Page 1


Redactioneel

Inhoud

Karlo Ezin

ga

Het vrolijke hoofd van onze vriend Marco is het eerste wat ik zie als ik op deze maandag CCG kom binnen wandelen. Dat het buiten pestweer is, hindert hem niks. Vrolijk zijn lijkt een keuze. Ik ben ook goed gemutst. Het is namelijk weer tijd om een nieuw magazine in elkaar te klussen. Mijn twee vormgeefhelden, Chris en Reino zitten er alweer klaar voor. Joop haalt voor ons een bakje koffie. Een dienende herder, waar vind je ze nog? Content is aanwezig, computerprogramma’s worden opgestart, niets staat ons nog in de weg om er weer een mooi magazine van te maken.

Van de oudsten

3

Uitgezonden

4

Kattenstront

5

Nieuws van CCG

6

Pitstop

7

De kerk en de wereld

8

De put

9

Stichting HiP

10

News Woldwide

11

Colofon

Why did God invent the church 12 Quotes

13

Dearest ones

14

Alpha-cursus

15

Eindredactie/ Editor-in-Chief Joop Bakker Hoofdredacteur / Editor Karlo Ezinga Redactie / Sub-Editors Rebecca Bruining, Marloes Ezinga Christiaan Postema, Adriana de Ruiter Vormgeving en productie / Lay-out and production Christiaan Postema Reino Beck JaĂŻr Tanasale (omslag / cover)

2

Het resultaat heb je zojuist open geslagen, het is naar mijn bescheiden mening weer een mooie, zomerse editie geworden van het CCG-magazine. Je vindt in deze editie twee verschillende bijbelstudies van Joop. Annelies doet weer eens een duit in het spreekwoordelijke zakje, evenals onze vriend Chris, lees hoe kattenstront hem aan het denken doet zetten. Verder vind je informatie over HiP en Alpha. In de rubriek wereldnieuws vind je weer een aantal interessante berichten uit diverse media. Ik heb haar zojuist al even genoemd, maar wil haar toch nog even apart noemen. Reino Beck is toegetreden tot het redactieteam. Zij zal vanaf nu Christiaan gaan ondersteunen in de vormgeving. Als redactie zijn wij blij met haar input. Het is leuk om te merken dat mensen steeds meer bereid zijn een bijdrage te willen leveren aan het magazine. Wil je ook eens iets bijdragen, spreek mij dan gerust aan in de kerk of stuur een mailtje naar magazine@ccg.nu. Voor nu wens ik je veel plezier bij het lezen.

Het volgende CCG-Magazine komt uit in oktober 2011 / Next magazine: October 2011 Deadline 22 september 2011 / September 22nd 2011 E-mail magazine@ccg.nu

Kopij is zeer welkom. Inzendingen worden geplaatst met vermelding van naam. Ook heeft de redactie het recht om inzendingen te weigeren, of in overleg met de schrijver aan te passen of in te korten. Since we are an international church, contributions in English are more than welcome.


Van de oudsten Joop Bakker Achteruit rijdend vooruit zien…. Terwijl ik dit schrijf, zit ik in de trein en zie het landschap aan mij voorbijgaan. Omdat ik achteruit rij, kan ik wat ik net gepasseerd ben langer zien, terwijl ik niet vooruit kan kijken. Zo is het met het leven ook: we kunnen wel terugzien op wat voorbij is, maar we hebben geen idee wat er voor ons ligt. Voor mensen die niet geloven, moet dit toch wel een beangstigende gedachte zijn. Wij weten naar welke belangrijke gebeurtenis we op weg zijn: de ontmoeting met onze glorieuze koning Jezus…. De meesten van ons hebben al wel een idee van wat ze in de komende weken of maanden gaan doen; zoals op vakantie gaan. Genieten van een tijd van rust waaraan je inmiddels wel toe bent, of nieuwe gebieden en mensen ontdekken. Maar veel verder vooruitzien kunnen we niet…. Kort na het verschijnen van dit magazine begint de allerlaatste internationale leidersconferentie van Newfrontiers in Brighton. Samen met anderen uit de kerk ga ik erheen met een vleugje nostalgie (terugkijkend!), maar ook met een grote dosis verwachting: we kunnen niet vooruitzien, maar verwachten dat de Heer na ‘Brighton’ iets gaat geven wat vérrijkende gevolgen zal hebben voor het Koninkrijk van God.

Want dát is de opdracht van de kerk; niet ‘achterom zien’, maar uitzien naar wat gaat komen (zie Filip. 3:14). In de verwachting dat dit zal bijdragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Vanaf de eerste Pinksterdag tot op dit moment is dit de levenshouding van de Kerk geweest. En zó is het evangelie over de wereld verspreid. Terugkijkend denken we aan onze Newfrontiersconferentie in Voorthuizen met zijn uitdagende prediking en aan de afgelopen doopdiensten waarin in totaal een dozijn mensen de stap hebben gezet om Jezus in gehoorzaamheid te volgen. Maar we gaan verder… Vooruitziend denken we aan de stappen die nodig zijn om ‘onze’ wereld te bereiken met het evangelie: onze buurt, de stad en de regio er omheen. Dit vereist een lange termijnvisie die verder reikt dan het eerstkomende ‘event’. Daarvoor hebben we alle ‘hens aan dek’ nodig en een gezonde dosis volharding. Maar eerst even uitrusten….. Namens het oudstenteam wens ik je een heel fijne vakantie waar je met plezier op terug zult kijken, maar waarin ook opnieuw verwachting wordt gewekt voor de dingen die komen.

