, de SHC aovend, in ’t MFC kinne viere… 'nne sjieke accommodatie, tiptop in orde! Plaatsj vuur vaöl luuj, ’n lekker getap pilske en uiteraard ’n tuutje friet of ’n breuëdje kroket! 'n Keur aan artieste haat hie op de bühne gesjtange, artieste oet os eige Gebrook mer ooch artieste oet gans Limburg, Buuttekampioene, LVK-finaliste en winnaars! Artieste oet binne- en boeteland. Dao waor bend oet en sjting d’r zaal op d’r kop! Mer ’t is vuurbie! 't MFC geit toe, wirt aafgebraoke… de gemeinte haat angesj besjlis… De breukervastelaovesluuj hubbe geprobeerd om ’t MFC nog ’n kans te gaeve, mer ’t is neet geluk! En noe is ’t vuurbie… Mer Gebrook bliet Gebrook en zouw Gebrook neet zin es d’r neet nao oplossinge woert gezoch… En vuur dit seizoen is de oplossing gevonge… In Mariarade in ’t gemeenschapshuis, ’t gebouwtje' in d’r volksmond, kint ’t SHC terech! Wat ’n gelök! Vier kinne dus mit alle vereniginge oet Gebrook same d’r vastelaovend sjtarte mit de traditionele zitting Gebrook bliet Gebrook! Komp gieër ooch d’r 14 de fibberwarie? Vastelaovend inluide mit uche Valentijn!

Een bbbbbbijzonder bbbboze bbbbbbrief van een bbobber!

café de paerdsjtal ons trefcentrum MFC Gebrook GSH maria-gewanden kasteel Hoensbroek

Vastelaovend i Gebrook amicitia wae viert woeë? sjnap g’r ‘t nog?

café louter kabouter café dormans

café de bistro

anbo hoensbroek café coba

hendriks sportpaleis gsh mariarade

café de gildemeesters

BBBBBBBBBBbeste bbbbbbbheerders van de BBBBBreuker BBBBBBijen BBBBBBende… Wat hebben jullie je nu in jullie bbbbbbbolle

BBBBBBBreuker bbbbbulles gehaald zeg….. BBBBBijenkorven met bbbbbbbijen bbbbbbbbij ons in de bbbbbbbbuurt? Bbbbbben je nu bbbbbesodemieterd? Bbbbbbbbbb-bij ons in de bbbbburt hebben we nu bbbbbbbbbbbij-zonder veel last van die bbbbbbijen…. Niet de bbbbbbbbbbbbeestjes zelf… dat bbbbbbbbbedoel ik niet… maar die enorme overlast aan bbbbbbbbbbbijenpoep! Ja, u leest het goed bbbbbbreuker bbbbbbbijen bbbbbeheerder… poep! Wij krijgen hier de Bbbbbbbbbbeukerbbbbbibbbbbers van! Hier spreekt een bbobbber! (bbbbbbij-zonder bbbbbbbbbboos op bbbbbbbreuker bbbbbbbbijen bbbbbbbbbuurvrouw). Overal vinden wij bbbbbbbbbuurtbewoners de bbbbbbbbbijenkeuteltjes… Wij zijn voornemens een bbbbbbbbbbuurtcommité op te richten waar bbbbbb-bij wij actie gaan ondernemen om voor eens en altijd verschoond te bbbbblijven van de bbbbbbbbbijenpoep. De spandoeken liggen klaar: “Bbbbbbbbbbijenpoep is geen kattepis!” Wat gaat u hieraan doen? Namens het bbbbbbbbuurtcommité, de Breukerbbobbers. Reactie van de bbbbbbbbijen zelf: Bezzzzzzte bbobbers, wij houden het voor gezzzzzzien, dat gezzzzzzzzeur om zoeën klein Bbbbbbreukerbijenpuupke….. Onzzzzzzze plek wordt met ingang van zzzzzondagmiddag 11.11 uur ingenomen door een koppeltje meeuwen…. Heb je nooit meer lazzzzzzzzt van kleíne keuteltjes. Zzzzzzzzie you!


d'r Uul fibberwari 2020

6

wunsjt Sjtadsprins NIELS I en de Breuker luuj ‘ne sjoeëne vastelaovend!

045 528 02 02 www.lortye-tuin-deco-bouw.nl UW SPECIALIST IN • SIERBESTRATING • VERANDA’S • TUINSCHERMEN

L N . N I U T E Y T R O L . W W W


d'r Uul fibberwari 2020

Vuuërwoeërd Ton Toussaint

Het gelök va Gebrook

Leef Breuker en Breukerinne, Es ich dit vuuërwoeërd sjrief bedink ich mich, dat dit d’r letste maol is dat ich dit dóch es Prizedent van ’t CCH, want wiej gier al gehuërd zult höbbe zal dit mien letste jaor zin es prizedent/vuuërzitter. ’t Waore twieë funkties die ich mit väöl sjpas höb gedaon en woe ich mit plezeer op trük kiek. ’t Waor ‘ne tied woe in ich te make kreeg mit ‘ne lach, mer aoch mit ’n traon. D’r lach biej alle evenemente, die ich same mit de anger lede van ’t CCH en alle luuj va Gebrook moch vieren en organisere, de traon biej de momente, dat vier adieë mooste zegke taege deerbaar luuj die te vreug mooste gaon en die vier noeëts zulle vergaete. Vuëral wil ich da effe sjtil sjtao biej oze Markies Math L’Ortye, dae ós al ’n haof jaor naodat hae, mit dank vuuër al wat hae gedaon haat en beneumd woeërd es Markies van ’t Vastelaovesriek Gebrook, is óntvalle. Op 21 november 2020 zal ich ’t Prizedentsjap in oos kesjtieël fieëstelik üeverdragen aa miene opvolger. Mer vuuër ’t zoe wied is zulle v’r ieësj nog zörge vuuër ‘ne geweldige vastelaovend, zoe wiej Gebrook dat van ós gewend is, want went Gebrook örges sjterk in is, dan is ’t waal de viering va vastelaovend in alle wieke va Gebrook en dat in ‘t samewirkingsverband mit de SHC. Es CCH gónt vier d’r weer al aa doeën óm d’r ’n fantasties sezoen va te make mit ’n program dat al begós is op d’r ellefde va d’r ellefde mit ’t BVLK, dat mit Xam ‘ne ónverwachde winner oplieëverde. ’n Bewies dat jóng talente volop de kans kriegen i Gebrook. Daonao de prinseproclamatie, de letste jaore oetgegreujd pis ’ne geweldige aovend woe väöl luuj al maonde va te vuëre hel aa höbbe gewirkt. Noe sjtónd v’r aa d’r vuuëraovend va de vastelaovesdaag zelf, die v’r weer haope te vieren op de meneer wiej Gebrook dat gewend is. Same mit de leden van ’t CCH zint v’r aa de gangk gewaes en v’r höbbe koste noch meujte gesjpaard óm dit meugelijk te make. Vuuër d’r letste maol es Prizedent wunsj ich uch allenuij dan aoch ’n geweldig en ónvergaetelik vastelaovessezoen!

Mit 'n Gebrook Alaaf, Ton Toussaint, Prizedent

J a c q u e l i n e

A n n e l i e s

Vrundinne va d’r vastelaovend, Va Gebrook, plezeer en sjpas Zoeë genetend va ’t laeve Dat houte vier vuur ummer vas.

7

Wel eens gehoord van Patrick van Hees? Hij houdt inleidingen en schrijft boeken over het thema geluk. Zo schreef hij in 2016 het boekje: Geluk is D.O.M.! De ‘D’ staat voor ‘doelen’; de ‘O’ voor ‘oplaadpunten’; de ‘M’ voor ‘mensen’. We hebben als mensen nu eenmaal doelen nodig, doelen op korte termijn en doelen voor de lange termijn. Daarnaast moeten we ons af en toe weer kunnen opladen om door te gaan met ons leven en tenslotte zijn wij geen eenlingen, ieder mens heeft contact met andere mensen nodig. Wat is het doel van carnaval? Ligt dit niet in de oorspronkelijke betekenis en niet in het feesten omwille van het feesten? Wie dit laatste alleen beleeft, blijft aan de oppervlakte staan, dringt niet door tot de werkelijkheid van carnaval. In de meest gebruikte naam voor carnaval zit ook meteen de diepere betekenis: Vastelaovend. Voordat de vastenperiode aanbreekt willen we nog even feesten, eten en drinken. We zetten normale verhoudingen even op de kop mede doordat wij ons kunnen vermommen. Wie dit doel van carnaval voor ogen blijft houden, viert het zoals het bedoeld is. Op deze manier kan de Vastelaovend ook voor de toekomstige generatie behouden blijven. Alleen een feest omwille van een feest verliest de inhoud en daardoor uiteindelijk de toekomst. Verlies het doel dus nooit uit het oog! Ieder mens heeft daarnaast oplaadpunten nodig. Rust, bezinning en ontspanning. En juist de ontspanning moet een belangrijk onderdeel zijn van de Vastelaovend. Even de drukke wereld met haar verplichtingen achter ons latend om je ontspannen te laten onderdompelen in een feest van een lach en een traan. Juist doordat er een goede sfeer kan ontstaan, kunnen deze emoties naar boven komen. Laad je dus op tijdens deze drie dagen en vier het feest met hart en ziel. En tenslotte we vieren geen enkel feest alleen, we vieren het samen. Vastelaovend is een feest van verbroedering. We slaan de armen om elkaar heen en het maakt niet uit wie links of rechts van je staat. Pas als je belangrijke momenten in je leven met andere mensen kunt delen, wordt het betekenisvol. Met carnaval kunnen vriendschappen worden gesloten. Het schenkt ons kansen. Geluk hoef je dus niet ver te zoeken, geluk ligt niet in dingen hebben of consumptie. Het geluk ligt om de hoek. Het gelök van Gebrook is er wanneer je het zelf ziet en wilt beleven. De Vastelaovend geeft ons een middel om dat daadwerkelijk te ervaren.

