Page 1

Salut i creixement personal GIMNÀSTICA SUAU I RELAXACIÓ Dimecres, d’11.30 a 13 h. Del 2 al 23 de juliol (4 sess.) Preu: 29,84 € Des del respecte a l’harmonia natural del cos, es fan propostes que ajuden a alliberar tensió, recuperar flexibilitat i to muscular d’una forma simple i fluïda. S’ofereixen eines que potencien la consciència i la sensibilització corporal per tal de restaurar la vitalitat i la salut en el nostre dia a dia. Professora: Mireia Torrent

TALLERS CULTURALS

MAPA MAPA C.Aragó Aragó C.

C.Consell Consellde deCent Cent C.

C. C.Calàbria Calàbria

C.Diputació Diputació C.

41 41

Urgell Urgell

� �

9-50-H12 9-50-H12

GranVia Viade deles lesCorts CortsCatalanes Catalanes Gran

41 41

C.Sepúlveda Sepúlveda C.

Farem un conjunt d’exercicis suaus mitjançant els quals aconseguirem relaxar i reforçar l’esquena, així com augmentar la capacitat de les nostres articulacions i músculs. Professora: Gabriela Martín PILATES Dimarts i dijous, de 20 a 21.15 h. De l’1 al 24 de juliol (8 sess.) Preu: 49,73 € El mètode pilates és un sistema d’exercicis enfocat a la flexibilitat i a la potenciació del cos. Tonifica els músculs, afavoreix una bona postura i el control i precisió dels moviments. Professora: Ana Gómez

ADREÇA ADREÇA

HORARIS HORARIS

CentreCívic CívicGolferichs Golferichs Centre GranVia, Via,491 491--08015 08015Barcelona Barcelona Gran Tel.93 93323 32377 7790 90 Tel. golferichs@golferichs.org golferichs@golferichs.org facebook.com/golferichs facebook.com/golferichs twitter.com/ccgolferichs twitter.com/ccgolferichs Urgell-L1,Rocafort-L1 Rocafort-L1 Urgell-L1, Bus9, 9,41, 41,50, 50,H12 H12 Bus

Dedilluns dillunsaadivendres divendres De de10 10aa22 22h. h. de

Equipamentparcialment parcialmentaccessible accessible Equipament recordemque, que,de deconformitat conformitatamb amblalaLlei LleiOrgànica Orgànica15/1999, 15/1999,les lesdades dadespersonals personalsque queens ensha ha LiLirecordem facilitatqueden quedenincorporades incorporadesaaun unfitxer fitxertitularitat titularitatde deLÚDIC LÚDIC33SCCL, SCCL,que queés éslalaresponsable. responsable. facilitat Aquest fitxer té com a finalitat mantenir-lo informat dels serveis culturals que ofereixen els Aquest fitxer té com a finalitat mantenir-lo informat dels serveis culturals que ofereixen els nostres centres centres cívics. cívics. L’informem L’informem que, que, sisi és és elel cas, cas, les les dades dades personals personals se se cediran cediran aa nostres l’Ajuntamentde deBarcelona, Barcelona,perquè perquèpugui puguicontinuar continuarlalaprestació prestaciód’aquest d’aquestservei. servei.En Enelelcas casque que l’Ajuntament hagifacilitat facilitatdades dadesde detercers, tercers,vostè vostès’obliga s’obligaaainformar-los informar-losde delalapresent presentclàusula clàusulai iaaobtenir obtenirelel hagi consentiment pel tractament d’aquestes. consentiment pel tractament d’aquestes. Té dret dret aa exercitar exercitar els els drets drets d’accés, d’accés, rectificació, rectificació, cancel·lació cancel·lació i i oposició oposició alal tractament tractament de de Té dadesde decaràcter caràcterpersonal personaldirigint-se dirigint-seaaLÚDIC LÚDIC33amb ambdomicili domicilialalcarrer carrerDiputació Diputació185, 185,entl. entl.5a 5a dades 08011de deBarcelona Barcelonaooenviant enviantun une-mail e-mailaalaladirecció direccióludic3@ludic3.com ludic3@ludic3.comen enqualsevol qualsevolmoment. moment. 08011 En el seu cas pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques adreçant-se al e-mail a En el seu cas pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques adreçant-se al e-mail a lala direccióassenyalada assenyaladaen enqualsevol qualsevolmoment. moment. direcció

Gestiótècnica: tècnica:LÚDIC LÚDIC33SCCL SCCL Gestió

IOGA Dimarts i dijous, de 18 a 19.15 h. De l’1 al 24 de juliol (8 sess) Preu: 49,73 € El hatha ioga presenta un conjunt de tècniques per mantenir la salut i el benestar a nivell físic i psicològic a través d’una sèrie de postures que aporten equilibri mental i fermesa i elasticitat als músculs. Professora: Núria Roc