From the elders’board Driving backward, looking forward…. I’m writing this article sitting in the train, while the landscape is passing by. Driving backward enables me to see what I’ve just passed, but hinders me from looking forward. It’s like in real life: we’re able to look back on the things that have gone, but we have no idea what will happen in the future. For non-believers this must be a frightening thought. We know what important event we’re heading to: the glorious return of our king Jesus…. Most of us already know what they will do in the near future; like going on holiday. Enjoying a time of refreshment after a long period of hard work. Or discovering new places and new people. Within a few days the very last international Newfrontiers leaders conference in Brighton starts. I’ll go there together with some people of our church with a

bit of nostalgia (looking back), but also with lots of expectation: we cannot see ahead of us, but we know that closing down ‘Brighton’ will open new doors to the expansion of the Kingdom of God . The mission of the church is not ‘looking back’, but expecting the things ahead of us (see Philip. 3:14), which will lead to expanding the Kingdom. Looking back, we’re thinking of the fantastic national Newfrontiers conference in Voorthuizen. Looking ahead we think of the steps required to reach ‘our’ world with the gospel. That requires all hands on and much perseverance. But first of all we’re going on our holiday…. On behalf of the elders’ team I wish you a very happy holiday, worthy of looking back on it, but also raising new expectations for the things to come.

3


Uitgezonden In deze rubriek weer het laatste nieuws over onze gemeenteplanters en kerkplanten.

Kerkplanten Joop Bakker We hebben als oudsten in onze visie op het planten van kerken (een opdracht van de kerk) weer een volgende stap gezet in ons denken. Gebleken is dat het in-één-keer uitplanten van een jonge kerk soms bedreigend kan zijn voor de mensen die het moeten uitvoeren. Zonder de steun van de moederkerk valt het niet mee om deze stap te zetten. Daarom hebben we besloten om in de plaatsen waar we willen uitplanten, te beginnen met een soort ‘sattelietkerken’, die onder de leiding van de moederkerk (CCG) vallen en ook door haar ondersteund worden. Pas als er sprake is van een ‘levensvatbare’ situatie zal toegewerkt worden naar verzelfstandiging van de kerkplant. Waarbij sommige ‘kerkplanten’ (vooral in de dichtere nabijheid van de moederkerk) misschien ook wel gewoon als ‘wijkgemeenten’ zullen blijven functioneren. Leek Na onze eerste voorzichtige stappen die uiteindelijk moeten leiden tot een kerk voor de mensen in Leek e.o., hebben we besloten om in september a.s. te beginnen met wekelijkse samenkomsten op zondag, waarbij we jullie hulp hard nodig hebben. Ondersteu-

ning van deze jonge ‘kerkscheut’ kan op allerlei manieren: gewoon door er als bezoeker heen te gaan, als medewerker aan de dienst, maar ook door ‘Leek’ in je hart te adopteren en ervoor te bidden. En daarna… We hebben meer plaatsen op het oog. Inmiddels wonen in diverse dorpen binnen onze regio gemeenteleden. Hun huizen of Kleine Groepen kunnen dienen als uitvalsbasis om verder te planten. Inmiddels denken we niet alleen meer aan dorpen; ook de gedachte om op een andere plaats in de stad te beginnen, sluiten we niet uit. Op die manier houden we plaats in CCG voor nieuwe bezoekers en mensen die hun leven aan de Heer geven. Kortom, het worden spannende tijden…..

Centraal-Azië Onlangs hebben we in de kerk bekend gemaakt dat Ben en Carina Peace met hun dochter Louisa de ‘oude stad’ gaan verlaten en voorlopig terugkeren naar Engeland. Na meer dan zes jaar werken in een geheel andere cultuur met haar eigen uitdagingen is Ben enigszins ‘opgebrand’. De afgelopen paar jaren waren daarnaast voor het gezin ook (in)spannende tijden: het huwelijk, de geboorte van Louisa, het zoeken en inrichten van geschikte woonruimte in de oude stad, het werk van Ben, de taallessen e.d. Het werken binnen het team met zijn cultuurverschillen leidde soms tot botsingen en verschillen van inzicht, wat het leven en werken er niet makkelijker op maakte. Dit alles samen heeft hen doen besluiten om terug te keren naar Engeland. Over dit besluit is uitvoerig overlegd met de leidende oudsten van de zendende kerken en het besluit heeft onze volledige instemming. Ze zullen nu eerst een tijd van rust nemen en daarna zullen we zien waar de Heer hen verder zal leiden. Vanaf deze plaats willen we jullie vragen hen in deze tijd te blijven ondersteunen, zowel in gebed als (voorlopig) ook in financiën.

4


Estland Voor degenen die het goede nieuws nog niet gehoord hadden: op 21 maart j.l. hebben Arnoud en Elisabeth Bakhuisen hun derde kindje gekregen: Mattias. Na twee dochters is een zoon natuurlijk dubbel mooi…. Ook mooi is het aantal bezoekers dat in de afgelopen maanden de Alpha-cursus in Valga heeft bezocht. Met de inzet van Arnoud en de hulp van een lokkertje in de vorm van een ‘brillenactie’, heeft een grote groep mensen kennis gemaakt met het evangelie. Inmiddels zijn enkelen van hen ook al in de diensten van de kerk geweest. Op dit moment wordt gedacht aan het opzetten van kleine groepen, waarin deze mensen opgevangen kunnen worden. Zoals jullie misschien weten worden er vanuit het mannenwerk plannen gesmeed om de kerk in Valga te helpen hun gebouw verder te ontwikkelen. Daar zullen jullie de komende tijd ongetwijfeld meer over horen. Vanuit een inmiddels warm Valga laten Arnoud en Elies en hun kinderen jullie hartelijk groeten.