In memoriam Math l'Ortye Math, Woeë ieësj d’r kop nog i de wolke Mit twinkeluig en sjaterlach Sjpas en plezeer koste vertolke… vilt dit oetein in ’n duuster nach ’n Nach woeë vier ‘nne vrundj verlaore ‘nne vastelaovesjong, vruntjelik, onbevange Inne va os dae zoeeväöl fijn jaore mit aan d’r Breukervastelaovend haat gesjtange Zuug d’r optoch trikke doer de sjtraot Math verbong Gebrook op versjillende menere Bie d’r vastelaovend sjloog hae de maot Zoeëdat d’r vastelaovend ooch good bleef marchere… Vier misse dich Math, vier hubbe verdreet Vier Breukervastelaovesluuj Dien laege plaatsj deit pien en leed Tot op d’r daag va huuj

Aan os Breukerparadies, d’r vastelaovestied hubs dich jaore va dien laeve zonger ooch mer get van sjpiet diene tied, energie en diene lach gegeave… Dao wille vier aa dinke Es ‘t viefde seizoen begint Want ’t is d’r Breukervastelaovend Dae dich vuur ieëuwig aan os verbingt. July Vijgen


d'r Uul fibberwari 2020

8 af! a l A k o o r b Ge aaf! l A I s l e i N s Sjtadsprin

Uw solar groothandel

Wij kopen uw loop-, sloop- of schade-autos Tevens bussen, caddy’s, motors of scooters Wij zijn RDW-erkend. Bij ons gelijk de vrijwaring en contant geld

Facebook 5 sterren recensies *****

Google 5 sterren recensies *****


Breuker Vastelaovesleedjes Konkoer

d'r Uul fibberwari 2020

9

’t Gelök va Gebrook Oetveurende: Xam Teks en moeziek: Roger Franssen Couplet 1 Umdat ’t vastelaovend is bin ich zoëe bang dat ich get mis d’r is zoëe veul te doon in mien sjtad Me ziet ’t aa die kluuër Die hingk aa jeker duuër Al die sjpas die haste nurges nog gehad

Winnaars presentatieprijs D'r Wiely & d'r Dean

Refrein Hiej gebaore hiej getaoge Wat ich zigk is ongelaoge Ich hout va mien sjtad va jekere hook Weg zal ich neet gaon Want hiej is ’t noeijts gedaon En ich num ‘t ’t gelök va Gebrook

Sjlagerwinn

aar Xam

Couplet 2 Zoëeveul te doon zoëeveul te zeen Ich kom nog amper heem Driej daag lang gaon ich weer oëet mien plaat Ich sjpring same mit de luuj En daornao sjpring ich opnuuj Dat geet zoëe doeër va vreug tot ’s aoves laat Refrein x3

Breuker sjpasmiddig

D'r ieëjste zondig va oktober waor 'nn gael, greun rendje. Wat waor d'r aan e zondig mit 'n roeëd, richtige Breukervastelaovesvrung de hand? 'Nne groep gepak en 'nne fantastische benefie hauwe zich biejein tmiddig in Amicitia georganiseerd woeëvan alle opb rengs nao Wensambulance Limburg zouw gaon! Artieste van naam en faam sjtinge belangeloos op 't podium: Don Kiesjot, Duo X Elle, Andy en Roy, Oet 't Nieks, Jean Wijnands en vrung, Chantalle van Oppen, d'r Dustin, Yolanda Snackers, De Heringbiessere en nog vaöl mieë, kortom luuj die garant hubbe gesjtange vuur vaöl sjpas en plezeer. Vuur 't leeg en 't geluid waore de jonges van carnavals-radio igevlaoge! 't Waor 'n groeët fieës en de opbrengs neet gering, de organisatie Jean Wijnands en vrung, Yolanda Snackers, d'r Dustin en Chantal van Oppen koste 'nne geweldige check aan de mitwerkers van Wensambulance euëverhandige. Dees luuj waore enorm geraakt en dankbaar! Speciaal vuur dizze actie zong de organisatie een biezonger leed: " Hoop en geluk" gemak doeër Bryan Stelten en July Vijgen. De teks van dit leedje kint gieër hie in d'r Uul nog 'ns laeze. Op 't BVLK hubbe ze dit leedje nog inne kieër laote heuëre, fantastisch wie jekerinne mitzong! Geveul van saamhorigheid! Wat kinne vier greuëtsj zin op Breukerluuj die zoeëne sjoeëne middig inein kinne sjtaeke om angere bliej te make. Dat is toch watste neums 'n groeët gelök vuur Gebrook!

Maak uw interieur compleet

Hoop en geluk! Moeziek en Teks: Bryan Stelten & July Vijgen Couplet 1 Veul wie os Breuker hart noe vlot geit sjlaon Noe vier hie same mit os alle sjtaon ‘nne lach en ’n traon ligge zoeë kort biejein Hoop en geluk gunne vier jekerein Refrein Vrung en vriendinne sjtaon hie vuur dich klaor Want allein same makste dien dreume toch waor Schouwer aan schouwer en doeër diek en dun Hoop en geluk is wat ich dich gun Couplet 2 Gooie mood, zit os in ’t blood ’n klein bietje gek mer toch ummer waer good Gaef diene hand dat ich dich werm En dich koester en dich besjerm

Wiel Peters

las- en constructiewerken projectbeveiliging

Nieuwstraat 14 Hoensbroek Tel 045 521 29 00

Economiestraat 47a | 045 - 521 10 57 | www.wielpeters.nl

Economiestraat 47a 6433 KC Hoensbroek www.wielpeters.nl

Tel. 045 - 521 10 57 Fax 045 - 523 47 05 Mob. 06 - 53 53 67 73


d'r Uul fibberwari 2020

10

Tel.: (045) 522 74 16 Openings- & Bezorgtijden: Ma. t/m za.: 16.00 - 22.00 uur zo.: 15.00 - 21.30 uur

Hoofdstraat 41-43 6431 LB Hoensbroek


d'r Uul fibberwari 2020

Prinsenproclamatie 2020

Foto's gemaakt door: Coumans Fotografie

11


d'r Uul fibberwari 2020

12 SHC

Sa m en wer ke nd e Ho en sb ro ek se 'Einmol Prinz zo sin' en dit samen zingen met de jongens van de road van elf van CV de Kangeroes. Hoe en wanneer ben je gevraagd om Vorst te worden? De President van de Kangeroes heeft mij gevraagd op 28 november om vorst te worden.

Opgericht 1968

Vorst Wiel I

CV De Kangeroes

Wat is je mooiste vastelaovesmoment? De kingeroptoch va Gebrook, want dan sta ik op de Prinsenwagen van CV de Kangeroes en carnavalsmaandag, want dan gaan we met alle SHC-prinsen op de gezamenlijke wagen van de SHC mee in de grote optocht van Gebrook. Hoe eindigt voor jou een avond doorzakken? Moe, want die vastelaovendgekke bij de Anbo zijn zo gek als een ‘schup’. Wat wil je de Breuker luuj doorgeven, denkende aan het motto? Veel geluk en een goed 2020. Stel dat jij het optochtmotto voor het komende jaar mag verzinnen. Wat is daarop jouw antwoord? Blijf doorgaan zolang als je kan.

Prins Ivo I CV Blauw-Wit

Wat is je beroep tijdens de overige vier seizoenen? Pensionado. Ik heb nu veel vrije tijd en die gebruik ik voor de spaarclub van de Anbo.

Wat zijn je hobby’s? Zwemmen. Ik heb jarenlang het kinderzwemmen begeleid.

Volledige naam: Ivo Joosten Volledige Prinsennaam: Prins Ivo I

Waar krijg je een kleurtje van en wat is je meest gênante moment om met ons te delen? Die tijd heb ik gehad. Dit zal met mijn leeftijd niet meer gebeuren.

Verliefd, verloofd, getrouwd, gezin? Ich bin al neuge jaor hartsjtikke verleef op mien Jessica! En natuurlik op ozze zoeën Daan va drie jaor.

Stel je mag meedoen met de 'Voice of Holland'. Welke liedje zing je dan? 'Vastelaovend Vastelaovend leeve jong ich veul mich good, vastelaovend. Ich krieg de kriebels in mien blood'. Een stuk tekst van de vasteloavend slager van CV de Kangeroes. Wat is jouw mooiste vastelaovesleedje?

Wat is je beroep tijdens de overige vier seizoenen? Monique (M): Medewerkster Serviceteam bij een woningcorporati en Twan (T): verhuizer bij eigen verhuisbedrijf Verhuis Zorg Limburg.