C. C.Comte ComteBorrell Borrell

� �

Rocafort Rocafort

9-50-H12 9-50-H12

C.Urgell C.Urgell

C. C.Rocafort Rocafort

Juliol de de 2014 2014 Juliol

bcn.cat/ccgolferichs bcn.cat/ccgolferichs

Foto Fotoportada: portada:flickr flickr//agemo agemo

Dimarts i dijous, de 19.30 a 21.30 h De l’1 al 15 de juliol (5 sess. ) Preu: 49,73 € Un sopar diferent, original i sorprenent que gairebé pot semblar obra d’un gran gurmet, juntament amb un ambient acollidor ens ajudaran a seduir... Vine a gaudir d’aquestes vetllades d’estiu! Caldrà abonar un suplement per material en el moment de la inscripció. Professora: Bárbara Beaumont

Centre Cívic Cívic Golferichs Golferichs Centre

C. C.Viladomat Viladomat

CUINA PER SOLTERS: SOPARS D’ESTIU

Dilluns i dimecres, de 16.45 a 18 h. De l’2 al 23 de juliol (7 sess.) Preu: 43,51 €

� �

Dimarts i dijous, de 17.15 a 19.15 h. De l’1 al 15 de juliol (5 sess.) Preu: 49,73 € Aprendrem a cuinar plats fàcils i sorprenents que podrem deixar a punt amb anel·lació i així poder estar amb els convidats quan arribin. En aquesta edició aprofitarem per aprendre plats frescos i lleugers que podrem servir tant al migdia, com per sopar. Caldrà abonar un suplement en el moment de la inscripció. Professora: María Fuentes

ESTIRAMENTS

� �

CUINAR PER A CONVIDATS: ELS PLATS MÉS REFRESCANTS


DANSA BOLLYWOOD

INSCRIPCIONS Inici de les inscripcions: dilluns 16 de juny de 2014. Inscripcions al centre: de dilluns a divendres de 10 a 20 h. Dissabtes de 10.30 a 13.30 h. Els dissabtes a partir del 28 de juny el centre romandrà tancat. Inscripcions per internet a www.golferichs.org Extracte normativa tallers centre cívics Eixample - Es pot pagar en efectiu o amb targeta. - Alguns tallers requereixen material complementari. El suplement s’haurà de pagar en efectiu. - La quota no serà retornada si no és per anul·lació del curs per part de l’organització. Presentació dels cursos d’estiu Vine a la festa de presentació dels cursos d’estiu i cloenda dels de primavera el dimecres 11 de juny! Classes obertes, demostracions, degustacions...

Humanitats ITINERARIS PEL CAPVESPRE DE BARCELONA Dijous, de 18.30 a 21.30 h. Del 3 al 24 de juliol (4 sess.) Preu: 59,68 € A partir de quatre propostes diferents, podràs descobrir racons i estances d’allò més sorprenents de la mà d’una de les persones que millor coneix la ciutat. Jardins frescos i romàntics, miradors amb encant, racons carregats d’història, passions i aire de mar que et faran mirar la ciutat amb uns altres ulls, i Barcelona et captivarà encara més. Professora: Carolina Chifoni

Dimarts i dijous, de 18 a 19.30 h. Del 3 al 22 de juliol (6 sess.) Preu: 44,76 € Descobrirem la sensualitat, el ritme i la força de les danses ancestrals que es ballaven a illes com Rapa Nui, Tahití o a l’illa de Pasqua. Aprendrem des de les danses guerreres o hokos, als ritmes sensuals de les aparimas i els vertiginosos ritmes de malucs de les danses toeres. Professora: Angélica Díaz

PINTURA A L’OLI Dimarts i dijous, de 10.30 a 12.30 h. Del 3 al 22 de juliol (6 sess.) Preu: 59,68 € Aprendrem a pintar pas a pas tant imatges com emocions. Aquest curs va dirigit a les persones aficionades a la pintura i també a aquelles que sempre ho han volgut fer però que encara no s’hi han posat mai. El material corre a càrrec de l’alumne i es detallarà el primer dia. Professor: Xavier Moreno

Recursos INICIACIÓ A LA PESCA Dilluns de 17.30 a 20.30 h. Del 7 al 14 de juliol (2 sess.) Preu: 29,84 €

Creativitat i Expressió DANSES DE LA POLINÈSIA

Dilluns i dimecres, de 20 a 21.30 h. Del 2 al 23 de juliol (7 sess.) Preu: 52,22 € Una exòtica barreja entre dansa clàssica de l’Índia, dansa folklòrica (coneguda com bhangra), dansa del ventre i hip-hop. Vine a moure’t en aquesta intensa fusió d’estils plena d’energia i diversió! Professora: Pinky Shamdasani

BALLS LLATINS Dilluns i dimecres, de 18.15 a 19.45 h. Del 2 al 23 de juliol (7 sess.) Preu: 52,22 € Aprèn a ballar salsa, bachata i merengue, tres balls ben diferents que et donaran una base per aprendre qualsevol ball llatí. De cada un d’ells te n’ensenyarem els ritmes bàsics. No cal apuntar-se amb parella. Professora: Laura Martínez