Kattenstront

S

inds twee jaar wonen wij op de begane grond na jaren op een flat te hebben gewoond. Wonen op de begane grond kent vele voordelen, maar ook nadelen: katten. Voor mij inmiddels staatsvijand nummer 1. Dag in dag uit zien deze viervoeters onze vooren achtertuin aan als openbaar toilet. Een paar keer per week komt de geur van kattenstront je tegemoet als je de voordeur uitgaat of op weg bent naar het tuinschuurtje. Dan weet je genoeg. Je kunt gaan ruimen. Met twee kinderen kun je immers maar beter zorgen dat er geen ontlasting in je tuintje ligt.

mij te veel. Bij thuiskomst na een drukke werkdag zag ik van Chris Havin verre alweer een hoopje grind ga liggen. En sterker nog, de dader zag ik nog net weglopen. Uit frustratie pakte ik een stuk papier, pulkte de grindjes weg, wikkelde de bolletjes in doeken en legde het pontificaal op de stoep in de straat: ‘Opdat de eigenaar het eigenhandig mag opruimen’, dacht ik erbij.

Afgelopen meivakantie hebben we onze hele voortuin leeggehaald en opnieuw gevuld. Hoofdingrediënt: grind. Katten houden niet van steentjes als wcbril, dacht ik. Niets is minder waar. Ze vinden het heerlijk! Na de behoefte te hebben gedaan, beleggen ze hun uitwerpselen vakkundig met een hoop grind. Dikwijls zie ik het gebeuren, snel ik naar de deur en stoot ik een oerkreet uit. Te laat. De kat schiet weg, springt op het dak van het schuurtje en dan moet het ergste nog komen: hij draait z’n kop om. Sadistisch kijkt hij je aan en je ziet hem denken: “Sukkel, wat moet je nou…” En daar sta je dan, machteloos.

M’n vrouw vond het niet kunnen. Ik mompelde wat, maar wist dat ik weer een spiegel voorgehouden kreeg. Dat doet ze wel vaker, Godzijdank! Sommige spiegels kan ik niet negeren. Die avond ging ik hardlopen en in die tijd spreek ik dikwijls met de Heer. Ik moest denken aan Broeder Yun, een Chinese christen, die in de cel de poep opruimde van z’n celgenoten en zo de mensen diende tot eer van God. Ik realiseerde me dat ik best vaak dien om een complimentje te krijgen. Als ik in huis een taak doe, vind ik het fijn als mijn vrouw het opmerkt. Hier is niets vreemds aan, maar in het dienen van God een verkeerde motivatie. Ik wil God dienen uit enthousiasme, niet om iets terug te verwachten.

Minstens net zo vervelend is het feit dat katten altijd in de tuin van de buren poepen. En je hoort de baasjes zeggen: “Waarom hebben jullie geen kat? Ze zijn zo netjes, ze likken zichzelf de hele dag schoon. Je hebt er geen omkijken naar.” Voor een hond moet je al jaren belasting betalen, maar de katten komen er (te) makkelijk vanaf. Honden kun je nog trainen om alleen in de daarvoor bestemde gebieden te poepen, bij katten is dit een illusie. Afgelopen week werd het

Het opruimen van een hoop kattenstront is een goede oefening in het dienen zonder iets terug te verwachten. Want één ding weet je zeker: je hoeft geen waardering te verwachten van dat beest. Die hoef ik zelfs niet eens! Uiteindelijk heb ik toch maar netjes het hoopje van de stoep gehaald. Ik ben een levensles rijker, maar ik sluit niet uit dat er binnenkort een ultrasone kattenverjager onder het hegje in mijn tuin staat.

5


Nieuws van Christelijk Centrum Groningen

6


Pitstop Het avontuur gaat beginnen! Vol enthousiasme stap ik op het vliegtuig. Het is eind 2003 en ik ben op weg naar Engeland. Ik heb me aangemeld voor een Discipleship Training School. Drie maanden onderwijs, drie maanden outreach. Dit wordt vast het begin van grote plannen die God voor mij heeft. Zal ik mijn roeping vinden? Ik heb besloten te gaan waar God wil dat ik ga. Binnen Europa dan hè. Enge beesten = eeew. Het is een toffe tijd. Een half jaar fulltime op God richten is als een kropje sla in een kwekerij. Het zonnetje schijnt en je groeit als kool (eh?). Dapper vlieg ik buiten mijn comfort zone. Europa laat ik achter mij. Bestemming Egypte wordt bereikt. Een nieuw continent, een nieuw avontuur. Het wordt 2010 en de jaren na Engeland zijn moeizaam verlopen. Sinds mijn terugkomst in 2004 is mijn leven langzaamaan stil gaan staan. Groningen was niet bepaald de plek die ik in gedachten had als roeping. Het avontuur vervliegt. Daarbij zijn de inkomsten dramatisch laag, en vervaagt mijn toekomstbeeld per dag. Een partner mis ik ook. Het wordt een bijna dagelijks gevecht tegen moedeloosheid. God is mijn kracht, mijn Waarheid. Mijn leugen? Het zal nooit veranderen. Dit is het. Wen er maar aan. Dat laatste gaat vanzelf. Ik beschrijf God exact hoe ik mijn leven ervaar. Als een vervelend Formule1-spel. Je geeft gas, vliegt vooruit, maar dan raak je de berm. In no-time staat je