In welke tv-programma zou je mee willen doen en waarom? Mit Voetbal Inside, en dan mit väöl sjtomme kal en sjaele zever mit kalle mit Gijp, Derksen en Genee. Stel je mag meedoen met de “Voice of Holland”. Welke liedje zing je dan? Dao hoof ich neet euëver nao te dinke, natuurlik d’r vastelaovessjlager 'Nonk Bob oet Jamaica' van miene vastelaovesgroep Dat bin ich vergaete. Wat is jouw mooiste vastelaovesleedje? Gebrook du bis mien paradies. Hoe en wanneer ben je gevraagd om Prins/Prinses te worden? Via ‘n Messenger berichtje op 14 mei va ozze President Ferdy.

Wat wil je de Breuker luuj doorgeven, denkende aan het motto? Geneet van ’t laeve maak sjpas en plezeer, wat huuj neet lök kump mörge waal waer!

Wat is je favoriete gerecht? Tuinbonen met spekjes, maar ik moet het wel zelf kunnen bereiden.

In welke tv-programma zou je mee willen doen en waarom? Heel Holland Bakt omdat bakken en braden mijn grootste hobby is.

Wat heb je met carnaval? Wat betekent carnaval voor jou? Hoe heb jij altijd carnaval gevierd? Va kleins aaf aan hub ich d’r vastelaovend gevierd mit d’r pap en de mam. ’t Zit mich in ’t blood. Noe vier ich ’t mit ’t Jessica, d’r Daan en al mien vastelaovesvrung va Gebrook en speciaal mit miene groep Dat bin ich vergaete!

Hoe eindigt voor jou een avond doorzakken? Ich val oppe bank in sjlaop!

Stel je kunt schilderen. Wat schilder je dan? Een landschap. Ik woon dicht bij de Brunssummerheide.

Wat heb je met carnaval? Ik vier carnaval al 17 jaar in het Anbo-gebouw met de jongens van de Kangeroes en natuurlijk de Dafjes. Het is een zeer hechte groep jongens en meisjes waar ik ook al 16 jaar adjudant van ben geweest.

Verliefd, verloofd, getrouwd, gezin? Getrouwd op 11-11-2019, samengesteld gezin met twee zonen en een trouwe viervoeter.

Wat is je mooiste vastelaovesmoment? Uiteraard miene Proclamatie es Prins Ivo d’r Ieëjste van CV Blauw Wit én i 2012 de groeëte finale van ’t LVK woeë vier mit DBIV mit Nonk Bob oet Jamaica bie de finaliste waore! Fantastisch om mit te make!

Volledige naam: Wiel van Vlimmeren Volledige Vorstennaam: Vorst Wiel I Verliefd, verloofd, getrouwd? Getrouwd met Mok, kinderen en kleinkinderen.

Wat wilde je vroeger worden? Chauffeur, maar daar er voor mij geen auto op maat te krijgen was, ben ik maar in Duitsland in de 'koel' gaan werken.

Wat wilde je vroeger worden? Juus zoeëwie eeder klein jungske wool ich gaer brandweerman waere… en Prins!

Wat is je beroep tijdens de overige vier seizoenen? Es ich neet mit vastelaovend viere bezig bin dan wirk ich bie de firma Schins i Nuth es magazijnsmitwirker.

Stel dat jij het optochtmotto voor het komende jaar mag verzinnen. Wat is daarop jouw antwoord? Mien motto vuur 2021 is 'ach dat bin ich vergaete'. Wat maakt jou gelukkig? Gezondheid vuur jekerinne dae mich leef is en dat ich nog lang vastelaovend maog viere mit mien familie en al mien leef vastelaovesvrung!

Prins Twan I en Prinses Monique I CV Klotsköp

Wat is je favoriete gerecht? M: Friet met frikandel speciaal. T: Schnitzel en bief. Wat zijn je hobby’s? M: Op vakantie gaan naar zonnige oorden, lekker eten, op stap gaan. T: Carnaval en voetbal. Waar krijg je een kleurtje van en wat is je meest gênante moment om met ons te delen? M: Van de zon, grapje. Ik bloos snel en krijg dan ook gauw een kleurtje. Het meest gênante ooit was dat ik een flinke hoestbui kreeg tijdens een presentatie van mijn directeur te midden van ongeveer 150 collega’s. T: Van een heerlijke zonvakantie. Het meest gênante was dat ik mocht meezingen boven op de tafel met Limbo Express en ik een iets andere tekst zong dan zij op het liedje 'Kiek ze maar blaoze…'. Als ik bijvoorbeeld iets wil terug gooien of schoppen ga dan nog wel eens op mijn gezicht door over-enthousiasme. Laatste keer was met Aod op Nuij in Heerlen waar ik een ballon terug het plein op wilde schoppen (iets te enthousiast) en ga volledig onderuit alsof ik uitgleed over een bananenschil. Wat wilde je vroeger worden? M: Verpleegster. T: Groot. Wat heb je met carnaval? Wat betekent carnaval voor jou? Hoe heb jij altijd carnaval gevierd? M: Als kleine meid altijd carnaval gevierd en na een tussenpauze van enkele jaartjes weer een echte carnavalist geworden. Carnaval betekent lol, plezier en saamhorigheid. T: Carnaval is alles voor mij en zit mich in ut blood. Jarenlang carnaval bij Passart-Vkc georganiseerd en bij JCV Gebrook mocht ik ook meedoen en denken. Optochten gelopen in Hoensbroek, Heerlen, Heerlerheide, Eygelshoven, Kerkrade en in Duitsland. In 1989 met Sint-Janscollege de winnende carnavalsschlager gezongen: Kriebelsjpass van de Duvelkes van Sint-Jan. In welke tv-programma zou je mee willen doen en waarom? M: Miljoenenjacht van de Postcodeloterij. De bankrekening mag na de vastelaovend weer aangevuld worden. T: Expeditie Robinson. Na de vastelaovend zullen er best wel weer wat kilootjes af mogen en dat zal daar zeker gaan lukken

Stel je kunt schilderen. Wat schilder je dan? Dat zouw ich waal waete, dan sjilderde ich ’t logo va Roda laevesgroeët in os hoeskamer, mer ich betwiefel of ’t Jessica dao blie va zouw waere… Wat is je favoriete gerecht? Dan kees ich toch Grieks… oftewaal väöl vleisj!

Stel je mag meedoen met de “Voice of Holland”. Welke liedje zing je dan? M: 'Leef' van André Hazes jr. T: 'Daar sta je dan (Waar zijn al je vrienden)' van René Froger.

Wat zijn je hobby’s? Lekker nao Roda en in d’r gaard buttele want al zig ich ’t zelf: ich hub greun vingers… Waar krijg je een kleurtje van en wat is je meest gênante moment om met ons te delen? Ierlik geag zal dat noe waal ’n bietje lestig waere want ich krieg ’n kleuërke van in ’t middelpunt sjtao… en tsja es greuëtsje Prins va de Blauwwitte zal dat zieëker dèks gebeuëre…Mer gelukkig hub ich ech get genants nog neet mitgemak…

Stel je kunt schilderen, wat schilder je dan? M: Een clown. Een herinnering aan vroeger. Als kleine meid was ik altijd als clown verkleed met de vastelaovend. T: De markt van Hoenbroek tijdens de carnavalsoptocht.

Wat is jouw mooiste vastelaovesleedje? M en T: Os bestaon van Bjorn & Mieke. Volledige naam: Monique Diana Clara WiermansHuijts en Twan Wiermans Volledige Prinsennaam: Prins Twan I en Prinses Monique I

Hoe en wanneer ben je gevraagd om Prins te worden? M: Aan de keukentafel in oktober 2018. T: Dat gaat al wat jaren terug onder het genot van een lekker glaasje bier.


d'r Uul fibberwari 2020

Ca rn aval sver en ig in ge n, SH C Al aa f! Wat is je mooiste vastelaovesmoment? Onze trouwdag 11 november 2019. In de ochtend getrouwd en in de middag een prachtig feest voor ons georganiseerd in het Mecc en ’s avonds heerlijk gezellig bij het BVLK in het kasteel in Gebrook met al onze vastelaovesvrienden en samen op het podium met de kids van JCV Gebrook. Hoe eindigt voor jou een avond doorzakken? Niet dronken, maar lekker languit op de bank nagenieten van en napraten over de leuke momenten van de avond. Wat maakt je gelukkig? M: Als de directe mensen om me heen gelukkig zijn, ben ik dat ook. T: Lachende mensen en natuurlijk mijn vrouw en kinderen. Zolang iedereen maar gezond blijft. Wat wil je de Breuker luuj doorgeven, denkende aan het motto? M: Dat we ons trots en gelukkig mogen prijzen om in zo’n mooi dorp als Hoensbroek te wonen en te leven. T: Geld en goederen maken niet gelukkig; plezier, gezondheid en goede mensen aan je zijde wel. Stel dat jij het optochtmotto voor het komende jaar mag verzinnen. Wat is daarop jouw antwoord? M: Vastelaovend viere geet i Gebrook vanz11. T: Jong en oud maakt Gebrook gezond.