El curs està dividit en dues parts: la primera sessió es farà a l’aula i aprendrem aspectes com fer els nusos bàsics, els esquers més comuns, la normativa... i tot el que ens cal saber per poder anar a pescar. El segon dia anirem a la platja, practicant el sempre relaxant art de la pesca. Caldrà abonar un suplement per material en el moment de la inscripció. El dia de pràctica pot variar en funció de les condicions climatològiques. Professor: Albert Berdalet, d’Escapada de pesca PATINATGE EN LÍNIA Dilluns i dimecres de 19.30 a 20.45 h. Del 30 de juny al 23 de juliol (8 sess.) Preu: 49,73 € Sempre has volgut patinar? Fa temps que patines però no t’acabes de sentir segur? Amb aquest curs intensiu et donarem la base per poder recórrer la ciutat al teu aire i sobre rodes. Caldrà abonar un suplement en el moment de la inscripció. Professor: Associació de patinadors de Barcelona FES-TE UNA FALDILLA PER A AQUESTES VACANCES! Dimarts de 19 a 21 h. De l’1 al 22 de juliol (4 sess.) Preu: 39,78 € Adreçat a qui vulgui aprendre a fer el patró, tallar i cosir-se una faldilla de manera fàcil i poder lluir-la aquest estiu. No calen nocions de patronatge ni de costura, n’aprendrem des de zero. El material corre a càrrec de l’alumne. Professora: Ruth Garcia ANGLÈS DES DE ZERO. INTENSIU Dimarts i dijous, de 10.30 a 12 h. De l’1 al 24 de juliol (8 sess.) Preu: 59,68 € Aquest taller està adreçat a per-

sones que volen iniciar-se des de zero a l’anglès. A través d’exercicis pràctics aprendrem la gramàtica i el vocabulari bàsic per poder mantenir una conversa, que de ben segur et serà d’ajuda per fer-te entendre quan vagis de viatge! Professor: Ramon Codina

tiu! Tant si tens una càmera de fotos compacta com reflex, aprendràs totes les opcions que pot donar de sí, i els principis bàsics que cal tenir en compte a l’hora de filmar qualsevol pel·lícula: enfocs, plans, llum, moviment... Professor: Jordi Renom

CONVERSA EN ANGLÈS. INTENSIU

Cuina

Dilluns i dimecres, de 19 a 20.30 h Del 2 al 23 de juliol (7 sess.) Preu: 52,22 € Ha arribat l’estiu i potser tens algun viatge programat a l’estranger o estàs pensant d’organitzar-lo, o senzillament vols millorar el teu nivell d’anglès. Aquest és un taller participatiu on podràs practicar la conversa en anglès. Cal tenir un nivell intermig (B1). Professora: Ally Perin, d’Smart Learning APPS IMPRESCINDIBLES PER ANAR DE VIATGE Dimarts, de 17.30 a 19.30 h. De l’1 al 22 de juliol (4 sess.) Preu: 39,78 € Les millors apps per anar de viatge. Aquest estiu emporta’t el teu smartphone o la teva tauleta i descobriràs les millors apps per retocar i compartir fotos, fer reserves d’hotel o trobar un bon restaurant. També utilitats, guies turístiques i mapes per no perdre’t res i fins i tot jocs per passar l’estona a l’aeroport. Aquest taller és només per a dispositius Android i Apple. Professor: Jordi Flamarich FES ELS MILLORS VÍDEOS DE L’ESTIU AMB LA CÀMERA DE FOTOS! Dijous, de 18 a 20.30 h. Del 3 al 24 de juliol (4 sess.) Preu: 49,73 € T’ensenyarem els secrets per fer els millors vídeos de l’es-

INDIAN FAST FOOD Dilluns i dimecres, de 15 a 16.30 h Del 2 al 14 de juliol (4 sess.) Preu 29,84 €

Els darrers anys la gastronomia índia ha experimentat una autèntica revolució culinària. Aquesta revolució s’ha fet al carrer, a les parades dels mercats i a les llars, en el menjar del dia a dia. T’ensenyem a cuinar plats ràpids i d’allò més autèntics: Dhokla, Tikki, Bhajia, Chutney, Vada Pav, Lassi... Tothom qui vulgui podrà menjar per dinar els plats cuinats a classe. Caldrà abonar un suplement per material en el moment de la inscripció. Professora: Pinky Shamdasani SUSHI EXPRESS Dilluns i dimecres, de 19.30 a 21.30 h. Del 30 de juny al 9 de juliol (4 sess.) Preu: 39,78 € El sushi és un dels plats més reconeguts i populars de la gastronomia japonesa. Aprèn a fer-lo en totes les seves variants! Caldrà abonar un suplement per material en el moment de la inscripció. Professora: Mihoko Sugita

Intensius d'estiu Golferichs'14  
Intensius d'estiu Golferichs'14  
Advertisement