auto stil. Geluid van vliegend Annelie grind. Lustig sjeesen de ans Gomm er dere auto's voorbij. Dat voelt zo: vroemmm (bruiloft), vroemmm (goeie baan), vroemmm (kind 1), vroemmm (koophuis), vroemmm (kind 2), vroemmm (kind 3) etc. Ik. Sta. Stil. Jezus neemt het woord. Ik sta niet in de berm, maar in de pitstop. Dat is de plek waar wordt gesleuteld. Aha! Dat verandert het perspectief. Toch meen ik nog even te moeten wijzen op de duur van zo'n stop. En Jezus wijst mij vriendelijk op de irrelevantie van tijd. Het is niet belangrijk wie als eerste de finish haalt. Kijk, zulke spelregels mogen worden doorgevoerd. Het is 2011. Ik ben bijna acht jaar verder sinds ik enthousiast op het vliegtuig stapte en grote avonturen verwachtte. Zeven 'magere' jaren gingen voorbij. Het is maar hoe je het bekijkt. Ik heb mij aan God vastgeklampt. Lord, You have my heart, and I will search for Yours. Na ruim 7 jaar keert het tij. Ik zie mijn leugen ontmaskerd. Er is leven na de pitstop. Ik rij weer op de baan, ik ga vooruit. God geeft nieuwe uitzichten. Mijn auto reed nog nooit zo soepel; wat een Wegligging. De finish is nog ver, maar we zijn onderweg, Jezus en ik. As You show Your face, we'll see Your glory here.

7


De kerk en de wereld Afgelopen mei hadden we als Newfrontierskerken onze conferentie met als titel ‘Total Church’. Met name tijdens de prediking van David Holden werden we als kerken bepaald bij de missie van de kerk: de prediking van het evangelie en het zichtbaar maken van het Koninkrijk van God. Maar om dat doel te bereiken hebben we een verandering in ons denken nodig. Onderstaande Bijbelstudie is bedoeld ons hierin te helpen. Lezen: 1 Petrus 2:1-10 De doorsnee gedachte over kerk-zijn (ook onder evangelische christenen) is toch wel dat de kerk een plek is waar:  je anderen ontmoet  je gebouwd wordt (vgl. Efez. 2:22) en waar  God aanbeden wordt. Dat is allemaal waar, maar de primaire taak van de kerk is om ‘de grote daden van God te verkondigen’ (1 Petrus 2:9). De kerk heeft deze missie op elk niveau van haar bestaan: de globale kerk (macro), de lokale kerk (meso) en wij als leden van de kerk (micro). In de praktijk blijkt echter dat: 

ons persoonlijk leven vaak cirkelt om óns welzijn; daarom zijn we vaak terughoudend uit angst voor mensen of voor de consequenties van ons handelen. Maar Paulus zegt in Hand. 20:24: ‘Ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen’. we onze kerken zo hebben georganiseerd dat ze tegemoet komen aan ónze wensen en ónze verlangens. In plaats van een ‘mixed congregation’ bestaat ons publiek bijna voor 100 % uit christenen, zelfs in onze groei blijkt dat.

De conclusie is duidelijk: Willen we de hele wereld bereiken met het evangelie van Jezus dan moet er iets veranderen in onze levens en in onze kerken. We moeten niet harder werken of beter ons best doen, we moeten ons denken veranderen. De roeping van de kerk  De kerk is geroepen tot een licht van de wereld (Matth. 5:14). Door hoe we leven in relatie met God, met elkaar en de wereld, laten we het Ko-

8

Joop Ba

kker

ninkrijk van God zien en beïnvloeden we de maatschappij (‘zout der aarde’). Ze is gezonden met de opdracht om af te maken wat Jezus begonnen is: maak alle volken tot mijn discipelen (Matth. 28:19; zie ook: Joh. 14:12; Joh. 15:16; Joh. 20:21). Ze leeft niet afgezonderd van de wereld (Joh. 17:15-18: ‘Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt…’). Hét idee dat de wereld van de kerk heeft is dat ze weggestopt in een hoekje met haar eigen ding bezig is en ondertussen de wereld de wet oplegt. Maar we moeten juist omgaan met de mensen van de wereld. (Vgl. 1 Kor. 5:9,10).Jezus was midden onder de zondaars (‘hoeren en tollenaars’), en zo bereikte Hij ze! De kerk moet zich bewust begeven in de wereld. (Matth. 10:16). Jezus kwam welbewust naar de wereld en leefde onder ons; Hij verloste ons niet van buiten af, of van een afstand (Joh. 12:27 en 46: ‘hiertoe ben Ik in de wereld gekomen’; Joh. 18:37). En ook de Geest is uitgestort in deze wereld (‘op alle vlees’). Op dezelfde wijze heeft God ons niet uit de wereld weggenomen, maar ons juist erin geplaatst als vertegenwoordigers van het Koninkrijk, als het licht der wereld.

Dat betekent, dat de kerk:  

midden in de wereld moet staan (net als de kerk in het dorp); ernst moet maken met de opdracht, zowel individueel als gezamenlijk om het goede nieuws te verspreiden (‘wee mij als ik het evangelie niet verkondig…’ 1 Kor. 9:16); weloverwogen en heel doelgericht te werk moet gaan (1 Kor. 9:23-27).

Hoe staat de kerk / hoe staan wij in de wereld? 1. Als Gods gezanten met een speciale roeping (‘gezanten van Christus’, 2 Kor. 5:20).


2. Niet gelijkvormig aan deze wereld (Rom. 12:2). Dat betekent dat ons denken, handelen en ons referentiekader anders is, niet het denken van de wereld, maar dat van het Koninkrijk Gods. Dat is de ware betekenis van Rom. 6: 1,2: hoe kunnen wij? en Efez. 4:20: ‘Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen’. 3. Ook al zijn we in de wereld, we zijn niet van de wereld (Joh. 17:16; vgl. Jak. 4:4); Net als de ‘rechtvaardige Lot’ zijn we ‘aliens’ in deze wereld (2 Petrus 2:7). 4. We zijn niet afgezonderd van de wereld. M.a.w. we staan er midden in, we delen in hun lijden en de moeiten. Met dit verschil dat we ‘burgers van een rijk in de hemelen’ zijn. Ons leven in Christus is onoverwinnelijk en onscheidbaar van God (Rom. 8:35-39; Ps. 91:10). Hoewel in de wereld, zijn we niet onderhevig aan de ‘wetten’ (of principes) van deze wereld (Lukas 21:18; vgl. Matth. 10:29,30). Het is niet: we worden behouden, maar we zijn behouden. Ook te midden van de wereld. Jezus bad: ‘Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt…maar dat Gij hen bewaart voor de boze.’ (Joh. 17:15-18). 5. Ons werkveld is de wereld (Matt. 13:38: de akker is de wereld; zie ook Matth. 24:14; 16:19: wat we

op aarde binden, is in de hemel gebonden). 6. We leven door de Geest en uit genade (Gal. 3:15; 10; 2:21). Emmanuel noemde onlangs in een preek drie vijanden van het leven uit genade:  