Vorst Wiel I CV Lotbroekers

In welke tv-programma zou je mee willen doen en waarom? Temptation Island of Adam zoekt Eva (voor de mooie vrouwen). Stel je mag meedoen met de 'Voice of Holland'. Welke liedje zing je dan? Nog effe, nog effe, nog effe... Wat is jouw mooiste vastelaovesleedje? 'Vandaag' van W-Dreej. Hoe en wanneer ben je gevraagd om Vorst te worden? In de maand juni, maar het heeft toch nog even geduurd voordat ik ja zei. Ik moest natuurlijk ook nog even overleggen met mijn wederhelft, maar ook zij was snel enthousiast. Wat is je mooiste vastelaovesmoment? De uitroeping van Vorst Wiel I, want niemand geloofde het. Iedereen dacht dat het een grap was. Hoe eindigt voor jou een avond doorzakken? Op de bank, moe en voldaan napraten en nagenieten. Wat wil je de Breuker luuj doorgeven, denkende aan het motto? Het carnavalsfeest vier je samen en maakt je gelukkig. We zijn blij om dat feest in Gebrook met vrienden te kunnen vieren. Geniet wanneer je kunt, want voordat je het weet, is het voorbij. Stel dat jij het optochtmotto voor het komende jaar mag verzinnen. Wat is daarop jouw antwoord? Kluuëre straole in Gebrook! Wat maakt je gelukkig? Blije mensen om me heen waarmee we het samen gezellig hebben.

Prins André I en Prinses Peggy I CV De Bistrojanen

Verliefd, verloofd, getrouwd, gezin? Verliefd en verloofd.

Stel je kunt schilderen. Wat schilder je dan? Een mooi landschap met een mooie dame. Wat is je favoriete gerecht? Erwtensoep, stamppot en alle soorten schnitzels. Wat zijn je hobby’s? Zingen en plezier maken, maar ook feestjes met gezellige vrienden en Formule 1 kijken. Waar krijg je een kleurtje van en wat is je meest gênante moment om met ons te delen? Ik heb van mezelf al een kleurtje. Wat wilde je vroeger worden? Jeugdprins, al vanaf de basisschool. Wat heb je met carnaval? Vanaf de lagere school vind ik het ‘t mooiste feest dat er is en dat is me altijd bij gebleven.

Volledige naam: André Franken & Peggy Kemperman Volledige Prinsennaam: Prins André I en Prinses Peggy I Verliefd, verloofd, getrouwd, gezin? André (A): Heel verliefd en een leuk gezin. Peggy (P): Heel erg verliefd en een gezin. Wat is jullie beroep tijdens de overige vier seizoenen? A: Asbestsaneerder. P: Ik werk bij Meander thuiszorg. Stel je kunt schilderen. Wat schilderen jullie dan? A: Een landschap. P: Ons huis rood, geel en groen. Wat is jullie favoriete gerecht? A: Moussaka. P: Stamppot en zelfgemaakte pizza. Wat zijn jullie hobby’s? A: Carnaval vieren, darten, muziek luisteren. P: Carnaval vieren en de overige maanden knutsel ik veel.

De hofnar van de SHC

Wat wilden jullie vroeger worden? A: Piloot. P: Advocaat. Wat hebben jullie met carnaval? A: Van kinds af aan vieren en van thuis uit heel veel meegekregen. De laatste jaren met Sambaband Animoso en vanaf dit seizoen als Bistrojaan door het leven met mijn Bistrojanen-familie. Alaaf! P: Ik ben opgegroeid met carnaval. Het is me met de potlepel ingegoten. Ik was vijf jaar toen mijn vader Prins werd bij de Bistrojanen en daar heb ik dus ook altijd carnaval gevierd. Ik ben een Bistrojaan met hart en ziel. In welke tv-programma zouden jullie mee willen doen en waarom? A: Expeditie Robinson, voor de ervaring. P: Geen. Ik zou mezelf niet op tv willen zien. Stel jullie mogen meedoen met de 'Voice of Holland'. Welke liedje zing je dan? A: 'Jij liet me vallen' van Tino Martin. P: 'My love' van de Shakin Dj’s. Wat is jullie mooiste vastelaovesleedje? A: 'Roetsjleedje' van Beppie. P: Als echt Breuker meadje is dat natuurlijk 'Geneet van ’t laeve' en '1000 Sterre'. Hoe en wanneer zijn jullie gevraagd om Prins en Prinses te worden? A: Dat was thuis tijdens een bezoekje van de President. P: Uhm. Ik heb president Wiel de kop gek gemaakt om Prinses te mogen worden en in oktober is definitief besloten dat ik de taak niet alleen zou doen maar samen met mijn eigen Prins. Wat is jullie mooiste vastelaovesmoment? A: Ik denk dat het mooiste moment komend seizoen eraan komt. P: Het moment dat mijn droom uitkomt om als vierde Kemperman te mogen regeren over deze schitterende carnavalsvereniging.

Volledige naam: Wiel Vleugels Volledige Vorstennaam: Vorst Wiel I

Wat is je beroep tijdens de overige vier seizoenen? Voorman en schoonmaker bij Balanz Facilitair.

Waar krijgen jullie een kleurtje van en wat is jullie meest gênante moment om met ons te delen? A: Ik krijg een kleurtje van de zon. Mijn meest gênante moment was ooit in mijn slaap. Ik was in mijn droom in een papier sorteerbedrijf aan het werken en was in plaats van het papier mijn dekbedovertrek uit elkaar aan het scheuren. P: Als ik bloos van een complimentje. Mijn meest gênante moment was dat iemand vroeg of ik de vriendin van mijn zoon was.

13

Hoe eindigt voor jullie een avond doorzakken? A: Erg moe en kapot, maar met een heerlijk gevoel achterover op de bank met de voetjes hoog. P: Moe, maar voldaan op de bank even na kletsen over de gezellige avond. Wat wil je de Breuker luuj doorgeven, denkende aan het motto? A: Samen werken aan een gezonde en goede toekomst. P: Deel met ieder je geluk en geniet van het leven. Stel dat jij het optochtmotto voor het komende jaar mag verzinnen. Wat is daarop jouw antwoord? A: Oost west Gebrook het best. P: Carnaval is nergens mooier dan in oos Gebrook. Wat maakt jou gelukkig? A: Samen met mijn gezin oud worden. P: Ik word gelukkig als ik de mensen wat me lief zijn, gelukkig zie.

Waarschijnlijk ben je Hofnar Sjirk in zijn splinternieuwe pak al ergens in Gebrook tegengekomen! Sjirk is al jarenlang een bekende verschijning in Gebrook en sinds dit seizoen de hofnar van de SHC. Dit doet hij in een prachtig nieuw pak bedacht, ontworpen en gemaakt door zijn vrouw en dochters. In deze outfit is veel Breuker symboliek verwerkt die van grote betekenis is voor de carnaval in Gebrook. Zo zijn er onder meer afbeeldingen van ons kasteel en de Koekoewawa op te zien. Echter ook de samenwerking van de zes SHC verenigingen vind je er op terug. Het pak heeft bijvoorbeeld zes verschillende kleuren blauw die samen een mooi geheel vormen. Daarnaast zijn er een aantal waterdruppels op te zien waarbij deze losse waterdruppels een krachtig geheel vormen als je ze samenvoegt. Deze kracht symboliseert de kracht van de samenwerkende verenigingen in Gebrook. In aanloop naar de carnaval heeft hofnar Sjirk samen met voorzitter Rob Klijn van de SHC alle recepties van de Breuker carnavalsverenigingen bezocht en alle hooglustigheden speciaal gefeliciteerd. Alle Breuker carnavalsverenigingen samen vormen immers de kracht om de tradities van de Breuker carnaval in ere te houden!

D’r Uul

© 2020 Is een uitgave van het Comité Carnavalsviering Hoensbroek D’r Uul wordt één keer per jaar verspreid in: Hoensbroek, Amstenraderveld, Treebeek, Passart, Amstenrade, Oirsbeek, Vaesrade, Nuth, Weustenrade, Swier en Wijnandsrade.

De redactie: Marcel de Jonge Lea van der Kolk Jos Maas Robert Ruiter July Vijgen

Met dank aan:

Torsten Faruhn, Pastoor Van Dijck, Jean Rosbeek, Emiel Bosch, de SHC-verenigingen, Foto Vroemen, Coumans Fotografie, Marco Smeets, Rob Klijn en Ward Vijgen en alle anderen die bewust of onbewust een bijdrage hebben geleverd aan deze Uul.

Vormgeving en DTP: Torsten Faruhn © Comité Carnavalsviering Hoensbroek


d'r Uul fibberwari 2020

14 alcohol-frisdrank-snoep-sigaretten chips-beltegoed- waterpijp - koffie Openingstijden: ma-don: 15.00 - 00.00u vr-zon: 15.00 - 01.00u Akerstraat Noord 210A Hoensbroek tel. 06-84737212

PROFILE

CAR & TYRESERVICE

Facebook.com/avondwinkelhoensbroek

BEAUJEAN Banden - APK - Auto-onderhoud

Verlengde Klinkertstraat 32 6433 PL Hoensbroek Tel. 045-5630653

WWW.CHAPEAUCATERING.NL Kantoor: Op de Weijenberg 11, Hoensbroek T: 045 5 28 68 95

Het adres voor uw feest op locatie of bij u thuis!

Badkamers sanitair cv-ketels verwarming Wij bieden u:

dealer

• Service • Advies

• Koop- Huur -

Lease cv-ketels

• Ontwerp • Eigen vakmensen

• Centrale verwarming

• Showroom Sanitair

• Gas -water - Lood-

gieterswerkzaamheden

• Onderhoudscontracten Hommerterweg 106 -108

6431 EX Hoensbroek

T 045 521 49 90

info@knibbelerinstallatie.nl

www.knibbelerinstallatie.nl

Hommerterweg 106-108 | 6431 EX Hoensbroek | T 045 521 49 90 info@knibbelerinstallatie.nl | www.knibbelerinstallatie.nl


De ‘nieuwe’ Venetiaan

d'r Uul fibberwari 2020

1

Helemaal erover eens zijn de geleerden het niet…. over hoe oud de bekende Venetiaanse trots is die al de nodige jaren als één van de prinsenwagens de optocht van Gebrook sluit. Eén van de, want drie wagens wisselen elkaar elk jaar af. De jaren dat deze wagen niet de prinsenwagen van Gebrook was, trok hij mee in andere optochten. Zeker is dat deze wagen nog gebouwd is in de oude brandweerkazerne aan de Nieuwstraat en dat het rond de eeuwwisseling is geweest. Zeker is ook dat dit pronkstuk een metamorfose ondergaat op het moment. De wagen werd al regelmatig en kleinschalig aangepast. Dit jaar echter is ervoor gekozen om voor het grotere werk te gaan. Al in de zomer van 2018 werden de eerste plannen rondom de tekentafel gesmeed. Harry Schoonbroodt jr., Lucien en Jean Schoonbroodt en Roy Offerbeek bedachten samen een nieuw ontwerp voor de Venetiaanse wagen. De bedoeling was om het goede te bewaren. Waarom iets helemaal nieuw maken als het oude zo mooi is? Er werd dus besloten om in dezelfde stijl door te gaan. Een belangrijke inspiratiebron daarbij is de ‘brug der zuchten’ uit, hoe kan het anders, Venetië. Deze inspiratiebron heeft geleid tot iets zeer unieks, dat zeker in de Parkstad, nog niet vertoond is. Op de nieuwe versie van de wagen is het namelijk mogelijk dat niet alleen een prins op de wagen staat, maar dat er ook nog twee staanplaatsen zijn aan beide zijkanten op een soort balkon. Hiervoor werd een bijzondere constructie bedacht. Er werd een verlaging gemaakt in de bodem van de wagen, de deuren van de toren werden zo gemaakt dat ze open kunnen en in de verlaging werd een opening gemaakt zodat het ook schoon gemaakt kan worden. Het balkon zelf is van vakkundig van houten

2

Het masker wordt in de juiste verhoudinge, n, gelast. Een werk dat behoorlijk wat ruimtelijk inzicht, eraard heel wat technischeuit vakmanschap verei kennis en Op dit moment zijn er nietst. ve die deze vaardigheden el mensen beheersen. spijlen gemaakt. Over alles is nagedacht. De zijkanten van de wagen worden opgevrolijkt met maskers, die meegolven op het water. De maskers zijn gebaseerd op originele Venetiaanse maskers en de verhoudingen zijn in stand gehouden. Dit alles gaat niet vanzelf. In de Optochthal worden ongeveer 2000-3000 ‘man- (en vrouw) uren’ besteed aan de vernieuwing van deze wagen! Elke avond vanaf 11-11 zijn er ongeveer 8-12 personen aan het werk. Met de volgende collage wordt wellicht meer duidelijk over het proces. De collage laat zien hoe één van de maskers gemaakt wordt: Als eerste het ontwerp van de hele wagen. Vijf maskers sieren de wagen: De wagen zoals ontworpen door Jean, Lucien, Roy en Harry. Getekend door Harry, naast de wagen de foto’s die gebruikt zijn voor de maskers. We lichten, om het proces te kunnen volgen, ‘the making of ‘ van één van de maskers eruit.

15

3

e Vervolgens wordt het gelaste fram Het s. gaa pen kip van n voorzie ste kippengaas wordt tegen het gela frame met tyraps gespannen.

4

papier Daarna wordt de eerste laagier pap rift sch tijd Het . lakt gep ke wordt voorzien van een flinpap ier laag behangplaksel. In het rdoor worden gaten gemaakt waa het papier, als het droogt, zich hecht aan het kippengaas.

De eerste laag zit erop. Door naar…

5

De volgende lagen… als de eerste laag goed gedroogd is kunnen volgende lagen erop. De laatstede laag bestaat uit stof. Deze stof(lap jes) dienen gestreken te worden vlak voordat deze op het masker wor den geplakt..

6 Het masker... Klaar om geschilderd te worden.

De Venetiaan is de komende twee jaar op zondag en maandag verhuurd en zal een andere trots gezelschap vergezellen en vervoeren dan onze eigen hooglustigheid in de grote optocht. De primeur voor deze wagen kan toch echter alleen maar gegund worden aan de straten van Gebrook en dat zal dus ook het geval zijn… De nieuwe Venetiaan zal namelijk voor het eerst schitteren in de kinderoptocht van Gebrook! Dus… Benieuwd geworden naar het eindresultaat? Een extra reden om de kinderoptocht op carnavalszaterdag te komen bezoeken. Meer info over deze optocht ook in deze Uul uiteraard. En mocht je zin, tijd en interesse hebben dan ben je uiteraard altijd welkom in de carnavalsloods!

Vier wunsche uch unne sjoeëne

vastelaovend AH’s en Gall & Gall hoensbroek zijn geopend tijdens Carnaval: Zondag 23 februari van 9 tot 20 uur Maandag 24 februari van 8 tot 21 uur

Groot gemak: gratis parkeren! www.ahkleijnen.nl


d'r Uul fibberwari 2020

16

Maak jouw

feestje nรณg

specialer met mooi

drukwerk!

Consul Infra

civieltechnisch adviesbureau

wenst u een geweldige Vastelaovend! 0ROFESSIONEEL 4OONAANGEVEND 'ASTHEERSCHAP

geboorte โ ข huwelijk โ ข feest โ ข rouw โ ข zakelijk โ ข ontwerp

volg ons ook op

SOCIAL MEDIA!

Kouvenderstraat 121 | Hoensbroek | +31 45 56 30 560 WWW.DRUKKERIJ-LORTYE.NL | info@drukkerij-lortye.nl

Alaaf ! Hajnadi Installatietechniek Al ruim een halve eeuw een vertrouwde naam

Langheckweg 13 - Kerkrade Tel +31(0)45 - 545 1200 / www.hajnadi.nl

INFO PROTOGA NL


d'r Uul fibberwari 2020

Wie de jeugd heeft:

za

Jeugdprinses Aira I alaaf! Jeugd Carnavals Vereniging Gebrook heeft haar Jeugdprins es uitgeroepen in een gezellig vol MFC. Een kleurrijk programma met veel kinderen op het podium ging aan de proclamatie vooraf. Tijd om de nieuwe Jeugdprinses van Gebrook beter te leren kennen!

14

feb

zo

16

Wanneer werd je gevraagd om Prinses te worden? Mijn ouders hebben me in mei 2019 al opgegeven en uiteindelijk ben ik half november officieel gevraagd na vele gesprekken. Hoe spannend was het om te weten dat je Prinses werd en het niemand mocht vertellen? Vanaf het moment dat ik het wist, was het erg moeilijk. Ik dans namelijk ook bij de dansgarde van JCV Gebrook en deed gewoon nog alles mee terwijl ik wist dat Quille en Linn straks alleen moeten dansen. Wat is je favoriete gerecht? Mijn favoriete gerecht is pasta Carbonara en salade. Wat zijn je hobby's? Mijn hobby is dansen. Als je geen Prinses was, als wat zou je dan verkleed gaan? Dan hadden wij als JCV Gebrook (groep) allemaal hetzelfde aan of mijn dansgarde pakje, als we tijdens de optochten meegaan. Wat vind je leuk aan carnaval? Al dat gefeest, drukte, plezier, leuke mensen,

dansen, gezelligheid, meezingen met liedjes en natuurlijk de optochten zelf.

12:11

15

13.11

feb 14:11

do

19:11

20 Vr

8.15

21 feb za

14:11

22

feb

19:33 19:33 20:11 20:33 20:33

In welke tv-programma zou je mee willen doen en waarom? Dan zou ik voor 'Goede tijden, slechte tijden' kiezen, want er komen leuke en stomme gebeurtenissenen ook gewoon vooral heel veel drama in voor. Stel je mag meedoen met de 'Voice of Holland'. Welke liedje zing je dan? Dan zou ik het liedje 'Liar' zingen van Camila Cabello. Hoe leuk vond je het om mee te doen aan het BVLK? Hartstikke leuk. Elk jaar doen wij opnieuw mee met onze nieuwe JCV Sjlager en dat is elk jaar steeds weer gezellig en super tof om te doen! Vooral het oefenen en uiteindelijk inzingen in de studio is al een plezier met de groep. Wat wil je de kinderen van Gebrook doorgeven, denkende aan het motto? Maak veel sjpass en plezeer, want dan wordt alles alleen maar leuker en leuker. Stel dat jij het optochtmotto voor het komende jaar mag verzinnen. Wat is daarop jouw antwoord? Volg dien dräöme!