De twijfel aan ‘niets kan ons scheiden van de liefde van Christus’. Perfectionisme: de leer dat je volmaakt moet zijn, en dat je in dit leven volmaakt kunt zijn. John Stott zei daarover: Het enige volmaakte aan deze leer is dat het volmaakte dwaling is! Vrees voor mensen; Spr. 29:25 zegt: ‘Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar’.

Of we daadwerkelijk onze roeping in de wereld vervullen hangt af van:   

De Put Een man viel in een put en kon er zelf niet meer uitkomen. Een meelevend persoon kwam langs en zei: “ik voel met je mee” Een objectief persoon kwam langs en zei: “Het is logisch dat iemand in zo’n put valt” Een farizeeër kwam langs en zei: “Alleen slechte mensen vallen in een put” Een wiskundige Berekende hoe hij precies in de put was gevallen Een verslaggever wilde het exclusieve verhaal over zijn val in de put Een fundamentalist zei: “Je verdient de put” De fiscus vroeg of hij wel belasting voor de put betaalde. Een klagend persoon zei: “Je klaagt nu wel, maar wacht maar tot je MIJN PUT hebt gezien!” Een charismatisch christen zei: “Belijd dat je niet in de put zit.” Een optimist zei: “Het had veel erger kunnen zijn.” Een pessimist zei: “Het zal nog veel erger worden.” Jezus zag de man, pakte hem bij de hand en trok hem uit de put.

Hoe we tegen de wereld aankijken (zien we haar als een bedreiging of als werkveld?) Hoe we ermee omgaan (zijn we geheel anders?) en Hoe we tegen de kerk aankijken. Zien we de kerk als de hoop voor de wereld, of als de plaats waar wij bijgetankt worden en tot rust moeten komen. God zoekt geen toeristen, maar soldaten; krachtige helden, zwak in zichzelf, maar door God tot alle goede werk toebereid (Efez. 2:10). God zoekt mensen die ernst willen maken met de opdracht van de kerk en die de keuze durven maken tussen hun eigen comfort en Gods wil!

Www.saltooo.be

9


Stichting HiP

A

ls gemeente zijn we sinds de zomer van 2009 betrokken bij de Stichting Hulp in Praktijk (HiP). Dit betekent dat CCG-leden zich kunnen opgeven bij de Stichting HiP als ze bereid zijn zo nu en dan een klus te doen voor een ander. De ander is in principe iemand die niet beschikt over een sociaal netwerk van mensen die hem zouden kunnen helpen. Sommige mensen leven geïsoleerd en hebben buiten professionele hulpverleners geen mensen op wie ze in nood kunnen terug vallen. Wanneer een klus gedaan moet worden die ze niet zelf kunnen hebben ze geen sociaal netwerk (familie, vrienden, kerk, etc.) waar ze een beroep op kunnen doen. Ze kunnen dan de Stichting HiP bellen en hun hulpvraag voorleggen. HiP legt dan contact met kerkmensen uit de buurt van de hulpvrager die dan langs komen om de klus te klaren. Degenen die de hulp bieden doen dit namens de kerk, dit is dus ‘zichtbaar zijn’ als kerk in de samenleving. Mensen ervaren dat er anderen zijn die bereid zijn te helpen, mensen ervaren dat het goed is om bij christenen te zijn. Kortom, ook deze manier van hulpverlenen is een vorm van barmhartigheid vanuit de kerk. Soorten klusjes Er wordt voor allerlei soorten klusjes hulp gevraagd. Van het ophangen van een lamp tot het behangen van een heel huis, van ondersteuning bij administratie tot het doen van een boodschap. De hulpbieders bieden zich aan voor verschillende soorten taken. Sommige mensen zijn goed in administratieve taken, anderen zijn beter in het leggen van vloeren en ophangen van lampen. Van iedereen die zich heeft aangemeld als hulpbieder wordt vastgelegd voor welke soorten klussen ze benaderd kunnen worden. Hulpvragen kunnen incidenteel zijn, bijvoorbeeld één keer de boodschappen doen, of gedurende een bepaalde periode elke week, dat is dan een structurele hulpvraag. Sommige hulpbieders hebben dan ook maar eenmaal contact met een hulpvrager en sommige hulpbieders komen gedurende een bepaalde tijd wekelijks bij een hulpvrager. Onlangs is er een informatieavond geweest waar ondermeer wat kengetallen gepresenteerd werden. Er zijn nu in totaal 9 deelnemende kerken in Groningen.

10

In totaal zijn er 189 hulpbieders, 91 mannen en 98 vroupstra Arie Ter wen. Wat betreft het aanbod van hulp vormen bezoeken, boodschappen doen en vervoer de top drie. De top drie van hulpvragen wordt gevormd door klusjes (26%), grote klussen(21%) en bezoekjes (15%). In 2010 zijn er in totaal 126 hulpvragen aangenomen, de teller voor 2011 staat vooralsnog op 26. In 2010 kon er in 97% van de gevallen een match gevonden worden. in 2011 hebben we zelfs bij elke hulpvraag een passende match gevonden. Momenteel zijn er 15 HiP medewerkers van CCG waarvan 7 personen af en toe (of wel eens) een klus hebben gedaan. In 2010 zijn 23 van de 126 klussen uitgevoerd door een CCG-er. Het komende seizoen zullen we wat uitgebreider aandacht geven aan wat de Bijbel noemt werken van barmhartigheid. Zowel voor elkaar, binnen de kerk, als voor mensen buiten de kerk. Mocht je meer informatie willen over de HiP, kijk dan op www.stichtinghip.nl of schiet mij (Arie) aan. We willen je graag aanmoedigen om ook wat tijd beschikbaar te stellen.

Galaten 6:10: 10 Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Voorbeelden van klusjes  tijdelijke hulp in de huishouding  klusjes in en om huis  vervoer en transport  hulp bij invullen van documenten  bezoek, kopje koffie, praatje  even wandelen (met de rolstoel), er op uit  tijdelijk boodschappen doen  meegaan naar een zorgloket of arts  ondersteuning van mantelzorgers


NEWS WORLDWIDE Een frisse start met de Bijbel Wat is de Bijbel? Hoe is deze ontstaan? Wat staat erin? Dit zijn vragen die in Startersbijbel.nl behandeld worden. Deze online cursus biedt iedereen de kans om voor het eerst of opnieuw kennis te maken met de Bijbel. De cursus bestaat uit acht lessen met per les drie leesopdrachten. Met een vaste e-coach gaat de cursist door het evangelie van Johannes heen. Aan de hand van vragen bij de bijbelteksten ontdekt hij dat de Bijbel niet zomaar een boek is. In de afgelopen maanden is de site getest door een aantal deelnemers. De reacties waren erg positief. www.startersbijbel.nl

Meer kerken dan ooit tevoren evangeliseren tijdens Spelen Steeds meer kerken in Groot-Brittannië staan achter de evangelisatieplannen tijdens de Olympische Spelen 2012 in Londen. Met nog iets meer dan een jaar te gaan willen de kerken zich betrokken opstellen tijdens de Spelen. David Willson is, als algemeen directeur van More than Gold, verantwoordelijk voor de evangelisatie-activiteiten. Eerder deed hij hetzelfde tijdens de Spelen in Sydney, Athene, Peking en Vancouver. Volgens hem doen er meer kerken en instanties mee dan ooit tevoren.

VVD’er Bolkestein komt op voor kerken in Midden-Oosten Oud-VVD-aanvoerder Bolkestein wil het opnemen voor onderdrukte christenen. De christenen in het Midden-Oosten worden zo ernstig vervolgd dat hun aantal sterk terugloopt. Er heerst een "opvallende politieke en publieke stilte" over dat onderwerp. Die stilte moet worden doorbroken, vindt hij. "Thans is de situatie van de christenen zorgwekkend. Wereldwijd zijn driekwart van alle slachtoffers van religieuze intolerantie christenen. In Saoedi-Arabië mogen zij geen kerken bouwen, en vanwege hun onreinheid niet wonen in Mekka en Medina, de twee heilige islamitische steden. In Jemen luidde Freedom House onlangs de noodklok over deportaties van christenen. In Turkije, waar 68 procent van de bevolking negatieve ideeën over christenen heeft, is christofobie een dagelijks verschijnsel. In Algerije en Iran worden christenen hard geraakt door de blasfemiewetten waarbij 'neerbuigende' of 'kleinerende' taal over de profeet, zijn vrouwen, zijn

familie en zijn medewerkers wordt bestraft met levenslang of de doodstraf. Laat de NederMarloes landse regering opkoEzinga men voor de rechten van de christenen in het MiddenOosten."

Churches helping to control alcohol problem in Moldova The World Health Organization has given Moldova the position of world's leading nation in per-person alcohol consumption. Reports show that the average Moldovan consumes 18.22 liters of alcohol annually-three times more than the average. There is a special provision in the government budget for treatment of alcohol addiction, but it is not enough, and churches are stepping forward to help alcohol abusers as well. Slavic Gospel Association reports that its affiliated evangelical churches are deeply grieved at the level of alcohol abuse in their communities. This abuse can be devastating for families—especially for children. In response to the crisis, many churches have begun Bible-based drug and alcohol rehabilitation ministries. These programs not only provide care for overcoming the addiction, but they provide the lifechanging Truth of the Gospel message as well.

Christian Leaders to Meet Biennially on World Evangelism Christian Leaders from around the world are expected to meet in Lausanne, Switzerland, biennially beginning in 2013 to track the progress of world evangelism. It is estimated that about 500 Christian leaders will attend the congress, first convened by Dr. Billy Graham 45 years ago. Participants will represent the world’s leading pastors, influential mission leaders, “the best minds from our seminaries and universities, as well as Kingdom-minded leaders from business, government, medicine and the media,” according to a statement from the Lausanne Committee on World Evangelism. The Congress is expected to provide an environment conducive for prayer, reflection and creativity and for the establishment of global friendships. The organizers also hope that the forum would help to strengthen the bonds of unity within the church around the globe.