Woeë Vorst is ving’ste Wiele

Start “Gebrook zingt en lacht”. >Gebrooker Plein nieuw (organisatie Hartje Hoensbroek) Opening “Gebrook zingt en lacht” door Sjtadsprins Niels I en SHC-hooglustigheden. Optredens diverse Breuker artiesten. >Gebrooker Plein (eindtijd 17.11 uur)

Groeëte Breuker Kingerzitting >Kasteel Hoensbroek

Opening Carnavalsweek & Kowrenne >Markt Vastelaovesbal aansluitend op Kowrenne >diverse Hoensbroekse café’s 20:33 Koeienbal CV de Bistrojanen >Ons Trefcentrum

20:11

Wat is jouw mooiste vastelaovesleedje? 'Sjuuf trek blaos klep' natuurlijk en als dit liedje gespeeld wordt, staan we met alle 14 kinderen van JCV Gebrook en veel ouders op de dansvloer om een echte show weg te geven.

Breuker Aovend; SHC-zitting >Gsh Mariarade

za

feb

feb

Volledige naam: Aira Maria Dawn Smeets Leeftijd: 15 jaar School en groep: Emma College Naam pap, mam, eventuele broer en/of zus: Pap Renaldo, mam Sonja, broer Jorden en zusje Kadance Volledige Prinsessennaam: Prinses Aira I

20:11

17

Start scholenbezoek CCH, Sjtadsprins en sjlager winnaar >Hoensbroekse basisscholen. Aansluitend op carnavalsviering (basis-)scholen: Lerarencarnaval >Hotel-Café Amicitia Oud-Prinsenbal CV de Klotsköp >Café Dormans Groeëte Breuker Kingeroptoch >Centrum Gebrook, Prijsuitreiking >op de Markt Aansluitend Kindercarnaval >diverse café’s en de SHC-narrentempels Sjluëteluëverdrach CCH >Kasteel Hoensbroek Bal CV de Lotbroekers >Hendriks Sportpaleis Vastelaovesbal CV Blauw-Wit >Gsh Mariarade Carnavalsbal CV de Bistrojanen >Ons Trefcentrum Slotfieës CCH >Kasteel Hoensbroek Carnavalsbal CV de Kangeroes >ANBO

zo

23

feb

11:11 14:11 14:11 15:11 20:11

ma

24

13:11

feb

16:11 20:11

Vastelaovesmis >Grote St. Janskerk Kingermiddig CV Blauw-Wit >Gsh Mariarade Kindermiddag CV de Bistrojanen aansluitend Carnavalsbal >Ons Trefcentrum Kindermiddag CV de Klotsköp >Café Dormans Knatsjgekke Zondig Fieës De FOUTE Party CCH >Amicitia Carnavalsbal CV de Kangeroes >ANBO Groeëte Breuker Optoch >Centrum Gebrook met Prijsuitreiking >op de Markt Feest na afloop van de optocht >in diverse café’s Optochtbal CV Blauw-Wit >Gsh Mariarade Optochtbal CV de Bistrojanen >Ons Trefcentrum Optochtbal CV de Lotbroekers >Hendriks Sportpaleis Carnavalsbal CV de Kangeroes >ANBO

di

25 feb wo

26

feb

20:11 20:00 20:11 20:33

14.11 Kindermiddag JCV Gebrook >Amicitia 20:33 Sjlotaovend Breuker Vastelaovend CCH >Amicitia 20.33 Afsluiting carnaval CV de Bistrojanen >Ons Trefcentrum

Haringbijten CV de Bistrojanen >Ons Trefcentrum Haringhappen CV de Lotbroekers >Hendriks Sportpaleis Haringhappen CV de Klotsköp >Café Dormans Heringbiete >Amicitia

Oproep voor ideeën toiletrenovatie bij Amicitia Welk ontwerp heeft jouw voorkeur?


d'r Uul fibberwari 2020

• Achmea-Avero

18

• Schadegarant • Glasgarant • 24-uurs service

• Achmea-Avero • Schadegarant

• Focwa-Eurogarant

• Glasgarant

• 24-uurs service • Focwa-Eurogarant

Autoschade Koenen Autoschade Koenen regelt echt alles voorvoor u regelt echt alles u • Achmea-Avero • Schadegarant • Glasgarant

• 24-uurs service

• Focwa-Eurogarant Breukerweg 178 6412 ZL Heerlen T 045-521 54 50 F 045-522 99 76 www.schadenet-koenen.nl

• Achmea-Avero • Schadegarant • Glasgarant

• 24-uurs service • Focwa-Eurogarant

Breukerweg 178 6412 Autoschade ZL Heerlen T 045-521 54 50 Koenen Autoschade F 045-522 99Koenen 76 www.schadenet-koenen.nl regelt regelt echt alles voor u echt alles voor u Breukerweg 178 6412 ZL Heerlen T 045-521 54 50 Breukerweg 178 6412 ZL Heerlen T 045-521 54 50 F 045-522 99 76 www.schadenet-koenen.nl F 045-522 99 76 www.schadenet-koenen.nl

TPALEIS BROEK R O P S S HOENS HENDRIK eg 154 Heerlerw roek ensb 3 HX Ho paleis.nl NL – 643 o rikssp rt 79 70 d n e h @ 21 E info T 045 – 5 LING.NL RIKSBOW D N E .H W .NL WW RTPALEIS O P S S IK R ND WWW.HE

LORTYEHOL7005

TENNIS SQUASH N BOWLE N E L E G KE N E T S E E F EREN VERGAD

MILIEU ECO. LOGISCH. lort ye.eu • lort yecontainer.nl


d'r Uul fibberwari 2020

’t Gelök va Gebrook Dat de redactie van De Uul uitgerekend aan mij vraagt om een artikel te schrijven met als motto ‘’t Gelök va Gebrook’. Ik, die mijn huis aan de Akerstraat-Noord verkocht, om het geluk te zoeken in, godbetert, Heerlen. Maar je kunt d’r jong wel oet Gebrook halen maar Gebrook neet oet d’r jong. Zo belandde ik een tijd terug in een Heerlense opnamestudio waarin ik, samen met Ivo Rosbeek en Angelo Bombrini, een bijdrage mocht leveren aan ‘De Ganse Kluur’. Een cd vol luisterliedjes over Gebrook. En één niet-luisterliedje. Ik word nu eenmaal gelukkig van harde gitaren. ‘De Ganse Kluur’ was een project door en voor mensen die het geluk vonden in Gebrook. Gewoon mensen als u en ik die uiteindelijk trots naast Breuker helden als Sjef Diederen, Lex Nelissen, Piet Boonstra, Fientje va Krieëmesj en Pé Hawinkels op een glimmend schijfje staan. Met mooie liedjes over de mijnen, de treinen, het kasteel en de bijbehorende vijver. En over frieten. Dikke frieten. Wie wordt daar nou niet gelukkig van? Ook al spuugde de frietenboer van dienst geregeld in het vet om te kijken of dat heet genoeg was. En dus ook een liedje over de Luxor.

Voormalige bioscoop, in de jaren ’70 een berucht poppodium en sinds de sluiting een lelijke puist op de top van de Akerstraat. En daarover maakte ik me toch wel een beetje druk. Bijvoorbeeld toen producer Angelo zijn gitaarpartij nog maar eens een keer door een vintage buizenversterker joeg met de volumeknop op standje elf. Zaten de liefhebbers van Hoensbroekse luisterliedjes wel te wachten op een nummer over AC/DC en de Sex Pistols? En hoe moest dat tijdens de presentatie op het Kasteel? In een zaal vol voornamelijk senioren, die ik vanaf

zouden wegrennen waren ten tijde van de het podium deels herkende uit Café Coba. hoogtijdagen van de Luxor in hun prime. Het café waar op carnavalsdinsdag Breuker Twintigers en dertigers die nostalgie en geluk in dikke de perikelen in en rond de plakken al sjoenkelend beruchte zaal niet uit de wordt geserveerd. Weliswaar Aoch al is archieven haalden maar die op een steenworp afstand zoeëväöl verangerd erbij waren en dat geluk van het onderwerp van veertig jaar later met mij mijn ‘luisterliedje’ maar doe bliefs in oos gevoelsmatig aan de andere hart, Gebrook dat deelden. ‘Gelök in Gebrook’ kent dus kant van de wereld. blieft Gebrook ech vele gezichten. De Breuker En toen gebeurde het luuj vonden en vinden onverwachte. Na de gans apart. er ieder hun eigen geluk. vertolking van het nummer (van ‘Mien Leef Gebrook’ Soms op onverwachte bleken de senioren niet door Piet Boonstra op plekken, op onverwachte weggevlucht. In tegendeel. ‘De Ganse Kluur’) momenten. Persoonlijk Ik werd aangeklampt. Door hervond ik het, naast die een mijnheer die vertelde bewuste middag in het kasteel, ieder jaar dat hij zijn wilde jaren even herbeleefde. weer opnieuw tijdens de vastelaovend Door een mevrouw die trots vertelde in het eerder genoemde Café Coba. Waar dat ze zich destijds had laten schilderen ik sinds kort heel anders tegen sommige door Herman Brood, de hoofdrolspeler bezoekers aan kijk. uit het nummer. Door een echtpaar Niet alles is wat het op het eerste gezicht dat mooie herinneringen ophaalde. En lijkt. Gelukkig maar. toen pas viel het kwartje… Die ‘oudjes’ Marco Smeets waarvan ik vermoedde dat ze gillend