11


WHY DID GOD INVENT THE CHURCH? Joop Bakker

Read: Matthew 16:13-19. In our church services you hear so much about the church nowadays. So you could ask yourself the question: ‘Why is there so much teaching on the church?’ The answer is simple: because God designed the church as his way to reach the world with the gospel of Jesus and to proclaim the Kingdom of God. In Matthew 24:14 Jesus says that when the gospel is preached in all of the earth, then the end will come. We want to see the return of Jesus happen soon. But God also wants to see his house filled, before that event. So the gospel must be preached. The way God intended to work that out is by the church, God’s foothold in this world. The following thoughts can help you understand the significance of the church. What is the church? John Stott writes that the church as the people of God goes back until Abraham, 4000 years ago. On the Day of Pentecost the people of God became the Spirit filled body of Christ (John Stott: The Message of Acts, p. 81). Pentecost was the regeneration of the people of God, the birth of the new community, which is the church, consisting of Jews and gentiles. The church was ordained to fulfill ‘all that Jesus had started’ (see Acts 1:1). So, the church is not just an institution, or the gathering of believers. But it is….     

the weapon with which God is invading the world after Jesus’ Resurrection and Ascension. God’s foothold in the world: He reaches the nations by the church. through the church that the ‘manifold wisdom of God’ is made known to all creation (Eph. 3:10). the place where God is worshiped and exalted (Eph. 3:21); where He delights in his people and they delight in God (Is. 44:23; 51:11; Seph. 3:17). the Kingdom of God made visible. Through the church and the lives of the believers God shows his compassion and mercy, his wonders and miracles and He demonstrates by the church how life was meant to be.

The Greek word for church is ‘ecclesia’, which means a ‘summoned meeting’ or a ‘gathered people’. So in the first place, church is a people and not an organization.

The church and Israel Just as God lived amongst his people Israel in the old days, He now lives amongst his new people, the 12

church of Jesus Christ. The difference to the Old Covenant is that God is now near us and in us by his Holy Spirit. He does no longer hide himself in a ‘holy place’, but He designed the church as a ‘holy place’, a temple of the Holy Spirit ( 2 Cor. 6:16). The Old Covenant was with Israel as a unique people (Ex. 6:6), but God always intended to prepare a people for himself (Titus 2:14) from every tribe, tongue and nation (Rev. 7:9). The church of Jesus is an international church, consisting of all peoples of the earth. As promised in Romans 8 and Ephesians 2 God will reconcile himself with the remainder of Israel; and Jews and gentiles together will be one flock (John 10:16), because God is faithful to his promises (Rom. 11:2). In the description of the church in Revelation 21 (the ‘New Jerusalem’) we read about the twelve gates (the tribes of Israel) and the 12 foundations (the apostles, the New Testament church): God confirms his church as one people! Through Jesus we all are now offspring of Abraham (Rom. 2:28, 29; 9:6-8; Gal. 3:14). The church has a structure Like a human body the church has a structure. She is built up from members and is directed by the head (Christ Jesus). To maintain the strength and movement of the church there are ‘joints and muscles’, like membership, leadership, organization, edification, mission etc. But the most important is that the church is an organism: she grows, she develops and she becomes mature. A church is not built by structure and organization; they merely serve to keep ‘it’ together. The ‘breathing’ of the Holy Spirit turns the church from a


‘dead structure’ into a ‘living organism’ (see Ezekiel 37). Characteristics of the church In Matthew 16:16-19 Jesus mentions seven features of the church:       

She is built on biblical foundations (16:16; Eph. 2:20) It is his church, not owned by people (16:18; Eph. 4:15; Col. 1:18) Jesus is her master builder (16:18; Hebr. 3:3,4) She is built by appointed ministries (16:18; Eph. 4:11,12) The church has a destination and a future day of completion (16:18) She has an enemy that won’t conquer her (16:18; Rom. 8:35-39) The church has authority to fulfill God’s will (16:19)

Biblical names for the church The Bible uses various names to describe the church according to the way she functions:  

The people of God (1 Peter 2:9; Rev. 21:3) The family (or household) of God (Rom. 8:1417; Eph. 2:19; 1 Tim. 3:15)  The city of God (the New Jerusalem) (Hebr. 12:22; Rev. 21:2)  God’s flock (1 Peter 5:1-4)  The body of Christ (1 Cor. 12:14-27; Col. 1:18; 2:19)  The bride of Christ (Eph. 5:27; Rev. 19:7; 21:2)  The temple of the Holy Spirit (Eph. 2:19-22; comp. 1 Cor. 3:16) If the church is God’s priority, than she should be our priority as well. If God loves the church, then we ought to love her. Maybe some of us need to review their opinion on the church…..

Quotes David Wilkerson was een monumentaal man onder de twintigste eeuwse evangelische- en pinksterchristenen. Hij diende een grote God en kreeg dingen voor elkaar die niemand anders voor elkaar wist te krijgen.’ John McCandlish Philip in The New York Times (n.a.v. de dood van Wilkerson) ‘Mannen zijn verantwoordelijk voor hoe hun dochters en vrouwen erbij lopen. Zij kunnen als geen ander bepalen of zij iets aanstootgevends of uitdagends dragen (….) een kort rokje is suggestiever dan een short.’ Dick Baarsen in De Oogst ‘De buitenwacht kan dan wel de journalistieke zakelijkheid van Tijs van den Brink waarderen, maar de achterban van de EO verlangt vermoedelijk stiekem naar de als jeugdvriend vermomde dominee Henk Binnendijk.’ Gerry van der List in Protestant (special van Elsevier) ‘Zo leven gelovigen gezonder en gemiddeld langer, hebben minder hart- en vaatziekten en een beter functionerend immuunsysteem. Ze zijn optimistischer, waardoor ze minder last hebben van stress, angst, eenzaamheid en doodsangst. Daarnaast hebben ze vaak een positiever zelfbeeld. Het lijken mij redenen genoeg om te overwegen het gods-gen aan te laten zetten of uit zijn winterslaap te laten ontwaken.’ Ds. Frits Jongboom in uitdaging/mv (n.a.v. de ontdekking van het VMAT2-gen)

Nieuwe leden Inge Geut Jonneke den Hertog Maud Homan Judith Janze Frans Koster

vanaf 1 maart 2011 Kittie Stoepker Lucas & Ria van Veen met Joris van Veen Anne Roos Vrugt Femja Wind

CCG! n a v ls lid

ma Welko

In totaal heeft CCG nu 241 leden, 97 kinderen en 341 (geregistreerde) belangstellenden

13


Dearest Ones: The other day I went up to a local Christian bookstore and saw a "Honk if you love Jesus" bumper sticker. I was feeling particularly sassy that day, because I had just come from a thrilling choir practice followed by a powerful prayer meeting, so I bought the sticker and put it on my bumper. I was stopped at a red light at a busy intersection just lost in thought about the Lord and how good He is, and I didn't notice that the light had changed. It is a good thing someone else loves Jesus; because if he hadn't honked, I'd never have noticed. I found that LOTS of people love Jesus. Why, while I was sitting there, the nice man behind started honking like crazy, and he leaned out of his window and screamed,"for the love of God, GO! GO!" What an exuberant cheerleader he was for the Lord.. Everyone started honking! I just leaned out of my window and started waving and smiling at all these loving people. I even honked my horn a few times to share in the love. There must have been a man from Florida back there, because I heard him yelling something about a sunny beach. I saw another man waving in a funny way with only his middle finger stuck up in the air. When I asked my teenage grandson in the back seat what that meant, he said that it was an Hawaiian good luck sign or something. Well, I've never met anyone from Hawaii, so I leaned out the window and gave him the good luck sign back. My grandson burst out laughing; why even he was enjoying this religious experience. A couple of the people were so caught up in the joy of the moment that they got out of their cars and started walking towards me. I bet they wanted to pray or ask what church I attended, but this is when I noticed the light had changed. So I waved to all my sisters and brothers, smiled at them all, and drove on through the intersection. I noticed I was the only car that got through the intersection before the light changed again, and I felt kind of sad that I had to leave them after all the love we had shared, so I slowed the car down, leaned out of the window, and gave them all the Hawaiian good luck sign one last time as I drove away. Praise the Lord for such wonderful folks! Love and Blessing, Grandma Bron: www.godweb.org

14


Alpha-cursus

H

et afgelopen seizoen zijn er twee alphacursussen geweest, beide vanuit een kleine groep georganiseerd. De kleine groep van Jasper en Debbie heeft een algemene Alpha-cursus georganiseerd, onze kleine groep (van Arie en Annemarie) heeft, voor de tweede maal een Youth-Alpha in Gebarentaal georganiseerd. Overal ter wereld blijkt dat een belangrijke succesfactor voor de Alpha-cursus is: relatie. Deelnemers die worden meegenomen door mensen die zij kennen, en die de cursus samen doen met een bekende maken de cursus vaker af en voelen zich meer opgenomen door de groep. Alpha is op die manier vooral een evangelisatiemiddel waarbij de verantwoordelijkheid dicht bij ons persoonlijke leven komt te liggen. We delen ons leven, en letterlijk ons eten, met de ander, met onze vrienden, en de vrienden van onze vrienden. We gunnen hen, die we onze vrienden noemen een kijkje te nemen in dat wat ons het diepste raakt. Het geloof in de Levende God: een nieuw leven. Het komende seizoen willen we meer kleine groepen stimuleren om een Alpha te doen. Dat kan op verschillende manieren. De manier zoals in het kader is beschreven is een mogelijke manier. We kennen ook verhalen van kleinschalige Alpha’s waar gezellig aan de keukentafel wordt gegeten, met het praatje onder de koffie. Vervolgens het groepsgesprek als uitgebreid natafel moment. Een andere mogelijkheid is een Alpha bij een van de kleine groepsleden thuis waarbij anderen het eten komen brengen en de afwas na een uur weer komen halen. Vrienden van ons uit Amersfoort hebben dit zo gedaan.

De Youth Alpha in GeArie Ter pstra barentaal, met vier deelnemers, werd uitgevoerd op dinsdagavonden door twee leden van de kleine groep aangevuld met een persoon uit de vorige Youth-Alpha. De andere kleine groepsleden zorgden bij toerbeurt voor het eten (en de koek, fris, chips en dergelijk). Het Alpha-team kon zich dus geheel richten op de thema’s van de avond en de relaties onderling. Regelmatig werd de voortgang teruggekoppeld naar de kleine groepsleden die niet op de feitelijke Alpha avonden aanwezig waren. Door een kort mondeling verslagje op de kleine groepavond, of door een mailtje met info en gebedspunten. Op deze manier is de hele kleine groep betrokken en wordt de uitvoering voor, in ons geval Albert en Natasja, niet al te zwaar. Een van de resultaten is dat twee jongeren op 3 juli zich hebben laten dopen. Doe het Uiteraard vraagt het houden van een Alpha-cursus een goede voorbereiding. Zowel inhoudelijk, organisatorisch als geestelijk. Het begint met geestelijk: ‘een harteklop hebben voor de opdracht van God’ (Chris Taylor). De rest is uitwerking. Denk de komende weken na en zet een stap: Nodig je vrienden uit voor de Alpha-cursus die jullie als kleine groep gaan doen. Voor de kleine groepleiders is er een coachingavond op 14 september. Deze zal voor een deel gewijd zijn aan de mogelijkheden om als kleine groep de Alphacursus te doen. Op zaterdag 24 september is er een instructieochtend voor alle kleine groepen die een Alpha, in welke vorm dan ook, zullen doen. Voor meer info kun je terecht bij je kleine groepleider.

Schrijf deze data in je agenda: 14 september 19:30-22:00: 24 september 09:30-13:00:

Coachingsavond KG-leiders Alpha-instructie Kleine Groepen.

15


Newfrontiers Weekend Conferentie 27-29 mei 2011

CCG-magazine Juli 2011  

Magazine van Christelijk Centrum Groningen

Advertisement