Sjponsore, adverteerders en vrung

Supersponsor Brass 48 Fysiotherapie Offermans Hotel-Café Amicitia Koenen & Co L'Ortye Transportbedrijf B.V. L'Ortye Tuin-Deco-Bouw BV Mabs4.0 Ogenlust Bloemsierkunst Van Melick the catering company Hoofdsponsor Aluned B.V. Eye Wish Kerkrade Hajnadi Klimaattechniek BV Sponsor Bakkerij Hagedoren Duramotion Lendi men | women | fashion ProToga Sub sponsor Albert Heijn Kleijnen Björn Hocks advocaat / mediator Consul Infra Group BV De eetkamer Hoensbroek Grillpassie Limburg Grond en Goed Heineken Howa Binnenhuisdecoratie Knibbeler Meubelen

Koenen Schadenet Moonen Bouw BV Bouwkundig Advies Nedlin Industry Read Shop Stassen Electrotechniek Transpo Nuth BV van Melick Keurslager Wiel Peters Las- en Constructiewerken Promotiepakket Big Rib Counter Bowlo Chapeau Catering Grieks Restaurant Sarantis Lunchroom Ijssalon Pizzeria Roma Poelman Parfums Scheers Groep Adviseurs en Accountants Blauwe Dame Coiffeur Heunen Drukkerij L'Ortye Profile Tyrecenter Beaujean BV Rompelberg Ruiter Advocaten RRA Sign-It Reclameproducties Autoschade Peter Leunissen BV Installatiebedrijf Knibbeler BV Van Oost verzekeringen-verzuim-pensioenen Vrung va 't CCH Ackermans Natuursteeen V.O.F. Ambiance Event Furniture Automobielbedrijf Jo ten Oever BV Berden mode en wonen

VOOR IEDEREEN DIE (EEN FEESTJE) BOUWT OF KLUST

Jongeneel Sittard | Handelsstraat 8 | 6135 KL Sittard

WWW.JONGENEEL.NL

PMS 144 C

PMS 288 C

19

Bidfood Geleen Bob Stijl Burotronic The office connection Café Coba Café der Klinge Chubbie’s Barbershop EikenVloerdelen NL Ewil BV G. Driessen Garage Boss Groente- en Fruitspecialist Luc Ruiter & Zn. H. van Son Habets vh De Ster VOF Hans Stassar Camping & Recreatie B.V. HH Projectmanagement en Vastgoed Hollanders BV Bouwmachines J. Geelen Mama Loempia MMM Marion L'Ortye Mevr. van de Brekel Otterveurdt Zwemparadijs Peter's Keukenwereld Petit Verbindt Schoenmode Crijns Slijterij Nijsten Sontaxi VOF Uffink's IJmuider zeevishandel Van Bun Plafonds BV van Oers Assurantie Verboeket Hyptheken en verzekringen VOF Copier & Copier Metaal Weld Point

Adverteerder Autohandel- Sloperij D. Körfer Avondwinkel Hoensbroek Hendriks Sportpaleis Houtatelier Borger Star Reizen VVD Heerlen Woonboulevard Heerlen


d'r Uul fibberwari 2020

20 Aankoopmakelaar Aankoopmakelaar

Slimmer gekocht. Aankoopmakelaar

Meer bespaard.

Slimmer gekocht. Meer bespaard. info@grondengoed.nl Slimmer gekocht. Meer bespaard.

T 045 - 521 34 68 info@grondengoed.nl info@grondengoed.nl T 045 - 521 34 68 T 045 - 521 34 68

| 045 - 521 2163 KP Hoensbroek ek.nl 31 64 5, at tra ws tkamerhoensbro Nieu .nl | www.deee ek ro sb en ho er info@deeetkam

Carnavalsmaandag

tijdens de optocht zijn wij geopend en tappen erop los!

VASTELOAVEND SAME!

Gerard Bruningstraat 12 • 6416 EB Heerlen • www.mabs40.com

www.vanmelick.nl

www.meescatering.nl


d'r Uul fibberwari 2020

Groeëte Breuker Kingeroptoch

Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch

Zaterdag 22 februar 2020 GROENE ROUTE

14.11 uur

13.11 uur

ia

ar M

t straa olen N . r Mg

aat

Rietrastraat

eg tw Ui

Wilhelminastraat

N ie

aat str uw

tJ

Sin

Be

Opstellen: Vanaf 12.00 uur wordt opgesteld door enkelingen, kleine fragmenten, grote fragmenten, groepen zonder wagen en grote groepen zonder wagen op de Juliana Bernhardlaan (vanaf Alofsstraat richting Markt). Zeer grote wagens met de daarbij behorende groep of grote groep stellen zich op de Marktstraat op. U dient uiterlijk 12.30 uur aanwezig te zijn in verband met een eerste jurering.

ktstr

Mar

n aa dl r ha rn

Mgr. tr. uilles

kt Mar t raa

sst

str ster Kloo

an

na lia Ju

Nie uw t aa str

eg enw uil

at

at tra fds o o

Lebo

k ors sto Pa

H

K

straat ofd Ho

Route: De optocht trekt vanaf 13.11 uur tot ca. 16.30 uur langs de volgende route: Juliana Bernhardlaan – Markt – Hoofdstraat – Alofsstraat – Juliana Bernhardlaan – Ridder Hoenstraat – Slakkenstraat – Nieuwstraat – Gebrookerplein – Hoofdstraat – Markt (ontbinden en prijsuitreiking).

aat

at tra ns oe rH de Rid

Route: De optocht trekt vanaf 14.11 uur tot ca. 15.30 uur langs de volgende route: Markt – Hoofdstraat – Alofsstraat – Juliana Bernhardlaan – Marktstraat – Mgr. Nolensstraat – Mgr. Lebouillestraat – Kouvenderstraat – Gebrookerplein – Hoofdstraat – Markt (ontbinden en prijsuitreiking).

Raambouwstraat t aa str en d an Gew at ra st er ei m al St et Pi

a str da ina Sle

Opstellen: Vanaf 13.00 uur wordt opgesteld op de Markt te Hoensbroek. U dient uiterlijk 13.30 uur aanwezig te zijn.

Maandag 24 februari 2020 GELE ROUTE

aat

rstr nde ouve

raat enst Slakk

at

tra

das

s Op

nsbroeklaan

e teel Ho

as e e rs langs de optochKtrout ne Wij vragen de bewo llende optochtroute vriendelijk om te houden. avens) verkeersvrij (inclusief parkeerh

traat

u Pal

yts Stu

Defilé: De Sjtadsprins en zijn gevolg zal het defilé afnemen op de hoek Pastoorskuilenweg Hoofdstraat.

Defilé: De Sjtadsprins en zijn gevolg zal het defilé afnemen op de hoek Pastoorskuilenweg Markt.

t

Leef Uulrieke... Sag mir wo Gebrook noe ist, wo ist Gebrook gebliebe... (vrij naar Marlène Dietrich)

Via Nuth is Gebrook niet te vinden. Er staat geen bordje met Gebrook langs de A76. Voor bezoekers aan Gebrook is dit een stressvolle ervaring en dat draagt nogal wat risico’s met zich mee. Alleen al bij het idee dat je Gebrook voorbij rijdt, breekt je het zweet uit. Het bezorgt je hartkloppingen, pijn in je borst, hoge adem, droge mond, slappe benen en je wordt raar in je hoofd…Stress. Stress heeft negatieve effecten op gezondheid en kwaliteit van beslissingen. Ongelukken zitten in een klein hoekje. Daarnaast kost de weg zoeken tijd die besteed kan worden in Gebrook aan de Wok, Amicitia, het centrum, het kasteel, de droomvijver, het Kleine Kerkje enz. Bij een slechte bevoorrading zijn de gevolgen niet te overzien! Bereikbaarheid is een eerste levensbehoefte. Bij de start van de aanleg van de buitenring in 2014, zagen de meeste Gebreuker de bui al hangen. Wegen werden wegens reparaties gesloten. Ook was er vanwege “technische problemen” vaak geen verkeer mogelijk. Gebrook werd afgesloten van de wereld. Van het ene op het andere moment zaten zo’n 18.840 Gebreuker, zonder aanvoer van toeristen, levensmiddelen en brandstof. Let wel, het gaat om 9.616 huishoudens op 10.866 unieke adressen en 1.105 bedrijfsvestigingen op 78.000.000.000,00 vierkante centimeter (waarvan 77.200.000.000,00 land). Dit hadden we niet gedacht! Om alle beschikbare middelen en hulpdiensten in te zetten, zal onze Prins een rampenplan moeten afkondigen. Brandweer, politie en ploegen van de technische dienst dienen bijstand te verlenen aan getroffen inwoners. Het advies is om de geleden schade goed te documenteren. Bij ernstige calamiteiten ontstaat al snel de gedachte aan een luchtbrug. Gebreuker hebben een enorme deskundigheid hierin opgebouwd. Onze luchtballon piloten zijn autoriteiten in hun vakgebied en

beschikken over een flinke brok ervaring. De weilanden rond ‘t kesjtieël is een bekende luchtballonhaven. Infrastructurele aanpassingen zijn nodig. Inchecken en bagage afhandeling dienen soepel te verlopen. Bewegwijzering is wel een aandachtpunt. Geef duidelijk aan welke richting bezoekers op moeten. Dit kan d.m.v. pijlen. Houd wel rekening met verschillende omstandigheden, zoals regen of duisternis. Als het nat is, is het belangrijk om ook op ooghoogte bewegwijzering aan te brengen. Daarnaast zijn (zebra-)paden belangrijk voor de uitzwaaiers die weer naar de uitgang lopen. Het is niet de bedoeling dat burgers in blinde paniek wegrennen omdat er zo’n enorme vuurspuwende ballon in de achtertuin landde. De Koninklijke Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Ballonvaart heeft al aangegeven blij te zijn met een convenant waarin de burger rust wordt beloofd. Een woordvoerder laat zich dan ook positief uit zonder garanties af te geven. “Het probleem is dat je met de wind meewaait.” De broodnodige dienstregeling zal worden opgesteld aan de hand van behoeftes. In de capaciteitsplanning worden zoveel mogelijk vaste patronen verwerkt zoals vaste vertrektijden en het zogenaamde “manden wassen” en ingepast in een roulerend rooster. Iedereen is slachtoffer. Steunkousen helpen niet meer. Wat kan de politiek doen? Het advies was om van deze bedreiging een kans te maken. Succes is immers en keuze. Uit de comfortzone stappen en het probleem anders aanvliegen. We moeten omdenken, dicht bij onszelf blijven. Er liggen kansen voor Gebrook. We vormen een aanjaagteam dat de zon weer laat schijnen. Als we adequaat handelen kunnen we het probleem kantelen. We halen het best uit onszelf, ongeacht het kostenplaatje. Op basis van dialoog en persoonlijke groei creëren we draagvlak. Laat ik zeggen actie, dan komen we er sterker uit. Ik voel het. Zo wordt onze benarde positie een glansrijke overwinning. Handen aan de ploeg, want Gebrook blieft Gebrook!

Mit Gebrook Alaaf. Ward Vijgen

21

“Breuker Optoch” op TV

Opname en uitzending “Breuker Optoch”

Geef aan de optochtcollecte en maak uitzending mogelijk! Dankzij de vele gulle sponsoren, giften van het Hoensbroekse carnavalspubliek en een bijdrage van de Gemeente Heerlen is het ook dit jaar weer gelu kt om de grote optocht op de tv uit te kunnen zenden. De Groeëte Breuker Vastelao vesoptoch zal ook dit jaar weer word en gefilmd en snel na de vastelaovend uitgezonden worden via Youtube. De camera’s staa n opgesteld op het Gebrookerplein. Om ook in de volgende jaren de Hoensbroekse opto cht op te kunnen nemen, hebben we uw steun hard nodig! Ook dit jaar trekt vooraan in de optocht een collectekar. Geef aan de optochtcollecte en maak uitzending mogelijk!

Sjtumformeleer wae mot volges dich d’r nuuje prizedent waere? Martin de Beer

Louis Bonné

Gideon Custers

July Vijgen

Huub Houben

Daan Toussaint

Bert Niessen

Ger vd Sterren

Ward Vijgen

Anna Küsters

Thijs Bogaert

Rob Klijn

Rolf Römgens

Jos Maas

Ivo Rosbeek

Guy Vrancken

Ron Linssen

Nicole Linssen

Remy Vorage

Karel Jansen

Ralf Krewinkel

.........................

Gaer inlevere via de breevebus va Sjtadsprins Niels I

wieze raod zeukt wieze raod


d'r Uul fibberwari 2020

22 ALUNED, altijd in vorm met ALUMINIUM - Knip- en zetwerk - Daktrimmen - Profielen - Waterslagen

Aluned Zuid, Thermiekstraat 31, 6361 HB Nuth Telefoon Fax Email

046 - 4430013 046 - 4430035 info@alunedzuid.nl

Zuid

Aluminium producten/profielen Aluned is producent en leverancier van aluminium producten/profielen. Met onze grote diversiteit zijn we de juiste partner voor de woningen utiliteitsbouw en tevens niet bouwgerelateerde bedrijven.

Voor al uw reizen en voor serVice met een

Korte lijnen, Korte levertijden! Of het nu gaat om knip-en zetwerk, daktrimmen, waterslagen, speciaal-en of handelsprofielen. Zowel onze mensen als ons machinepark zijn er klaar voor: knippen, zetten, ponsen, nibbelen, boren, lassen, enz. Specialist Aluned is dé specialist in het produceren en leveren van aluminium producten en profielen. Met onze grote diversiteit en door onze jarenlange ervaring en expertise in de toepassing van aluminium, kan Aluned een product leveren van een zeer hoge kwaliteit, tegen een scherpe prijs.

star reizen

Goesweg 2a 6451 GG Schinveld T: 045 5330909 F: 045-5331624 E: info@starreizen.nl

verzekeringen verzekeringen – verzuim – verzuim – pensioenen – pensioenen

ingen – verzuim – pensioenen www.vanoost.nl www.vanoost.nl “Balans “Balans in uw in uw portefeuille” portefeuille”

www.vanoost.nl


d'r Uul fibberwari 2020

Gedecoreerden en ereleden Ereraad CCH:

Marcel Brans Piet Mertens Frans Peters

Jos van Soest Driek van 't Hoofd Senatorenraad CCH:

H. Houben G. Stevelmans

J. L’Ortye J. Ten Lohuis

Beschermvrouwe CCH:

July Vijgen Erevorst CCH:

M. Brans Commandeur in de Orde van de Kesjtieëluule:

H. Sterk Admiraal in de Orde van de Kesjtieëluule:

P.A.M. Mertens Ridder in de Orde van de Kesjtieëluule:

C.J. Bindels J. Brassé R. Corten H. Crijns J. Habets J. Hendrix

W. Bos H. Bremen H.J. Creusen Mevr. Grein L.J. Habets H. van 't Hoofd

H. Houben J. Jotten G. Luipen W. Otermans C. Roos L. Schoonbroodt T. Tonnaer G. Waanders

J. Janssen K. van Leusen J. van Melick H. Portiek J. Rosbeek J. Schuffelers J. Vijgen

Bronzen legpenning CCH:

2019 Leon Beerendonk 2016 De Vriendenkring 2015 H. Stassen 2013 VV De Winkbülle 2013 Gilde Blauw Sjuut 2012 Jean Rosbeek 2010 Toine Gresel 2009 Duo Oetgesjlaope 2008 Beppie Kraft 2008 CV de Bokkeriejesj 2006 Harmonie Sint Caecilia 2003 Hans Sterk 2002 Duo Theij & Marij 2000 Jef Pleumeekers 1999 Lei Meisen 1998 René Imkamp Orde van Verdienste CCH:

H. Bertrand P. Borger B. Engelen

L. Bonné H. Breugelmans H. Coumans

P. van Criekingen H. Curvers R. Debie H. Giesen Gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia J. Gorski L. Heuts A. Wijnen R. Hochstenbach H. Höppener A. de Jong G. Koenen G. Lendi H. Linsen Jan L'Ortye Jos L'Ortye K. Peters M. Mertens J. Moonen A. Nederstigt S. Nederstigt F. Niesten J. Offermans J. Pecasse I. Rosbeek H. Schoonbroodt H. Stanneveld F. Vroemen L. Wiertz H. Hochstenbach L. Römgens jr. J. Vogels M. van Straten 3 x 11 jaar actief lid CCH:

J. v.d. Bosch R. Linssen

M. de Jong

2 x 11 jaar actief lid CCH:

M. Brans H. Houben G. Stevelmans T. Toussaint

M. v.d. Brekel H. Sterk R. Van Straten C. Rosbeek

23

Ereleden

Jo Amory en Petra Boonstra Ton en Cecile Batens Jan van Berkel Lucienne Bertrand Marcel Brans Celine Dekker Martin de Jong Adriane Keulen Theo Kleiweg Anthony Klever Milou Linssen Nicole Linssen-Ariesen Rachelle Linssen Jos en Christel ten Lohuis Ron Luchies Marja Maas Anita en Wiel Mengelers Jos en Marlou Naebers Duncan Paters Mevrouw L. Peters-Crutz De heer en mevrouw Peters-Geraeds Marieke Roberts Rob Peters Bakkerijgrondstoffen De heer en mevrouw Schoonbroodt Esther Sierveld - de Groote De heer J. van Soest Nicole Toussaint July en Ward Vijgen De heer en mevrouw Vorage John Willems

Oogvoor voordetail detail Oog

Oog voor detail

www.coiffeurheunen.nl www.coiffeurheunen.nl www.coiffeurheunen.nl


d'r Uul fibberwari 2020

24

Voor elk moment de perfecte bril Nu 2 brillen voor de prijs van 1*

We zien u graag! Eye Wish Kerkrade, Markt 28, Tel. 045-5452618 * Vraag naar de voorwaarden in de winkel.